IBM Tririga. Kurumsal Varlık Yönetiminde Bilgi ve Entegrasyonun Gücü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBM Tririga. Kurumsal Varlık Yönetiminde Bilgi ve Entegrasyonun Gücü"

Transkript

1 Kurumsal Varlık Yönetiminde Bilgi ve Entegrasyonun Gücü IBM Tririga Dijital ve fiziksel altyapıların her geçen gün birbirine daha fazla yakınsaması ve bu yöndeki gereksinimlerin kesişimi, kurumsal varlık yönetimini bağımsız bir disiplin haline getiriyor. IBM Tririga Entegre İşyeri Yönetim Sistemi, binalar, işletmeler, tesisler ve kullanılan tüm araç gerecin uzun vadeli yönetimini üstlenirken, yatırım projeleri, varlıkların değerlemesi, finansmanı ve çevresel etkileri itibarıyla yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Varlık yönetiminde sınıfının en iyisi olan varlık yönetimi teknolojisi IBM Tririga, şimdi yöneticilere BT Bilgi nin varlık ve hizmet yönetimi alanındaki uzmanlığıyla ulaşıyor.

2 IBM Tririga İşyeri Yönetim Platformunun Temel Çözümleri Teknoloji ve iletişim dünyasında, fiziksel altyapılar ve bilişim sistemleri arasındaki mesafe git gide kapanıyor. Bilgisayarlar ve iletişim altyapısının yanı sıra yapılar da canlı varlıklar gibi her geçen gün daha fazla bilgi üretiyor. Elektronik algılayıcılar, iklimlendirme ve enerji vb. amaçlarla kullandıkları çeşitli sistemler ile birlikte yapılar da akıllı küresel bir sistemin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Dijital ve fiziksel varlıkların birbirine yakınsaması ve birçok yerde iç içe geçmesi, kurumsal varlık yönetimine bütüncül bir bakış açısı getirirken, üst düzey yönetim ve ilgili yöneticiler, gayrimenkul ve tesis yönetimi konularına derin bir kavrayışla ve analitik bakma gereksinimi duyuyor. Binalar ve işletmeler, tabii ki bu yapıların kullanıcıları, bilginin üretiminde en temel kaynaklardan birini oluşturuyor. Bu verinin toplanması ve analiz edilmesi ile organizasyonlar operasyonel faaliyetlerinin etkisini daha iyi kavrayabileceği gibi gayrimenkullerle ilgili karar süreçlerini hızlandırabilir, gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş hızını artırabilirler. İşin Sırrı Entegrasyonda Profesyonellerin bilgiye dayalı öngörü ve denetimleri, gayrimenkul yönetiminde hemen her açıdan olumlu kazanımlara yol açar. Kiralama finansman yönetiminden, yatırım projelerine; tesis yönetiminden, menkul alanlarını değerlendirmeye; enerji tüketimini iyileştirmekten, sürdürülebilir çevre şartlarını sağlamaya kadar, kurumsal varlıklara değer katan sayısız karar için entegre işyeri yönetim sistemlerine (IWMS - Integrated Workspace Management System) gereksinim vardır. Günümüzün değişen iş dünyasında işgücü esnekliği ve ev ofis alışkanlıklarıyla birlikte değişen işyeri kullanım alışkanlıkları, iş alanlarının daha akılcı değerlendirilmesini şart koşuyor. Ofis, bina kiralamalarında ve kira sözleşme yenilemelerinde artık profesyoneller daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor. Sadece aydınlatma ve ısıtma giderleri bile gayrimenkullerin yönetiminde kritik maliyet kalemlerine dönüşebiliyor. Bu tür sorulara yanıt vermenin en doğru yolu iyi bir entegrasyon sağlamaktır. İş ortamlarında kullanılan araçların artışı, üretilen veriyi tetiklerken, ortaya çıkan verinin bilgiye dönüşümü ise ancak ve ancak doğru bir süreç otomasyonu ve elde edilen verinin doğru araçlarla analiz edilmesine bağlıdır. Resmi Doğru Okumak Gayrimenkul ve tesis yönetimi anlamında bütün bu resmi doğru okuyabilmek profesyonel bir yönetici için zaman alan ve yoğun dikkat gerektiren bir iştir. İdeal bir sistem, bir tesisin en yüksek kazancı sağlayacak şekilde kullanım düzeyini, mevcut duruma rağmen olası en ideal enerji tüketimini ve diğer finansal maliyetlerini doğru tanımlayan senaryoları ve alternatiflerini ortaya koyabilmelidir. Bütün bunları otomatikleştirdikten sonra gerektiğinde en doğru taşınma kararlarını ve bu konuda en uygun hizmet sağlayıcıları da kendiliğinden belirleyip yöneticilerin onayına sunabilmelidir. Tam bu noktada, IBM in işletme veri entegrasyonu çözümü IBM Tririga, entegre bir işyeri yönetim sistemi (IWMS) sunuyor. IBM Tririga bu özelliği ile mevcut tüm gayrimenkul, yatırım projeleri, tesis alan yönetimi, tesis bakımı ile çevre ve enerji yönetimini tek bir platformda buluşturuyor. Kurumsal varlık yönetimi alanında kap- samlı bir entegre işyeri yönetim sistemi olan IBM Tririga, profesyonellerin, atıl duran tesisler, kaynaklar ve süreçler hak- kında net bir fikir edinmesini sağlar. Tesis- lerin doluluk düzeyi ve işletim maliyetleri- ni denetim altında tutar; orta ve büyük ölçekli tüm işletmelerde gayrimenkul, tesis yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından organizasyonel etkinliği ve operasyonel verimliliği artırır. IBM Tririga, varlıklarınızın gerçek değerini ortaya çıkaran şu temel çözümlerden oluşur: IBM Tririga Real Estate Manager, organizasyonların gayri menkül portföy planlama ve yatırım etkinliklerine destek olur. Gayrimenkul alım satım işlemlerinden geri dönüşleri hızlandırır, gecikmelerden kaynaklanan finansal cezaları ve fazla ödemeleri önler; kiralama gelirleriyle ilgili muhasebe yapısına akıcılık ve düzen kazandırır. IBM Tririga Capital Project Manager, organizasyonlara, kurum genelinde, yatırım, tesis ve çevre projelerinin maliyet avantajlı sunumunu ve verimliliğini güvence altına almayı sağlayan çeşitli araçları içeren kapsamlı bir proje ve program yönetimi platformu sunar. IBM Tririga Facility Manager, ileri düzeyde alan planlama, alan yönetimi ve nakil planlama işlevleri ile değerli gayrimenkullerinizin ve bina altyapılarınızın olabilecek en ideal kullanımını size sunar. IBM Tririga Workplace Operations Manager, önleyici ve düzeltici varlık bakım faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeye çıkaran self-servis ve otomatik yönlendirme becerileriyle öne çıkar. IBM Tririga Integrated Workplace Manager, tesis / alan yönetimi, yatırım proje yönetimi, gayrimenkul portföy yönetimi ve işletme operasyonları / bakım - onarım yönetimi gibi alanlarda tam ve entegre destek sağlar. IBM Tririga Real Estate Manager, IBM Tririga Capital Project Manager, IBM Tririga Facility Manager veya IBM TRIRIGA Workplace Operations Manager a erişim gereksinimi duyan kullanıcılar, IBM Tririga Integrated Workplace Manager ı da bundle olarak alırlar. IBM Tririga Real Estate Environmental Sustainability Manager, kaynak kullanımı yoğun tesis ve iş süreçlerini tanımlayan, çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarının çevre ile ilgili kazanımlarını ve finansal sonuçlarını analiz edebilen, enerji maliyetleri ve karbon yayılımını azaltmayı hedefleyen ve sonuç olarak kurumun çevre ve enerji stratejilerini yönetmeye odaklı bir çevresel sürdürülebilirlik yazılımıdır. IBM Tririga bu temel çözümlerin yanı sıra kurumlara uzun erimli analizler yapma olanağı sunan ve ortaya çıkan durumlara bağlı olarak yöneticilere çeşitli eylem planları öneren, Performance Management gibi zengin eklenti (add-on) seçenekleri ile profesyonellere kurumsal varlık yönetimi alanında olabilecek en geniş ufku sunar.

3 Gayrimenkul Yönetimi Finansmandan sorumlu üst düzey yöneticiler ve CFO lar, kurumsal varlıkların stratejik değerini her geçen gün daha fazla vurguluyor. Kurumsal gayrimenkullerin yönetiminden sorumlu profesyoneller, şirket büyümesine ve finansmanına destek olacak birçok adımda IBM Tririga nın kendilerine sağladığı avantajlardan faydalanabilir. IBM Tririga Gayrimenkul Yönetimi çıkmaya çalışır. IBM Tririga Yatırım Projeleri Yönetimi (Capital Project Manager), yatırım programlarının önceliklerini, proje risklerini ve finansal getirileri tanımlar; proje yönetim denetimleri ve uyarı sistemi ile herhangi bir ölçekteki karmaşık proje programlarının veya dönemsel projelerin yönetimini verimli hale getirir. IBM Tririga, organizasyonların yatırım projelerinin yönetimine üç temel alanda destek verir: (Real Estate Manager) çözümü, finans ve gayrimenkul profesyonellerine, geri dönüşü yüksek gayrimenkul işlemleri, tanımlanmış kira finansman denetimleri, otomatikleştirilmiş kira sözleşme mutabakatları gibi birçok özellik sayesinde bilgiye dayalı ve hızlı kararlar alma olanağı tanır. BM Gayrimenkul Yönetim çözümü, üç temel konuda gayrimenkullerin yönetimini sağlar ve bu alandaki yeni fırsatların önünü açar: Proje Portföy Yönetimi Bir organizasyon, altyapı yatırımları, operasyonlar ve üretim veya tesis enerji verimliliği gibi konularda yatırım yapmaya karar verdiğinde, tüm bunların operasyonel, finansal ve çevresel etkilerini, en yüksek getiriyi sağlayacak alternatiflerini ele alma gereksinimi duyar. IBM Tririga, proje yönetim metriklerini belirleyerek, en uygun proje portföyüne karar vermek için Alım Satım Yönetimi IBM Tririga, günümüzün kararsız ekonomik şartlarında, kurumla- şirketinizin iş stratejilerine uygun olarak gerekli proje fonlama gereksinimlerini önceliklendirir. ra mevcut gayrimenkullerini en iyi şekilde değerlendirme olanağı sunar. Bina satın alma ve elden çıkarma işlemlerinde kurumlara gerçek zamanlı gelecek senaryoları sunan IBM Tririga sayesinde küresel bir üretim firması, karar verme becerilerinin artışıyla 925 milyon dolar tasarrufta bulunduğunu açıkladı. Proje Planlama Yatırım ve proje planlama yöneticileri, sınırlı kaynaklara rağmen, stratejik ve genellikle de belli dönemler içinde gerçekleşmesi zorunlu uygun projelere karar vermek isterler. IBM Tririga, olası riskleri finansal ve çevresel etkileri itibarıyla değerlendirerek, Kiralama Yönetimi Gayrimenkul yönetimi, özellikle de kiralama sözleşmeleri, birçok çeşitli yatırım senaryoları üzerinden projeleri en iyi şekilde planlamanızı sağlayarak toplam proje portföy kalitesini yükseltir. organizasyon için en temel maliyet kalemleri arasında ilk sıraları paylaşıyor. Mülklerin sayısı arttıkça özellikle kiralama sözleşmelerine uygunlukta sıkıntılar beliriyor, bakım ve diğer masraflarda fazla ödemeler söz konusu olabiliyor. IBM Tririga, ödemeleri, gider faturalarını ve yenilenen sözleşmeleri otomasyonla takip ederek kira finansmanında tutarlılık ve maliyet artışlarında denetimi sağlar. Proje Takvim Yönetimi Temel ihtiyaçlar doğrultusunda taahhüt edilmiş projelere sahip olan organizasyonlar, zaman kısıtı ve dar bütçelere rağmen bu projelerin zamanında gerçekleşmesi için önlemlerini almak zorundadır. IBM Tririga, gelişmiş proje işletim süreci ve güçlü denetim mekanizmaları sayesinde projelerin zamanında ve planlandığı kalitede bitirilmesinin güvencesidir. Kritik yol haritası Kira Finansmanı Birçok işletme günümüzde kiralama gelirlerini doğru yönetmek ve cezai ödemelerden kaçınmak zorundadır. Yüzlerce gayrimenkulün yönetiminde gerek binaların, gerekse ekipmanların kullanımı finansal raporlara en doğru şekilde yansımak ajandası, risk dağıtma ve sözleşme yönetimi araçları ile tanımlanmış bütçeler ve süre dahilinde projelerin gerçekleşmesini sağlar. Amerikan büyük gıda hizmetleri firmalarından biri proje ihale süreçlerini hızlandırarak mağaza inşaatlarını Tririga ile haftalar mertebesine çekebilmiştir. zorundadır. Ticari ve stratejik kararlardan kaynaklanan gereksinimler doğrultusunda IBM Tririga, kurumsal varlıkların bilançoya en uygun şekilde etki edecek yönetim senaryolarını gayrimenkul ve finans yöneticilerine sunuyor. Tesis Yönetimi Yapılan bir hesaplamaya göre 2013 itibarıyla ABD de 20 milyona yakın insan haftanın iki günü ofis dışında çalışıyor. Yatırım Projeleri Yönetimi Yatırım yoğunluklu ekonomilerde kurumlar, sınırlı finansal kaynaklar ve istenen çıktıları üretmeyen yatırım projeleriyle başa Ekonomideki salınımlar ve çalışma alışkanlıklarının değişimiyle birlikte, işletmeler de yeniden ölçekleniyor, yer değiştiriyor, birleşmelere ve satın almalara yöneliyor, kısacası hızlı

4 büyümeyle birlikte işyeri ve tesislerin yönetimleri giderek güçleşiyor. İşletmelerden ve tesislerden sorumlu üst düzey yöneticiler, çalışanları, süreçleri, teknolojileri ve kullanım alanlarını birarada ve değişime uygun olarak yeniden ele alma gereksinimi duyuyor. IBM Tririga Tesis Yönetimi (Facility Manager), dağıtık işgücünün etkinliğini, kurumun işyeri yapılanmasını ve fiziksel ortamını iyileştirmeye katkıda bulunan entegre ve merkezi tesis yönetim süreçleriyle öne çıkmaktadır: Tesis Yönetimi ve Operasyonlar Organizasyonlarda bakım ve operasyonlar yönetimi, üst düzeyde hizmet sunumunu sağlamaya devam ederken, işletim maliyetlerini azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefler. Özellikle de enerji tüketen varlıkların verimliliğine katkıda bulunmak, kritik varlıkların etkinliğini artırmak ve toplamda özvarlıkların yaşam döngüsünü uzatmakla ilgilenir. IBM Tririga İşyeri Operasyon Yönetimi (Workplace Operations Manager), bakım hizmetlerine olan talebi ve önleyici Stratejik Tesis Planlama Temel iş hedeflerine ve bağımsız iş birimlerinin gereksinimlerine uygun tesis planlama yaklaşımlarının tüm karmaşıklığına rağmen yatırımların geri dönüşüne büyük katkısı vardır. IBM Tririga, iş talepleri ile mevcut işyeri alanları arasında genelde yaşanan uyumsuzlukları belirleyen benzersiz teknolojisi ile bakım hizmetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlar; servis sağlayıcı yönetimini iyileştirerek bakım operasyonlarının maliyetini aşağı çeker. Tesis değerlendirme özelliği ile bina ve varlık yetersizliklerini izler; çevresel koşulları iyileştirmek için yeni fırsatları değerlendirir, gayrimenkul ve tesislere ait varlıkların yaşam döngüsünü uzatır. durumu analiz eder, ihtiyaçları derecelendirir ve en iyi yerleşim şeklini belirleyen tesis planlama senaryolarını ortaya koyar. Büyük bir Avrupa teknoloji üreticisi, zaman alan tüm bu süreçleri IBM Tririga ile aşarak küresel tesis portföyünü yüzde 17 oranında küçültme başarısı gösterdi. Taşınma Yönetimi Mobil işgücü ve esnek çalışma koşullarının yaygınlığı kurumlara verimlilik ve çevresel performans açısından önemli avantajlar sunuyor. IBM Tririga, çalışanların lokasyonlarını ve çalışma rotalarını izleyen bazı süreçleri otomasyon ortamına taşır ve kişilere self servis olanağı sağlar. Otomatik ve merkezi tek bir sistem ile taşınma istekleri, onayları, takibi, takvimlenmesi ve servis sağlayıcı entegrasyonu gerçekleşebilir. Taşınma işlemlerine bağlı olarak IBM Tririga, boşalan ofis alanlarının, -iç departmanların isteklerini karşılamak üzere- saptanmasını ve rezerve edilmesini otomatikleştirir. Rezervasyon ve Ağırlama Yönetimi Konferans odaları veya paylaşımlı kullanılan işistasyonları kurumların değerli varlıkları arasındadır. Dolayısıyla bu varlıkların doğru ve yerinde kullanımları itibarıyla düzenli olarak izlenmeleri ve faydalarının artırılması gereklidir. IBM Tririga ortak kullanım alanlarında yaşanabilecek çatışmalara engel olarak bu alanları en uygun şekilde rezerve ederek çalışan üretkenliğini artırır. IBM Tririga, iş emirleri ve satın alma entegrasyonuna sahiptir. Böylece iş görevlerinin üretilmesi ve yönlendirmelerini gerçekleştirerek gerekli oda yerleşim düzeni, catering hizmetleri, ses ve görüntü sistemleri için ilgili siparişleri, servis sağlayıcılara otomatik olarak yönlendirir. Hizmet Yaşam Döngüsü Varlıkların garanti süreleri ve servis seviyeleri anlaşmalarının (SLAs) doğru takip edilmesi, kurum genelinde hizmet gecikmelerini önleyeceği gibi gereksiz çabaları ve iş yükünü azaltarak önemli tasarruflar sağlar. IBM Tririga, organizasyonun içinde ve dışındaki hizmet sağlayıcıların performansını geliştirir. Hizmet isteklerinin self-servis talep formları veya çağrılar ile ilgili işbirimlerine yönlendirilmesine olanak sağlayan otomasyon ortamıyla hizmet yönetim süreçlerinde verimliliği artırır. Çağrı merkezi veritabanı sayesinde dışarıdan gereksiz yere destek veya hizmet alınmasını önler. IBM Tririga, her hizmet ziyaretini kiralama, garanti ve SLA matriksi içinde değerlendirir. Koruyucu Bakım Koruyucu bakım, tesisleri ve ekipmanları, en zor çalışma şartlarında bile sürekli çalışır tutma amacıyla tasarlanmış bir hizmet programıdır. IBM Tririga, kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkartabileceğiniz bu tür özelliklerle donatılmıştır. Düzenli bakım takvimlerindeki bakım ve iş emirleri, SLA ler ve garanti sözleşmeleri kapsamında, otomatik olarak hazırlanır ve takip edilir. Bu da ekipmanı kendi verimlilik sınırları içinde olabilecek en iyi şekilde kullanmayı sağlar. Şarta Bağlı Bakım Düzenli araç gereç bakımında gelecekteki değeri belirleyebilmek, bir organizasyona, ortaya çıkabilecek ciddi sorunlardan önce bazı konuları proaktif olarak tanımlama şansı verir. Rutin sorgulamalar, ek bazı gözlemler yapma ve bu gözlemlerden elde edilen görüşleri süregiden mevcut bakım planıyla birleştirmeyi sağlar. Çevre ve Enerji Yönetimi Enerji talebindeki artış, çevre düzenlemeleri ve yasalar nedeniyle firmaların enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik yatırımları başta ABD olmak üzere bütün dünyada artış gösteriyor. Bir tesis ikamet maliyetinin yüzde 23 ünü enerjinin oluşturduğu biliniyor. Bu nedenle birçok firma, çevresel ve enerji varlıklarını en ideal şekilde kullanmanın yöntemlerini arıyor. ABD de yapılan bir IBM Study çalışması, firmaların sürdürülebilirlik konusundaki en öncelikli maddenin enerji verimliliğine odaklanmak olduğunu gösterdi. IBM Tririga Çevre ve Enerji Yönetimi (Environmental Sustainability Manager), organizasyonların çevresel etkileriyle ilgili verisini tek ve kapsamlı bir veri havuzunda (repository) tutarak, kurumun enerji ve çevre performansını, merkezi olarak izleme ve yönetme yeteneği ile öne çıkıyor. Ayrıca bu becerileri ile yöneticilerin enerji tasarrufu yapmak, yatırımların geri dönüşünü hızlandırmak ve stratejik performans artış fırsatlarını araştırmak gibi amaçlarına da hizmet eder. Çevresel Etki ve Enerji Analizleri Bir kurumun çevresel etkilerini araştırmak, ardından çevre ve enerji yönetimi stratejilerini oluşturmak, bu stratejilerin sonuçlarını doğrulamak için öncelikle enerji ve diğer kaynakların tüketim verisini toplamak, merkezileştirmek ve bu işlemleri, kurumun tüm lokasyonlarında yapabilmek gerekir. IBM Tririga enerji, atık, su tüketimi ve gaz salımı verisini, farklı veri kaynaklarından ve çeşitli veri entegrasyon yöntemleriyle toplamayı sürekli hale getirir. Ölçüm cihazları, faturalama sistemleri ve hesap tablolarında kayıtlı tüketim verileri, IBM Tririga nın içine gömülü performans metrikleri sayesinde hayat bulur. Kurumun genel kaynak tüketimi, karbon salımı, operasyonel maliyetleri ve çevresel performans değerlendirmeleri ortaya çıkar Çevre ve Enerji Projelerinin Planlanması Bakım ve yenileme projeleri, birçok kurumda çevresel etki açısından olumlu yansımalara yol açar. Özellikle birçok tesise sahip kurumlarda çevresel ve finansal etkileri olan bu tür projelerin sunduğu bazı fırsatlar vardır. IBM Tririga çevresel gelişmenin kuruma sunduğu bu fırsatları değerlendirir. Entegre analiz araçları ile enerji tasarrufu sağlamaya yönelik yatırımların çevresel ve finansal etkilerini analiz ederek karşılaştırır. IBM Tririga ile ABD de dünyanın en büyük şehirlerinden birinin, karbondioksit salımlarını ve enerji tüketimini yedi yıl içinde yüzde 30 azaltmayı planladığı açıklandı. Entegre Tesis Yönetimi Kurumların sürdürülebilirlik odaklı projelerinden kaynaklı finansal ve çevresel geri dönüşleri, dijital ve gayrimenkul altyapı varlıklarının karmaşasını küresel düzeyde nasıl yönettiklerine bağlıdır. Enerji ve çevre kazanımları ve bu kazanımların sürekli hale getirilmesi, otomasyona bağlanmış süreçler ve kontrol sistemlerinin gücüyle ilişkilidir. Enerji tüketimi örneğinde tesis düzenlemesi için yatırım proje yönetimi, süregiden bakım yönetimi ve ideal yer kullanımı için gerekli tesis planlama faaliyetleri gerektirir. IBM Tririga, bakım, proje yönetimi ve alan planlama konusunda birlikte çalışan modülleriyle organizasyonların çevre ve enerji politikalarını gerçekleştirmeye destek olur.

5 BT Bilgi Teknolojileri, Türkiye nin önde gelen rekabetçi markalarına, Yalın İş Yalın Teknolojiler! ilkesi ile 10 yılı aşkın bir süredir, kurumsal yönetim danışmanlığı ve bilgi teknolojileri odaklı bir dizi hizmet sunmaktadır. BT Hizmetleri Yaşamdöngüsü'nde (IT Services Lifecycle) uzman deneyimli kadrosu ile BT Bilgi, Yapı Kredi, Allianz, Tofaş, Türkiye Finans, TEB, Turkcell ve Erdemir gibi sektörlerinin bayrak markası olan birçok kuruma sunduğu çözümlerle kalite çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflemektedir. BT Bilgi Teknolojileri Hizmetleri A.Ş. Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok. No 25/1 Ataşehir İstanbul TURKEY T F

Kalite Gereksinim Değil Zorunluluk

Kalite Gereksinim Değil Zorunluluk Kalite Gereksinim Değil Zorunluluk Günümüzde rekabetin ana hattını bilginin stratejik değeri belirliyor. BT Bilgi Teknolojileri olarak, bizler de bu nedenle bilgi ekonomisine yatırım yapan tüm kurumlarımızı

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress Entegre üretim: Nedir ve neden? Üretim sektörü son yıllarda büyük gelişme kaydetti: Bütün yan

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER. Farklı Endüstriler için PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER. Farklı Endüstriler için PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ SAYI 13 / 2015 Farklı Endüstriler için BENZERSİZ ÇÖZÜMLER PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ FIT Solutions, e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv,

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Murat Alsan Denetim Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı E: malsan@kpmg.com T: +90 216 681 90 02 M: +90 533 276 21 69

Murat Alsan Denetim Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı E: malsan@kpmg.com T: +90 216 681 90 02 M: +90 533 276 21 69 Borsanın değişim YOlculuğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 27 yıl önce 80 şirketle yola çıktı. Zaman içinde pek çok değişimden geçen İMKB, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Altın Borsa sını ve

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

Finans sektörü yeni anlamını ve misyonunu buluyor

Finans sektörü yeni anlamını ve misyonunu buluyor Nisan 2015 ÖZEL EK Finans sektörü yeni anlamını ve misyonunu buluyor Mobil ödeme alışkanlığı hızla yaygınlaşacak Yeniliklerin sonu ve sınırı yok Müşteri, bankayı cebinde taşımayı sevdi Büyük veri nereye

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı