Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü

2 ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 13 ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Ekim Yayına Hazırlayan Baskı : : Semih Ofset

3 3

4 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet tarihinin bir aynası olan Ankara; yapılan yatırımlarla hızla gelişmiş, dünyanın sayılı başkentleri arasına girmiştir. Ankara modern bir kent olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerini de koruyarak gelişimini kesintisiz sürüdürecektir. 4

5 CUMHURBAŞKANI BOŞ Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 5

6 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara bugün Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak Türkiye nin muassır medeniyet görüşünün sembol şehirlerinden biri haline gelmiştir. 6

7 BOŞ Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 7

8 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçülemeyen hiçbir şey değerlendirilemez. Değerlendirme, doğru ölçme sistemlerinin ortaya konulmasıyla verimli olabilir. Performans Programı, gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri maliyet, zaman, verimlilik ve ölçüle bilirlik unsurlarıyla birlikte ortaya koyan yazılı belgelerdir ve kurumlar için etkinlik analizine imkân tanıyan fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkaran kurumlar performans yönetimi ile doğru ölçme sistemlerinin kurulmasına önem vermişlerdir. Performans Programı, mali istatistiklerin ve değerlendirmelerin, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenirlik, kullanışlılık ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılmasına imkân sağlayarak bütçenin doğru ve dengeli bir şekilde hazırlanmasında yönlendirici rol oynar. Bugüne kadar yapmış olduğumuz performans programları büyük bir titizlikle ele alınmış ve alanında uzman bir çalışma ekibi ile hazırlanmıştır. Performans programlarının hazırlanmasında ve sunulmasındaki hassasiyetimiz en üst düzeyde bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından yedi yıldır sürekli olarak yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan bu çalışmalar ülkemizde esin kaynağı olma yolunda atılmış büyük bir adımdır yılı modern ve huzurlu bir dünya başkenti olan Ankara için yapılacak büyük faaliyetleri ihtiva eden bir çalışma dilimidir. Kentsel dönüşüm faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, kent estetiği, park ve rekreasyon alanları, yeşil alanların artırılması ve doğal çevrenin korunması, şehir içi ulaşım, sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon, gençler, kadınlar, yaşlılar için yapılan özel çalışmalar ile ticareti kolaylaştırıcı ve turizmi teşvik edici faaliyetler bu çalışma döneminde ele alınacak ana faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Kurumumuz, yaşam kaynağı olan suyu geleceğe taşıma hususunda, içinde yaşadığımız dünyaya ve Ankara halkına karşı sorumluluk içerisinde olma bilinciyle dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan su sıkıntısının Ankara nın gündeminden tamamen kalkması için yapılması gereken çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir. 8

9 Genel Müdürlüğümüz, su ve kanalizasyon çalışmalarını sürdürülebilir bir politika anlayışı içinde ele almış, dünya belediyelerine esin kaynağı olacak lokal boyutta kalıcı çözümler üreterek, makro düzeyde planlama anlayışını benimsemiştir. Planlı gelişimin içinde yer alan 2013 yılı performans programının hazırlamasında; bütçeleme ve mali disiplinin tüm kurallarına uyulmuş, yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Programda dikkate alınan temel amaç; kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak faaliyetlerdeki etkinliği ve verimliliği artıracak göstergelere yer verilmesidir. Belediyemiz; güçlü kurumsal yapısı, dengeli ve disiplinli mali programı, özdenetim ve iç kontrole dayalı hiyerarşik yapısı içinde kurumsallaşmasını tamamlamıştır. Bu çerçevede halkımızın huzurunu ve rahat yaşamını sağlayacak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz ile esin kaynağı olan bir kurum olmaya devam edeceğiz mali yılı performans programımızın hayırlı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla... İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Başkanı 9

10 SUNUŞ Su; tarihin en eski dönemlerinden beri insanlık için en değerli doğal kaynak olarak görülmüştür. Günümüzde sanayileşme ve globalleşmenin etkisi ile birlikte; tarım ve sanayide suyun kullanım oranı artmış bu da su kaynaklarının hızla tükenmesine ve kaynakların kirlenmesine sebep olmuştur. Kaynakların kirlenmesi kullanılabilir suya ulaşmayı zorlaştırmış, bu husus su ve kanalizasyon hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemini daha da arttırmıştır. Suyun kullanılabilir olması fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik açıdan arıtılmış olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Suyun insan hayatı için vazgeçilmez bir kaynak olduğu gerçeğiyle; temiz suyun sağlanması, korunması ve vatandaşın hizmetine sunulması önemli bir gösterge konumuna gelmiştir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutarak, su kaynaklarını koruyan ve doğaya geri dönüşümünü sağlayan Genel Müdürlüğümüz, Ankaralı vatandaşlarımıza kaliteli ve temiz içme suyu sağlamayı temel ilke edinerek, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Bu bağlamda; Faaliyetlerini gerçekleştirirken halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalar da yaparak, Hemşehrilerimize modern ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye nin konum ve işlevsel anlamda kalbi olan ve nüfusu gün geçtikçe artan Başkentimiz, ülkemizin de en çok göç alan şehirlerindendir. Nüfusun hızla artış göstermesine rağmen tüm Ankaralıların temiz ve kaliteli sudan kesintisiz olarak faydalanmasının temel hak ve ihtiyacı olduğunun bilinicinde olarak, su kaynaklarımızı etkin ve verimli bir sistem ve yönetim anlayışı ile birleştirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmaktayız.

11 Ankara mızın sahip olduğu 7 baraj ile günlük su ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca kurum olarak bu kaynaklara ilaveten metreküp kapasiteli, yer altı suyuyla beslenen Elmadağ - Kargalı Yeraltı Barajı inşaatını başlatmış ve % 70 ni tamamlamış bulunmaktayız. Yer altı barajları yer üstü barajlarına oranla daha ekonomik olması ve tutulan suyun buharlaşmaya maruz kalmaması nedeniyle günümüz gelişmiş ülkelerinde tercih edilmektedir. Bu bağlamda ASKİ olarak kaynakların yerinde ve etkin kullanılması, vatandaşımızın içme suyu ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması için gerekli çalışmalar bilim ve teknolojinin imkanları da kullanılarak yürütülmektedir. Barajlarımızın havza denetimleri de düzenli olarak hem karadan hem de helikopter vasıtasıyla havadan yapılmaktadır. Barajların toplam hacmi, günlük ortalama su tüketimi ve barajlara gelen günlük su miktarı gibi birçok bilgi de ASKİ web sitesinden sürekli yayınlanmakta ve vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz sahip olduğu modern teknolojik imkânlardan faydalanarak, suyu çeşitli kaynaklardan temin etmekte, bünyesindeki modern ve teknolojik arıtma tesisleri ve gelişmiş altyapısıyla suyu rahatlıkla içilebilecek seviyeye getirerek arıtmakta ve vatandaşlarımızın evlerine kadar güvenle ulaştırmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımıyla birlikte mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri de ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2013 Yılı Performans Programında; mevcut program dönemine ilişkin stratejik planımızda belirlediğimiz orta ve uzun vadeli performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceğimiz faaliyetlerimiz ile bunların kaynak ihtiyacı ve performans göstergeleri yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz 2013 performans esaslı bütçeleme sistemi ile kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak Hayat kaynağını yaşatan kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu nedenle kurumumuz hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçen tüm personele teşekkürlerimi sunarım. İrfan KAYA Genel Müdür

12 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. GENEL BİLGİLER Vizyon ve Misyon Değerlerimiz ve İlkelerimiz Kalite Politikamız A. Yetki Görev ve Sorumluluklar B.Teşkilat Yapısı C.Fiziki Kaynaklar D.İnsan Kaynakları E.Diğer Hususlar İÇİNDEKİLER II. PERFORMANS BİLGİLERİ 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci A. Temel Politika ve Öncelikler B. Stratejik Amaç ve Hedefler C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı E. Diğer Hususlar III. MALİ BİLGİLER Program Dönemi Mali Bilgileri 12

13 İÇİNDEKİLER 13

14 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 1. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon - Değerlerimiz ve İlkelerimiz B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Teşkilat Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. İnsan Kaynakları 5. Su Kaynaklarımız 15

16 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VİZYONUMUZ HAYAT KAYNAĞINI YAŞATAN KURUM OLMAK 16

17 MİSYONUMUZ Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak 17

18 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLERİMİZ İnsana ve Çevreye Saygı Kurumsal Gelişim Sürekli ve Kaliteli Yönetim Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu Özgüven ve Oto Kontrol Süreç Yönetimi ve Ekip Çalışması 18

19 İLKELERİMİZ Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır. Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir. Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır. Süreç yönetimi ve ekip çalışması etkin kılınacaktır. Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır. Kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacaktır. Doğaya faydalı geri dönüşüm sağlanacaktır. Yaşanabilir bir çevre için çalışılacaktır. Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşturulacaktır. Paydaşlarla etkin işbirliği geliştirilecektir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaştırılacaktır. Açık kapı politikası uygulanacaktır. 19

20 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE POLİTİKAMIZ Kurumsal gelişim sürecini tamamlamış, toplam kalite ilkelerini benimsemiş, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmayı esas almış, müşteri memnuniyetini sağlayarak, toplumsal saygınlığını ve itibarını en üst düzeyde sağlamış bir kurum olmak Yaşam kaynağı olan suyu ve su hizmetlerini; Ankara halkının ihtiyaçlarına en uygun düzeyde cevap Vizyon verebilecek Kalite şekilde kesintisiz, sağlıklı ve ekonomik biçimde yönetmek. Su konusunda toplumsal ve bireysel bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak. 20

21 A YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR ASKİ Genel Müdürlüğü nün 2560 sayılı Kuruluş Kanunu 2. maddesi gereğince görev ve yetkileri şunlardır: 1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devir alıp işletmek ve onların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. 2. Kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırtmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırtmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 3. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına ve azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, 4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak, 5. Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASKİ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, 6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 21

22 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B TEŞKİLAT YAPISI Kuruluşumuz yönetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 17 daire başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 55 şube müdürlüğü bulunmaktadır. GENEL KURUL YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR TEFTİŞ KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Kanal Yatırım Daire Başkanlığı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı İnsan Kayn. ve Eğitim Dai. Bşk. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tesisler Daire Başkanlığı Ank. 1. Böl. Su ve Knl.İşl.Dai.Bşk. İçme Suyu Proje Daire Başkanlığı Su İnşaat Daire Başkanlığı Ank. 2. Böl. Su ve Knl.İşl.Dai.Bşk. Etüt Planlama Daire Başkanlığı Destek Hiz. Daire Başkanlığı Abone İşleri Daire Başkanlığı Mak. ve Mak. İkmal Dai. Bşk. Strateji Geliş. Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. Kanalizasyon Proje Dai. Bşk. Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı 22

23 C FİZİKİ KAYNAKLAR HİZMET BİNALARI ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binamız, Kazım Karabekir caddesi üzerinde; abonelerimizin ulaşımda zorluk çekmeyeceği Genel Müdürlük kompleksi içerisinde hizmet vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanımlarına uygun bir yapıda dizayn edilmiş Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Genel Müdürlük binası içerisindeki yerleşim, faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini aynı zamanda birimler arası iletişim kolaylığını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 23

24 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler Adı Adet Depo 108 Pompa İstasyonu 60 İçme Suyu Arıtma Tesisi 4 Atıksu Arıtma Tesisi 9 Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi 10 Paket Atıksu Arıtma Tesisi 6 Merkez Laboratuvar Binası 1 Bölge Hizmet Binaları 18 Spor Salonu 1 TOPLAM 217 Ana hizmet binamız dışında Ziraat Fakültesi yanında atölyeler yer almaktadır. Bununla birlikte 4 Su Arıtma Tesisi, 9 Atık Su Arıtma Tesisi, 16 Paket Arıtma Tesisi, 1 Laboratuvar Hizmet Binası, 60 Pompa İstasyonu, 108 Depo, ASKİ Spor Salonu, Emek, Anıttepe, Dışkapı, İvedik, Mamak lojmanları şehir içindeki diğer yapılardır. Ayrıca 1 ve 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı na bağlı olmak üzere toplam 18 adet bölge binasında hizmet verilmektedir kişi kapasiteli Spor Salonumuz İvedik te bulunmakta olup; bu salonda spor müsabakalarının yanında sosyal aktiviteler de yapılmaktadır. 24

25 1 ve 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı na bağlı birimlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 1. BÖLGE 2.BÖLGE 1.Çankaya Şube Müdürlüğü 2.Mamak Şube Müdürlüğü 3.Sincan Şube Müdürlüğü 4.Etimesgut Şube Müdürlüğü 5.Gölbaşı Şube Müdürlüğü 6.Çayyolu Bölge Sorumluluğu 7.Elmadağ Şube Müdürlüğü 8.Bala Şube Müdürlüğü 9.Keçiören Şube Müdürlüğü 10.Altındağ Şube Müdürlüğü 11.Yenimahalle Şube Müdürlüğü 12.Batıkent Bölge Sorumluluğu 13.Pursaklar Şube Müdürlüğü 14.Akyurt Şube Müdürlüğü 15.Kalecik Şube Müdürlüğü 16.Çubuk Şube Müdürlüğü 17. Kazan Şube Müdürlüğü 18.Ayaş Şube Müdürlüğü İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR Genel Müdürlüğümüz iş akışını hızlandırmak ve böylelikle hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kuruluş merkezi ve bölgelerde toplam 349 adet iş makinesi ve araç ile hizmet vermektedir. Kuruluşumuza ait her türlü araç, iş makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça temini işlerinin takip ve kontrolünün yapılması; ayrıca araç ve iş makinelerinin hizmete hazır hale getirilmesi işlemleri Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Araç ve iş makinelerinin mevcut sayısı ise; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından temin edilebilmektedir. 25

26 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARACIN CİNSİ Merkez Altındağ Batıkent Çankaya Çayyolu Etimesgut Gölbaşı Keçiören Mamak Sincan Y.mahalle Elmadağ Toplam Su Tankeri Akaryakıt Tankeri Basınçlı Su Aracı Yükleyici (LastikTekerlekli) Beko Loder Damperli Kamyon Tır (Çekici) Dorse Ekskavatör Forklift Grayder Kasalı Kamyon Kamyonet Kurtarıcı Mobil Vinç Platformlu Araç Traktör Vinçli Damperli Kamyon Vinçli Kamyon Vidanjör Seyyar Tamir Aracı Kamyonet Kaçaksu Aracı Asfalt Tamir Aracı Dozer Silindir Kanal İzleme Robotu Aracı Binek Araç Binek Station Pickup(4x4) Arazili Binek Arazili Jeep Rampalı Açık Saç Kasa Kamyon Kar Küreme Bıçaklı (Kamyon) TOPLAM Not: İş makinelerimizin sayıları 2 Ekim 2012 tarihi itibariyle alınmıştır. 26

27 SU KAYNAKLARI VE KAPASİTELERİ Başkentimizin günlük su ihtiyacı bünyesinde barındırdığı 7 adet baraj ile karşılanmaktadır. Bu barajların toplam su tutma kapasitesi 1,583 milyar metreküp civarındadır. Mevcut barajların konumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: Toplam kapasite: milyar m³ 27

28 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28

29 1. Kurtboğazı Barajı yıllarında yapılmış olan Kurtboğazı Barajı, 1973 yılında faaliyete girmiştir. İvedik Arıtma Tesislerine 47 km uzaklıkta olup, Ankara nın kuzeyinde konumlanmıştır. Toplam su hacmi metreküptür. Rekreasyon amaçlı da kullanılmakta olan baraj, Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri ile beslenmektedir. Üç adet mm çaplı boruyla İvedik Arıtma Tesislerine su sağlamaktadır. (beton olan 1.hat 45 km, 2.hat 43,3 km, çelik olan 3. hat ise 43,5 km uzunluğundadır.) Kurtboğazı Barajı nın 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle doluluk oranı % 65 olup mevcut su miktarı 60 milyon metreküptür. 2. Kavşakkaya Barajı Kavşakkaya Barajı, Genel Müdürlüğümüz tarafından Ovaçayı üzerinden içme suyu sağlamak üzere; Ankara İçme Suyu II. Merhale projesi kapsamında inşa edilmiştir. Koum itibariyle Ankara İli Kazan İlçesinin 25 km. kuzey doğusunda bulunmaktadır. Baraj Kurtboğazı Barajı na 1300 mm çapında metrelik çelik bir boru hattıyla bağlanmasına karşın; Kurtboğazı Barajı nı beslemekte fakat suyunu doğrudan Ankara ya göndermemektedir. Barajın toplam hacmi ise metreküptür. Kavşakkaya Barajı nın 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle doluluk oranı % 40 olup mevcut su miktarı 32 milyon metreküptür. 29

30 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. Çamlıdere Barajı Çamlıdere Barajı yılları arasında yapılmış, 1987 yılında faaliyete girmiştir. Ankara ya su temin eden en büyük hacimli baraj olup, toplam hacmi metreküptür. Kuzey batısında bulunan İvedik Arıtma Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Tesise iki adet mm çaplı boru ve 3500 mm çapında m uzunluğunda 3 adet tünel vasıtasıyla su sağlamaktadır. Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır, Akkaya, Yılanlıdere, Tatlak dereleri beslenen barajın; 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle doluluk oranı % 40 olup mevcut su miktarı 488 milyon metreküptür. 4. Eğrekkaya Barajı yılları arasında yapılmış olan baraj, metre uzunluğunda mm çapında bir boru hattı ve metre uzunluğunda mm çapında bir tünel ile Kurtboğazı Barajını beslemektedir. Ankara nın 75 km kuzeyinde Kızılcahamam İlçesine 3 km uzaklıkta yer alan barajın toplam su hacmi metreküptür. Eğrekkaya Barajını Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir. Eğrekkaya Barajı nın 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle doluluk oranı % 75 olup mevcut su miktarı 84 milyon metreküptür. 30

31 5. Akyar Barajı Akyar Barajı, Ankara nın 90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer almakta olup, yılları arasında yapılmıştır metre uzunluğunda mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı nı beslemektedir. Toplam su hacmi metreküptür. Akyar Barajı nı Bulak deresi beslemektedir. Barajın 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle doluluk oranı % 44 olup mevcut su miktarı 25 milyon metreküptür. 6. Çubuk - 2 Barajı Toplam su hacmi metreküp olan baraj yılları arasında yapılmış olup Çubuk ilçesinin 5 km kuzeyinde yer almaktadır. Barajı Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. Çubuk-2 Barajından çekilen su Çubuk ve Pursaklar Arıtma Tesislerinde arıtılmakta, Çubuk ve Pursaklar ilçelerinin su ihtiyaçları da bu barajdan karşılanmaktadır. Çubuk-2 Barajı nın 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle doluluk oranı % 59 olup mevcut su miktarı 13 milyon metreküptür. 31

32 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. Kızılırmak - Kesikköprü Barajı Kesikköprü Barajı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında, her biri 128 km uzunluğunda toplam 384 km lik 3 ayrı boru hattı mevcuttur. 1 sene gibi rekor bir sürede bitirilen bu proje sayesinde Kızılırmak havzasından su temin edilerek Ankara nın uzun vadeli su ihtiyacı güvence altına alınmıştır. Barajlarımızda yeterince su olduğu için Kızılırmak sistemi 2009 yılının Şubat ayından bu yana kullanılmamaktadır. 8. Elmadağ - Kargali Yeraltı Barajı Elmadağ-Kargalı Yeraltı Barajı metreküp kapasiteli, yer altı suyuyla beslenen en büyük baraj olması, baraj kompleksi içerisinde entegre(bütünleşik) su arıtma sistemine sahip olması özellikleri ile yine ülkemizin ilklerinden biridir. Elmadağ ilçesinin tüm su ihtiyacını da karşılayacak şekilde tasarlanan ve inşaatı devam eden barajın % 70 i tamamlanmıştır. Baraj inşaatı bitirildiğinde Elmadağ ilçemizin içme suyu ihtiyacı büyük oranda çözülmüş olacaktır. 9. Kuyular 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza dâhil olan Akyurt, Ayaş, Bala, Elmadağ, Kalecik ilçeleri ile 352 adet mahalle statüsüne geçen köy ve orman köylerinin su ihtiyaçları büyük ölçüde kuyulardan karşılanmaktadır. 32

33 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Türkiye nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi 4 ünite olarak planlanmış olup her bir ünitenin kapasitesi m³/gün dür. I. kısım 1984 yılında, II. kısım ise 1992 yılında, bitirilerek işletmeye alınmıştır. Ankara nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 2020 yılına kadar karşılamak üzere inşa edilmiş olan tesis, modern ve işlevsel yapısıyla da dikkat çekmektedir. İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde Kurtboğazı Barajı ndan 3 adet, Çamlıdere Barajı ndan 2 adet ve Kesikköprü Barajı ndan da 3 adet olmak üzere toplam 8 adet ana isale hattı bağlantısı mevcuttur. Tesis, içme suyunun teknolojik gelişme ve yenilikler takip edilerek arıtılması, böylece tamamen yüzeysel kaynaklardan karşılanan suyu memba suyu kalitesine ulaştırarak halkın kullanımına sunmayı temel ilke edinmiştir. Avrupa daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılan su kalitesi Sağlık Bakanlığı nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği ne, TS 266 Standardına ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarına uygundur. Tesis dört ana ünite olarak projelendirilmiştir. İnşası tamamlanan ilk iki kısmın toplam su işleme kapasiteleri metreküp/gün dür. Bazı birimler bu kapasitenin %20 fazlasını taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. İvedik Arıtma Tesisinde 2012 yılı ilk 8 aylık döneminde metreküp su arıtılarak şehre verilmiştir. 33

34 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin en büyük arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Ankara nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralıların kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi ana hatları ile aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır: 1. Giriş ve Harmanlama Yapısı 2. Durultucu Ünitesi 3. Filtre Ünitesi 4. Kimya Ünitesi 5. Klorlama Ünitesi 6. Geri Yıkama Ünitesi 7. Çamur Koyulaştırma Ünitesi 8. Temiz Su Tankı 9. Dengeleme Odası 10. Çamur Lagünü Türkiye nin En Büyük İçme Suyu Arıtma Tesisi Günlük Arıtma Kapasitesi m³ 34

35 Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisinde Çubuk-2 Barajı ndan cazibe ile gelen su arıtılmaktadır. Tesis Pursaklar İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta ve arıtma kapasitesi m³/ gün dür yılının ilk 8 aylık dönemde Çubuk II Barajından alınan toplam metreküp su Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılarak şebekeye verilmiştir. Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi 5216 ve 5594 sayılı yasalar kapsamında Büyükşehir Mücavir alan sınırı içine dâhil olan Kazan ilçesine, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla metreküp/gün kapasiteli bir içme suyu arıtma tesisi yapılmış olup tesise tarihinde ham su alınmaya başlanmıştır yılı ilk 8 aylık dönemde içerisinde toplam metreküp su tesiste arıtılmış ve şebekeye verilmiştir. Tesise ham su Kurtboğazı Barajı ndan temin edilmektedir. Tesis, 2040 yılı için nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. 35

36 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi Çubuk Belediye Başkanlığı na ait tesis, tarihinde yürürlüğe giren 5594 sayılı kanun gereği 10 Temmuz 2008 de Genel Müdürlüğümüze bağlanmıştır yılında işletmeye açılmış olan tesis, Çubuk İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Tesisin metreküp/günlük arıtma kapasitesi yetersiz kaldığından, Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 katına çıkarılmış ve günde metreküp su arıtabilecek seviyeye getirilmiştir. Tesiste Ultrafiltrasyon tipi membran arıtma sistemi kullanılmakta, ilçenin su ihtiyacı hızlı ve en kaliteli biçimde, son teknolojik imkanlardan da yararlanılarak karşılanmaktadır yılı ilk 8 ayda toplam metreküp/yıl su çekilerek arıtılmış ve şebekeye verilmiştir. Kayaş - Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi Bayındır Barajı ndan gelen suyun arıtılması için 1999 yılında inşa edilen tesis, Bayındır Barajı nın içme suyu amaçlı baraj olmaktan çıkarılmasıyla, artık kullanılmamaktadır. Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri 2008 yılında Altındağ- Peçenek mahallerine, 2009 yılında Gölbaşı nın Oyaca ve İkizce mahallelerine, 2010 yılında Kalecik Merkez, Kazan İlçesinin Kınık ve Fethiye mahallelerine paket içme suyu arıtma tesisleri inşa edilmiş ve işletmeye alınmıştır yılında; Beypazarı-Gürağaç, Gölbaşı-Mahmatlıbahçe, Bala-Ergin ve Kazan-Kılıçlar mahallelerine, 2012 yılında ise Ayaş-Karakaya ve Böğürtlen mahallerine paket içme suyu arıtma tesisleri inşa edilerek devreye alınmış ve bu bölgelerin su problemleri çözülmüştür. Genel Müdürlüğümüz küçük yerleşim yerlerinde içme suyunun 24 saat dezenfeksiyonunu (klorlanmasını) sağlamak amacıyla güneş enerjisinden faydalanmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş toplam 270 adet güneş enerjili klor dozlama sistemi bulunmakta ve çalışmalarına devam etmektedir. 36

37 Ankara Suyunun Nitelik ve Kalitesi Ankara nın barajlarının tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmesi sebebiyle şebeke suyumuz çok kaliteli, sağlıklı ve içimi de damak tadına uygundur. Genel Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, Ankara ya su sağlayan tüm barajlardan rutin olarak numuneler alınmakta ve havza koruma çalışmaları kapsamında barajlar kontrol edilmektedir. Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler, akredite olmuş laboratuvarlarımızda incelenerek barajların su kalitesi kontrol altında tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde modern yöntemlerle arıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisimizden çıkan suyun kalitesi ise Türk ve Dünya standartlarının üzerindedir. Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Kurumu da Ankara genelinde 1200 noktadan düzenli numuneler alarak suyumuzun standartlara uygunluğunu kontrol etmektedir. Analiz sonuçları günlük olarak adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başkentliler çok kaliteli musluk suyu kullanmaktadır. Ankara şebeke suyunun diğer bir özelliği ise insan vücudu için gerekli birçok minerali yeterli miktarda barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocukların ve yaşlıların kemik yapısı için büyük önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok mineral, en kolay, içtiğimiz suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu şekilde karşılanır. Ankara nın içme suyunun kalitesi uzman tüm kurum, kuruluş ve üniversitelerce tasdik edilmiştir. ANKARA ŞEBEKE SUYUNUN KALİTE PARAMETRELERİ Parametreler Su Değerlerimiz WHO Sınır Değerleri Bulanıklık (NTU) Sertlik ( F.S.) 9.6 Maksimum 50 Sülfat (mg/i) Klorür (mg/i) Sodyum (mg/i) Kalsiyum(mg/I) Magnezyum (mg/i) Arsenik (mikrogram/i) yok 10 Ağır Metaller (Selenyum, Kurşun, Bromat, Kodmiyum, Siyanur, Antimon, Civa, Nikel, Çinko vs.) (mikrogram/i) yok Parametreye göre 5 ile 50 mikrogram arasında değişiyor 37

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara nın Yükselen Değeri Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın ISSN 2147-2998 Üç ayda bir yayınlanır. Ocak - Haziran 2014 Yıl: 2 Sayı: 6-7 ALTYAP VE Resmi yayınıdır. İstanbul Fuar Merkezi (İFM) www.sukayipkacakforumu.org Su Kayıpları için Yönetmelik Yayımlandı Su

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2014 "Mersinliler; Mersine sahip çıkınız... Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı