MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir."

Transkript

1 MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre hazırlanan su satış tartifesi, yönetim ve işletme giderleri, amortismanları, yenileme, ıslah ve tevsii giderlerinin üzerine % 10'u geçmeyecek miktarda kar ilave edilerek bulunan rakam su satış fiyatını belirler. ABONE TİPİ 2014(ŞUBAT) MESKEN 1,50 İŞYERİ- WC -HAMAM 2,66 İNŞAAT 5,63 MESKEN TİPİ ŞANTİYE (GEÇİCİ ABONE) 1,73 OKUL 5,42 RESMİ DAİRE-HASTANE 5,63 TOPLU SATIŞ ABONELERİ Ova Köyleri İçme Su Birliği- Köyler 2,50 Yenice Belediyesi 06 Mart 1999 Tarihinde Yenice Belediyesi ile Tarsus Belediyesi arasında imzalana protokolde 'Suyun Birim Fiyatı K.D.V hariç Tarsus Belediyesine mal oluş bedeli olarak hesaplanacaktır. MUHTARLIK 1,73 2, İçmesu Tarifesi her tahakkuk dönemi için aylık % 1 artış oranı uygulanır. İçmesu Tarifesi her tahakkuk dönemi için aylık %1 artış oranı uygulanır. "Ancak aylık (ÜFE) üretici fiyat endeksi artış oranının yüzde 2 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde ÜFE üretici fiyat endeksi oranı" uygulanacaktır. Su sayacı endeksi devresinde okunmadığı zaman (ev kapalı, sayaç okunamadığı vs.) sebeplerden 10 m3 mecburi sarfiyat tahakkuku yapılır. İlk okunduğunda mahsuplaştırılır. ''Geçici Abone'' grubunda yer alan abonelerin dönem tarifeleri, yüzde on(%15) arttırılarak uygulanır. B) ATIK SU ÜCRETİ TARİFESİ (K.S.U.B) Kullanışmış Su Uzaklaştırma Bedeli: Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden, kirletilmis sularını atıksu kaynaklarından uzaklastırılması ve arıtılması amacı ile alt yapı tesislerinden yararlanmaları karsılığı olarak "Kullanılmıs Su Uzaklastırma Bedeli" alınır. Kullanılmıs Su Uzaklastırma Bedeli tahakkukuna esas olacak atıksu debisi tesise giren su debisine esit alınır. Sondaj suyu kullanılıyor ise bu miktar tesisin su debisine eklenir. Atık su ücreti tüketilen beher m3 suyun uzaklaştırılmasında, üretilen veya satın alınan 1 m3 suyun yönetim ve işletme giderleri, yenileme, ıslah ve tevzii masraflarının karşılanması ve en az %10 kâr ilave edilerek bulunan oranın uygulanmasıdır Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltmanın sağlanamadığı alanlarda, kullanılmış suların sağlık vefenni şartlara uygun septik çukurlarına verilmesi zorunludur. Bunların Taski nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Kanalizasyon Şebekesinden yararlanan Abonelerden Su Kullanım Tahakkukuna esas; Tarih Sayılı resmi gazetede yayınlanan Atık su Tarife Klavuzunda belirlenen yöntemle hesaplanan abone tipine göre Atık su ( K.S.U.B.) ücreti ilave edilir. Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz. Bu gibi durumlarda Kaçak su cezası uygulanır. Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez. Her türlü atıksu kaynağı kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanmasının doğuracağı tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi gerçek ve tüzel kisilerle vatandasların görevi olup, bu konu ile ilgili alınacak tedbirlere ve esaslara uymakla yükümlüdür. 1 AYLIK DÖNEMLERDE BEHER m 3 İÇİN ALINACAK ATIKSU ÜCRETLERİ; ABONE TİPİ 6- A) MESKEN 1,95 B) İŞYERİ - WC - HAMAM 1,95

2 *** *** 7 C) MESKEN TİPİ ŞANTİYE 1,95 Toplu Satış Aboneleri, Köyler,inşaat aboneleri Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Belediye Birimleri Belediye Parkları ve Botanik Bahçelerinden Atıksu Ücreti Alınmaz. YER ALTINDAN ÇIKARILAN SULARDAN (ÇAKMA SU) ALINAN ATIKSU ÜCRETİ C) YERALTI SULARI: Suyun yeryüzünün geçirgen tabaklarından süzülerek geçirgen olmayan bir tabakası üzerinde biriken sulara denir. Su ihtiyacının Kuyu sularında alınması gereken önlemler : Kuyu hela, gübrelik ve benzeri yapılardan, toprağın geçirgenlik durumuna göre, metre uzakta olmalıdır. Bu tür yapılar yerin meyiline göre kuyudan asağıda olmalıdır. Kuyunun etrafındaki yer meyili, yüzey sularının kuyu etrafında birikmesini, kuyuya akmasını engelleyecek nitelikte olmalıdır. *** *** *** *** *** *** *** Kuyu suyu, toprağın yüzey suları ile kirlenmis ve kirlenecek olan 4-5 m derinlikteki sulardan olusmamalı derin olmalıdır. Bu tür suların kuyu suyunakarısmaması için izolasyon yapmalıdır. Kuyu suyunun günlük sıcaklık değisimi fazla ise bu oluyor demektir Kuyu duvarı(kuyu bileziği) yeryüzeyinden 60-70cm daha yüksek bitecek sekilde sonlandırılmalıdır. Ağzı uygun bir kapakla kapatılmalıdır. Kuyubileziğinin etrafına kuyu platformu yapılmalıdır. Kuyunun 10-15m etrafına çit, tel çekilmelidir. Kuyunun ağzı kapalı tutulmalı, tulumba kullanılmalıdır. Adi kuyularda yılda bir kez kuyu bosaltılıp temizlenmelidir Kuyuda klorlama yada kaplara alındıktan sonra klorlama yapılmalıdır. Her mevsim kuyu suyunun muayenesi yapılmalıdır C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun'un 1. Maddesi gereği "Yer altı umumi sular meydanında olup, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü arastırılması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir." Kanun'un 8. maddesi ile " Yer Altı Suları Tüzüğü'nün 8. maddesi gereğince su temini maksadıyla 10 metreden derin açılacak her türlü çukur, sondaj kuyular belge almak zaruridir." Su sondaj açtırmak isteyenler ; teknik sorumlu mühendisler aracılığı ile D.S.Đ. Müdürlüğü'ne müraacat ederek kuyu açılmadan önce "ARAMA BELGESi", açıldıktan sonra "KULLANMA BELGESi" alınması zorunludur. Yer altı suyu kullanmak isteyen vatandasların " KULLANMA BELGESİ" ile isletmeye müraacat etmesi gerekmektedir. Yer altı sularını kullanmak için Belediye Su ve Kanalizasyon İsletmesi Müdürlüğünden izin alınmalı ve sayaç takarak Çakmasu Abonesi olunmalıdır. Yer Altından kendi imkanları ile çıkarılan suların kanallarımıza bosaltılması halinde sayaç tahakkukuna esas olan atıksuyun Meskenler 1,90 işyerleri 1,90 İnşaatlar 1,90 d) Resmi Daire ve Kitler 1,90 e) Mesken Tipi Şantiye 1,90 f) Özel Okullar 1,90 g) Özel Hastaneler 1,90 h) SANAYİDEN ALINACAK ATIKSU ÜCRETİ 1) Tam Arıtma Yapanlardan (1 aylık dönem beher m3) 0,60 2) Ön Arıtma Yapanlardan (1 aylık dönem beher m3) 1,20 3) Arıtma Yapmayanlarda (1 aylık dönem beher m3) 2,10 Sayaç takılmış olmayan aboneler için; Konutlarda ayda 15 m3 tükettikleri varsayılarak, Diğer aboneler ise, yılı bütçe tarifesinde yer alan hangi içmesuyu abone grubunda yer alıyorsa m3 fiyatı ile, abonenin su tüketebilme özellikleri göz önüne alınarak haseplanacak miktarda verilen maktu m3 ile çarpılarak tahakkuk ettirilir. Not: Yukarıdaki maddeler dısında kalan hususlar için Atıksu Desarj Yönetmeliği ve Tarifeler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. D) ŞAHIS HAYRATLARI Mezarlık İçi Şahıs Hayratları ( yıllık ) 360,00 Mezarlık Dışı Şahıs Hayratları (yıllık) 360,00

3 Hayrat çesmelere abone olunması ve sayaç takılması zorunludur. E) CAMİ - İBADETHANE - MESCİTLER Belediyeler; gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği nin 10/B Belediyelerce Yürütülecek Hizmetler maddesi hükmünde ; Cami, mescid ve çevresinin su ihtiyacını Sular Hakkında Kanun uyarınca ücretsiz olarak karsılamak; suların kesilmesi halinde tankerlerle bu ihtiyacı gidermek 1) 2) 1) Camiler, İbadethaneler, Ziyarethaneler su kullanımının ölçülebilmesi için sayaç takılması zorunlu olup, su sarfiyat bedeli tahakkuk ettirilir. ettirilmez. MEKANİK SAYAÇLAR İçerisinden geçen suyun debisini gösteren aletlerdir. ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK SAYAÇLAR İlk Aboneliklerde ; SAYAÇLAR Tüketimin doğru ölçülebilmesi, teknik olmayan kayıpların en aza indirilmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi,tüketimin abone ve sayaç bazında sağlıklı olarak yönetilebilmesi, kiracı evsahibi arasındaki sorunların çözülebilmesi ve tahsilatın pesin yapılabilmesi için, 01/07/2008 tarih ve (2) sayılı Belediye Meclis Kararı ile verilen karar uygulaması yürürlüktedir. AKILLI SAYAÇ KULLANIMI : d) e) Hangi tarife grubunda devir islemi yapılıyorsa (4). Madde dısında kalan abone tipi hariç olmak üzere tüm abone devir islemlerinde, Resmi daire ve devlet okullarına akıllı kartlı su sayacı TASKİtarafından TASKİ bütçesinden takılacaktır. Lojmanı bulunan resmi dairelerin ödenek sorunları çözülünceye kadar devir islemlerinde "mekanik sayaç" uygulamasına devam edilecektir. Düzenli ödeme yapmayan abonelerin, akıllı sayaça geçme mecburiyeti vardır. 2) 3) 4) İçisleri Bakanlığı'nın 2007/52 sayılı genelgesi 4. maddesinde yazılı "Ön ödemeli/kartlı su sayacı kullanan abonelerden güvence bedeli/depozit tahsil edilmeyecektir." Köyler ve su tüketimi fazla olan resmi daireler, okullar, otel, ishanı, hamam, akaryakıt istasyonları, özel dershaneler, özel poliklinikler, süper marketler, hipermarketler, halı sahalar, düğün salonları, sauna, karo imalathaneleri, fabrikalar, bankalar, gazinolar (içkili-içkisiz) ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı takmak zorundadırlar. Tesisatına ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı takılacak aboneler, TASKi elemanlarının tespit ettikleri uygun bir yere sayacın monte edilmesine rıza göstererek gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır. 5) Ön ödemeli akılı kartlı su sayacının takılmasından sonra sayacın dıs etkilere karsı korunmasından abone sorumludur. 6) 7) 8) TASKİ Müdürlüğünün bilgisi dısında ön ödemeli akılı kartlı su sayacının sube hattından çıkarılması, ölçüm yapılmasının engellenmesi, tahrip edilmesi, mühür ve bağlantının kopması ve koparılması, dısarıdan müdahale edilmesi halinde TARiFELER YÖNETMELiĞi ne göre islem yapılır. Ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı kullanan aboneler tüketimleri hangi tarife grubuna giriyorsa, o tarife gurubuna tahakkuk eden su bedeli tutarına % 15 indirimli olarak uygulanır. Ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı kullanan abonelerin geçmis dönemlere ait borcu olanların almıs oldukları kredi bedelinden geçmis dönem borcu var ise % 25 u mahsup edilir, geriye kalan %75 tuturında geçmis dönemlere ait borç üç esit taksitle tahsil edilir. 3) SAYACI ARIZALI ABONELERİN ÜCRETLERİ Sayacı bozuk mesken, isyeri, sanayi,mesken tipi santiye,okul ve resmi daire abonelerinin, sayacı doğru çalısmakta iken dönemi içinde bozulan sayaçlarla ilgili olarak bir önceki yılın aynı dönem tahakkuku ile sayacın bozulduğu dönem öncesi üç aylık dönem tahakkuk ortalaması alınarak tahakkuk verilir. Ancak borcun ihbarından sonra abone bozuk sayacını değistirmediği taktirde, takip eden ayda verilen dönem tahakkuk ortalamasının %50 fazlası ile tahakkuk ettirilir. 18 ARALIK 2010 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Ölçü ve Ölçü Aletleri 'muayene yönetmeliğinin geçici birinci maddesinde tarihinden önce piyasaya arz edilen su sayaçlarıyla ilgili periyodik muayene yapılmayanların enson periyodik muayene yaptırma tarihi 31/12/2015 tarihine kadar periyodik muayene yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga süresi dolmus ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı kanun hükümlerine göre idari ceza islemleri yapılır.

4 31 ARALIK 2009 tarih ve mükerrer sayılı ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERi MUAYENE YÖNETMELiĞiNDE DEĞiSiKLiK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ'ğin; Madde 9 Ölçü ve ölçü aletlerinden; Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur, hükmü ğereğince ölçüm hassasiyetini, kaybetmis 01/01/2000 tarihinden önce piyasaya arz edilen su sayaçlarının değistirilmesi gerekmektedir D) SAYAÇ TAMİR- DAMGA- MUAYENE 1) Su sayacının tamir, damga, muayene-kontrol için sökülmesi halinde sarfiyatın tahakkuku tüm abone grupları için, bir önceki yılın aynı dönemi göz önünde bulundurularak maktu tahakkuk verilir. 2) Doğru kayıt yapılmadığından süphe edilen su sayaçlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Ölçü ve Ayar Sube Müdürlüğü ne kontrol ve muayene ettirmek istedikleri takdirde abonenin su sayacı Belediye su ustaları tarafından sökülerek muayene ve kontrole hazır hale getirilir. 24 Temmuz 1994 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 18.maddesi ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalısıp çalısmadığının tespit edilmesi için ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kisi veya kurulusun müracaatı üzerine yapılan muayenedir. Sikayet kosulu olan ölçü ve ölçü aletinin hiçbir değisiklik yapılmadan en kısa sürede muayenenin yapılması ve neticenin bir raporla müracaat eden kisi veya ilgili kurulasa bildirilmesi gerekir. Ancak tasınamayacak olan ölçü ve ölçü aletinin muayenesinin yerinde yapılması gerekir. Rapor isletmeye gelinceye kadar aboneye bu dönem tahakkuku için 2 bölümü B madde hükmü uygulanır. 3) İtirazı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ölçü ve Ayar Müdürlüğü tarafından sayaca müdahale yapıldığı (Sayaçların mühürlerinin koparılması, üst gövdenin sökülmesi, sayman mekanizma dislileri ve numaratör tanburlarına müdahale edilerek tahrip edilmesi vb. gibi) durumlarda ;Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 32/a maddesine göre sayaçlara itiraza konu edilen sayacın,1 günde 1 m3 su kullanıldığı varsayılarak en az 1 aylık su tüketimi baz alınarak dönemine ait kendi tarifesinin 3 katı tahakkuk verilir. Ayrıca sayaç sökme-takma ücretinin 3 katı ücret bir sonraki dönem faturasına sayaç sökme-takma ücreti olarak ilave edilerek tahsil edilir. 4) Bozuk olan sayaçların tamiri Belediye personeli tarafından yapıldığı takdirde tarih ve (7) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Su Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliği nde Değisiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin l4.maddesine göre ücret alınır. A) KAÇAK SU Abone olmaksızın su dağıtım sebeke hattından veya sube yolundan idareye ait kuyu ve kaynaktan delerek boru döseyerek motor bağlayarak vb. suretle Konutlarda; Kaçaksu 600 TL Atıksu 150 TL KDV 135 TL Toplam 885 TL İsyerleri; Kaçaksu 800 TL Atıksu 200 TL KDV 180 TL Toplam 1180 TL İnsaatlarda; PARA CEZALARI İnsaat Yapı Ruhsatını alan insaat sahipleri insaat suyu abonesi olmak zorundadır. Abone olmadan insaat yapanlar insaat bitiminde su almak için idareye basvurduklarında insaata suyu nereden temin ettiklerini belgelemek zorundadırlar. (Tankerle su tasıtanlar fatura, kuyu, kaynak, dere ve çaylardan faydalananlar idareden alacakları yeterlilik belgelerini, takdirde cezalı islem yapılmaz, yukarıda sayılan belgeleri ibraz edemeyenler insaatlarının müracaat anındaki durumuna göre ölçümlenen insaat alanının 1/4 m2 kadar ölçümlenen suyun sanayi-santiye tarifesinin 2 katı cezalı ödemek zorundadır. Buna göre; (Arsa alanı 1/4 m2 (m3) x Dönem Tarifesi x 2 katı) + KDV olarak tahsil edilir Kaçaksu olayı en az iki isletme personeli tarafından mahallinde yapılan arastırma ve sorusturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Tutanakta su bağlantısının sekli, ölçümlenebilen su m3 süresi gibi bilgiler kaydedilir. Tutanak 2 nüsha hazırlanarak imzalanır. Bir sureti ilgiliye bırakılır. Kaçaksu kullandığı tespit edildiği anda kaçak bağlantı kaldırılır. 1 hafta içerisinde kaçak su kullananın su bedeli ödemesi ve abone olması sağlanır. Kaçak su kullananların müracaatı üzerine abone islemlerinde normal tarife uygulanır.ancak kaçak su ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen zabıt tutulduğu halde abone olmamakta direnenlere tespit edilen ve hesaplanan kaçak miktarlarını 2 misli fazlası su ücreti tahakkuk ettirilir. Ayrıca Kaçak Tutanak Ücreti Belediye Meclisi nce her yıl belirlenen bütçe tarife kapsamında tahsil edilir. Sayaçlı, Abonesiz Kaçaksu kullanımı: Sayaçlı, abonesiz su kullanımı idarece tespit edilmis ise, kaçak su tarifesi uygulanır. Kaçaksu bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

5 Kaçaksu kullananlar, kullanılan suyu kanalizasyon sebekesine bosaltılması halinde ayrıca Atıksu ücreti tahakkuk ettirilir. (Kullanılansuyun %25 oranınd Para cezaları pesin olarak ödendiği taktirde % 25 eksiği ile tahsil edilir. Kaçak tutanak bedeli (kaçağı tutanakla tespit edilenlerden) (KDV dahil) 25,00 Abonenin talebi ile su kaçağının Kaçaksu Kontrol cihazı ile tespit edilmesi Şehir İçi 175,00 Şehir Dışı 350,00 Belediye ile gerekli su abonman sözlesmesi yapılmadan kaçak olarak su kullanımının tespiti halinde ilgilileri hakkında düzenlenecek tutanakların gerekli yasal islemin yapılmasını sağlamak üzere Cumhuriyet Savcılığı na intikal ettirilmelidir. İDARENİN BİLGİSİ DIŞINDA BAĞLANTI YAPANLARDAN; İsale hattından bağlantı yapanlardan Çap 450 mm ve yukarısı 2.000,00 Sebeke hattından bağlantı yapanlardan 1.000,00 Çakmasu Abonesi olmaksızın kanalizasyon hattına kaçak bağlantı yapanlardan; Meskenlerden 400,00 İşyerlerinden 600,00 Kaçak kanalizasyon bağlantısı cezası tahsil edilir. (Kaçak kanalizasyon bağlantısı en az iki isletme tarafından tespit edilerek, tutanak tutulur). İçmesu Abonesi olmaksızın kanalizasyon hattına kaçak bağlantı yapanlardan; Meskenlerden 400,00 İşyerlerinden 600,00 Kaçak kanalizasyon bağlantısı cezası tahsil edilir. (Kaçak kanalizasyon bağlantısı en az iki isletme tarafından tespit edilerek,tutanak tutulur). 14- Abone kaydı olupta sayaç takmayanlar veya sayacı sökme suretiyle su kullananlara Kaçak su hükmü uygulanır. B) ÖLÇÜMÜ ENGELLEMEK Sayacın çalısmasını engelleyen, hangi nedenle olursa olsun idareye haber vermeksizin yerinden söken, devre dısı bırakan, sayacı ters Konutlarda ; 450 TL + KDV İşyerleri ; 600 TL+ KDV Ödenmediği taktirde abone sözlesmesi iptal edilerek teminat gelir kaydedilir. İdarenin alacağı kalır ise yasal yollardan tahsil edilir. C) USULSÜZ SU KULANIMI Daimi ve geçici bağlantı yapılarak, herhangi bir abone tipine su verilmesi "usulsüz su kullanımı"dır. Usulsüz su kullanımı tespit edilen aboneye tutanak tutulur. Usulsüz su kullanan tüm aboneler 2013 yılı : 200TL + KDV D) MÜHÜR KIRMA tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203. MÜHÜR BOZMA maddesi gereği; "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca birseyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya kurulus amacına aykırı hareket eden kisi altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." Mühürlenen sayaçların mühürlerinin sökülmesi ve borcundan dolayı sökülen sayaçların yerine ara boru benzeri hortum takılarak hileli su kullanımının tesbiti, sayacın ters çevrilmesi v.b. gibi durumlarda ; Meskenlerden 325,00 İşyerlerinden 500,00 Şantiyeler- İnşaatlar 1.100,00 d) Çok katlı şantiye inşaat 2.200,00 isletmenin HABERİ OLMADAN 'GEÇİCİ İPTAL ' ETTİREN ABONELER MÜHÜR KIRMA SURETİYLE SU KULLANDIKLARI TAKDİRDE ; Sayaç doğru çalısıyor ve tahakkuka engel değilse sayacın üzerindeki endeksin 3 katı hangi tarife grubuna giriyorsa ilgili dönem fiyat tarifesi uygulanır. Ayrıca mühür kırma cezası tahsil edilir. Ve geçici iptal aboneyi kullanma cezası olarak yılı bütçetertibinde belirlenen tutar tahsil edilir. 60,00 Sayaç bozuk ise mühürün kapatıldığı tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde günde 1 m3 su kullandığı varsayılarak tükettikleri suyun 3 katı hangi tarife grubuna giriyorsa ilgili dönem fiyat tarifesinin en son hesaplanarak tahsil edilir. Ayrıca mühür kırma cezası tahsil edilir. Ve geçici iptal aboneyi kullanma cezası olarak 60,00

6 E) d) 4- İsale hattına zarar verenler Çap 450 mm ve yukarısı (Maliyet hariç olmak üzere), TESİSLERE ZARAR VERME Sayacın ve sube yolunun yerini değistirmek, sube yoluna, isale hattına, kanalizasyon sebekesine ve kanalizasyon bağlantılarına, arıtma tesisine v.s. isletmenin sorumluluğu altındaki bütün tesislere isletmenin izni ve onayı olmadan, bilerek veya bilmeyerek müdahale eden ve zarar verenler Atıksuların Kanalizasyon Desarj Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında devlet malına karsı suç isleyenlere iliskin hükümler uygulanmakla beraber zararın giderilmesi için yapılan harcamaların %50 fazlasıyla zarar verenlerden tahsil olunur. Sıhhi tesisat (Her türlü su tesisatı ve kanal) bağlantısı yapan su ustaları idareye basvurarak Su Ustası Bağlantı Yapma Yetki Belgesi almak zorundadır. Bağlantı belgesi olmayan su ustaları sebekeden su ve kanal bağlantısı yapamaz. Yapanlar hakkında yasal islemler yapılır. İzinsiz kazı yaparak içmesu ve kanalizasyon sebekelerinden tahrip yaparak isletmeyi zarara uğratanlardan malzeme ekipmanı, isçilik, su kaybı hesaplanarak tahrip ücreti, tahsil edilir. Belediyemizin ve İsletmemizin ve diğer kamu kurum ve kurulusları ile Tedas, Telekom, PTT, Dogalgaz vb.alt yapı veya üst yapı isini alan yüklenici firmalar su sebekesine zarar verdikleri ve kesintisine ve kanalizasyon hattının bozulmasına sebep oldukları durumlarda 4 saat içerisinde arıza tamir edilmediği takdirde Belediye Meclisi nce yılı Bütçe Tarifesinde belirlenen bedeller tahsil edilir. 0-4 saat arasında arıza onarıldı 1.500, saat arasında arıza onarıldı 3.000, saat arasında arıza onarıldı 6.000,00 12 saatten fazla olursa ,00 İdarenin bilgisi dısında tesislere zarar verenler ,00 Sebeke hattına zarar verenler Çap 100 mm-450 mm arası (Maliyet hariç olmak üzere), Sebeke hattına zarar verenler Çap 100 mm den düsük (Maliyet hariç olmak üzere), 4.500, ,00 d) Tek ve iki katlı meskenler idareye haber vermeden içme su sebekesine zarar verirlerse,, maddelerinde belirtilen bedellerin % 20 si tahsil edilir. F) KAÇAK KANAL BAĞLANTISI Onaylanmıs proje olmaksızın kanal bağlantısı yapılamaz. Kullanılmıs sularını projesiz ve ruhsatsız bir sekilde atık su ve karısık sistem kanal sebekelerine akıtanların bağlantısı kaldırılır. Kanal sebekesinde hasar var ise onarılır. Bütün yapılan giderler% 50 fazlasıyla hasarı yapandan tahsil edilir. G) d) e) SU SAYACI İLE İLGİLİ CEZALAR Abone su sayacını sayaç okuma görevlisinin görebileceği sayaç okuyabileceği yerde muhafaza etme mecburiyeti vardır. Sayacı, okuma görevlisinin görebileceği yerde bulundurmayan aboneye yapılan sayaç değistirme ihbarından itibaren 30 gün içinde sayacın yerini değistirmeyen aboneye ceza 175,00 uygulanır. Tekrarında uygulanacak ceza 350,00 Su sayaçlarını muhafaza altına almayıp kırılmasına-bozulmasına sebep olan abonelerden; Meskenler 145,00 İşyerleri 230,00 İnsaatlardan 690,00 d)fabrika, Hastane, Hamam, WC. Gibi 690,00 e)100 m2 ve yukarısında bahçesini sehir içme suyundan sulayan abonelerden 400,00 H) 4- KANALİZASYON ŞEBEKESİNE İDARENİN BİLGİSİ DIŞINDA BAĞLANTI YAPANLAR Boruya direk bağlantı yapanlardan (Madde 4 hükmü geçerlidir.) 1.100,00 Bacaya direk bağlantı yapanlardan (Madde 4 hükmü geçerlidir.) 1.100,00 Tek ve iki katlı meskenler idareye haber vermeden kanalizasyon sebekesine zarar verirlerse 1),2)maddelerinde belirtilen bedelin % 20 si tahsil edilir. Ayrık sistem kanalizasyon hattı olan yerlerde yağmur sularının kanalizasyon hattına 1.250,00 bağlantısı yapıldığı takdirde 30 gün süreli ihtar verilir. Düzeltilme yapılmadığı takdirde

7 5- Yağmursuyu Drenaj sistemine kaçak kanalizasyon bağlantısı yapıldığı takdirde 30 gün süreli ihtar verilir. Düzeltilme yapılmadığı takdirde uygulanacak ceza: 1.250,00 4- KATILIM PAYLARI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun maddelerinde yazılı olan yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payları hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra bina ve arsalarda emlak vergisi değerinin % herbiri %2 (yüzde ikisi) oranında tahakkuk ettirilen paydır.2 yılda dört esit taksitte ödenir. Pesin ödemelerde % 25 (yüzde yirmibes) indirim yapılır. 4.1) 4.2) KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILIM PAYLARI 2464 Sayılı Kanun'un 87.maddesi ; - Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, asağıdaki sekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır: Yeni Kanalizasyon tesisinin yapılması, Mevcut tesislerin ıslahı ve fenni sartlara göre ıslah edilmesi. SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILIM PAYLARI 2464 Sayılı Kanun'un 88. maddesi; Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede asağıdaki sekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır: 4.3) 4.4) Yeni İçmesuyu tesisinin yapılması, Mevcut sebeke tesislerin tevsii ve ıslahı. İbadet yerleri harcamalara Katılma Paylarından muaftır.(21/08/1981/ sayılı resmi gazete mad.17) ALTYAPI RUHSAT İŞTİRAK PAYI yılından sonra yapılmıs olan ve kanalizasyon sebekesi dösenmis baca parsel bağlantısı yapılmıs ancak kanalizasyon istirak bedeli yatırmamıs olan abonelerden 1 defaya mahsus olmak üzere kanalizasyon istirak bedeli tahsil edilir.4 esit taksitle tahsil edilir. 360,00 4- Kanalizasyon sebekesi yapılan yerlerde (Birlesik sistem çalısan yerler dahil) kanalizasyon istirak bedeli alınır. 4 esit taksitle ödenir. Yeni kanalizasyon sebekesinde parsel bağlantısı yapılan abonelerden Altyapı Ruhsat İstirak Payı bedeli alınır. 4 esit taksitle tahsil edilir. Genel İskan Alınması esnasında yapılan müracaatlardan her bağımsız bölüm için 360,00 360,00 360, ) 4.6) 4.7) 4.7.1) ) ) ) 4.7.2) 4.7.3) ) Altyapı Ruhsat İstirak payı pesin olarak yatırılmak istenirse %25 eksiğiyle tahsil edilir. Özel yurtlar, özel okullar,dershaneler,etüd merkezleri kresler,anaokulu(özel),rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları v.b. (kisi sayısı * 2013 birim fiyatı) Kişi Sayısı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 500 ve yukarısı 32,00 TL Sanayi kurulusları ve Özel hasteneler günlük debileri, Desarj izin ruhsatlarında belirtilen debiye göre ; m3 değeri 0-1 (1 dahil) 1.050,00 TL 10 (10 dahil) 5.250,00 TL (50 dahil) ,00 TL 5101 (101 dahil) ,00 TL 101 ve yukarısı ,00 TL Altyapı Ruhsat İstirak Payı tahakkuk ve tahsili İlk Abonelik islemlerinde ; Üç kat ve üzeri olan yapılarda genel iskan asamasında tüm bağımsız birimlerin Alt Yapı Ruhsat İstirak payı tahakkuku pesin olarak tahsil edilir.(kamu Binaları hariç) Bir ve iki katlı yapılarda kullanma izni alınan bağımsız birimin Alt Yapı Ruhsat istirak payı tahakkuku pesin tahsil edilir sayılı imar Kanuna eklenen geçici maddelerle 'Su Affı' kapsamına giren yapılarla ilgili, her bağımsız birim için Alt yapı Ruhsat İstirak payı tahakkuku pesin tahsil edilir. Alt Yapı Ruhsat İstirak payı tahsilatı kiracıdan yapılmaz. Birden fazla bağımsız birim sahibi olanlar, müracaat tarihinde her bağımsız birimin Alt Yapı Ruhsat İstirak payını pesin olarak yatırması, bağımsız birim sayısı kadar takip eden aylarda ödenmesi kosulu ile taksit yapılabilir. Taksitler takip eden aylarda belirlenen günde yapıldığı taktirde %25 indirim uygulanır.

8 ) 4.7.4) 4.7.5) 4.7.6) Taksitler takip eden aylarda yapılmadığı taktirde indirim uygulanmaz. Eksik yatırılan Alt Yapı Ruhsat İstirak pay tutarı, mevcut yılın tutarına göre orantılanıp geriye kalan miktar tahakkuk ve tahsil edilir. Mülkiyeti Maliye hazinesine, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve Kamuya ait tasınmazlarda Alt Yapı Ruhsat İstirak payı alınmaz. Genel iskan aşamasında ; Alt Yapı Ruhsat İştirak payı, tarihinden geçerli olmak üzere o parselde bulunan bağımsız bölümlerle ilgili ödeme yapılmış ise yıkılan ve aynı parsele yeni yapılacak binanın her bağımsız bölümü için önceden ödenen bağımsız bölüm sayısı düşülerek tahsilat yapılır. A) 5- DİĞER TARİFELER KANAL AÇMA ÜCRETİ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; Kanalizasyon Bağlantı Kontrol ücreti 21,00 Kanalizasyon açma ücreti olarak; 2.1) Meskenlerde; Binanın her bir tesisat çıkısı için, Konutlarda 1 kat dahil 60,00 3 kat dahil 60, kat dahil 60,00 d) 7 kattan fazla 60,00 2.2) İşyerleri (Tek Birim) 60,00 2.3) Ticarethaneler Erkek berberi, kuaförler, sebzeciler, manav, marketler, sarküteri, bakkal, cay ocağı, tekel bayii ve büfeleri, kuru yemisçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifatura, yazıhane, muhasebeci, sigorta acenteliği, zücaciye, nakliyatçı, kitap, kırtasiye, oyuncakçı, kunduracı, kundura tamircisi, elektrik malzemesi satıcısı, elektrik tamircisi, fotoğrafçı, cam, ayna ve teneke isi yufkacı ve kadayıfçı, çorbacı, tantunici, iskembeci, nohut ezmeci, paçacı, çiçekçi, oto tamircisi, taksi durağı, dikis atölyesi, kebapçı, mobilyacı, mobilya imalatçısı vb. gibi yerler 60,00 Zirai ilaç bayiliği yapanlar, kuyumcular, birahaneler, meyhaneler, kahvehaneler, kıraathaneler, marketler, pastacı, tatlıcı, dondurmacı, sekerci, çay bahçeleri, ardiye, depo, spor salonu, un değirmeni, toptancı bakkallar, fenni ve tas ocaklı fırınlar, süt ve yoğurt imalathaneleri, sürücü kursları, içkili lokantalar, açık ekmek fırını, simit-lahmacun fırınları, oto yıkama-yağlama, doktor, eczacı,dıs tabibi, süt ürünleri satın ve imalatçısı, yedek parçacılar vb. gibi yerler Süper marketler, akaryakıt istasyonları, düğün salonları, sauna, karo imalathaneleri, özel dershaneler, hamamlar, halı sahalar, özel poliklinikler, sağlık kabinleri sürücü kursu vb. d) Fabrikalar, hiper marketler, özel hastaneler, içkili gazinolar, içkisiz gazinolar, eğlence yerleri, oteller, bankalar, döviz büroları 100,00 250,00 300,00 e) a-b-c-d dısında kalan aboneler 150,00 f) Sehir dısı fabrikalar TL/Saat (İsletmeye giris-çıkıs dahil) 450,00 B) KESME- AÇMA ÜCRETİ 1) Su Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin su kesme ücreti, bir sonraki fatura dönemindetahakkuk ettirilir.kesme ücreti olarak. 14,00 2) Su borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerden su açma ücreti olarak 14,00 3) Kaçaksu açma - kapama ücreti olarak, 22,00 4) Geçici iptal ve kesin iptalde su açma ve kesme ücreti, 22,00 5) İçmesu sebekesi kapama/açma ücreti, 125,00 6) Normal su kesme islemi yapılamayan abonelerin ana borudan is makinesi ile su kesilmesi halinde kesme/açma ücreti, 125,00 C) D) SÖKME-TAKMA ÜCRETİ Abonelerin bozuk sayaçlarının tamiri için sökme-takma ücreti olarak 22,00 KONTROL VE MUAYENE ÜCRETİ

9 ***Su Tahakkukuna itiraz eden Abone sayacının Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Sube Müd nde muayene ve kontrol edilmesini isteyen su abonelerinden kontrol ve muayene ücreti olarak. 22,00 E) F) G) YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ Sıhhi tesisat proje ve Asansör projesi çizmeye yetkili Makine Mühendisleri Odası sicil kayıtları ile birlikte Belediyeye kayıt yaptırarak yetki belgesi almak zorundadır. Belediyeye kaydı olmayan mühendislerin projeleri idare tarafından onaylanmaz. Proje müellifi aynı zamanda proje uygulama sorumluluğuna tabidir. Sıhhi tesisat (Her türlü su tesisatı, kanalizasyon-yağmursuyu drenaj) bağlantısı yapan su ustaları idareye basvurarak su ustası bağlantı yapma yetki belgesi almak zorundadır. Bağlantı yetkisi olmayan su ustaları sebekeden su bağlantısı yapamaz. Yapanlar hakkında yasal islemler yapılır. Sıhhi Tesisat yapmaya yetkili su ustalarından Belediye ye tasdik ettirilecek su ustası yetki belgesi vize ücreti Yapı için Belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kisiler Su Kanalizasyon durum belgesi almak zorundadır. İçmesu durum belgesi,(inşaat ruhsat aşamasınd 30,00 Kanalizasyon durum belgesi,(inşaat ruhsat aşamasınd 30,00 Su ustası ilk kayıt belgesi ücreti 150,00 İsletmede su ustalık belgesi kaydı olmayan, vizesi yenilenmemis su ustaları tarafından 500, Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesi gereği; İs Deneyim Belgesi için belirlenen belge ücreti Sözleşme bedeli tutarı (TL) : dahil 100, dahil 250, dahil 550, dahil 1.100, ve üzeri 1.200,00 Atıksu Arıtma Tesisinden ASILIK Aktif Çamur Satısı 1 ton fiyatı 10,00 DAMGA PULU UYGULAMASI 75,00 İçmesuyu aboneleriyle yapılan sözlesmelere 488 sayılı Damga vergisi kanununa ekli (1) sayılı tablonun 1/b bendi uyarınca oranları her yıl Bakanlar Kurulu nca tespit edilen miktarlar üzerinden damga pulu yapıstırılması, 04/02/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 15. maddesinde yapılan değisiklik ile PUL YAPISTIRILMASI SURETİYLE metni metninden kaldırılmıs, 18. madde ile MAKBUZ KARSILIĞI ÖDEME SEKLİ, ASIL ÖDEME USULÜ olarak belirlenmistir. Sözlesmeleri, abone sahiplerinin yanı sıra idare yetkilisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı göz önünde bulundurulur. H) KOLYE BAĞLAMA Yeni Abonelerden Su (Kolye) bağlama ücreti 24,00 I) İ) ÇİZİM ÜCRETİ PLAKA ÜCRETİ Su Bağlantı kontrol (Çizim) ve Onay ücreti. 24,00 Abone Plaka Ücreti 15,00 A) 1) 6- FATURA VE TAHSİLAT OTOMATiK ÖDEME TALİMATI PROTOKOLÜ YAPILAN BANKALAR T.C.Ziraat Bankası ile 04/07/2006 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALiMATI" Protokolü imzalanmıstır. Finansbank ile 17/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Akbank ile 05/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Vakıfbank ile 01/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. 2) İS Bankası ile 04/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Türkiye Ekonomi Bankası ile 28/05/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Denizbank ile 07/09/2011 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Yapı Kredi Bankası ile 09/09/2011 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. B) TAHSİLAT SUBELERİ Kızıl Murat Mah. Ali Mentesoğlu Cad. Tarsus Belediyesi Makam Subesi Anıt Mah. Atatürk Cad. Ramazanoğlu Apt. Altı Sehit İshak Mah. Turkuaz Çarsısı İçi d) Tozkoparan Zahit Mah. Yeni Belediye Tesisleri içi e) Kızıl Murat Mah Yıl Çarsısı İçi C) OTOMATİK TAHSİLAT VEZNELERİ

10 d) D) Kızıl Murat Mah. Ali Mentesoğlu Cad. No:1(Lokman Hekim Otomatik Tahsilat Veznesi) Yeni Ömerli Mah. Atatürk Cad. Yarenlik Alanı Güneydoğu tarafı(yarenlik Otomatik Tahsilat Veznesi) Gaziler Mah. Atatürk Cad. Yeni ve Gazi Mah. Muhtarlığının doğu tarafı (Gazi Otomatik Tahsilat Veznesi) Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri A Kapısı yanı (Merkez Otomatik Tahsilat Veznesi) TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Tahsilatı hızlandırmak ve abonelerin borçlarını süresi içinde ödemelerini sağlamak için ihbarnamede belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen abonelerden son ödeme gününün takip eden günden baslamak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin yürürlükte olan oranına göre gecikme cezası uygulanır. E) F) 7.1) 7.1.1) 7.1.2) 7.1.3) ÜCRETLERİN ÖDEME SÜRELERİ 250 TL nin altında ve 2 dönem su borcunu ödemeyen abonenin; 250 TL nin üzerinde 2 dönem su borcunu ödemeyen abonenin suları kapatılır. Su kapatılmasına rağmen borç ödenmezse kapatma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sayacı kaldırılır. Sözlesmesi iptal ve hesabı tasfiye edilir. Ancak tasfiye edilen abone 3 ay içerisinde borcunu ve hangi tarife grubuna giriyorsa o tarife grubunun diğer giderlerini ödediğini belgelemesi ve yeni teminat alınmak kosulu ile aboneliği yenilenir, eski abone numarası verilir. Tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar için yasal kovusturma yapılır. KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT 2002 Haziran ayından itibaren Ziraat Bankası ile kredi kartı ile tahsilat uygulaması baslamıstır. 7- ABONE İŞLEMLERİ GELİRLERİ KULLANMA İZNİ ALMAMIS YAPILAR 3194 Sayılı İmar Kanununun 31.maddesi uyarınca insaatın bitme günü, Kullanma İzninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak Yapı Kullanma İzni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. demekte olup Genel İskan alınmayan binalara su verilmeyecektir. 26/07/2008 Tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 25. madde ile, 3194 sayılı kanuna geçici 11. madde hükümlerine uygun abonelik islemi yapılmaktadır sayılı İmar Kanunu nun geçici 2.maddesine göre, 6785 sayılı Đmar Kanunu nun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmıs yapılar Yapı Kullanma İzni alınmıs yapılar olarak kabul edilir. Hangi abone tipine giriyorsa, o abone tipinden islemi yapılır. Yapılıs tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dısındadır yılları arasında yapılmıs binalarda daha önce abonelik hakkı elde edilmis ve hangi nedenle olursa olsun (kesin, geçici iptal v.s.) gibi durumlarda bu hakkı kaybeden abonelerin müraacatı, yerinde tesbiti ve yılı bütçe tarifesinde belirtilen teminatı ödeme kosulu ile hakkını kaybettiği abone numarası verilir ) 7.1.5) 7.1.6) 7.2) Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kisiler daha önce Taski o yerdeki su ve kanalizasyon sebekesine göre Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi verilir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde İmar Mevzuatı nın Ruhsatsız Yerler hakkındaki hükmü uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden Taski nin görüsünü almak sarttır. Mesken tipi olarak kullanılmakta iken isyerine çevrilmis olan abone, isyeri özelliğini yitirdiği tarihten itibaren abone sahibinin müraacatı ve en az 2 personelin yerinde yaptığı tesbit ile eski abone tipine çevrilir. İsletmenin bilgisi olmadan bir yerden bir yere abone nakli yapanlardan 500,00 İLK SU ABONELİĞİ 25/05/2007 tarih ve sayılı İçisleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün yayımlamıs olduğu Genelgeye istinaden abonelik islemlerinin basitlestirilmesi ve kolaylastırılması amacıyla abonelik islemleri sırasında kimlik bilgileri KİMLİK PAYLASIM SİSTEMİ üzerinden elektronik ortamda temin edilecek ve vatandastan asağıdaki belgeler talep edilecektir ) 7.2.3) d) 7.2.4) 7.3) 7.3.1) İLK KONUT ABONELİĞİNDE İSTENMESİ GEREKEN BELGELER; Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Kat Mülkiyet Tapusu fotokopisi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Kira Kontratı fotokopisi (Kiracı ise) İNSAAT ABONELİĞİNDE İSTENMESİ GEREKEN BELGELER; Yapı Ruhsatı, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu fotokopisi Tüzel kisiler için ana sözlesme ve yetki belgesi. HAYRAT ÇESME ABONELİĞİNDE İSTENMESİ GEREKEN BELGELER; Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, ABONE DEĞİŞİKLİĞİ Meskeni yeni satın alan kisi abone devrini anında üzerine almak zorundadır. Aksi halde eskiden kalan borcu da ödemek Dilekçe, Tapu fotokopisi,

11 7.3.2) d) e) 7.3.3) 7.4) 7.4.1) 8.1) 8.2) 8.3) 8.4) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Meskende yasayan kiracı ise kiracı abonesi olarak abone devrini üzerine alabilir. Dilekçe, Tapu fotokopisi Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Kira kontratı Ev sahibi muvaffakatnamesi. Meskenini, isyerine dönüstüren konut aboneleri idareye bilgi vermek ve ABONE TÜRÜNÜ değistirmek zorundadır. Haber vermeyenlerden isyerine dönüstükleri tarihten itibaren tükettikleri suyun tarife farkı alındığı gibi dönem tahakkukları %20 arttırılarak KUYU ABONELİĞİ Yer altından çıkarılan suların abonelik islemleri için istenen belgeler; DSi.'de alınan "KULLANMA BELGESi", Tapu fotokopisi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 8- TEMİNATLAR SU ABONESİ OLMAYAN ATIKSU ABONESİ TEMİNATI : Su abonesi olmayan atıksu abonelerinden abone teminatı olarak, yürürlükte olan yılı bütçe tarifesinde belirlenen "su teminatı tutarı kadar" ile birlikte Atıksu teminatı da alınır. Kanalizasyon sebekesinden yararlanan ve bütçe tarifesinde yer alan tüm abone grupları için, içmesuyu abonelerine uygulanan teminat fiyat tarifesi uygulanır. Sözlesme imzalayan her aboneden su teminatı alınır. Teminat alınmadan su bağlantısı yapılamaz. Tüketimin bir yıllık gözetim sonucu teminatın esas alınan miktarı astığının veya altında kaldığının saptanması halinde teminat bu miktara kadar yükseltilebilir ve Resmi daire ve kamu kuruluslarında "Su Teminatı" alınmaz Toplu Satıs abonelerinden Su Teminatı" alınmaz d) Sözlesme imzalayan her aboneden 4 tahakkuk dönemindeki (4 ay) su tüketim bedelini karsılayacak kadar Teminat alınır. Konut abonelerinde 4 ayda isyeri ve sanayi abonelerinde isyerinin ve sanayinin büyüklüğü, çalısan isçi sayısı ve üretimde suyun rolü dikkate MESKENLERDEN Alanı 100 m2ye kadar olan meskenlerden kademe su ücreti) 182,40 48 m3 Alanı 100 m2den fazla olan meskenlerden 182,40 Tek sayaçlı çok daireli apartmanlardan her bağımsız bölüm için : 1) Alanı 100 m2 ye kadar olan 182,40 48 m3 2) Alanı 100 m2 den fazla olan 182,40 TİCARETHANELERDEN Erkek berberi, kuaförler, sebzeciler, manav, marketler, sarküteri, bakkal, cay ocağı, tekel bayii ve büfeleri, kuru yemisçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifatura, yazıhane, muhasebeci, sigorta acenteliği, züccaciye, nakliyatçı, kitapçı, kırtasiyeci, oyuncakçı, kunduracı, kundura tamircisi, elektrik malzemesi satıcısı, elektrik tamircisi, fotoğrafçı, cam-ayna ve 48 m3 teneke isi, yufkacı ve kadayıfçı, çorbacı, tantunici-iskembeci, nohut ezmeci, paçacı, çiçekçi, oto tamircisi, taksi durağı, dikis atölyesi, kebapçı, mobilyacı, mobilya imalatçısı vb. gibi yerler 263,50 Zirai ilaç bayiliği yapanlar, kuyumcular, birahaneler, meyhaneler, kahvehaneler-kıraathaneler, marketler, pastacı tatlıcı - dondurmacı, sekerci, çay bahçeleri, ardiye - depo, spor salonu, un değirmeni, toptancılar, bakkallar, fenni ve tas ocaklı fırınlar, süt ve yoğurt 60 m3 imalathaneleri, sürücü kursları, içkili lokantalar, açık ekmek fırını, simit - lahmacun fırınları, oto yıkama - yağlama, doktor, eczacı, dis tabibi, süt ürünleri satıcı ve imalatçıları, yedek parça satıcıları v.b. yerler 330,00 Süpermarketler, akaryakıt istasyonları, düğün salonları, sauna, karo imalathaneleri, özel dershaneler, hamamlar, halı sahalar, özel 300 m3 poliklinikler, sağlık kabinleri sürücü kursu vb. gibi yerler 1.647,00 Fabrikalar, hipermarketler, özel hastaneler, içkili gazinolar, içkisiz d) gazinolar, eğlence yerleri, 400 m ,00 oteller, bankalar, döviz büroları e) a-b-c-d dısında kalan abonelerden 48 m3 263,50 8.5) İNŞAATLAR Tek katlı tek daireli, 2 katlı 2 daireli, 3 kat 3 daireli insaatlardan 50 m3 400,00 10 birime kadar olan insaatlardan 100 m3 800,00 20 birime kadar olan inşaatlardan 150 m ,00 d) 30 birime kadar olan insaatlardan 200 m ,00 e) 40 birime kadar olan insaatlardan 250 m ,00 f) 50 birime kadar olan insaatlardan 300 m ,00 g) 50 üzeri birime kadar olan insatlardan 350 m ,00

12 8.6) 8.7) 8.8) 8.9) 8.10) 8.11) 8.12) 4- Resmi Daireler, okul, köy, belediye birimleri, park ve botanik bahçesi abonelerinden Teminat ücreti alınmaz. Toplu satıs abonelerinden Su Teminatı alınmaz. Teminatlarda tarihinden itibaren sözlesme imzalayan ve her aboneden tahakkuk dönemindeki (asağıda belirtilen oranlard su tüketim bedelini karsılayacak teminat alınır tarihinden önce abone olan içmesuyu abonelerinin teminatları; yılından önce abone olanların su teminatları; tarife gruplarının karsısında belirtilen m3 miktarlarına sabitlenmis olup, m3 bedelleri ne olursa olsun, teminat miktarları o yılın teminat tutarına esit sayılacak ve teminat farkı alınmayacaktır. Abonesi kesin olarak iptal ettirdiği takdirde yatırılmıs olan mevcut teminat ödenecektir tarihinden sonra su abonesi olacak olan kisi ve kurumların Kuru tip su sayacı alma mecburiyeti vardır. Kuru tip su sayacı almayan kisi ve kurumların abone islemi yapılmayacaktır. Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, İl Özel İdareleri ve Belediye tarafından tahsis olunan resmi lojmanları abone islemleri normal mesken abonesi tarifesi uygulanarak yapılır. Tahsis süresi biten personelin abonesi dilekçesine istinaden iptal edilir. Yeni tahsis yapılan personele kurumundan getirdiği resmi yazı ve teminat farkı ödeme kosulu ile aynı abone numarası verilir. KİRACI ABONESİ tarih ve 12/4 1 (37) sayılı Meclis Kararı ile Kiracı abonesi teminatı; Meskenlerde 2 kat, İsyerlerinde 2 kat fazlası alınarak abone yapılmasına, kira süresi bitiminde teminatın kiracıya iadesine, kiracının borcu varsa teminatın su borcuna mahsup edilerek su borcunun tahsil edilmesi kararı yürürlüktedir. Kiracı abonesi olarak kullanılmakta olan abonelikle ilgili tasınmazın bosaltılması ve son tahakkukun ödenmesinden ve mevcut teminatın kiracıya ödenmesinden sonra yeni gelen kiracı veya mülk sahibi için hangi abone tipine giriyorsa o abone tipinin yılı bütçe tarifesinde belirtilen teminatını yatırmak kosulu ile aynı abone numarası tekrar verilir. Kiracının kira kontratosu bitiminde adına yaptırılan abone numarasını 1 ay içinde geçici iptal, kesin iptal yaptırmadığı takdirde, isletmemiz tarafından abonenin suyu kesilir ve abone numarası gayrimenkul sahibine veya diğer bir kiracıya devredilebilir. Kiracı olarak oturmakta olduğu konut ve isyerinde oturduğu tarihler arasında su borcu bulunan kiracının, yeni adresinde bulunan su abonesinin borcu olmasa da suyu kesilir 5-6- Abone aynı adreste kalma kosulu ile (Resmi Daire aboneliği hariç olmak üzere) Satıs, veraset vs. nedenlerle devir islemleri gerektiğinde abone, hangi tarife grubuna giriyorsa, o tarife grubunun yılı bütçe tarifesinde belirtilen teminatın tutarı kadar mevcut teminatın farkı ve devir ücreti alınır. Gayrimenkulün satılması halinde yeni alan gayrimenkul sahibinin abone devrini 1 ay içinde devir alması gerekmektedir. Devir gerçeklesmediği takdirde abonenin suyu kesilir ve para cezası uygulanır. 30,00 50,00 TASKİ, atıksu kaynağının ruhsata tabi desarjlarında uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak A) KİRLİLİK ÖNLEME PAYI 9- ÇEVRE KORUMA Atıksu özellikleri Atıksu Desarj Yönetmeliği madde 14 te belirtilen Ön Arıtma Sartları belirtilen limitlerinin üzerinde olan ve arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atıksu kaynaları Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öder. Atıksu özellikleri Atıksu Desarj Yönetmeliği madde 14 te belirtilen Ön Arıtma Sartları belirtilen limitlerinin üzerinde olan ve arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atıksu kaynaları Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öder. Arıtma yükümlülüğü olan ve/veya atıksu arıtma tesisi bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları kendilerine düsen yükümlülükleri yerine getirene kadar sürekli KÖP öderler. KÖP = T x B x K x Q Bu formülde; KÖP = Kirlilik Önlem Payını (TL) T = KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün) bu süre ilgili yönergedeki esaslara göre hesaplanır. B = TASKĐ tarafından her yıl için tayin edilen atıksu birim fiyatı (TL/m3) Q = Kirlilik Önlem Payına tabi olacak endüstriyel atıksu debisini (m3/gün) K = (C-Ct) / Ct olarak tanımlanan kirlilik katsayısını ifade eder. Burada; C = En yüksek (C-Ct)/Ct oranını veren kirletici parametrenin iki analizinin ortalama konsantrasyon değeri. Ct = Aynı kirletici parametre için Madde 14 ( ve ( de verilen limit değeri göstermektedir

13 Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payına iliskin Kmax katsayıları mevcut tüm bilimsel ve teknik bilgilerin ısığında endüstriyel atıksu kaynaklarını tanımlayan kategoriler ve parametreler bazında TASKĐ tarafından tayin edilir. K<Kmax ise; K = K K>Kmax ise; K = Kmax alınarak KÖP hesaplanır. Endüstriyel nitelikli her kurulus bulundukları yörede kanalizasyon sebekesi olsun olmasın, verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirle alana kadar KÖP öderler. Ön arıtma yükümlülüğü olan ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtma yaparak alıcı ortama desarj edecek kirletici kaynaklar için de aynı Kmax katsayıları geçerlidir d- Ön arıtma veya Arıtma Tesisi yapmıs olan firmalar için asağıdaki formüle göre KÖP tahakkuku yapılır. Kirlilik Önlem Payı tahakkuku için Ka= (Ca-Ct)/Ct katsayısı esas alınır. Burada; Ka<Kamax ise; Ka=Ka Ka>Kamax ise; Ka=Kamax alınır. Kmax ve Kamax değerleri ilgili Yönergede belirtilir. Tek bir numunenin değerlendirilmesi ile KÖP tahakkuk ettirilmez. KÖP tahakkukuna esas olacak debi endüstri debisi olarak alınır ve bununla ilgili esaslar Yönergede açıklanır, ph ön sart parametresi olup ph yi sağlayamayan kuruluslara tespit tarihinden itibaren 15 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise, faaliyetten men edilmesi için gerekli islemler yapılır. e - B) Arıtma tesisini çalıstırmayan ve/veya endüstriyel atıksularını arıtmadan, doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kanalizasyon sebekesine veya alıcı ortama desarj ettiği tespit edilen kuruluslara, tespit tarihinden itibaren iki aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; faaliyetten men edilmesi için ilgili kuruluslara yazı yazılır. Bu tip kuruluslara tespit tarihinden itibare söz konusu uygunluğu tespit edilene kadar KÖP tahakkuku Kamax değerlerine 1 eklenerek hesaplanır. ATIKSU PARAMETRELERİ İKİ SAATLİK KOMPOZİT ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR DEĞER Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) Kimyasal Oksiöen ihtiyacı (KOİ) 600<KOİ<4000 mg/lt Askıda Katı Madde (AKM) 500 mg/lt Toplam Azot (TKN) 73 mg/lt Toplam Fosfor (P) 18 mg/lt Bitkisel Yağ 250 mg/lt Mineral Yağ 50 mg/lt Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (DETERJAN) 10 mg/l (Biyolojik olarak parçalanması TSE ye göre uygun olmayan Arsenik (As) 0,1 mg/l Antimon (S 0,5 mg/l Kalay (Sn) 2 mg/l Bor (B) 3 mg/l Kadriyum (Cd) 0,2 mg/l Toplam Krom (Cr) 1 mg/l Bakır (Cu) 0,5 mg/l Kursun (P 0,5 mg/l Nikel (Ni) 0,5 mg/l Çinko (Zn) 2 mg/l Civa (Hg) 0,05 mg/l Gümüs (Ag) 1 mg/l Toplam Siyanür (CN) 20 mg/l Fenol 10 mg/l Toplam Sülfür 2 mg/l Balık Biyodeney-48 saat tolerans limiti (TL50) 100% Sülfalt (SO4) 600 mg/l Ph 06,5-10 Çökebilen katı madde (ÇKM) 1 mg/l Not:TASKİ atıksuları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atıksu kaynakları için bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilisin kısıtlamalar koyabilir. TASKİ sülfat parametresi 600 mg/lt nin üzerinde olan endüstrilerde seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya TASKİ söz konusu kanalı bedeli Gerçek maliyet üzerinden yapılacak ödemeler için TASKİ nin tahakkuksuz gelirlerin tahsilatı ile ilgili tahsilat yöntemleri uygulanır. C) ANALİZ ÜCRETLERİ

14 TASKİ Kurulus Yasasına göre kanalizasyon sebekesine verilmesi sakıncalı maddelerle, içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir düzenlemeleri kapsayan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksuların Kanalizasyon Sebekesine Desarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karsı Korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği Çevre Koruma Ofisi Laboratuarında yapılan atıksu ve ağır metal analizi olumsuz çıktığı takdirde analiz ücreti olarak A) Fiziksel Analiz 1)Sıcaklık 12,00 2)Çökebilen katı madde 18,00 3)Toplam askıda katı madde 41,00 4)PH 15,00 B) Kimyasal Analiz 1)KOİ 78,00 2)BOİ5 74,00 3)Çözünmüş Oksijen 78,00 4) Yağ ve Gres 78,00 5) Amonyum Azotu 78,00 6) Nitrat Azotu 78,00 7) Nitrit Azotu 78,00 8) Sülfür 78,00 9) Serbest klorür 78,00 10) Toplam Fosfat 78,00 11) Siyanür 78,00 12) Krom VI 78,00 13) Demir 78,00 14) Potasyum 78,00 15) Kursun 78,00 16) Kadmiyum 78,00 17) Alüminyum 78,00 18) Nikel 78,00 19) Çinko 78,00 20) Bakır 78,00 21) Sülfat 78,00 22) Sülfid 78,00 23) Siyanür 78,00 24) Nitrit 78,00 25) Arsenik 78,00 26) Toplam krom 78,00 27) Civa 78,00 28) Gümüs 78,00 29) Kalay 78,00 30) Toplam Azot 78,00 31) Anyonik Yüzey aktif maddeler 78,00 D) Çevre Kontrol Ofisi Denetim Ücreti YILLIK DENETİM SAYISI Petrol ofisi ve yıkama,yağlama atölyeler 3 132,00 Kesimhaneler ,00 Gıda sanayi 3 132,00 4- Fabrikalar 3 132,00 5- Endüstriyel tesisler ve is makinaları san ,00 6- Hastahaneler, poliklinikler, oteller 3 132,00 7- Gıda San (Güney Süt Ltd.Sti - Ünaldı Nebati Yağ) ,00 E) Sanayi Denetleme ücreti Atıksu numunesi alma ücreti 44,00 F) Anlık atıksu numunesi alma ücreti 44,00 2 saatlik atıksu numunesi alma ücreti 66,00 G) Endüstriyel atıksu geçici desarj izin belgesi ücreti 90,00 H) I) İ) J) Desarj kalite kontrol ruhsatı ücreti 105,00 Desarj kalite kontrol ruhsat ücretini ihbar yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ödemeyen atıksu kaynağını kirleten aboneler için Desarj Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti nin %50 fazlası tahsil edilir. Kanalizasyon sebekesi dısında alıcı ortama desarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının Atık suları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslarda değerlendirilir. Vidanjör Bosaltma Ücreti / 12 / 1 (10 ) sayılı Meclis Kararı gereği vidanjörlerin atıksu arıtma tesisine bosaltma ücreti (araç basın (KDV hariç) 22,00

15 K) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 02 Ocak 2004 tarih mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanun 'un 41. maddesinde yazılı "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, is yeri ve diğer sekillerde kullanılan binalar ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ'ne tabidir. Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp basına hesaplanarak su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmis sayılır. 0,20 A) a b c 10- UYGULANAN İNDİRİMLER ÖZÜRLÜ İNDİRİMİ 01/07/2005 tarihli 5378 Sayılı Kanun'da "Doğustan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çesitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yasama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karsılama güçleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danısmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan birey, özürlü olarak tanımlanmaktadır. Birinci Derece Özürlü Đndirimi: Çalısma gücünün % 80'inden fazlasını (% 80 dahil) kaybetmis olanlar ; Su Fiyatının %50 indiriminden faydalanır. İkinci Derece Özürlü İndirimi : Çalısma gücünün % 60'ından fazlasını (% 60 dahil % 80'e kadar) kaybetmis olanlar ; Su Fiyatının %40 indiriminden faydalanır. Üçüncü Derece Özürlü Đndirimi : Çalısma gücünün % 40'ından fazlasını (% 40 dahil % 60'a kadar) kaybetmis olanlar; Su Fiyatının %30 indiriminden faydalanır. 18 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmis sağlık kurulu raporları esas alınarak verilen kimlik ile ; 1) Kiracı ise (Kira kontratı, konut formu) (Adres ve abone değisikliğinin bildirilmesi) 2) 3) NOT: Vukuatlı nüfus cüzdan örneği, Özürlü sağlık raporu veya özürlü kimlik belgesi veya özürlü oranı islenmis nüfus cüzdanı,(özürlülere verilecek sağlık kurulundaki yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hastenelerden alınan rapor geçerlidir.özürlü sağlık kurulu raporu ; özür durumuna göre tüm vucüt fonksiyon kaybı oranları belediye hekimi tarafından kontrol edildikten sonra isleme alınır.) Özürlü abone indirimi, özürlünün ikamet ettiği abone için geçerlidir. (Tek abone, tek sayaç, tek mesken) Fiili ehliyetleri mahkeme kararıyla kaldırılmıs veya sınırlandırılmıs olan ergin kisiler ile velayet altında bulunmayan küçüklerin kendilerini ve mallarını gözetmek ve yönetmek amacıyla mahkemece atanan yasal temsilciler (vasiler), özürlü ile aynı evde oturduklarını belgelemek kaydıyla, kullandıkları abonede yukarıda belirlenen özür oranına göre ÖZÜRLÜ SU İNDİRİMİNDEN faydalanırlar. 31/12/2011 tarihine kadar ''Özürlü İndirimi''den faydalanan aboneler, her yıl yasadıklarına dair belge getirmeleri kosulu ile yukarıda belirlenen özür oranlarına göre su indiriminden yararlanırlar. B) ŞEHİT- GAZİ İNDİRİMİ 1980 Yılından itibaren ŞEHİT olanların ailelerinin, esleri anne baba ve 18 yasına gelmemis çocuklarına % 75 indirim uygulanır. Muharip Gaziler Derneğine kayıtlı İstiklal Savası, Kore Savası GAZİLERİ ile Kıbrıs Harekatına bizzat katıldıklarına dahil ve her yıl yasadıklarını gösterir birer belge getirmeleri sartı ile % 50 indirimli su ücretinden faydalandırılmaları tarih ve 12/1 (7) sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmis olan karar yürürlüktedir. C) 3713 SAYILI KANUNU KAPSAMINDA VAZİFE MALULU EMNİYET TESKİLATI İNDİRİMİ 05/12/2006 tarih ve 12/11(6) sayılı Meclis Kararı ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesine göre terör malulu (vazife malulu) olarak emekli olan emniyet mensuplarına % 50 (yüzde elli) su indirimi uygulanır. D) 65 YAŞ ÜZERİ İNDİRİMİ

16 01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan "65 Yasını doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarına Aylık Bağlanması Hakkkında Yönetmelik" 2. madde a bendinde yazılı "65 yasını doldurmus, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının her hangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamıs veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmıs herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamını memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandasların" her yıl yasadıklarına dair belge getirmeleri kosulu ile % 50 (yüzde elli) su indirimi uygulanır. A) 1 DİĞER UYGULAMALAR EMEKLİ SON ÖDEME GÜNÜ Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınmıs olan Emekli Belgesi ile müraacat eden abonelerin faturalarının son ödeme tarihi; ayın son günü ödeme tarihi olarak düzenlenir. B) ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TARİFE UYGULAMASI 14/02/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. bölüm madde 12 hükmü "okulların su, doğalgaz ve elektrik ücretlendirilmesi resmi okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanır." Madde 2 ( fıkrasındaki tanıma göre "Okul: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarını" kapsar. 30/07/2009 tarih sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısına istinaden ''2634 sayılı Turizmi Tesvik kanununun '' Elektrik, havagazı ve su ücretleri baslıklı 16.maddesinde; Turizm belgeli yatırım ve isletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgede ki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düsüğü üzerinden öder. C) K.D.V UYGULAMASI Ücretlerin tamamına ayrıca K.D.V dahil edilerek tahsil edilecektir. 1 BİLGİ EDİNME YASASI 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına iliskin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesince sağlanan bilgi ve belgeler için, TASKİ elektronik posta yoluyla erisim sağlayanlar dahil, erisimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için basvuru sahibinden, bilgi ve belgelere erisimin gerektirdiği inceleme, arastırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsili edebilir. İlk on sayfanın kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. Bilgiye erisim ücreti Maliye Bakanlığınca belirlenen tarifeye göre tahsil edilir Meclisce Yılı Bütçe Tarifesinde Belirlenen Tarifeler; " ESAS YÖNETMELİK ", " TARİFELER YÖNETMELİĞİ " VE " ATIKSU DESARJ YÖNETMELİĞİ " hükümleri ile birlikte yürütülür.

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ABONE TÜRLERİ SU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 ATIKSU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 A MESKEN ABONESİ 2,50 1,00

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :12 29/11/2013 Öz: 2014 yılı Ücret Tarifesi. GENEL KURUL KARARI 29.11.2013 tarihinde saat 14:00 da yapılan Meski Genel Kurulunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı