SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ"

Transkript

1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ GÖREV TANIMLARI DEKAN GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN REKTÖR REKTÖR DEKAN Fakültenin en yetkili temsilcisi olan Dekan, kurullara başkanlık eder, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kuruluna başkanlık etmek. Fakülte bölüm ve birimlerinin işbirliği ve uyum içinde çalışmasını sağlamak. Fakültenin genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgilerin (Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu vs) hazırlanarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. Harcama yetkilisi olarak fakülte bütçesinin hazırlanarak verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Fakültenin kadro ihtiyaçlarının belirlenerek idari ve akademik personel açısından güçlenmesini sağlamak. Fakültenin fiziki şartlarını iyileştirmek için gerekli önlemler almak. Fakülte personelini denetleme görevini yürütmek. Fakülte öğrenci kapasitesini belirlemek ve başarıyı artıracak önlemler almak. Fakültenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak. ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek. Hassas ve riskli görevleri dikkate alarak hareket etmek. Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

2 İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili bölüm başkanlığını bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. BİLGİ KAYNAKLARI İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER davet, basın yayın organları, yüz yüze Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, internet, yüz yüze ÇALIŞMA ORTAMI Dekanlık çalışma odası ÇALIŞMA SAATLERİ , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

3 DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ DEKAN YARDIMCISI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ, ŞUBE MÜDÜRÜ DEKAN YARDIMCISI DEKAN DEKAN Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek ve denetlemek GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak. Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarını takip etmek ve ilgili büyükelçiliklerle koordinasyonunu sağlamak. Fakülte ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak. Yatay - dikey geçiş, çift ana dal ve yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışmaları takip etmek. Ders uyumu ve muafiyetlerle ilgili komisyonlara başkanlık etmek. Eğitim-Öğretim ile ilgili kurullara girecek evrakları incelemek, öğrenci rapor, izin ve burs ile ilgili işlemleri denetlemek. Yardıma muhtaç öğrencilerin sorunlarını takip etmek ve çözümü ile ilgilenmek. Öğrencilerin düzenleyeceği etkinlikleri (mezuniyet töreni, kurs vb.) denetlemek. Öğrencilerin staj ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek. Ders ve sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak. Sınıf temsilcisi ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek, yapılacak toplantılara başkanlık etmek. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek ve bu konuda Dekanı bilgilendirmek. Öğrenci sayılarını ve başarı durumlarını takip etmek.

4 Öğretim Elemanı ve öğrencilerin Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak. Dekan ın uygun göreceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Dekanı bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri. Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri Yazı, telefon, internet, yüz yüze Dekan yardımcısı çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

5 BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMLARI BÖLÜM BAŞKANI BİRİMİ ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKANI DEKAN DEKAN, DEKAN YARDIMCISI Bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Bölümün alanına uygun anabilim dallarının kurulmasını sağlamak. Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak. Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak. Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek. Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları yapmak. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak dekanlığa sunmak. Akademik personelin performansını izleyerek dekanlığa bilgi vermek. Bölümde görevli elemanları izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak. Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlamak. Bitirme tezlerini ve lisansüstü tezlerini izlemek. Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarının yapılmasını sağlamak ve danışmanlıklarını uygun şekilde dağıtmak. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlamak.

6 Ders programının ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak. Bilgi paketinin hazırlanması ve güncellenmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak. Bölüm WEB sayfası içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak. Bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek. Öğretim elemanlarının görev sürelerinin izlenmesi ve uzatılması ile ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak. Dekan ve Dekan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi dekanlığa sunulmaya hazır hale getirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri Yazı, telefon, internet, yüz yüze Bölüm Başkanlığı çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

7 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ALT BİRİM İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN TEMEL GÖREVLERİ Bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak. Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak. Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları organize etmek. Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlanmasına katkıda bulunmak. Bitirme tezleri ve lisansüstü tezleri izlemek. Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarının yapılmasında ve danışmanlıkların belirlenmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlamak. Ders bilgi paketinin hazırlanması ve güncellenmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak.

8 Bölüm WEB sayfası içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak. Bilimsel toplantıların düzenlenmesine, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarına yardımcı olmak. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak. Dekan, Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili bölüm başkanlığını bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar, Basın Yayın Organları Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

9 ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMLARI BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI BAŞKANI ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN,DEKAN YARDIMCILARI Bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak, anabilim dalı ile ilgili çalışmaları yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak. Ders programlarının ve sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak. Dekanlık ve bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek. Bilim alanında ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek. Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.

10 Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak. Anabilim dalı dersleri ile ilgili görevlendirme teklifini hazırlayıp Bölüm Başkanı na sunmak. Bölüm Başkanının vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili bölüm başkanlığını bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Elemanları Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar, Basın Yayın Organları Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

11 ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMLARI ÖĞRETİM ÜYESİ BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ ÖĞRETİM ÜYESİ ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılmak GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak. Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek. Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek. Sorumlusu olduğu derslik, uygulama laboratuvarı vb. mekânlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması gereken çalışmalarına destek vermek. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.

12 Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 ve F2 formlarının zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak Dekan ve Bölüm Başkanının vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin bölüm başkanlığına ve diğer kurumlara sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste onay, duyuru, rapor, plan, araştırma analiz sözlü bilgilendirme İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Bölüm Başkanı, fakülte Sekreteri Dekanlık Birimleri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanları Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan, Bölüm Başkanı, bölüm Başkan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Üniversiteler Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

13 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEKAN ANABİLİM DALI BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılmak GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak. Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek. Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek. Sorumlusu olduğu derslik, uygulama laboratuvarı vb. mekânlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek. Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 ve F2 formlarının zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak.

14 Lisans programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak Dekan ve Bölüm Başkanının vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili bölüm başkanlığını bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Dekan, Dekan,Yardımcıları, Dekanlık Birimleri Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Diğer Kurumlar Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

15 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI, DEKAN Araştırma yapmak, yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Yükseköğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere, 3/p ve 33. maddelerinde belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak. Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak. Spor etkinliklerinde Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmek. Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Bölüm ve Dekanlıkta yapılacak her türlü akademik ve idari faaliyetler hususunda yöneticilere destek olmak, Fakülte ile ilgili toplantılara ve temsillere katılmak. Fakülte yönetiminin ve öğretim üyelerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

16 İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili bölüm başkanlığını bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

17 FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI Fakültenin idari yapısının yönetilmesini, denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi hazırlamak, kadro ihtiyaçlarını belirlemek, GÖREV VE SORUMLULUKLARI Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak. Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak. Akademik eleman alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak. Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol ederek birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek. Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek. Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak. İdari personel ile ilgili kadro ihtiyaçlarını planlamak. Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak. Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak. Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak. Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak.

18 İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatı temin etmek. Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak. Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek. Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek. Dekanın ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak. Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak. İdari personelin performanslarının değerlendirilmesi, gerekli personelin rotasyona tabi tutulması ve hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak. Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer idari işleri yapmaktır. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Dekanı bilgilendirme, diğer kurumlara gönderilecek her türlü yazı, belge ve araştırma ile ilgili sözlü bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Dekanlık Birimleri, Diğer Kurumlar Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Genel Sekreter, Daire Başkanlıkları, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Dekanlık Birimleri, Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

19 TAHAKKUK MEMURU GÖREV TANIMLARI BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TAHAKKUK MEMURU ALT BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM BİLGİSAYAR İŞLETMENİ FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ TEMEL GÖREVLERİ Fakültenin maaş, ek ders ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler ve yazışmaları yapar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Fakültede yapılacak harcama evraklarını hazırlayıp, muhasebeye iletir ve takip eder. Harcamalarla ilgili defter ve dosyaları tutar. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması yapar, gerekli yazışmaları hazırlar. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlar, bu konuda gerekli önlemleri alır. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat eder, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen gösterir. Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları dikkatlice inceleyerek, hatalı olanların ilgililere geri gönderilmesini sağlar. Kurumda yürütülen mali işlemlerde zaman çizelgesine uyar. Personel maaşları ile ilgili istenen yazıları hazırlar. Her türlü ödemelerle ilgili anlaşma yapılan banka ile bağlantı kurarak gerekli belge ya da bilgiyi ulaştırır. Sağlık giderleri ile ilgili bilgi ve belgelerin (yazı işleri bürosu ile koordineli bir şekilde) zamanında temin edilmesini sağlar. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin, yazı işleri bürosu ile birlikte takip edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek. Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken (F1, F2 v.b) belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olabilecekleri amirlerine bildirmek. Tahakkuk ve ödemelerle ilgili bilgileri sürekli yedeklemek, bilgileri uygun ortamlarda saklamak ve saklama süresi sona erenleri imha etmek.

20 Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar doğrultusunda ödemeleri yürütmek. Kişi ya da kuruluşlara yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek. Fakültenin bütçe çalışmalarına katılmak. Personele ait bilgileri sürekli güncelleyerek SGK ya aktarmak. Yasa ve yönetmelikleri takip etmek ve bu alandaki bilgilerini güncel tutmak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevlerin dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Fakülte Sekreterini bilgilendirme, İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Öğretim Elemanları Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri, Dekanlık Birimleri,Sosyal Güvenlik Kurumu Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

21 SATIN ALMA YETKİLİSİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SATIN ALMA GÖREVLİSİ FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN, FAKÜLTE SEKRETERİ SATIN ALMA YETKİLİSİ Fakültenin satın alma ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler, yazışmaları yapar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Üst yöneticilerle beraber birimin ihtiyaçlarını tespit etmek ve satın alma sürecini başlatmak. Öncelik derecelerine, ödeme durumlarına, ödenek ve tasdikli iş programlarına göre sorumluluğunda yürütülen satın alma işleri ile ilgili kayıtları tutmak. Tüm satın alma listelerini değerlendirmeye almak ve kayıtlarını tutmak. Mali mevzuata göre satın alma işlemlerinin yapılmasına yardım etmek. Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanmasında harcama yetkilisini ve gerçekleştirme görevlisini bilgilendirmek. Mali yıl bütçesinden satın alınması gereken işlemlerin belgelerinin hazırlanarak ödenebilir duruma getirilmesini sağlamak. Her harcama için teklif ve istek belgesinin hazırlanması, piyasa araştırılmasının yapılmasını sağlamak, Satın alma ile ilgili yazışmaların hazırlanması ve takip edilmesini sağlamak. Fakültenin kaynaklarını verimli kullanmak. Bütçe çalışmalarına destek vermek. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

22 İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Fakülte Sekreterin, bilgilendirme İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Yazı, telefon, internet, yüz yüze Dekanlık çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

23 TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL YETKİLİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEMUR FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ Demirbaş ve diğer malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre ambar ve kullanıcılara girişini, çıkışını yapar, mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutar, alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasını, yılsonunda sayım işlemlerini yaparak, ayniyat hesabını ilgili yerlere gönderir. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Depoya gelen malzemeyi kontrol ederek teslim almak ve özelliklerine göre tasnif ederek depoya yerleştirmek. Depoları daima temiz ve düzenli tutmak. Depolarla ilgili kayıtları usulüne uygun olarak tutmak. Depolardaki demirbaş, kırtasiye ve diğer malzemelerin birimlere ve personele dağıtılmasını sağlamak. Demirbaş malzemenin tahsis onaylarını almak, demirbaş eşya kayıt defterine işlemek ve odalara demirbaş listesini asmak. Birimlerce iade edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, Tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin kayıtlardan terkini, hurdaya ayrılan demirbaşların kayıtlardan düşürülerek imha edilmesini ya da tutanakla teslimini sağlamak. Birimlerin malzeme taleplerini ambar mevcuduna göre karşılamak, malzeme stok durumu hakkında amirlerine bilgi vermek. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak ve birimlere dağıtılmasını sağlamak. Yılsonunda, Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak, ayniyat giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlayarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

24 Az/çok kullanılan, ekonomik olan/olmayan malzemelerin tespit edilerek satın alma planlamasında dikkate almak. Birimlerin sarf ve diğer malzeme taleplerinin planlanmasını ve periyodik olarak dağıtımını sağlamak. Depoların düzeni, temizliği ve güvenliğini sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak. Bürolardaki demirbaş eşyaların numaralanması ve kişilere zimmet edilmesini sağlamak. Yasa ve yönetmeliklerdeki güncellemeleri takip ederek bilgilerini yenilemek. Fakülteye ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak Fakülte Sekreterinin onayını alarak kişilere malzeme ve belge vermek. Ayniyat Saymanlığı ile ilgili bütün bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Fakülte Sekreterini bilgilendirme, diğer İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Dekan, Dekan Yardımcıları, fakülte Sekreteri, dekanlık birimleri, diğer ilgili kurumlar Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, afiş davet, basın yayın organları, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, İlgili firma yetkilileri Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

25 YAZI VE ÖZLÜK İŞLERİ YETKİLİSİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ YAZI VE ÖZLÜK İŞLERİ YETKİLİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ Gelen, giden evrakları hazırlar. Yazışmaları yapar, özlük dosyalarını düzenler. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Fakültenin yazışmalarını düzenleyerek imzaya çıkarmak. Gelen giden evrakları kaydederek, hatalı olanları geri göndermek, işlem gerekenleri ilgili birimlere göndermek. İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini sağlamak. Personellerin izin, görev, rapor vb. yazılarını hazırlamak. Görevlendirme, rapor, izin alan ya da ayrılan personellere ilişkin bilgileri tahakkuk bürosuna bildirmek. Akademik personelin görev süreleri, yükselme tarihlerini Fakülte Sekreterine bildirerek, gerekli yazışmaları yapmak. Dekanlığa ya da personellere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak. Diğer bütün birimlerle uyum içerisinde çalışmak. Fakülte varlıklarını, kaynaklarını verimli kullanmak ve gizliliğe riayet etmek. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek işi ile ilgili bilgileri güncel tutmak. Süreli yazıları takip ederek, zamanında cevaplanmasını sağlamak. Yılsonunda arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları imha etmek. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

26 İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili dekana sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, form, liste raporlar, duyuru. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve yönergeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, hazırlanan çalışmalar Bilgilerin temin edileceği yerler: Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, yüz yüze Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri. Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

27 FOTOKOPİ, BASIM BİRİMİ YETKİLİSİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ FOTOKOPİ, BASIM BİRİMİ YETKİLİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FOTOKOPİ - BASKI SORUMLUSU FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ Fakültenin fotokopi ve baskı hizmetlerini yürütmek GÖREV VE SORUMLULUKLARI Fotokopi ve baskı hizmetini herkese eşit olacak şekilde, düzgün, hızlı ve en ekonomik şekilde yerine getirmek. Baskı ve fotokopi odasının güvenliğini sağlamak. Sınav programlarını temin ederek, öğretim elemanlarının zamanında ve yeteri kadar soru basmalarını yardımcı olmak. Baskı odasına, sınav dönemlerinde hiçbir öğrencinin girmesine izin vermemek, gerekirse baskı sırasında odanın kilitli kalmasını sağlamak. Baskıdan sonra, makinede kopya kalıp kalmadığını kontrol etmek. Doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak. Baskı teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin takip etmek ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Bakım sözleşmeleri ile ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek. Fotokopi ve baskı ile ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek, gerekli önlemleri almak. Eğitim araç ve gereçlerini sınıfta uygun şekilde kullanıma hazır etmek. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek işi ile ilgili bilgileri güncel tutmak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak

28 İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Fakülte Sekreterini bilgilendirme. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, Teknik raporlar, tespit tutanakları, uzman bilgileri, sınav programları, Bilgilerin temin edileceği yerler: Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, İlgili firmalar Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, yüz yüze Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Yazı, telefon, internet, yüz yüze Çalışma odası , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

29 GÜVENLİK İŞLERİ BİRİMİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEKÇİ/KORUMA VE GÜVENLİK FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ GÜVENLİK İŞLERİ BİRİMİ Bina içi ve dışı güvenliğini sağlamak, olumsuzluk durumunda müdahale etmek ve yetkilileri bilgilendirmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak. Görev yerini amirlerinin bilgisi olmadan terk etmemek. Gündüz mesaisinde çalışan personel ve öğrenciler binayı terk ettikten sonra bina içini dolaşıp, açık lamba, açık kapı vs. kontrol edip gereğini yapmak. Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak. Göreve başlarken görev mahallini kontrol edip varsa aksaklıkları rapor etmek. Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatılmasını sağlamak. Görev esnasında belli bir yerde durmamak, bina ve çevresini belli aralıklarla dolaşmak. Fakülte binası önüne uygunsuz şekilde araç park edenleri uyarmak. Fakülteye gelen misafirlerin ve görevlilerin ilgili kişi ve birimlere yönlendirilmesini sağlamak. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

30 İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yetki ve sorumlulukları dâhilinde yapılan işlerle ilgili Fakülte Sekreterini bilgilendirme, İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve genelgeler Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, Kamera sistemi, telsiz telefonlar Bilgilerin temin edileceği yerler: Fakülte Sekreteri, Güvenlik Şube Müdürü, Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, yüz yüze Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm Çalışanları, Dekanlık Birimleri, Yazı, telefon, yüz yüze, kamera kayıtları Güvenlik Odası, Fakülte binası iç ve dış çevresi , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

31 TEMİZLİK İŞLERİ BİRİMİ GÖREV TANIMLARI BİRİMİ İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ TEMİZLİK İŞLERİ BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YARDIMCI PERSONEL FAKÜLTE SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERİ Fakültenin temizlik işlerini yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI Haftada iki gün fakülte binasının temizliğini yapmak. Ders saati bitiminde dersliklerin havalandırılıp temizlenmesi, açık pencere ve kapı bırakılmamasını sağlamak. Lavabo, koridor vs. alanların günlük temizlenmesi ve havalandırılmasını sağlamak. Fakülte çevresinin temiz ve düzenli olmasını sağlamak. Fakülte binasında açık kalan ışık, musluk vb. durumları kontrol etmek. Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak. İŞ ÇIKTISI BİLGİ KAYNAKLARI İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER İLETİŞİM ŞEKLİ ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞMA SAATLERİ Yaptığı işler ile ilgili olarak Fakülte Sekreterini bilgilendirmek. İş sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: Kanunlar, resmi yazılar, Yazılı ve sözlü emirler Havale edilen işlemler, Bilgilerin temin edileceği yerler: Fakülte Sekreteri, Dekan yardımcısı, Dekanlık Birimleri Bilginin Şekli: Kanun, genelge, yönetmelik, yazı, telefon, e mail, yüz yüze Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Dekanlık Birimleri, Firma Şefi Yazı, telefon, yüz yüze Fakülte iç çevresi , ve ihtiyaç duyulan zamanlar

32

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

GÖREV ve SORUMLULUKLARI DEKAN GÖREV TANIMI DOK. NO : GRV-001 REV. TAR. : 0 SAYFA : 1 / 3 BİRİMİ İŞ UNVANI ALT BİRİMİ BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TEMEL GÖREVLERİ DEKAN DEKAN YARDIMCILARI, BÖLÜM BAŞKANLIKLARI, FAKÜLTE

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Tuncay TAŞ/Şef Fahrettin KİREÇÇİ/Bilgisayar İşletmeni Osman GÜVEN/Memur Orhan DEVECİ/Memur GÖREVLERİ 1. Fakültede yapılacak

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel : Mali İşler : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI İŞ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM DEKAN REKTÖR REKTÖR TEMEL GÖREVLERİ Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI GÖREV TANIMLARI OKUTMAN ADI-SOYADI İŞ ÜNVANI BİRİMİ BAĞLI OLDUĞU MAKAM TEMEL GÖREVLERİ Nuri HAZAROĞLU Okutman Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı Yüksekokul.Yönetim Kurulunca belirlenen programa

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MAKAM SORUMLU OLDUĞU MAKAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMLARI 16. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek 1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK Yüksekokulun en yetkili

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İDARİ BİRİMLER GÖREV TANIMLARI DEKAN BİRİMİ ALT BİRİMİ İŞ UNVANI İŞ TANIMI DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE SEKRETERİ PROFESÖR DEKAN REKTÖR REKTÖR Fakültenin ve

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

İŞ TANIMI BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI

İŞ TANIMI BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İŞ TANIMI BİRİM BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ALT BİRİM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI İŞ UNVANI MÜDÜR BAĞLI OLDUĞU MAKAM REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Yüksekokul

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ BİRİMİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ALT BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Görevin Bağlı Bulunduğu Dekanlık Fakülte Dekanı Rektör Prof. Dr. Levent AYTEMİZ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ BİRİMİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ALT BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMİR ALACAĞI MAKAM TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AD SOYAD GÖREV ÜNVANI KADRO ÜNVANI T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Fakülte kurullarına başkanlık

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ. GÖREV ve SORUMLULUKLARI

ORMAN FAKÜLTESİ. GÖREV ve SORUMLULUKLARI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM ORMAN FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları MYO Adı : Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Birim Adı : Meslek Yüksekokulu Görevi : MÜDÜR (Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR) Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Astları : Meslek Yüksekokulunun tüm akademik

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Görev Devri: Sorumluluk Alanı: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İdari İşler Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREV VE SORUMLULUKLARI Birim Adı: Yazı İşleri Personel: Demet KAFA GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.Fakültenin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak (Fakülte-Bölümler/Birimler,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD GÖREV ÜNVANI KADRO ÜNVANI Güray OKYAR Dekan Vekili Prof. Dr. Murat GÜNEY Dekan Yardımcısı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU YETKİ GÖREV VE SOROMLULUKLARI

GÖREV TANIM FORMU YETKİ GÖREV VE SOROMLULUKLARI BİRİMİ :DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ÜNVANI : Doç.Dr /MÜDÜR ADI SOYADI: Mehmet H.ÖZYAZICIOĞLU BAĞLI OLDUĞU MAKAM: REKTÖRLÜK a) Merkezin idari işlemleri, bilimsel araştırma, eğitim halka erişim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi DEKANLIK MAKAMINA

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi DEKANLIK MAKAMINA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Konu : Görev Dağılımı DEKANLIK MAKAMINA Ekte yer alan, fakültemizde görev yapmakta olan idari personellerin görevlerini daha sağlıklı yürütebilmeleri amacıyla;

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ Görev ve Sorumlulukları 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen

Detaylı

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Yayın Tarihi Rev. Tarihi MİSYONUMUZ,ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER Rev. No: 00 İK-14

Yayın Tarihi Rev. Tarihi MİSYONUMUZ,ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER Rev. No: 00 İK-14 ARSİN İç Kontrol İK-14 Yayın Tarihi Rev. Tarihi MİSYONUMUZ,ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1 MİSYONUMUZ: Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU okulu Müdürü Risk Düzeyi Riskler Kontroller veya Tedbirler Harcama Yetkililiği Ödenek üstü harcama, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI. Dekan

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI. Dekan YERİNE BAKACAK PERSONEL Dekan Rektör Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreteri ve Dekanlık Bürosu Dekan Yardımcıları/ Bölüm Başkanları/ Öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı T.C. Doküman No Hg.Form.1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Revizyon No Standart 2: Misyon, 2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI DEKAN VEKİLİ: Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR DEKAN YARDIMCILARI: Prof.Dr. Mehmet Tevfik YAVUZ ve Prof.Dr. Nevin ERENSOY FAKÜLTE

Detaylı