K 099. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K 099. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual."

Transkript

1 Model No: K 099 Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 099 Saç Düzleştirici Hair Straightener

2 MAIN PARTS ON/OFF switch 2 Hanging loop

3 Instruction This new hair straightener provides ultra-fast super-smooth straightening results The ceramic coating plates ensure ultra-smooth gliding through the hair and obtain optimal results for your hair Important Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference 1 Put the plug into a suitable socket Note the nominal voltage: v,50hz 2 Temperature capacity max:180 3 This appliance gets very hot Prevent the hot surfaces of the appliance from coming into direct contact with the hands, eyes, ears, face and neck Do not touch the straightening plates when the appliance is switched on Except the use of cold range, the plastic parts near the straightening plates also become very hot during use 4 Keep the straightening plates clean and free of dust, dirt, styling spray and gel Never use the appliance in combination with styling mousse, styling spray, gel, etc 5 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance 6 If the main cord is damaged, it must always be replaced by the manufacturer or a service center authorized by the manufacturer in order to avoid hazardous situations 7 Always unplug the appliance after use 8 Wait until the appliance has cooled down before storing it 9 For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom Ask your installer for advice WARNING: Keep this appliance away from water Do not use this appliance near water and bathtubs, showers, basins or other vessels containing water Styling your hair Washing your hair 1 When washing your hair, wet your hair thoroughly for seconds

4 2 Pour some shampoo into the palm of your hand Spread it between your hands and distribute it evenly through the hair 3 Gently massage your hair and scalp Do not rough up the hair or pull long hair up onto the scalp, as this may cause tangles 4 Massage your scalp with your fingertips This stimulates blood circulation and is gentler to the hair cuticles 5 Rinse your hair thoroughly, as poor rinsing can result in dull hair Finish with a cold rinse for extra shine Drying your hair 1 After washing, squeeze excess water out of the hair with your hands and then towel-dry the hair Use a comb to disentangle hair gently from the roots to the tips 2 Divide the hair into sections by means of clips, starting at the back 3 Dry each section by pulling a straightening brush down the hair length while following the brush with the hair dryer, with its nozzle pointing towards the hair ends 4 When you have finished drying each section, set the hairdryer to the cold setting for a final cold shot This unwrinkles the cuticles and leaves your hair glossier Straightening your hair If you use the straightener incorrectly or if you use it at the wrong temperature, you could overdry your hair or even burn it Always select a low heat setting when you start using the straightener for the first time 1 Insert the plug into the wall socket 2 Press the on/off button 3 Wait until the appliance has reached its operating temperature 4 Comb or brush your hair so that it is disentangled and smooth Use a comb to divide the hair into sections Do not put too much hair in one section 5 Take a section that is not wider than 5 cm Place it between the straightening plates and press the handles of the appliance firmly together 6 Slide the straightener down the length of the hair for 5 seconds, from root to hair end, without stopping to prevent overheating 7 Repeat this process after 20 seconds until you have achieved the desired look 8 Allow your hair to cool down Do not comb or brush it before it has cooled down, as this would ruin the hairstyle you have just created Cleaning 1 Switch the appliance off by pressing the on/off button 2 Unplug the appliance

5 3 Let the appliance cool down completely on a heat-resistant surface 4 Do not dip the appliance into water 5 Clean the appliance with a damp cloth Storage 1 Make sure the appliance is unplugged 2 Let the appliance cool down on a heat-resistant surface before storing it

6 PARÇALARI ON/OFF düğmesi 2 Asma halkası

7 ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve eğer yakın gözetimde bulunurlarsa veya cihazın kullanım talimatı emniyetli bir şekilde verilebilirse veya cihazın tehlikeleri anlatılırsa fiziksel, duygusal ve mental kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya tecrübe ve bilgi sahibi eksik kişiler tarafından da kullanılabilir Çocuklar cihazla oynamamalıdır Temizlik ve kullanıcı bakımı yakın gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır Cihazı kuru tutunuz UYARI: Bu cihazı suyun yanında kullanmayınız UYARI: Bu cihazı küvetlerin, duşların, lavaboların veya diğer su içeren haznelerin yanında kullanmayınız Bu cihaz suya sokulmamalıdır Eğer fişli kablosu hasara uğramışsa, tehlikelerden kaçınmaki için en yakın yetkili KING servisince yenisi ile değiştirilmelidir Cihazı tutuşabilir materyallerin veya bunlara temas edebilecek yerlerin yanında kullanmayınız Cihazın kablosunu cihazın etrafına dolamayınız Cihazı kullandıktan sonra fişini prizden çekiniz Cihazı saklamadan veya bakımını yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız Cihazı kullanım esnasında yalnız bırakmayınız Cihazın kablosu cihazın sıcak kısımları ile temas etmemelidir Cihaz sadece doğal saçlarla kullanılmak üzere yapılmıştır Yapay saç veya perukların üzerinde kullanmayınız Kimyasal madde uygulanan saçların üzerinde kullanmayınız, plakaya yapışabilir Çalıştırma Evinizdeki voltajla cihazın voltajının birbirine uyduğundan emin olduktan sonra cihazın fişini prize takınız ve düğmeyi on konumuna getiriniz Cihaz çalışmaya başlayacaktır Kullandıktan sonra, basitçe açma/kapama düğmesine tekrar basınız Cihaz kapanacaktır Fişini prizden çekiniz Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Isınma hızı : 3 dakikada maksimum ısı olan 180 C ye ulaşır

8 Saç şekillendirme işlemi Saçınızı düzleştirmeden önce şampuan ile saçınızı iyice yıkayınız ve ılık su ile durulayınız, sonra havlu ile kurulayınız Soldan sağ kenara veya sağ kenardan sola doğru yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız Bir elinizle düzleştiriciyi diğer elinizlede şekil vereceğiniz saçı tutunuz Her seferinde küçük bir tutam saçı alınız ve düzleştiriciyi kullanarak şekil veriniz Farklı saç kalitelerine göre, her seferinde şekillendireceğiniz zaman 1-3 saniye beklemeniz gerekmektedir Kullanıcı ipucu: Daha hızlı ve iyi sonuçlar için, işlemi uygularken jöle kullanmanızı tavsiye ederiz Bir süre çalıştıktan sonra, cihazı nasıl tutacağınız ve şekil vereceğiniz konusunda deneyim kazanacaksınız Kullandıktan sonra : ON/OFF düğmesini OFF konumuna getirerek cihazı kapatınız Cihazın fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazı güvenli ve kuru bir yerde veya asma halkasından asarak saklayınız BAKIM VE TEMİZLİK 1 Temizlemeden önce fişi prizden çekilmelidir 2 Temizlemeden önce cihazın soğumasına izin veriniz 3 Kıvrımları yumuşak bir bezle veya hafif sabunlu su ile nemlendirilmiş sünger ile temizleyiniz 4 Kullanmadan iyice kurulayınız 5 Sert deterjanlar, aşındırıcılar, çözücüler veya temizleyiciler kullanmayınız 6 Temizlemek için asla suyun içine sokmayınız

9 1 2 1 ON / OFF-Schalter 2 Aufhängeöse

10 Unterricht Diese neue Haarglätter ermöglicht ultra-schnelle Super- Richt glatte Ergebnisse Die Keramikbeschichtung Platten sorgen für eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit durch das Haar und erhalten optimale Ergebnisse für Ihr Haar wichtig Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät und speichern Sie sie für später auf 1 Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose Beachten Sie die Nennspannung : V, 50Hz 2 Temperaturleistung max : Dieses Gerät wird sehr heiß Verhindern, dass die heißen Oberflächen des Gerätes in direkten Kontakt mit der Hände, Augen, Ohren, Gesicht und Hals Berühren Sie nicht die Richtplatten, wenn das Gerät eingeschaltet ist Außer der Verwendung von Kältebereich, die Kunststoffteile in der Nähe der Richtplattenauch während des Gebrauchs sehr heiß 4 Halten Sie die Richtplattensauber und frei von Staub, Schmutz, Styling Spray und Gel Verwenden Sie das Gerät in Kombination mit Schaumfestiger, Styling- Spray, Gel usw 5 Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder ) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen vorgesehen, sofern sie eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen 6 Wenn das Hauptkabel beschädigt ist, muss es immer die vom Hersteller oder einem vom Hersteller, um gefährliche Situationen zu vermeiden autorisierten Service-Center ersetzt werden 7 Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch 8 Warten Sie, bis das Gerät, bevor Sie es wegräumen 9 Für einen zusätzlichen Schutz der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 ma ist im Stromkreis liefert das Bad ratsam Fragen Sie Ihren Installateur WARNUNG: weg von Wasser Halten Sie das Gerät Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser und Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen Wasser enthält

11 Ihr Haar-Styling Waschen Sie Ihre Haare 1 Beim Waschen Sie Ihr Haar, befeuchten Sie Ihre Haare gründlich für Sekunden 2 Gießen Sie etwas Shampoo in die Handfläche Verteilen Sie es zwischen den Händen und verteilen es gleichmäßig im Haar 3 Massieren Sie Ihre Haare und Kopfhaut Nicht rau bis die Haare oder lange Haare ziehen bis auf die Kopfhaut, da dies zu Verwicklungen führen 4 Massage der Kopfhaut mit den Fingerspitzen Dies regt die Durchblutung und ist schonender für die Haare Nagelhaut 5 Spülen Sie Ihr Haar gründlich, als schlechte Spülen in stumpfes Haar führen Fertig mit einer Kaltspülung für extra Glanz Trocknen Sie Ihr Haar 1 Nach dem Waschen, drücken überschüssiges Wasser aus dem Haar mit den Händen und dann mit einem Handtuch trocknen das Haar Mit einem Kamm Haar sanft von den Wurzeln bis in die Spitzen entwirren 2 Teilen Sie das Haar in Abschnitte mittels Klammern, beginnend an der Rückseite 3 Trocknen Sie jeden Abschnitt durch Ziehen eines Richt Pinsel auf der Haarlänge, während nach den Pinsel mit dem Haartrockner mit seiner Düse zeigt in Richtung Haarspitzen 4 Wenn Sie Trocknen jeder Abschnitt abgeschlossen haben, stellen Sie den Föhn auf die kalte Umgebung für einen endgültigen Kalt erschossen Diese unwrinkles die Nagelhaut und lässt die Haare glänzender Richten Sie Ihr Haar Wenn Sie den Haarglätter nicht ordnungsgemäß verwenden oder wenn Sie es an der falschen Temperatur zu verwenden, können Sie Ihr Haar übertrocknen oder sogar verbrennen Wählen Sie immer eine geringe Wärme Einstellung, wenn Sie mit dem Glätteisen zum ersten Mal starten 1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose 2 Drücken Sie die Ein / Aus -Taste 3 Warten Sie, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat 4 Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar, so dass es glatt und locker Verwenden Sie einen Kamm, um die Haare in Abschnitte unterteilen Legen Sie nicht zu viel Haar in einem Abschnitt

12 5 Nehmen einen Abschnitt, der nicht breiter als 5 cm Legen Sie sie zwischen den Richtplatten, und drücken Sie die Griffe des Gerätes fest zusammen 6 Schieben Sie den Haarglätter über die gesamte Länge der Haare für 5 Sekunden Haar von der Wurzel bis Ende, ohne zu stoppen, um eine Überhitzung zu verhindern 7 Wiederholen Sie diesen Vorgang nach 20 Sekunden, bis Sie das gewünschte Aussehen erreicht haben 8 Lassen Sie Ihr Haar abkühlen Kämmen oder bürsten, bevor sie abgekühlt ist, da dies die Sie gerade erstellt haben Frisur ruinieren Reinigung 1 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein / Aus -Taste 2 Stecken Sie das Gerät 3 Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen auf eine hitzebeständige Oberfläche 4 Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser tauchen 5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch Lagerung 1 Lassen Sie das Gerät nicht angeschlossen ist 2 Lassen Sie das Gerät nach unten auf eine hitzebeständige Unterlage vor der Lagerung

13 1 2 1 ON / OFF 2 Anneau de suspension

14 Instruction Ce nouveau redresseur de cheveux fournit des résultats de redressage ultra- lisses ultra - rapides Les plaques de revêtement en céramique assurent une glisse ultralisse à travers les cheveux et obtenir des résultats optimaux pour vos cheveux important Lisez ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour référence future 1 Mettez la fiche dans une prise de courant appropriée Notez la tension nominale V, 50Hz 2 La capacité de la température max Cet appareil devient très chaud Empêcher les surfaces chaudes de l'appareil d'entrer en contact direct avec les mains, les yeux, les oreilles, le visage et le cou Ne touchez pas les plaques lissantes lorsque l'appareil est allumé Sauf l'utilisation de la gamme froid, les pièces en plastique à proximité des plaques lissantes aussi deviennent très chauds pendant l'utilisation 4 Gardez les plaques lissantes propre et exempt de poussière, la saleté, spray coiffant et gel Ne jamais utiliser l'appareil en combinaison avec mousse coiffante, spray coiffant, gel, etc 5 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ( y compris les enfants ) ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil 6 Si le cordon principal est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de service agréé par le fabricant afin d'éviter les situations dangereuses 7 Toujours débrancher l'appareil après utilisation 8 Attendez jusqu'à ce que l' appareil soit refroidi avant de le ranger 9 Pour une protection supplémentaire de l'installation d'un dispositif de courant résiduel ( RCD ) avec un courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 ma est conseillé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain Demandez conseil à votre installateur AVERTISSEMENT : Gardez cet appareil loin de l'eau Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau et des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau

15 Coiffer vos cheveux Se laver les cheveux 1 Lorsque vous lavez vos cheveux, mouillez vos cheveux en profondeur pendant secondes 2 Versez un peu de shampooing dans la paume de votre main Etalez entre vos mains et répartir uniformément dans les cheveux 3 Massez délicatement vos cheveux et le cuir chevelu Ne pas malmener les cheveux ou tirer les cheveux longs vers le haut sur le cuir chevelu, car cela pourrait provoquer des enchevêtrements 4 Massez votre cuir chevelu avec vos doigts Cela stimule la circulation sanguine et est doux pour les cuticules des cheveux 5 Rincez soigneusement vos cheveux, comme un mauvais rinçage peut entraîner des cheveux ternes Terminez par un rinçage à froid pour plus de brillance Sécher vos cheveux 1 Après le lavage, presser l'excès d'eau des cheveux avec vos mains puis essuie - sécher les cheveux Utilisez un peigne à démêler en douceur les cheveux de la racine aux pointes 2 Divisez les cheveux en sections au moyen de pinces, à partir de l'arrière 3 Sécher chaque section en tirant sur une brosse de lissage sur la longueur des cheveux, tout en suivant la brosse avec le sèche-cheveux, avec sa buse de pointage fin vers la chevelure 4 Lorsque vous avez terminé séchage de chaque section, réglez le sèche-cheveux à la mise en froid pour un dernier coup de froid Cette unwrinkles les cuticules et laisse votre brillante de cheveux Défriser vos cheveux Si vous utilisez le lisseur de manière incorrecte ou si vous l'utilisez à la mauvaise température, vous pourriez trop sécher vos cheveux ou même brûler Toujours choisir un réglage bas de la chaleur lorsque vous commencez à utiliser le lisseur pour la première fois 1 Insérez la fiche dans la prise murale 2 Appuyez sur le bouton on / off 3 Attendez jusqu'à ce que l'appareil a atteint sa température de fonctionnement 4 Peignez ou brossez vos cheveux de sorte qu'il est démêlé et lisse Utilisez un peigne à diviser les cheveux en sections Ne mettez pas trop de cheveux dans une section

16 5 Prenez une section qui n'est pas plus de 5 cm Placez-le entre les plaques lissantes et pressez les poignées de l'appareil fermement ensemble 6 Faites glisser le lisseur sur toute la longueur du cheveu pendant 5 secondes, de la racine à la fin de cheveux, sans s'arrêter pour éviter la surchauffe 7 Répétez ce processus après 20 secondes jusqu'à ce que vous avez atteint le look désiré 8 Laissez vos cheveux refroidir Ne pas peigner ou brosser avant qu'il ait refroidi, comme ce serait ruiner la coiffure que vous venez de créer nettoyage 1 Eteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche / arrêt 2 Débranchez l'appareil 3 Laissez l'appareil refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur 4 Ne pas plonger l'appareil dans l'eau 5 Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide stockage 1 Assurez-vous que l'appareil est débranché 2 Laissez refroidir l'appareil sur une surface résistante à la chaleur avant de le ranger

17 1 2 1 Interruttore ON / OFF 2 Hanging cappio

18 Istruzione Questo nuovo raddrizzatore dei capelli offre ultra - rapidi risultati di raddrizzamento super- liscio Le piastre di rivestimento in ceramica garantiscono scorrevolezza ultra -liscio tra i capelli e di ottenere risultati ottimali per i vostri capelli importante Leggere queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimento futuro 1 Inserire la spina in una presa di corrente adeguata Nota la tensione nominale : V, 50Hz 2 Capacità Temperatura max Questo apparecchio diventa molto caldo Evitare che le superfici calde dell'apparecchio da entrare in contatto diretto con le mani, gli occhi, le orecchie, viso e collo Non toccare le piastre quando l' apparecchio è acceso Tranne l'uso della gamma freddo, le parti in plastica vicino le piastre diventano anche molto caldo durante l'uso 4 Mantenere le piastre puliti e privi di polvere, sporco, styling spray e gel Non utilizzare l'apparecchio in combinazione con mousse di stile, styling spray, gel, ecc 5 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con la fisica ridotta, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio 6 Se il cavo principale è danneggiato, esso deve sempre essere sostituito dal costruttore o da un centro di assistenza autorizzato dal costruttore, per evitare situazioni pericolose 7 Staccare sempre la spina dopo l'uso 8 Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di riporlo 9 Per una protezione supplementare l'installazione di un dispositivo a corrente residua ( RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma è consigliabile nel circuito elettrico che alimenta il bagno Chiedete al vostro installatore di fiducia AVVERTENZA : Tenere questo apparecchio lontano dall'acqua Non usare questo apparecchio vicino all'acqua e vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua

19 Designare i vostri capelli Lavare i capelli 1 Quando lavare i capelli, bagnare i capelli accuratamente per secondi 2 Versare un po ' di shampoo nel palmo della vostra mano Diffondere tra le mani e distribuirlo in modo uniforme tra i capelli 3 Massaggiare delicatamente i vostri capelli e del cuoio capelluto Non ruvida la capelli o tirare i capelli lunghi sul cuoio capelluto, in quanto ciò potrebbe causare grovigli 4 Massaggiare il cuoio capelluto con i polpastrelli Ciò stimola la circolazione sanguigna ed è più delicato per le cuticole dei capelli 5 Sciacquare abbondantemente i capelli, come povero risciacquo può causare capelli opachi Termina con un risciacquo freddo per una maggiore lucentezza Asciugare i capelli 1 Dopo il lavaggio, spremere l'acqua in eccesso dai capelli con le mani e poi asciugamano asciugare i capelli Utilizzare un pettine per districare i capelli delicatamente dalle radici alle punte 2 Dividete i capelli in sezioni per mezzo di clip, partendo da dietro 3 Essiccare ogni sezione tirando una spazzola di raddrizzatura per tutta la lunghezza dei capelli seguendo la spazzola con il phon, con il suo ugello di puntamento verso il pelo termina 4 Quando avete finito di essiccazione ogni sezione, impostare il phon all'impostazione freddo per un colpo di freddo finale Questo unwrinkles le cuticole e lascia la lucida capelli Raddrizzare i capelli Se si utilizza la piastra in modo non corretto o se lo si utilizza alla temperatura sbagliata, si potrebbe asciugare eccessivamente i capelli o addirittura bruciare Selezionare sempre una temperatura bassa quando si inizia a usare la piastra per la prima volta 1 Inserire la spina nella presa di corrente 2 Premere il tasto on / off 3 Attendere che l'apparecchio ha raggiunto la temperatura di esercizio 4 Pettinare o spazzolare i capelli in modo che sia semplificato e liscia Utilizzare un pettine per dividere i capelli in sezioni Non mettere troppo i capelli in una sezione

20 5 Prendere una sezione che non è più ampia di 5 cm Inserirlo tra le piastre e premere le maniglie dell'apparecchio saldamente insieme 6 Far scorrere la piastra per tutta la lunghezza del capello per 5 secondi, dalla radice alla fine dei capelli, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento 7 Ripetere questo processo dopo 20 secondi fino ad ottenere l'aspetto desiderato 8 Lasciate i vostri capelli raffreddare Non pettinare o spazzolare prima che si sia raffreddato, in quanto ciò avrebbe rovinato l'acconciatura che avete appena creato pulizia 1 Spegnere l'apparecchio premendo il tasto on / off 2 Staccare la spina 3 Lasciar raffreddare l'apparecchio completamente su una superficie resistente al calore 4 Non immergere l' apparecchio in acqua 5 Pulire l'apparecchio con un panno umido conservazione 1 Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato 2 Lasciar raffreddare l'apparecchio su una superficie resistente al calore prima di riporlo

21 1 2 ON / OFF 1 2

22 : V 50HZ 1 : ( ) 5 : ( RCD )

23 / /

24 5 1 2

25 SATIŞ SONRASI SERVİS Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı? 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı? 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı? Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi ne müracaat ediniz Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisi nden temin edilebilir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir Bu durumda cihazı kullanmadan önce King Yetkili Servisi ne tetkik ettiriniz TAŞIMA VE NAKLİYE Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri nden temin edilmek zorundadır King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo

P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo Model No: P 098 Lineo Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 098 Saç Düzleştirici Hair Straightener Lineo MAIN PARTS 1 2 3 4 5 Ceramic coating plate Temperature adjust

Detaylı

NOVA Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer

NOVA Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Model No: K 075 Nova Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 075 NOVA Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer MAIN PARTS 1 2 3 5 6 4 1 Concentrator 2 Inlet Grill 3 Cool Switch

Detaylı

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over Model No K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Oven Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over MAIN PART 5 4 6 3 7 2 1 1 Door handle 2 Heat resistant

Detaylı

P 097. Allure. Saç Maşası Hair Curler. Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 097 Allure

P 097. Allure. Saç Maşası Hair Curler. Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 097 Allure Model No: P 097 Allure Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 097 Saç Maşası Hair Curler Allure MAIN PARTS 1 2 3 4 5 6 7 8 Hair clip Ceramic coating curling tong Hair clip button

Detaylı

P 095 Saç Düzleştirici Hair Straightener

P 095 Saç Düzleştirici Hair Straightener Model No: P 095 Lissa Saç Düzleştirici / Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 095 Saç Düzleştirici Hair Straightener MAIN PARTS 1 2 3 4 5 1 LED Display 2 Power switch 3 Easy lock

Detaylı

Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker

Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker Model No: P 316 Coffee Time Kahve Makinesi/Coffee Maker P 316 Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker 1 Funnel cover 2 Funnel 3 Carafe assy 4 Tank cover 5 Water tank 6 Base 7 Switch Important Before connecting

Detaylı

AHS Fer à Lisser Hair Straightener Saç Düzleştirici. instruction manuel user manual kullanma kılavuzu

AHS Fer à Lisser Hair Straightener Saç Düzleştirici. instruction manuel user manual kullanma kılavuzu AR FR EN TR AHS 2021 Fer à Lisser Hair Straightener Saç Düzleştirici instruction manuel user manual kullanma kılavuzu DİKKAT: Duş veya küvette kullanılmaz UYARI: Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

2200 W HAIRSTIL PRO KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2200 W HAIRSTIL PRO KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG HAIRSTIL PRO AR 5009 PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ AR 5009 PROFESSIONAL HAIR DRYER AR 5009 PROFESSIONAL HAARTROCKNER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2200 W HAIRSTIL PRO AR 5009

Detaylı

instruction manuel user manual kullanma kılavuzu AHS si 1 Arada Saç Düzleştirici ve Bukle Maşası 2 in 1 Straightener & Curling Iron

instruction manuel user manual kullanma kılavuzu AHS si 1 Arada Saç Düzleştirici ve Bukle Maşası 2 in 1 Straightener & Curling Iron FR EN TR instruction manuel user manual kullanma kılavuzu AHS 2025 2 si 1 Arada Saç Düzleştirici ve Bukle Maşası 2 in 1 Straightener & Curling Iron DİKKAT Duş veya küvette kullanılmaz. UYARI Bu cihazı

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Advance L Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer

Advance L Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Model Advance L Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Advance L Kullanma Kılavuzu PARÇALARI 2 4 5 1 6 7 8 1. Hava yönlendirici 2. Gövde ön 3. Gövde arka 4. Soğuk hava üfleme

Detaylı

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 TR E F B D C A 3 TÜRKÇE 14-17 4 HAIR DRYER HD 2509 Güvenlik Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Duo Set Çay & Kahve Makine Seti Tea & Turkish Coffee Maker Set

Duo Set Çay & Kahve Makine Seti Tea & Turkish Coffee Maker Set Model No: K 8288 Duo Set Çay & Kahve Makine Seti / Tea & Turkish Coffee Maker Set Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 8288 Duo Set Çay & Kahve Makine Seti Tea & Turkish Coffee Maker Set MAIN PARTS

Detaylı

Straightener HP8330. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu

Straightener HP8330. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Trimmy P 069. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi

Trimmy P 069. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Model No: P 069 Trimmy Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 069 Trimmy Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer MAIN PARTS

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner

P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Model No: P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner MAIN PARTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lock clip Front cover Dust

Detaylı

K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer

K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Model No: K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi/Hair Dryer Kullanma Kılavuzu K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer PARÇALARI 2 3 1 4 5 6 1 Hava yönlendirici 2 Gövde ön 3 Gövde arka 4 Soğuk hava

Detaylı

LISA AR 5023 İNCE SAÇ MAŞASI AR 5023 SLIM CURLING IRON AR 5023 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 32 W

LISA AR 5023 İNCE SAÇ MAŞASI AR 5023 SLIM CURLING IRON AR 5023 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 32 W LISA AR 5023 İNCE SAÇ MAŞASI AR 5023 SLIM CURLING IRON AR 5023 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 32 W TR LISA AR 5023 İNCE SAÇ MAŞASI 1- Seramik kaplı 19 mm maşa 2- Saç

Detaylı

K 717 Chopex Doğrayıcı Chopper

K 717 Chopex Doğrayıcı Chopper Model No: K 716 Chop Chop Doğrayıcı / Chopper Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 717 Chopex Doğrayıcı Chopper MAIN PARTS 1 Motor Unit 2 On-Off Button 3 Lid 4 Lower Blade 5 Upper Blade 6 Bowl SAFETY

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

43 W VANESSA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SERA M İK P LA K ALA R

43 W VANESSA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SERA M İK P LA K ALA R VANESSA AR 5021 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5021 HAIR STRAIGHTENER AR 5021 HAIR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 43 W KERATIN VE ARGAN YAĞI KATKILI SERA M İK P LA K ALA R EN

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

47 W NANOSTYLE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG N A N O K A P L A M A P L A K A L A R SAÇIN NEMINI VE PARLAKLIĞINI KORUR

47 W NANOSTYLE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG N A N O K A P L A M A P L A K A L A R SAÇIN NEMINI VE PARLAKLIĞINI KORUR NANOSTYLE AR 5030 NANO KAPLAMALI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5030 NANO COATING HAIR STRAIGHTENER AR 5030 NANO BESCHICHTUNG HAAR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 47 W N A N O

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker

P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker Model No: P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Glass tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window 4.

Detaylı

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Model No: EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale INSTRUCTION 1. Battery enabled 1. Opened the battery

Detaylı

K 2175 R Crispy Ekmek Kızartma Makinesi Toaster

K 2175 R Crispy Ekmek Kızartma Makinesi Toaster Model No: K 2175 R Crispy Ekmek Kızartma Makinesi Toaster Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 2175 R Crispy Ekmek Kızartma Makinesi Toaster MAIN PARTS 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Slide-out crumb tray Bread

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

MONA SENSE AR 5035 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5035 HAIR STRAIGHTENER AR 5035 HAIR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W

MONA SENSE AR 5035 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5035 HAIR STRAIGHTENER AR 5035 HAIR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W MONA SENSE AR 5035 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5035 HAIR STRAIGHTENER AR 5035 HAIR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W MONA SENSE AR 5035 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 - Ana gövde 2-

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

P 953 HandyMix El Blenderi Hand Blender

P 953 HandyMix El Blenderi Hand Blender Model No: P 953 HandyMix El Blenderi/Hand Blender Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 953 HandyMix El Blenderi Hand Blender MAIN PARTS 1 2 4 3 1 2 3 4 Speed button Body Stainless steel blender Stainless

Detaylı

K 8600 Keyf-i Ala Semaver Samovar

K 8600 Keyf-i Ala Semaver Samovar Model No: K 8600 Keyf-i Ala Semaver/Samovar Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 8600 Keyf-i Ala Semaver Samovar SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR SAFETY King branded electrical devices are produced exactly

Detaylı

Clippo K 074. Saç Kesme Makinesi Hair Cutting Machine. Saç Kesme Makinesi / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual

Clippo K 074. Saç Kesme Makinesi Hair Cutting Machine. Saç Kesme Makinesi / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual Model No: K 074 Clippo Saç Kesme Makinesi / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 074 Clippo Saç Kesme Makinesi Hair Cutting Machine MAIN PARTS A B C D E Mains Cable On/Off Switch

Detaylı

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: English SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: Household use only SAFETY INSTRUCTIONS 1. Check that the power supply voltage

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P PROMAX 600 CM2 Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P KULLANMA KILAVUZU 6 TR 2 MAKİNENİN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE 1 3 4 5 7 8 1- İtme Sapı Moving Handle 2-

Detaylı

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

VANESSA AR 5022 SAÇ MAŞASI AR5022 CURLER AR5022 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W SERA M İK P LA K ALA R

VANESSA AR 5022 SAÇ MAŞASI AR5022 CURLER AR5022 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W SERA M İK P LA K ALA R VANESSA AR 5022 SAÇ MAŞASI AR5022 CURLER AR5022 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W KERATIN VE ARGAN YAĞI KATKILI SERA M İK P LA K ALA R TR VANESSA AR 5022 SAÇ MAŞASI

Detaylı

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 TÜRKÇE A B C D E F G H I 1 2 3 3 TÜRKÇE 14-17 4 GÜVENLİK Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

43 W VANESSA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SERA M İK P LA K ALA R

43 W VANESSA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SERA M İK P LA K ALA R VANESSA AR 5021 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5021 HAIR STRAIGHTENER AR 5021 HAIR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 43 W KERATIN VE ARGAN YAĞI KATKILI SERA M İK P LA K ALA R TR

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 TR Kullanım kılavuzu d c a b Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

BKK 1174 SD. Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1174 SD. Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1174 SD Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results

Detaylı

Hair Straightener. User Manual BKK 2206 SD 01M

Hair Straightener. User Manual BKK 2206 SD 01M Hair Straightener User Manual BKK 2206 SD EN TR 01M-8831341200-4015-05 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results

Detaylı

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener Model No: P 091 Steam Styler Saç Düzleştirici / Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener MAIN PARTS 1. Unique Venting System 2. LCD display: LCD

Detaylı

K 047 IonTech Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer

K 047 IonTech Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Model No: K 047 IonTech Saç Kurutma Makinesi/Hair Dryer Kullanma Kılavuzu K 047 IonTech Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer 4 8 3 1 7 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Weather router Body front Body back Cool shot button

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Hair Styler. Register your product and get support at HP4696/22. Kullanım kılavuzu

Hair Styler. Register your product and get support at HP4696/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 TR Kullanım kılavuzu e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. TR Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 TR Kullanım kılavuzu a b c d e + -- --- f g h i j k l Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

BELISA AR 5033 SAÇ MAŞASI AR5033 CURLER AR5033 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W SERA M İK P LA K ALA R

BELISA AR 5033 SAÇ MAŞASI AR5033 CURLER AR5033 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W SERA M İK P LA K ALA R BELISA AR 5033 SAÇ MAŞASI AR5033 CURLER AR5033 LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 50 W KERATIN VE ARGAN YAĞI KATKILI SERA M İK P LA K ALA R EN BELISA AR 5033 CURLING IRON

Detaylı

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener ION JET TR GB ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener 2 İÇİNDEKİLER TR Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...4 CE Uygunluk Deklerasyonu...5

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 TR Kullanım kılavuzu d e c b f a i g h Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

2200 W HAIRSTIL PRO KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2200 W HAIRSTIL PRO KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG HAIRSTIL PRO AR 5009 PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ AR 5015 PROFESSIONAL HAIR DRYER AR 5015 PROFESSIONAL HAARTROCKNER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2200 W TR HAIRSTIL PRO AR

Detaylı

AHS 2019 SG SG Konik Saç Şekillendirici Bukle Maşası Fer À Friser Conique Conical Hair Curling Iron

AHS 2019 SG SG Konik Saç Şekillendirici Bukle Maşası Fer À Friser Conique Conical Hair Curling Iron AHS 2019 SG SG Konik Saç Şekillendirici Bukle Maşası Fer À Friser Conique Conical Hair Curling Iron instruction manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR TR EN GENERAL NOTES The appliance is designed

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 TR Kullanım kılavuzu a b c k d e f g h i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz!

Detaylı

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner KVC 4103 kullanım kılavuzu instruction manual EN FR AR TR aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Hair Dryer User Manual K 5160 SK

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Hair Dryer User Manual K 5160 SK Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Hair Dryer User Manual K 5160 SK Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering an Arçelik product. We hope that you get the best results

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

BKK 2207 SK. Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu

BKK 2207 SK. Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2207 SK Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer

K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Model No: K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer INSTRUCTION Please read this instruction manual carefully before

Detaylı

Multivita K 117. Narenciye Sıkacağı Citrus Juicer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Narenciye Sıkacağı / Citrus Juicer

Multivita K 117. Narenciye Sıkacağı Citrus Juicer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Narenciye Sıkacağı / Citrus Juicer Model No: K 117 Multivita Narenciye Sıkacağı / Citrus Juicer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 117 Multivita Narenciye Sıkacağı Citrus Juicer MAIN PARTS A. B. C. D. E. F. G. H. Top cover Cup Transmit

Detaylı

Register your product and get support at HP8697. Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at HP8697. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Kullanım kılavuzu o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Türkçe Bu ürünü

Detaylı

Glissa Buharlı Ütü Steam Iron

Glissa Buharlı Ütü Steam Iron Model No: K 1718 Glissa Buharlı Ütü / Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 1718 Glissa Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS 1. Soleplate 2. Plastic skirt 3. Spray head 4. Body 5. Filler cover

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 TR Kullanım kılavuzu a b cd e g f h i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Kullanım kılavuzu

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 TR Kullanım kılavuzu d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering an Arçelik product. We hope that you get the best results

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering an Arçelik product. We hope that you get the best results

Detaylı

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 TR Kullanım kılavuzu a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Türkçe Bu ürünü satın

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı