Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Ali Turgay Kurultay 2. Doğum Tarihi : Gaziantep 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985 Doktora Alman Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1990 Doçentlik Tarihi : 1994 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri 1) Türe, M., İnsanbilimsel Teorik Metinlerde Bildirişim Edimi Açısından Çeviri Sorunları, ) Neydim, N., "Türkiye'de Çeviri Çocuk Edebiyatında Tarihsel Süreç İçerisinde Çizilen Çocuk Figürlerine Toplumsal Bakış Açısından Yüklenen İşlevler", ) Özalp, A., "Çeviri Ortamı ve Çevirmen - Bir Çeviri Projesi Örneğinde Çeviri Süreci İçindeki Kararlar Açısından Çevirmenin Rolü", ) Kolukısa, B., "Globalleşiyoruz!? Uluslararası Ürün Akışı Bağlamında Reklam ve Çevirisi", ) Yurtsever, M., "Çeviri Kökenli Bir Olgu Olarak Romanımızda Anlatım Perspektifi Sorunu - Adalet Ağaoğlu'nun "Bir Düğün Gecesi" Romanında Anlatım Perspektifi ve İşleyişi", 1998

2 6) Kaval, E., "Türkiye'de Magazin Dergiciliğinde Çevirinin Rolü ve Batı Etkisi 'lere Kadar Cumhuriyet Dönemi Magazin Dergileri", ) Birkandan, İ., "Uluslararası Ticari İletişimde Çeviri ve Çevirmenin Yeri", ) Karakaya, A., "Çeviride Anlaşmazlıkların Kaynağı ve Uygulamalar Işığında Çözüm Yolları", ) Gür, G., Çeviride Girişim (Interference) Olgusu ve Çeviribilimsel Bakış, ) Ertekin, N. Çevirinin Meslekleşmesi ve Çevirmen Örgütlenmesinin İşlevleri, ) Takanay, A. Yazınsal Bir Tür Olarak Deneme Çevirilerinde Sorunlar ve Yaklaşımlar: Bir Deneme Seçkisi Çeviri Projesi Kapsamında Alınan Kararların Değerlendirilmesi, ) Baykan, Ş. Sistemlerarası Aktarımda Kavram ve Terim Gelişme Süreçleri Türkiye de Gümrük Birliği Bağlamında Avrupa Topluluğu Mevzuatına Uyum Sürecinin Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Örneğinde Dilsel Yönden İncelenmesi, ) Çoymak, N. Modernlik ve Çeviri Şiir Çevirileri Bağlamında Can Yücel in Çeviri Anlayışı ve Modernlikle İlişkisi ) Gürses, S., Çevirmeni Çevirmek Vladimir Nabokov'un Eugenie Onegin Çevirisi ve Türkçe Onegin Çevirileri, ) Gürer, T., Kitle İletişim Araçlarında Çeviri: Kültürlerarası İletişim Açısından Sorumluluklar ve Koşullar, Haziran Okan Üniversitesi. 16) Kılıç, O., Çeviri Yoluyla Popüler Bilim: Tübitak Örneğinde Türkiye'de Popüler Bilim Alanında Çeviri Yaklaşımları ve Sorunları, ) Temiz, B., Türkiye de Şehircilik ve Mimarlık Alanlarının Gelişiminde Çevirinin Yeri, Tamamlanmış Doktora Tezleri 1) Eruz, S., "Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler", ) Neydim, N., "80 Sonrası Paradigma Değişimi Açısından Çeviri Çocuk Edebiyatı", ) Tosun, M., "Dil Edincini Aşan Bir Edim Olarak Çeviri Eylemi", ) Aydın, D., Geschlechterrollen in den Werbefilmen in der Türkei und in Deutschland. Eine semiotische und kontrastive Anlyse, ) Tanyeri, Ç., Bir Edebiyat Metni Olarak P. Weiss ın Direnmenin Estetiği Romanının Çevirisinde Aktarım Sorunları, ) Daldeniz, E., Türkiye de Patent Metin Türünün Oluşum Sürecinde Çeviri Uygulamaları 2004

3 7) Erçöçen-Kılıçarslan, O. Tartışma Kültürünün Karşılaştırılması Açısından Uzmanların Katıldığı Türkçe ve Almanca Talkshow Programları, ) Tükel-Kılıç, Y., Alman Ulusçuluğunun Dil Merkezli İnşası: Düşünsel Bir Model Olarak Alman Ulusçuluğuna Dışarıdan Bir Bakış, ) Durdağı, N., Çeviri Yoluyla Kavram Aktarımı Sürecinde Üniversitenin Rolü felsefe Kavramları Örneğinde, ) Ayık T., 1Türkiye nin AB Politikalarına Uyum Sürecinde Kadın- Erkek Eşitliği Kavram Alanı ve Terimsel Birlik Sorunsalı, 2011 (ikinci danışman) 11) Şan F., Bir Bilim Dalı Olarak Çeviribilimin Disiplinlerarasılık Açısından İncelenmesi, 2014 (ikinci danışman) 12) Camcı M., Bir Sosyal Bilimler Alanı Olarak Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık Bağlamında Çeviribilim Paradigmaları, 2014 (ikinci danışman) 13) Baykan, Ş., Akademik Çeviri Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımların Yeri ve Önemi, Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1) "Interpreter-in-Aid at Disaster-Community Interpreting in the Process of Disaster Management. The Translator, Volume 7, Nummer2/2001, s (Alev Bulut ile birlikte) 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1) Die Ästhetik des Widerstands in türkischer Übersetzung eine Aktualisierung nach 25 Jahren? Arnd Beise vd. (ed.), Diese bebende kühne zehe Hoffnung. Röhrig Universitaetsverlag, 2008, s (Çağlar Tanyeri ile birlikte) 2) Toplum Çevirmenliğine Yeniden Bakışta Afette Rehber Çevirmenlik, İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, Sayı 6, basılacak (Alev Bulut la birlikte) 7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1) Vorschlaege zu Lehrinhalten in Übersetzungsübungen im Rahmen einer Übersetzerausbildung. Ankaraner Beitraege, İstanbul, 1991, s ) "Zwischen Fremdbestimmung und eigenem Anspruch - Zur Situation der türkischen Kinder- und Jugendliterartur." Vortrag an dem Symposion Bücher gehen um die Welt in Tutzing/München, (Özetin yayınlandığı yer: Mitteilungen des Jugendbuchinstituts Frankfurt, Heft 2/1996, s ) 3) "Türkische Kinder- und Jugendliteratur im Spannungsfeld zwischen modernistischer Nationenbildung und ethnischen Identitäten, Kriegs- und Nachkriegskindheit in der Kinder-

4 und Jugendliteratur adlı sempozyumda sunulan bildiri, Frankfurt Üniversitesi, Nisan ) Türkische Kinder- und Jugendliteratur im Spannungsfeld zwischen der modernistischen Nationenbildung und ethnischen Identitäten, G. V. Glasenapp, H. Heino Ewers (ed.), Kriegsund Nachkriegskindheit, Peter Lang, 2008, s ) Türkische Kinder- und Jugendliteratur im Ausland. 19th Biennial Congress of IRSCL Children s Literature and Cultural Diversity August 2009, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany, ) Kindheit bzw. Kinder- und Jugendliteratur im Verhaeltnis zum Ersten Weltkrieg - im Kontext des Untergangs des Osmanischen Reiches und der Entwicklung der Republik der Türkei. First World War. War Childhood and Youth, Literature, Commemorative Culture" (September, 10th 12th, 2014, Frankfurt) (Yayınlanacak) 7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1) "Aequivalenzanweisungen an den Lernenden im Übersetzungsunterricht. Ein Verfahren zur Intensivierung, Sequenzierung und Objektivierung des Übersetzen- Lernens." R. Arnzt/G. Thome: Übersetzungswissenschaft. Ergebnisse und Perspektiven. 1990, Tübingen, s ) "Emanzipatorische deutsche Kinderliteratur und ihre Übersetzung ins Türkische im Hinblick auf die Kinderemanzipation", Diyalog, Haziran 1992, S (Selahattin Dilidüzgün le birlikte) 3) "Überlegungen zu Funktion, Problemen und Bewertungskriterien des Übersetzerwettbewerbs". Diyalog 1993, s ) Probleme und Strategien bei der kinderliterarischen Übersetzung im Rahmen der interkulturellen Kommunikation. Ewers H.H./ Lehnert G./ O'Sullivan E. (ed.), Kinderliteratur im interkulturellen Prozess. Metzler Verlag München s ) "Wie fremd ist die Übersetzung einer fremden Literatur? Erscheinungsweisen deutscher Kinder- und Jugendliteratur in türkischer Übersetzung" Ulrich Nassen und Gina Weinkauff (ed.) Konfigurationen des Fremden in der Kinder- und Jugendliteratur nach 1945, München: IUDICIUM s ) Kaestner in der Türkei: Eine fremde Heimat für den deutschen Kinderliteraturklassiker? B. Dolle-Weinkauf vd. (ed.), Erich Kaestners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller. Studien zur internationalen Rezeption des kinderliterarischen Werks. Peter Lang, Frankfurt 2002, s ) Zweisprachige Wörterbücher und Sprachenkontakt Zur Entwicklung und Funktionalitaet der deutsch-türkischen Wörterbücher. Mehmet Gündoğdu vd. (ed.), Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive - Festschrift für Vural Ükü. Shaker V., Aachen 2003, s

5 8) Literarische Übersetzung zwischen Pflicht und Welterfahrung Die Situation und der Hintergrund der türkischen Literatur in deutscher Übersetzung. M. Durchzak/ N. Kuruyazıcı (ed.), Interkulturelle Begegnungen. Festschrift für Şara Sayın. Königshausen & Neumann, Würzburg s ) Herausforderungen der internationalen Standardisierungsarbeiten für mehrsprachige Ressourcen vom Bedarf nach einer angewandten Translationswissenschaft. N. Grbic vd. (ed.): Translationskultur revisited. Stauffenburg Verlag, Tübingen. 2010, s ) Über-Setzungen im kulturellen Wandel der Türkei - Ein Kontinuum mit inneren Brüchen. Jahrbuch 2010 der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Vallstein Verlag, Göttingen 2011, s ) Disaster relief interpreting Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, Taylor and Francis Group (Ansiklopedi maddesi, yayınlanacak, Alev Bulut ile birlikte) 7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1) "Cumhuriyet Türkiyesinde Çevirinin Ağır Yükü ve Türk Hümanizmi", Alman Dili Edebiyatı Dergisi, İstanbul Üniversitesi, s ) Çeviribilim Uygulamalı Dilbilim midir? Dilbilim XIII, İstanbul Üniversitesi, 2005, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1) "Neler Olmazsa Çeviri Eğitimi Olmaz? Çeviri Eğitiminde Temel İlkeler Belirlemeye Yönelik Bir Deneme." T.Kurultay/İ.Birkandan (ed.), Türkiye de Çeviri Eğitimi. Nereden Nereye. Sel Yayıncılık. 1997, s ) "Bilimselliğin Neresindeyiz? Türkiye'de Kültür Bilimleri Alanındaki Çalışmalar Üzerine Bazı Gözlemler ve Düşünceler." Mersin Üniversitesi Yayını, 1998, s (Çağlar Tanyeri yle birlikte) 3) "Çeviri Eğitimi Neden Farklı Bir Eğitimdir? Çeviri Bölümlerinin Programlarında Yöntem Derslerinin Gerekliliği ve Uygulanma Koşulları." Mersin Üniversitesi Yayını, 1998, s ) "Çeviriye Bilimsel Bakış ve Türkiye deki Gelişmeler." Litera, İstanbul Üniversitesi, s ) Depreme Karşı Toplumsal Hazırlıkta Eylem Odaklı Bilgi. Gönül Erkan vd. (ed.), Deprem ve Sosyal Hizmetler. Ankara 2002, s ) Çocuk Gençlik Edebiyatımızda Savaş ve Ulusal Kimlik, Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kurultayı Bildiri Kitabı, Maltepe Üniversitesi, Haziran 2006, S ) Afette Rehber Çevirmenlik Örneğinde Toplum Çevirmeninin Etik Konumu: İnsani Değerler, Evrensel Değerler, İstanbul Üniversitesi, Çeviri Etiği toplantısı bildiri kitabı, 2008 (Alev Bulut ile birlikte) 8) Dünyada ve Türkiye de Çeviride Kalite Anlayışı- Eğitimli Çevirmenin Kalite Yönetimindeki Rolü, panel konuşması. Çeviri İşletmecileri Derneği ve Çeviri Derneği Forumu,

6 7.7 Diğer yayınlar Kitaplar: 1) Arenada Show - Modern Sporun Dünü ve Bugünü, Sorun Yayınları, (Veysel Atayman ve Metin Kurt la birlikte) 2) Çeviri Sürecinde Dil - Eşdeğerlik mi, Çeviri İşlemi mi? (105 Sayfa) (yayınlanmamış çalışma) (Çeviribilim Yayınlarından genişletilmiş ve güncellenmiş yeni baskısı çıkacak) Ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı 1) Çevirmen Çevireceği Metni Nasıl Okursa Okumuş Olur? Ya da Çeviri Sürecinde Bir Ön Aşama Olarak Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Var mıdır?. I. Bengi-Öner: Çeviribilim 1. Tömer Bursa 1995, s ) Kültür ve İletişim Bilimlerinde Disiplinlerin Ayrışması: Kopuş mu, Ayrımlaşma mı? Yay. Yer: M. Karakuş/ M. Oraliş (Yay. Haz.): Bellek, Mekan, İmge Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı ya Armağan. s Multilingua, 2006 İstanbul. 3) Türkiye de ve İstanbul Üniversitesi nde Çeviri Eğitiminin Gelişimi ve Güncel Hedefler, Yay. Yer: Nilüfer Kuruyazıcı (Yay. Haz.): Gençliğin İzdüşümü. Nilüfer Tapan Armağan Kitabı, Multilingua Y. 2008, s Yayına hazırlanan ulusal kitaplar 1) Türkiye de Çeviri Eğitimi - Nereden Nereye, Sel Yayıncılık, İstanbul (İlknur Birkandan la birlikte) Hakemli olmayan ulusal dergilerdeki makaleler 1) "Sapir-Whorf Kuramı ve Dillerde Görecelik Sorunu." Çağdaş Eleştiri, Nisan 1985, s ) "Çeviri Yöntemi Üzerine Düşünceleriyle Friedrich Schleiermacher." Dün ve Bugün Çeviri, Kitap 1, 1985, s ) "Siegfried Lenz: Almanya'nın Dünü ve Bugünü Arasında Bir Yazar." Varlık, Eylül 1985, s ) "Çeviri Eğitimi." Gösteri, Kasım 1986, s ) "Türkiye'de Çeviri Eğitiminin Kaynakları." Metis Çeviri, Güz 1987, s ) "Bay Keuner'in Öyküleri." Metis Çeviri, Güz 1987, s ) "Bir Alman Yayıneviyle Görüşme." Metis Çeviri, Bahar 1988, s

7 8) "Okurun Elindeki Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi İle Handke'nin İlişiği Var mı?" Metis Çeviri, Kış 1989, s ) "Turgay Kurultay ile Brecht'in Dili Kullanışı Üstüne." Veysel Atayman. Varlık, Ocak s ) "Georg Trakl: Akşam Vakti." Metis Çeviri, Kış s ) "Nazlı Eray'la Yaratıcı Dil Kullanımı Üzerine Bir Söyleşi." Metis Çeviri, Yaz 1990, s ) "Çocuk Edebiyatı, Türkiye'deki Gelişimi ve Çevirisi Üzerine Meral Alpay, Tarık Dursun K. ve Fatih Erdoğan İle Söyleşi", Metis Çeviri Bahar 1991, s (Müge Gürsoy la birlikte) 13) "Türkiye'de Terimce Çalışmaları ve Uzmanlık Dili Çevirisi Üzerine Pars Tuğlacı ve Ender Gürol'la Söyleşi", Metis Çeviri Güz 1991, s ) "Dürrenmatt'ta Kurgu ve Gerçeklik İlişkisi Üzerine", Gösteri Şubat 1991, s ) Almanya'da Çeviri Eğitimi Uygulamaları ve Çeviri Öğretiminin Yöntem Sorunları Üzerine Hans G. Hönig'le Söyleşi", Metis Çeviri, Bahar 1992, s (Çeviren: Ayşın Özalp) 16) "Türkiye'de Çeviri Eğitimi Üzerine Veysel Atayman, Işın Bengi ve Tahsin Yücel'le Söyleşi", Metis Çeviri, Bahar 1992, s (Emel Ergun la birlikte) 17) "Yazın Çevirisinde Yitim", Varlık, Sayı 1018, 1992, S ) "Türkiye'de İkinci Dilden Çeviriler Üzerine Ahmet Cemal, Ülker İnce ve Tomris Uyar'la Söyleşi", Metis Çeviri, Kış 1992, s (Müge Gürsoyla birlikte) 19) "Türkiye'de Çeviri Dergilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Ahmet Cemal, Cevat Çapan ve Memet Fuat'la Söyleşi", Metis Çeviri, Yaz/Güz 1992, s (Müge Gürsoy ve Suat Karantay la birlikte) 20) Çeviri ve Dipnot Gösteri, 1993, s ) Mutsuzluk Kılavuzu Mutluluk Beceriksizleri İçin Bulunmaz Bir El Kitabı. Cumhuriyet Kitap, ) "Mucizeyi Bilinende Aramak." Cumhuriyet Kitap, Sayı 237, ) "Susurluk Raporu, Metin Türleri ve Edebiyat Üzerine." Birikim Nummer 116, 1998, s ) "Türkiye de Çeviri Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Yeri ve Gelişmeye Etkisi." Binbir Kitap s (Necdet Neydim le birlikte) 25) "İkinci Dilden Çevirinin Yasak Meyvesi", Virgül, Sayı 15, Ocak 1999, s

8 26) "Popüler Bilimsel Kitaplarla Uzmanlığa Doğru." Virgül, Haziran 1999, Sayfa ) "Bıçak Sırtında Savaş Eleştirisi ve Küreselleşen Dünyada Film Seyircisi Olmak-İnce Kırmızı Hat." Evrensel Kültür, Nisan 1999, s ) Çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın Yerelliği, Dünya Kitap, s ) Çevirmenler de Afet Hazırlığında Kongre Dergisi, Haziran ) Çeviribilime İhtiyaç Duyanların Çevirmenler Olması Gerek Varlık, Haziran 2006, s.7 31) Mahalle İnisiyatifi Olarak Validebağ Deneyimi, İstanbul Dergisi, Tarih Vakfı Y., Nisan 2008 sayısı. 32) Davos ta Çevirinin Serencamı. Yay.yer: Ç. N. Çeviri Edebiyatı, Sayı 9/2009 N. s ) Brecht Türkçede Saptırıldı mı? Karşı Pencere : Çağlar Tanyeri - Turgay Kurultay. Yay. Yer: Sıcak Nal, Sayı (Çağlar Tanyeri yle birlikte) 34) Çeviride Eser Sahipliğinin Dayanılmaz Hafifliği Lacivert, Sayı 39, 2011, s ) Özgürlüklerin ve Değişimin Neresindeyiz? Çevirmenin Notu, Sayı , S ) Direngezi nin Estetiği Direnmenin Estetiği Romanını Yeniden Okumak Birikim, Sayı , s ) Kendi Farklılıklarımızla Dünyanın Parçası Olmak Çeviri Edebiyattan Geçiyor. Söyleşi. Türk Dili Dergisi, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 2014 (Yayınlanacak) Kitap tanıtım ve değerlendirme yazıları 1) Sabine Jokisch Kindheit in der türkischen Kinder- und Jugendliteratur. Hans-Heino Ewers vd. (ed.), Kinder- und Jugendliteraturforschung, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart- Weimar, 2001, s ) Önsöz: Hoimar von Ditfurth: Başlangıçta Hidrojen Vardı. Cumhuriyet Kitapları. 2007, s ) Uluslararası Çeviri Kolokyumu Uluslararası Diyaloğun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri Ekim Toplantı değerlendirme yazısı. İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, Sayı 1., 2010, s ) Ein Nachruf für Wolfram Wilss, İ.Ü. Çevirbilim Dergisi, Sayı 4, ) İki Yıllık Çevirmenlik Eğitimi Bağlamında Çeviri Derneği Görüşü, raporun hazırlanması, Mart 2013 (Dilek Yazıcı ve Aymil Doğan la birlikte)

9 6) Çeviribilim Makaleleri Seçkisine Önsöz, İ.Ü. yayını (yayınlanacak) Çeviriler Çeviri kitaplar 1) Crista Wolf: "Kesinti", Afa Yayınları, İstanbul, ) Octave Mannoni: "Freud", Alan Yayıncılık, Istanbul (Veysel Atayman la birlikte) 3) Paul Watzlawick, "İyideki Kötü" Ayrıntı Yayınları, İstanbul ) Christa Wolf, "Medeia - Sesler" Telos Yayınları, İstanbul ) Peter Weiss, Direnmenin Estetiği (3. Cilt), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 2005 (Çağlar Tanyeri yle birlikte) 6) Franz Kafka, Felice Bauer e Mektuplar, İş Bankası Yayınları, (yayınlanacak) (Çağlar Tanyeri ve Murat Sözen le birlikte) Çeviri makaleler 1) Roman Karst: "Kafka ve Gogol - Gerçekliği Olan İmgeler ve İmgeleri Olan Gerçek" Yazko Çeviri, Ocak-Şubat 1984, s ) Hermann Broch: "Çevirinin Felsefesi ve Tekniği Üzerine Bazı Notlar." Dün ve Bugün Çeviri, Kitap 2, 1985, s ) Eugen Coseriu: "Çeviri Kuramında Yanlış ve Doğru Yaklaşımlar." Metis Çeviri, Yaz 1990, s (İbrahim Akın la birlikte) 4) Peter A. Schmitt: "Uzmanlık Metinlerinin Açık Seçikliği (Bir Kuruntu Üzerine Düşünceler)", Metis Çeviri, Güz 1991, s ) Hans Vermeer: "Çevirmek ve Anlamak (Biçimle İşlev Arasındaki Bağımlılıklar ve Anlamanın Kültürel Önkoşulları)", Metis Çeviri 1991 Yaz, s ) H. Bienek: "Dürrenmatt'la Atelye Söyleşisi", Gösteri, Şubat 1991, S ) Hang G. Hönig: "Çeviri Çeviri Yapılarak Öğrenilmez (Çeviride Bir Ön Eğitimin Gerekliliğini Savunma)", Metis Çeviri, Bahar 1992, s ) Zafer Toprak, "Das Einparteiensystem und der autoritaere Modernismus in der Türkei zwischen den Weltkriegen." Comparativ 6/1996, Leipzig, s

10 Yayına hazırlanan çeviri kitaplar 1) Norbert Elias, "Zaman Üzerine" Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1999 (Çeviren: Veysel Atayman) 2) Jay Parini, "Dar Geçitteki Aydın" Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001 (Çeviren: Can Kurultay, Nil Kurtulan) 3) Jan Assmann, "Kültürel Bellek" AyrıntıYayınları, İstanbul 2001 (Çeviren: Ayşe Tekin) 4) Deutschland dergisinin Türkçe baskısı. 5/2003 sayısından itibaren. 5) Goethe-Institut Istanbul: Vortraege, Thesen, Debatten (eine Auswahl) Konferanslar, Tezler, Tartışmalar (Seçmeler). İstanbul (Ingrid İren le birlikte) 6) Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (Çeviren: Ertuğ Altınay) 7.8. Uluslararası Atıflar 1) Reinbert Tabbert, Forschungen zur Übersetzung von Kinderliteratur, Hans-Heino Ewers vd. (ed.), Kinder- und Jugendliteraturforschung 1995/96, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart- Weimar, s. 98, 103, 104, 106 2) Verena Rutschmann, Kinderliterarisches Übersetzen und interkultureller Austausch, Ventyer de traduction litteraire, Universite de Lausanne, 1996, s. 25 3) Hans G. Hönig, Textverstehen und Recherchieren, Mary Snell-Hornby vd. (ed.), Handbuch Translation, Stauffenburg Verlag, 1999, s ) Mark Janse, Hella Olbertz, Sijmen Tol (ed.), Bibliographie Linguistique de L'annee 1999, s ) Hans-Heino Ewers, Literatur für Kinder und Jugendliche, Wilhelm Fink Verlag, München, 2000, s ) Emer O Sullivan, Dietmar Rösler, Wenn aud der Mad Tea Party ein deutsches Kaffekraenzchen wird. Zielkulturelle Adaptionen in Übersetzungen von Kinderliteratur als Mittel zur Bewusstmachung interkulturellen Transfers in der Lehrerbilding, Lothar Bredella vd. (ed), Wie ist Fremdverstehen lehr- und lernbar?: Vorträge aus dem..., Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000, s ) Heidi Rösch, Jim Knopf ist nicht schwarz: Anti-/Rassismus in der Kinder- und Schneider Verlag Hohengehren, 2000, s. 90, 91 8) Bernd Dolle-Weinkauff vd. Jahrbuch der Kinder- und Jugendliteraturforschung 2000/2001, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 2001, s. 268

11 9) Alexandra Zervaou, Erich Kaestner in Griechenland: Politische Widerspiegelung und Überwindung der pedagogiscjen Zensur, Bernd Dolle-Weinkauff vd (ed.), Erich Kaestners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller, Peter Lang, 2002, s ) Reinbert Tabbert, "Approaches to the translation of children s literature: a review of critical studies since 1960." Target, Volume:14:2, 2002, s ) Sarolta Lipoczi, Zur Übersetzung und Rezeption der kinderliterarischen Werke Erich Kaestners in Ungarn, Bernd Dolle-Weinkauff vd (ed.), Erich Kaestners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller, Peter Lang, 2002, s ) Emer O Sullivan, Erich und die Übersetzer. Eine komparatistische Anlyse der Übersetzungen von Kaestners Romanen, Bernd Dolle-Weinkauff vd (ed.), Erich Kaestners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller, Peter Lang, 2002, s ) Fawcett, Peter, et al. "Contributors: A Short Profile." Apropos of ideology: translation studies on ideology--ideologies in translation studies (2003): ) Mine Yazıcı, Translator Training in Turkey I Perspektives Studies in Translatology, Volume 12:4, 2004, s ) Ebru Diriker, De-/Re-Contextualizing Conference Interpreting: Interpreters in the Ivory Tower?, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, 2004, s. 3 16) Shinichi Kameyam, Verständnissicherndes Handeln. Zur reperativen Bearbeitung von rezeptionsdefiziten in deutschen und japanischen Diskursen, Waxmann Verlag, Münster, 2004, s. 52, 55 17) Emer O'Sullivan, Comparative Children's Literature, Roudledge Taylor and Francis Group, New York, 2005, s. 73, 82 18) Astrid Surmatz, Pippi Långstrump als Paradigma. Die deutsche Rezeption Astrid Lindgrens und ihr internationaler Kontext, A. Francke, 2005, s ) Hanna Rutishauser, Türkische Lektüren Bemerkungen zum Stil wissenscaftlicher Arbeiten türkischer Germanistinnen und Germanisten, Elise Essener Linguistische Skripte, Jahrgang 5, Hft 1, 2005, s.10 (Çevrimiçi:https://www.unidue.de/imperia/md/content/elise/ausgabe_1_2005_rutishauser.pdf, Erişim ) 20) Hans J. Vermeer, Versuch einer Intertheorie der Translation, Frank und Timme, Berlin, 2006, s ) Peter Kühn, Interkulturelle Semantik, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen, 2006, s ) Heidi Rösch: Was ist interkulturell wertvolle Kinder- und Jugendliteratur? Beiträge Jugendliteratur und Medien 58 (2006) 2, s , 2006

12 23) Arkilic-Songören, Sevgi. Familienleben in Deutschland und in der Türkei im Spiegel der Kinder-und Jugendliteratur: vergleichende Analyse ausgewählter deutschsprachiger und türkischer Kinder-und Jugendromane der Gegenwart. Vol. 45. Peter Lang Publishing, ) Tom Cheesman, Novels of Turkish German Settlement: Cosmopolite Fictions, Camden House, New York, 2007, s ) Erich Prunč, Entwicklungslinien der Translationswissenschaft: von den Asymmetrien der Macht, Frank und Timme, Berlin, 2007, s ) Şehnaz Tahir Gürçağlar, The Politics and Poetics of Translation in Turkey, , Edition Rodopi, Amsterdam, New York, 2008, s. 22, 23, 28 27) Elif Daldeniz, "Islamic publishing houses in transformation: The role of translation." Translation Studies, Volume: 3:2, 2010, s ) Elif Daldeniz, "Introduction: Translation, modernity and its dissidents: Turkey as a republic of translation." Translation Studies, Volume: 3:2, 2010, s ) Özlem Berk Albachten, "Exile as translation and transformation in early Republican Turkey." Translation Studies, Volume: 3:2, 2010, s ) Sergül Vural-Kara, Aspekte der Textübersetzung Deutsch-Türkisch, Peter Lang, Frankfurt a.m., 2010, S ) Rahman Akalın ve Mehmet Gündoğdu, "Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler: Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler." Mersin University Journal of the Faculty of Education, Volume: 6:1, 2010 s ) Jim Hlavac, "Ethical implications in situations where the language of interpretation shifts: the AUSIT Code of Ethics re-visited." Translation & Interpreting, Volume: 2:2, 2010, s ) Doğan, Aymil, and Rana Kahraman. "Emergency and disaster interpreting in Turkey: ten years of a unique endeavour." Edebiyat Fakültesi Dergisi 28.2 (2011). 34) Gunvor Mejdell, "Nattfuglene> Night Birds> Tuyūr al-layl: Textual reflexes of sociocultural norms in a children s book translated from Norwegian via English into Arabic." Translation and Interpreting Studies, Volume: 6:1, 2011 s ) Suna Kılıç. "La traduzione letteraria turco-catalano."quaderns. Revista de Traducció 18 (2011): ) Hülya Kaya, "Srategischer Aufbau der Dolmetschkompetenz: Simultandolmetchen aus der C-arbeitssprache", İÜ Çeviribilim Dergisi (IU Journal of Translation Studies), Volume:2:4, 2011.

13 37) Luis Pérez-González ve Şebnem Susam-Saraeva, "Non-professionals translating and interpreting: Participatory and engaged perspectives." The Translator, Volume:18:2, 2012, s ) Aymil Doğan, "A Study on the Volunteers of Emergency and Disaster Interpreting Initiative (ARC) in Turkey." Journal of Faculty of Letters/Edebiyat Fakultesi Dergisi 29.2 (2012). 39) Dinah Krenzler-Behm, Authentische Aufträge in der Übersetzerausbildung - Ein Leitfaden für die Translationsdidaktik, Frank & Timme 2013, s ) Muharrem Tosun, and Fatih Şimşek. "The effect of translations, that is done under the control of state, on the social and cultural change from the last period of Ottomans to the first period of Republic of Turkey." International Journal of Human Sciences, Volume: 9:2, 2013, s ) Şan, Filiz. "The Use of Technology in Academic Translator Training in the Restructuring Process of Higher Education." The Online Journal of Distance Education and e- Learning (2013). 42) Gina Weinkauff, Gabriele von Glasenapp, Kinder- und Jugendliteratur, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2014 (1. baskı 2010), s Ulusal & Uluslararası Projeler 1) İstanbul Alman Kültür Merkezi nin desteklediği, Frankfurt Çocuk Gençlik Araştırmaları Merkezi nin ortaklığıyla Yabancı Çocuk Kitaplarına Açılan Bir Pencere - Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatından Çeviri Öncesi Seçmeler başlıklı seçki çalışması (seçki Veysel Atayman ve Selahattin Dilidüzgün le birlikte yayına hazırlandı) (1993) 2) Berlin deki Fördergesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben mbh kuruluşunun yürütücülüğünde Wissenschaftsgeschichte und theorie projesi kapsamında 1 aylık çalışma ( ) 3) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yürütülen İstanbul Afete Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında Yönlendirme Komitesi üyeliği ( ) 4) Validebağ Gönüllüleri Derneği bünyesinde Avrupa Birliği tarafına desteklenen 2003/TQ06/99/010 refenas nolu çağrı kapsamında 88 başvuru referanslı Validebağ Bütünlüklü ve Ayrımlı Kentsel Çevre Projesi başlıklı projede uluslararası iletişim danışmanlığı 5) 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen Uluslararası Diyalogun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri başlıklı proje kapsamında bir araştırma çalışması (Asuman Karakaya, Esra Özkaya, Rana Kahraman, Zuhal Emir le birlikte). 6) Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) kapsamında yürütülmüş olan numaralı Çok Dilli Çeviribilim Sözlüğü konulu projede danışmanlık ( )

14 7) Paderborn Üniversitesi Germanistik Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ortaklığıyla Türk-Alman Kültür İlişkileri ve Kültürel Etkileşim - Türkisch-Deutscher Kulturkontakt und Kulturtransfer konulu TÜBİTAK ve Alman BMBF destekli 3 yıllık uluslarası projede iç denetmenlik ( ) 8) Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi nin Türkçe ye çevirisi ve terim kullanımı hakkında rapor ve öneriler. Bir telc Ltd. Şti. projesi (2012) 9. İdari Görevler 1) İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanlığı ( ) 2) İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Başkanlığı ( ve ) 3) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Akademik Yükseltme ve Atama Ön Değerlendirme Komisyonu üyeliği ( ) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1) Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Derneği üyeliği (1994) 2) Çeviri Derneği kurucu üyeliği (1999) 3) Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kültürü Araştırmacıları Derneği kurucu üyeliği (2000) 4) Uluslararası Peter Weiss Cemiyeti üyeliği (2006) 11. Ödüller 1) Kurucu üyesi ve yöneticisi olduğum Afette Rehber Çevirmenlik grubuna Kongre Dergisi tarafından İletişim Ödülü (2001) 2) Kurucu üyesi ve yöneticisi olduğum Afette Rehber Çevirmenlik grubuna Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratanlar Ödülü (2012)

15 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir Lisans Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama Güz Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Güz Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi 2 Teorik Teorik 230 Yüksek Lisans Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Yıl Teorik Uygulama Bahar Terimce Çalışmaları ve Çeviri Bahar Terimce Çalışmaları ve Çeviri 3 Teorik 8 3 Teorik 6 Doktora Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama Güz Çeviri Öğretim Yöntemleri 3 Teorik Bahar Yazın Kuramları ve Çeviri 3 Teorik Bahar Seminer 3 Teorik 4

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şükrü SİM Doğum Tarihi: 28-04-1969 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Ed. Fak., Alman Dili ve Edebiyatı Avusturya Lisesi. 2006 Okan Üniversitesi nde öğretim elemanı (Yardımcı Doçent)

İstanbul Üniversitesi, Ed. Fak., Alman Dili ve Edebiyatı Avusturya Lisesi. 2006 Okan Üniversitesi nde öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) ÇAĞLAR TANYERİ DOĞUM TARİHİ : 06.07.1960 DOĞUM YERİ : İstanbul Eğitim İstanbul Üniversitesi, Ed. Fak., Alman Dili ve Edebiyatı Avusturya Lisesi İş Deneyimi 2006 Okan Üniversitesi nde öğretim elemanı (Yardımcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

AKADEMISCHER WERDEGANG

AKADEMISCHER WERDEGANG AKADEMISCHER WERDEGANG 1988-1993 Studium der Germanistik und Zusatzstudium Erziehungswissenschaft an der Universität Hacettepe in Ankara 1995-1997 Studium zum Master of Art im Bereich Linguistik/Germanistik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almancadan Türkçeye Çeviri YDA 404 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı :Pervin Somer 2. Doğum Tarihi : 12.10.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS304 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ 26: 2011/2 STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR 26: 2011/2

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ 26: 2011/2 STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR 26: 2011/2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARINDAN ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ XXVI STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR Herausgegeben von der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Selva Ersöz Karakulakoğlu 2. DoğumTarihi: 1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Galatasaray Üniversitesi 2002 Yüksek İletişim ve Bilişim

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Larisa Zakharova Yeter Doğum Tarihi: 03 Ekim 1970 Vatandaşlığı: T.C. Tel.: 0531 544 35 26 E-mail: larysazakharova@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fulya ÖZSOY 2. Doğum Tarihi: 24.08.1983 3. Unvanı: Öğr. Gör. Uzm. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Önlisans Yüksek Yüksekokulu

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Kurt, Erkan Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Rize, 97 Uyruğu : T.C. Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Erkek Tel İş : () -0 Faks : Posta Adresi :

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı