label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme"

Transkript

1 label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen labile road emulsion kararsız yol emülsiyonu (uygulamada çabuk kırılması ile karakterize edilen ve agrega ile karıştırma işlemi için uygun olmayan bir emülsiyon) lability 1. dayanıksızlık; 2. kararsızlık lability of an emulsion bir emülsiyonun kararsızlığı (bir emülsiyonun buharlaşma ve mekanik karıştırmanın ortak etkisi ile kırılma yatkınlığı) labour iş, işçilik, emek, çalışma laboratorian laborant laboratory laboratuvar laboratory assistant laborant laboratory experiments laboratuvar deneyleri laboratory investigations labaratuvar incelemeleri laboratory test laboratuvar testi laboratory, field bkz. field laboratory laboratory laboratuar, deney yeri labourer işçi, emekçi, amele labour emek, işçilik labour bureau iş bürosu labour force iş gücü labour intensive iş gücü ağırlıklı labour saving işçilik tasarrufu

2 labour union sendika labourer amele, emekçi, işçi labour saving işçiliği kolay labrum (çoğ. labra), 1. kenar; 2. dudak labyrinth kanal, geçit, labirent, yekpare bir blok içinde açılmış yağ soğutma suyu, vb kanalı labyrinth labirent labyrinth packing labirent salmastra labyrinth packing or seal sızdırmazlık segmanı, pistonlu makinelerde piston içersine açılan yuvalara konan ve sızdırmazlik sağlayan bilezik şeklindeki eleman, segman labyrinth seal labirent kepçe lac süt, lactis laccolite lakolit, tortul tabakalar arasında katılaşmış yüzeyde kabarma oluşturan magmatik taşlar laccolith bkz. laccolite lace kordon lace machine ipleri bükerek sicim haline getiren makine laced beam kafes kiriş lacer (çoğ. lacera), yırtık, lacerum lacerate yırtmak, yaralamak lacerated yırtılmış, yırtık laceration yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık lacing süs mahiyetinde konan panjur, binek otomobillerinin içindeki süs panjuru, şerit, bağlama lacing wire şerit bağlama teli lacinia saçak, püskül laciniate püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı lack eksiklik, yetersizlik lack of air hava eksikliği lack of control kontrol eksikliği

3 lack of grease gres azlığı, gres eksikliği lack of oil yağ yetersizliği, yağ eksikliği lack of power gücün düşüklüğü, kuvvet yetersizliği, enerjinin kafi gelmemesi lacking eksik lacquer lake lacquer coating vernik tabakası, cila tabakası lacquer, lacker 1. sarı vernik 2. reçinalı herhangi bir vernik lactacidase lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz lacuna (çoğ. lacunae) boşluk lacunar 1. küçük boşluk veya aralıklarla ilgil; 2. küçük boşluk veya aralıklar gösteren lacune bir boşluk, eksiklik lacunule lakunacık lacus göl lacustrine göle ait lacustrine clay göl kili lacustrine deposit göl çökeli lacustrine environment gölsel ortam ladder merdiven ladder network merdiven devre ladder/erection montaj merdiveni lade yüklemek laden yüklü, dolu lading yükleme ladle kepçe, pota leader öncü, lider lag 1. faz gecikmesi, indeks değeri sapması geciktirme, geciktirmek, geri kalmak; 2. boruları kaplayıp yalıtmak lag wrench iki ağızlı anahtar

4 lag (a) fıçı tahtası dilimi, kaplama çıtası, (b) faz farkı, birbiri ardı olan iki olay arası zaman farkı, (c) yapılan bir dizayna ısı yalıtımınında ilave edilmesi lageniform şişebiçim lagged yalıtılmış lagging kaplama lagging of a cut bir hendeğin iksalan ması, bir hendeğin desteklenmesi lagging/phase faz gecikmesi lagoon sığ göl, bataklık, mercan adası, atol, lagün, denizle bağlantısı olan göl, lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu lagooning of waste water atık suyu havuzda dinlendirme laitance betonda üstünde çimento kaymak tabakası lake 1. mora çalan koyu kızıl boya; 2. eritrositlerden hemoglobini ayırmak lake asphalt göl asfaltı (sınırları belli açık yataklar halinde bulunan, bitüm ve çok ince şekilde ufalanmış mineral maddelerden oluşmuş doğal asfalt) lake marl göl tebeşiri, traverten, göl marnı lambdoid yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides lambertian reflection lambert yansıması lamella ince levha, lamel, tabaka, yaprak levha lamella magnet yaprak mıknatıs lamellar lamele ait lamellar structure yaprak yapı, pul yapı lamellous lamelli lameness topallık, sakatlık lamimated hook lamelli kanca lamina levha, plaka, madeni yaprak lamina coupling yaprak levha kavrama laminar yapraklı, pul pul laminar (s) laminer

5 laminar flow yaprak tipi akış laminar, laminated 1. lama (laminarya) ait; 2. lamlı; 3. lamsı laminate tabakalı malzeme, yaprak yaprak etmek, plakalardan meydana gelmek laminated lamine edilmiş, yekpare olmayıp üst üste levhalardan yapılmış, levhalı, yapraklı laminated clay tabakalı kil, yaprak yapılı kil laminated contact yaprak kontak laminated core levhalardan oluşan göbek, yapraklı kondansatör göbeği veya transformatör göbeği laminated cover çok tabakalı kaplama laminated crystalline structure yaprak kristalli yapı laminated floor kat kat döşeme laminated iron haddeden geçirilmiş demir laminated iron core yaprak levha demir göbek laminated shale yapraklı şist laminated shim yaprak levha şim laminated soil yaprak yapılı zemin laminated splitter proof glass çok katlı dağılmaz cam laminated spring yaprak levhalı yay laminated spring yapraklı yay, yaprak katlı makas yayı laminated structure ince tabakalı yapı, tabakalı yapı laminated structure, glued bkz. glued laminated structure laminated wood tabakalı ahşap, lamine ahşap laminated ince plaka veya saçlardan oluşan katlı, katmerli, tabakalı malzeme lamination lamine etme, tabakalaşma, levha kaplama lamp lamba lamp black is siyahı, toz siyah boya, is lamp bulb ampul lamp circuit ışık devresi

6 lamp cord lamba kordonu lamp fitting ampul duyu lamp fuse lamba sigorta lamp panel ışık panosu lamp signal ışıklı sinyal lamp socket ampul duyu lamp, pilot bkz. pilot lamp lamp/hand lamba/seyyar lamp/head far lamp/incandescent lamba/ak kor lamp/inspection lambası/kontrol lamp/portable lamba/seyyar lamp/signal lambası/sinyal lamp/test lambası/deneme lan yerel alan ağı lancet neşter, lanset lancet window sivri kemerli pencere land arazi, toprak land acquisition arazi kamulaştırmak land charges gayrimenkul mükellefiyeti, taşınmaz yükümlülüğü land cultivated field ekili alan land degradation arazi bozulması land disturbance arazi bozulması land existing plan hali hazır plan land map arazi haritası land mark sınır taşı, nirengi noktası, nirengi land mark nirengi, sınır işareti land measuring instrument arazi ölçme aleti

7 land planning arazi planlaması land reclamation toprağı kullanılır hale getirmek (özellikle tarıma), arazi kazanmak land register kadastro (yer yazım), tapu kaydı land register survey kadastro ölçüsü land registry arazi kadastrosu land resource arazi varlığı, arazi kaynağı land subsidence göçme, arazi çökmesi land survey yersel ölçmeler, arazi etüdü, topografik etüt, kadastro land surveying arazi haritacılığı land surveyor jeodezici, harita mühendisi, arazi ölçüm elemanı land tax arazi vergisi land transportation kara taşıması land upheaval arazi yükselmesi, toprak kabarması land use arazi değerlendirilmesi, araziden faydalanma, toprak kullanımı, arazi kullanımı land value arazi değeri land (a) raybalama takımında olduğu gibi takımın kesme kenarı arkasındaki kısım, (b) dişli dişi üstü düz kısmı, dişli dibi iki dişli arası düz kısım land/by kara yolu ile landed property gayrimenkul (taşınmaz) landfill araziyi yükseltme, doldurma, atık gömme, toprak dolgu (atığın toprak katmanları arasına gömülmesinden ibaret, katı atık tasfiyesinin en yaygın yöntemi) landfill gas çöp gazı landing sahanlık, platform landing beacon inme parıldağı landing bridge yükleme veya boşaltma için yapılan geçit köprüsü landing cable yer kablosu landing charges tahliye masrafları landing field iniş pisti

8 landing gear iniş takımı landing gear uçak iniş takımı uçağın iniş esnasında belirti bir düşey iniş hızına dayanımı sağlayan iniş takımı landing place sahanlık landing platform sahanlık landing strip iniş pisti land levelling arazi düzenlemesi lands and grooves yivler ve setler landscape peyzaj landscape application bkz. landscaping landscape architect peyzaj mimarı landscape architecture peyzaj mimarisi landscape printing sayfa boyuna yazım landscape project peyzaj projesi landscaping peyzaj düzenlemesi (bitki örtüsünü, diğer doğal ya da insan yapımı öğeleri düzenleyerek doğal peyzajı insanların kullanması amacıyla başkalaştırma sanatı ve işi) landslide toprak kayması heyelan, zemin çökmesi land tipped fill karadan doldurma land use capability class arazi kullanım kabiliyet sınıfı land use capability map arazi kullanım kabiliyet haritası land use plan arazi kullanım planı lane kulvar lane balance şerit dengesi (ayrılma noktasında, ayrılma noktasını terkeden şerit sayısının, ayrılma noktasına yaklaşan şerit sayısından bir fazlasına eşit olduğu durum) lane closure şerit kapama lane computer gişe bilgisayarı, şerit bilgisayarı (gişenin elektronik ve elektromekanik ünitelerinden gelen sinyalleri işleyerek istasyon bilgisayarına aktarmaya yarayan endüstriyel tipteki bilgisayar)

9 lane distribution factor şerit dağıtma faktörü (aynı yöndeki trafiğin şerit sayısına göre dağılımında kullanılan katsayı) lane group kavşak yaklaşımında, ayrı kapasite ve ayrı hizmet seviyesi analizi için oluşturulmuş şerit grupları lane line şerit çizgisi (eksen çizgisi olmamak şartı ile aynı yöndeki şeritleri ayıran devamlı veya kesikli çizilen uzunluğuna çizgi) lane load şerit yükü lane loading şerit yüklemesi lane separator şerit ayırıcı (aynı yönde hareket eden trafik akımlarının arasındaki ayırıcı, seperatör) lane width şerit genişliği lane, acceleration bkz. acceleration lane lane, auxiliary bkz. auxiliary lane lane, bus bkz. bus lane lane, center bkz. center lane lane, climbing bkz. climbing lane lane, deceleration bkz. deceleration lane lane, double bkz. double lane lane, left turn bkz. left turn lane lane, median bkz. median lane lane, one bkz. one lane lane, parking bkz. parking lane lane, reversible bkz. reversible lane lane, right turn bkz. right turn lane lane, speed change bkz. speed change lane lane, traffic bkz. traffic lane lane, turn out bkz. turn out lane lane changing şerit değiştirme lane keeping şerit takibi, şeritte kalma

10 langs lay çapraz sarım Långström bkz. Långström turbine language lisan, dil languor 1. halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik lanolin yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin lantern fener lantern frame patternkrank yatakları tabanda olan piston çaprazı ana silindirik delik içersinde çalışan ters silindirli motor lantern pinion bkz. pinion, fener dişlisi lantern ring bir sübabın, salmastra kutusu içersine yerleştirilmiş olan ve basınç düşürmeyi veya yoğunlaşma ortamını oluşturan segmanı lantern wheel fener çarkı lantern wheel fener çarkı, fener dişlisi, değirmenlerde kullanılan tahta dişli çark lantern/kerosene feneri/gaz lanthanide lantanit lanthanum la sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138, 92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan lap bir devir, tur lap joint derz eki, ek yeri, beton döküm birleşme yeri, bindirme kaynak eki, birbiri üzerine bindirmeli ek lap joint iki parçanın üst üste bindirilmesi ile yapılan perçinii veya kaynaklı bağlantı, ek lap joint/riveted perçinli bindirme ek lap joint/welded kaynaklı bindirme ek lap over sıkı geçme ile kavramak (enjektörün planceri ve yatağı arasındaki sıkı geçme gibi) lap riveting perçinli bindirme lap seam bindirme dikişi (jeoteks tillerde ek yerinde iki parçayı üst üste getirip, dikiş ile birleştirme) lap splices bindirmeli ek lap weld bindirme kaynak

11 lap welding bindirme kaynak lap (a) bir plakanın diğeri üzerine bindirme miktarı, (b) bir buhar makinasında sübapın orta noktadan itibaren buharı veya egzozu boşaltmak için hareket etme miktarı, (c) bir zincir veya halatın baba etrafındaki bir dönüşü, (d) bir zincirin zincir dişlisi et lapel kaplama lapicide taş traşçısı lapina tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina lapis taş laplacian laplas işleci lapped joint bindirilmiş ek yeri lapped splice bindirme ek lapping bindirme lapping compound ince zımpara macunu, alıştırma macunu lapping machine boruların veya silindirlerin iç yüzeylerini perdahlama, parlatma takımı, tezgahı lapping bindirme, taşırma, aşma, çıkıntı, katlama, kıvırma, parlatma, perdahlama, tesviye, alıştırma laptop dizüstü laptop computer dizüstü bilgisayar lap welding bindirme kaynak laqueus bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel larch kara çam lard domuz yağı large büyük, geniş large city büyük şehir large gear büyük dişli large hammer balyoz, varyoz large lumped büyük parçalı

12 large opening geniş açıklık large panel büyük pano large panel wall system büyük panellerde yapı tarzı large pebble kaba çakıl, iri yassı çakıl, sahil çakılı large scale büyük ölçek, gerçek büyüklüğe yaklaşım oranı, tabii büyüklükte, gerçek büyüklükte large scale integration büyük çapta tümleşim large scale map büyük ölçekli harita large shingle kaba çakıl, iri çakıl, yassı çakıl, sahil çakılı large sun gear büyük güneş dişli large scale geniş kapsamlı, kapsamlı large scale manufacture geniş kapsamlı üretim large cale map büyük ölçekli harita largest principal stress en büyük veya maksimum asal gerilme larvate 1. maskeli; 2. saklı, gizli; 3. larv şeklinde laser laser, lazer laser beam bir çeşit ışık enerjisi laser beam cutting lazer ışını ile kesme laser beam drilling lazer ışını ile delme laser printer lazer yazıcı laser trimming lazerle budama laser videodisc lazer videodisk lash bağlamak lashing halat, ip lashing wire bağ teli lashlock iki uzvun relativ hareketini veya ters yüklemeyi önleyen parçalı esnek dişli veya somunun oluşturduğu kendinden kilitlenme lasso kement last devam etmek, sürmek

13 last in first out queue son giren ilk çıkar kuyruğu last in first out stack son giren ilk çıkar yığıtı last/at sonunda lasting/long çok dayanan, uzun ömürlü lata geniş latch mandal latch needle dikiş yapılıriken ilmiğin açılıp kapanmasını sağlayan ve her dikişte mandala yeni ip veren mandallı iğne latch spring mandal yayı, kilit kolunu çekerek kaputu kilitleyen yay latching circuit mandal devresi latching current kilitlenme akımı late geç late ignition geç ateşleme, rötarlı ateşleme latency gizlilik, saklılık latency yataklık süresi, gecikme süresi latency time gecikme süresi latent gizli, belirti göstermeyen, latant latent heat kalıcı ısı latent heat algılanmayan ısı, gizli ısı latent heat of fusion füzyon gizli ısısı latent heat of melting ergime gizli ısısı latent heat of vaporization buharlaşma ısısı latent variable gizli değişken laterad yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük lateral yanal lateral acceleration yanal ivme lateral adjustment yanal ayarlama lateral area yanal alan

14 lateral axis yanal eksen lateral beams göğüsleme kirişleri, enleme krişleri lateral bracing boyuna destekleme lateral buckling stress enine burkulma gerilmesi lateral bulging zeminin yatay hareketi, zeminin kabarması lateral clearance yatay açıklık, yanal açıklık, yatay gabari lateral compression yanal basınç, yanal itki, yanal sıkışma lateral conductor yan iletken lateral confinement önlenmiş yanal genişleme lateral cross section yanlamasına kesit lateral deformation yanal deformasyon, yanal şekil değiştirme lateral deviation yanal sapma lateral dimension en ölçüsü, enine ölçü lateral displacement enine yer değiştirme, yanal deformasyon lateral drainage ability yatay drenaj kapasitesi, jeotekstillerin iç yüzeyi boyunca su geçirme kapasitesi lateral earth pressure yanal toprak basıncı lateral edge yan kenar lateral expansion yanal genişleme, yanal yayılma lateral face yan yüz lateral force yanal kuvvet (enine eğim ve kurblarda merkezkaç kuvvetten ileri gelen ve taşıta hareket doğrultusuna dik yönde etkiyen kuvvet) lateral friction yanal sürtünme, yan sürtünme, çeper sürtünmesi lateral height yanal yükseklik lateral load yanal yük lateral motion yanal hareket lateral opening yanal açıklık lateral overlap yanal bindirme

15 lateral pressure yanal basınç, yanal sıkışma, yanal itki lateral reinforcement yatay donatı lateral restraint reinforcement yatay tutulmuş donatı; malzemenin yatay yönde hareketini engellemek amacıyla jeotekstil üzerine serilen toprak dolgunun yük deformasyon modülünü ve nihai taşıma kapasitesini artırmak için yerleştirilen donatı lateral section yan kesit, yan kısım, enine kesit lateral squeezing out of soft soil yumuşak zeminlerin yanal genişlemesi lateral strain yanal birim boy değişimi lateral support yanal destek, yanal mesnet lateral surface yan yüzey lateral sway yanal kayma lateral thrust yanal basınç, yanal itki, yanal sıkışma lateral tie yatay sargı lateral velocity yanal hız lateral view yan görünüş lateral yield yanal şişme laterally confined yanal olarak genişlemesi önlenmiş laterally confined compression test ödometre deneyi, konsalidasyon deneyi, yanal genişlemesine mani olunmuş numune üzerine sıkıştırma deneyi laterally confined sample yanal genişlemesi engellenmiş deney numunesi laterally confined specimen bkz. laterally confined sample laterally constrained yanal olarak genişlemesi sınırlandırılmış laterally loaded piles yatay yüklü kazıklar laterite kırmızı kil, laterit, lateritli zemin, belirli volkanik taşların ayrışması ile meydana gelen kırmızı renkli bir çeşit mineral lateritic clay lateritli kil laterization laterizasyon, lateritleşme lateroflexion yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi

16 lateropulsion yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (bazı beyin hastalıklarında görülür) laterotorsion uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma lateroversion yana anormal dönme latest en son, en yeni latest model en son model latest type en yeni tip latest/at the (edat) en geç latex lateks, kauçuk köpüğü, kauçuk ham maddesi (kauçuk ağaçlarından çıkan ve doğal kauçuğun kaynağı olan süt görünümünde öz suyu için kullanılan genel deyim) latex kauçuk/hammadde lath bağdadi çıta, sıva çıtası, tiriz lath and plaster sıva lath work bağdadi, çatı makasındaki yan dikme lathe torna tezgahı lathe bastard dikdörtgen kesitli, tek sıra dişli torna eğeleme eğesi lathe bearers torna aynası, torna mandreli, torna yatağı yanak kenarları lathe bed torna kızağı lathe carriage bıçak tertibatının bloğu, yatakta ileri geri hareket eden takım, torna arabası lathe carrier torna arabası lathe carrier torna mesnedi, torna kalem mesnedi lathe center torna puntası lathe centers torna mesnetleri, torna karşılık puntası, torna puntaları lathe center grinder torna aynası ve torna punta başlığı arasına mesnetlenmiş konik sert noktaları taşlamada kullanılan üstten tahrikli zımpara taşı lathe cheeks torna kızak yanakları lathe chuck torna aynası lathe cutting tool torna kesici takımı

17 lathe dead center torna sabit puntası lathe dog torna fırdöndüsü, büyük parçalar için torna ara mesnedi lathe face plate torna plakası aynası lathe feed rod torna talaş mili lathe heads torna aynası ve torna punta mesnedi lathe headstock torna fener tertibatı lathe jaw torna ayağı lathe lead screw torna ana mili lathe live center torna döner puntası lathe planer torna aynasına bağlanan freze bıçağı ile metal yüzeyi işleme işini yerine getiren torna yatağına bağlı bir tip mekanizma lathe shop torna atölyesi lathe spindle torna mili lathe standards torna yatak mesnetleri lathe support torna kalem taşıyıcısı lathe tail stock torna karşı puntası lathe tailstock torna hareketli punta tertibatı lathe tools torna takımları lathe traverse torna yastığını dönme ve karşılama işlevini yerine getirmesi için hareket ettiren tahrik mekanizması lathe turning tornalama lathe torna, torna tezgahı, çıkrık tezgahı, çömlekçi çarkı lathe/turning torna tezgahı lather sabun köpüğü lathery köpüklü latissimus en geniş latitude enlem latten ince saç levha

18 latter en son lattice örü, kafes lattice beam kafes kiriş lattice coil çapraz sargılı bobin lattice filter kafes süzgeç lattice girder kafes kirişli köprü, kafes kiriş lattice network kafes devre lattice structure kafes yapı lattice tower kafesli kule lattice truss kafes makası, kafes kiriş lattice vibration kafes titreşimi lattice winding kafesli sargı lattice window kafes pencere latticed arch kafes kemer latus geniş latus rectum özkiriş laugh (f) gülme, gülüş laughing gas gülme gazı, azot oksit gazı (uyuşturucu olarak kullanılır) Açıklama [GY3]: Karşılık yanlış olduğu için değiştirdim. launch fırlatma; başlatma (ürün) launcher fırlatıcı launching sürme, fırlatma, denize atma, yüzdürme lava lav lavabo lavabo lavatory lavabo lavatory bowl trap lavabo tas sifonu lavatory p trap lavabo deve boynu sifonu lavatory trap lavabo sifonu lavatory ventilation tuvalet havalandırması

19 law kural, kanun law of acceleration ivme yasası law of attraction/newton s Newton genel çekim yasası law of boiling kaynama yasası law of Boyle Mariotte Boyle Mariotte yasası law of conservation of energy enerjinin korunumu kanunu law of conservation of mass kütlenin korunumu kanunu law of conservation of matter maddenin korunumu yasası law of Coulomb Coulomb yasası law of definite proportions sabit oranlar yasası law of floating yüzme kanunu law of inertia eylemsizlik yasası law of joule joule yasası law of large numbers büyük sayılar yasası law of Lavoisier Lavoisier yasası law of magnets mıknatıslık yasası law of obligations borçlar hukuku law of Ohm Ohm yasası law of photoelectric fotoelektrik yasası law of reflection yansıma yasası law of small numbers küçük sayılar yasası law of superposition kuvvetlerin süperpozisyonu kanunu law office avukatlık bürosu lawn çim, çimen lawn sprinkler çimen fıskiyesi lawrencium lavrensiyum, simgesi Lr, atom ağırlığı 103 olan element laws of Faraday electrolysis Faraday elektroliz yasaları laws of Keppler Keppler yasaları

20 laws of melting erime yasaları laws of Newton s motion Newton hareket yasaları laws of similitude benzeşim kanunları laws of the sea deniz hukuku laws of thermodynamics termodinamik yasaları laws of vortex motion girdap hareketi kanunları lawsuit dava, hukuk davası lawyer avukat lay sermek, yatırmak, yaymak lay a bridge köprü yapmak lay a cable kablo döşemek lay a pavement kaldırım döşemek lay barge boru döşeme gemisi lay brick tuğla döşemek lay shaft karşı mil, yardımcı dişli mi lay (a) yüzey dokusunda takım işareti veya çizgisi ana yönü, (b) dokuma tezgahlanndaki tiriz lay by 1. cep, durak cebi (taşıtların kısa süreli duruşlar için faydalandıkları belirli uzunluktaki genişletilmiş yol kısmı); 2. kenara ayırmak layer katman layer lattice structure tabaka kafes yapı (atomların kristalin madde içinde mükerrer aranjmanı) layer of gravel çakıl tabakası, çakıl yatağı, çakıl bantı, çakıl deposu layer of humus bitkisel toprak tabakası, humus tabakası layer of insulation izolasyon tabakası layer of loose rock küskülük kaya tabakası layer of peat turba tabakası layer of rock kaya tabakası layer of sand kum deposu, kum tabakası, kum bantı layer of security güvenlik katmanı

21 layer of silt silt tabakası layer strength coefficient tabaka dayanım katsayısı layer thickness tabaka kalınlığı layer, continuous bkz. continuous layer layer, discontinuous bkz. discontinuous layer layer, half closed bkz. half closed layer layer, impermeable bkz. impermeable layer layer, load bearing bkz. load bearing layer layer, open bkz. open layer layer, soft bkz. soft layer layered architecture katmanlı mimari laying serme, yatırma, yayma laying and finishing machine serme ve düzeltme makinesi (yol malzemesini alan, seren ve onu nihai yol kaplaması şeklinde kısmen veya tamamen sıkıştıran kendiliğinden hareketli makine) laying concrete beton dökmek laying of pipes boru döşeme laying out işlem yapmaya hazırlama laying out a curve kurbun aplikasyonu laying underground toprak altına döşeme laying out iş parçasını işaretleme, çaplama, tezgaha monte edip işlenecek duruma getirme lay off işe ara verme, işten çıkarma layout vaziyet planı, yerleşim planı layout düzen, vaziyet planı, şema, montaj planı, montaj şeması, tertip, donanım, tesisat, tertibat, belirli bir imalat için kurulmuş makineler ve tezgahlar grubu, gruplamak, planlamak layout yerleşim layout plan genel yerleşim planı, vaziyet planı layshaft hız kutusu grup dişli mili, yardımcı mil

22 lazy suzan otomatik sondaj borusu besleme sistemi lazy tongs, körüklü maşa, körüklü kıskaç LDV bkz. light duty vehicle leach filtre leachate süzme, filtre etme, sıvının zararlı istenmeyen atıklardan süzülmesi, filtre edilmesi, yıkanması leaching katıdan özünleme, süzme, filtre etme, yıkama, bir çözelti içindeki maddenin, sızdırma veya su geçirme yöntemiyle çıkarılması leaching of concrete betonun, betona zararlı maddeler tarafından yenilmesi leaching/concrete surface çözünmesi/ beton yüzeyi lead kurşun lead acid kurşun asidi lead additive kurşunlu kirletici maddeler lead alloy kurşunlu alaşım lead and acid storage battery kurşunlu asitli akümülatör lead bath kurşun banyosu lead coated kurşunlu, kurşun kaplı lead free gasoline kurşunsuz benzin lead gasket kurşun conta, kurşun pul lead in giriş, giriş kablosu lead in wire giriş kablosu lead line ındikatör diyagramının sol tarafındaki çalışma stroğu başlangıcındaki basınç yükselmesini gösteren düşey çizgi lead of valve buhar makinalarında kayar valf avansı lead ore kurşun filizi, kurşun madeni lead out çıkış, çıkış donanımı, çıkış kabloları lead packing kurşun dolgu lead pencil kurşun kalem

23 lead pipe kurşun boru lead plate kurşun levha lead screw (leading screw, guide screw) bir torna tezgahında yatak önünde yatay olarak hareket eden vida ve vida dişi açmak için kullanılan ana vida lead sheet kurşun kaplı sac lead soldering kurşunlu lehim lead terminal kutup başı lead time teslim süresi, yapım süresi lead tin overlay kurşun kalay kaplama lead wire ana kablo, giriş veya çıkış kablosu lead (a) helezon açıklığı, helezon aralığı, (b) ateşleme avansı, (c) kurşun, kurşunla kaplama, kurşun plaka leader öncü leader character (tab) iz karakteri (sekme) leader drain yağmur borusu leader firm lider firma leading vücuda devamlı kurşun girişine bağlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi leading axle ön dingil, klavuz dingil, lokomotif ön dingili leading bogie ön boji leading cable iletken kablo leading characters önde gelen karakterler leading coefficient baş katsayı leading current evresi önde akım leading edge of a pulse darbenin ön kenarı leading edge ön kenar, kanad başı, kanad ön ağzı, uçak kanadı veya türbin kanadı ön kısmı leading flank vida dişinin ön yüzü eş çalışan yüzü leading springs lokomotif dingil kutusu ve edevatını taşıyan yaylar leading term başat terim, en önemli terim

24 leading wheels lokomotif ön tekerleri leading zero öndeki sıfır lead rubber bearing kurşun kauçuk mesnet leads kılavuz, şahmerdan kılavuzu leads of a pile driver şahmerdan iskelesi, çakma iskelesi leads yatak boşluklarını kontrol etmek için montaj esnasında kullanılan değişik boydaki ince kurşun teller leaf yaprak, levha, tabaka, madeni şerit, yaprak makasın katı leaf compound magneto yaprak manyeto leaf spring yaprak yay leaf spring (laminated spring) yassı yay, yaprak yay, susta leaf spring steel yaprak yay çeliği leaf (a) piniyon dişli dişi, (b) yaprak yayları oluşturan tek yay leaflet broşür league fersah, bir uzaklık ölçüsü birimi leak sızma leak (leakage) sızma, kaçak, sızıntı leak detection kaçak arama leak detection kaçak tespiti, sızma tespiti, akma tespiti, kaçak bulma, sızma bulma leak detector kaçak dedektörü leak locator bkz. leak detector leak proof sızdırmaz leak proofness geçirmezlik leak rate sızdırma kayıpları leak test kaçak testi leakage sızıntı leakage current kaçak akım leakage detector kaçak dedektörü

25 leakage flux kaçak akı leakage line sızıntı hattı leakage path kaçak yolu, sızıntı yolu leakage radiation kaçak ışıma leakage test kaçak testi leaking sızan, sızdıran, kaçıran leakproof gasket sızdırmazlık contası leakproof joint sızdırmaz şekilde birleşme veya bağlantı leakproof sızdırmaz, gaz kaçırmaz leakproofing material sızdırmazlık maddesi leaky sızıntılı leaky pipe kaçaklı boru, sızdıran boru leaky valve sızıntı yapan supap lean yatırma lean burn engine zayıf yanmalı motor lean clay yavan kil, düşük plastisiteli kil, zayıf kil lean concrete zayıf beton, dolgu betonu, düşük dozlu beton lean gas jeneratör gazı lean mix zayıf karışım, düşük dozlu karışım lean mixture fakir karışım lean of tower kule meyili lean sand asphalt zayıf kum asfalt (filtre tabakası olarak kullanılan % 3 5 kum bitüm karışımı) leaning thread ince vida dişi leap atlamak leap year artık yıl learn öğrenmek learning algorithm öğrenme algoritması learningware bkz. courseware eğitim yazılımı

26 lease kiralamak lease rods dokuma makinasında ipleri ayırıp onları doğru konumda tutan iki çubuk leased line kiralanmış hat lease develop operate kirala geliştir işlet least en az, en küçük, asgari least action en küçük eylem least angle of traction sürtünme açısı least common multiple en küçük ortak kat least dimension en küçük boyut (flambajda) least element en küçük eleman least mean squares en küçük ortalama kareler least significant bit en önemsiz bit least significant character en önemsiz damga, en sağdaki damga least square adjustment en küçük kareler yöntemiyle dengeleme least squares en küçük kareler least squares estimator en küçük kareler kestiricisi least squares method en küçük kareler yöntemi least upper bound en küçük üst sınır leather deri leather belt kösele kayış, kösele transmisyon kayışı leather cup washer kösele rondela leather cushion kösele tampon, deri yastık leather gasket kösele conta, kösele pul leather packing kösele salmastra leather packing ring kösele salmastra halkası leather strap taşıma kayışı leave gitmek, kalkmak, terketmek lectual yatağa ait

27 lectulum küçük yatak lecture ders, ders vermek, konferans, konferans vermek led (light emitting diode) ışık veren diyot ledge kıyı, kenar, bordür, pervaz, çıkıntılı, çapraz parça, bir duvar veya kayalığın üzerindeki rafa benzer uzantı ledge rock ana kaya, kaya temel, kaya tabanı ledger purlin duvar üstü aşığı left sol left adjust, to sola yanaştırmak left aligned sola yaslanmış left alignment sola yaslama left backbone gidiş yönüne göre tip enkesitte soldaki şev kazığıyla yol ekseni arasında kalan parça left hand (lh) sol taraf left hand bend sol viraj left hand direction sol yön, sol taraf left hand drive (lhd) soldan direksiyonlu left hand nut sol dişli somun left hand screw sol dişli vida, sol ağızlı vida left hand steering sol direksiyon left hand thread sol vida dişi, sol diş left hand threading attachment sol vida dişi açma tertibatı left hand wheel sol el çarkı left handed engine motordan pervaneye doğru bakıldığında türbin şaftı saat ibresi tersi yönde donen uçak motoru left handed screw sol diş, sol vida dişi left handed tool sol elle kullanmak için yapılmış alet left justify, to sola yanaştırmak

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI MODEL NEW-TECH 1700/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

CANMAKINA www.canmakina.com.tr

CANMAKINA www.canmakina.com.tr ADK02 One or Two Needle, Double Locked Stitch Sewing Machine Spare Part Catalogue CANMAKINA www.canmakina.com.tr ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS Dikiş: Zincir Dikiş Type: Chain Stitch Dikiş Tipi 401 Stitch

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI MODEL NEW-TECH 2400/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü İsmail KARTAL Bölge Müdürü 25.11.2014 ASMA KÖPRÜ LOKASYONU ( KM: 4+175-7+082) DİLOVASI HERSEK BURNU İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK. İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Üç ayda bir

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK. İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Üç ayda bir KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Periyodik Kontroller Kaldırma Araçları (373-437) Üç ayda bir İş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılması

Detaylı

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 80 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor EZ80, Wacker Neuson'un en büyük zero tail ekskavatörüdür. Kompakt boyutlar, azaltılmış yakıt tüketimi ve yüksek performans

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K4001 K4002 4570351312 4570350312 4570350112 4570351512 KRANK DAMPERI 4020350013 KRANK DAMPERI VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER K4003 K4004 4572003170 0005501633 78 X 42 X 6303 80 X 48 K4005 K4006 4572003070

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 (CAR EP MODELLER) ÜNİTENİZ YÜKSEK KALİTELİ BİR ENDÜSTRİYEL TOZ EMME CİHAZI VE OTOMATİK BİR SİVİÇTEN

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS TUSATECH TUSA OTOMOTİV - KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE - TRUCK SPARE PARTS ÜRÜNLERİ / PRODUCTS COD O.E.M. NO MODEL PARÇA / DESCRIPTION FOTO / PICTURE TS 5130 51063305034 51063305040 TGS TGX EURO 4

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi Küçük panolar Buton delikli panolar...176 Terminal kutuları KL...177 BUS kutular BG...178 Kompakt panolar Kompakt panolar AE...179 Pano sistemleri TS 8 modüler pano sistemleri...182 TS 8 modüler pano sistemleri,

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

şerit testere makineleri

şerit testere makineleri şerit testere makineleri 1984 Yılında aile şirketi olarak kurulan BekaMak Türkiyenin metal kesme makinaları (şerit ve hidrolik kollu Testere) üretiminin önder firmalarındandır. Yüksek kalitede genel amaçlı

Detaylı

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ Malzeme Tanıtım i Adet - Fiyat i 1 5,85527E+12 100015202 TÜP, GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI, NESİL III, 18MM, TERSLEMEYEN M972-M978-M995 GECE GÖRÜŞ CİHAZI 300 ADET 5.250 TL ELEKTRONİK, KİMYASALLAR J.GN.K.LIĞI

Detaylı

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 190 CC 06.145.3005 BURUN MAKARASI Paslanmaz Çelik Burun Makarası 146,10 06.145.1505 ZİNCİR MUHAFAZASI Paslanmaz Çelik Zincir Muhafazası 3,40 06.045.0520 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 20 cm 11,05 06.045.5020

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

YEDEK MALZEMLER REFILLS

YEDEK MALZEMLER REFILLS F1 KART F1 DRIVER CARD KM-PLUS KART KM-PLUS DRIVER CARD KM-DCVAR KART KM-DCVAR DRIVER CARD KM-GOLD KART KM-GOLD DRIVER CARD F1 ve KM-PLUS KART için EL TERMİNALİ DISPLAY for F1 and KM-PLUS DRIVER CARD DDC-A60

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05011 AKÜ 17 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 17 1 154,45 182,25 YME001L61M62006 AKÜ LASTİĞİ 16 10 4,19 4,94 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD RTR075 RTR075-36 RTR075 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI Kod No Parça İsmi Fiyat $ B101 Yağ Tıpası B102 Yağ Keçesi B103 Tıpa B104 Dişli Kutusu B105 Dişli Kutsu Contası B106 Dişli Kutusu Kapağı B107 Dişli Kutusu

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS RS 10-28 wl 01 HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE WITH LATHE HİDROLİK TORNALI JANT DÜZELTME MAKİNESİ RS 28 wl GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES 10-28 Ölçülerde / For sizes

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ TUĞLA- BRİKET- ÇÖMLEK VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN ORAPİ YAĞLAMA ÜRÜNLERİ

SERAMİK SEKTÖRÜ TUĞLA- BRİKET- ÇÖMLEK VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN ORAPİ YAĞLAMA ÜRÜNLERİ TUĞLA- BRİKET- ÇÖMLEK VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN ORAPİ YAĞLAMA ÜRÜNLERİ Bu sektörde en önemli kriterlerden biri kullanılan ham maddelerin (kum ve killerin) toz kalınlıklarıdır. Ham madde hazırlanması

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BACK POCKET SETTER UNIT WITHOUT FOLDING FOR TROUSERS PANTOLON ARKA CEP TAKMA OTOMATI KATLAMASIZ MODEL NEW-TECH 3000/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

Tarih İŞYERİ AMİRİ Konunun adı MÜHÜR-İMZA

Tarih İŞYERİ AMİRİ Konunun adı MÜHÜR-İMZA PRESLER Sac levhaların kabartma, bükme, oluk açma, kesme vb şekillendirme işlemlerinde işlemin karakteristiğine göre çeşitli türden presler kullanılmaktadır. Bu işlemlerde diğer önemli nokta da belli bir

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Bakım Alet ve Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI R 0 BENZİNLİ SU MOTORU PARÇA OD NO P - BENZİNLİ SU POMPASI 1-01 Silindir Kafası Komple 1-02 Klavuz Yatak 1-03 Klavuz Yatak 1-04 Ring 1-05 1-06 Sübap Kapağı 1-07 1-08 Hortum 1-09 1-10 Saplama 1-11 1-12

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05011 AKÜ 4 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 4 1 154,45 182,25 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ 8 1 17,00

Detaylı

YENİ ÜRÜNLER KALIP YAPIMI II / E 1307 Merkezleme ünitesi, düz. Şimdi web sitemizden sipariş verin!

YENİ ÜRÜNLER KALIP YAPIMI II / E 1307 Merkezleme ünitesi, düz. Şimdi web sitemizden sipariş verin! YENİ ÜRÜNLER KALIP YAPIMI II / 2017 Şimdi web sitemizden sipariş verin! www.meusburger.com E 1307 Merkezleme ünitesi, düz KILITLER Maçaların hassas merkezlenmesi için Direkt olarak çekirdekten merkezlenmiş

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

Tamamen Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sökmeye. Yazan: Robseth Taas

Tamamen Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sökmeye. Yazan: Robseth Taas Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Sökme Tamamen Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sökmeye. Yazan: Robseth Taas GİRİŞ Bu uzun rehberde tamamen Leica değil Panasonic tarafından üretilen lensi hariç, senin FZ1000 sökmeye

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Talimat No 31339907 Sürüm 1.2 Parça No. 31339904, 9487267, 31359217 Park yardımı, arka Volvo Car Corporation Park yardımı, arka- 31339907 - V1.2 Sayfa 1 / 26 Donanım

Detaylı

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNE ÇEŞİTLERİ *Sabit makara *Hareketli makara *Palanga *Kaldıraç *Eğik düzlem *Çıkrık *Dişli çarklar *Kasnaklar *Kama BASİT MAKİNE ÖZELLİKLERİ *Basit

Detaylı

SPEED GRADER G2. Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite

SPEED GRADER G2.  Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite & SPEED GRADER G2 www.pthproducts.com Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite 2 İki boyda mükemmellik 80 HP ve üzeri çekici gücüne sahip olan Daha düşük motor

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

TOZ LASTİK TAKIMI CT 0 SB... SN....9 DUST RUBBER SET / CT 00 ŞAPKALI TOZ LASTİĞİ / THRUST PART WITH BELLOW 7 mm CT 0 TOZ LASTİK BURCU / DUST RUBBER BUSH *8*0 mm Q 7 mm TOZ LASTİK TAKIMI CT 8 DUST RUBBER

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı