SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları 1. Eko Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Turkish Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı (1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 2. Yatırım Fonu Katılma Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Fon Kurucu İhraç Tutarı İhraç Edilecek Pay Sayısı İlk Tutar Son Tutar 1. İş Yatırım Bosphorus Capital Karma Strateji Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurul un i-spk.52.1 ( tarih ve 6/180 s.k.) Sayılı İlke Kararı 1. Kurulumuzun fon giderlerinin kurucular tarafından karşılanmamasına yönelik düzenleme yapan tarih ve 1/9 sayılı İlke Kararı nın yürürlükten kaldırılmasına, 2. Fon giderlerinin kurucular tarafından karşılanmasına yönelik uygulama esaslarını belirlemek üzere; a) Yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının giderlerinde karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla fonlara ilişkin tüm giderlerin (kurucular tarafından karşılananlar dahil) fon muhasebe sistemine aktarılması, b) Fon giderlerinin kurucu tarafından karşılandığı durumlarda, bu giderlerin hesap işletim giderleri, komisyon gibi muhtelif adlar altında dolaylı olarak yatırımcılara yansıtılmaması, c) Yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının performans sunuş raporlarında, alım satıma esas olan fon fiyatına göre hesaplanan fon getirilerine ek olarak, brüt fon getirilerine (toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşülerek bulunan brüt fon getirileri) ekteki örnek hesaplama esas alınarak yer verilmesi, d) Emeklilik yatırım fonlarının sürekli bilgilendirme formlarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda fon işletim giderinin kurucu emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasındaki paylaşım oranlarına yer verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. EKİ: Örnek Tablo ABC Emeklilik Yatırım Fonu XYZ Emeklilik Yatırım Fonu Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat) %14,00 %15,22 Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı %2,50 (*) %2,28 (*) Azami Toplam Gider Oranı %2,28 %2,28 Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı %0,22 (**) %1,00 (***) Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı) %2,50 %1,28 Brüt Getiri %16,50 %16,50 (*) Her iki örnekte de kurucu tarafından karşılananlar da dahil olmak üzere, tüm fon giderleri fon muhasebesine yansıtılarak hesaplanmıştır. (**) Azami toplam gider oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin oranını ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerinin hesaplanmasına dahil edilmemektedir. Bu örnekte, kurucu tarafından karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan herhangi bir alacak kaydı oluşturulmadığı varsayılmıştır. Oluşturulması halinde ise XYZ Emeklilik Yatırım Fonu için yapılan hesaplama örneği uygulanır. (***) Azami fon toplam gider oranı aşılmamasına rağmen, dönem içinde kurucu tarafından karşılanmış fon giderlerini ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerinin hesaplanmasına dahil edilmiştir. Bu örnekte, kurucu tarafından karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan alacak kaydı oluşturulduğu varsayılmıştır. 2

3 /4 sayılı SPK Bülteni nde ilan edilen tarih ve 4/127 sayılı Kurul Kararı uyarınca; sermaye piyasasında denetim yapma yetkileri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kendilerine yetki verilinceye kadar askıya alınmış bulunan aşağıdaki unvanları yer alan bağımsız denetim kuruluşları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tarihleri arasında yetkilendirildiğinden, sermaye piyasasında bağımsız denetim yapma yetkileri tekrar verilmiştir. 1 AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2 AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 3 BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 4 BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 5 BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 6 CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 7 CPA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 8 KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 9 REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 10 SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 11 TÜRKERLER BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12 YORUM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 3. Kurulumuzun tarih ve 6/189 sayılı kararı Kurulumuzun tarihli ve 2006/6 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan gayrimenkul değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının tecrübe şartlarını sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin incelemelerin hangi kriterlere göre yapılacağına ilişkin tarih ve 7/150 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesinin (I) bendinden sonra gelmek üzere; (İ) Kurulumuz tarafından yapılan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak başarılı olmuş ancak, yukarıdaki maddeler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmalarına bendinin eklenmesine karar verilmiştir. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Borçlanma Araçları Ortaklık Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Nitelikli Yatırımcı 3

4 2. Yatırım Fonu Katılma Payları Fon Kurucu İhraç Tutarı İhraç Edilen Pay Sayısı İlk Tutar Son Tutar 1. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Burgan 1 Serbest Yatırım Fonu Burgan Menkul A.Ş. Yatırım Değerler Finans Yatırım Ark İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md No: 1) Finans Menkul A.Ş. Yatırım Değerler Finans Yatırım İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 1) Finans Menkul A.Ş. Yatırım Değerler Fibabanka A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 2) Fibabanka A.Ş D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, Finans Yatırım Ark İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu ve Finans Yatırım İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır. 2. Fibabanka A.Ş. nin Fibabanka A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları a) Muhtelif internet sitelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs https://www.gfmtrader.com/ ve https://tr.xprotrade.com/trading.as px adresli internet sitelerinin içerik sağlayıcıları. Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3, 37 ve 39 nolu maddelerine aykırı şekilde, Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirilmesi. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3, 37 ve 39 ve 109/2 nolu maddeleri. 4

5 b) Alternatifbank A.Ş. pay piyasasında döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı SPKn'nun 106/1 maddesinde tanımlanan bilgi suistimali suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 1. Hülya ELMALIOĞLU 2. Cüniyet OKANDE Alternatifbank A.Ş. pay piyasasında döneminde mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı SPKn'nun 106/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesi sayılı (mülga) SPK nun 47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi. c) Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/I-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında SPKn'nun 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 1. Yasef MİTRANİ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında döneminde mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/I-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 2. Murat BURAN maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesi. 3. Erkan ÖZCAN 2499 sayılı (mülga) SPK nun 47/I-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi. d) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında SPKn'nun 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 1. Uğur KÖSEALİ 2. Süleyman Yılmaz KÖSEALİ 3. Erkan AKSOY Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında döneminde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesi sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi. 4. Necmi DEĞERLİ 5

6 2. İdari Para Cezaları a) Galata Yatırım A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı Galata Yatırım A.Ş. Sermaye piyasası aracının halka arzı ile ilgili olarak, ihraççı ve/veya hissedar hakkında detaylı ve dikkatli inceleme yapma konusunda en iyi gayretin gösterilmemesi ve halka arz fiyatının sermaye piyasası aracının gerçek değerini en doğru şekilde göstermesi yönünde azami özenin gösterilmemesi. Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ'in 40 ıncı maddesinin (d) ve (e) bentleri b) AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı Rekabet Kurulu nun tarih ve 11 57/ sayılı Kararı nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay nezdinde açılan dava hakkında ilgili özel durum açıklamasının öngörülen sürelerde yapılmaması Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ in 14 üncü maddesi AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. (1) Rekabet Kurulu nun tarih ve 11 57/ sayılı Kararı nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay nezdinde açılan davada, Danıştay 13 üncü Dairesi nin dava konusu Rekabet Kurulu Kararı nın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş olduğuna ilişkin özel durum açıklamasının öngörülen sürelerde yapılmaması Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ in 14 üncü maddesi Rekabet Kurulu nun tarih ve 11 57/ sayılı Kararı na konu şartlar çerçevesinde devri gerçekleştirilen lokasyonlardan bazılarını devralan Sinemay Sinema ve Eğlence Hizmetleri A.Ş. tarafından, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. aleyhine, lokasyon devrine ilişkin sözleşme ile borçlu olunmadığının tespiti ve devir sözleşmesinin iptali talepleriyle açılan dava hakkında özel durum açıklamasının yapılmaması Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ in 14 üncü maddesi (1) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No:7 3. İşlem Yasakları a) Alternatifbank A.Ş. (ALNTF) pay piyasasında gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiştir. 6

7 İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar İşlem Yasağına Konu Olan Payların Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi 1. Hülya ELMALIOĞLU 2. Sevil GÜR ALNTF Ay 3. Cüniyet OKANDE b) Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiştir. İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar İşlem Yasağına Konu Olan Payların Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi 1. Yasef MİTRANİ 2. Murat BURAN 3. Erkan ÖZCAN 4. Hayim MİTRANİ 5. Süleyman Yılmaz KÖSEALİ BEYAZ Ay 6. Ümit BURAN 7. Levent ÖNER 8. Ekrem ÖZCAN c) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiştir. İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar İşlem Yasağına Konu Olan Payların Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi 1. Uğur KÖSEALİ 2. Süleyman Yılmaz KÖSEALİ 3. Erkan AKSOY YAYLA Ay 4. Necmi DEĞERLİ 7

8 4. Diğer Yaptırım ve Tedbirler a) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi (Yayla) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; 1) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, tarihinden başlamak üzere, YAYLA pay piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılması hususlarında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına, 2) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, mevcut tüm üyelerini bilgilendirmesini teminen, tarihinden başlamak üzere, i. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında uygulanan net varlık bulundurma zorunluluğunun, YAYLA pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanması, ii. YAYLA pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında dikkate alınmaması, iii. Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu ve 12 inci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında söz konusu payların özkaynak olarak kabul edilmemesi hususlarında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ne bildirimde bulunulmasına, 3) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde, YAYLA paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir. F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. nin ortaklık yapısındaki değişiklik, aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurul kayıtlarına alınmıştır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Ortaklık Yapısı Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Hasan Turgay OZANER , ,0 Tufan DERİNER , ,2 Alpaslan ENSARİ , ,0 Necati Alpagut DAĞDELEN , ,8 Atıf CEZAYİRLİ , ,0 Hakan ERYILMAZ ,1 - - TOPLAM , ,0 8

9 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Ardem Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. kendi talebi doğrultusunda Kurulumuzun "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarılmıştır. 2. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) dolaylı ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin onaylanması başvurusu kapsamında, Belçika Hükümeti nin BNP Paribas SA daki ortaklık payının %10,70 den % 10,27 ye düşmesi ve bu hisselerin yeniden yapılandırılarak % 0,29 luk kısmının SFPI tarafından kendi adına tutulmaya başlanması ve Bankanın ortağı olan BNP Grubu şirketlerince Borsa İstanbul A.Ş. de TEB hisse alımlarının gerçekleştirilmesi Aracı Kurum un ana ortağı olan Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. nin dolaylı ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler nedeni ile Aracı Kurum un dolaylı ortaklık yapısında meydan gelen değişikliklerin onaylanmasına karar verilmiştir. 3. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin kurucusu olduğu B Tipi Likit Fon un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 4. Sanko Menkul Değerler A.Ş. nin, kurucusu olduğu A Tipi Değişken Fon ile B Tipi Likit Fon un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. paylarının Kurulumuzun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği nin 8 inci maddesi kapsamında borsa kotundan çıkarılması amacıyla %98,34 üne sahip olan Mosburger GmbH tarafından Şirket in diğer ortaklarına yapılacak pay alım teklifine ilişkin başvuruda, Şirket in 1,-TL nominal değerli payı için asgari pay alım teklifi fiyatının 3,45 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklifi bilgi formunun bu çerçevede onaylanmasına karar verilmiştir. 6. Kurucu ve unvan bilgilerine aşağıda yer verilen emeklilik yatırım fonlarının dönüşüm başvuruları olumlu karşılanmıştır. Kurucu Mevcut Unvan Yeni Unvan 1. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu 2. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Usd) Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 3. ING Emeklilik A.Ş. Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 7. Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. nin (Mars Sinema A.Ş.) Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. yi (AFM A.Ş.) devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni nin Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak yapılan görüşmede; Rekabet Kurulu nun tarih ve 11 57/ sayılı Kararı nın iptali talebiyle Danıştay nezdinde açılan ve yargı süreci devam eden davada, yargı sürecinin sonunda, birleşme işleminin gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek bir kararın alınması halinde AFM A.Ş. ortaklarınca yaşanabilecek mağduriyetlerin giderileceği hususunda Mars Sinema A.Ş. tarafından Kurulumuza taahhütname verilmesi ve söz konusu taahhütnamenin birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni ne eklenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 9

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı )

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR A) T.C. Hazine Müsteşarlığı ihalelerine katılım, aynı gün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1.Fon Türlerine İlişkin Esaslar... 5 1.1. Karma Şemsiye Fon... 5 2. Fon Unvanına İlişkin Esaslar... 5 3. Fon Türlerine

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı