bölüm 10 oda bilgi yönetim sistemi (obys) çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bölüm 10 oda bilgi yönetim sistemi (obys) çalışmaları"

Transkript

1 bölüm 10 oda bilgi yönetim sistemi (obys) çalışmaları

2 BÖLÜM 10. ODA BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (OBYS) ÇALIŞMALARI 42. Dönem Çalışmaları içerisinde Oda Bilgi Yönetim Sistemi (OBYS) ve Bilgi İşlem Alt Yapısının yeniden yapılandırma çalışmaları önemli bir yer tutmuştur. Bu dönem Odamızın yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte bilgi işlem alt yapımız tamamen yenilenmiş ve güçlendirilmiştir. OBYS üye odaklı geliştirilebilir yeni yapıya kavuşturulmuştur. Çok kısa sürede hayata geçirilen bu çalışmalarla gerek Web çalışmalarımız gerek sistem modülleri gerekse de bilgi işlem alt yapımız çağın gerektirdiği, mesleki alanlarımız ve çalışmalarımızdaki gelişmeyi karşılamaya yönelik olarak tasarlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. ODA BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (OBYS) OBYS kısaca TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bilgi Yönetim Sistemi Projesi açılımı altında internet tabanlı çalışmak üzere ilişkisel nesne tabanlı ve tek sicil mantıklı güncellenebilir, geliştirilebilir ve yenilenebilir bir veritabanı tasarımı ile bu veritabanı üzerinde Oda birimleri, üye, öğrenci üye, büro, ön muhasebe, evrak, personel, eğitim, staj, yayın arşiv, kütüphane hizmetlerinin yürütülebileceği uygulama yazılımlarının kurgulanması, üretilmesi, uygulanması ve ilgililerin eğitilmesi projesidir. OBYS ile üye özlük bilgilerinin takibi; üyelere ait kimlik, eğitim, iletişim, nüfus, uzmanlık, gözetim kriterleri puanlarının takibi kapsamında üyelerin belirtilen içeriklerde yapılan ait her bilgi değişikliğinin saklanması ve içeriğin istenilen bir zaman için raporlanabilmesi sağlanmıştır. Oda nın üyelere yaptığı ferdi kaza sigortası poliçe bilgilerinin takibi ve raporlanması da OBYS üzerinden yapılmaktadır. Büro temel bilgilerinin takibi; ortakları, çalışanları, alınan belgeler, tescil durumlarının izlenmesi, gelen giden evrakların takibinin yapılması, belirtilen içeriklere ait her değişikliğin saklanması ve içeriğin istenilen bir zaman için raporlanabilmesi sağlanmıştır. Yine, Oda onaylı belgelerin hazırlanması ve çıktısının alınması, kurul ve komisyonların takibi, Meslek İçi Eğitim Merkezi eğitimlerinin ve sınavlarının takibi, sertifikaların basımı, periyodik kontrol mesleki uygulaması, süreli ve süresiz Oda yayınlarının içeriklerinin girişi ve portalda yayımlanması gibi Oda işleyişine dair tüm işlemler OBYS üzerinden yapılabilmektedir. Oda Bilgi Yönetim Sisteminin yenilenmesi kapsamında başlatılan çalışmada büyük yol kat edilmiş ve çok başarılı bir geçiş sağlanmıştır. Geçiş sırasında sistemler açık kalmış her hangi bir kesinti yaşanmamıştır. Çağımız teknolojisine uygun, üye odaklı, üye etkileşimli bir sistemin temelleri atılmış ve gelişmeye açık bir sistem yaratılmıştır. Bu geçiş sırasında Odadaki süreçler gözden geçirilmiş, gerekli görülen konularda iyileştirmelere gidilmiştir. Sistemde ki modüller devreye alınmadan önce modülleri kullanacak birimlerle pek çok toplantı yapılmış ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda sisteme şekil verilmiş, kullanıcı dostu ara yüzler yaratılmıştır. Modüller devreye alınmadan önce personel eğitimleri gerçekleştirilmiş, bu kapsamda büro görevlilerine, web sitesi sorumlularına ve MİEM sorumlularına eğitim verilmiştir. 1. WEB SİTESİ Web Sitesi Çalışmaları OBYS ile bütünleştirilen Şube Web siteleri ortaklaştırılarak aynı web düzenlemesiyle bilgi girişinin sağlandığı daha bütünlüklü bir yapıya büründürülmüştür. Buna ek olarak dışarıdan destek almadan kolay kullanılabilinir bir sistem tasarlanmıştır. Siteler dışarıdan yapılan saldırılara karşı daha korumalı hale getirilmiştir. 1 Mart 2010 itibarıyla, uzantılı mail adresi sayısı e ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde Kütüphane web sitemizi ise kişi ziyaret etmiştir. Oda Genel Merkezi web sitesi tarihleri arasında kişi tarafından ziyaret edilmiş ve defa sayfa görüntülenmiştir. OBYS üzerinden üyelerimize gönderilen duyuru lerinin toplam sayısı dir. 207

3 Web sitemizin yeni tasarımı ile birlikte tüm Oda yayınlara, açıklamalara ve duyurulara daha hızlı bir erişim kolaylığı sağlanmıştır. Yeni tasarım ile birlikte medya takip servisi ile basında odamız bölümünün uyumlulaştırılması sonucunda günlük yazılı basında çıkan Odamız haberleri web sitemizde yayınlanmıştır. Enerji Çalışma Grubumuzun web sitesi de bu dönemde aktif hale getirilerek bu alanda yaşanan gelişmeler üyelerimize düzenli olarak aktarılmıştır. Yine Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), MİEM, Personel Belgelerdirme Kuruluşu, Asansör Kontrol Merkezi, Merkez Laboratuvarı, Muayene Kuruluşu, Ege Kalibrasyon Merkezi web siteleri aktif hale getirilmiştir. Tüm etkinliklerimiz için ayrı siteler kurmak yerine kendi sistemimiz içerisinde her etkinliğe bir bölüm açılarak etkinliğin daha kolay bir biçimde üyeye ulaşımı sağlanırken etkinlik arşivleri de bir alanda tutulmuştur. Online Makale Yönetim Programı Online Makale Yönetim Programı dergilerimizin (Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği, Tesisat Mühendisliği) editorial ve hakem değerlendirme süreçlerini daha işlevsel ve hızlı kılmak amacıyla; makale toplama ve değerlendirme işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren bir veritabanı uygulamasıdır. Bir makalenin kaleme alınma aşamasından, dergiye gönderilmesi, editör ve hakem değerlendirmelerine kadar uzanan bir yelpazede gerekli olan tüm aşamalar e-makale yönetim programı tarafından gerçekleştirilecektir. E-makale yönetim programı; makale gönderimi, değerlendirilmesi, revizyonları ve kabulü sırasında gerçekleşmesi muhtemel olan posta gecikmeleri, zaman kaybı, telefon ve kağıt israfı vb. kayıpların ortadan kaldırılması ve en hızlı bir şekilde sonuç alınması amacıyla tasarlanmıştır. Mühendis ve Makina Dergisi; Endüstri Mühendisliği Dergisi; Tesisat Mühendisliği Dergisi; 2. ÜYE MODÜLÜ OBYS üye modülünde üye bul, yeni üye, öğrenci üye ve yabancı üye bulma ve kaydetme işlemleri yapılmaktadır. Kayıtlı olan üyelerin hangi şubeye kayıtlı oldukları da üye bul modülünden anlaşılmaktadır. Üye yeni kayıt işlemleri aday kayıt olarak şubeler tarafından OBYS programına işlenerek Oda Merkezine gönderilmekte ve üye modülü yönetim onay bölümünden aday üyeden asil üyeye onaylanarak geçiş yapılmaktadır. Öğrenci üye kayıt ve işlemleri şubeler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca; kayıtlı üyelerin bütün bilgileri kişi kartına girildiği takdirde görülmekte ve herhangi bir değişiklik varsa güncellenmektedir. 3. TESCİL MODÜLÜ OBYS programında Tescil modülünde üyelerimize verilen SMM Büro Tescil Belgelerinin durumu izlenebilmektedir. Üyenin SMM olup olmadığı üye kartına girildiğinde görülebilmektedir. Firma adı, adresi ve firma SMM in geçerli olup olmadığı takip edilmektedir. SMM li firmaların adresine, üyesine, şubelerine göre dökümü alınabilmektedir. Şubeler tarafından tescil programına ilgili yıllara ait vizeleri işlenmekte olup, vize geçerliliği takip edilmektedir. SMM sayısı, yetki alanları ve şubelere göre dağılımı bu modülden takip edilmektedir. 4. MİEM/PBK MODÜLÜ Eğitimler, Eğitmen Listesi, Sınavlar, Değerlendirici Listesi, Gözetim Etkinlikleri bölümleri ile bu modül MİEM ve PBK alanına giren tüm eğitim, sınav ve etkinlikleri izleme, denetleme ve takip imkanı vermektedir. 208

4 Eğitimler ve etkinlikler web sitemize bu modül üzerinden aktarılmakta, başvuru ve eğitimlerde kullanılacak yoklama listeleri, gözetmen gözlem formu, sınav giriş tutunakları, sınav sonuç listeleri, itiraz formları vb. formlar OBYS arayüzüyle yetki alanları dahilinde Şube çalışanlarına ulaştırılmaktadır. Şubeler tarafından yapılan Gözetim etkinlikleri, Oda Periyodiklerinde yayımlanan makaleler, uzmanlık alanlarında yayımlanan kitaplar, Uzmanlık komisyonu üyeliği gibi mesleki etkinliklerden ve SMM bürosunda çalışmak, proje kontrolörlüğünde çalışmak, üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, Periyodik yayın hakemliği gibi mesleki uygulamalardan alınan puanların toplandığı ve raporlandığı bölümde Üye-Gözetim Raporu Sekmesi altında bu modül içerisinde yer almaktadır. Bu mdül içerisinde yer alan Üye Raporlama bölümü ile üyelerin Gözetim Puanları toplu olarak raporlanır ve yıl sonunda vizeleme için yeterli puana sahip olup olmadığı buradan takip edilmektedir. 5. PROJE MODÜLÜ Mekanik tesisat, asansör, araç projelerinin veri girişlerinin ve verilerin takibinin yapılması, geriye dönük arşivlerinin tutulmasını sağlayan modüldür. Proje modülü ile üye kartından geçmişe dönük dönemin mesleki denetim ücretlerinin takibinin yapılması, metrekare bazında ne kadar alanda proje yapıldığı, proje sahibi vb. bilgilerin tutulması sağlanmıştır. Proje kayıtları dışında Proje müellifi sicil durum belgelerinin OBYS üzerinden unique barkod uygulamasıyla basımı sağlanmıştır. TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) takipleri OBYS üzerinden yapılmakta, firma tarafından iş için düzenlenen faturaların bilgisi tutulabilmektedir. Proje modülü Makina Mühendisleri Odası nın tüm şubelerinde kullanılmakta, tüm üyelerin proje kayıtları veri kaybı en aza indirgenerek web üzerinden izlenebilmektedir. 6. PERİYODİK KONTROL MODÜLÜ Bilindiği üzere Makina Mühendisleri Odası yıllardır şube ve temsilcilik etkinlik alanları içerisinde kaldırma ve iletme makinaları ve basınçlı kaplar konusunda işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde periyodik kontrol faaliyetleri yürütmektedir. Farklı şubeler ve temsicilikler tarafından etkinlik alanlarında çalışılan firmaların her geçen gün sayılarının artması ister istemez her şubenin farklı bir kayıt sistemi, kontrol formları, kontrol raporları ve arşivleme tekniği geliştirmesine yol açmıştır. Odamızın 2004 yılından bugüne yürüttüğü akreditasyon çalışmaları da periyodik kontrol faaliyetlerinin farklı bir boyut kazanmasına yol açmış ve şubeler arası iletişimin daha koordineli olması zorunluluğunu getirmiştir. Şubelerdeki işleyişin daha koordineli devam ettirilmesi için her şubedeki teknik görevlilerin kendi kullanıcı adı ve parolasıyla bağlanabildikleri OBYS üzerinde periyodik kontrol modülü geliştirilmiştir. Periyodik kontrol modülü tüm şubelerin çalışmış oldukları firmaların kayıtlarının yapılması, periyodik kontrol ile ilgili kalite/eğitim dokümanlarına ulaşılabilmesini, haftalık olarak programların daha rahat yapılabilmesi, şubelerde kullanılan cihazların bakım, kalibrasyon işlerinin otomatik takibi ve ortak form, raporların kullanımını kolaylaştırmıştır. Modül, periyodik kontrol faaliyeti altında yapılan çalışmalardaki istatistik bilgilerinin daha kolay elde edilebilmesini de sağlamaktadır. Periyodik kontrol modülünün örgüt genelinde tüm noktalarda kullanılmaya başlanması ile birlikte ülkemiz genelinde farklı noktalarda yapılan kontrollere ait bilgiler ve tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınabilecek, arşivlenecek ve yapılan testlerde tespit edilen uygunsuzluklar istatistiksel olarak değerlendirilerek ülke sanayinin iş güvenliği açısından gelişimi için yayınlanabilecektir. Periyodik kontrol modülünün kullanımı ile birlikte bilgi güvenliği de arttırılmıştır. Modül sayesinde akreditasyon çalışmalarında şubelerin ve temsilciliklerin kalite sistem dokümanlarına ulaşımı sağlanmakta ve kontrollerde kullanılan cihazların ve görevlendirilen mühendislerin bilgilerine ulaşılabilmektedir. OBYS Periyodik Kontrol modülünün örgüt genelinde tam olarak kullanıma geçmesi ile beraber şubelerde yürütülen teknik hizmetlerin akredite muayene kuruluşu kalite yönetim sisteminde belirtilen şekilde yapılması sağlanacak ve akreditasyon kapsamında yapılan hizmetlerin organizasyonu kolaylaşacaktır. Periyodik kontrol modülünün kullanımı ile ilgili örgüt genelinde tüm noktalardaki geçiş çalışmaları devam etmektedir. 7. SIZDIRMAZLIK MODÜLÜ Ülke genelinde yaygın sabit ve gezici LPG/CNG Sızdırmazlık İstasyonlarında sorumlu mühendislerin denetimi ve araçlara takılı LPG/CNG elemanlarının ayrıntılı olarak izlen- 209

5 mesinde LPG/CNG Sızdırmazlık Bilgileri Yönetimi Projesi kullanılmaya başlanmıştır. OBYS LPG/CNG Sızdırmazlık Modülü tamamlanmış olup, pilot bölge olarak belirlenen Ankara Şube de testleri yapıldıktan sonra tüm Şubelerimizde kullanıma açılmıştır. 8. DOĞALGAZ KONTROL MODÜLÜ Doğalgaz tesisatlarının açılması, kontrol görevlilerinin atanması, doğalgaz sicil durum belgelerinin üretilmesi ve çıktı alınması işlemleri Doğalgaz Kontrol Projesi ile gerçekleştirilmektedir. Proje ile randevu çizelgesi tutulabilmekte, aylık ve haftalık olarak sicil durum belgesi raporları alınabilmektedir. Doğalgaz açımı yapılmış dairelere ait fatura bilgileri sistemde tutulmaktadır. Üyelere ait bir tek sicil mantıklı arayüzle randevu talepleri alınabilmektedir. 9. ÖRGÜT İÇİ EĞİTİMLER Web sitesiyle ilgilenen personele yönelik eğitim: Ankara da 24 katılımcı ile 6 Şubat 2009 tarihinde, büro görevlilerine yönelik eğitim Ankara da 22 katılımcı ile 17 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca OBYS LPG/CNG Sızdırmazlık Modülü Ankara Şube kullanıcılarına yönelik eğitim pilot bölge olarak seçilen Ankara Şube de tarihinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tüm Şube kullanıcılarına yönelik eğitim yine Ankara da tarihinde gerçekleştirilmiştir. BİLGİ İŞLEM AĞ ALT YAPI ÇALIŞMALARI Odamız Bilgi İşlem altyapısının yeniden yapılandırılması kapsamında yapılan çalışmalar ve teknik özelliklerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 1. İnternet Alt Yapısı Makina Mühendisleri Odası nın sistem odası kendi bünyesinde bulunmakta olup 15 Mbps Metro Ethernet (Fiber) ve 8 Mbps yedek internet hattına sahiptir. 15 Mbps internet bağlantımızda herhangi bir sıkıntı olduğunda veya internet bağlantısı kesildiğinde 8 Mbps yedek internet bağlantısı otomatik olarak devreye girerek veri kaybını ve sunuculara erişim sorununu ortadan kaldırmaktadır. mmo.org.tr alan adına ait 3 adet DNS (isim sunucusu) sunucuları bulunmakta olup, birisi esas diğerleri yedek olarak görev yapmaktadır. (master/slave) Esas dns sunucusunda bir problem olduğunda diğer yedek sunucular devreye girerek erişim sorunlarının önüne geçmektedir. Juniper SSG-140 güvenlik duvarı donanımı, internet üzerinden sunucular ve bilgisayarlara erişmeye çalışan bilgisayar korsanlarını, virüsleri, solucanları engellemeye yarayan donanımdır. Oda Merkez ve Sistem Odası güvenliği Juniper güvenlik duvarı ile konurup IDS saldırı tespit sistemi üzerinden anlık koruma sağlamaktadır. Sistem odası tamamen Gigabit ağ alt yapısı kullanıp omurga switch (ağ anahtarı) olarak Cisco 3560G serisi kullanılmaktadır. Cisco 3560G ile tüm gelen ve giden internet isteklerinin sunuculara dağıtılması ve ekstra güvenlik (access list erişim listeleri) sağlanmaktadır. Sistem odasında toplamda 8 adet sunucu bulunmaktadır. Sunucuların hepsi RAID1 ve RAID5 disk yapılandırılmasıyla oluşturulmuş olup yedekleme, performans ve güvenlik sağlanmıştır. Bu sayede disk arızaları ve veri kayıplarının önüne geçilmiştir. Oda e-posta sistemi 2 adet LDAP sunucusu (master/slave) alt yapısı altında çalışmakta olup Smtp, Antivirus ve AntiSpam için ayrı bir sunucu, POP3 için ayrı bir sunucu kullanılmaktadır, böylece e-posta gönderme ve alma 210

6 işlemi ayrı sunucular üzerinden yapılarak yük dengelemesi sağlanmaktadır. 2. Mevcut Sunucular ve Donanımlar Sunucular Sızdırmazlık Sunucusu (Linux) OBYS Sunucusu (Linux) E-Posta Sunucusu (Linux) Anti-Spam ve Antivirus Sunucusu (Linux) Döküman Sunucusu (Linux) Netsis Sunucusu (Windows 2003 Server) Terminal Sunucusu (Windows 2003 Server) OBYS ve Sızdırmazlık için Yedek Sunucu (Linux) Donanımlar Juniper SSG-140 Güvenlik Duvarı Cisco 2950 Metro Ethernet Switch Cisco 3560G Omurga Switch ATEN 8 Port KVM Switch 211

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP, açılımı Ulusal Baro Ağı Projesi olup, Türkiye deki tüm baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin üye olarak pek çok elektronik işlemlerden yararlanabilecekleri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı