İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

2 İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER Hizmet Kapsamı Toplam Katı Atık Maliyetinin Hesaplanması Atık Miktarlarının Hesaplanması Kılavuza Göre Konut Dışı Evsel Atık Miktarı Hesabı Okul, Yurt, Kreş, Dershane Evsel Atık Miktarı Hesabı Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerine Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Evsel Atık Miktarı Hesabı Lunapark, Panayır, vb. Evsel Atık Miktarı Hesabı Sinema tiyatro vb. Yerler evsel atık miktarı hesabı TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN YERLER EVSEL ATIK MİKTARI HESABI Konutlara İsabet Eden Evsel Atığın de Yapılan Hesaplama Sonucunda Bulunan Tutarlarla Orantılandırılması Kılavuza Göre Yapılan Hesaplamanın Toplanan Atık Miktarına Dağıtılması Okul, Yurt, Kreş, Dershane Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri Her Türlü Yeme, İçme Ve Eğlence Yerleri Lunapark, Park, Panayır vb. Yerler Sinema Tiyatro Vb. Yerler Ticari, Sınai, Zirai Ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler TARİFELER Mükellef Grubu Bazında Tarifeler Okul, Yurt, Kreş ve Dershaneler Konaklama Tesisleri İle Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Lunapark, Park, Panayır vb. Yerler Sinema Tiyatro vb. Yerler Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Konutlar FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME 22 i

3 5.1. Faturalama İlkeleri Muhasebeleştirme VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ SONUÇ Okul, Yurt, Kreş, Dershane Konaklama Tesisleri İle Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri Her Türlü Yeme, İçme Ve Eğlence Yerleri Daimi Surette Faaliyet Gösteren Lunapark, Panayır, Fuar, Stadyum, Hipodrom, Spor Salonu Gibi Yerler İle Eşya Depolamaya Mahsus Yerler Sinema, Tiyatro, Opera, Bale vb. Biletle Girilen Koltuklu Eğlence Yerleri Yukarıdaki Gruplar Kapsamına Girmeyen Ticari, Sınai, Zirai Ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Faaliyet Gösteren Yerler Konut 26 EKLER: 27 EK 1: KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 EK 2: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 27 EK 3: ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ MÜKELLEFİ İŞ YERİ VE DİĞER KURULUŞLARI GÖSTERİR TABLO 27 ii

4 TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2011 YILI HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DÖKÜMÜ 5 TABLO 2: TOPLAM MALİYET 6 TABLO 8: NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 7 TABLO 4: OKUL, YURT, KREŞ, DERSHANE EVSEL ATIK MİKTARI HESABI (GRUPLARA GÖRE) 8 TABLO 5: KONAKLAMA TESİSİ, HASTANE VB. BİRİM ATIK MİKTARI HESABI 8 TABLO 6: KONAKLAMA TESİSİ; HASTANE VB. EVSEL ATIK MİKTARI HESABI (GRUPLARA GÖRE) 9 TABLO 7: HER TÜRLÜ YEME, İÇME VE EĞLENCE YERLERİ EVSEL ATIK MİKTARI HESABI (GRUPLARA GÖRE) 9 TABLO 8: LUNAPARK, PANAYIR VB. EVSEL ATIK MİKTARI HESABI (GRUPLARA GÖRE) 10 TABLO 9: SİNEMA TİYATRO VB. YERLER EVSEL ATIK MİKTARI HESABI (GRUPLARA GÖRE) 11 TABLO 10: TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN YERLER EVSEL ATIK MİKTARI HESABI (GRUPLARA GÖRE) 12 TABLO 11: KONUTLARA İSABET EDEN EVSEL ATIK 12 TABLO 12: TÜM GRUPLARIN AĞIRLIK ORANLARI 13 TABLO 13: EVSEL ATIK TOPLANAN YERLERE GÖRE TOPLANAN ATIK MİKTARI 14 TABLO 14: OKUL, YURT, KREŞ, DERSHANE 14 TABLO 15: TOPLANAN ATIK MİKTARIYLA ORANTILANDIRILARAK YENİDEN DAĞITIMI 15 TABLO 16: ATIK HESABININ TOPLANAN ATIK MİKTARIYLA ORANTILANDIRILARAK YENİDEN DAĞITIMI 15 TABLO 17: LUNAPARK, PARK, PANAYIR VB. YERLER 16 TABLO 18: SİNEMA TİYATRO VB. YERLER 16 TABLO 19: TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN YERLER 17 TABLO 20: OKUL, YURT, KREŞ VE DERSHANELER 19 TABLO 21: KONAKLAMA TESİSLERİ İLE HASTANELER VE DİĞER YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ 20 TABLO 22: HER TÜRLÜ YEME, İÇME VE EĞLENCE YERLERİ 20 TABLO 23: LUNAPARK, PARK, PANAYIR VB. YERLER 20 TABLO 24: SİNEMA TİYATRO VB. YERLER 21 TABLO 25: TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN YERLER 21 TABLO 38: KONUTLAR 21 TABLO 29: OKUL, YURT, KREŞ, DERSHANE 24 TABLO 30: KONAKLAMA TESİSLERİ İLE HASTANELER VE DİĞER YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ 24 TABLO 31: HER TÜRLÜ YEME, İÇME VE EĞLENCE YERLERİ 25 TABLO 32: DAİMİ SURETTE FAALİYET GÖSTEREN LUNAPARK, PANAYIR, FUAR, STADYUM, HİPODROM, SPOR SALONU GİBİ YERLER İLE EŞYA DEPOLAMAYA MAHSUS YERLER 25 TABLO 33: SİNEMA, TİYATRO, OPERA, BALE VB BİLETLE GİRİLEN KOLTUKLU EĞLENCE YERLERİ 25 TABLO 34: YUKARIDAKİ GRUPLAR KAPSAMINA GİRMEYEN TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN FAALİYET GÖSTEREN YERLER 26 TABLO 38: KONUTLAR 26 iii

5 İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1

6 1. GİRİŞ Bu rapor, 27/10/2010 tarih sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik in 23/1 maddesinde yer alan 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır. Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, 3. Bölümünde Maliyetler,4. Bölümünde Tarifeler ve 5. Bölümünde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 2

7 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda tarife terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir. Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle; Toplam Sistem Maliyeti (TSM) TSM = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir. Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır Özkaynak getirisi hesaplanmıştır. Ortalama maliyet hesaplanmıştır. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir. Ayrıca çevre temizlik vergisine konu işlerle evsel katı atık toplanma hizmetinin ayrı ihale edilmiş olması nedeniyle hesaplamalarda çevre temizlik vergisi dikkate alınmamıştır. Beşiktaş Belediyesinin kendine özgü konumu nedeniyle toplanan evsel atığın %65 i konut kaynaklıdır. Konut dışı yerlerden toplanan evsel atık miktarlarının hesabı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz un 71 inci maddesinde yer alan veriler ile belediyemiz bilgi sistemindeki verilerden yararlanılarak yapılmış, yapılan hesaplama sonrası bulunan miktar Kılavuz verilerine göre hesaplanan atığın %35 i olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Kılavuza göre yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarlarla fiilen toplanan atık tutarı orantılandırılarak gerçek miktarlara ulaşılmıştır. Bulunan tutarlar Belediyemiz Bilgi 3

8 sisteminde bulunan çevre temizlik vergisi abone grupları ve abone sayıları ve İSKİ konut su abone sayıları İSKİ verilerine göre Beşiktaş ilçe sınırları içinde konutlar tarafından kullanılan suyun m 3 ile eşleştirilerek maliyet dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 4

9 3. MALİYETLER 3.1. Hizmet Kapsamı Hizmetin kapsamı; Katı Atık Yönetimidir Toplam Katı Atık Maliyetinin Hesaplanması Toplam maliyet hesabında iki unsur dikkate alınmıştır. Unsurlardan birincisi Kılavuzun Kısmında açıklanan Direkt Maliyetler, ikincisi yine Kılavuzun bölümünde açıklanan Özkaynak Getirisidir. Direkt maliyetin içerisinde Evsel Katı atığın toplanması işine ait hizmet alım maliyeti bulunmakta olup kılavuzda belirtildiği üzere 2011 yılında yapılan hizmet alım giderleri dikkate alınmıştır. Hizmet alım giderlerine ilişkin ayrıntılı döküm aşağıya çıkarılmıştır. Tablo 1: 2011 Yılı Hizmet Alım Giderlerinin Dökümü 2011 YILI HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DÖKÜMÜ Ocak ,65 Şubat ,17 Mart ,65 Nisan ,01 Mayıs ,51 Haziran ,54 Temmuz ,24 Ağustos ,77 Eylül ,56 Ekim ,38 Kasım ,98 Aralık ,47 TOPLAM ,93 Özkaynak Getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle açıklanmıştır: Özkaynak getirisi, bir maliyet kalemi olmamakla beraber; (Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak; Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engellemek; Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özkaynak getirisi sürdürülebilir işletme için gereklidir. 5

10 İdare olarak, hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması, evsel atık toplama hizmetinden dolayı gelecek dönemde yüklenilmesi olası giderlerin karşılanması amacıyla tarifeye esas tutarın belirlenmesinde özkaynak getirisi kalemi de dikkate alınmıştır. Özkaynak Getirisi, kılavuzdaki örnekte olduğu gibi maliyet olan hizmet alım giderlerinin 2011 yılı yeniden değerleme oranı olan %10,26 sı olarak belirlenmiştir. Buna ilişkin hesaplama aşağıdaki tablodadır: Tablo 2: Toplam Maliyet Toplam Temizlik Hizmet Alımı Özkaynak Getirisi (Kılavuzdaki gibi Toplam Maliyetin %10,26 sı) Net Toplam Sistem Maliyeti , , ,05 Direkt maliyetler ve Özkaynak Getirisi kalemlerinden oluşan Net Toplam Sistem Maliyetine ilişkin hesaplama aşağıda gösterilmiştir. Konutlarla ilgili genel bilgi: Konutlardan alınan katı atık tarifesinin belirlenmesinde suyun m3 ü üzerinden bir hesap yapılacaktır. Abone sayısından hareket etmek yerine kullanılan suyun m3 hesabına başvurulmasının temelde 2 nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi su kullanımının katı atık üretimi ile nispi ilişkisi ve konutların son dönemlerde tek tek abone olmak yerine toplu abonelikleri tercih etmesi nedeniyle doğru abone sayısına ulaşılamamış olmasıdır. Beşiktaş ilçe sınırlarında 2011 yılında konutların kullanmış olduğu su miktarı İSKİ verilerine göre, m3.dür. Konutlar evsel katı atıkların % 65 ini üretmektedir. Bu nedenle toplam sistem maliyetinin ,03-.Tl.si konutlardan kaynaklanmaktadır. Bu bedelden konutlar için tahakkuk ettirilen ,10.-TL Çevre Temizlik Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ,93.- TL konutlardan su kullanımı üzerinden tahsil edilecektir. İşyerleri ile ilgili genel bilgi: Beşiktaş Belediyesi sınırları içindeki işyeri sayısı aktif çevre temizlik vergisi mükellefi dikkate alınarak hesaplanmış ve bu işyerlerinin özelliklerine göre detaylı bir tarifelendirme yapılmıştır. Bu çerçevede iş yeri sayısı dur. İşyerleri evsel katı atıkların % 35 ini üretmektedir. Bu nedenle toplam sistem maliyetinin ,02 Tl.si işyerlerinden kaynaklanmaktadır. Bu bedelden konutlar için tahakkuk ettirilen ve Büyükşehir payı düşüldükten sonra kalan ,30.- TL Çevre Temizlik Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ,72.- TL işyerlerinden su kullanımı üzerinden tahsil edilecektir. 6

11 Direkt maliyetler ve özkaynak getirisi kalemlerinden oluşan Net Toplam Sistem Maliyetine ilişkin hesaplama aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: Net Toplam Sistem Maliyeti MALİYETLER TOPLAM (TL) Direkt Maliyetler ,93 Özkaynak Getirisi ,12 TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,05 Satış Gelirleri 0 Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisi (-) (Konut) ,10 Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisi (-) İşyerleri (Büyükşehir Belediyesi Payı Düşüldükten Sonra Kalan) ,30 NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ , Atık Miktarlarının Hesaplanması Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dengeli bir biçimde dağıtılabilmesi için atık miktarlarının doğru ve tutarlı bir biçimde hesaplanması önkoşuldur. Bu raporun giriş bölümünde belirtildiği üzere Beşiktaş Belediyesi sınırları içerisinde toplanan evsel katı atıkların %65 i konut, %35 i ise konut dışı yer kaynaklıdır. Hesaplamalar öncelikli olarak konut dışı yerler için Kılavuzun 71 inci sayfasındaki ölçülere göre yapılmış, yüzdesel ağırlığa göre konut kaynaklı evsel atık miktarı hesaplanmıştır Kılavuza Göre Konut Dışı Evsel Atık Miktarı Hesabı Okul, Yurt, Kreş, Dershane Evsel Atık Miktarı Hesabı Okul, yurt, kreş, dershane evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71 inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 1,3/20=0,065 ton/yıl olur. 7

12 Tablo 4: Okul, Yurt, Kreş, Dershane Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,445 Okul, yurt,kreş, dershane , ,875 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,0825 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,275 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0, ,1725 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0,065 96,4275 Okul, yurt,kreş, dershane ,5 0,065 11,6025 TOPLAM 1309, Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerine Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71 inci sayfasında yer alan Hastanelerde 20 yatak başına düşen atık miktarı otellerde 20 yatak başına düşen evsel atık miktarının ortalaması alınmak ve bulunan bu tutar 20 ye bölünmek yoluyla 1 yatak başına düşen atık miktarı hesabı yapılmıştır. Tablo 5: Konaklama Tesisi, Hastane Vb. Birim Atık Miktarı Hesabı Otellerde20 yatağa isabet Hastanelerde 20 yatağa Birim Yatak Atık eden atık miktarı isabet eden atık miktarı Ortalama miktarı (Ton/yıl) Birim Atık Miktarı 19,7 25,6 22,65 1,1325 Gruplara göre Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin yatak sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. 8

13 Tablo 6: Konaklama Tesisi; Hastane vb. Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Konaklama Tesisi Hastane vb ,5 1, ,765 Konaklama Tesisi Hastane vb , Konaklama Tesisi Hastane vb ,5 1, ,985 Konaklama Tesisi Hastane vb ,5 1, ,1025 Konaklama Tesisi Hastane vb ,5 1, ,3563 Konaklama Tesisi Hastane vb , ,775 Toplam 6952, Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Evsel Atık Miktarı Hesabı Yeme içme eğlence yerleri atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre yeme içme eğlence yerlerinin alan ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71 inci sayfasındaki verilere göre Restaurant, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen referans miktar 50 m2 için 30,6 ton/yıl olduğuna göre 1m2 alan için 30,6/50= 0,61 ton/yıl olur. Tablo 7: Her Türlü Yeme, İçme ve Eğlence Yerleri Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Yeme, İçme Eğlence yeri Yeme, İçme Eğlence yeri Yeme, İçme Eğlence yeri Yeme, İçme Eğlence yeri Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı , , ,5 0, , ,5 0, ,65 9

14 Yeme, İçme Eğlence yeri Yeme, İçme Eğlence yeri Yeme, İçme Eğlence yeri ,5 0, , , , ,61 0 TOPLAM , Lunapark, Panayır, vb. Evsel Atık Miktarı Hesabı Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre lunapark, panayır vb. yerlerin kullanım alanlarının ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71 inci sayfasındaki verilere göre Restaurant, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen referans miktarın birim başına düşen tutarının yarısı alınmıştır. (0,61 /2= 0,306 ton/yıl) Tablo 8: Lunapark, Panayır vb. Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb , Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb ,5 0, ,695 Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb ,5 0, ,78 Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb ,5 0, ,085 Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb ,5 0, ,383 Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb ,5 0, ,29 Lunapark, Panayır, Fuar, Park vb , TOPLAM 18753,993 10

15 Sinema tiyatro vb. Yerler evsel atık miktarı hesabı Sinema, Tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre sinema, tiyatro vb. yerlerin koltuk sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71 inci sayfasındaki verilere göre Bürolar için kılavuzda referans olan katı atık miktarı bu alan için de referans alınmıştır. (10 kişi için 2,5 ton/yıllık ise 2,5/10=0,25 ton/yıl) Tablo 9: Sinema Tiyatro vb. Yerler Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) AÇIKLAMA Grup Derece Sayı Üst sınır Alt sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Sinema Tiyatro vb ,5 0,25 374,75 Sinema Tiyatro vb ,5 0,25 199,75 Sinema Tiyatro vb ,5 0,25 43,625 Sinema Tiyatro vb ,25 62,5 TOPLAM 680, TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN YERLER EVSEL ATIK MİKTARI HESABI Yukarıdaki gruplar kapsamına girmeyen Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında kalan faaliyet gösteren yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Gruplara göre Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında kalan yerlerin personel sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki işyeri sayısı ve birim başına düşen atık miktarı ile çarpılmak yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıştır. Birim başına düşen evsel atık miktarı Kılavuzun 71 inci sayfasındaki verilere göre Diğer Ticarethaneler için kılavuzda referans olan katı atık miktarı bu alan için de referans alınmıştır. (Kılavuzda diğer ticarethaneler için referans 10 personel için 13,6 ton/yıl atık miktarı ise 1 personel için 13,6/10=1,36 ton atık miktarı) 11

16 Tablo 10: Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Evsel Atık Miktarı Hesabı (Gruplara Göre) Üst Alt Birim Atık Grup Atık AÇIKLAMA Grup Derece Sayı sınır sınır Ortalama Miktarı Miktarı Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş Ticari, Sınai, Mesleki Kuruluş , , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , , ,12 TOPLAM , Konutlara İsabet Eden Evsel Atığın de Yapılan Hesaplama Sonucunda Bulunan Tutarlarla Orantılandırılması Bu raporun bölümünde yapılan hesaplamalara göre bulunan atık miktarları gruplar itibariyle aşağıdaki gibidir: Tablo 11: Konutlara İsabet Eden Evsel Atık MÜKELLEF GRUPLARI Kılavuza göre hesaplanan atık Miktarı Okullar, Dershaneler vd ,88 Konaklama Tesisleri, Hastaneler 6.952,98 Diğer ticari kuruluşlar ,24 Yeme İçme Eğlence Yerleri ,21 Lunapark, panayır vb ,23 Sinema,tiyatro,opera, bale vb. 680,63 Meskenler ,8871 TOPLAM ,05 12

17 Bu raporun 2.Tarife Hesaplama İlkeleri başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere konutlardan kaynaklanan evsel atığın toplam evsel atık içindeki oranı %65 tir. Dolayısıyla yukarıdaki tabloda yer alan grupların evsel atıklarının toplam evsel atık içindeki oranı da %35 olacaktır. Bu açıklamalar çerçevesinde; Ağırlıklandırmaya esas konutlardan kaynaklı evsel atık miktarı = Gruplar toplamı/35x65 formülüyle hesaplanacaktır. Konutlar dahil tüm grupların ağırlık oranlarının görüldüğü tablo aşağıdadır: Tablo 12: Tüm Grupların Ağırlık Oranları MÜKELLEF GRUPLARI Kılavuza göre hesaplanan atık Miktarı Toplam İçindeki Oranı Okullar, Dershaneler vd ,88 0, Konaklama Tesisleri, Hastaneler 6.952,98 0, Diğer ticari kuruluşlar ,24 10,18489 Yeme İçme Eğlence Yerleri ,21 10,18317 Lunapark, panayır vb ,23 13,86548 Sinema,tiyatro,opera, bale vb. 680,63 0,05833 Meskenler , TOPLAM , Kılavuza Göre Yapılan Hesaplamanın Toplanan Atık Miktarına Dağıtılması Hesaplanan atık miktarının toplanan atık miktarına göre ağırlıklandırılması bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır: Şöyle ki; Katı Atık Ana Planı nihai Raporundaki anket verilerine göre ilimizde kişi başı atık oluşumu günlük 1,16 kg olarak, nüfusa göre atık oluşumu 1,29 kg olarak belirtilmiş, ancak Kılavuz Ek-5 de bu miktar evsel atıklar için 1,15 kg belirtilmiştir. Orantılandırma kılavuzdaki verilere göre yapılmıştır. tondur. Nüfusu olan Beşiktaş İlçemizde 2011 yılında toplanan evsel atık miktarı ,02 Bu raporun bölümünde kılavuza göre yapılan hesaplama sonucu bulunan evsel atık miktarının fiilen toplanan tutar içinde yapılan dağıtımı sonrasında evsel atık toplanan yerlere göre toplanan atık miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 13

18 Tablo 13: Evsel Atık Toplanan Yerlere Göre Toplanan Atık Miktarı MÜKELLEF GRUPLARI Kılavuza göre hesaplanan atık Miktarı Toplam İçindeki Oranı Toplanan atık miktarı Toplanan Atık miktarı içindeki pay Okullar, Dershaneler vd ,88 0, ,02 131,36307 Konaklama Tesisleri, Hastaneler 6.952,98 0, ,02 697,28929 Diğer ticari kuruluşlar ,24 10, , ,253 Yeme İçme Eğlence Yerleri ,21 10, , ,244 Lunapark, panayır vb ,23 13, , ,25 Sinema,tiyatro,opera, bale vb. 680,63 0, ,02 68,25739 Meskenler , , ,363 TOPLAM , , ,02 Toplam Atık miktarı içindeki paylarına göre evsel atık toplanan yerler kendi içinde gruplandırılmıştır Okul, Yurt, Kreş, Dershane Okul, yurt, kreş, dershane verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 14: Okul, Yurt, Kreş, Dershane Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı Grup genel toplamı Grup genel toplamı içindeki oranı Toplanan atık miktarı Grupların atık miktarı , ,88 26, , , , ,88 9, , , , ,88 16, , , , ,88 25, , , , ,88 13, , , , ,88 7, ,3631 9, , ,88 0, ,3631 1, Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesisleri yerleri verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. 14

19 Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 15: Toplanan Atık Miktarıyla Orantılandırılarak Yeniden Dağıtımı GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARLARI KILAVUZA GÖRE ATIK MİKTARI GRUP GENEL TOPLAMI GRUP GENEL TOPLAMI İÇİNDEKİ ORANI TOPLANAN ATIK MİKTARI GRUPLARIN ATIK MİKTARI 1.500'DEN FAZLA 3399, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 'DEN AZ 305, , , , , Her Türlü Yeme, İçme Ve Eğlence Yerleri Her türlü yeme, içme eğlence ve yerleri verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 16: Atık Hesabının Toplanan Atık Miktarıyla Orantılandırılarak Yeniden Dağıtımı GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARLARI KILAVUZA GÖRE ATIK MİKTARI GRUP GENEL TOPLAMI GRUP GENEL TOPLAMI İÇİNDEKİ ORANI TOPLANAN ATIK MİKTARI GRUPLARIN ATIK MİKTARI ,2 11, , , ,2 14, , , , ,2 21, , , ,2 32, , , , ,2 13, , , , ,2 7, ,24 848,

20 Lunapark, Park, Panayır vb. Yerler Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus yerlerin verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 17: Lunapark, Park, Panayır vb. Yerler Gruplara Göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı Grup genel toplamı Grup genel toplamı içindeki oranı Toplanan atık miktarı Grupların atık miktarı , , , , , ,25 275, , , ,25 856, , , ,25 458, , , , , , , , , , , , Sinema Tiyatro Vb. Yerler Sinema, Tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerin verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 18: Sinema Tiyatro vb. Yerler Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı Grup genel toplamı Grup genel toplamı içindeki oranı Toplanan atık miktarı , , , , , , Grupların atık miktarı ,75 680,625 55, , , ,75 680,625 29, , , , ,625 6, , , ,5 680,625 9, , ,

21 Ticari, Sınai, Zirai Ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında kalan yerler verileri Belediyemiz otomasyon sistemindeki verilerden oluşmaktadır. Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı yoluyla tarifeye esas tablo oluşturulmuştur. Tablo 19: Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İle Bunların Dışında Kalan Yerler Gruplara göre atık miktarları Kılavuza göre atık miktarı Grup genel toplamı Grup genel toplamı içindeki oranı Toplanan atık miktarı ,4 15, , ,4 0, , , ,4 7, , , ,4 9, , , ,4 37, , , ,4 17, , , ,4 19, ,25 Grupların atık miktarı 1745, , , , , , ,223 17

KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ. ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük

KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ. ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük KATI ATIK KONTROL TÜZÜĞÜ ÇEVRE YASASI (21/97 Sayılı Yasa) 23.Madde Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,Çevre Yasasının 23.Maddesinin kendine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İÇİNDEKİLER Giriş 1. Bölüm: Atık Üreticilerinin Belirlenmesi

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı