Ġhaleli Birim Fiyatı (TL) Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No ĠġĠN ÇEġĠDĠ (TANIMI) Birimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġhaleli Birim Fiyatı (TL) Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No ĠġĠN ÇEġĠDĠ (TANIMI) Birimi"

Transkript

1 AĞAÇLANDIRMA ÇALIġMALARI A - MAKĠNELĠ ÇALIġMALAR 100 ĠÇ TAKSĠMAT ġebekesġnġn TESĠSĠ : Araziye aplike edilmiģ bölme veya bölmecik sınırlarından geçen 6-15 m geniģliğindeki yangın emniyet yollarının HP paletli traktör+bıçakla yapılması (Aplikasyon dahil). Traverten arazilerde bu fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır. 101 Bozuk koru, bozuk baltalık veya bunların kombinesi olan sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 a kadar olan sahalarda Ha. 419,74 524,67 2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 469,27 586, Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 a kadar olan sahalarda Ha. 542,27 677, Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 608,75 760, Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 a kadar olan sahalarda Ha. 675,23 844,03 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 753,44 941,80 Maki, karaçalı, abdestbozan vb. türlerin hakim olduğu 102 sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 a kadar olan sahalarda Ha. 391,06 488,83 8 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 427,56 534, Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 a kadar olan sahalarda Ha. 483,61 604, Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 530,54 663, Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 a kadar olan sahalarda Ha. 608,75 760,93 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda Ha. 660,90 826,12 Orman içi açıklığı (OT) sahalarında yangın emniyet 103 yollarının yapımı Meyili % 0-20 olan sahalarda Ha. 332,41 415, Meyili % olan sahalarda Ha. 436,68 545, Meyili % olan sahalarda Ha. 539,66 674, Servis yolu yapımı Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m geniģliğinde servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil), küskülük sahalarda bu birim fiyatlara 1.1 katsayısı, sert küskülük sahalarda 1.2 katsayısı uygulanır % 0-20 eğim grubunda servis yolu yapılması Km. 1157, , % eğim grubunda servis yolu yapılması Km. 2169, , Yeni yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl hazırlanan ihaleli birim fiyatlar kullanılacaktır. 1

2 200 DĠRĠ ÖRTÜ TEMĠZLĠĞĠ HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm 'den büyük taģlar dikkate alınacaktır.(ekskavatörle yapılan gradoni Ģeklinde toprak iģlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) Bozuk koru ve bozuk baltalıklarda diri örtü temizliği Çoğunluğu meģe,kayın, gürgen, kestane gibi türler veya bunlarla karıģım halinde bulunan ibreli türlerle kaplı alanlarda Bünyesinde toz + kil oranının %60'dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır. Toros silsilesinde % 50 den fazla parçalı kalker anakayanın hakim olduğu sahalarda birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır. Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiş ve ayı üzümü gibi odunsu bitkilerle kaplı sahalarda bu birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır. Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25' den fazla olan sahalarda Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 22 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25' den fazla olan sahalarda 23 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 24 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 25 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25'den fazla olan sahalarda Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda Ha. 521,42 651,77 Ha. 570,95 713,69 Ha. 629,61 787,01 Ha. 697,39 871,74 Ha. 651,76 814,70 Ha. 711,73 889,66 Ha. 786,03 982,54 Ha. 865, ,94 Ha. 779,51 974,39 Ha. 859, ,79 Ha. 939, ,81 Ha. 1037, ,02 2

3 202 Makide diri örtü temizliği MeĢe türleri ile akçakesme, sandal, laden gibi maki türlerinin kapladığı alanlarda Bünyesinde toz + kil oranının %60'dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır. Toros silsilesinde % 50 den fazla parçalı kalker anakayanın hakim olduğu sahalarda birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır. 31 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 32 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % ' den fazla olan sahalarda 33 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 34 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25' den fazla olan sahalarda 35 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 36 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 37 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 38 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 39 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 40 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25'den fazla olan sahalarda 41 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 42 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 203 Traverten üzerindeki maki sahalarında diri örtü temizliği Ha. 427,56 534,45 Ha. 450,87 563,58 Ha. 521,42 651,77 Ha. 568,34 710,42 Ha. 538,36 672,95 Ha. 586,59 733,24 Ha. 651,77 814,71 Ha. 711,73 889,66 Ha. 645,25 806,57 Ha. 705,21 881,51 Ha. 775,61 969,51 Ha. 859, ,79 Traverten yapıdaki düz ve düze yakın sahalarda; Q.coccifera, Q.ilex, sandal, harnup, akçakesme, yabani zeytin, calluna, erica vb. türler ile bunların karıģımından oluģan alanlarda Yüzeysel taģlılığın % 50 den az olduğu alanlarda Ha. 727,37 909, Yüzeysel taģlılığın % 50 ve daha fazla olduğu alanlarda Ha. 946, ,95 Karaçalı, abdestbozan vb. türlerin oluşturduğu ve toprak yüzeyini saf veya karışık olarak örten, çapları 0,5-3 cm, 204 boyları 50 cm.den az olan sahalarda diri örtünün HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağıyla temizlenmesi. Bünyesinde toz + kil oranının %60'dan fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda 1.2 katsayısı uygulanır. Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 46 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % ' den fazla olan sahalarda 47 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda Ha. 302,42 378,03 Ha. 325,89 407,36 Ha. 361,08 451,35 3

4 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25' den fazla olan sahalarda 49 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 50 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 51 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 52 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 53 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 54 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taģlılığı % 25'den fazla olan sahalarda 55 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 56 Meyili % 41-60, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taģlılığı % 25 den fazla olan sahalarda 300 TOPRAK ĠġLEME HP paletli traktörle çekilen kaz ayaksız 2 li veya 3 lü riper ile cm. derinlikte tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda (Bünyesindeki kil+toz oranı % 60'dan fazla olan topraklar ağır bünyeli olarak değerlendirilecektir) veya en az 24 HP gücünde maksimum 1,70 m. aks genişliğinde ekskavatör ile toprak işlemesi. Paletli traktör ile yapılan toprak işlemelerinde 50,0 hektara kadar olan sahalar için 1.2, 100 hektara kadar olan sahalar için 1.1 makine nakli katsayısı uygulanacaktır. Karstik arazide sedir tohum ekim sahalarında yabanlaģmanın giderilmesi ve tohum yataklarının hazırlanması amacıyla toprağın cm. derinliğinde sürülerek ekime hazır hale getirilmesi çalıģmalarında, ilgili makineli çalıģma birim fiyatının % 60' ı oranında ödeme yapılır. (Bu çalıģmanın yapıldığı sahalarda toros silsilesinde % 50' den fazla parçalı anakayanın hakim olduğu arazilerde uygulanan 1.4 katsayısı uygulanmayacaktır.) Diri örtü temizliği ve/veya toprak iģlemesi paletli traktör ile yapılacak özel ağaçlandırma sahalarında ; çalıģılacak alanın ha. olduğu 1,50 ; Ha. olduğu 1,25 ; Ha. olduğu 1,16 ; Ha. olduğu 1,12 ; Ha. olduğu 1,095 ; Ha. olduğu 1,063 ; Ha. olduğu 1,047 zorluk katsayıları kullanılacaktır. Ha. 398,88 498,61 Ha. 378,02 472,53 Ha. 413,22 516,52 Ha. 453,63 567,03 Ha. 497,95 622,44 Ha. 449,72 562,15 Ha. 497,95 622,44 Ha. 542,27 677,84 Ha. 602,23 752,78 4

5 301 İkili Riperle Alt Toprak İşlemesi Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalıģmaya uygun olduğu sahalarda toprağın iģlem derinliğinde yarı ayrıģmıģ veya yumuģamıģ anakayanın toprak derinliğini kısıtlayan sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu ve/veya ağır bünyeli toprakların 2 li riperle cm derinliğinde iģlenmesi (2 m. aralıkla yapılan 2' li riper çalışmalarında ikinci geçiş ilk riperlemenin ortasından yapılacaktır.) Yüzeysel taşlılığın % 50 den fazla ve parçalı anakayanın hakim olduğu sahalar ile traverten sahalarda ve pozları için birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır. Diri örtü temizliği birim fiyatlarının (201 no lu poz) 1.4 katsayısı ile çarpılarak uygulandığı Karadeniz Bölgesindeki alanlarda yapılacak toprak işleme birim fiyatlarına 1.2 katsayısı uygulanır. 57 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 58 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 60 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda 302 Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalıģmaya uygun olduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3 lü riperle cm derinliğinde iģlenmesi. Toros silsilesinde % 50 den fazla parçalı kalker anakayanın hakim olduğu sahalar ile traverten sahalarda ve pozlar için birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır. Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 62 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 64 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Suni tensile alınan veya yanan,bu sebeple kesimi yapılarak değerlendirilebilecek emvali boşaltılan ibreli orman sahalarında;tarakla diri örtü temizliği yapılmadan, HP paletli traktörle,tam alanda 2 li 303 riperle alt toprak işlemesi (Her tür dip çap sınıfı ile meşçere tipi için).üretim artıklarının riperle toprak işlemeyi zorlaştırdığı sahalarda bu birim fiyatlara 1.2 katsayı uygulanır. 65 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 66 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 68 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Ha. 498,20 622,75 Ha. 593,66 742,07 Ha. 575,36 719,20 Ha. 686,51 858,13 Ha. 360,14 450,17 Ha. 437,12 546,40 Ha. 418,86 523,57 Ha. 503,67 629,59 Ha. 537,43 671,79 Ha. 642,04 802,55 Ha. 615,89 769,86 Ha. 741,43 926,79 5

6 Suni tensile alınan veya yanan, bu sebeple kesimi yapılarak değerlendirilebilecek emvali boşaltılan ibreli orman sahalarında; tarakla diri örtü temizliği yapılmadan, HP paletli traktörle, tam alanda 3 lü riperle alt 304 toprak işlemesi (Her tür dip çap sınıfı ile meşçrere tipi için). Üretim artıklarının riperle toprak işlemeyi zorlaştırdığı sahalarda bu birim fiyatlara 1.2 katsayı uygulanır. 69 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 70 Meyili % 20 den az, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 e kadar bulunduğu sahalarda 72 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taģlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda 305 Seki Teras Yapımı Ha. 383,63 479,54 Ha. 465,83 582,29 Ha. 446,25 557,81 Ha. 538,90 673,63 Makine ile toprak iģlemeye uygun olan derin ve çok derin, yamaçlarda geniģliği 4 metreden fazla olmamak Ģartıyla tesviye eğrilerine paralel, yamaç tarafına doğru % 3-5 meyil verilerek seki teras platformu açılması (etüt ve aplikasyon dahil) ve riperle toprağın iģlenmesi Arazi meyilinin % 50'ye kadar olduğu yamaçlarda Km 1216, , Arazi meyilinin % 51-70'e kadar olduğu yamaçlarda Km 1824, , Arazi meyilinin % 70'den fazla olduğu yamaçlarda Km 2432, , Ekskavatör ile Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm. uzunluğunda, cm. geniģlik ve derinlikte endüstriyel amaçlı çalıģmalarda en az 3 x 3 aralık x mesafede, diğer çalıģmalarda ise en az 5 x 5 aralık x mesafede çukur Ģeklinde toprak iģlemesi, açılan çukurun doldurulması (meyilin %20'yi geçtiği alanlarda 1,13 zorluk katsayısı, ekskavatörün çukur açılacak noktalara gidiģ geliģini zorlaģtırırı boyutta doğal engellerin bulunması durumunda, söz konusu durumun ilgili komisyon marifeti ile tespiti durumunda 1.3 katsayısı, uygulanacaktır). Profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı Adet kaplama oranının % 60' dan az olduğu 0,97 1,21 77 Profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı Adet kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu 1,19 1,48 78 Profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı Adet kaplama oranının % 60' dan az olduğu 1,15 1,44 79 Profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı Adet kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu 1,47 1,84 Ekskavatörle Gradoni ġeklinde Toprak ĠĢlemesi 307 (Buror Teras) Paletli traktör ile toprak iģlemesi yapılmayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks geniģliği maksimum 170 cm. olan ekskavatör ile cm. geniģliğinde, cm. derinliğinde Ģeritler halinde yan kazı Ģeklinde alt toprak iģlemesi yapılması, Ģeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmıģ Ģerit üzerine toprak çekilmesi, böylece cm. derinlik, cm. geniģlikte içeriye doğru % eğim olacak Ģekilde teras formu verilerek toprak iģlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) 80 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1292, ,22 6

7 81 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1575, ,78 82 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1595, ,10 83 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1987, ,96 84 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1484, ,20 85 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1811, ,77 86 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1833, ,95 87 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 2284, ,69 88 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az Km. 1706, ,66 olduğu 89 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla Km. 2081, ,25 olduğu 90 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan Km. 2107, ,26 az olduğu 91 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan Km. 2625, ,27 fazla olduğu Ekskavatörle Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi 308 (Buror Teras) Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılmayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm. olan ekskavatör ile cm. genişliğinde, cm. derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece cm. derinlik, cm. genişlikte içeriye doğru % eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) 92 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1188, ,01 93 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1449, ,20 94 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1467, ,57 95 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1828, ,16 7

8 96 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1366, ,71 97 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1666, ,67 98 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1686, ,60 99 Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 2101, ,24 Ekskavatörle Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi 309 (Buror Teras) Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılmayan alanlarda, en az 15.0 m. yatay aralıklarla tesis edilmek kaydıyla, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm. olan ekskavatör ile cm. genişliğinde, cm. derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece cm. derinlik, cm. genişlikte içeriye doğru % eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) 100 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1382, , Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1686, , Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1706, , Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 2127, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1588, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1937, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1961, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 2444, ,59 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az Km. 1826, ,01 olduğu Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla Km. 2227, ,41 olduğu 8

9 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan Km. 2254, ,66 az olduğu Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan Km. 2809, ,03 fazla olduğu 310 Ekskavatörle Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi Paletli traktörle toprak iģlemesi yapılamayan alanlarda ; hektardaki teras miktarının daha yoğun olması gereken sahalar ile topoğrafyanın ve toprak türünün erozyona daha hassas olduğu, toprağın ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla, tesis edilecek teras geniģiliğini geçmeyecek Ģekilde daha dar teras yapabilme kabiliyetinde olan en az 34 HP gücündeki ekskavatörle cm. geniģliğinde, cm. derinliğinde Ģeritler halinde yan kazı Ģeklinde alt toprak iģlemesi yapılması, Ģeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmıģ Ģerit üzerine toprak çekilmesi, böylece cm. derinlik, cm. geniģlikte içeriye doğru % eğim olacak Ģekilde minimum 4 m. yatay aralıklarla gradoni tipi teras yapılması (Aplikasyon hariç) 112 Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1111, , Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1355, , Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1372, , Meyilin % 0-40, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1710, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1277, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1557, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az olduğu Km. 1577, , Meyilin % 41-60, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu Km. 1965, ,53 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan az Km. 1468, ,42 olduğu Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla Km. 1790, ,51 olduğu 9

10 Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan Km. 1812, ,05 az olduğu Meyilin % 60'dan fazla olduğu, profil taģlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan Km. 2258, ,48 fazla olduğu Ekskavatörle Alt Toprak İşlemesi (Meror Teras) Paletli traktör ve ekskavatör ile Gradoni Ģeklinde toprak iģlemenin yapılamadığı parçalı anakayanın hakim olduğu Toros silsilesinde HP motor gününde paletli ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiģ tekli riper (20-25 cm geniģlikte 7-10 cm kalınlıkta, cm uzunlukta, cm tırnak uzunluğunda ve 8-10 cm tırnak geniģliğinde) ile tesviye eğrilerine dik ortalama 1 metre uzunluğunda ortalama 0,25 metre aralıklarla yan kazı yapıldıktan sonra bunların tesviye eğrilerine pararlel birleģtirilmesi ile cm derinlikte alt toprak iģlemesi yapılması Meyilin % 0-40, çakıl ve blok taģlılığın % 50'ye kadar olduğu sahalarda, Meyilin % 0-40, çakıl ve blok taģlılığın % 50 ve daha fazla olduğu sahalarda, Meyilin % 40'tan fazla, çakıl ve blok taģlılığın % 50'den az olduğu sahalarda, Meyilin % 40'tan fazla, çakıl ve blok taģlılığın % 50'den fazla olduğu sahalarda, 400 Üst toprak işlemesi Alt toprak iģlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meyilinin %20 den, yüzeysel taģlılığın % 25 ten az olduğu sahalarda; HP 4x4 veya HP 4x2 lastik tekerlekli traktörle tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda üst toprağın disklenerek iģlenmesi Km. 350,25 437,81 Km. 364,27 455,33 Km. 420,30 525,38 Km. 504,36 630, HP 4x4 lastik tekerlekli traktör + ağır diskaro kullanılarak üst toprağın iģlenmesi HP 4x2 lastik tekerlekli traktör + diskaro kullanılarak üst toprağın iģlenmesi 500 Gradoni şeklinde toprak işlemesi Ha. 174,24 217,80 Ha. 130,98 163,72 Meyili % 40 a kadar olan sahalarda; HP 4 x 4 lastik tekerlekli traktörle çekilen 2 soklu riper pulluk ile tesviye eğrilerine paralel, bir geçiģte cm. derinlikte cm. geniģlikte, gradoniler Ģeklinde toprak iģlemesi Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiģ ve ayı üzümü gibi odunsu bitkilerle kaplı sahalarda bu birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır. 10

11 501 Diri örtü temizliğinin paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile yapıldığı ancak tam alanda riperle alt toprak iģlemesi gerekmeyen, kök geliģimini engelleyici sert ve yatay tabakanın bulunmadığı orta ve hafif bünyeli topraklardan oluģan sahalarda TaĢlılığın % 25 ten az olduğu ağır bünyeli topraklarda Km. 87,06 108, TaĢlılığın % 25 ten fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda Km. 90,85 113, TaĢlılığın % 25 ten az olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km. 79,49 99, TaĢlılığın % 25 ten fazla olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km. 84,54 105, Tam alanda riperle alt toprak iģlemesi gerekmeyen, kök geliģimini engelleyici sert ve yatay tabakanın bulunmadığı orta ve hafif bünyeli topraklardan oluģan orman içi açıklık (OT) sahalarında veya Hazine arazilerinde toprak iģlemesi % 25 ve daha az taģlı Km. 87,06 108, % 25 ten fazla taģlı Km. 90,85 113, Tam alanda riperle alt toprak iģlemesinin yapıldığı sahalarda teras formu vermek amacıyla toprak iģlemesi TaĢlılığın % 25 ve daha az olduğu ağır bünyeli topraklarda Km. 79,49 99, TaĢlılığın % 25 ten fazla olduğu ağır bünyeli topraklarda Km. 84,54 105, TaĢlılığın % 25 ve daha az olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda TaĢlılığın % 25 ten fazla olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda Km. 69,39 86,74 Km. 74,45 93,06 11

12 600 BAKIM ÇALIġMALARI Diri örtü temizliğinin paletli traktöre önden bağlı tarakla yapıldığı, alt ve üst toprak iģlemesinin ise tam alanda yapıldığı sahalarda makineli bakım yapılması. (GeniĢ aralık x mesafelerde çukur Ģeklinde toprak iģlemesi yapılan, fidan aralarında makinalı bakımın yapılabileceği, açıklık sahalarda pozuna 1.2 katsayısı uygulanacaktır.) 601 Diskaro ile bakım HP 4x4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı ağır diskaro ile fidan sıraları arasında bakım yapılması HP 4x2 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı diskaro ile fidan sıraları arasında bakım yapılması 602 Çalı doğrayıcı ile bakım Ha. 117,00 146,25 Ha. 87,95 109, HP. 4 x 4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı zincirli çalı doğrayıcı ile diri örtünün parçalanarak temizlenmesi HP 4x2 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı zincirli çalı doğrayıcı ile diri örtünün parçalanarak temizlenmesi 603 Kazayağı veya kültivatör ile bakım HP 4x2 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı kazayağı veya kültivatör ile bakım yapılması 604 Yangın emniyet yollarının bakımı Tesis edilmiģ yangın emniyet yollarında paletli traktör veya greyder bıçağı ile ot ve sürgünlerin yüzeyden temizlenmesi ve tesviye yapılması Meyili % 20 den az, örtü yoğunluğunun % 60 a kadar olduğu sahalarda Meyili % 20 den az, örtü yoğunluğunun % 60 ve daha fazla olduğu sahalarda Meyili % 21-40, örtü yoğunluğunun % 60 a kadar olduğu sahalarda Meyili % 21-40, örtü yoğunluğunun % 60 ve daha fazla olduğu sahalarda Meyili % 41-60, örtü yoğunluğunun % 60 a kadar olduğu sahalarda Meyili % 41-60, örtü yoğunluğunun % 60 ve daha fazla olduğu sahalarda 605 Tesis edilmiģ servis yollarının bakımı Tesis edilmiģ servis yollarının paletli traktör veya greyder bıçağı ile bakımı ve tesviyesi 606 Motorlu tırpan ile bakım Özellikle karayolu ağaçlandırmaları ile ana yola bakan alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında fidan çevresi ve fidan sıralarında yapılan bakımın dışında tam alanda motorlu tırpan ile otların temizlenmesi Ot yoğunluğu % 40' a kadar olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu Ģüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) Ot yoğunluğu % 40' dan fazla olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu Ģüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) Ha. 118,62 148,27 Ha. 110,81 138,51 Ha. 125,39 156,74 Ha. 232,03 290,03 Ha. 273,74 342,17 Ha. 302,41 378,01 Ha. 342,82 428,53 Ha. 378,02 472,53 Ha. 434,08 542,60 Km. 108,19 135,24 Da. 23,75 29,68 Da. 34,17 42,72 12

13 B-ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE YAPILAN ÇALIġMALAR 700 DĠRĠ ÖRTÜ TEMĠZLĠĞĠ Makine ile diri örtü temizliği yapılamayan sahalarda; diri örtünün, iģçi gücü ile toprak yüzeyinden kesilmesi, Ģeritler halinde yığınlanması veya gruplar halinde toplanarak yakılması Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiş, böğürtlen ve ayı üzümü ile kaplı sahalarda bu birim fiyatlara 1.8 katsayısı uygulanır. Örtü dip çapı 1-10 cm. örtü kapalılığı % 10 a kadar olan sahalarda Ha. 351,61 439, Örtü dip çapı 1-10 cm. örtü kapalılığı % olan sahalarda Ha. 619,22 774, Örtü dip çapı 1-10 cm. örtü kapalılığı % olan sahalarda Ha. 949, ,84 Örtü dip çapı 1-10 cm, örtü kapalılığı % 60' dan fazla olan sahalarda Ha. 1235, , Örtü dip çapı 10 cm.den büyük,örtü kapalılığı % 10 a kadar olan sahalarda Ha. 424,20 530, Örtü dip çapı 10 cm.den büyük, örtü kapalılığı % olan sahalarda Ha. 852, , Örtü dip çapı 10 cm.den büyük, örtü kapalılığı % olan sahalarda Ha. 1123, , APLĠKASYON 801 Terasların aplikasyonu Her çeģit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak araziye aplike edilmesi Km. 19,93 24,92 Ekskavatör ile toprak iģlemesi yapılacak her çeģit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği Ģekilde 5-15 m. aralıklarla Km. 26,46 33,08 kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi (Kazık Bedeli Dahil) 802 Arazide Nokta aplikasyonu Her çeģit arazi yapısında, koordinat değerlerinin araziye aplike edilmesi ; Nokta 350 TL Nokta arası her bir nokta için 12 TL Nokta arası her bir nokta için 7 TL. 101 nokta ve sonrası her bir nokta için 3 TL. 900 TOPRAK ĠġLEME (Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrolü ÇalıĢmalarında) Kazma ile toprağın cm. geniģlikte, Ģeritler üzerinde ve teraslar halinde cm. derinlikte tesviye eğrilerine paralel iģlenmesi (40-60 cm geniģlikte cm. derinlikte yan kazı yapılarak) Diri örtü temizliğinin paletli traktöre önden bağlı ağır 901 hizmet örtü temizleme tarağı ile yapıldığı sahalarda, Ağır bünyeli ve çok taģlı toprakların iģlenmesi Km. 779,19 973, Ağır bünyeli ve orta taģlı toprakların iģlenmesi Km. 649,81 812, Ağır bünyeli ve az taģlı veya taģsız toprakların iģlenmesi Km. 543,96 679, Orta ve hafif bünyeli, çok taģlı toprakların iģlenmesi Km. 457,22 571, Orta ve hafif bünyeli, orta taģlı toprakların iģlenmesi Km. 382,24 477, Orta ve hafif bünyeli, taģsız veya az taģlı toprakların iģlenmesi Km. 320,49 400,61 13

14 902 İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda Karadeniz Bölgesinde çoğunlukla orman gülü, karayemiş ve ayı üzümü gibi odunsu bitkilerle kaplı sahalarda toprak işlemeye ait birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır. Ağır bünyeli ve çok taģlı, kök kesafetinin % 50 den fazla olduğu toprakların iģlenmesi 171 Ağır bünyeli ve çok taģlı, kök kesafetinin % 50 den az olduğu toprakların iģlenmesi 172 Ağır bünyeli ve orta taģlı, kök kesafetinin % 50 den fazla olduğu toprakların iģlenmesi Ağır bünyeli ve orta taģlı, kök kesafetinin % 50 den az olduğu toprakların iģlenmesi Ağır bünyeli ve az taģlı veya taģsız, kök kesafetinin % den fazla olduğu toprakların iģlenmesi Ağır bünyeli az taģlı veya taģsız, kök kesafetinin % 50 den az olduğu toprakların iģlenmesi Orta ve hafif bünyeli, çok taģlı, kök kesafetinin % 50 den fazla olduğu toprakların iģlenmesi Orta ve hafif bünyeli, çok taģlı, kök kesafetinin % 50 den az olduğu toprakların iģlenmesi Orta ve hafif bünyeli, orta taģlı, kök kesafetinin % 50 den fazla olduğu toprakların iģlenmesi Orta ve hafif bünyeli, orta taģlı, kök kesafetinin % 50 den az olduğu toprakların iģlenmesi Orta ve hafif bünyeli, az taģlı veya taģsız, kök kesafetinin % 50 den fazla olduğu toprakların iģlenmesi Orta ve hafif bünyeli, az taģlı veya taģsız, kök kesafetinin % 50 den az olduğu toprakların iģlenmesi Orman içi açıklığı (OT) sahalarında veya diri örtü temizliği 903 gerekmeyen sahalarda Ot yoğunluğu % 50 den az, ağır bünyeli ve çok taģlı toprakların iģlenmesi Ot yoğunluğu % 50 den fazla, ağır bünyeli ve çok taģlı toprakların iģlenmesi Ot yoğunluğu % 50 den az, ağır bünyeli ve orta taģlı toprakların iģlenmesi Ot yoğunluğu % 50 den fazla, ağır bünyeli ve orta taģlı toprakların iģlenmesi Ot yoğunluğu % 50 den az, ağır bünyeli ve az taģlı toprakların iģlenmesi Ot yoğunluğu % 50 den fazla, ağır bünyeli ve az taģlı toprakların iģlenmesi 188 Ot yoğunluğu % 50 den az, orta ve hafif bünyeli ve çok taģlı toprakların iģlenmesi 189 Ot yoğunluğu % 50 den fazla, orta ve hafif bünyeli ve çok taģlı toprakların iģlenmesi 190 Ot yoğunluğu % 50 den az, orta ve hafif bünyeli ve orta taģlı toprakların iģlenmesi 191 Ot yoğunluğu % 50 den fazla, orta ve hafif bünyeli ve orta taģlı toprakların iģlenmesi 192 Ot yoğunluğu % 50 den az, orta ve hafif bünyeli ve az taģlı toprakların iģlenmesi Ot yoğunluğu % 50 den fazla, orta ve hafif bünyeli ve az taģlı toprakların iģlenmesi Km. 918, ,57 Km. 771,83 964,79 Km. 873, ,60 Km. 695,38 869,23 Km. 785,07 981,33 Km. 629,23 786,54 Km. 776,25 970,32 Km. 623,35 779,19 Km. 695,38 869,23 Km. 561,61 702,01 Km. 627,76 784,70 Km. 502,80 628,50 Km. 802, ,39 Km. 826, ,79 Km. 695,38 869,23 Km. 720,38 900,48 Km. 645,40 806,75 Km. 661,58 826,97 Km. 593,94 742,43 Km. 618,94 773,68 Km. 527,79 659,74 Km. 543,96 679,96 Km. 460,16 575,19 Km. 477,80 597,25 14

15 1000 FĠDAN DĠKĠMĠ Arazi hazırlığı, makine veya iģçi gücü ile yapılan sahalarda 1001 Piketaj yapılması Tam alan makineli toprak iģlemesi yapılan ve makineli bakıma konu edilecek sahalarda, fidan aralık mesafesine göre dikim noktalarının iģaretlenmesi (503 no lu pozun uygulandığı sahalar hariç(geniş aralık x mesafelerde çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan, fidan aralarında makinalı bakımın yapılabileceği, açıklık sahalarda 1.2 katsayısı uygulanacaktır.) 1002 Fidanların sahada dağıtımı Ağaçlandırma sahasına getirilmiģ çıplak köklü,tüplü ve kaplı fidanların saha içinde taģınarak iģçilerle dikim çukurlarına dağıtılması Boylu kaplı fidanların dağıtımında no.lu poza; hacmi litreye kadar olan fidanlarda 1.4 katsayısı, litreye kadar olan fidanlarda 1.8 katsayısı, litreye kadar olan fidanlarda 2.2 katsayısı, litreye kadar olan fidanlarda 2.6 katsayısı uygulanacaktır. Eğimi % 40' dan fazla olan sahalarda 1.3, diri örtü yoğunluğunun % 40' dan fazla olduğu sahalarda 1.3, tamamlama dikimlerinde ve hektardaki fidan adedinin 600' den az olduğu durumlarda 1.2 katsayısı uygulanacaktır. (Zorluk katsayıları birden fazla kullanılabilecek olup, hesaplamalar yüzde artıģların toplamı ile elde edilen katsayının ilgili poz ile çarpımı Ģeklinde yapılacaktır.) 1000 adet 63,30 79, m. mesafeye kadar çıplak köklü ibreli fidanların dağıtımı 1000 adet 2,50 3, m. mesafeye kadar çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 200 m. mesafeye kadar klasik polietilen tüplü fidanların (Hacmi 1,3 litreye kadar) dağıtımı 1000 adet 3,83 4, adet 50,06 62, m. mesafeye kadar enso v.b. tipli kaplı fidanların dağıtımı 1000 adet 11,64 14, metreden fazla mesafede çıplak köklü ibreli fidanların dağıtımı 200 metreden fazla mesafede çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 200 metreden fazla mesafede klasik polietilen tüplü fidanların (Hacmi 1,3 litreye kadar) dağıtımı 200 metreden fazla mesafede enso v.b. tipli kaplı fidanların dağıtımı 1000 adet 3,75 4, adet 5,74 7, adet 75,09 93, adet 17,45 21,82 15

16 x30 cm boyutlarında ve 30 cm. derinliğinde çukur açılması ve çukurda kenar dikimi yöntemi ile çıplak köklü ibreli fidan dikimi. (Tamamlama dikimlerinde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır) Paletli traktör ile alt toprak iģlemesi yapılarak, üst toprak iģlemesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır. Toros silsilesi ve benzer yapılardaki % 50'den fazla parçalı anakayanın hakim olduğu, tam alanda arazi hazırlığı yapılmış sahalarda; dikim noktalarında, 50 X 50 cm ebatlarında dikim yastığı hazırlanarak dikim yapılması koşuluyla ; 1003, 1004 ve 1005 poz no'lu birim fiyatlara 1.5 katsayısı uygulanır. Dikim yastıklarının dikimden ayrı yapılması durumunda 1003, 1004 ve 1005 poz No.lu birim fiyatların % 50' si oranında yastık hazırlama bedeli ödenir. (Dikim bedeli Birim Fiyat üzerinden ayrıca ödenecektir.) Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 337,37 421, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 353,69 442, Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 299,28 374, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 315,60 394, cm. çapında, 40 cm. derinliğinde çukur açılması ve açılan çukura çıplak köklü yapraklı fidan dikimi. (Tamamlama dikimlerinde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır) Paletli traktör ile alt toprak iģlemesi yapılarak, üst toprak iģlemesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 399,04 498, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 418,99 523, Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 362,76 453, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 379,08 473, cm. çapında, 40 cm. derinliğinde çukur açılması ve açılan çukurlara tüplü fidan dikimi. (Tamamlama dikimlerinde ve Ha.dikilecek fidan adedinin 600 'den az olduğu hallerde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır) Paletli traktör ile alt toprak iģlemesi yapılarak, üst toprak iģlemesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 506,05 632, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 531,45 664, Orta ve hafif bünyeli, % 25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 451,63 564, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 477,02 596, cm. çapında, 60 cm. derinliğinde çukur açılması, açılan çukura boylu-yaşlı, kaplı-ambalajlı fidan dikimi Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 626,74 783, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 663,56 829, Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 549,57 686, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 586,40 733,00 16

17 cm. çapında, 80 cm. derinliğinde çukur açılması, açılan çukura boylu-yaşlı, çıplak köklü yapraklı fidan dikimi Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 752,12 940, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 796,28 995, Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 659,49 824, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 703,68 879, x 100 x 60 cm. ebatlarında çukur açılması, açılan çukura boylu-yaşlı, çıplak köklü yapraklı fidan dikimi. (Fidan hacmine göre 1002 no.lu pozdaki katsayılar uygulanacaktır.) Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 740,69 925, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 784,21 980, Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 649,49 811, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 693,02 866, Çukur açılması, açılan çukura Ayık ve Enso tipi kaplı fidan dikimi. (Tamamlama dikimlerinde birim fiyatlara 1.2 katsayısı uygulanır) Ağır bünyeli, % 25 ten az taģlı topraklarda 1000 adet 262,18 327, Ağır bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 280,32 350, Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taģlı topraklarda 1000 adet 235,79 294, Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taģlı topraklarda 1000 adet 253,93 317, Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda boylu-yaşlı, kaplı-ambalajlı fidan dikimi % 25' e kadar taģlı sahalarda 1000 adet 326,49 408, % 25' den fazla taģlı sahalarda 1000 adet 344,29 430, Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda boylu-yaşlı, çıplak köklü fidan dikimi % 50' den az taģlı sahalarda 1000 adet 353,69 442, % 50' den fazla taģlı sahalarda 1000 adet 372,99 466, Çıplak köklü kekik fidesi dikimi Ağır bünyeli topraklarda 1000 adet 6,77 8, Orta ve hafif bünyeli topraklarda 1000 adet 4,51 5, Karayolu ağaçlandırmalarında boylu- yaģlı fidanlar için destek kazıkları ve muhafaza malzemesi temini ve tesisi Karayolu ağaçlandırmalarında boylu- yaģlı fidanlar için destek kazıkları ve muhafaza malzemesi temini ve tesisi (mahalli rayiçlere göre yapılacaktır.) Fidanlıklardan alınan fidanların dikim sahasına 1018 taģınması Fidanlıklardan alınan fidanların dikim sahasına taģınması (Mahalli rayiçlere göre yapılacaktır.) 17

18 1100 BAKIM ÇALIġMALARI Arazi hazırlığı makine veya iģçi gücü ile yapılan sahalarda Fidan sıraları üzerinde işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı 1101 (teras boyunca cm geniģliğindeki alanda) 239 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu % 40 a kadar olan sahalarda Km. 139,45 174, Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot yoğunluğunun % 40 dan fazla olduğu sahalarda Km. 178,63 223, Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu % 40'a kadar olan sahalarda Km. 170,80 213, Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğunun % 40'dan fazla olduğu sahalarda Km. 217,81 272,26 Fidanlar çevresinde işçi ile ot alma-çapa-teras onarımı 1102 (60-80 cm. eninde 100 cm. boyundaki alanda) 1102, 1104, 1106 poz no lu iş gruplarında, hektardaki fidan adedi 600 den az olması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır. 243 Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu % 40 a kadar olan sahalarda 1000 adet 148,86 186,07 Orta ve hafif bünyeli topraklarda, ot yoğunluğunun % dan fazla olduğu sahalarda 1000 adet 189,59 236,99 Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğu %40'a kadar olan sahalarda 1000 adet 177,06 221, Ağır bünyeli topraklarda,ot yoğunluğunun % 40'dan fazla olduğu sahalarda 1000 adet 227,21 284, Fidan sıraları üzerinde işçi ile sürgün kontrolü Karadeniz Bölgesinde böğürtlenle kaplı alanlarda bu birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır Sürgün yoğunluğu % 40 a kadar olan sahalarda Km. 117,51 146, Sürgün yoğunluğu % 40 ve daha fazla olan sahalarda Km. 161,39 201,74 Fidanlar etrafında işçi ile sürgün kontrolü (her taraftan en 1104 az 50 cm. geniģlikte) Sürgün yoğunluğu % 40 a kadar olan sahalarda 1000 adet 87,74 109, Sürgün yoğunluğu % 40 ve daha fazla olan sahalarda 1000 adet 125,36 156,70 Fidan sıraları üzerinde işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı 1105 ve sürgün kontrolü 251 Orta ve hafif bünyeli topraklarda, ot ve sürgün yoğunluğu % a kadar olan sahalarda Km. 172,37 215, Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğunun % 40 dan fazla olduğu sahalarda Km. 253,84 317, Ağır bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğu %40'a kadar olan sahalarda Km. 208,40 260,50 Ağır bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğunun % ' dan fazla olduğu sahalarda Km. 303,99 379,99 Fidanlar etrafında işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı ve 1106 sürgün kontrolü (her taraftan en az 50 cm. geniģlikte) 255 Orta ve hafif bünyeli topraklarda, ot ve sürgün yoğunluğu % a kadar olan sahalarda 1000 adet 202,14 252, Orta ve hafif bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğunun % 40 dan fazla olduğu sahalarda 1000 adet 293,01 366, Ağır bünyeli topraklarda,ot ve sürgün yoğunluğu %40'a kadar olan sahalarda 1000 adet 217,81 272,26 Ağır bünyeli topraklarda, ot ve sürgün yoğunluğunun % ' dan fazla olduğu sahalarda 1000 adet 316,52 395,66 18

19 1107 Sulama yapılacak alanlarda bakım çalıģmaları 259 Fidan çevresinde cm. çapında en az 30 cm derinlliğinde sulam çanağı yapılması 1000 adet 352,83 441,04 Sulama sonrasında kaymak kırma ve sulama çanağının tamirinin yapılması 1000 adet 88,21 110,26 Dikilen fidanların arazöz ile sulanması (Suyun temin, yüklenmesi, boģaltılması ilgili mühendisin tayin edeceği usullerle kova veya hortumla Ġdarece istenilen miktarda 1150 fidanların sulanması (Suyun taģınması hariç) bütün iģlerin yapılması için gerekli her türlü iģçilik, malzeme, makine, araç ve gereç masrafları ve genel giderler dahil) ,1 Arazöz ile sulama Ton 8,84 11, DĠKENLĠ TEL ÇĠT ĠHATASI Dikenli tel tamiratında aģağıdaki iģçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır Emprenyeli ahģap çit direği bedeli (8-10 cm çapında asgari 1,50-1,60 m. boyunda 275 adet, tepeleri Ģevli kesilmiģ, tornalanmıģ en az 63.5 cm. civa basıncı altında 60 dakika ilk vakum ve 15 dakika son vakum uygulanarak özüne kadar WBC ve muadili emprenye maddeleriyle emprenye edilmiģ mamul çit direği sahaya taģınması dahil) Yarımamul ahģap çit direği bedeli (8-10 cm. çapında, 1, m. boyunda, 275 adet sahaya taģınması dahil) Km. 1881, ,25 Km. 763,80 954, Beton çit direği bedeli (8x 9x160 cm., 4 mm. çapında 4 lü çubuk demir bağlantılı, 4 çivili veya delikli, 350 dozlu beton Km. 1934, ,64 direk, 275 adet sahaya taģınması dahil) EĢit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği bedeli (Kol 265 uzunlukları 4 cm., kalınlık 4 mm.,boy 150 cm., 4 delikli veya kancalı,dip kısmında çapraz destek (ankraj) kaynaklı, antipas Km. 2101, ,50 boyalı,sahaya taģınması dahil,275 adet) 266 TSEK 1113E.N , 1.7 mm. (ters büküm), belgeli galvanizli dikenli tel bedeli (4 sıra, sahaya taşınması Km. 817, ,25 dahil) AhĢap çit direği için tespit çivisi bedeli (10 kg/km) Km. 25,69 32, Beton, L ve T profil demir çit direği dikenli tel bağlantısı için galvanizli inģaat teli bedeli (5 Kg/Km) Km. 8,72 10, AhĢap çit direklerin kabuklarının soyulması,hazırlanması ve tepesinin Ģevli kesilmesi (275 Adet) Km. 91,27 114, AhĢap çit direklerin her iki uçlarının katranlanması (Katran bedeli dahil, 275 adet) Km. 213,43 266,78 Tel çit direkleri için 30 cm. çapında,40-50 cm. derinliğinde çukur açılması (275 adet). Profil taşlılığının % 50 den fazla olduğu topraklarda 1.4 katsayı uygulanır. Km. 421,01 526, HP gücünde traktöre monteli çukur açma burgusu ile cm derinliğinde çukur açılması (275 adet) (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taģla sıkıģtırılarak tespiti. (Meyilin % 40 dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) AhĢap çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taģla sıkıģtırılarak tespiti. (Meyilin % 40 dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) Beton çit direklerin sahada dağıtılması ve açılan çukurlara taģla sıkıģtırılarak tespiti. (Meyilin % 40 dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) Km. 155,59 194,49 Km. 312,26 390,32 Km. 304,23 380,28 Km. 592,76 740,95 19

Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI A - MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 100İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİNİN TESİSİ :

Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI A - MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 100İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİNİN TESİSİ : AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI A - MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 100İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİNİN TESİSİ : 101 Araziye aplike edilmiş bölme veya bölmecik sınırlarından geçen 6-15 m genişliğindeki yangın emniyet yollarının 160-230

Detaylı

Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Kurak ve yarı kurak bölgelerde su rekabetini önlemek için kökleme yapılmalıdır. 1. 2. ve 3. eğim gruplarında 160-220 beygir gücünde

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü Alanların Ekim ve Dikime Hazırlanması Ön etüt tamamlandıktan sonra arazi hazırlığına başlanır. Bu kapsamda; İç taksimatın uygulanması Diri örtü temizliği ve Toprak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel Ağaçlandırma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü alanın ekim ve dikime hazır hale getirilebilmesi için yapılacak

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI:

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: a)makineli YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPIMI:Yangın Emniyet Yolları yüklenici teknik elemanınca

Detaylı

TOPRAK İŞLEME. Prof. Dr. İbrahim TURNA

TOPRAK İŞLEME. Prof. Dr. İbrahim TURNA TOPRAK İŞLEME 1 Toprak işlemesi; Dikilen fidanların veya ekilen tohumlardan gelişen fidelerin köklerini, **toprağın derinliklerine ve çevresine yayarak topraktan ihtiyaçları olan besin elementlerini ve

Detaylı

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak İşleme Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Finlandiya da şeritler halinde toprak işlemesi yapan ekipman Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Şeritler halinde toprak

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ, MERA ISLAHI VE FİDANLIK

AĞAÇLANDIRMA, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ, MERA ISLAHI VE FİDANLIK DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ www.cem.gov.tr 2012 PROJE YERĠ 2 Akma heyelanlı alanlar YağıĢ, yüzeysel akıģa geçmeden, toprak içerisine infiltre olmadan açık

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

Vejetasyon Örtüsünün Uzaklaştırılası

Vejetasyon Örtüsünün Uzaklaştırılası Vejetasyon Örtüsünün Uzaklaştırılası Vejetasyonun sık ya da seyrek olmasına, Çapına, Boyuna, Toprak altı organların (köklerin) vejetatif olarak üreme ve çoğalma yeteneğine göre farklı işlemlerin uygulanmasını

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Sakarya ilinde 2012 Yılında ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları, kültür

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ M. Hanifi NARLIOĞLU Orman Yüksek Mühendisi Ocak-2012 2/56 DÜNYA DA ORMAN DURUMU Dünya ormanları M.Ö. 2000 yıllarında 8 milyar hektar olduğu tahmin edilmektedir.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA BAKIM Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel ağaçlandırmalarda bakım işlemleri, ilk üç yıl bakımları ile Aralama ve Budama İşlemleri olarak isimlendirilmekte ve ayrı dönemlerde

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (4)

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (4) AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (4) Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2013-2014 BAHAR DÖNEMİ) (1)A- Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği Kurak ve yarı kurak bölgelerde su rekabetini önlemek için kökleme yapılmalıdır.

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

YUKARI HAVZALARDA SEL KONTROLUNDE KULLANILAN TESĠSLER

YUKARI HAVZALARDA SEL KONTROLUNDE KULLANILAN TESĠSLER ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI HAVZALARDA SEL KONTROLUNDE KULLANILAN TESĠSLER Mustafa COġKUN Daire BaĢkanı Ekim-2012 Ġstanbul ÇÖLLEġME VE TÜRKĠYE NĠN DURUMU Yurdumuzun %62,5 inde

Detaylı

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler.

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1.2- Özet Proje

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ - AĞAÇLANDIRMA - PARK VE FİDANLIK İŞLERİ - YABANCI OT SAVAŞIMI VE

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA PROJE DİSPOZİSYONU

AĞAÇLANDIRMA PROJE DİSPOZİSYONU AĞAÇLANDIRMA PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkânları

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

Teras aralıklarının belirlenmesi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Teras aralıklarının belirlenmesi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Teras aralıklarının belirlenmesi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Teraslar arasında verilmesi gerekli olan mesafe ile teras boyutları; günlük azami yağışı taşıyabilecek hacimde olmak üzere (yağış şiddeti), toprak

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (3)

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (3) AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (3) Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2013-2014 BAHAR DÖNEMİ) Karışım Şekli ve Oranının Belirlenmesi Ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulacak yeni alanlar, tek türün kullanımından oluşan

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller Endüstriyel ağaçlandırmalarda genellikle topraksız (çıplak köklü) fidanlar dikilmektedir (türe göre

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANDI?

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANDI? AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANDI? BİR GÜN REKTÖRÜMÜZ SAYIN PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI YA BİR MİSAFİR GELİR. PENCEREDEN KAMPÜSÜ İNCELERLERKEN MİSAFİR ÜNİVERSİTEYİ KASTEDEREK GÜZEL BİR B R ESER

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI BAFRA ORMAN FĠDANLIK ġeflġğġ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM ÇALIġMALARI

Detaylı

BUROR TERAS BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS

BUROR TERAS BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS BUROR TERAS BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu Sınıfların Kullanım Biçimleri * Özel sınıf olarak belirtilen böyle araziler, daha detaylı araştırmalara dayalı ıslah

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 Fidanlık Bakımları Yabancı ot mücadelesi Sulama Gübreleme Tekleme Budama Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 2 Yabancı ot mücadelesi(mekanik

Detaylı

HATIRA ORMANLARI PROJESİ

HATIRA ORMANLARI PROJESİ HATIRA ORMANLARI PROJESİ 2013 YILSONU RAPORU TEMA VAKFI ORMAN ve KIRSAL KALKINMA BÖLÜMÜ 31 Ekim 2013 1. TEKİRDAĞ HATIRA ORMANI (Malkara-Ahmetpaşa Köyü Mevkii) 1.1. Proje Sahası Hakkında Genel Bilgi Proje

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKFEN HES

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKFEN HES T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKFEN HES SARAÇBENDİ HES EROZYON KONTROLÜ VE RESTORASYON UYGULAMA PROJESİ Proje sahibi: Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş. Proje

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ ÇAL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ (ÇEVRE TEMİZLİĞİ, AĞAÇLANDIRMA ve EROZYON ENGELLEME ÇALIŞMALARI) 2012 TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA, EROZYON İLE MÜCADELE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kültivatörler Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Fidanlıkta Repikaj. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir.

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Tel Çit Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Panel tel çit uygulamasında direklerin toprak zemin ve beton zemine montajı şekildeki gibidir.

Detaylı

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI Dr. Aydın ÇÖMEZ 4 Nisan 2013- Bursa http://ekoloji.ogm.gov.tr/ SUNUNUN GENEL HATLARI - Toprak işlemenin

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Tokat ve civar illerde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolu, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması,

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ AĞAÇLANDIRMANIN KAPSAMI ve SINIFLANDIRMASI Amaçlarına göre ağaçlandırmalar; a) Üretim amaçlı ağaçlandırmalar, b) Toprak Muhafaza

Detaylı

Doç Dr. Ufuk TÜRKER 1

Doç Dr. Ufuk TÜRKER 1 Doç Dr. Ufuk TÜRKER 1 Ana bitkiyi oluşturmak üzere fide, fidan ve çelik gibi vegetatif olarak çoğaltılan bitkilerin dikiminde kullanılan makinalardır. Sınıflandırma: Dikimim yaptığı vegetatif organa ve

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (8)

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (8) AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (8) Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2013-2014 BAHAR DÖNEMİ) EĞİMLİ ARAZİ KOŞULLARINDA DİKİM YÖNTEMLERİ Teras Ağaçlandırmaları Eskişehir AGM Başmühendisliği Gradoni tipi teras (Makineli

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

MAMÜL ADI MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM 5 TONLUK TARIM RÖMORKU ÇAKIR. 115 cm (Kapak 40 cm İlave 40 cm+35 cm) 730 mm 2 Kademe Teleskopik Damper

MAMÜL ADI MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM 5 TONLUK TARIM RÖMORKU ÇAKIR. 115 cm (Kapak 40 cm İlave 40 cm+35 cm) 730 mm 2 Kademe Teleskopik Damper MAMÜL ADI MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV NAKLİYE HARİÇ) 55-80 Hp 4 TONLUK TARIM RÖMORKU TÜRKER4T 4 TONLUK TARIM RÖMORKU TÜRKER4T KASA UZUNLUĞU KASA GENİŞLİĞİ TOPLAM TOPLAM

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar;

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar; İŞ MAKİNELERİ İş makineleri iki gruba ayrılırlar; -Sabit konumda çalışan araçlar -Yer değiştirerek çalışan araçlar 1 Sabit konumda çalışan araçlar; Bunlarda aracın toprak işini gerçekleştiren donatısı

Detaylı

GÜDÜL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ GÖKÇEBAĞ AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ

GÜDÜL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ GÖKÇEBAĞ AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ 1- GİRİŞ 1-1- Projenin Amacı ve Kapsamı Proje sahaları Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi hudutları içinde bulunmaktadır. Proje kapsamına alınan sahalarda toprağın mutlak derinliğinin elverişli

Detaylı

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların 4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların bütün yıl nakliyat yapmasına yönelik, orman içi ile

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Amasya Grubu Dönüş Raporu

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Amasya Grubu Dönüş Raporu KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Amasya Grubu Dönüş Raporu Orman Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: 1 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem toprak ve arazi koşulları (kurak veya çok ıslak, kışın

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon

Detaylı

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon

Detaylı

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA)

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) Prof. Dr. İbrahim TURNA Orman Nedir? Orman, sadece ağaç ve ağaççık toplulukları değildir. Orman canlı ve büyük bir sistemdir. Bu sistem; ağaçlar, çalılar, otlar,

Detaylı

TERAS AĞAÇLANDIRMALARINDA KULLANILAN MİNİ EKSKAVATÖRLERİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

TERAS AĞAÇLANDIRMALARINDA KULLANILAN MİNİ EKSKAVATÖRLERİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 90-100 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TERAS AĞAÇLANDIRMALARINDA KULLANILAN MİNİ EKSKAVATÖRLERİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Kenan MELEMEZ

Detaylı

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ 4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 4. NAKLİYE ANALİZLERİ İnşaatta kullanılacak bazı malzemelere üretildikleri ya da temin edildiği (fabrika, depo veya ocakta) yer ile şantiye arasındaki

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı AMP DEMO PROJESI (DÖVİZ) Teklif Raporu 21.04.2012 Teklif Para Birimi : FR Teklif 001 INŞAAT 1 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 002 MAKİNA TESİSATI 1 90.007,23 90.007,23 90.007,23 90.007,23

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLÜ. Bayram Ali TAŞ Orman Mühendisi 2016

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLÜ. Bayram Ali TAŞ Orman Mühendisi 2016 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLÜ Bayram Ali TAŞ Orman Mühendisi 2016 SEL Toplanma Bölgesi SEL Boğaz Bölgesi Birikme Bölgesi TAŞKIN Şanlıurfa İli Direkli Havzası SEL OLUŞUMU VE

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

MAMÜL ADI MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM 5 TONLUK TARIM RÖMORKU ÇAKIR. 115 cm (Kapak 40 cm İlave 40 cm+35 cm)

MAMÜL ADI MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM 5 TONLUK TARIM RÖMORKU ÇAKIR. 115 cm (Kapak 40 cm İlave 40 cm+35 cm) MAMÜL ADI MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER BİRİM TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV NAKLİYE HARİÇ) 55-80 Hp 4 TONLUK TARIM RÖMORKU ÇAKIR TÜRKER4T 4 TONLUK TARIM RÖMORKU ÇAKIR TÜRKER4T KASA UZUNLUĞU KASA GENİŞLİĞİ

Detaylı

BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ

BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ -2015- Poz No. Yapılan İşin Beyanı 37.(501-507) Pülverizatör ile bir dekara litre mahlül tatbiki Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 Mülkiyet Orman Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olacak Tescil harici ve mülkiyeti kesin olmayan yerlerde çalışılmayacak

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

Yapım Yönetimi Dersi Final Sınavı Süre 80 Dakika. A Nn

Yapım Yönetimi Dersi Final Sınavı Süre 80 Dakika. A Nn Yapım Yönetimi Dersi Final Sınavı 31.05.2017 Süre 80 Dakika d: Soyadı: No: İmza: Formüller ve Katsayılar: Q gev CSVBE Sabit gider formülleri Nn 0,53 Nn 0,13 Nn 0,02 n i N 1 2Nn Yakıt sarfiyatı (dizel)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

Ekim Yöntemleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Ekim Yöntemleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ekim Yöntemleri Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Açık alanda ekimin yapıldığı yere, yani tohumun toprakta dağılış şekline göre iki yöntem söz konusudur. Bunlar; Tam alan ekim yöntemi, Kısmi ekim yöntemi dir.

Detaylı

KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Kavaklar Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 2 İklim bakımından uzun vejetasyon mevsimine sahip, korumalı ve sıcak yerlerde daha iyi

Detaylı

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ Bertina İspanyol orijinli bir badem çeşidi olup gec çiçeklenir.ağaç gelişimi mükemmel olup gelişimi çok hızlıdır.kendine verimli bir türdür..iç piyasada tutalan ve ihracat şansı yüksek olan bir çeşittir.meyve

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı