SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Kapital Faktoring A.Ş. (2) Borçlanma Aracı TGS Dış Ticaret A.Ş. (2) Borçlanma Aracı Optima Faktoring A.Ş. (2) Borçlanma Aracı Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (3) Pay Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Pay Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pay Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Pay , , (1) Halka arz edilerek ve/veya halka arzedilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık ların Pay İhraçları Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (Bkz Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 6) Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü (1) Halka arz (1) Şirket in TL lik çıkarılmış sermayesi, genel kurulca karar alınmak suretiyle, geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla TL tutarında azaltılarak TL ye indirilecek ve eş anlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL artırım ile TL ye artırılacaktır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 2. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Rönesans Holding A.Ş Nitelikli Yatırımcı 2. Türk Ekonomi Bankası A.Ş Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3. Türkiye Garanti Bankası A.Ş Nitelikli Yatırımcı 3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları Sermaye Piyasası Aracı Türü Nominal İhraç Tavanı/Tutarı 1. Tera Varlık Kiralama A.Ş. (1) Kira Sertifikası Satış Türü Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası Halka Arz (1) Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olduğu yapıda ihraç edilecek kira sertifikalarının yönetim sözleşmesine dayalı olması planlanmaktadır. C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları a) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEBNK) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Enver ÇEVİK İPC Uygulanan İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem döneminde Türk Ekonomi Bankası A.Ş. pay piyasasının arz ve talebi ile pay fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme VI Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bentleri. Verilen İPC Tutarı b) Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Liman) nin sermayesini temsil eden toplam TL nominal değerli payların halka arzından vazgeçilmesine ilişkin tarihli özel durum açıklamasında belirtilen hususlara yönelik olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103, 104 ve 107/2 maddeleri kapsamında talep edilen savunmaların incelenmesi neticesinde, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Mehmet KUTMAN (*) İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Global Liman ın halka arzından vazgeçilmesine ilişkin gerekçelerin Kurulumuza sunulduğu tarihli yazıda; yurtdışından talepte bulunan yatırımcı temsilcilerinin yurtiçi talebin zayıf olması hisse borsada işlem görmeye başladıktan sonra satış sonucu doğuracağından talepte bulunan kendi müşterilerinin bu işlemden zarar etmelerine göz yumamayacaklarını, bu nedenle yurtdışı talep listesini askıya aldıkları bilgisine Global Yatırım Holding A.Ş. nin (Global Holding) tarihli özel durum açıklamasında yer verilmemesinin Kurulumuzun VI sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme VI sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası. Verilen İPC Tutarı

3 Serdar KIRMAZ Global Liman ın halka arzından vazgeçilmesine ilişkin gerekçelerin Kurulumuza sunulduğu tarihli yazıda; yurtdışından talepte bulunan yatırımcı temsilcilerinin yurtiçi talebin zayıf olması hisse borsada işlem görmeye başladıktan sonra satış sonucu doğuracağından talepte bulunan kendi müşterilerinin bu işlemden zarar etmelerine göz yumamayacaklarını, bu nedenle yurtdışı talep listesini askıya aldıkları bilgisine Global Holding in tarihli özel durum açıklamasında yer verilmemesinin Kurulumuzun VI sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi. VI sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası. (*) Global Holding in tarihinde kamuya açıklanan bağımsız denetimden geçmiş 3 aylık finansal tablolarında yer alan 23 numaralı dipnota göre; Mehmet KUTMAN, Global Holding in paylarının %29,41 ine sahip olup, aynı zamanda Global Holding in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü dür. Öte yandan, Global Holding, Global Liman'ın paylarının %100 üne sahiptir. c) Global Yatırım Holding A.Ş. nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ne aykırı olarak kendi paylarının %10 luk sınırını aşan kısmını elden çıkarmaması veya itfa etmemesi ile Goldman Sachs International ile imzalanan Münhasırlık Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak son özel durum açıklaması tarihi olan tarihinden sonra II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ne aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle talep edilen savunmanın değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı Global Yatırım Holding A.Ş. Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına uyumun sağlanması amacıyla, aynı Tebliğ in Geçici 1 inci maddesinde belirtilen sürede sahip olduğu kendi paylarının %10 luk sınırını aşan kısmını aynı Tebliğ in 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre elden çıkarmaması veya sermaye azaltımı suretiyle itfa etmemesi II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği nin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası Goldman Sachs International ile imzalanan Münhasırlık Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak son özel durum açıklaması tarihi olan tarihinden sonra, herhangi bir özel durum açıklaması yapmaması II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 23 üncü maddesinin 7 nci fıkrası 3

4 d) Mango Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının Ayhan KARAK tarafından Lütfü ERKİŞİ ye devri işlemi ile ilgili olarak II sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olarak özel durum açıklamasında bulunulmaması nedeniyle yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. Ayhan KARAK Lütfü ERKİŞİ İPC Uygulanan İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Ayhan KARAK ın tarihinde Lütfü ERKİŞİ ye devrettiği TL nominal değerli Mango Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. paylarına ilişkin olarak özel durum açıklamasını yapmaması Lütfü ERKİŞİ nin Ayhan KARAK tan tarihinde devraldığı TL nominal değerli Mango Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. paylarına ilişkin olarak özel durum açıklamasını yapmaması Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası Verilen İPC Tutarı 2. Suç Duyuruları Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. (ERICO) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerde, 2499 sayılı Mülga Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 47/1-(A)-2 maddesi ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığından, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında anılan hükümler kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn nun 115/1 maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir (Bknz. 3. İşlem Yasakları ). Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Engin US Serkan ÇELİK Ufuk SÜSOY Ali Merdan TONGUÇ Mehmet CALBAN Yılmaz SAYAN Yonca PEHLİVAN Barış GÜLER Özcan KILIÇ Hakan KARACAN Yusuf ÇINAR Hüseyin OK Doğan İŞLEK Mehmet EYİDOĞAN Salih BEKİROĞLU Göktuğ GÖCEK Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem ERICO pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemler. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 2499 sayılı Mülga SPKn'nun 47/1-(A)-2 maddesi ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi. 4

5 Halil ÇİFTCİ Cihad CALBAN Uğur ARIK Hakan AYZEREN 3. İşlem Yasakları ERICO pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, V sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. İşlem Yasağı Uygulanan İşlem Yasağına Konu Pay Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi Engin US Serkan ÇELİK Ufuk SÜSOY Ali Merdan TONGUÇ Mehmet CALBAN Yılmaz SAYAN Yonca PEHLİVAN Barış GÜLER Özcan KILIÇ Hakan KARACAN Yusuf ÇINAR ERICO Yıl Hüseyin OK Doğan İŞLEK Mehmet EYİDOĞAN Salih BEKİROĞLU Göktuğ GÖCEK Halil ÇİFTCİ Cihad CALBAN Uğur ARIK Hakan AYZEREN 5

6 D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ Kapital Menkul Değerler A.Ş nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Kapital Faktoring A.Ş ,70 95, ,70 95,789 Endüstri Holding A.Ş ,14 2, ,14 2,229 Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş ,79 1, ,79 1,840 Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş ,89 0, ,89 0,037 ÇTÜ Çukurova Tük. Ürün. Paz. San. ve 480,12 0, Tic. A.Ş. Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San. ve ,12 0,010 Tic. A.Ş. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ,36 0, ,36 0,095 TOPLAM ,00 100, ,00 100,000 E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. (1) - İlgili Maddeler Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 23 ve 26 ncı maddelerinin değiştirilmesi ile 20 nci maddesinin esas sözleşmeden çıkarılması Kurulumuzca uygun görülmüştür. (1) Esas sözleşme değişikliği faaliyet konusu değişikliği ile Şirket unvanının Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmesini de içermektedir. Faaliyet konusu değişikliği nedeniyle Şirket ortaklarına 1 TL nominal değerli Şirket payı için 1, TL den ayrılma hakkı kullandırılacaktır. 2. Devredilen Fonlar Aşağıda unvanlarına yer verilen fonlarda kurucu değişikliği yapılması ve fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Devreden Kurucunun Unvanı Devredilen Fonun Unvanı Devralan Kurucunun Unvanı Şemsiye Fonun Unvanı Fonun Unvanı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Serbest Fon 1 İş Yatırım Serbest Fon 2 İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Perform Yönetimi A.Ş. Perform Yönetimi A.Ş. Perform Yönetimi A.Ş. Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Birinci Serbest Fon İkinci Serbest Fon Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 6

7 3. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. nin (Banka) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Banka nın izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. Banka nın Unvanı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Emir İletimine Aracılık İşlem Aracılığı Aracılığı Bireysel Yöneticiliği BANKA Yatırım Danışmanlığı Halka Arza Aracılık Aracılık yüklenimi En iyi gayret aracılığı Saklama Hizmeti Sınırlı Saklama Hizmeti - - İzni Var İzni Var - Genel Saklama Hizmeti 4. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Halk Yönetimi A.Ş. Halk Fon Sepeti Fonu Halk Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu Halk Yönetimi A.Ş. Halk Katılım Fonu Halk Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu Ünlü Yönetimi A.Ş. Ünlü Üçüncü Değişken Fon Ünlü Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon 5. Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. nin (Şirket) Kurulumuzun II-27.2 sayılı tan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket in oy haklarının %95 inden fazlasına sahip hakim ortağı Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. (Vaillant) tarafından satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam ,053 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli olan 5,2873 TL üzerinden Vaillant a tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. nin (Şirket), Kurulumuzun VII sayılı Pay Tebliği (Pay Tebliği) kapsamında, TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, TL lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla %37,5 oranında TL tutarında azaltılarak TL ye indirilmesine ve eş anlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle %80 oranında bedelli artırım ile TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile eşanlı sermaye azaltımı ve artırıma ilişkin Şirket esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebi ile ilgili olarak; A- Şirket in TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde TL lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla TL tutarında azaltılarak TL ye indirilmesine ve eş anlı olarak TL nakden artırılarak TL den TL ye yükseltilmesi nedeniyle düzenlenen esas sözleşme değişikliği tadil tasarısına uygun görüş verilmesine, B- Yapılacak genel kurul toplantısında, sermaye azaltım kararıyla birlikte sermaye artırım ile yeni pay alma hakkı kullanımı ve halka arz koşullarının belirlenmesi konusunda karar alınması ve gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına, C- Kurulumuzca onaylı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun genel kurul evrakının Şirket tarafından Kurulumuza gönderilmesinden sonra Şirket e verilmesine, D- Pay Tebliği 19 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen risk formunun yatırımcılar tarafından imzalanması veya onaylanmasının sağlanması gerektiği hususunda kamunun bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. 7. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin kurucusu olduğu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu nun, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu na dönüşümüne izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin kurucusu olduğu Fokus Ata Yatırım Koruma Amaçlı Şemsiye Fon un, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Aktif Değişken Fon (Üçüncü Alt Fon) un ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fon un tasfiye edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7

8 9. Rhea Yönetimi A.Ş. nin faaliyetlerinin kendi talebi üzerine bir yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 8