SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları 1. Türkiye Bankası (1) Borçlanma Aracı Samsun Yem Sanayi ve Ticaret (1) Borçlanma Aracı Deniz Finansal Kiralama (1) Borçlanma Aracı Merkez Faktoring (2) Borçlanma Aracı Karadeniz Holding (2) Borçlanma Aracı Mercedes-Benz Finansman Türk (2) Borçlanma Aracı Aktif Yatırım Bankası (3) Borçlanma Aracı Denizbank (4) Borçlanma Aracı İş Yatırım Varant Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Pay Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret Pay Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Pay (1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) İhraç edilecek borçlanma araçlarının TL lik kısmının tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, TL karşılığının ise dövize endeksli veya yabancı para cinsinden yurt dışı yerleşik yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Halka arz edilerek ve/veya halka arzedilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü 2. Nominal Ortaklık Satış Türü İhraç Tavanı 1. Atılım Faktoring Nitelikli Yatırımcı 2. Koç Fiat Kredi Finansman Nitelikli Yatırımcı 3. Nurol Yatırım Bankası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4. İş Finansal Kiralama Nitelikli Yatırımcı 5. Mercedes-Benz Finansman T. (1) Yurtdışı 6. Tera Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 7. Vera Varlık Yönetim Nitelikli Yatırımcı (1) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tutarı Avro olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 3. Payları 1. Hayat Gelir Amaçlı Esnek 2. Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım 3. Hayat Gelir Amaçlı Kamu 4. Hayat Alternatif Standart 5. Hayat İkinci Gelir Amaçlı Esnek 6. Hayat Altın 7. Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Kurucu Hayat Hayat Hayat Hayat Hayat Hayat Hayat Kayda Alınan Kayda Alınan Pay Sayısı İlk Son

3 8. Hayat Gelir Amaçlı Kamu Dış 9. Hayat Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım 10. Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım 11. Katılım Emeklilik ve Hayat Alternatif İkinci Esnek Emeklilik Yatırım (1) Kurucu Hayat Hayat Hayat Katılım Hayat (1) Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 2) Kayda Alınan Kayda Alınan Pay Sayısı İlk Son C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Aşağıda unvanlarına yer verilen şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. n Unvanı 1) Şemsiye 2) Serbest Şemsiye 3) Strateji Portföy Hisse Senedi Şemsiye 4) Strateji Portföy Şemsiye 2. Katılım Hayat nin Katılım Hayat Alternatif İkinci Esnek nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fonun paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL başlangıç sermayeli Şeker Portföy unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3

4 D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları Oyak Yatırım İzmir Kordon Şubesinde gerçekleştirilen işlemlerinin incelenmesi neticesinde SPKn nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Mehmet AKHALİL (1) Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Müşteri hesaplarından 6362 sayılı SPKn 110/1-a maddesine aykırı olarak nakit, menkul virmanı ve diğer yöntemler ile para çekilmesi Müşterilere sahte portföy belgeleri düzenlemek, gerçeğe aykırı hesap açmak, usulsüz işlemleri gizlemek, müşterilerin ve aracı kurum çalışanlarının imzalarını taklit etmek, sahte şirket kaşesi kullanmak Eylemin Aykırılık Teşkil Kanun Maddesi 6362 sayılı SPKn nun 110/1-a maddesi 6362 sayılı SPKn nun 112/2 maddesi (1) Bknz. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri. 2. İdari Para Cezaları a) İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret (1) İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilen fonların, söz konusu payların halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Kurulumuzun mülga Seri:I No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 23 üncü maddesi ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği nin 7, 21 ve 25 inci maddeleri Verilen İPC ı (1) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcılar, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alması ve söz konusu kararda sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. b) İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Seri: VIII, No: 35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, (Seri: VIII, No: 35 Tebliği) Seri: VIII, No:45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45 Tebliği) ve Kurulumuzun tarih ve 27/781 sayılı kararı hükümlerine aykırı şekilde değerleme raporu hazırlanması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Seri: VIII, No: 35 Tebliği, Seri: VIII, No:45 Tebliği ve Kurulumuzun tarih ve 27/781 sayılı kararının muhtelif hükümleri. Verilen İPC ı

5 c) İPC Uygulanan Şahıs/Şirket 1. Ayhan ÖZTÜRK 2. Erden Armağan ER 3. Mert EREN 4. Selda ÖZTÜRK 5. Ali Kemal TÜMER 6. Cihan MANDIRALI 7. Halil ATAMAN 8. Abdullah ŞAHİN 9. E. Mahmut COŞKUN 10. Hüseyin ÇOBAN 11. İbrahim EYİDEMİR 12. Murat DOĞAN İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Ar Tarım Organik Gıda ve CLK Holding nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Ar Tarım Organik Gıda nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Ar Tarım Organik Gıda ve Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. CLK Holding nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi ve daha önce aynı fiilden dolayı hakkında idari işlem tesis edilmiş olması. Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret nin tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP a bildirilmemesi. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC ı

6 3. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri Oyak Yatırım İzmir Kordon Şubesi ve Ege Bölge Müdürü Mehmet AKHALİL in işlemlerinin incelemesi sonucunda anılan şahsın tüm lisanslarının karar tarihinden itibaren süresiz olarak iptal edilmesine karar verilmiştir. Lisansları İptal Edilen Şahıs Lisans İptaline Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Mehmet AKHALİL 6362 sayılı SPKn nun 110/1-a ve 112/2 maddelerinde tanımlı suçların işlenmesi 6362 sayılı SPKn nun 110/1-a ve 112/2 maddeleri 4. Diğer Yaptırım ve Tedbirler Afyon Çimento Sanayi T. (AFYON) pay piyasasında döneminde gözlenen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin incelemeler kapsamında; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve Kurulumuzun V sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği nin 4/1, 6/1, 9/2, 18/1 ve 18/3 maddeleri çerçevesinde; i) AFYON pay piyasasında tarihli işlemlerden başlamak üzere bedelli sermaye artırım süreci tamamlanıncaya kadar (rüçhan hakları ile geçici kaydi payların/makbuzların AFYON.E kodlu kaydi paylara dönüşüm süreci tamamlanıncaya kadar) brüt takas uygulanmasına, ii) Uğur ÖZTÜRK hakkında, AFYON pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak, 6 ay süreyle ( tarihine kadar) geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir. E. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ İntegral nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Pay ı Pay Oranı (%) Pay ı Pay Oranı (%) Osman Önder ULUKARTAL ,80 47,94 0,00 0,00 Kamile Oya ULUKARTAL ,80 47, ,60 30,00 Ulukartal Holding ,13 4, ,13 4,12 Kıvanç MEMİŞOĞLU 4,04 0,00 4,04 0,00 İsmet Kemal ÇELİK 4,04 0,00 4,04 0,00 Aslı USUL SEVER 4,04 0,00 4,04 0,00 Kadir Cenk ULUKARTAL 0,00 0, ,00 65,88 TOPLAM , ,00 F. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Halka Açık Ortaklık Statüsünü Kazanan Ortaklıklar Aşağıdaki ortaklık, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca payları halka arz olunmuş sayıldığından, halka açık ortaklık statüsünü kazanmıştır. Ortaklık Mevcut Sermayesi Halka Açık Ortaklık Statüsünü Kazanma Gerekçesi Gimat Mağazacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Pay sahibi sayısının 500 ü aşması 2. Esas Sözleşme Değişiklikleri Ortaklık Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı Ak-Tur Turizm ve Endüstri (1) - İlgili Maddeler Şirket esas sözleşmesinin 8 inci maddesinin tadili ile esas sözleşmeye geçici madde eklenmesi uygun görülmüştür. (1) Bknz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 6 6

