MAN Bünyesinde Compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAN Bünyesinde Compliance"

Transkript

1 MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY MAN Bünyesinde Compliance Engineering the Future since MAN SE 02

2 Önsöz MAN, dünya çapında pek çok alanda faaliyet gösteren ve müşterilerine, çalışan larına, hissedarlarına ve kamuoyuna karşı sosyal sorumluluk taşıyan köklü bir geleneğe sahip olan bir kuruluştur. Bu sosyal sorumluluk kavramı, MAN'ın her zaman ve her yerde yürürlükteki yasalara uymasını, etik değerlere saygılı olmasını ve sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket etmesini kapsamaktadır. Bu arka plan ışığında Compliance, MAN stratejisinin temel unsurlarından biridir ve grubun tüm seviyelerinde ve tüm çalışanlar tarafından, yani yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve her bir çalışan tarafından aynı şekilde yaşanmalıdır. MAN Compliance organizasyonu, Compliance'ın MAN bünyesinde, grubun tamamında yaşanıp uygulanmasını temin edecek çok sayıda tedbiri uygulamaya koymuştur. Bu dokümanla size MAN Compliance organizasyonunu tanıtmak ve MAN Grubu'nun Compliance tedbirleri hakkında genel bir fikir vermek istiyoruz. Dürüstlük hepimiz için geçerlidir her yerde ve her zaman. (Dr. Pachta-Reyhofen, MAN SE Yönetim Kurulu Sözcüsü) İçindekiler Önsöz 01 MAN Compliance Organizasyonu 02 MAN Compliance Programı 03 Compliance İçin MAN'ın Sorumluluğu 08 MAN SE CEO su Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen 01

3 MAN Compliance Organizasyonu MAN'ın Compliance organizasyonu doğrudan MAN SE Yönetim Kurulu Sözcüsüne ve onun Alt şirket gruplarındaki Compliance organizasyonu, Corporate Compliance Office Denetim Kurulu Denetleme Komisyonu yanı sıra Denetim Kurulunun Denetleme Komisyonuna rapor veren Chief Compliance tarafından geliştirilen Compliance programının alt şirket gruplarındaki grup şirketlerinde CEO MAN SE Officer tarafından yönetilmektedir. uygulanmasından sorumludur. Her alt şirket grubu, farklı şirket birimlerinde ve satış böl- Chief Compliance Officer Bu Compliance organizasyonu iki kısım halinde yapılanmıştır: Grup merkezindeki gelerinde Compliance Manager'lar tarafından desteklenen bir Compliance Officer'a Corporate Compliance Office Corporate Compliance Office ve alt şirket gruplarındaki Compliance organizasyonu. sahiptir. Compliance görevleri nihayet Compliance Compliance Awareness & Prevention Compliance Legal Compliance Data Protection Compliance Project Management & Programs Corporate Compliance Office, örneğin Champions tarafından da üstlenilir. Compli- tüm grupta geçerli Compliance yönergeleri, Compliance eğitimlerinin konseptlerinin hazırlanması, Compliance kontrollerinin ance Champions tam zamanlı Compliance çalışanları değil, Compliance konusunda özel sorumluluklara sahip olan MAN yöneticileridir. Compliance Organizasyonu Alt grup şirketleri Compliance Officer TK tanımlanması ve Compliance ihlallerinin araştırılması gibi merkezi Compliance fonksiyonlarını üstlenmektedir. Corporate Compli ance Onlar, örneğin Compliance tedbirlerinin, çatısı altında kendine ait yerel Compli ance Manager'ı olmayan grup şirketlerinde de Compliance Manager Sales Region/Business Unit Office ayrıca grubun potansiyel Com pli ance uygulanmasını sağlamak suretiyle Compli- risklerinin teşhis edilmesi ve tüm grup için- ance organizasyonuna destek olmaktadırlar. deki Compliance programının bu riskler doğrultusunda düzenlenmesi ve geliştirilmesi için düzenli olarak risk analizi yapar. Compliance Champions 02

4 MAN Compliance Programı Önleme MAN Compliance programı mali suç (özellikle yolsuzlukla mücadele, para aklamanın 1. Önleme Compliance bölümü Compliance ihlallerini Tedarikçiler ve iş ortakları için Code of Conduct önlenmesi), rekabet hukuku ve veri koruma önlemek için çok sayıda farklı tedbir almış ve MAN, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının konuları üzerinde çalışmaktadır. uygulamaya koymuştur: olduğu gibi, onların çalışanlarının da sorumlu davranmalarını, her zaman ve her yerde Compliance organizasyonu buna yönelik yürürlükteki yasalara uymalarını ve etik Ortaya çıkarma olarak tüm grupta geçerli bir dürüstlük ve Code of Conduct değerlere saygı göstermelerini beklemektedir. Tepki programla, üyeleri, yöneticiler ver her bir çalışan için aynı için etik asgari standartları içeren, MAN'ın Compliance programı geliştirmiştir ve bu Tüm MAN çalışanları, yani yönetim kurulu Bu nedenle MAN, tedarikçileri ve iş ortakları Compliance ihlallerini önleyici yaklaşımla derecede geçerli olan MAN grubunun Code tedarikçilerinin ve iş ortaklarının uymayı engellemektedir (önleme); of Conduct ı MAN ın kurumsal kültürünün taahhüt ettikleri ayrı bir Code of Conduct Olası, önleyici tedbirlere rağmen yaşanan, kalbini oluşturmaktadır. Code of Conduct yayınlamıştır. Compli ance ihlallerini mümkün olduğunca MAN çalışanlarını hedef almaktadır, kurum- hızlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır sal değerleri (güvenilir, yenilikçi, dinamik ve (ortaya çıkarma); açık) somutlaştırmaktadır ve çalışanların so- ve bu Compliance ihlallerini, ortaya çıka- rumlu davranmaya özellikle dikkat etmeleri rıldıkları anda derhal ve etkili bir şekilde gereken durumlar için somut ve bağlayıcı durdurmaktadır (tepki). direktifler vermektedir. Örnekler yardımıyla gündelik işlerdeki çatışmalı durumlarla nasıl baş edilebileceğini tanımlamaktadır. 03

5 Compliance Yönergeleri tarafından iş ortaklarına ödenen ücretlerin Bağışlar ve sponsorluk faaliyetleri Bu yönerge aynı zamanda, bir kuruluşun MAN Compliance organizasyonu Compli- rüşvet olarak kullanılmamasının temin edil- Bağışlar ve sponsorluk faaliyetleri için de tüm piyasaya hakim bir konumda olması halinde ance ile ilgili yolsuzlukla mücadele, rekabet mesi amaçlanmaktadır. grupta geçerli bir yönerge bulunmaktadır. Bu uyulması zorunlu olan hukuki çerçeve şartları hukuku, para aklamanın önlenmesi ve veri yönerge aracılığıyla her çalışan, MAN adına da göstermektedir. Bu yolla, rekabet hukuku koruma konularına ilişkin yönergeler geliş- MAN'ın tüm iş ortaklarının dürüstlüğü Busi- bu türden teberruların verilip verilemeyece- konusunda olası Compliance ihlallerinin önü- tirmiştir. Bu yönergelerle tüm çalışanlar için ness Partner Approval Tool aracılığıyla ğini ve hangi şartlar altında verilebileceğini nün alınması amaçlanmaktadır. tüm grupta geçerli standart ve bağlayıcı ku- denetlenmekte olup, bunun kullanımı yö- görebilmektedir. rallar yürürlüğe konmuştur. nergeyle bağlayıcı olarak öngörülmüştür. Kişisel bilgilerin kullanılması Business Partner Approval Tool, iş ortakları- Rekabet hukuku hükümlerine uyulması MAN kişisel bilgilerin korunmasını ciddiye Hediyeler, ağırlama ve etkinliklere davet nın dürüstlüğünün hızlı, saydam ve kapsamlı MAN tüm piyasalarda adil ve sorumluluk alır. Uygulanacak veri koruma hükümlerine Hediyelerin, ağırlamaların ve etkinliklere olarak araştırılmasını sağlayan ağ tabanlı sahibi bir rakip olarak hareket etmektedir. uyulmasını temin etmek ve tüm dünyada davetlerin uygun bir çerçeve içinde kalmasını bir uygulamadır. Business Partner Approval MAN, çalışanların rekabet hukuku hükümleri kişisel verilerin yüksek ve standart bir temin etmek ve bunların iş ortaklarını Tool 2010 yılında satış bölümü çalışanlarıy- hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunlara seviyede korunmasını sağlamak için MAN veya resmi kurumları etkilemek amacıyla la işbirliği içinde Compliance organizasyonu uymalarını temin etmek üzere, rakiplerle, bir veri koruma yönergesi yayınlamıştır. Bu kullanılmaması için MAN bir yönerge tarafından geliştirilmiştir ve tüm grupta kulla- müşterilerle ve tedarikçilerle kurulan ilişkilere yönerge, kişisel verilerin kullanılmasına yönelik yayınlamıştır. Bu yönerge, her çalışanın bir nılmaktadır. dair kuralları içeren bir yönerge yayınlamıştır. temel kuralları koyar ve MAN grubu içinde veri teberruyu hangi şartlar altında verebileceğini koruması için bir organizasyon belirler. veya kabul edebileceğini kendiliğinden anlayıp kontrol edebileceği, açık ve net bir Para aklamanın ve terörizm şekilde yapılandırılmış bir trafik lambası finansmanının önlenmesi sistemi içermektedir. Değeri yüksek olan mallarla ticaret, para aklama veya terörizm finansmanı amaçlarıyla Danışman ve aracılarla ilişkiler / istismar edilme riskini taşır. Bu bağlamda Business Partner Approval Tool MAN da farkında olmaksızın hem kurban, MAN ayrıca, aracıların, temsilcilerin, danış- hem de ortak olabilir. MAN şimdiye dek manların veya diğer satış destek faaliyetleri- çeşitli önlemler almıştır. Özellikle şirketler ni yürüten iş ortaklarının (Business Partner) grubu çapında geçerli olan yönerge, göze görevlendirilmesini düzenleyen bir yönerge çarpan iş ortaklarıyla ilişkilere yönelik asgari yayınlamıştır. İş ortaklarının araştırılması, söz- talepler belirlemekte ve bir iş anlaşmasının leşme hazırlanması, iş ilişkisinin doküman- yapılmasından önce gerekirse net olmayan tasyonu ve ücretlerin ödenmesi konularına durumların açıklığa kavuşturulmasını ilişkin olarak getirilen somut kurallarla MAN gerektirmektedir. 04

6 Kişisel katılımlı ve online eğitimler 2. Ortaya çıkarma Compliance ihlallerinin aydınlatılması Compliance organizasyonu tüm dünyada MAN grubu içinde Compliance ihlalleri Compliance organizasyonu olası Compli- Compliance risklerine maruz kalabilecek olursa, bu durum MAN grubu ve ilgili ance ihlallerine dair duyumları toplar ve bu MAN çalışanlarına yönelik olarak Compli- çalışanlar için ciddi risklere yol açabilir. türden duyumların grup içinde ilgili birim tara- ance konularında eğitimler vermektedir. Bu Bu nedenle dürüstlük ve yasalara uygun fından işleme alınmasını temin eder. Ağır mali eğitimlerde, bir yandan MAN Compliance davranmak MAN grubu içinde en yüksek suçlar, rekabet hukuku ve veri koruma huku- organizasyonu tanıtılıp mali suç, yolsuzlukla önceliğe sahiptir. MAN bu değerleri korumak ku kapsamına giren ağır Compliance ihlalleri mücadele, rekabet hukuku, veri koruma ve için, Compliance ihlallerinin şirket içinde Corporate Compliance Office sorumluluğu para aklamanın önlenmesi konularında temel fark edilmesini, aydınlatılmasını ve derhal altında araştırılır. Duyumların toplanması ve bilgiler verilmektedir. Diğer yandan da somut durdurulmasını temin eden açık ve saydam ağır Compliance ihlallerinin araştırılması ko- Compliance Helpdesk örnek olaylar yardımıyla riskler gösterilmekte süreçler oluşturmuştur. nusundaki bu merkezi yetki, hatalı davranış Şubat ayından beri MAN bünyesinde, ve Compli ance yönergelerinin içerikleri anla- çalışanların telefonla veya e-posta aracılığıyla tılmaktadır. Çalışanlar hukuk ihlallerinden ve Compliance konusundaki her türlü sorularını çatışmalardan kaçınmak için nasıl davran- yöneltebilecekleri bir Compliance Helpdesk maları gerektiğini öğrenmektedirler. bulunmaktadır. Compliance Helpdesk MAN çalışanlarınca yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunlara online eğitimler ve riski yüksek olan Her ay çok farklı konular hakkında, Corporate alanlardaki çalışanlara yönelik özel eğitimler Compliance Office'de görevli avukatlarca in- eklenmektedir. Böylece Compliance organi- celenen ve genelde 48 saat içinde yanıtlanan zasyonu, örneğin rekabet ve piyasa analizi pek çok soru gelmektedir. alanında çalışan personeline rekabet hukuku konusunda derinlemesine eğitim vermektedir. Compliance Helpdesk'e yöneltilen sorular sayesinde Compliance bölümü sıkça ortaya çıkan sorular hakkında bir fikir edinebilmektedir. Buradan elde edilen bulgulardan, önleyici Compliance tedbirlerinin teşhis edilmesi için yararlanılmaktadır. 05

7 ların ortaya çıkarılmasını ve MAN grubuna yönelik risklerin erken aşamada fark edilerek önünün alınabilmesini sağlamaktadır. Risk analizi ve Compliance Audit'leri Compliance organizasyonu düzenli olarak yolsuzluk, rekabet hukuku, veri koruma ve para aklamanın önlenmesi alanlarındaki Compliance risklerinin saptanması hedefiyle tüm grubu kapsayan risk analizleri yapmaktadır. Bu risk analizi tüm alt şirket gruplarını kapsamaktadır ve tekil grup şirketlerinin sayısını ve büyüklüğünü, iş modelini, müşteri ve satış sistemi yapısını, Transparency International örgütünün hedef piyasalara yönelik yolsuzluk algılama endeksini ve yerel rekabet yapılarını dikkate almaktadır. Bu risk analizi temelinde düzenli Compliance Audit'leri yürütülmektedir. Bunlar sistematik veri analizlerini ve Compliance kontrollerinin incelenmesini içermektedir. Compliance konularındaki zayıf noktaları teşhis ederek sistemlerin iyileştirilmesi için olası yaklaşımları saptamaktadırlar. Compliance risk analizi ve Compliance Audit'lerin sonuçlarından yola çıkılarak Compliance organizasyonunun yapısı, MAN ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş Compliance programı ve Compliance risklerinden kaçınılmasına yönelik diğer tedbirler oluşturulur. Continuous Controls Monitoring (CCM) MAN bünyesindeki satın alma ve ödeme süreçlerinin yönergeye uygun olarak işlemesini ve bu alanlardaki Compliance risklerinin erkenden ortaya çıkarılmasını temin etmek için MAN, şirket için kontrol sistemini tamamlayan bir elektronik Monitoring sistemi uygulamaya koymuştur. Belirli süreç kontrol noktaları MAN grubunun merkezi yönergelerinde satın alma, hesap işleri ve ödemelere ilişkin olarak öngörülen usullere uygun olmadığı takdirde CCM sistemi, teknik destek alan ön tanımlı iş akışları aracılığıyla işleme konan otomatik bir alarm verir. CCM sistemi böylece MAN grubunun satın alma ve ödeme süreçlerindeki olası Compliance risklerinin ve yönerge ihlallerinin erkenden ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Mergers & Acquisitions (M&A) MAN'ın şirket iştirakleri alımından ve satışından Compliance risklerinin doğmasını önlemek için Compliance organizasyonu MAN grubunun M&A projelerine en başından itibaren dahil edilir. Compliance organizasyonu, olası Compliance risklerinin erkenden ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere, ilgili kuruluşların Due Diligence denetimlerine ilişkin özel şartlar koymuştur. Speak up! MAN için tehlikeli olan risklerin ortaya çıkarılması amacını Speak up! bilgi portalı da takip etmektedir. MAN bu portal aracılığıyla çalışanlarına ve iş ortaklarına, tüm dünyada, günün her saati gizliliği koruyarak ağır Hedef kitle Hedef Erişim mecrası Erişim zamanları Gizlilik Compliance ihlallerine dair duyumları bildirme olanağı sunmaktadır. Speak up! bilgi portalı kuruluşa yönelik ciddi risklerin fark edilmesine ve bunların önlenmesine hizmet etmektedir. Bu portalda, özellikle mali suçlar (örn. yolsuzluk ve para aklama suçları), rekabet hukuku ve veri koruma konularında olmak üzere ağır Compliance ihlallerine ilişkin duyumlar toplanmakta ve işleme alınmaktadır. Speak up! portalı üzerinden iletilen duyumlar Corporate Compliance Office'e iletilerek burada gizli olarak işleme alınmaktadır. Compliance ihlallerine ilişkin duyumu olan her çalışan elbette şirketteki başka başvuru yerlerine de, örneğin amirlerine, personel departmanına veya Compliance organizasyonuna güvenle başvurabilir. şirket içi/şirket dışı Ağır Compliance ihlallerine ilişkin duyumlara hazırlanmış Online 7/24 Gizli ve güvenli 06

8 3. Tepki Compliance ihlallerinin önlenmesinin ve suçların ortaya çıkarılmasının yanı sıra suçlara hızlı, etkili ve tutarlı tepki vermek de MAN Compliance programının üçüncü ayağını oluşturmaktadır. MAN Compliance programının geliştirilmesi Bir Compliance ihlali gerçekleştiğinde, Compli ance organizasyonunun yetkili çalışanları bu ihlalin arka planını ve nedenlerini analiz ederler. Bu analizden elde edilen bulgular Compliance programındaki olası zayıf noktaları keşfetmek ve bunları uygun şekilde gidermek için kullanılır. Böylece Compliance ihlallerinin ortaya çıkarılmasından, Compliance sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde yararlanılır. MAN bu şekilde, sürdürülebilir, etkili bir dürüstlük ve Compliance programı elde eder. Resmi soruşturmalar MAN açıklığı ve saydamlığı savunur ve dolayısıyla soruşturma yürüten veya şirkete sorular yönelten yetkili kurumlarla yakın işbirliği yapar. Bu türden olaylarda resmi kurumun merkezi muhatabı Compliance organizasyonudur. MAN'ın Compliance organizasyonu ayrıca aramalarda nasıl davranılacağı hakkında bir de davranış talimatı yayınlamıştır. Tüm çalışanlar soruşturma makamlarının yürüttüğü aramalarda nasıl davranmaları gerektiğini bu dokümandan öğrenebilirler. Bu davranış talimatında da açıklığa, saydamlığa ve işbirliğine ağırlık verilir. MAN böylece, bir inceleme olması halinde Compliance organizasyonuna bilgi vermek zorunda olduklarını ve resmi makamlarla işbirliği yapmaları gerektiğini tüm çalışanlarına iletmiş olmaktadır. Yaptırımlar MAN hiçbir Compliance ihlaline göz yummaz. Compliance ihlalleri tespit edildiğinde, Compliance organizasyonu uygun ve yeterli yaptırım tedbirleri önerir ve bunların uygulanması MAN içindeki bir komisyonca kararlaştırılır. Yaptırım tedbirleri ihlalin ağırlığına bağlı olarak iş hukuku kapsamındaki tedbirlerden hukuki kovuşturmaya kadar varabilir. Yaptırımların uygulanması grup içinde denetlenmektedir. 07

9 Compliance İçin MAN'ın Sorumluluğu 1. Tone from the Top MAN grubunun yönetim kurulu Compliance'a ilişkin sorumluluğunun bilincindedir ve bunu tüm yönleriyle üstlenmektedir. Compli ance Officer'lar MAN SE yönetim kuruluna ve alt şirket gruplarının yönetim kurullarına ayrıca diğer departmanların (örneğin Legal, Ac counting, Controlling ve Corporate Audit (Kurumsal Denetim)) yöneticilerine Compli ance faaliyetlerindeki gelişmeler, olası Compli ance olayları ve bunlarla ilgili olarak alınmış tedbirler hakkında düzenli olarak rapor vermektedirler. MAN'ın yönetim kurulu ve yöneticileri Compli ance konusunu şirketin ayrılmaz bir unsuru kabul ederler. Saydamlık ve dürüstlük kültürünü teşvik ederler. Compliance ihlallerine göz yumulmaz. MAN SE Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Pachta-Reyhofen, İşlerimizi Compliance'a uygun olarak yürütmek söz konusu olduğunda, MAN'ın hiçbir ödün vermeyeceği MAN çatısı altındaki ortak anlayışımızdır. Sıfır tolerans uyguluyoruz, diyor. 2. İletişim Compliance konuları MAN'ın şirket içi bildirisinin ve çalışan dergilerinin düzenli konularındandır. Yani Compliance yönergeleri yalnızca intranet üzerinden ve e-posta aracılığıyla çalışanlara iletilmekle kalmaz, ayrıca Compliance eğitimleri çerçevesinde de aktarılırlar. Compliance organizasyonunun iletişim bilgileri MAN grubunun intranetinde yayınlanmaktadır. Tüm dünyadan çalışanlar, soru sormak ve Compliance konuları hakkında bilgi edinmek için Compliance Helpdesk'ten yararlanmaktadır. Hem yönetim kurulu toplantılarında hem de yönetici etkinliklerinde Compliance konusu daima gündemdedir. MAN Compliance organizasyonu en son 2012 ilkbaharında bağımsız bir hizmet sağlayıcıya, çalışanlar arasında, Compliance organizasyonunun grup içinde nasıl algılandığının ve değerlendirildiğinin ölçüldüğü isimsiz bir anket yaptırdı. Buna göre ankete katı lanlar Compli ance tedbirlerine aşinalar ve MAN Code of Conduct ve Compliance yönergelerini biliyorlar. Etik kurumsal kültürü yaşıyorlar ve Compli ance organizasyonunu güvenilir bir danışman ve ortak olarak görüyorlar. 3. Raporlama ve kontrol MAN, Compliance programının sürdürülebilirliğini sağlamak için onun verimliliğini ve etkinliğini kesintisiz olarak kontrol etmektedir. Tanımlanan Compliance kontrolleri ve olası Compliance ihlallerinin analiz edilmesi sayesinde Compliance organizasyonundaki olası zayıf noktaların keşfedilmesi ve Compli ance sisteminin gerektiği gibi adapte edilmesi sağlanmaktadır. Compliance organizasyonu bunun ötesinde Compliance tedbirlerinin uygulanmasını ve devam eden projeleri kesintisiz olarak takip etmektedir. Örneğin Business Partner Approval Tool uygulamasında kaç iş ortağının kayıtlı olduğu, Compliance Helpdesk'te ne kadar başvurunun işleme alındığı ve Speak up! portalı üzerinden kaç duyumun alındığı haftalık olarak saptanmakta ve değerlendirilmektedir. Böylece Compliance organizasyonunun verimliliği kesintisiz olarak kontrol edilir. 08

10 4. Harici uzmanlarla düzenli bilgi alışverişi MAN kendi grubu dışında da Compliance konusunda faaldir. Compliance organizasyonu, ekonomi ve bilim alanından uzmanlarla düzenli olarak güncel Compliance konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Compliance organizasyonunun çalışanları Compliance konferanslarında ve etkinliklerinde sunumlar yapmaktadır. MAN ayrıca, sanayi kuruluşları, bankalar, sigortalar ve ilgili diğer kişilerle Compliance ve Best Practice konularındaki hukuki, ekonomik ve organizasyon sorularına eğilen bir dernek olan Compliance e.v. ağı içinde de faaliyet göstermektedir ilkbaharında MAN bünyesinde bir Compliance ağı etkinliği düzenlendi ve yaklaşık 150 uluslararası Compliance uzmanı BRIC ülkelerinde ve gelişmekte olan piyasalarda Compliance konusu üzerinde tartıştı. 5. Üyelikler MAN yolsuzlukla mücadeleyi destekleyip teşvik etmekte ve bu konumu diğer ticari kuruluşlarla birlikte aşağıdaki oranizasyonlarda temsil etmektedir: MAN Eylül 2010 dan beri yolsuzlukla mücadele eden uluslararası bir örgüt olan Transparency International üyesidir. MAN ayrıca 2011 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan Global Compact girişimine ve 2012 yılının başında World Economic Forum bünyesindeki Partnering Against Corruption Initiative (PACI) organizasyonuna katılmıştır. Bunların yanı sıra MAN, Deutsche Institut für Compliance (DICO) organizasyonunun kurucu üyesidir. 09

11 Künye MAN bünyesindeki Compliance uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız: Dr. Philip Matthey Chief Compliance Officer Tel.: Veya MAN grubu internet sayfası:

12 MAN SE Postfach München

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

Yolsuzluğa karşı mücadele veriyoruz. Pazar suistimaline karşı talimatlara uyuyoruz

Yolsuzluğa karşı mücadele veriyoruz. Pazar suistimaline karşı talimatlara uyuyoruz Grubu tüzüğü İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Adil rekabet kurallarına uyuyoruz Yolsuzluğa karşı mücadele veriyoruz Dış ticaret belirlemelerine uyuyoruz Pazar suistimaline karşı talimatlara uyuyoruz

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Siemens Mevzuata Uyum Programı

Siemens Mevzuata Uyum Programı Siemens Mevzuata Uyum Programı Alp H. Yörük Siemens San. ve Tic. A.Ş. Haziran 2009 Copyright. Yönetimin Mesajı / Tepede Başlayan Değişiklik Sadece temiz iş, Siemens in işidir. Her yerde herkes için her

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014 Uyum Risk Yönetimi KPMG İstanbul Ekim 2014 Uyum Yönetimi Uyum Yönetimi, bir kurumun tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

Compliance. TRUMPF Davranış İlkeleri

Compliance. TRUMPF Davranış İlkeleri Compliance TRUMPF Davranış İlkeleri Değerli personelimiz, TRUMPF şirketinde, ürünlerimizde ve süreçlerimizde ve aynı zamanda davranış şeklimizde de örnek olabilecek kalite standardı için çaba sarf ediyoruz.

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. 0 El Kitabı Hakkında Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası ile kurumsal ve sosyal sorumluluk etkilerimizin bilinciyle, tüm paydaşlarımıza

Detaylı

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler Bayi / Dağıtıcı İncelemeleri Günümüzün iş dünyasında başarı, sadece Şirketinizin performansına değil, doğrudan ve dolaylı iş ilişkileri kurduğu

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ 1 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde.1- Bu yönergenin amacı, Kanser Kayıt Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinin

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın.

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın. SATIŞ Microsoft Dynamics CRM Satış verimliliğini artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Çalışanlarınız: Satışa Daha Fazla Zaman Ayırsın Satış ekibinize doğal ve kolay anlaşılabilir bir CRM çözümü verin;

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015. Kurumsal

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015. Kurumsal TKYD EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015 Kurumsal TAKVİMİNİZE NOT EDİNİZ! 2015 GİRİŞİM SERMAYESİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI NİSAN MAYIS HAZİRAN PZT SAL ÇAR PER CUM CTS PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CTS PAZ PZT SAL

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

Think twice before you share. Sosyal medya için MANN+HUMMEL ipuçları

Think twice before you share. Sosyal medya için MANN+HUMMEL ipuçları Think twice before you share Sosyal medya için MANN+HUMMEL ipuçları Önsöz: Sosyal medyadaki rehberiniz Sosyal Medya, tüm kullanıcılara aktif bir şekilde katılım gösterme imkanı sunan, internette bulunan

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ANKARA LONDRA

İSTANBUL ANKARA LONDRA İSTANBUL ANKARA LONDRA PIM - Proje Yönetimi PROJE PLANLAMA HİZMETİ PROJE UYGULAMA HİZMETİ MEVCUT SİSTEM DENETİMİ PROJE BAŞLAT YAZILIM YÜKLEME PIM NEDİR? Müşteri ile mutabakat sağlayarak ihtiyaçların tam

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Engineering the Future since 1758. MAN Grubu

CODE OF CONDUCT. Engineering the Future since 1758. MAN Grubu CODE OF CONDUCT Engineering the Future since 1758. MAN Grubu Lütfen bu Code of Conduct ı dikkatlice okuyunuz. Günlük işlerinizde size destek olacaktır. Versiyon: 1.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Tedarikçi Davranış Tüzüğü

Tedarikçi Davranış Tüzüğü Tedarikçi Davranış Tüzüğü İçindekiler 2 DSV Group CEO Tarafından Yapılan Tanıtım 3 3 Ticari dürüstlük 4 3.1 Rüşvetçilik 4 3.2 İşlem hızlandırma ücreti 4 3.3 Hediyeler, seyahat giderleri, ağırlama, vs.

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı