Kaynaşlı Vaka Çalışması. Türkiye de Depremler Çalıştay 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynaşlı Vaka Çalışması. Türkiye de Depremler Çalıştay 1. www.tacticproject.eu @TACTIC_EU"

Transkript

1 Kaynaşlı Vaka Çalışması Türkiye de Depremler Çalıştay Kaynaşlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. A. Nuray Karancı

2 TACTIC Projesi hakkında

3 5 ülkeden 7 ortak İngiltere Almanya Polonya - TACTIC (Mayıs Nisan 2016) Tools, methods And training for CommuniTIes and society to better prepare for a Crisis Toplumların bir krize karşı daha iyi hazırlanması için araçlar, yöntemler ve eğitim - AB 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen bir işbirliği projesi - Koordinasyon ve destek aksiyonu mevcut bilgiyi düzenlemek ve yaymak - Internet tabanlı platform Yunanistan Türkiye

4 TACTIC ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Ekibi (Türkiye) Prof. Dr. A. Nuray Karancı (Proje yürütücüsü, ODTÜ Psikoloji Bölümü) Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Bayraktar (Araştırmacı, Düzce Ünv. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu) Canay Doğulu (Proje Asistanı, ODTÜ Psikoloji Bölümü) Şerife Yılmaz (Proje Asistanı, ODTÜ Psikoloji Bölümü)

5 Vaka Çalışmaları Avrupa da terörizm Orta Avrupa da seller İngiltere de salgın hastalıklar Türkiye de depremler

6 Projenin Amaçları Toplumların bir krize karşı daha iyi hazırlanması için araçlar, yöntemler ve eğitimin geliştirilmesi TACTIC Internet tabanlı (online) değerlendirme kılavuzu (audit) ve eğitim (training) platformu [TOTAP] Kurumlar için Kendilerini değerlendirmek ve uygun iletişim stratejisi geliştirmek için destek oluşturacak iyi uygulama örnekleri kütüphanesinin filtrelenmesi için kullanılacaktır. Halk için Kurumların iletişim stratejilerini geliştirmede yardımcı olabilecek geribildirim verecek. Aynı zamanda sonuçlar, tehlikeler ve bu tehlikelere nasıl hazırlanılması gerektiğiyle ilgili bilgi sağlayacak iyi uygulama örnekleri kütüphanesinin filtrelenmesinde kullanılacaktır.

7 Kaynaşlı Vaka Çalışması

8 Kaynaşlı Vaka Çalışması 99 depreminden etkilenen Kaynaşlı da depremler depremlere ilişkin ikincil tehlikelere (örn., yangınlar) ve diğer tehlikelere (örn., sel, toprak kayması ve ulaşım kazalarına bağlı kimyasal sızıntı) karşı toplumsal (bireysel ve kurumsal) hazırlığın güçlendirilmesi Çalıştaylar Çalıştay 1 (Mart 2015) Çalıştay 2 (Kasım 2015)

9 Kaynaşlı da Acil Durum/Afet Riskleri Taşkın, sel Toprak kayması Yangın (orman yangını) Deprem Tehlikeli madde taşımacılığı kazaları

10 Afetlere Hazırlık Olası, olması muhtemel veya mevcut tehlike olaylarının etkilerini etkin olarak öngörmek, bu etkilere tepki vermek ve zarar azaltmak için devletler, risk yönetimi kurumları, toplumlar ve bireyler tarafından geliştirilen bilgi ve kapasiteler (UNISDR, 2009) Kaynak: AFAD Açıklamaları Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü (2014)

11 HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇ VARDIR? Bilgilendirme, Farkındalık Geliştirme, Kararlara Ortak Etme Kaynaklar, Beceri-Kapasite Geliştirme Motivasyon Sosyal Ağlar Sorumluluk Anlaşmazlıkları çözme Güvenirlik, güveni geliştirme

12 KAYNAŞLI DA DEPREMLERE HAZIRLIK Neler Biliyoruz?

13 Kaynaşlı da halkın hazırlığı (Şakiroğlu, 2011; Doktora Tezi, ODTÜ Psikoloji Bölümü) 1999 Düzce Depremi ni Yaşayanlarda Depremin Muhtemel Olumlu Etkileri: Depreme Önlem Alma Davranışı ve Travma Sonrası Gelişim Kaynaşlı, Düzce den 199 katılımcı (105 Kadın, 94 Erkek)

14 Kaynaşlı da halkın hazırlığı (Şakiroğlu, 2011; Doktora Tezi, ODTÜ Psikoloji Bölümü) Rapor edilen depreme hazırlık düzeyi (düşük) 1 den 5 e kadar derecelendirmede Ortalama = 2.01 (.36) Hazırlıklı olma nedenleri Ailem için koruma sağlama %70.4 Kendimi güvende hissetme %56.3 Bilim insanlarının açıklamaları %21.6 Binaya güvenmeme %13.6 Akrabaların hazırlıklı olması % 6.5

15 Kaynaşlı da halkın hazırlığı (Şakiroğlu, 2011; Doktora Tezi, ODTÜ Psikoloji Bölümü) Yeterince hazırlıklı olmama nedenleri Allah ın gücünden ve takdirinden kaçılamaz %46.7 Yaşanılan binaya güven duyma %28.1 İhmalkarlık %24.6 Yeterli paranın olmaması %19.1 Ne yapacağını bilmemek %14.6 Gerek yok, deprem olmayacak % 7.5 Bu evde uzun süre kalmayı düşünmüyorum % 6.5 Binada kiracı olmak % 6.0 Yeterli zamanın olmaması % 6.0

16 TACTIC Kaynaşlı Çalıştayları Ön Çalışması: Derinlemesine Görüşmeler 20 görüşme (Şubat-Mart 2015) Görüşmeci : Hüseyin Bayraktar İlçede afet ve acil durum yönetiminden sorumlu olan kurumlar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri Kaymakamlık Belediye Muhtarlar Kamu kurumları Meslek odaları STK lar ve İl AFAD Müdürlüğü Diğer ilgili kurumlar

17 1. Sizce Kaynaşlı halkı depremlere ne kadar hazırlıklı? Hangi alanlarda hazırlıklı? (güçlü yönler) Hangi alanlarda hazırlıklı değil? (zayıf geliştirilecek yönler) Güçlü yönler Deprem hafızası ve deneyimi var. Afet risk algısı deprem öncesine göre yüksek. Deprem deneyimi halkı bilinçlendirdi (örn., bina sağlamlığı - yapılaşma) Depremle ilgili eğitimler veriliyor. Deprem sonrasında binalar yasalar ve yönetmeliklere uygun yapıldı. Afete hazırlığa daha çok önem veriliyor; çalışmalar yapılıyor. İlçenin tehlike ve riskleri bilimsel ve uygulamalı olarak biliniyor. Zayıf yönler Deprem unutuluyor. Eğitimlere, programlara halk yeterince duyarlı değil. Deprem öncesi yapılan binalar sağlam değil. Eşya sabitleme çok yapılmıyor. Deprem sonrasında neler yapılması gerektiği çok bilinmiyor. Teknik kapasite ve kaynaklar yetersiz (özellikle ekonomik kaynaklar). Eğitimler zarar görebilir gruplara (ev kadınları, yetişkin işsizler, vb.) da verilmeli.

18 2. Sizce Kaynaşlı halkının depremlere hazırlıklı olmasını arttırmak için neler yapılabilir? Deprem eğitimi verilmeli, halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı İçerik: Kaynaşl da deprem riski, eşya sabitleme, ilk yardım, deprem sırası ve sonrasında nasıl davranılır, vb. Özellikle okullarda çocuklara, gençlere Farklı eğitim yöntemleri kullanılabilir (görsel kısa filmler, seminer, konferans, okullarda teorik ders, tatbikatlar, vb.) Eğitimler tekrarlanmalı (süreklilik önemli) Eğitimlerle deprem hafızası canlı tutulmalı Yapısal hazırlıklar yapılmalı (örn., kentse dönüşüm projeleri, riskli alanlardan evlerin taşınması, risksiz alanda yapılaşma, deprem yönetmeliğine uygun sağlam binalar yapılması, vb.) Bina yapımıyla ilgili kanunlar, yasalar uygulanmalı Kurallara göre denetim yapılmalı Evlerinin depreme dayanıklı yapılması için halka maddi destek verilebilir (örn., ruhsat alma harçlarının düşürülmesi) Zarar görebilirliği azaltmak için kontrol listeleri oluşturulabilir (standart önemli)

19 3. Kaynaşlı halkının depremlere hazırlıklı olmasını arttırmak için sizin kurumunuz neler yapıyor? Halkı bilinçlendirme-bilgilendirme çalışmaları, depreme hazırlık eğitimi Camiler, Kuran kursları, hutbe, vaaz, evlere ziyaret Afet risk ve zarar azaltma, afete hazırlık, ilk müdahale, güvenli davranış biçimleri Fakir ve yardıma muhtaçlara maddi yardım (konut yapımı, bina güvenliği, kömür, vb.) Hayvanların kimliklendirilmesi (sigorta için önemli) Binaların güvenliği ile ilgili çalışmalar (örn., kentsel dönüşüm, kat sayısı azaltılması, bina yapımı malzemelerinin sayı ve kalite olarak artırılması, vb.) Lojistik destek (örn., kepçe, greyder) Afet alanında çalışmaları olmayan kurumlar da var

20 4. Sizce, sizin kurumunuz daha farklı neler yapabilir? Bilinçlendirme-bilgilendirme çalışmaları yapılabilir, depreme hazırlık eğitimi verilebilir Hem halka, hem personele verilmeli Özellikle çocuklara eğitim verilmeli Okullarda tatbikat yapılmalı Deprem simülatörü okulları dolaşmalı (AFAD ile işbirliği) Bilinmeyenlerin öğrenilmesi için kurumlara üst kurumlarca (AFAD) eğitim verilebilir Diğer kurumlarla işbirliği Acil eylem planı hazırlanmalı (bina, mahalle, kamu kurumu) Köylerde afet kurtarma ekibi kurulabilir Demografik nüfusla ilgili bilgi paylaşımı Geçici yerleşim alanları için rezerv alanlar oluşturulmalı Riskli binalar depreme güvenli hale getirilmeli Maddi kaynaklar sağlanmalı İklim değişikliği ile ilgili yeni ve potansiyel afet riskleri üzerine çalışmalar yapılabilir Çok bir şey yapamaz

21 5. Kaynaşlı halkının depremlere hazır olmasını arttırmak için hangi kurumlarla işbirliği yapıyorsunuz? Bu işbirliği sizce etkili oluyor mu? İşbirliği yapıyoruz İşbirliği yapmıyoruz Kaymakamlık ve birimleri Belediyeler Emniyet Müdürlüğü Jandarma Komutanlığı Sivil Savunma Müdürlüğü Belediye İtfaiyesi Çevre ve Şehircilik Valilik Düzce AFAD Kızılay STK lar Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Etkili Çok da etkili değil

22 6. Sizce, kurumunuzun halkın hazırlıklı olmasını arttırmak için yapacağı/yaptığı faaliyetlerde nelere ihtiyacı var? Neler yardımcı olabilir? Bilgilendirilmeye (uzman kişiler tarafından) ihtiyacımız var. Görsel işitsel kaynaklar (filmler, sunumlar, vb.) - Profesyoneller tarafından hazırlanmış Deprem simülatörü Köylerde, mahallelerde merkezlerin oluşturulması Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi (örn., AFAD - Emniyet) Finansal ve teknik kaynaklar Eğitim faaliyetleri Kentsel dönüşüm çalışmaları Uzman kişiler Nüfus yapısıyla ilgili bilgi paylaşımı Sadece bu konuyla ilgilenen bir birim/kurum

23 7. Halkın hazırlıklı olmasını arttırabilmek için neler öğrenmek istersiniz? Eğitimler (ilk yardım, deprem anında yapılacaklar, vb.) almalıyız ki biz de halka eğitimler verebilelim. Eğitimler tekrarlanmalı unutmamak için. Güvenli yaşam göstergeleri ile ilgili uluslararası bilgi Yerel analize dayalı gösterge ve kılavuzlar (bunların geliştirilmesi önemli)

24 Görüşmelerde öne çıkanlar Deprem bilinci, farkındalık ve risk algısı önemli Deprem deneyimi önemli Kaynaşlı nın afet hafızası var, ama unutuluyor Gelecek kuşaklara aktarma (kurumsal ve toplumsal afet hafızası) Bilinçlendirme çalışmaları, eğitim çok önemli! Eğitimlere talep ve katılım olmalı Eğitimlerin sürekliliği sağlanmalı Kurumlar aracılığıyla (örn., mesleki gruplar, din adamları) halk bilgilendirilebilir Deprem hafızası taze tutulmalı Özellikle çocukların eğitimi önemli İçerik: Eşya sabitleme, ilk yardım, deprem öncesi-sırası-sonrası nasıl davranılır Kurumlar arası etkin işbirliği önemli Yasal çerçeve kapsamında kanunların uygulanması ve denetlenmesi önemli Maddi kaynaklar ve uzmanlık gerekiyor Binaların sağlamlığı önemli (Yapı stoğu olarak Kaynaşlı daha hazırlıklı)

25 ÇALIŞTAY 1

26 Çalıştayın Amaçları Kurumunuzun toplumsal hazırlık konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili mevcut durum değerlendirmesi yapmak Toplumsal hazırlık konusunda yapılabileceklerin (iletişim ve eğitim) gözden geçirilebileceği değerlendirme kılavuzu (öz değerlendirme) hakkında görüşlerinizi/isteklerinizi almak Depremlere hazırlıklı olma konusunda iyi uygulama örnekleri kataloğu hakkında görüşlerinizi/isteklerinizi almak Afetlere hazırlık amaçlı bilgilenme için internet tabanlı eğitim ve öğrenme platformunun geliştirilmesine yönelik katkılarınızı almak

27 Çalıştayın Amaçları TACTIC Değerlendirme ve iyi uygulamalar hakkında bilgi Geribildirim Çalıştay katılımcıları Deneyimler ve talep

28 Ana soru: Hazırlıklı Olmak için Eğitimin rolü? Deprem öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili daha iyi bir eğitim/risk iletişimi deprem etkisini azaltmada nasıl etkili olabilir?

29 Eğitimin (İletişim stratejisinin) bileşenleri Amacı Hedef kitlenin belirlenmesi Ana mesajın tanımı Olası eğitim/iletişim yöntemlerinin seçilmesi Stratejinin değerlendirilmesini sağlayacak mekanizmaların (izleme-takip) belirlenmesi

30 Hazırlığı arttırmak için eğitimin (Risk iletişiminin) amaçları Bilgilendirme, Farkındalık Geliştirme, Kararlara Ortak Etme Beceri-Kapasite Geliştirme (Kaynaklar) Motivasyon Sosyal Ağlar Sorumluluk Anlaşmazlıkları çözme Güvenirlik, güveni geliştirme

31 Eğitimin (Risk İletişiminin) Hedef Kitlesi Çocuklar Ergenler Yetişkinler Engelliler Kadınlar Yaşlılar İşsizler Fakir ve yardıma muhtaç olanlar

32 Eğitim (Risk İletişimi) Yöntemleri Görsel materyaller (fotoğraf, poster, afiş, reklam, video, televizyon, vb.) Yüzyüze iletişim (sunumlar, seminerler, dersler, vb.) Paydaş katılımı (çalıştaylar, odak gruplar, danışma kurulları, vb.) Teknoloji destekli iletişim (bilgisayar destekli teknoloji) Bilgi materyalleri (el ilanı, broşür, kitapçık, bülten, bilgi formu, reklam, dergi materyalleri, popüler medya yazıları, teknik raporlar, vb.) Sosyal medya (seyirciyi ilgilendiren risk ile ilgili fikir ve bilgi paylaşmak için metin, grafik ve videolarla interneti kullanmak) Basın/kitle iletişim (televizyon, gazete, radyo, dergi, internet, vb.)

33 Değerlendirme Kılavuzu Nedir?

34 Değerlendirme Kılavuzu Nedir? Genel denetleme hedefi (ISO norm): Objektif değerlendirme, genellikle başkaları tarafından ve bir sertifika ile Denetleme süreci = sistematik, bağımsız, belgeye dayalı Bizim hedefimiz: İsteğe bağlı öz-değerlendirme, sertifikasız İnternette mevcut Bir toplumun çeşitli tehlikelere karşı hazırlık durumunu risk iletişimi ve eğitimi özelinde inceleme

35 Problem tanımı Risk iletişimi ve risk eğitimi Kurumlar Afet risk yönetiminden sorumlu aktörler Çoğunlukla iletişim pratikleri üzerine geribildirim yok Halk Bireyler, okullar, STK lar

36 Öz-değerlendirmenin yapısı Değerlendirme Kılavuzu I. Kısım Kurumlar Bağlam analizi ve halkla risk iletişiminde güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi Risk iletişimi ve risk eğitimi Değerlendirme Kılavuzu II. Kısım Halk Hazırlıkla ilgili ve iletişim ihtiyaçlarında güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi

37 Öz değerlendirme süreci Sizden ne bekleniyor? Mevcut iletişim stratejisinin ve uygulama yöntemlerinin gözden geçirilmesi, Mevcut durumu değerlendirme ve iyileştirme hakkında düşünme Süreç nasıl ilerliyor? İnternette çoktan seçmeli soruları cevaplama Tek başına ya da grup halinde Sonuç ne olacak? Mevcut stratejinin gözden geçirilmesi, Alternatif uygulamalar ve yöntemlerin önerilmesi, Halktan geribildirim

38 Kurumda afet riski ile ilgili mevcut bilgiler nelerdir? Kim, kiminle, hangi konuda, ne zaman, ne sıklıkla iletişim kurar? Ne gibi bilgilere ne formda ihtiyaç vardır? Hangi iletişim kanalları (örn., Radyo, intrnet, broşür, vs.) faydalı ve kullanımı pratiktir? Hangi iletişim yöntemlerini kullanıyorsunuz? İletişim/eğitim stratejilerinizde neyi amaçlıyorusunuz? Ne tür iletişim ve içerik yararlı olur? Hazırlığı arttırmak için neler iyileştirilebilir? Toplumda hazırlıklı olma motivasyonu nasıl arttırılabilir? Topluma özgü durumlar (kaynaklar, ağlar, sorumluluklar) nelerdir?

39 Sonuç Sorgu Öğrenme platformu TOTAP ın yapısı Değerlendirme Kılavuzu I. Kısım Kurumlar Bağlam analizi 2. Risk iletişiminde güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi Değerlendirme Kılavuzu II. Kısım Halk Güçlü yönlerin ve iletişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi İletişim ve eğitimde iyi uygulamalar veri tabanı Sınıflandırma: Uygulamanın ana hedefi, hedef kitlesi, gerekli kaynaklar ve ele alınan tehlike Değerlendirme sürecinin sonucu Toplumda güçlü ve zayıf yönlerle beraber ilgili sınırlayıcı koşulların (örn., mevcut kaynaklar) gösterimi İyi Uygulama önerileri Bağlama özgü, uygulanmasına yönelik yardımla beraber

40 GRUP ÇALIŞMASI 1 a. Mevcut Durum Değerlendirmesi (20 dk) b. Afetlere Toplumsal Hazırlık için Değerlendirme Kılavuzu Geliştirme (35 dk)

41 Grup Çalışması 1 a. Mevcut Durum Değerlendirmesi (20 dk)

42 Risk iletişiminin amaçları Risk iletişiminde yöntemler (1) Tehlike hakkında bilinçlendirme, farkındalık kazandırma (tehlike ve sonuçları hakkında bilgilendirme, vb.) (2) Beceri - kapasite geliştirme (önleyici faaliyetler, acil durum faaliyetleri, vb.) (3) Kararlara ortak etme amacıyla bilgi sağlama (bilimsel bilgi, bilirkişi beyanı, beklentiler, sorumluluklar, görev, vb.) (4) Anlaşmazlıkları çözme (güvenilir bilgi sağlama, beklentiler üzerine alış-veriş, değerler, vb.) (5) Güvenirlik ve güveni geliştirme/yeniden oluşturma (şeffaflık oluşturma, kanıt bulma, söylenenlerle yapılanlar arası tutarlık) Hangi hedef kitlelerle çalıştınız? Gazetelerde (resmi gazete dahil) yazılar Çocuklar Broşür, kitapçık, vb. Deprem riski haritası Ergenler SMS İnternet sayfası Yetişkinler Sosyal medya (Twitter, Facebook, vb.) Afiş, poster, vb. Engelliler Kamuya açık sergiler Kadınlar Halk toplantıları, çalıştayları Konferans, seminer, vb. Yaşlılar Münazaralar, tartışma platformları Simülasyonlar (örn., rol oynama, tatbikat, deprem simülasyonu) Fakir ve yardıma muhtaçlar Okullarda dersler Tiyatro oyunları, filmler Diğer: İşsizler Diğer:

43 Grup Çalışması 1 b. Afetlere Toplumsal Hazırlık için Değerlendirme Kılavuzu Geliştirme (35 dk) 1. Değerlendirme kılavuzunu kimler kullanabilir? (kurumlar, halk) 2. Değerlendirme kılavuzunda hangi konulara yer verilmeli? 3. Değerlendirme kılavuzu nasıl olmalı, nasıl sonuçlar vermeli? 4. Değerlendirme kılavuzunun kullanılması için hangi kaynaklara ve kapasitelere ihtiyaç duyulabilir? 5. Değerlendirme kılavuzunun güçlü ve zayıf yönleri neler olabilir?

44 ARA

45 İyi Uygulama Örnekleri Kataloğu Sanal Kütüphane

46 Sanal kütüphane nedir? Kimler faydalanabilir? Kurumlar ve bireyler Amacı nedir? Kurumlar için; Halkın afete hazırlıklı olması konusundaki uygulamalarını kurum seviyesinde geliştirmek ve farklı uygulama örnekleri hakkında bilgi edinmek Bireyler için; Afetler hakkında bilgi edinmek ve afete karşı hazırlıklı olmayı arttırmak Kurumlara geri bildirim niteliği taşıması

47 Sanal kütüphane nasıl işler? Kurumlar ve Bireyler; Sisteme üye girişi yapıp Değerlendirme kılavuzu sonucu ortaya çıkan geliştirilebilecek konular doğrultusunda veya Arama butonunu ve filtreleme seçeneğini kullanarak uygulamalara erişim sağlayabilir. Değerlendirme kılavuzu kurumlar ve bireyler için ayrı ayrı hazırlanacak ve farklı sorular içerecektir. Sistemde görmüş olduğunuz her şey Türkçe ye çevrilecektir.

48 Değerlendirme kılavuzu sonucu Güçlü ve zayıf yönlerin tespiti Örnek: Çocukların deprem farkındalığı Sanal kütüphane Konu ile ilgili iyi uygulama örnekleri Filtreleme Deprem * Çocuk * Deprem öncesi sırası ve sonrası * Eğlenceli Örnek: Sallanan sandalye tiyatro oyunu Örnek: Tehlike avı çizgi film (afet çantası nedir) TACTIC web sitesi Kurum seviyesinde

49 Kurum seviyesinde Değerlendirme kılavuzu sonucu Örnek: Halk olarak afetlerden sonra yapılması gerekenler konusunda bilgi ve uygulama eksikliği Sanal kütüphane Filtreleme Halk * Afet sonrası* Eğitici materyal Örnek: Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) TACTIC web sitesi

50 Değerlendirme kılavuzu sonucu Örnek: Depremleri unutmamak ve unutturmamak adına farkındalığın sürdürülebilmesi için herkesin hizmetine açık bir oluşum Sanal kütüphane Filtreleme Halk * Deprem * Deprem öncesi sırası ve sonrası * Eğitici materyal * Riskin görselleştirilmesi * Teknoloji destekli Örnek: Gezici Deprem Simulasyon EgitimTırı (GEDSET) TACTIC web sitesi Kurum seviyesinde

51 Birey seviyesinde Değerlendirme kılavuzu sonucu Deprem konusunda temel bilgi eksikliği Sanal kütüphane Deprem eğitimi el kitabı TACTIC web sitesi

52 Birey seviyesinde Değerlendirme kılavuzu sonucu Deprem konusunda ev içerisinde alınabilecek önlemler Sanal kütüphane Deprem ustası oyunu TACTIC web sitesi

53 Sanal kütüphaneye yeni uygulama girişi ve filtre kategorileri Kategoriler Uygulamanın adı Tanımı Ülkesi Dili Afetin türü Hangi seviyede uygulanabilir olduğu Uygulamadan kimin sorumlu olduğu Uygulama için kurum seviyesinde gerekli kaynaklar Uygulama için birey seviyesinde gerekli kaynaklar Uygulama bilgisinin tipi, neleri kapsadığı Afetin hangi dönemini hedef aldığı (öncesi sırası sonrası) Uygulamanın hedef kitlesi Uygulamanın iletiminde kullanılan metod Uygulamanın iyi yönleri ve Kaynağı

54 Sanal kütüphanenin sürdürülebilirliği Yeni uygulama girişleri Varolan uygulamaların güncellenmesi Kütüphane içeriğinin zenginleştirilmesi Kaynaşlı için değerli ve zengin bir kaynak oluşturabilmek

55 GRUP ÇALIŞMASI 2 İyi Uygulama Örnekleri Kataloğu ( Sanal Kütüphane ) (45 dk)

56 Grup Çalışması 2 İyi Uygulama Örnekleri Kataloğu ( Sanal Kütüphane ) 1. Sanal kütüphanenin kullanım alanı ve kullanıcıları kim olmalı? 2. Sanal kütüphanede ne tür bilgi ve kaynaklar olmalı? 3. Halk ve kurumların yararlanabilmesi için sanal kütüphane nasıl olmalı? 4. Sanal kütüphanenin kullanılması için hangi kaynaklara ve kapasitelere ihtiyaç duyulabilir? 5. Sanal kütüphanenin güçlü ve zayıf yönleri neler olabilir?

57 Genel Tartışma Değerlendirme kılavuzu ve örnek uygulamaların yer aldığı internet tabanlı öğrenme platformu Platformun kullanılması kimlerin / hangi kurumların sorumluluğunda olmalı (yürütülmeli ve sürdürülmeli)? Hangi kapasite ve kaynaklara ihtiyaç duyulabilir? Etkili kullanım nasıl sağlanabilir?

58 Sonraki Adımlar 1. Çalıştay Raporu (Mayıs 2015) 2. Çalıştay (Kasım 2015) Depremlere ilişkin ikincil tehlikeler (örn., yangınlar) ve diğer tehlikeler (örn., sel, toprak kayması ve ulaşım kazalarına bağlı kimyasal sızıntı)

59 Sizlere değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Eğitici Materyal. Kılavuzu. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici Materyal. Kılavuzu. Yusuf ALPAYDIN Eğitici Materyal Kılavuzu Yusuf ALPAYDIN Yusuf Alpaydın İktisat Alanı Eğitici Materyal Kılavuzu Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ Ağustos 2012 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri, OECD nin tüm G20 ülkeleri dâhil olmak üzere 100 den fazla ülke ve ilgili

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL Örgütlerde Felaket Yönetimi Hasan KARABAKKAL İçindekiler Kavram Olarak Felaket... 3 Acil Durum Yönetimi... 3 Acil Durum Yönetimi İlkeleri... 4 Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri... 5 Etkili Kriz

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 Hazırlayan: Zeynep M. Türkmen Sanduvac, MA Araştırma Danışmanı ve Takım Lideri Mavi Kalem - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır.

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır. Helsinki Yurttaşlar Derneği 2003 1 STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER I NE İÇİN ÇABALIYORUZ? Toplumsal Bir Davanın Avukatlığına Soyunmak Bir sivil toplum kuruluşu (STK), ortak bir değerler dünyasının, vizyon

Detaylı