7 3. Devredilen lar Aşağıda unvanlarına yer verilen fonlarda kurucu değişikliği yapılması ve fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Devreden Kurucunun Unvanı Devredilen n Unvanı A Tipi Hisse Senedi Yoğun A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun ) B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler A Tipi Karma B Tipi Likit fon Verim Odaklı A Tipi Değişken Devralan Kurucunun Unvanı Şemsiye n Unvanı Yönetimi Hisse Senedi Şemsiye Yönetimi Hisse Senedi Şemsiye Yönetimi Hisse Senedi Şemsiye Yönetimi Karma Şemsiye Yönetimi Para Piyasası Şemsiye Yönetimi Değişken Şemsiye n Unvanı Birinci Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun ) İkinci Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun ) G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Karma Para Piyasası Gedik Değişken Portföy A Tipi Değişken Hisse Senedi Şemsiye Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun ) A Tipi Karma Karma Şemsiye Karma B Tipi Değişken Değişken Şemsiye Birinci Değişken B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono B Tipi Likit Şemsiye Para Piyasası Şemsiye Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Para Piyasası B Tipi Tahvil ve Bono Şemsiye Orta Vadeli Borçlanma Araçları Halk Yatırım Halk Yatırım A Tipi İMKB 30 Endeksi (Hisse Senedi Yoğun ) Hisse Senedi Şemsiye BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun ) Halk Yatırım Halk Yatırım B Tipi Şemsiye na Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Alt (1. Alt ) Şemsiye Özel Sektör Borçlanma Araçları Halk Yatırım Osmanlı Menkul Değerler Halk Yatırım B Tipi Şemsiye na Bağlı Dinamik Yaklaşım Değişken Alt (2. Alt ) Osmanlı B Tipi Tahvil ve Bono Değişken Şemsiye Yönetimi Şemsiye İkinci Değişken Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Osmanlı Menkul Değerler Osmanlı Anatolia Serbest Yatırım Yönetimi Serbest Şemsiye Anatolia Serbest 7

8 Devreden Kurucunun Unvanı Osmanlı Menkul Değerler Devredilen n Unvanı Osmanlı Beylerbeyi Serbest Yatırım Devralan Kurucunun Unvanı Şemsiye n Unvanı Yönetimi Serbest Şemsiye n Unvanı Beylerbeyi Serbest Osmanlı Menkul Değerler Osmanlı Menkul Değerler Tacirler Yatırım Osmanlı Virtüs Serbest Yatırım Osmanlı Minerva Hisse Senedi Serbest Yatırım Tacirler A Tipi Karma Tacirler Portföy Yönetimi Serbest Şemsiye Yönetimi Serbest Şemsiye Tacirler Portföy Yönetimi Hisse Senedi Şemsiye Virtüs Serbest Minerva Serbest Tacirler Portföy Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun ) Tacirler Yatırım Tacirler B Tipi Likit Tacirler Portföy Tacirler Portföy Yönetimi Şemsiye Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Tacirler Yatırım Tacirler Yatırım Tacirler A Tipi Değişken Tacirler Yatırım Merchants Capital Serbest Tacirler Portföy Tacirler Portföy Tacirler Portföy Yönetimi Değişken Şemsiye Tacirler Portföy Yönetimi Serbest Şemsiye Tacirler Değişken Tacirler Serbest Portföy Portföy (*) Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono nun tarafından devralınarak Halk Portföy Kısa Vadeli bünyesinde birleştirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Geniş Yetkili Aracı Kurumlar Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Sanko nin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca geniş yetkili olarak sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Söz konusu aracı kurumun izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri: V, No: 77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM Aracı Kurum un Unvanı Sanko Menkul Değerler Emir İletimine Aracılık İşlem Aracılığı Portföy Aracılığı Bireysel Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Halka Arza Aracılık Aracılık yüklenimi En iyi gayret aracılığı Saklama Hizmeti Sınırlı Saklama Hizmeti Genel Saklama Hizmeti - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - 8

9 5. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurucu n Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Ak Portföy Ak Portföy Tacirler Portföy Ak Portföy Özel Sektör na Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Ak Portföy Özel Sektör na Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Avrasya Serbest Tacirler Portföy Özel Sektör Ak Portföy Koruma Amaçlı Şemsiye Ak Portföy Koruma Amaçlı Şemsiye Şemsiye Serbest Şemsiye Tacirler Portföy Şemsiye 6. a) Ak-Tur Turizm ve Endüstri nin (Şirket) Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nin sermaye artırımının iptaline ve sicilden terkinine ilişkin tarih ve 2009/ /534 sayılı kararının kesinleşmesine istinaden, sermayesinin 90,424,76 TL tutarında azaltılarak ,20 TL den ,44 TL ye indirilmesi nedeniyle esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8 inci maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye geçici madde eklenmesine ilişkin tadil metinlerine uygun görüş verilmesine, b) Şirket in ,76 TL tutarındaki payların itfa edilmesi işlemi nedeniyle varsa zarara uğrayan pay sahiplerinin genel hukuk hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukuki yollara başvurmalarının mümkün olduğu hususunun kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. 7. LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret nin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100 üne sahip olduğu Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret, Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Sasa Polyester Sanayi de (SASA) Hacı Ömer Sabancı Holding nin sahip olduğu ,18 TL nominal değerli payların (sermayenin %51 i), tarihinde Erdemoğlu Holding (Holding) tarafından satın alınması sonrasında, Holding tarafından Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması talebinin; 1 TL nominal değerli SASA payı için, a) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği nin 15 inci maddesi kapsamında payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içerisinde borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 1,6515 TL ye, b) Holding tarafından 1 TL nominal değerli SASA payı için ödediği tutara eşit olarak belirlenen 0,9445 ABD Doları nın tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığına, c) Tebliğ in 16 ncı maddesi kapsamında payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten sonra yapılan pay alımlarında en yüksek fiyat olan 2,46 TL ye, 2 aylık sürenin dolduğu tarihini aşan her gün için Tebliğ in 17 nci maddesi çerçevesinde hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyatların en yüksek olanın pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Bayraktar Kardeşler İnşaat Taahhüt ve Ticaret nin (Şirket) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, TL çıkarılmış sermayeli ve Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği talebinin Şirket e bildirilen şartların sağlanması kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Ak Yatırım nin kurucusu olduğu Ak Yatırım B Tipi Değişken un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 11. Aktif Yatırım Bankası nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası B Tipi Likit nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 12. a) Finansbank nin kurucusu olduğu Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım nun () tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, b) Duyuru metninde belirtilecek 6 aylık süre sonunda hala a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, - Katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışlarının yapılması, - İcra ve İflas Kanunu nun 89 uncu maddesi uyarınca, katılma payları üzerinde haciz olması halinde, söz konusu haciz un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemelerin haczi koyan icra dairelerine yapılması, - Katılma paylarının satışı ile elde edilen yatırımcılara ait nakdin ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi, nakdin ters repo dışında bir sermaye piyasası aracında değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Kurulumuzun uygun görüşünün alınması gerektiği hususlarında tasfiye tarihi itibariyle bakiyesi bulunan yatırımcıların hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, 9

10 c) Tasfiye tarihi itibariyle bakiyesi bulunan yatırımcıların hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların on yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi ne gelir kaydedileceği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 13. ING nin Cumhuriyet Bulvarı No: 67 Kat: 1 Pasaport-Konak/İZMİR adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 14. Ziraat Yatırım nin - Tepe Bağ Mah. Abidin Paşa Cad. No: 11 Seyhan/ADANA - Erciyesevler Mah. Levent Çetinkaya Sok. Merkez Semti No:16/A Kocasinan/KAYSERİ - İnönü Cad. Merkez Bankası Yanı No: 35 Kat: 3 Suriçi/ DİYARBAKIR ; - Çarşı Mah. K. Maraş Caddesi Emek Apt. No: 47 D: 2 TRABZON adreslerinde şube açılması talebiyle yapmış olduğu başvuruların olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 15. Egemen Menkul Kıymetler nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 16. J.P. Morgan nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 17. Merrill Lynch nin Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi, Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi kendi talebi üzerine iptal edilmiştir. 18. Türkiye Kalkınma Bankası nin Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi kendi talebi üzerine iptal edilmiştir. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 10

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı