BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1

2 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yazılım Gel. ve Uyg. Şb. Müd. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Müd. Ağ ve Sistem Yönetimi Şb. Müd. Donanım ve Teknik Destek Şb. Müd. Kurumsal Portal Yönetimi Şb. Müd. Stra. ve Mali İşl. Şb. Müd. Har. ve Uz. Alg. Şb. Müd. Yön. Hiz. Şb. Müd. Harita ve CBS Çalışmaları 2

3 Raster Veri Vektör Veri Gerçek Mekan 3

4 CBS Altyapısı Coğrafi Veri Portalı (İnspire Geoportal) Geodata 3D Plan Tadilatı ve Planlama Portalı Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanı (Corine) Arazi İzleme Sistemi Erozyon Risk Haritaları Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanı (Nuhun Gemisi) Korunan Alanlar Veritabanı Havza Veritabanı Avcı ve Avlak Yönetim Sistemi Korunan Alanlar İzin Bilgi Sistemi İşletmeler Bilgi Sistemi Mesire Yerleri İzin Sistemi Taşınmaz Yönetim Sistemi İzin Ön Analiz Sistemi

5 Bakanlığımızda, mekânsal veriler dikkate alınarak coğrafi veri setleri belirlenmiş, bu veri setlerinin verimli bir şekilde tek bir veritabanı sistemi üzerinden yönetimini sağlayabilecek, üst seviyede bir CBS Altyapısı kurulmuştur. Sistem, 3 katmanlı bir mimari üzerine bina edilmiştir. Bu yapı üzerinden hem kurum içi hem de kurum dışı uygulamalara hizmet verilmektedir. VERİ KATMANI İnstance SERVİS KATMANI ArcGIS Server GeoServer Web Servis Diğer UYGULAMA KATMANI.Net Java RDBMS (RAC) ORACLE

6 MapInfo CLIENT CLIENT CLIENT CLIENT PC PC PC PC < GeoServer + Web Uygulama Sunucusu AecSDE Servis Sunucusu SPATIAL DB NetGIS + Web Uygulama Sunucusu WEB ERİŞİMİ SPATIAL DB SDE DB SPATIAL DB CONNECTION Client Browser ORACLE Veritabanı (RAC) DIRECT DB CONNECTION (SOM+SOC) (SOC) (SOM+SOC) ArcGIS Server Web Uygulama Sunucusu WEB ERİŞİMİ WWW Client Browser Client Browser ÇOB CBS KATMANLARI Oracle Client Oracle Client ArcGIS Server Oracle Client İÇ AĞ DMZ INTERNET Sistem toplam 19 sunucu üzerine bina edilmiştir. 6

7 Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji, OGM ve DSİ de kurulan veritabanlarından replikasyonla, Bakanlık merkezi CBS veritabanına online veri senkronizasyonun yapılması sağlanmıştır. Oluşturulan coğrafi veri tabanındaki veriler internet harita sunucuları yardımıyla, kurumlar ve vatandaşlar için internetten yayınlanması yönünde uygulama geliştirilmiş ve ilgili Genel Müdürlüklere kurulmuştur.

8 Ülkemizin ilk Coğrafi Veri Portalı, İnspire Direktifine uygun olarak ulusal düzeyde görev yapabilecek vaziyette geliştirilerek 2011 yılı başında devreye alındı.

9 tarihinde TBMM de yapılan e-tr 2011 ödüllerinde Kamudan Kamuya dalında finale kalarak en iyi ikinci uygulama seçilmiştir.

10 GeoData uygulaması, ülkemizde konusunda, ilk ve tek uygulamadır yılında 3 Boyut modülü de eklenmiştir. Uygulama 2012 yılı e-tr Ödüllerinde Kamu dan Kamu ya dalında finale kalmıştır.

11 MEKANSAL PLANLAMA PORTALI Bakanlığımız bünyesinde onama yetkimizin bulunduğu Uzun Devreli Gelişme Planları, YHGS Yönetim Planları, Sulak Alan Yönetim Planları, İçme Suyu Havzaları Özel Hüküm Belirleme çalışmaları, Su Havzaları Yönetim Planları nın revizyonlarının ve iş süreçlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin web üzerinden yapılarak takibinin sağlanmasını hedefleyen projedir. Ayrıca ÇŞB çevre düzenleri planlarıda proje kapsamındadır.

12 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı (Nuh un Gemisi) Nuh un Gemisi olarak adlandırılan Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanı, ülkemizin tüm biyolojik değerlerinin tutulduğu CBS temelli bir uygulamadır. Bu veritabanında, bitki ve hayvanlar ile bunların yaşama muhitleri bilgileri depolanmakta, gerekli izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

13 Bakanlığımız birimlerinden alınan verilerle, il haritaları 81 il için tamamlanmıştır. Hem veritabanı hem de harita servisi olarak sunulur hale getirilmiştir.

14 Corine 2012 Projesi ile yılları arasında arazi örtüsünde meydana gelen değişimin tespiti ile otomatik sınıflandırma ile uydu görüntüsü veri üzerinden yüksek çözünülürlüklü; Imperviousness (Geçirimsizlik) Forests (Ormanlar) Grassland (Çayırlar) Wetlands (Sulak Alanlar) Water (Su) katmanları geliştirilmesi yönünde ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

15 AB GMES programının Türkiye Odak noktası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıdır. GMES kapsamında Corine Projesinden elde edilen veriler ile bir Arazi izleme sistemi oluşturulmuştur.

16 Havza Sınırları; Havza, Alt Havza, Mikro Havza, Baraj Havza Sınırları. Meteoroloji; Meteoroloji İstasyonları Klimatolojik Veriler (Yağış) Hidroloji; Akarsular, Barajlar, Göller, Göletler, Gözlem İstasyonları. Morfoloji; Toprak Topoğrafya (Yükseklik, Eğim, Bakı) Havza Veritabanı Arazi Örtüsü; Yapay Bölgeler, Tarım Alanları, Orman ve Yarı Doğal Alanlar, Sulak Alanlar, Su Yapıları.

17 Coğrafi Veri Katmanları Havza Toprak Orman IRS Uydu Görüntüsü IKONOS Uydu Görüntüsü Uydu Görüntüsü Hidroloji Arazi Örtüsü Havza Koruma Planı Su Gözlem Ağı

18 Erozyon Risk Haritalarının Hazırlanması Projesi kapsamında, oluşturulan ve havza, alt havza, mikro havza sınırları ile drenaj ağından oluşan Havza veritabanının, Havza Çalışma Grubunun yönlendirmesi doğrultusunda, güncelleme çalışmalarına başlanmıştır.

19

20 KORUNAN ALANLAR ENVANTERİ Bakanlığımız ile ÇŞB kontrolünde olan korunan alanlar; Bölge Müdürlüklerince envanteri hazırlanarak, bir veri tabanı oluşturulmuştur.

21 DOĞAL SİTLER İLE ÇAKIŞAN MİLLİ PARKLAR Milli Park Doğal Sit Alanı

22 KORUNAN ALANLAR VERİ TABANI Korunan Alanlar Veritabanı Uygulaması üzerinden, tüm kurum ve kuruluşlara internet ortamında sunulmaktadır.

23 AVLAK YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ Her yıl avlanmaya açık ve kapalı alanların tespiti, uydu görüntüleri ve topoğrafik haritalar altlık olarak kullanılarak, internet ortamında gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri web ortamında yetki bazlı veri girişi yapabilmekte, önerilen alanlar web ortamında onaylanabilmektedir. Sonuçlar geliştirilen yazılım araçları ile basılı harita şekline otomatik olarak getirilmektedir

24 KORUNAN ALANLAR İZİN YÖNETİM SİSTEMİ Korunan alanlara ait işletme ve izin bilgilerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sisteme girilmesi ve izlenmesi için geliştirilen web tabanlı uygulamadır. Sistem, DKMP Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.

25 MESİRE YERLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Daha önce DKMP uhdesinde olan ve şimdi OGM yönetiminde bulunan mesire yerlerinin yönetilmesi ve takip edilmesi gayesiyle CBS destekli olarak hazırlanan ve halihazırda kullanılan bir sistemdir.

26 Korunan Alanlar İzin Bilgi Sistemi (DKPMP) ile Mesire Yerleri Bilgi Sisteminden (OGM) Üst Yöneticilerin raporlara ve sorgulara ulaşmasını sağlayan bir uygulamadır. 26

27 Türkiye Bilgi Sistemi (TÜBİS) e-harita İşlemleri Coğrafi bilgi sistemleri altyapısına adapte edilmiştir Harita üzerinde detaylı bilgilere ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır Sorgulanan verilerin haritada görüntülenmesi sağlanmıştır

28 TAŞINMAZ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ Bakanlığımız ve bağlı Genel Müdürlüklerin uhdesinde bulunan tüm taşınmazların kayıt altına alınabilmesi, harita üzerinde gösterilebilmesi ve ilgili yönetmelik gereğince gerekli tüm rapor ve bildirimlerin otomatik olarak hazırlanabilmesi gayesiyle geliştirilmiştir.

29 İZİN ÖN ANALİZ SİSTEMİ Bakanlığımız ve bağlı Genel Müdürlüklerin uhdesinde bulunan tüm korunan alanlardan talep edilen ve madencilik, rüzgar ve güneş enerji santrali kurmak üzere yapılan müracaatlarından önce izin ön analizinin yapılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

30 Fizibilite etüt çalışmasının ardından, su veri tabanında gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik bir yol haritası çıkarılacaktır. Bu çalışmanın hemen ardından sistemin geliştirilmesine yönelik faaliyetler başlatılacaktır. Fizibilite etüt çalışması Toplanan verilerin oluşturduğu veri tabanı yetkiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda paylaşılacak ve kullanılacaktır. Verilerin paylaşılması Standartlara uyumlu su veritabanı Analiz Tasarım Çalışmaları Yazılım çalışmaları Verilerin Toplanması

31 Sistemin Çalışmaya Başlaması Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi Temalara ait önerilen alt modeller İlgili kurumlar ile AHP puanları üzerinde mutabık kalınması Entegrasyon İlgili kurumların temalarla ilgili model geliştirmesi Modeller ÇEM Genel Müdürlüğü ile Tübitak işbirliği ile geliştirilen projede, havza veri tabanı temel alınarak, özellikle model bazlı çalışmalarla havzaların izlenmesine yönelik, tamamen CBS araçları kullanılarak geliştirilmektedir.

32 Android tabletler vasıtasıyla, ÇEM Genel Müdürlüğünce yapılan toprak etütlerinin araziden toplanarak gerçek zamanlı olarak merkezi CBS veri tabanına aktarılmasına yönelik geliştirilen mobil CBS uygulamasıdır. Hem Offline hem de online çalışabilmektedir.

33 1- CBS amaç değil bir araçtır. Amaç haline getirirsek, çalışmalarımızın hedefi olmaz. 2- CBS çalışmalarında altyapı bir kez doğru olarak belirlenmeli ve hiçbir surette bundan taviz verilmemelidir. Aksi takdirde, çalışmalar hobiye dönüşür. Ayrıca kamu kaynağı da boşa harcamış olur. 3- CBS altyapısı oluşturulurken Kurumsal düşünülmeli ve bir kurallar silsilesi mutlaka oluşturulmalıdır. 4- Altyapı tasarımında, hangi yazılım olsun tartışması, konuyu bilmeyenlerin tartışmasıdır. Bununla zaman kaybedilmemeli ya iyi örneklere bakılmalı yada bilenen ve kurum personeli tarafından yönetilebilen sistemin en iyi sistem olduğu düşünülmelidir. Maliyet sonraki konudur.

34 5- Bakanlığımızın da 2008 yılından buyana uyguladığı 3 katmanlı mimari en iyi mimaridir. Özellikle büyük kurumların bu mimariyi uygulamaları doğru olacaktır. Dar çerçevede düşünülen sistem altyapılarında, ileride ölçekleme sorunları meydana geleceği aşikardır. 6- Unutulmamalıdır ki kurum içinde uzman yetiştirmeden yapılacak her çalışma akamete uğrayacaktır. Öncelikle mutlaka nitelikli eleman yetiştirilmeli, sonrasında proje yatırımlarına başlanılmalıdır. Geliştirilen uygulamaları ve sistemleri son kullanıcılara öğretilmesi de önemlidir. 7- CBS çalışmalarında tüme varım yöntemi kullanılamaz. Tümden gelim uygulanmalı, önce hedefler belirlenmeli, arkasından veri varlığına bakılarak, çalışma bir sonuç verecekse devam edilmelidir. Bir MIS projesinde veri olmadan bir proje geliştirilebilir, ancak CBS de veri ve hatta nitelikli veri olmadan hiçbir şey yapılamaz.

35 8- Veri güncelliğini ve güvenirliğini sağlayacak yöntemler bulunmalıdır. Hatta veri güncelliğini garanti alacak, MIS+GIS bütünleşik uygulamalar geliştirilmelidir. CBS verileri, iş süreçleriyle ilişkilendirilmelidir. 9- Modellemeler ve analizler; coğrafi veriden faydalanılması açısından önemlidir. Harita çıktısının yanı sıra karar destek sistemlerinin oluşturulmasında, mekânsal analizler önemli rol oynar. Artık modellerle uğraşan ve verilerini servis edebilen kurumların, CBS konusunda piramidin tepesine yaklaştığı söylenebilir. 10- Kurumlar arası hem veri hem de teknoloji paylaşımı konusunda fazla bir gelişme gösterilemedi. Bir kurumun yaptığını, pekala diğer kurumlarda kullanabilir. Ama bu konuda fazlaca kişisel hareket edildiği görülmektedir.

36

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA Tel: 0312 215 00 33 pbx Belgegeçer: 0312 215 01 81 E.Mail: ormuh@ormuh.org.tr 2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Orman

Detaylı

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * TRKBİSS * TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ - PROJESİ - YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ GERÇEKLEŞİM

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ ADIYAMAN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Bu Proje; 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS Mustafa Yalçınkaya 1, Gönül Yıldız 2,Ahmet Fatih Hameş 3 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

ODTÜ Süreç Yönetim Uygulamaları

ODTÜ Süreç Yönetim Uygulamaları ODTÜ Süreç Yönetim Uygulamaları Bahar Şengün 1 Derya Kasacı 1 Rabia Karataş 1 Yasemin Yalçın 1 1,2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1 e-posta: sengun@metu.edu.tr Özetçe

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı