Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle)"

Transkript

1 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA NATIONAL BANK OF GREECE SA ADINA FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı: Finans Finansal Kiralama A.Ş. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu / c) Adresi: Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, İstanbul ç) Tel: d) Faks: e) Diğer iletişim bilgileri: f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: (i) Zorunlu çağrıya ilişkin bilgi formlarında ortaklık yapısına ilişkin bilginin aşağıdaki tabloların doldurulması suretiyle verilmesi gerekmektedir. Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (adet) Sermaye Tutarı(TL) Sermaye Oranı(%) Finansbank A.Ş. 3,829,209,029 38,292, % Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 615,896,297 6,158, % Halka Arz ve Diğer 3,054,894,674 30,548, % Toplam 7,500,000, ,000, % Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı(Adet) Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı(%) Finansbank A.Ş. 5,871,453,601 58,714, % Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 944,374,239 9,443, % Halka Arz ve Diğer 4,684,172,160 46,841, % Toplam 11,500,000, ,000, %

2 g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Satın Alma İşlemi Öncesi (2006) Satın Alma İşlemi Sonrası (2006) Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi M.Ömer Arif ARAS Y.Kurulu Başkanı M.Ömer Arif ARAS Y.Kurulu Başkanı Y.Kurulu Başkan Y.Kurulu Başkan Yağmur ŞATANA Yardımcısı Yağmur ŞATANA Yardımcısı A.Murat Y. Kurulu si- A.Murat Y. Kurulu si- ALACAKAPTAN Genel Müdür ALACAKAPTAN Genel Müdür Mehmet GÜLEŞCİ Y.Kurulu si Mehmet GÜLEŞCİ Y.Kurulu si Bekir DİLDAR Y.Kurulu si Bekir DİLDAR Y.Kurulu si Denetim Kurulu Denetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi Mine KÜLEY Denetçi Mine KÜLEY Denetçi Sibel Berkay Sibel Berkay TURAN Denetçi TURAN Denetçi Satın Alma İşlemi Sonrası Güncel Yönetim Kurulu Adı Soyadı Adnan Menderes YAYLA Filiz SONAT A.Murat ALACAKAPTAN E.Özlem CİNEMRE Nergis AYVAZ Denetim Kurulu Adı Soyadı Mine KÜLEY Gökhan Yücel Görevi Y.Kurulu Başkanı Y.Kurulu Başkan Yardımcısı Y. Kurulu si- Genel Müdür Y.Kurulu si Y.Kurulu si Görevi Denetçi Denetçi

3 2. Çağrıda Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler: a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: National Bank of Greece SA b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası (Çağrıda bulunan Türkiye de yerleşik tüzel kişi ise) / T.C. Kimlik Numarası (Çağrıda bulunan gerçek kişi ise): Yurtdışı Tüzel Kişi c) Adresi: Aiolou 86, Atina 10232, Yunanistan ç) Tel: d) Faks: e) Diğer iletişim bilgileri: web-site: f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi Son durum itibariyle ortaklık yapısı (30/06/2010) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Oranı(%) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı 36.75% Yurtiçi Bireysel Yatırımcı 33.90% Kamu Emeklilik fonları 12.95% NBG Çalışan Fonu 3.84% Üniversite,Hastane ve diğer 8.45% bağımsız kuruluşlar Yunan Yatırım Fonları 2.20% Vakıf ve Trustlar 1.91% Toplam 100%

4 g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi (Çağrıda bulunan tüzel kişi ise aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir): Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Satın Alma İşlemi Öncesi Adı Soyadı Yönetim Kurulu Vasilios Rapanos Apostolos Tamvakakis Ioannis Giannidis Avraam Triantafyllidis Ioannis Panagopoulos Ioannina Theoklitos Stefanos Vavalidis George Zanias Vassilios Konstantakopoulos Alexandra Papalexopoulou Benopoulou Petros Sabatacakis Maria Sklavenitou Alexander Makridis Denetim Komitesi Petros Sabatakakis Alexandra Papalexopoulou- Benopoulou Stefanos Vavalidis,. Vassilios Konstantakopoulos George Zanias Görevi Başkan Chairman Genel Müdür Ceo Members of the Board (Non Executive) Members of the Board (Non Executive) Members of the Board (Non Executive) Başkan

5 3. Zorunlu Çağrıyı Doğuran Olay Hakkında Bilgi/ İsteğe Bağlı Çağrının Gerekçesi: İlk çağrının gerekçesi Çağrıda Bulunan National Bank of Greece S.A. ( NBG ) ile Finans Finansal Kiralama A.Ş. ( Şirket ) arasında herhangi bir doğrudan ilişki olmamakla beraber, NBG, Finansbank A.Ş. nin hissedarlarından Fiba Holding A.Ş., Fina Holding A.Ş., Fiba Factoring Hizmetleri A.Ş. ve Girişim Factoring A.Ş. ile tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmesi ne istinaden Finans Finansal Kiralama A.Ş. nin çoğunluk ortağı Finansbank A.Ş. ye ait %46 oranında hisseyi tarihinde satın almış ve dolaylı olarak ortak olmuştur. Yeni Gerekçe: NBG tarafından Finans Finansal Kiralama A.Ş. paylarına ilişkin yapılmış çağrıda Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 51/1447 sayılı kararı ile 1.-TL nominal bedelli pay için belirlenen 3,97.-TL lik çağrı fiyatı Ankara 16. İdare Mahkemesi nce iptal edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarih ve sırasıyla 2010/147 E., 2010/389 K, 2010/148 E. 2010/388 K. ve 2010/149 E., 2010/390 K., sayılı kararlarının yerine getirilmesini teminen tarih ve 17/519 sayılı toplantısında zorunlu çağrı yükümlülüğü bulunan NBG nin, Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde geriye dönük olarak düzeltilmiş hisse fiyatı olan 1.-TL nominal değerli pay başına mahkeme kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan asgari 2,60.-TL lik çağrı fiyatı üzerinden çağrı yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurul una başvurmasına karar verilmiştir. NBG tarafından yapılan işbu çağrının gerekçesi, yapılan eski tarihli çağrıda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen çağrı fiyatının İdare Mahkemesi nce iptal edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun iptal kararlarının yerine getirilmesini teminen tarih ve 17/519 sayılı toplantısında aldığı karardır.

6 4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi: a) Adedi-Nominal değeri: Bir adedi 1 KR nominal değerli 4,551,575,881 adet,toplam 45,515, TL nominal bedel b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır imtiyazın niteliği: 5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi: a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı TL fiyatı: b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarih ve sırasıyla 2010/147 E., 2010/389 K, 2010/148 E. 2010/388 K. ve 2010/149 E., 2010/390 K., sayılı kararlarının yerine getirilmesini teminen tarih ve 17/519 sayılı toplantıda alınan kararla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve iptal kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenmiştir.. c) Çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul Nakit kıymet veya nakit ve menkul kıymet):

7 6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi: a) Fonun kaynağı: NBG nin bankacılık ve ticari faaliyetleri ile hisse senedi çıkarmak suretiyle yapılan sermaye arttırımından sağlanan kaynaktır. b) Fonun miktarı: 118,340,973 TL ( 2,60x Adet) 7. Şirket in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: NBG, Şirket in yönetimiyle ilgili esaslı bir değişiklik yapmayı planlamamaktadır, herhangi bir maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, Şirket in var olan yatırım programında yer almayan yeni bir yatırım yapılması düşünülmemektedir. Şirket in başka bir şirketle birleşmesi, hisse devralması ve işletmecilik ve pazarlama alanında bir değişiklik yapılması öngörülmemektedir. NBG grubu içerisinde Şirket ile ilgili olarak grup ticari amaçların doğrultusunda bir yönetim modeli benimsenecek ve bu yönetim modeli herhangi bir esaslı değişiklik getirmeyecektir. NBG, Şirket in varolan yönetim ve pazarlama stratejilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacak,sadece sahip olduğu kurumsal birikim ile bu stratejilerin uygulanma aşamasında daha etkin bir yönetime sahip olunabilmesi için çalışmalar yapacaktır. Şirket yönetim ve denetiminde görevli kurul üyeleri ile üst düzey yöneticiler hakkında var olandan ayrı olarak herhangi bir hak veya menfaat sağlanması planlanmamaktadır. Şirket in halihazırda uyguladığı muhasebe sisteminde herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmediği gibi herhangi bir devir kararı alınması söz konusu değildir. 8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi: a) Ticaret Unvanı:Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. b) Adresi: Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: Etiler, İstanbul c) Tel: (0212) ç) Faks: (0212)

8 d) Diğer iletişim bilgileri: Birimlerin Telefon ve adresleri Menkul Kıymet Alım Satımı (212) Kurumsal Finansman (212) Araştırma (212) Internet Hizmetleri (212) e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: NBG tarafından FinansInvest e Çağrı ile ilgili işlemlerin yapılması için SPK ya başvuru tarihinde FinansInvest in Finansbank Merkez Şubesi nezdindeki numaralı hesabına geri ödenmesi sözkonusu olmayan USD (kırkbin ABD Doları) tutarında bir yönetim ücreti ödeyecektir. NBG, ayrıca FinansInvest e FinansInvest tarafından Çağrı süresinde NBG nam ve hesabına fiilen iktisap edilecek her hisse senedi Çağrı bedeli üzerinden %0.04 oranında bir komisyon ödeyecektir. 9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler: FinansInvest, Çağrı süresi boyunca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) ve bankaların İstanbul da olağan şekilde faaliyette bulunmak ve iş yapmak için açık oldukları Cumartesi ve Pazar haricindeki her günde ( işgünü ) NBG nam ve hesabına kendilerine teslim edilen tüm Finans Finansal Kiralama A.Ş. Hisseleri ni satın alacaktır. Çağrı kapsamında bulunan, hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nda ( MKK ) kayıtlı olan Finans Finansal Kiralama A.Ş. hissedarları, aracı kurumlarına hesaplarında bulunan Finans Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetlerini MKK sistemi aracılığıyla NBG adına MKK daki Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. menkul kıymet hesabına virman talimatı vererek Çağrı ya iştirak edebileceklerdir. Hisse senetleri MKK da kayıtlı bulunmayan Finans Finansal Kiralama A.Ş. hissedarları hisselerini fiziksel olarak aşağıda belirtilen başvuru adreslerine teslim ederek Çağrı ya iştirak edebilirler. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Merkez Nispetiye Caddesi, Akmerkez B Blok, Kat : , Etiler, İstanbul Tel : (0212) Fax : (0212)

9 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara Şube İzmir Şube Cinnah Cad. No:1 Kat:2 Şehit Nevrez Bulvarı Kavaklıdere, Ankara No:8 /1-1 Alsancak, İzmir Tel: (0312) Tel: (0232) Fax: (0312) Fax: (0232) MKK sistemi aracılığıyla saat den önce gerçekleştirilen virman emirlerinin TL karşılığı aynı gün ödenecektir. Saat den sonraki diğer tüm virman işlemlerinin TL karşılığı bir sonraki işgünü ödenecektir. 10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Çağrının süresi 10 (on) iş günüdür. Çağrı süresi 02 Ağustos 2010 tarihinde saat 09:00 da başlayacak ve 13 Ağustos 2010 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir. Çağrının başlangıç tarihi ve saati: 02 Ağustos :00 Çağrının bitiş tarihi ve saati: 13 Ağustos 2010 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir. Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: 10 iş günü ( Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir. ) 11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur. 12. Diğer Hususlar: İMZALAR National Bank of Greece Çağrıda Bulunan Vekili Av.A. Murat Aygün Aracı Kuruluş Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saruhan Doğan Yönetim Kurulu si Murat Çakır Genel Müdür Yardımcısı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK MART 2013 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2013 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2014 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK ARALIK 2012 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/03/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı