AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG."

Transkript

1 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme nin 44 / 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup şekli bazı düzeltmelere tabi tutulabilir. 1

2 USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (41213/02) no lu davanın nedeni T.C. vatandaşı Abdurrahim Demir (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne 6 Eylül 2002 tarihinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - AİHS) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İstanbul Barosu avukatlarından S. Turgut tarafından temsil edilmektedir. OLAYLAR Başvuran 1963 doğumlu olup İstanbul da ikamet etmektedir. 9 Ekim 1995 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasadışı örgüt PKK ya ait bir evde yapılan aramada kaçma teşebbüsünde bulunan başvuran zor kullanılarak yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. 25 Ekim 1995 tarihinde gözaltı süresinin bitiminde başvuran adli tıp hekimi tarafından muayene edilmiş, düzenlenen raporda başvuranın özellikle koltukaltı hizasında çok sayıda ekimoz ve kollarında hareket güçlüğü tespit edilmiştir. Başvuran 14 Aralık 1995 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına giderek gözaltından sorumlu polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Başvuran özellikle dövüldüğünü, kollarından asıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerine elektroşok verildiğini ileri sürmüştür. Cumhuriyet Savcısı 19 Ocak 1996 tarihinde başvuranı ve olaya karışan polisleri dinlemiştir. Savcı 4 Aralık 1996 tarihinde delil yetersizliğinden davanın kapanmasına karar vermiştir. 3 Şubat 1997 tarihinde başvuranın yapmış olduğu itiraz üzerine İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden incelemiş ve kötü muamele iddialarına ilişkin ceza davasının yeniden açılmasına karar vermiştir. Cumhuriyet savcısı 14 Şubat 1997 tarihli bir iddianame ile Ağır ceza mahkemesi önünde TCK nın 243. maddesi hükümlerine dayalı olarak sözkonusu polisler hakkında kötü muamele uygulamak suçundan ceza davası açmıştır. Başvuran bu davaya müdahil olarak katılmıştır. 10 Aralık 1997 tarihinde Ağır ceza mahkemesinin talebi üzerine adli tıp kurumu dosya üzerindeki bilirkişi incelemesini tamamlamış ve 25 Ekim 1995 tarihli sağlık raporunda yer alan ibarelerinin beş günlük sağlık raporunun verilmesini gerektirdiğini ifade etmiştir. Sanık polislerin yapmış oldukları itiraz üzerine, Adli tıp kurumu üst kurulu dosyayı incelemiş ve oybirliğiyle sözkonusu yaralanmaların gözaltı süresi boyunca oluştuğuna karar vermiştir. Duruşmalar sırasında, başvuran sorumlu polisleri teşhis etmiştir. 5 Aralık 2001 tarihinde Ağır ceza mahkemesi, suç unsurunu oluşturan olayları TCK nın 245. maddesi gereğince yeniden değerlendirmiş ve şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair 4616 sayılı Kanun un uygulanmasına istinaden ceza davasının ertelenmesini kararlaştırmıştır. TCK nın 245. maddesi bu kanunun uygulanma alanına 2

3 girmektedir oysa bahse konu 243. madde sözkonusu suç unsurunu önlenmesini öngörmemekteydi. Yargıtay 25 Mart 2002 tarihinde başvuran tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetmiş ve karar nihai hale gelmiştir. HUKUK AİHS nin 3. ve 13. maddelerine atıfta bulunan başvuran polis nezaretinde bulunduğu sırada kötü muamele ve işkence gördüğünü ileri sürmekte, etkili bir başvuru yolunun bulunmadığını iddia etmektedir. AİHM bu başvuruyu yalnızca AİHS nin 3. maddesi çerçevesinde inceleyecektir (Bkz. Fazıl Ahmet Tamer ve diğerleri-türkiye kararı no: 19028/02, 24 Temmuz 2007). Hükümet, başvuranın hukuk ve idare mahkemeleri önünde maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açmaması doğrultusunda iç hukuk yollarının tüketilmediği itirazında bulunmaktadır. AİHM geçmişte de müteaddit defa benzer itirazın yapıldığını ve bunların reddedildiğini hatırlatır (Bkz. diğerleri arasında, Karayiğit-Türkiye kararı, no: 63181/00, 5 Ekim 2004). AİHM mevcut başvuruda daha önce benimsemiş olduğu bu sonuçların dışına çıkılmasını gerektirecek herhangi bir istisnai durumun yer almadığını hatırlatır. AİHS nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde başvurunun dayanaktan yoksun olmadığını kaydeden AİHM, ayrıca başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru bulunmadığını tespit eder. Bu nedenle başvuru kabuledilebilir niteliktedir. AİHM, bir kimsenin tamamıyla polis memurlarının denetimi altında gözaltında tutulduğu sırada meydana gelen her türlü yaralanmanın ciddi kuşkulara yol açtığını hatırlatır (Salman Türkiye, no: 21986/93, prg. 100). Dolayısıyla bu yaraların nedeni hakkında makul bir izahatta bulunarak başvuranın iddialarına, hele ki bu iddialar tıbbi belgelerle desteklenmiş ise, şüphe düşüren delilleri sunma görevi Hükümete ait olmaktadır (bkz., diğerleri arasında, Selmouni Fransa, no: 25803/94, prg. 87, Berktay-Türkiye kararı no: 22493/93, 1 Mart 2001 ve Ayşe Tepe-Türkiye no: 29422/95, 22 Temmuz 2003). AİHM mevcut başvuruda, adli tıp yetkilileri tarafından düzenlenen sağlık raporlarında başvuranın gözaltı süresinin bitiminde darp ve yara izlerini taşıdığının ortaya konulduğunu hatırlatır. Hükümet sözü edilen bu durumun başvuranın yakalanması sırasında polislere karşı direnmesi sonucu oluştuğunu savunmaktadır. Bununla birlikte, tarafların ceza davası kapsamında ulusal mahkemeler önünde ve AİHM nezdinde sunmuş oldukları delil unsurları başvuranın uğradığı kötü muamelenin ciddiyet düzeyi açısından birbiri ile uyuşmaktadır. Bu durumda, dosyada yer alan deliller ve bilhassa da adli tıp hekimleri ve adli tıp kurumu tarafından yapılan saptamalar ışığında AİHM, Savunmacı Devletin başvuranın vücudunda tespit edilen izlerin sorumluluğunu taşıdığına itibar etmektedir. Sonuç itibarıyla, AİHS nin 3. maddesi esas bakımından ihlal edilmiştir. AİHS nin 3. maddesinin usul bakımından incelenmesine ilişkin, AİHM tümüyle güvenlik güçlerinin elinde bulunan bir kişinin 3. maddeye aykırı olarak ciddi muamelelere maruz kalmasının etkili resmi bir soruşturmayı gerekli kıldığını hatırlatır 3

4 Bu amaçla yürütülen soruşturma sorumluların kimliklerinin tespit edilmesini ve cezalandırılmasını sağlayacak yapıda olmalıdır (Bkz. Batı ve diğerleri-türkiye kararı, no: 33097/96 ve 57834/00). AİHM ayrıca, kötü muamele iddiaları ile itham edilen Devletin bir görevlisine karşı başlatılacak ceza davasının «etkili» bir yapıda olmasının sorumluların zamanaşımından veyahut neredeyse suçsuzluk olanağından yararlanmamaları bakımından büyük önem taşıdığının altını çizer (Bkz. Labita-İtalya no: 26772/95). AİHM bu başvuruda, başvuran tarafından yapılan suç duyurusunu müteakip adli soruşturmanın hemen başlatıldığını ve sorumlu polisler hakkındaki ceza davasının etkili bir biçimde yürütüldüğünü kaydetmektedir. Buna karşılık, mezkur ceza davası süreci başvuranın öne sürmüş olduğu iddiaların doğruluğunu teyit etmeye mahal vermeksizin davanın ceza hükmünün nihai surette ertelenmesi ile sona etmiştir. Böylelikle, kötü muamelede bulunan faillerin mutlak bir cezasızlıktan yararlandıkları 4616 sayılı Kanun un uygulanmasına istinaden sözü edilen yargı süreci sonuçsuz kalmıştır (Bkz. Kelekçiler-Türkiye no: 5387/02, 28 Nisan 2009 ve mutatis mutandis, Orhan Kur-Türkiye no: 32577/02, 3 Haziran 2008). Yukarıda dile getirilenler ışığında AİHM, bu başvuruda yürütülen soruşturmanın AİHS nin 3. maddesi bakımından etkili bir soruşturma olarak nitelendirilemeyeceği kanısına varmaktadır. Bu nedenle, AİHS nin 3. maddesi usul bakımından da ihlal edilmiştir. AİHS nin 3. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varması ışığında, AİHM aynı olaylara dayalı olarak 13. maddenin ayrıca incelenmesini gerekli görmemektedir. Geriye AİHS nin 41. maddesinin uygulanması kalmaktadır. Başvuran herhangi bir kanıtlayıcı belge olmaksızın Euro maddi ve Euro manevi tazminat talep etmektedir. Başvuran ayrıca temsil giderleri de dahil yargılama giderleri için Euro talep etmekte, bu bağlamda, bir tercüme bürosu tarafından çevirisi yapılan 180 TL (yaklaşık 90 Euro) tutarındaki faturayı sunmaktadır. AİHM maddi tazminat talebinin yeterince gerekçelendirilmediğini hatırlatmakta, bu yönde bir ödeme yapılmasını gerekli görmemektedir. AİHM buna karşın, uğradığı manevi zararın karşılanması bakımından başvurana Euro manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmaktadır. Yargılama masraf ve giderlerime ilişkin AİHM nin yerleşik içtihadına göre bir başvuran gerçekliğini, gerekliliğini kanıtladığı makul miktarlardaki yargı giderlerini elde edebilir (Bkz. örneğin, Bottazzi-İtalya kararı no: 34884/97 ve Sawicka-Polonya kararı no: 37645/97, 1 Ekim 2002). AİHM sunulan belgeler ve bu yöndeki yerleşik içtihadı ışığında Avrupa Konseyi tarafından adli yardım başlığı altında verilen 850 Euro tutarındaki meblağ düşülmek suretiyle yargılama gider ve masrafları için başvurana Euro ödenmesini kararlaştırmıştır. BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE, 1. Başvurunun kabuledilebilir olduğuna; 2. AİHS nin 3. maddesinin esas ve usul bakımlarından ihlal edildiğine; 3. AİHS nin 13. maddesine yönelik şikayetin ayrıca incelenmesine gerek olmadığına; 4

5 4. a) AİHS nin 44 / 2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde, miktara yansıtılabilecek her türlü vergi ve masraflarla birlikte, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden TL ye çevrilmek üzere Savunmacı Hükümet tarafından: i. başvurana (on bin) Euro manevi tazminat ödenmesine; ii. Avrupa Konseyi tarafından adli yardım başlığı altında verilen 850 Euro tutarındaki meblağ düşülmek suretiyle yargılama masraf ve giderleri için başvurana (bin beş yüz) Euro ödenmesine; b) sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar Hükümet tarafından, Avrupa Merkez Bankası nın o dönem için geçerli olan faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda faiz uygulanmasına; 5. Adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddine; KARAR VERMİŞTİR. İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM nin iç tüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3. paragraflarına uygun olarak 19 Ocak 2010 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir. 5

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Ocak 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

(137/1996/756/955) 3 Ekim 1997 SUR-TÜRKİYE DAVASI

(137/1996/756/955) 3 Ekim 1997 SUR-TÜRKİYE DAVASI SUR-TÜRKİYE DAVASI (137/1996/756/955) 3 Ekim 1997 Bu davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 43. Ve Divan İçtüzüğü A nın ilgili hükümleri uyarınca toplanan Divan şu üyelerden oluşmuştur: R. Ryssdal

Detaylı

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998 YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg 2 Eylül 1998 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Mahkeme ye Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu tarafından, ( Komisyon ) 9 Temmuz 1997 tarihinde Sözleşme nin 32. maddesinin

Detaylı

KARAR. Başvuru No: KI112/12. Başvurucu. Adem Meta

KARAR. Başvuru No: KI112/12. Başvurucu. Adem Meta Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: AGJ4568/13 KARAR Başvuru No: KI112/12 Başvurucu Adem Meta Mitroviça Bölge Mahkemesi nin Ac.nr.61/12 sayı ve 13 Şubat 2012 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI. Ankara

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI. Ankara AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI Ankara Aralık 2004 1 2 ÖNSÖZ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Kasım 2004 tarihinde, Mahkemenin Büyük Dairesi tarafından

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 162 Nisan 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 162 Nisan 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 162 Nisan 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI. (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI. (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Aralık 2013 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır."

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI Özel Broşürü "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır." Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi m.20 İstanbul

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU. www.tihk.gov.tr

İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU. www.tihk.gov.tr İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU www.tihk.gov.tr 6.11.2014 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU 6.11.2014 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU RAPOR NO : 2014/04 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MEKEZİ RAPORU

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

CAS 2013/a/3256 Fenerbahçe Spor Kulübü - UEFA SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) tarafından verilen HAKEM KARARI

CAS 2013/a/3256 Fenerbahçe Spor Kulübü - UEFA SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) tarafından verilen HAKEM KARARI CAS 2013/a/3256 Fenerbahçe Spor Kulübü - UEFA SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) tarafından verilen HAKEM KARARI Başkan : Av. Manfred Nan, Arnhem, Hollanda Hakemler : Prof. Ulrich Haas, Zürih, İsviçre Av. Rui

Detaylı

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ve ETKİN SONUÇ SAĞLAYIP SAĞLAYAMAYACAĞI * IN THE LIHGT OF AN EXEMPLARY VERDICT, CONTENT OF THE LAW NUMBER 6384 AND İS İT GOING TO PROVIDE EFFICIENT

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

Kılavuz Sayı #1 Hukuki Yardıma Erken Erişim

Kılavuz Sayı #1 Hukuki Yardıma Erken Erişim Kılavuz Sayı #1 Hukuki Yardıma Erken Erişim İşbu Hukuki Özet, Açık Toplum Enstitüsü Adalet Girişimi tarafından, bir suçla itham edilen veya suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin hukuki yardıma erken

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı