MAN Bünyesinde Compliance

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAN Bünyesinde Compliance"

Transkript

1 MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY MAN Bünyesinde Compliance Engineering the Future since MAN SE 02

2 Önsöz MAN, dünya çapında pek çok alanda faaliyet gösteren ve müşterilerine, çalışan larına, hissedarlarına ve kamuoyuna karşı sosyal sorumluluk taşıyan köklü bir geleneğe sahip olan bir kuruluştur. Bu sosyal sorumluluk kavramı, MAN'ın her zaman ve her yerde yürürlükteki yasalara uymasını, etik değerlere saygılı olmasını ve sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket etmesini kapsamaktadır. Bu arka plan ışığında Compliance, MAN stratejisinin temel unsurlarından biridir ve grubun tüm seviyelerinde ve tüm çalışanlar tarafından, yani yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve her bir çalışan tarafından aynı şekilde yaşanmalıdır. MAN Compliance organizasyonu, Compliance'ın MAN bünyesinde, grubun tamamında yaşanıp uygulanmasını temin edecek çok sayıda tedbiri uygulamaya koymuştur. Bu dokümanla size MAN Compliance organizasyonunu tanıtmak ve MAN Grubu'nun Compliance tedbirleri hakkında genel bir fikir vermek istiyoruz. Dürüstlük hepimiz için geçerlidir her yerde ve her zaman. (Dr. Pachta-Reyhofen, MAN SE Yönetim Kurulu Sözcüsü) İçindekiler Önsöz 01 MAN Compliance Organizasyonu 02 MAN Compliance Programı 03 Compliance İçin MAN'ın Sorumluluğu 08 MAN SE CEO su Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen 01

3 MAN Compliance Organizasyonu MAN'ın Compliance organizasyonu doğrudan MAN SE Yönetim Kurulu Sözcüsüne ve onun Alt şirket gruplarındaki Compliance organizasyonu, Corporate Compliance Office Denetim Kurulu Denetleme Komisyonu yanı sıra Denetim Kurulunun Denetleme Komisyonuna rapor veren Chief Compliance tarafından geliştirilen Compliance programının alt şirket gruplarındaki grup şirketlerinde CEO MAN SE Officer tarafından yönetilmektedir. uygulanmasından sorumludur. Her alt şirket grubu, farklı şirket birimlerinde ve satış böl- Chief Compliance Officer Bu Compliance organizasyonu iki kısım halinde yapılanmıştır: Grup merkezindeki gelerinde Compliance Manager'lar tarafından desteklenen bir Compliance Officer'a Corporate Compliance Office Corporate Compliance Office ve alt şirket gruplarındaki Compliance organizasyonu. sahiptir. Compliance görevleri nihayet Compliance Compliance Awareness & Prevention Compliance Legal Compliance Data Protection Compliance Project Management & Programs Corporate Compliance Office, örneğin Champions tarafından da üstlenilir. Compli- tüm grupta geçerli Compliance yönergeleri, Compliance eğitimlerinin konseptlerinin hazırlanması, Compliance kontrollerinin ance Champions tam zamanlı Compliance çalışanları değil, Compliance konusunda özel sorumluluklara sahip olan MAN yöneticileridir. Compliance Organizasyonu Alt grup şirketleri Compliance Officer TK tanımlanması ve Compliance ihlallerinin araştırılması gibi merkezi Compliance fonksiyonlarını üstlenmektedir. Corporate Compli ance Onlar, örneğin Compliance tedbirlerinin, çatısı altında kendine ait yerel Compli ance Manager'ı olmayan grup şirketlerinde de Compliance Manager Sales Region/Business Unit Office ayrıca grubun potansiyel Com pli ance uygulanmasını sağlamak suretiyle Compli- risklerinin teşhis edilmesi ve tüm grup için- ance organizasyonuna destek olmaktadırlar. deki Compliance programının bu riskler doğrultusunda düzenlenmesi ve geliştirilmesi için düzenli olarak risk analizi yapar. Compliance Champions 02

4 MAN Compliance Programı Önleme MAN Compliance programı mali suç (özellikle yolsuzlukla mücadele, para aklamanın 1. Önleme Compliance bölümü Compliance ihlallerini Tedarikçiler ve iş ortakları için Code of Conduct önlenmesi), rekabet hukuku ve veri koruma önlemek için çok sayıda farklı tedbir almış ve MAN, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının konuları üzerinde çalışmaktadır. uygulamaya koymuştur: olduğu gibi, onların çalışanlarının da sorumlu davranmalarını, her zaman ve her yerde Compliance organizasyonu buna yönelik yürürlükteki yasalara uymalarını ve etik Ortaya çıkarma olarak tüm grupta geçerli bir dürüstlük ve Code of Conduct değerlere saygı göstermelerini beklemektedir. Tepki programla, üyeleri, yöneticiler ver her bir çalışan için aynı için etik asgari standartları içeren, MAN'ın Compliance programı geliştirmiştir ve bu Tüm MAN çalışanları, yani yönetim kurulu Bu nedenle MAN, tedarikçileri ve iş ortakları Compliance ihlallerini önleyici yaklaşımla derecede geçerli olan MAN grubunun Code tedarikçilerinin ve iş ortaklarının uymayı engellemektedir (önleme); of Conduct ı MAN ın kurumsal kültürünün taahhüt ettikleri ayrı bir Code of Conduct Olası, önleyici tedbirlere rağmen yaşanan, kalbini oluşturmaktadır. Code of Conduct yayınlamıştır. Compli ance ihlallerini mümkün olduğunca MAN çalışanlarını hedef almaktadır, kurum- hızlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır sal değerleri (güvenilir, yenilikçi, dinamik ve (ortaya çıkarma); açık) somutlaştırmaktadır ve çalışanların so- ve bu Compliance ihlallerini, ortaya çıka- rumlu davranmaya özellikle dikkat etmeleri rıldıkları anda derhal ve etkili bir şekilde gereken durumlar için somut ve bağlayıcı durdurmaktadır (tepki). direktifler vermektedir. Örnekler yardımıyla gündelik işlerdeki çatışmalı durumlarla nasıl baş edilebileceğini tanımlamaktadır. 03

5 Compliance Yönergeleri tarafından iş ortaklarına ödenen ücretlerin Bağışlar ve sponsorluk faaliyetleri Bu yönerge aynı zamanda, bir kuruluşun MAN Compliance organizasyonu Compli- rüşvet olarak kullanılmamasının temin edil- Bağışlar ve sponsorluk faaliyetleri için de tüm piyasaya hakim bir konumda olması halinde ance ile ilgili yolsuzlukla mücadele, rekabet mesi amaçlanmaktadır. grupta geçerli bir yönerge bulunmaktadır. Bu uyulması zorunlu olan hukuki çerçeve şartları hukuku, para aklamanın önlenmesi ve veri yönerge aracılığıyla her çalışan, MAN adına da göstermektedir. Bu yolla, rekabet hukuku koruma konularına ilişkin yönergeler geliş- MAN'ın tüm iş ortaklarının dürüstlüğü Busi- bu türden teberruların verilip verilemeyece- konusunda olası Compliance ihlallerinin önü- tirmiştir. Bu yönergelerle tüm çalışanlar için ness Partner Approval Tool aracılığıyla ğini ve hangi şartlar altında verilebileceğini nün alınması amaçlanmaktadır. tüm grupta geçerli standart ve bağlayıcı ku- denetlenmekte olup, bunun kullanımı yö- görebilmektedir. rallar yürürlüğe konmuştur. nergeyle bağlayıcı olarak öngörülmüştür. Kişisel bilgilerin kullanılması Business Partner Approval Tool, iş ortakları- Rekabet hukuku hükümlerine uyulması MAN kişisel bilgilerin korunmasını ciddiye Hediyeler, ağırlama ve etkinliklere davet nın dürüstlüğünün hızlı, saydam ve kapsamlı MAN tüm piyasalarda adil ve sorumluluk alır. Uygulanacak veri koruma hükümlerine Hediyelerin, ağırlamaların ve etkinliklere olarak araştırılmasını sağlayan ağ tabanlı sahibi bir rakip olarak hareket etmektedir. uyulmasını temin etmek ve tüm dünyada davetlerin uygun bir çerçeve içinde kalmasını bir uygulamadır. Business Partner Approval MAN, çalışanların rekabet hukuku hükümleri kişisel verilerin yüksek ve standart bir temin etmek ve bunların iş ortaklarını Tool 2010 yılında satış bölümü çalışanlarıy- hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunlara seviyede korunmasını sağlamak için MAN veya resmi kurumları etkilemek amacıyla la işbirliği içinde Compliance organizasyonu uymalarını temin etmek üzere, rakiplerle, bir veri koruma yönergesi yayınlamıştır. Bu kullanılmaması için MAN bir yönerge tarafından geliştirilmiştir ve tüm grupta kulla- müşterilerle ve tedarikçilerle kurulan ilişkilere yönerge, kişisel verilerin kullanılmasına yönelik yayınlamıştır. Bu yönerge, her çalışanın bir nılmaktadır. dair kuralları içeren bir yönerge yayınlamıştır. temel kuralları koyar ve MAN grubu içinde veri teberruyu hangi şartlar altında verebileceğini koruması için bir organizasyon belirler. veya kabul edebileceğini kendiliğinden anlayıp kontrol edebileceği, açık ve net bir Para aklamanın ve terörizm şekilde yapılandırılmış bir trafik lambası finansmanının önlenmesi sistemi içermektedir. Değeri yüksek olan mallarla ticaret, para aklama veya terörizm finansmanı amaçlarıyla Danışman ve aracılarla ilişkiler / istismar edilme riskini taşır. Bu bağlamda Business Partner Approval Tool MAN da farkında olmaksızın hem kurban, MAN ayrıca, aracıların, temsilcilerin, danış- hem de ortak olabilir. MAN şimdiye dek manların veya diğer satış destek faaliyetleri- çeşitli önlemler almıştır. Özellikle şirketler ni yürüten iş ortaklarının (Business Partner) grubu çapında geçerli olan yönerge, göze görevlendirilmesini düzenleyen bir yönerge çarpan iş ortaklarıyla ilişkilere yönelik asgari yayınlamıştır. İş ortaklarının araştırılması, söz- talepler belirlemekte ve bir iş anlaşmasının leşme hazırlanması, iş ilişkisinin doküman- yapılmasından önce gerekirse net olmayan tasyonu ve ücretlerin ödenmesi konularına durumların açıklığa kavuşturulmasını ilişkin olarak getirilen somut kurallarla MAN gerektirmektedir. 04

6 Kişisel katılımlı ve online eğitimler 2. Ortaya çıkarma Compliance ihlallerinin aydınlatılması Compliance organizasyonu tüm dünyada MAN grubu içinde Compliance ihlalleri Compliance organizasyonu olası Compli- Compliance risklerine maruz kalabilecek olursa, bu durum MAN grubu ve ilgili ance ihlallerine dair duyumları toplar ve bu MAN çalışanlarına yönelik olarak Compli- çalışanlar için ciddi risklere yol açabilir. türden duyumların grup içinde ilgili birim tara- ance konularında eğitimler vermektedir. Bu Bu nedenle dürüstlük ve yasalara uygun fından işleme alınmasını temin eder. Ağır mali eğitimlerde, bir yandan MAN Compliance davranmak MAN grubu içinde en yüksek suçlar, rekabet hukuku ve veri koruma huku- organizasyonu tanıtılıp mali suç, yolsuzlukla önceliğe sahiptir. MAN bu değerleri korumak ku kapsamına giren ağır Compliance ihlalleri mücadele, rekabet hukuku, veri koruma ve için, Compliance ihlallerinin şirket içinde Corporate Compliance Office sorumluluğu para aklamanın önlenmesi konularında temel fark edilmesini, aydınlatılmasını ve derhal altında araştırılır. Duyumların toplanması ve bilgiler verilmektedir. Diğer yandan da somut durdurulmasını temin eden açık ve saydam ağır Compliance ihlallerinin araştırılması ko- Compliance Helpdesk örnek olaylar yardımıyla riskler gösterilmekte süreçler oluşturmuştur. nusundaki bu merkezi yetki, hatalı davranış Şubat ayından beri MAN bünyesinde, ve Compli ance yönergelerinin içerikleri anla- çalışanların telefonla veya e-posta aracılığıyla tılmaktadır. Çalışanlar hukuk ihlallerinden ve Compliance konusundaki her türlü sorularını çatışmalardan kaçınmak için nasıl davran- yöneltebilecekleri bir Compliance Helpdesk maları gerektiğini öğrenmektedirler. bulunmaktadır. Compliance Helpdesk MAN çalışanlarınca yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunlara online eğitimler ve riski yüksek olan Her ay çok farklı konular hakkında, Corporate alanlardaki çalışanlara yönelik özel eğitimler Compliance Office'de görevli avukatlarca in- eklenmektedir. Böylece Compliance organi- celenen ve genelde 48 saat içinde yanıtlanan zasyonu, örneğin rekabet ve piyasa analizi pek çok soru gelmektedir. alanında çalışan personeline rekabet hukuku konusunda derinlemesine eğitim vermektedir. Compliance Helpdesk'e yöneltilen sorular sayesinde Compliance bölümü sıkça ortaya çıkan sorular hakkında bir fikir edinebilmektedir. Buradan elde edilen bulgulardan, önleyici Compliance tedbirlerinin teşhis edilmesi için yararlanılmaktadır. 05

7 ların ortaya çıkarılmasını ve MAN grubuna yönelik risklerin erken aşamada fark edilerek önünün alınabilmesini sağlamaktadır. Risk analizi ve Compliance Audit'leri Compliance organizasyonu düzenli olarak yolsuzluk, rekabet hukuku, veri koruma ve para aklamanın önlenmesi alanlarındaki Compliance risklerinin saptanması hedefiyle tüm grubu kapsayan risk analizleri yapmaktadır. Bu risk analizi tüm alt şirket gruplarını kapsamaktadır ve tekil grup şirketlerinin sayısını ve büyüklüğünü, iş modelini, müşteri ve satış sistemi yapısını, Transparency International örgütünün hedef piyasalara yönelik yolsuzluk algılama endeksini ve yerel rekabet yapılarını dikkate almaktadır. Bu risk analizi temelinde düzenli Compliance Audit'leri yürütülmektedir. Bunlar sistematik veri analizlerini ve Compliance kontrollerinin incelenmesini içermektedir. Compliance konularındaki zayıf noktaları teşhis ederek sistemlerin iyileştirilmesi için olası yaklaşımları saptamaktadırlar. Compliance risk analizi ve Compliance Audit'lerin sonuçlarından yola çıkılarak Compliance organizasyonunun yapısı, MAN ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş Compliance programı ve Compliance risklerinden kaçınılmasına yönelik diğer tedbirler oluşturulur. Continuous Controls Monitoring (CCM) MAN bünyesindeki satın alma ve ödeme süreçlerinin yönergeye uygun olarak işlemesini ve bu alanlardaki Compliance risklerinin erkenden ortaya çıkarılmasını temin etmek için MAN, şirket için kontrol sistemini tamamlayan bir elektronik Monitoring sistemi uygulamaya koymuştur. Belirli süreç kontrol noktaları MAN grubunun merkezi yönergelerinde satın alma, hesap işleri ve ödemelere ilişkin olarak öngörülen usullere uygun olmadığı takdirde CCM sistemi, teknik destek alan ön tanımlı iş akışları aracılığıyla işleme konan otomatik bir alarm verir. CCM sistemi böylece MAN grubunun satın alma ve ödeme süreçlerindeki olası Compliance risklerinin ve yönerge ihlallerinin erkenden ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Mergers & Acquisitions (M&A) MAN'ın şirket iştirakleri alımından ve satışından Compliance risklerinin doğmasını önlemek için Compliance organizasyonu MAN grubunun M&A projelerine en başından itibaren dahil edilir. Compliance organizasyonu, olası Compliance risklerinin erkenden ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere, ilgili kuruluşların Due Diligence denetimlerine ilişkin özel şartlar koymuştur. Speak up! MAN için tehlikeli olan risklerin ortaya çıkarılması amacını Speak up! bilgi portalı da takip etmektedir. MAN bu portal aracılığıyla çalışanlarına ve iş ortaklarına, tüm dünyada, günün her saati gizliliği koruyarak ağır Hedef kitle Hedef Erişim mecrası Erişim zamanları Gizlilik Compliance ihlallerine dair duyumları bildirme olanağı sunmaktadır. Speak up! bilgi portalı kuruluşa yönelik ciddi risklerin fark edilmesine ve bunların önlenmesine hizmet etmektedir. Bu portalda, özellikle mali suçlar (örn. yolsuzluk ve para aklama suçları), rekabet hukuku ve veri koruma konularında olmak üzere ağır Compliance ihlallerine ilişkin duyumlar toplanmakta ve işleme alınmaktadır. Speak up! portalı üzerinden iletilen duyumlar Corporate Compliance Office'e iletilerek burada gizli olarak işleme alınmaktadır. Compliance ihlallerine ilişkin duyumu olan her çalışan elbette şirketteki başka başvuru yerlerine de, örneğin amirlerine, personel departmanına veya Compliance organizasyonuna güvenle başvurabilir. şirket içi/şirket dışı Ağır Compliance ihlallerine ilişkin duyumlara hazırlanmış Online 7/24 Gizli ve güvenli 06

8 3. Tepki Compliance ihlallerinin önlenmesinin ve suçların ortaya çıkarılmasının yanı sıra suçlara hızlı, etkili ve tutarlı tepki vermek de MAN Compliance programının üçüncü ayağını oluşturmaktadır. MAN Compliance programının geliştirilmesi Bir Compliance ihlali gerçekleştiğinde, Compli ance organizasyonunun yetkili çalışanları bu ihlalin arka planını ve nedenlerini analiz ederler. Bu analizden elde edilen bulgular Compliance programındaki olası zayıf noktaları keşfetmek ve bunları uygun şekilde gidermek için kullanılır. Böylece Compliance ihlallerinin ortaya çıkarılmasından, Compliance sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde yararlanılır. MAN bu şekilde, sürdürülebilir, etkili bir dürüstlük ve Compliance programı elde eder. Resmi soruşturmalar MAN açıklığı ve saydamlığı savunur ve dolayısıyla soruşturma yürüten veya şirkete sorular yönelten yetkili kurumlarla yakın işbirliği yapar. Bu türden olaylarda resmi kurumun merkezi muhatabı Compliance organizasyonudur. MAN'ın Compliance organizasyonu ayrıca aramalarda nasıl davranılacağı hakkında bir de davranış talimatı yayınlamıştır. Tüm çalışanlar soruşturma makamlarının yürüttüğü aramalarda nasıl davranmaları gerektiğini bu dokümandan öğrenebilirler. Bu davranış talimatında da açıklığa, saydamlığa ve işbirliğine ağırlık verilir. MAN böylece, bir inceleme olması halinde Compliance organizasyonuna bilgi vermek zorunda olduklarını ve resmi makamlarla işbirliği yapmaları gerektiğini tüm çalışanlarına iletmiş olmaktadır. Yaptırımlar MAN hiçbir Compliance ihlaline göz yummaz. Compliance ihlalleri tespit edildiğinde, Compliance organizasyonu uygun ve yeterli yaptırım tedbirleri önerir ve bunların uygulanması MAN içindeki bir komisyonca kararlaştırılır. Yaptırım tedbirleri ihlalin ağırlığına bağlı olarak iş hukuku kapsamındaki tedbirlerden hukuki kovuşturmaya kadar varabilir. Yaptırımların uygulanması grup içinde denetlenmektedir. 07

9 Compliance İçin MAN'ın Sorumluluğu 1. Tone from the Top MAN grubunun yönetim kurulu Compliance'a ilişkin sorumluluğunun bilincindedir ve bunu tüm yönleriyle üstlenmektedir. Compli ance Officer'lar MAN SE yönetim kuruluna ve alt şirket gruplarının yönetim kurullarına ayrıca diğer departmanların (örneğin Legal, Ac counting, Controlling ve Corporate Audit (Kurumsal Denetim)) yöneticilerine Compli ance faaliyetlerindeki gelişmeler, olası Compli ance olayları ve bunlarla ilgili olarak alınmış tedbirler hakkında düzenli olarak rapor vermektedirler. MAN'ın yönetim kurulu ve yöneticileri Compli ance konusunu şirketin ayrılmaz bir unsuru kabul ederler. Saydamlık ve dürüstlük kültürünü teşvik ederler. Compliance ihlallerine göz yumulmaz. MAN SE Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Pachta-Reyhofen, İşlerimizi Compliance'a uygun olarak yürütmek söz konusu olduğunda, MAN'ın hiçbir ödün vermeyeceği MAN çatısı altındaki ortak anlayışımızdır. Sıfır tolerans uyguluyoruz, diyor. 2. İletişim Compliance konuları MAN'ın şirket içi bildirisinin ve çalışan dergilerinin düzenli konularındandır. Yani Compliance yönergeleri yalnızca intranet üzerinden ve e-posta aracılığıyla çalışanlara iletilmekle kalmaz, ayrıca Compliance eğitimleri çerçevesinde de aktarılırlar. Compliance organizasyonunun iletişim bilgileri MAN grubunun intranetinde yayınlanmaktadır. Tüm dünyadan çalışanlar, soru sormak ve Compliance konuları hakkında bilgi edinmek için Compliance Helpdesk'ten yararlanmaktadır. Hem yönetim kurulu toplantılarında hem de yönetici etkinliklerinde Compliance konusu daima gündemdedir. MAN Compliance organizasyonu en son 2012 ilkbaharında bağımsız bir hizmet sağlayıcıya, çalışanlar arasında, Compliance organizasyonunun grup içinde nasıl algılandığının ve değerlendirildiğinin ölçüldüğü isimsiz bir anket yaptırdı. Buna göre ankete katı lanlar Compli ance tedbirlerine aşinalar ve MAN Code of Conduct ve Compliance yönergelerini biliyorlar. Etik kurumsal kültürü yaşıyorlar ve Compli ance organizasyonunu güvenilir bir danışman ve ortak olarak görüyorlar. 3. Raporlama ve kontrol MAN, Compliance programının sürdürülebilirliğini sağlamak için onun verimliliğini ve etkinliğini kesintisiz olarak kontrol etmektedir. Tanımlanan Compliance kontrolleri ve olası Compliance ihlallerinin analiz edilmesi sayesinde Compliance organizasyonundaki olası zayıf noktaların keşfedilmesi ve Compli ance sisteminin gerektiği gibi adapte edilmesi sağlanmaktadır. Compliance organizasyonu bunun ötesinde Compliance tedbirlerinin uygulanmasını ve devam eden projeleri kesintisiz olarak takip etmektedir. Örneğin Business Partner Approval Tool uygulamasında kaç iş ortağının kayıtlı olduğu, Compliance Helpdesk'te ne kadar başvurunun işleme alındığı ve Speak up! portalı üzerinden kaç duyumun alındığı haftalık olarak saptanmakta ve değerlendirilmektedir. Böylece Compliance organizasyonunun verimliliği kesintisiz olarak kontrol edilir. 08

10 4. Harici uzmanlarla düzenli bilgi alışverişi MAN kendi grubu dışında da Compliance konusunda faaldir. Compliance organizasyonu, ekonomi ve bilim alanından uzmanlarla düzenli olarak güncel Compliance konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Compliance organizasyonunun çalışanları Compliance konferanslarında ve etkinliklerinde sunumlar yapmaktadır. MAN ayrıca, sanayi kuruluşları, bankalar, sigortalar ve ilgili diğer kişilerle Compliance ve Best Practice konularındaki hukuki, ekonomik ve organizasyon sorularına eğilen bir dernek olan Compliance e.v. ağı içinde de faaliyet göstermektedir ilkbaharında MAN bünyesinde bir Compliance ağı etkinliği düzenlendi ve yaklaşık 150 uluslararası Compliance uzmanı BRIC ülkelerinde ve gelişmekte olan piyasalarda Compliance konusu üzerinde tartıştı. 5. Üyelikler MAN yolsuzlukla mücadeleyi destekleyip teşvik etmekte ve bu konumu diğer ticari kuruluşlarla birlikte aşağıdaki oranizasyonlarda temsil etmektedir: MAN Eylül 2010 dan beri yolsuzlukla mücadele eden uluslararası bir örgüt olan Transparency International üyesidir. MAN ayrıca 2011 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan Global Compact girişimine ve 2012 yılının başında World Economic Forum bünyesindeki Partnering Against Corruption Initiative (PACI) organizasyonuna katılmıştır. Bunların yanı sıra MAN, Deutsche Institut für Compliance (DICO) organizasyonunun kurucu üyesidir. 09

11 Künye MAN bünyesindeki Compliance uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız: Dr. Philip Matthey Chief Compliance Officer Tel.: Veya MAN grubu internet sayfası:

12 MAN SE Postfach München

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Önsöz 3 Giriş Neden «Corporate Compliance»? 4 Davranışlarımızın Esasları 1. Biz adil rekabet taahhüdünde bulunuyoruz 7 yasak kartel anlaşmalarını desteklemiyoruz 2. Biz ticari ilişkilerde

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

Bankacılık Etik İlkeleri (*)

Bankacılık Etik İlkeleri (*) I- Giriş Bankacılık Etik İlkeleri (*) Etik, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, formları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür.

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı