T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR ÖZELLİKLERİNE GÖRE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Derya ÇOBAN Enstitü Anabilim Dalı: Türkçe Eğitimi Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ Aralık 2008

2 BEYAN Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Derya ÇOBAN

3 ÖNSÖZ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümünde yüksek lisansa başladığım zamanlarda, kendi öğretmenlik deneyimim süresince elde ettiğim tespitler ve araştırmalarım esnasında da ulaştığım benzer değerlendirmeler ışığında, yaş gurubu çocuklarına okumayı sevdirecek, onlarda dört temel dil becerisini geliştirecek, estetik zevk uyandıracak, yaratıcılıklarını arttıracak, farklı ve yeni metinler önerilebileceğim bir tez yapmak istemiştim. Bu isteğimi tez danışmanım, Doç Dr. İsmail GÜLEÇ e açtığımda, masalların çocuklar için önemli bir tür olduğunu ve bu konuda çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de başlangıçtaki amacımla örtüştüğünü düşünerek bu öneriyi çok büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Hangi masalları inceleyeceğimi düşünürken hocamın getirdiği Türk Folklor Araştırmaları dergisi bana büyük bir kolaylık sağladı. Dergi 380 sayı yayımlanmıştı. Bu kadar çok sayı yayımlanmış bir dergide inceleme yapmanın güçlüğü ve bir yüksek lisans tezinin hacmini aşmaması için ilk 183 sayıyı incelemeyi uygun bulduk. Başlangıçta masallar ve efsaneleri yaş gurubu için incelemeyi istemiştik; ancak dergide çok fazla masal metninin bulunması bizi, çalışma alanımızı daraltmaya ve sadece masalları incelemeye yöneltti. Dergideki 79 masal metnini hocamın da öngördüğü ölçütler ışığında tek tek inceledim. 1,5 yıl süren bu yoğun çalışma neticesinde ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören çocuklara tavsiye edebileceğimiz 53 masal tespit ettik. Böylece Türkçe ders kitaplarında daha önce yayımlanmamış masal metinlerini öğretmenlerin ve ders ve yardımcı kitap hazırlayanların istifadesine sunmuş olduk. Tezimin konusunu teşkil eden Türk Folklor Araştırmaları dergisi ve imtiyaz sahibi İhsan HINÇER le ilgili bilgilere ulaşmamda yardımcı olan Folklor ve Edebiyat dergisi çalışanlarına, bugüne dek eğitimimde emeği bulunan değerli tüm hocalarıma, fikir oluşumundan çıktı alma sürecine kadar tezimin her aşamasında benden yardım ve desteğini esirgemeyen değerli danışmanım Doç Dr. İsmail GÜLEÇ e ve sevgili aileme sonsuz şükranlarımı sunarım. Derya ÇOBAN Aralık 2008

4 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...iv ÖZET.. v SUMMARY.vi GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: YAŞ GRUBUNUN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ Bedensel Gelişim Bilişsel Gelişim Özellikleri Duyuşsal Gelişim Özellikleri BÖLÜM 2: ÇOCUK EDEBİYATI VE MASALIN ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ YERİ Çocuk Edebiyatı Ve Tarihî Gelişimi Masal Masal Değerlendirmelerindeki Ölçütler İleti Kahramanlar Dil Ve Anlatım BÖLÜM 3: TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN SAYILARINDA YERALAN MASALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Folklor Araştırmaları Dergisi İhsan HINÇER Dergide Yer Alan Masallar ve İncelenmesi Cücan ile Dev Tın Tın Eden Kabacık Kös Köse Ayı ile Keçi Kırk Köse ile Bir Köse Yüreğim Atıp Batır Çırpıcı Baba Pir Goca Baltacı Ömer Paşa Canpolat Masalı Ali Cengiz Oyunu Çoban Deli Karı Eshabı Hehf Masalı Kâtip Masalı Keklik Masalı Tilki ile Ayı El Bilmez Alelacaip Oyun Hikâyesi Keloğlan İran Şahının Oğlu Kırk Dost Masalı Korkak Masalı... 95

5 Padişah Masalı Kuyumcu Masalı Cihanşah a Söylenmeyen Sır Laf Ebesi Keloğlan ın Ettikleri Harbe Giden Saka Kuşu İnatçı Horoz Ayşe Ana nın Deliliği Salman ın Oğlu Üç Köse Beyoğlu Ali Tülüm Üvey Ana Deli Kardeş Konyalı Kayseriliye Nasıl Külah Giydirmiş? Her İşi Gören Değirmen Hocanın Aklı Namert Adam Beyoğlu nun Kızı Uyusun Uyansın Da Güllere Boyansın Zülfü Siyah ile Şehzade Feslikancı Kız Fatma Abla nın Kızı Kaplumbağ Kabuğu Fatma Hanım Padişahın Seyahati Korkak Adam ve Devler Düzenci Kadın Evran Padişahın Kızı ve Uşağı Serseri Oğlan Akıllı Tilki Çömüdük Derviş Bir Elmanın Hakkı Padişahın Küçük Kızı ve Tavladaki At Balta Bıyık ve Şehzâde Heyamola Padişahın Kızı ve İncili Padişahın Oğlu Güllü Üç Kazanım Var Doğmadık Balaklar Üç Kuzu ile Kurt Kafasız Mehmet Ağa Kraliçenin Hazinesi Vefâkar Kız Sepetçi Baba Muradına Eren Kızla Beyoğlu Keloğlan İhtiyar Oduncu Cimri Tembel Çocuk ile Padişah Kızı Hüsnü Yusuf Mitişik Kız

6 Sihirli Tavşan Bir Keloğlan Masalı: Hiç Zakkum Ağacı SONUÇ KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

7 KISALTMALAR LİSTESİ C. :Cilt çev. MEB :Çeviren :Milli Eğitim Bakanlığı s. :Sayfa S. :Sayı TDK TFAD vd. :Türk Dil Kurumu :Türk Folklor Araştırmaları Dergisi :Ve diğerleri Y. :Yıl yay. haz. :Yayına Hazırlayan

8 SAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özeti Tezin Başlığı: Türk Folklor Araştırmaları dergisinin sayılarında yer alan masal metinlerinin, yaş grubu öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi. Tezin Yazarı: Derya Çoban Danışman: Doç. Dr. İsmail Güleç Kabul Tarihi: Sayfa Sayısı: 297 Anabilimdalı: Türkçe Eğitimi Bilimdalı: yılları arasında 360 sayı olarak yayımlanmış olan, Türk Folklor Araştırmaları adlı derginin ilk 183 sayısındaki 79 masal, yaş grubu çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Masallar; tema, iletiler ve kahramanları yönünden bilişsel ve duyuşsal uygunlukları göz önüne alınarak ve yapılandırmacı anlayışın öngördüğü becerilerin geliştirilmesine imkan sağlayacak nitelikte olup olmadığına göre incelenmiştir. Metinlerde anlatım unsurlarının çocuklarda merak ve ilgi uyandıracak olması, eğitirken eğlendirme fonksiyonu ve edebîlik açılarından değerlendirilmiştir. Çalışmamız üç bölümden ve beş ekten oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmamız sonucunda metinleri önereceğimiz hedef kitlenin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özellikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, çocuk edebiyatı ve masalın çocuk edebiyatındaki yeri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ilgili dergideki masalların değerlendirilmesi verilmiştir. Ekler bölümünde, 79 masal metni sunulmuştur. Ekler bölümünde ise masalların incelenmesi sonucunda vardığımız neticeler, dört tablo ile sunulmuştur. Bu çalışma ile hem Türk Folklor Araştırmaları adlı edebiyat tarihine karışmış olan bir dergiye, salt Türkçe Eğitimi, edebiyat sahası değil birçok alandaki araştırmacıların dikkatleri çekilmiş hem de yaş grubu çocuklarının Türkçe ders kitaplarına farklı, yayımlanmamış masalların kazandırılması ihtiyacı bir ölçüde karşılanmıştır. Eleştirel düşünme, empati kurma, hoşgörülü olma, kendini ifade edebilme, yaratıcı düşünme gibi becerileri geliştirirken gurup çalışması, drama gibi anlatım tekniklerinin kullanımına elverişli metinler öğretmenlerin ve araştırmacıların beğenisine sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Türk Folklor Araştırmaları, çocuğun gelişim sahaları ve özellikleri, masal, çocuk edebiyatı.

9 Sakarya University Insitute of Social Sciences Abstract of Master s/phd Thesis Title of the Thesis: Evaluation of the folktales published in the journal of Turkish Folklore Researches between the pages with respect to cognitive, affective and psychomotor characteristics of year old students. Author: Derya Çoban Supervisor: Assoc. Prof. Dr. İsmail Güleç Date: Nu. Of Pages: 297 Department: Turkish Education Subfield: 79 folktales from the first 183 pages of the journal of Turkish Folklore Researches, published between the years of 1949 and 1980 as 360 volumes, were evaluated with respect to the cognitive, affective and psychomotor characteristics of year old students. Folktales were evaluated in terms of their content, messages and protagonists considering their cognitive, affective and psychomotor appropriateness and their quality in the provision of the opportunities for the development of the skills proposed by the constructivist approach. Texts were evaluated in terms of the turn of phrase regarding its effectiveness in the arousal of curiosity and interest in children, its functionality in enjoying children in addition to educating them and its being literary. Our study consists of three parts and five appendix. In the first part, cognitive, affective and psychomotor characteristics of the target group to whom the texts will be suggested as a result of this study were discussed. In the second part, children s literature and the role of folktales in children s literature were examined. In the third part, the evaluation of folktales from the related journal was presented. In the appendix section, the texts of 79 folktales were introduced. Moreover, in the appendix section, results concluded from the evaluation of folktales were offered along with 4 tables. With this study both a vanishing journal; namely, the Turkish Folklore Researches, was pointed to the researchers not only in the field of Turkish Education and Literature but also to researchers from different areas, and the need for the obtainment of different and unpublished folktales for Turkish course books of year old children was met to a certain level. The texts appropriate for the use of instructional methods like grouping and drama while developing such skills as critical thinking, empathy, tolerance, self expression and creative thinking were tendered to the plaudit of teachers and researchers. Keywords: Turkish Folklore Researches, children s developmental areas and characteristics, folktales, children s literature.

10

11 GİRİŞ Araştırmanın Amacı: 21. yüzyılda muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmeyi hatta onları geçebilmeyi hedefleyen Türk toplumunun önüne ilk olarak eğitim kavramı çıkmaktadır. Yazılı ve görsel medya organlarında, günlük yaşam içerisinde sıkça karşılaştığımız ve kullandığımız Eğitim şart. ifadesinin nasıl hayat bulacağı ise önemli bir sorundur. Bu soruna kalıcı, akılcı, bilimsel çözümler sunabilmek için ilk aşamada eğitimin ne olduğuna bakmak gerekir. ERCAN, eğitimi, gelişmeyi engelleyen nedenleri ortadan kaldırarak, kişiyi yetiştirmeye çalışmaktır. şeklinde tarif eder (2000: 83). Bu ifadede belirtildiği gibi eğitim öncelikle toplumdaki her bireyin kendini doğru ifade etmesini, gelişmesini, zamana şartlara göre değişime uyum göstermesini, kendine ve topluma yararlı birey olabilmesini ve onu hedeflerine ulaşmasından alıkoyan engellerin ortadan kaldırılmasını sağlaması gerekir. Bizce, bu olumsuz etkilerin bertaraf edilebilmesinin ön koşulu insan ve onun ilişkili olduğu temel kavramları irdelemek ve aralarındaki yapıyı doğru çözümlemektir. İnsan ve onun doğrudan ilişkili olduğu kavramlar objektif olarak değerlendirilir ve mevcut durum içinde doğru amaçlar tespit edilirse, eğitimde bizi istenilen sonuçlara ulaştıracak doğru yaklaşımlar belirlenebilir. Bu sayede, kullanılan yaklaşımların, yöntem ve tekniklerin uygulanabilirlik seviyeleri ve bilimsel nitelikleri daha yüksek olur. İnsan ve onunla bağlantılı kavramlara değindikten sonra eğitimimizde uygulanan yaklaşımın özelliklerine, ele aldığımız kavramlarla ilişkilerine açıklık getirmeye çalışacağız. TDK nin Türkçe sözlüğünde İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünce yeteneği olan en gelişmiş canlı (1998: 1089). tanımıyla ifadesini bulan insan kavramı pek çok sosyolog, psikolog ve dilbilimci tarafından ilgi alanları paralelinde tarif edilmiştir. Sözlükteki tanımından insanı diğer canlılardan en gelişmiş olma sıfatıyla ayıran özelliğinin sözle anlaşabilmesi (dile sahip olması), akıl ve düşünce yetisine haiz olmasını çıkarabiliriz. Bu da insan kavramının dil, akıl, düşünce iletişim boyutu sebebiyle de kültür ve eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu gösterir. Sosyal bir varlık olan insan, içinde doğduğu toplumla olan ilişkileri çerçevesinde gelişir. Bu nedenle yaşadığı toplumdaki kurallar, değerler insan hayatını şekillendirir. Bu safhada karşımıza kültür kavramı çıkar. Kültür, Bir milleti öteki milletlerden ayıran yaşayış tarzı, o millete özgü duygu ve düşünce birliğinin oluşturduğu ortak ruh. tur (Korkmaz, 2003: 15). Zeynep Korkmaz ın bu tanımında kullandığı ortak ruh millî şuur, toplum bilinci de denilen milletleri ayakta tutan, varlıklarının devamını sağlayan ve onları diğer milletlerden ayıran bir sosyal akrabalık bağıdır. Sadık Tural, kültür üzerine yapılmış tüm tanımları kapsayacak şekilde kültürü; Tarih bakımından mevcudiyeti kesin olarak bilinen bir toplumun, sosyal etkileşme yoluyla nesilden nesile aktardığı manevî ve maddî yaşayış tarzlarının temsil ve tecelli bakımından yüksek seviyedeki bir bileşiği 1

12 olan, sebebi ve sonucu açısından ise ferde ve topluma benlik, kimlik ve kişilik ile mensubiyet şuuru kazandırma, bütünleşmiş kılma, yaşanan çevreyi ve şartları kendi hedefleri istikametinde değiştirme arzu ve iradesi veren değer, norm ve sosyal kontrol unsurlarının belirlediği bir sistem olarak ifade etmiştir (Ünalan, 2002: 9). Tanımlarda da zikredildiği gibi kültür, bir topluma kişilik kazandıran, onu farklılaştıran, geçmişten devralınıp gelecek kuşaklara aktarılan, maddî ve manevî değerler toplamıdır. Bu değerlerin, ortak ürünlerin aktarılmasında da dil ve eğitim mefhumları karşımıza çıkar. İnsanı en gelişmiş varlık olmaya götüren özelliklerin belki de birincisi olan dil in tanımı araştırmacıların bakış açılarına göre farklılık göstermektedir. Aksan a göre Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş bir dizge. dir (1998: 55). Ergin e göre ise İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş sosyal bir müessese dir (2001: 3). Berke Vardar ise dili Belli bir insan topluluğuna özgü çift eklemli sesli göstergeler dizgesi (Vardar, 1998: 75) olarak tanımlar. Timurtaş, dili uzun bir zaman içerisinde ve çeşitli tarih, coğrafya ve kültür şartları altında meydana gelmiş; içtimaî yönü ağır basan, tabiî (canlı) bir varlık olarak tanımlamaktadır. (Ünalan,2002:108) Sapir e göre Dil, yalnızca insana özgü olan; düşüncelerin, duyguların ve isteklerin, istençle (irade göstererek) üretilmiş semboller kullanarak iletilmesini sağlayan bir yöntemdir (Öztürk, 2005: 8). Dil üzerine yapılan bu tanımları çoğaltmak mümkündür. Burada ele aldığımız tanımların ortak noktaları; dilin toplum için ortak anlamlar taşıyan, çok yönlü, zaman içinde değişebilen, canlı bir ses sistemi oluşudur. En önemli işlevi ise insanlar arasında duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasını sağlamasıdır. Zeynep Korkmaz ın ifadesiyle En basit tanımıyla bir bildirim aracı dır (2003:1). Gönderenden alıcıya ulaşılması istenilen mesajın en anlaşılır şekilde iletilmesini sağlaması yönüyle de dil, iletişimin içinde vazgeçilmez unsurlardan birisi olarak hayatımızdadır. Düşünme ve düşündüklerini dışa vurmada insanın en önemli silahı konumundaki dilin, bu safhada düşünce ile de bağlantısı ortaya çıkar. Dilbilimciler düşünce ile dil arasındaki ilişkide farklı görüşler ortaya koymuştur. Platon ve onu takip eden araştırmacılar, düşüncenin ancak dil ile gerçekleşebileceğini savunmuşlardır. R. W. Langacker gibi bazı dilbilimciler ise dil olmadan da düşünülebilineceğini savunmuşlardır. Dil olmadan da düşüncenin olabileceği savunulmuşsa da düşüncenin oluşumundan sonra insanın bunu dış dünyaya aktarımı ancak dille olmaktadır. Bu nedenle düşünce yine dile muhtaçtır. Bu noktada Tanpınar, dilin insanlığın kendisi olduğunu ve zihin hayatımızın dille var olduğunu savunmaktadır. Tanpınar la paralel düşünen Aksan a göre dil; 2

13 insanı insan yapan niteliklerin başında gelir. Onun duygularını düşüncelerini, isteklerini bütün incelikleriyle açığa vurmasına, yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlar (Ünalan, 2002: ). Milletler, evreni dillerinin kendilerine sundukları olanaklar çerçevesinde algılarlar. Dildeki kelimelerle düşünüp dünyayı algılayıp anlamlandırabilirler. İnsanların, bir toplum içinde ortak anlamlara ulaşmalarında, doğru iletişim kurmalarında, sosyalleşip gelişmelerinde, gelecek nesillere birikimlerini aktararak varlıklarını sürdürmelerinde dile ihtiyaçları vardır. Dilini doğru kullanıp duygu ve düşünceleri doğru ifade etme, yaratıcı düşünme, çözüm üretme, millî bilinci kazanıp aktarma ise eğitim yoluyla kazanılır. Eğitimin ise gelişi güzel yapılacak bir iş olmadığı yukarıda açıklamaya çalıştığımız kavramların hassasiyetiyle ortaya çıkmaktadır. Dünya üzerinde tüm çağdaş toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de eğitim, örgün ve yaygın eğitim kurumları eliyle devlet tarafından verilmektedir. Her devletin kendi örgütsel yapısını, varlığını sürdürebilmesi gelecek nesillere verilen bu eğitim kanalının sağlıklı işlemesine bağlıdır. Türkiye de bu kanalı işletip her vatandaşın eğitim hakkını kullanabilmesini sağlayan kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, değişen ve gelişen şartlara, bilimsel verilere göre eğitimi bir plan dâhilinde yönlendirmektedir. 21. yy. ın istediği insan profiline uygun nesilleri yetiştirmek için Millî Eğitim in ön gördüğü temel amaçları, sayılı, tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nda, 2. maddede şu şekilde belirtilmiştir: 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak (MEB (2009), Milli Eğitim Temel Kanunu ). Ulusal kültürümüzün çocuklara kazandırılıp gelecek kuşaklara aktarılması millî eğitimin temel görevlerindendir. Bunun gerçekleştirilmesinde, çocuğu millî şuuru canlı tutacak eserlerle karşılaştıran Türkçe derslerinin büyük bir işlevi bulunmaktadır (Özbay, 2006: 5). 3

14 Millî Eğitim Temel Kanunu amaçlarının Türkçe dersindeki tezahürü sonucunda ilköğretim okullarında Türkçe öğretiminin amacı, 2098 sayılı Tebliğler Dergisi nde Temelöğretim Okulları Türkçe Programı nda şöyle belirtilmiştir: 1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak; 2. Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ve yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak; 3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek; 4. Onlara dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duyguların gelişmesinde yardımcı olmak; 5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek; 6. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak; 7. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak; 8. Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek (MEB, 1981: 327). Türkçe derslerindeki eğitim faaliyetleri Millî Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Kavcar a göre dil eğitiminin temel amacı çocuktaki düşünce ve iletişim becerisini geliştirmektir (1998: ). Türkçe dersleri ile ana dilinin zenginliklerini keşfeden, dili doğru ve etkili kullanarak düşüncelerini yazılı ya da sözlü etkin ifade edebilen, bu sayede toplumla etkin iletişim kurup sosyalleşen, toplumsal bir rol edinen, yetenekleri doğrultusunda kendini geliştiren, yaratıcı düşünebilen, farklı düşüncelere saygı duyabilen, çözüm üretebilen çocuklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçların olabildiğince hayata geçirilmesi için 2005 yılında yayınlanıp 2006 dan itibaren de ilköğretimin ikinci kademesinde kademeli olarak uygulamaya koyulan Türkçe Dersi Öğretim Programı, bu anlayışla hazırlanmıştır. Yeni program, yapılandırmacı yaklaşım ın temel prensiplerine göre düzenlenmiştir. Gürcü Koç, 2003 yılında yayınladığı tezinde yapılandırmacı yaklaşımın bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkilerini ortaya koymuştur. Buna göre yapılandırmacı anlayışı, temelde etkileyen iki bilim adamından söz edebiliriz: Piaget ve Vygotsky. Bu iki bilim adamının temelde birbirinin zıttı olmayan; ancak bazı farklılıklar içeren iki yaklaşımı bulunmaktadır. Piaget ve onun 4

15 görüşlerini benimseyen Von Glasersfeld, Fosnot Bilimsel Yapılandırmacılığı, Vygotsky ve onun takipçisi olan Leont ve Bakhtin Sosyal Yapılandırmacılığı savunmaktadır. Piaget, sosyal etkileşim sonucunda oluşan dengesizlik ile bireyin bilgiyi nasıl yapılandırdığını incelemiştir. Bu yaklaşım biyolojik temellidir ki Darwin in Evrim Teorisi nden etkilenmiştir. Piaget kuramını üç temel kavram üzerine oturtmuştur: Şema, özümseme ve uyum. Birey yeni bilgiyle karşılaştığında bir dengesizlik yaşar. Önceki deneyimleriyle edindiği zihnindeki şemalarla (yaşantılar, bilgiler) yeni bilgiyi uyumlu hale getirmeye çalışır bunu sağladığında ise bilgi özümsenmiş olur ve tekrar denge sağlanır. Özümseme, yeni bilgiyi önceden var olan şemaya uygun duruma getirme. Uyma, önceden var olan şemayı yeni veriye uygun duruma getirmek için değiştirme. =Denge Piaget, ergenlik dönemine kadar bireyin bilgiyi nasıl edindiğini açıklamıştır. Bilgi türlerini fiziksel, matematiksel-mantıksal, sosyal olarak çeşitlendirmiştir. Sosyal yapılandırmacı anlayışın kapsamı bilişsel yapılandırmacılığa göre daha sınırlı olmasına karşın bugün daha geçerli görülmektedir. Yeni öğretim programı da buna dayanmaktadır. Vygotsky, bireyin öğrenmesi için mutlaka bir sosyal etkileşimin olması gerektiğini savunmuştur. Sosyal etkileşim sonucu gözlemleriyle edindiği bilgileri içselleştiren bireyin, öğrenmeyi gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Piaget, öğrenmeyi özümseme ve uyum ile açıklarken Vygotsky, içselleştirme kavramıyla açıklar. Eleştirel düşünme, analiz, sentez, algılama, hatırlama gibi üst düzey bilişsel faaliyetlerin bireyler arasından bireye doğru ilerleme sürecine içselleştirme denir. Bilişsel yapılandırmacılık ile sosyal yapılandırmacılığın temel farklılığı Piaget nin üst düzey bilişsel sürecin bireyden çevreye, Vygotsky nin bireyler arasından bireye doğru olduğunu savunmasıdır. Vygotsky, sosyal kültürel zihnin bireylerde nasıl oluştuğunu, Piaget ise toplum ve kültürel değişimi olanaklı kılan yeni bilginin birey tarafından nasıl yapılandırıldığını araştırmıştır. Vygotsky ye göre çocukta kendiliğinden oluşan kavramlarla, formal eğitimle kazanılan kavramlar olarak iki farklı bilgi vardır. Bireyin doğal çevreden kendisinin edindiği bilgileri, öğretmen okulda sistemli bir yaklaşımla bilgileri organize hale getirir. Vygotsky buna yakınsal gelişim alanı der. Yakınsal gelişim alanı, çocuğun var olan gelişim düzeyi ile eğitim sonucu ulaşacağı potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farka verilen addır. Her çocuğun kendi deneyimleriyle oluşturduğu gelişim düzeyi farklıdır. Bu da eğitimi etkilemektedir. 5

16 Vygotsky nin sosyal yapılandırmacılık anlayışına dayalı programda görülen temel özellikler şunlardır: 1. Eğitimin temel amacı, çocuğu sosyal yaşamdaki karmaşıklığa hazır hale getirmektir. Öğrenme kültürel bilginin paylaşımı, kavramların kültür tarafından nasıl anlaşıldığı ve üyeler tarafından nasıl uygulandığıdır. Yapılandırmacılığın temel iki özelliği gerçek yaşamı yansıtması ve sosyal etkileşimdir. 2. Davranışçı eğitim programlarında nesnel bilginin öğrencilere aktarılması önem kazanırken, yapılandırmacı eğitim programı, öğrenciyi merkez alarak, içeriği öğrenci ilgileri ve özellikleri doğrultusunda planlamakta, uygulamakta, ve değerlendirmektedir. 3. Her öğrenci için aynı hedef değil öğrencilerin gereksinimlerine göre hedefler üst düzey öğrenmelere göre belirlenmektedir. Bilgi yapılandırmacı anlayışta değişime açıktır, kesin gerçekler yerini yaşayan uygulanan bilgilere bırakmıştır. Yapılandırmacı anlayış, ne öğretmeli yerine birey nasıl öğrenir sorusuna cevap aramaktadır. 4. Yapılandırmacı anlayışta konu merkezli tasarım yerine öğrenci merkezli tasarım kabul edilmektedir. Öğrencinin ilgileri ve gereksinmeleri doğrultusunda, yaşamla bağlantılı olarak içerik planlanır. Bilgiyi anlatmak yerine öğrencinin içerikle etkileşim kurması ve bilgiyi yapılandırması beklenmektedir. 5. Yapılandırmacı sınıflarda öğrencinin kendi kararlarını verebildiği, kendi öğrenme planını yaptığı ve uyguladığı öğrenme etkinlikleri uygulanmaktadır. Etkinlikler yoluyla eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, analiz etme gibi üst düzey öğrenmeler kazandırılmaktadır. 6. Yapılandırmacı yaklaşımda değerlendirme, öğretmen ve öğrenciyle birlikte yapılan bir süreçtir. Sonuç değil, süreç değerlendirilir. Değerlendirme, öğrenmeye yardımcı bir araçtır. Öğrencilerin kendilerindeki değişimi fark edebilmeleri için performans değerlendirme, özgün değerlendirme, günlük yazma, öğretmen gözlemleri, görüşme, tümel dosya, problem çözme gibi çoklu değerlendirme teknikleri kullanılır. 7. Yapılandırmacı anlayışın temel ilkesi karşılıklı saygının olduğu sosyal ahlâkî bir atmosferin yaratılmasıdır. Öğretmen ve öğrenenler arasındaki yoğun etkileşim, demokratik bir ortam ve öğrenenlerin görüşlerini rahatlıkla açıklamalarını sağlamaktadır. Öğrenci etkin katılım sağlar ve kendini değerli hisseder. 8. Her iki yapılandırmacı yaklaşım da bilişsel değişikliğin, yeni bilginin önceki kavramlarda dengesizlik yaratmasıyla oluştuğunu savunmaktadır. Sosyal etkileşim öğrenmede etkilidir. Kavramsal değişikliği sağlamak için karma yetenek grupları kullanılmalıdır (Koç, 2003: 20-34). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan Türkçe programının derslerde uygulanacağı kılavuz kitaplarla öğretmenlere sunulmuştur. nasıl 6

17 TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YAPILANDIRMACI ANLAYIŞIN UYGULANMASINDAKİ TEMEL PRENSİPLER Türkçe dersinin, dil bilgisi kuralları öğretilen ya da kelime ezberletilen bir ders olduğunu düşünmek doğru bir bakış açısı değildir. Toplum içinde belli bir rol edinmeye çalışan her bireyin kendini ifade gücünü kazanacağı bir derstir. İnsanın gelişimini sağlayan becerileri edindiği bir ders olarak uygulanmasıyla daha önce değindiğimiz amaçlar gerçekleşebilir. Bu anlayışın rehber alındığı derslerde içeriğin, okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi öğrenme alanlarında kazandırılacağı belirtilmiştir (Erol, 2006: 38). Kılavuz kitaplarında Millî Eğitim ve Türkçe Programının temel amaçlarının gerçekleştirilmesi için kazandırılacak becerilere yer verilmiştir: 1. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma. 2. Eleştirel düşünme. 3. Yaratıcı düşünme. 4. İletişim kurma. 5. Problem çözme. 6. Araştırma. 7. Karar verme. 8. Bilgi teknolojilerini kullanma. 9. Girişimcilik. 10. Kişisel ve sosyal değerlere önem. 11. Estetik zevk yaratma. 12. Millî, manevî ve evrensel değerlere duyarlı olma (Erol, 2006: 39). Bu beceriler 6. sınıflarda Sevgi, Atatürk, Bilim ve Teknoloji, Kişisel Gelişim, Doğa ve Evren ve Okuma Kültürü temaları; 7. sınıflarda ise İletişim, Atatürkçülük, Doğa ve Evren, Duygular ve Hayaller, Alışkanlıklar ve Millî Kültür temaları kapsamındaki metinlerle kazandırılmaya çalışılmaktadır. İnsan ve Eğitim Kavramlarının Etkileşimi başlığı altında insan ve kültür arasındaki bağın, bir millet için hayatî bir önem arz ettiğini vurgulamıştık. 7

18 Dil, yaşadığı toplumdaki kültürün bir ögesi aynı zamanda onun taşıyıcısı durumundadır. Bu sebeple Türk milletinin bekası için geçmişten devralınan kültür mirasının, gelecek kuşaklara aktarılması gerekir. Tarih sahnesinde, bir milletin geçmişiyle geleceği arasındaki köprü vazifesini gören kültürün en iyi sunulduğu alan da şüphesiz dil ürünleri olan edebî metinlerdir. Dil ve kültür edebî metinlerde yaşar yaş grubundaki çocukların eğitiminde kullanılacak, onlara kültürel değerlerini kazandıracak en uygun türlerden birisi masaldır. Yapılandırmacı anlayışla hazırlanan Türkçe kitaplarında masal türündeki nitelikli eserlerle çocuklarımıza ortak bir bilinç kazandırılacaktır Eğitim Öğretim yılında okutulan kitaplarda yer alan masal metinlerinin hangi temalar içinde yer aldığı ve yer alma oranlarını inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar tabloda gösterilmektedir. KİTABIN ADI/YAYIN EVİ MASALIN ADI ORAN 6. Sınıf Türkçe / MEB. Bir Masal Ülkesinde Anadolu % 3 6. Sınıf Türkçe / Koza Prensi Olmayan Masal Kitabı % 5 7. Sınıf Türkçe/ MEB. Bülbül ile Bağcı % 4 7. Sınıf Türkçe/ Pasifik Dostluğun Değeri % 3 8. Sınıf Türkçe / MEB. Üç Elma % 2 8. Sınıf Türkçe / Yıldırım Yok %0 Türkçe kitaplarında, farklı şubelere ve yayın evlerine göre oranları değişkenlik göstermekle birlikte masalların metinler içinde bulunma yüzdesi, genel olarak % 2.8 dir. Araştırmanın Önemi: Bu veri, sınıflara göre bir iki değer azalıp artmasına rağmen Türkçe ders kitaplarında masal türünün yer aldığını somutlaştırmaktadır. Seçilecek bir ya da iki masal türündeki metnin, niteliklerinin nasıl olması gerektiği sorusu üzerine düşünmek gerekirse, Türkçe ders kitaplarına seçilecek masalların, hem Millî Eğitimin Temel Amaçlarını hem Türkçe Dersinin Özel Amaçlarını hem de bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Eğitim, Türkçe öğretimi ve bireysel gelişim alanları olmak üzere üç farklı boyuta cevap verebilecek bir ya da iki masalın seçilmesi işinin ne kadar güç olduğu ve özen istediği ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın Yöntemi: Bu bir masalın seçiminde doğru tercihleri yapabilmek için öncelikle hedef kitlemizin bilişsel, duyuşsal ve bedensel özelliklerinin bilinmesinin yaralı olacağını ön görmekteyiz. Bu özelliklerin, yaş grubunda nasıl gözlendiğini ve çocuğun okuyacağı 8

19 metinlerde nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Masalları incelerken iletiler, kahramanlar başlıkları altında değerlendirme yaparken çocuğun gelişim özelliklerini göz önünde bulunduracağız. 9

20 BÖLÜM 1: YAŞ GRUBUNUN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ Giriş bölümünde eğitimi, bireyin gelişmesindeki engelleri kaldırma olarak tanımlamıştık. Bu gelişimin yaş düzeylerine göre nasıl seyrettiğini ve hangi dönemlerde ne tür engellerle karşılaşıldığını ise bu bölümde ele alacağız. Masal ve diğer edebî türlerdeki eserlerin Türkçe ders kitaplarına seçilmesinde, hedef kitlenin gelişim özelliklerinin, beklentilerinin, ilgi alanlarının bilinmesinin, metinlerin doğru seçilmesinde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Giriş bölümünde zikrettiğimiz gibi önce bireyi, insanı tanımalı, onun gelişim özelliklerini bilerek öğretime yön vermeli, yaklaşımlar geliştirmeliyiz. Türk Folklor Araştırmaları dergisinin sayısındaki masalları analiz etmeden önce neye göre irdelememiz gerektiğini doğru bir şekilde ortaya koyabilmek ve sınırlandırmaları doğru yapabilmek için hedef kitlemizin gelişim özelliklerinin açıklanmasının gerekli olduğunu ön görüyoruz. Bu sebeple tezimizin hedef kitlesini teşkil eden yaş grubu çocuklarının bedensel, zihinsel ve duyuşsal alanlardaki gelişim özelliklerini, bu bölümde sunmaya çalışacağız. İnsanoğlu doğumdan ölüme kadar sürekli bir gelişim içindedir. Bu gelişim, dönemlere göre zaman zaman hızlı zaman zaman durgun bir seyir izler. Başaran a göre, dünyada tüm çocuklar belirli yaşlarda ortak özellikler ve davranışlar gösterir. Bu ortak davranışlara gelişim görevleri, belli gelişim görevlerinin sergilendiği döneme de gelişim çağı denilmektedir (1969: 28). Pedegoji alanındaki uzmanlarca gelişim çağları farklı yaş sınırları arasında tasnif edilmişse de ortak kabul edilen sınıflandırma şu şekildedir: a. Doğum Öncesi Çağ b. Okul Öncesi Çağlar 1. Bebeklik Çağı (0-2 Yaş) 2. Birinci Çocukluk Çağı (2-6 Yaş) c. Okul Çağları 1. İkinci (son) Çocukluk Çağı (6-12 Yaş) 2. Erinlik Çağı (12-14 Yaş) 3. İlk Ergenlik Çağı (14-17 Yaş) 4. Son Ergenlik Çağı (17-21 Yaş) Yalçın, Aytaş (2002: 24-27) ise çocuk edebiyatındaki okuyucu seviyelerini, çocukların gelişim dönemlerindeki özelliklerine göre şu şekilde sınıflandırmıştır: 10

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: RİTME UYGUN DANS ETME GİBİ KABA MOTOR BECERİLERİNDE BAŞARILI. JİMNASTİK DERSLERİNDE İSTEKLİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIŞ GÖSTERİYOR. YUVARLAK ÇİZME,

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABALAR ve ERGENLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Babalar ve Ergenler Evet, yanlış duymadınız! Bu ayki bültenimizde ergenlerin gizli kahramanlarından

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 PROJE HAKKINDA Program: ERASMUS+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı 254 4 2 2 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitime Giriş ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız?

Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız? sağlık (/saglik) Aşık olduğumuz kişiyi neden unutamayız? 04.10.2016 Salı 13:11 3 0 Uzman Psikolog Özge Genlik aşık olduğumuz kişiyi neden unutamadığımızı anlattı Aşık olduğumuz kişiyi unutmak yerine anlamlandırmamız

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: ALİSA, YÖNERGELER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜR, KOŞAR VE ZIPLAR. JİMNASTİĞE KARŞI İLK BAŞLARDA GÖSTERMİŞ OLDUĞU TEPKİLERİ ARTIK KALMAMAKLA BİRLİKTE, BAŞARMA

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ergenlikte Kimlik Gelişimi. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Ergenlikte Kimlik Gelişimi. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ergenlikte Kimlik Gelişimi Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ergenlik ruhsal bir süreç olmasına karşın, bu süreci başlatan olgu bedensel, başka bir deyişle fizikseldir. Hipotalamustan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3 İçindekiler Teşekkür, xiii Giriş, xv Kitabın Sundukları, xv Kelimeler Hakkında Bir İki Kelime, xvii Sözlü ve Yazılı Öyküler, xvii Kitabın Yapısı, xviii Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi kısım BİR Çocuk ve ergenlere

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı