İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul"

Transkript

1 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 doi: /jtaps Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma Daver Yeker, Nur Danİşmend, Osman Faruk Şenyüz, Yunus Söylet, Ergun Erdoğan, Nüvit Sarımurat, Sinan Celayİr, Haluk Emİr, Gonca Tekant, Mehmet Elİçevİk, Rahşan Özcan, Şenol Emre, S.N. Cenk Büyükünal İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul Özet Bu makale, Cerrahpaşa TF Çocuk nın düzenlediği uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisi dünyamıza sağladığı olanakları araştırma amacıyla hazırlanmıştır. Bu uluslararası etkinlikler: a) Uluslararası Kongre ve Toplantılar b) Uluslarrası katılımlı çalıştaylar c) İstanbul, Marmara ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri Çocuk Cerrahisi Anabilim dallarınca ortaklaşa düzenlenen Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri olarak üç ana başlıkta toplanmıştır. Uluslarrası bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin: uluslararası bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, yeni teknik ve yöntemlerin birinci derecede önemli konuk cerrahlardan bizzat öğrenilmesi, maddi olanaksızlıklar nedeni ile yurt dışı deneyimi olmayan meslektaşlarımızın kısa sürede yenilikleri görmelerine olanak sağlaması, genç meslektaşların motivasyonlarının arttırılması gibi önemli yararlarının olduğu sonucuna varılmıştır. Sonraki yıllarda bu tür etkinliklerin diğer kurumlarımızca da sahiplenilmesi, daha da geliştirilerek organize edilmesi, konunun diğer önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: Çocuk cerrahisi, çalıştaylar, uluslararası kongreler Giriş Adres: Dr. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk, İstanbul Alındığı tarih: Kabul tarihi: Summary International scientific meetings and worshops organized by Pediatric Surgical Department of Cerrahpaşa Medical Faculty and their beneficial effects on Turkish Pediatric Surgery The aim of this study is to investigate the scientific organizations of Cerrahpaşa Pediatric Surgical Department and their beneficial effects on scientific basis of Turkish Pediatric Surgeons. According to the findings 3 types of scientific organizations are observed: a)international Meetings b) International Workshops and c) Turkish-British Paediatric Surgical Days of Istanbul. According to the results of these activities the following benefits were detected: a) New techniques and operative methods were learned by the young colleagues b) New international scientific connections were created, c) Scientific motivation of young pediatric surgeons increased. Key words: Pediatric surgery, workshops, international meeting Bin dokuz yüz seksenli yılların başları, günümüzde kıdemli konumdaki uzmanlarımızın çocuk cerrahisi ihtisasına başladığı yıllardı. Söz edilen dönem, terör saldırılarının tırmanışa geçtiği, ülkenin pek çok sağlık malzemesinin, özellikle dikiş ve röntgen filmi gibi yaşamsal öneme sahip gereçlerin sıkıntısı çektiği yıllardı. Büyük ekonomik kriz, asistan ve uzmanların yurt dışına, bilgi-görgü arttırma amaçlı çıkışlarına önemli kısıtlamalar getirmişti. Kongrelere gidebilmek, döviz sıkıntısı, yurt dışına çıkış harcı ödenmesi gibi nedenlerden dolayı çok sınırlanmıştı. Bu zorluklar, özellikle genç çocuk cerrahlarında, Yurt dışına çıkılamıyor, yenilikler izlenemiyorsa neden bu olanakları yurt içine getirmeyelim? sorusunu gündeme getirmişti. Böylelikle, yalnızca tek bir kişinin yurt dışına gitme masrafları ölçüsünde bir harcama ile davet edilebilecek konuk bilim adamlarının, bir kerede birçok yenilikleri gençlere aktarabilmesi sağlanabilecekti. 93

2 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 Bu nedenle, gelecekte çocuk cerrahlarının ufkunu genişletecek, uluslararası ilişkilerini başlatacak ve pekiştirecek olan kongre ve çalıştayların ülkemizde düzenlenmesi girişimlerinin temeli atılmış oldu. Makalemiz, mütevazı olanaklarla başlatılan bu bilimsel organizasyonların sağladığı başarıların ve verimli sonuçlarının öyküsünü anımsatmak ve genç çocuk cerrhlarına bu alanda cesaret vermek, yol göstermek ve kazanılan ivmenin ileriki yıllarda da devamına destek olması amacı ile hazırlanmıştır. -Ülkemizde çocuk cerrahisi adına düzenlenen ilk uluslararası toplantı, 1989 da İstanbul da düzenlenen ve TÇCD nin IX. ulusal toplantısı ile eşzamanlı olarak organize edilen WOFAPS (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons) kongresidir (1). Bu toplantının ülkemize alınabilmesi için 1987 de Rodos da düzenlenen uluslararası kapsamlı Yunan Çocuk Cerrahları Kongresi nde yoğun bir kulis faaliyeti gösterilmiş ve dönemin TÇCD başkanı Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez ve genel sekreteri Prof. Dr Işık Olcay ın çabaları ile, adı geçen kongre ülkemize kazandırılmıştır. Toplantıya 100 ün üstünde uluslararası tanınmış bilim adamı katılmıştır. Kongrenin duyuru broşürü ve özet kitapçığının kapağına Amasyalı cerrah Şerafeddin Sabuncuoğlu nun yaptığı bir anal atrezi ameliyatı minyatürü basılmıştır (Resim 1). Yöntem ve Gereç Araştırmamız, yılları arasında gerçekleştirilen ve İ.Ü Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilen ya da Cerrahpaşa Çocuk elemanlarının etkin bir biçimde organizasyonunda yer aldığı uluslararası çalıştaylar, bilimsel toplantılar ve kongreleri kapsamaktadır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, adı geçen dönem içindeki kongre duyuruları, özet kitapları, çalıştaylarla ilgili dokümanlar, kongreler öncesi yapılan uluslararası yazışmalar ve görsel belgeler, resimler incelenmiştir. Ön incelemeler sonucunda yapılan bilimsel etkinlikler A) Uluslararası nitelikli kongreler, B) Uluslararası nitelikli çalıştaylar ve C) Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış ve bilimsel etkinlikler ile ilgili bulgular bu başlıklar altında sunulmaya çalışılmıştır. Bulgular A-Cerrahpaşa nın katkıda bulunduğu uluslararası toplantılar: Resim WOFAPS Kongresi bildri özetleri kitabı kapağı. Bu toplantı Türk çocuk cerrahlarının dünyaca tanınmış bilim adamları ile uluslararası ölçekteki ilk büyük karşılaşması olmuştur. Toplantının kazandırdığı yeniliklerin yanı sıra pek çok genç çocuk cerrahının gelecekte gerçekleştirecekleri, eğitim amaçlı yurt dışı gezilerin temeli de atılmıştır. Ünlü İngiliz cerrah S.J Cohen in, açılış yemeğinde, o sıralar Cerrahpaşa da genç bir uzmanlık öğrencisi olan, Dr. Serdar Sander in elini sıkması asistanlar arasında büyük bir motivasyon nedeni olmuştu. Dr. Sander in, Artık Cohen in sıktığı bu elimi bir süre yıkayamam, cümlesi uzun 94

3 D. Yeker ve ark., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma süre anımsanan güzel bir anı olarak kalmıştı. Bu toplantı, uluslararası tanınmış bilim adamlarınca verilen 24 ayrı konferans nedeniyle yıllarca unutulmayacak, belleklerde yer edecekti (Tablo 1) Temmuz ayında İstanbul da düzenlenen XXXIV. International Meeting of British Association of Paediatric Surgeons(BAPS) uzun, sabırlı ve titiz bir çalışmanın sonucunda kazanılmış bir başarıdır (2). Bu kongre, 7 yıl üst üste Cerrahpaşa, İstanbul Tıp ve Marmara Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dallarınca ortaklaşa olarak düzenlenen Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri nin sağladığı bilimsel başarı ve iyi ilişkiler nedeni ile İstanbul a çekilebilmiştir. Kongrenin yerel düzenleme komitesi olarak Akgün Hiçsönmez, Daver Yeker ve üyeler olarak Cenk Büyükünal ve Tolga Dağlı görev almışlardır. Kongre öncesinde, TÇCD XV. Ulusal Kongresi (21-22 Temmuz, 1997) de düzenlenmiş ve BAPS için gelen yabancıların, hiçbir ek ücret ödenmeksizin konferanslar vermesi ve ulusal kongremize önemli katkılar yapmaları sağlanmıştır (Tablo 1). BAPS ın ilk günü Topkapı Sarayı nda düzenlenen History of Paediatric Surgery oturumu ile hem tıp tarihimizin zenginlikleri konusunda konuklar aydınlatılmış hem de sarayın tıp ile ilgili olan bölümleri Hekimbaşı odası, Harem bölümü ve Harem Hastanesi özel izinle yabancılara rehber eşliğinde gezdirilmiştir. Müze izninin alınması sırasında, ülkemizde 28 Şubat 1997 siyasi olaylarının yaşanması nedeniyle iki kez hükümet değişmiş ve iki ayrı Kültür Bakanından Topkapı Sarayı için izin alınması sorunu yaşanmıştır. BAPS 1997 Kongresi nin unutulmayan iki önemli özelliği bulunmaktadır: O tarihe kadar yapılan en kalabalık BAPS toplantısı olması (yaklaşık 600 katılımcı) ve kongrenin son günü Çırağan Sarayı nda düzenlenen gala yemeğinin görkemi. Bu gala yemeğinin başlıca iki ayrıntısı çok önemli idi. Birincisi, askeri otoritelerce, bazı sakıncalar nedeni ile, toplantılarda konser vermesi yasaklanan Mehter Takımı için, dönemin Genelkurmay Başkanlığından, Çırağan Sarayı na girişte düzenlenmesi tasarlanan Mehter konseri için özel izin alınmasıydı. İkincisi ise, orijinal bir girişimle tüm delegelerin Hilton Kongre Merkezinden Çırağan Sarayı na arası eski model otolarla taşınması idi. Bunun için, İstanbul da çalışan tüm eski taksiler ve özel otomobiller toplanmış, bakımdan geçirilmiş ve geceye hazırlanmıştı. Gecenin hiçbir mekanik oto arıza olmaksızın bitmesi, yıllarca konuşulan bir başka anı olarak kalacaktı (Resim 2a,b). İngiliz meslektaşlar, hâlen BAPS 97 İstanbul Kongresi nin sosyal yönü ve organizasyonu itibariyle günümüze değin düzenlenenlerin en iyisi olduğunu vurgulamaktadırlar. Bizler için ise BAPS 97, o güne kadar Türkiye den en çok bildirinin kabul edildiği uluslararası bir etkinlik olması açısından çok önemlidir. Bu durum, Türk çocuk cerrahlarının geniş katılımla ve bildirileri ile kendilerini kanıtladıkları dünya çapındaki ilk bilimsel etkinlik olması yönünden unutulmamalıdır. BAPS 97 nin getirdiği önemli bir sonuç da, Türk çocuk cerrahlarının büyük uluslararası etkinlikleri başarılı bir biçimde düzenleyebileceklerinin kanıtlanmasıdır. Bu sonuç, ileride düzenlenecek diğer toplantıların ülkemize kazandırılmasında etkili olmuştur de Münevver Büyükpamukçu ve ark. (3) tarafından organize edilen, SIOP uluslararası toplantısı sırasında düzenlenen IPSO (International Pediatric Surgical Oncologists) ve 1999 daki ESPU (European Specialist for Pediatric Urology) gibi önemli uluslararası toplantılar da, Cerrahpaşa TF ve Ege Ü TF öğretim üyelerinin katkısı ile gerçekleşen başarılı kongreler olarak anımsanacaktır (Tablo 1) yılında düzenlenen İnmemiş Testis temalı uluslararası toplantı, bu konuda dünyaca tanınan beş bilim adamı John Hutson, Faruk Hadziselimovich, Dina Cortez, Ilpo Huhtaniemi ve F Cahit Tanyel in konu ile ilgili kuramlarını, deneyimlerini sundukları ve kıyasıya tartıştıkları bir etkinlik olmuştu. Kongre öncesi Cerrahpaşa da düzenlenen çalıştay ise skrotal girişimden laparoskopik orkidopeksiye ve testis ototransplantasyonuna kadar pek çok değişik tekniğin, tanınmış cerrahlardan canlı olarak izlenmesine olanak sağlamıştı (Tablo 1,2) (4) te Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi tarafından IV. Mediterranean Association of Pediatric Surgeons Kongresi, Çeşme de büyük bir katılım sayısı ile başarıyla düzenlenmiştir (Tablo 1). Bu toplantı ile meslektaşlarımız diğer Akdeniz ülkelerinden gelen çocuk cerrahları ile karşılaşmış ve ülkemiz çocuk cerrahisi düzeyinin geldiği başarılı düzey konusunda fikir sahibi olmuşlardı (Resim 3) (5). 95

4 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 Tablo arasında Cerrahpaşa TF Çocuk ya da öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleşen toplantılar. Toplantı Tarih Yer Düzenleyen Konuşmacılar 6 th International Congress of Pediatric Surgery and World Federation of Associations of Pediatric Surgens WOFAPS Meeting 29 Ağustos- 1 Eylül 1989 İstanbul, Hilton Convention Center TÇCD S J Cohen(İngiltere) - VUR ve cerrahi tedavisi Barry O Donnell (İrlanda) - Endoscopic correction of VUR less than 2 years of age Prem Puri (İrlanda) - Endoscopic correction of VUR.1-5 year follow-up JJ Corkery (İngiltere) - VUR: Which treatment for which child? C Moutsouris (Yunanistan) - The impaired functional anatomy of the vesicoureteral junction in the first year of life George W Kaplan (ABD) - The modern treatment of hypospadias Andrew Pinter (Macaristan) - Urinary diversion. The present and future G.H Willital (Almanya) - History of pediatric surgery Jay S Grosfeld (ABD) - Neuroblastoma: experience with 266 cases Daniel M Hays (Kaliforniya) - Vesical RMS- the results of partiel cystectomy Wolfgang A Maier(Almanya) - Soft tissue tumors of the exstremities Antonio Gentil Martins (Portekiz) - Partial nephrectomy for nephroblastoma JW K Sieber (ABD) - Parapancreatic neuroectodermal tumors in adolescence Jean Bernard Otte (Belçika) - Pediatric liver transplantation Münci Kalayoğlu (ABD) - Orthotopic liver transpalnation in infants and children O N Fernando (İngiltere) - Pediatric transplantation Keith W Ashcraft - Neonatal intensive care and ECMO Jose Boix-Ochoa (İspanya)- Cortisol response to surgical stress in the newborn Neil Sveningsen (İsveç) - Neonatal intensive care Arnold G Coran (ABD)- The perioperative care of infants and children S.W Cywes (Güney Afrika C)- Blunt abdominal trauma Michael S Slim (ABD) - Nonoperative approach to trauma in childhood Dimitri C Keramidas (Yunanistan) - Splenic trauma and its management P Upadhyaya (Suudi Arabistan) - Splenic trauma in children an overview of conservative tretment Gastro-intestinal and Urological Problems in Children. Congress of Neonatology (Neonatoloji Kongresi)/Surgical Problems (Çocuklarda Cerrahi Sorunlar) 4-8 Haziran 1990 Dedeman Oteli Cerrahpaşa TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Cerrahisi AD Özdemir İlter, Cenk Büyükünal Coroline M Doig (Manchester), David F Thomas (Leeds) (Türk Pediatri Derneği katkısıyla) XXXIV Annual International Meeting of British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) Temmuz 1997 İstanbul, Hilton Convention Center BAPS ve TÇCD Akgün Hiçsönmez, Daver Yeker, Tolga Dağlı Kongre öncesi toplantısı: International Society for History of Paediatric Surgery (ISHPS) Meeting Topkapı Meeting: History of Medicine in Turkey Topkapı Sarayı Cenk Büyükünal-Nil Sarı (Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi AD ve Tıp Tarihi AD) 1997 IPSO (International Pediatric Surgical Oncologists) Toplantısı (SIOP:Society International Oncologie Pediatrique Kongresi sırasında düzenlenmiştir) Eylül 1997 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi IPSO ve Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi AD Gonca Tekant 96

5 D. Yeker ve ark., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma Tablo 1 (devam). Mediterranean Association 5-8 Haziran 2005 of Pediatric Surgeons 4 th International Meeting (Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK desteği ile) Sheraton Otel-Çeşme TÇCD, Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi AD ve Marmara ÜTF den bir öğretim üyesi Daver Yeker, Ergun Erdoğan, Gonca Tekant, Egemen Eroğlu, Halil Tuğtepe Lewis Spitz (İngiltere), C.K Yeung (Hong Kong), Oktay Mutaf (Türkiye), Nur Danişmend (Türkiye), Yunus Söylet (Türkiye), Adrian Bianchi (İngiltere), Robert Carachi (İskoçya), Sidney Cywes (Güney Afrika Cum,), Keith Georgeson (ABD), Faruk Hadziselimovich (İsviçre), Alaa F Hamza (Mısır), Rien Nijman (Hollanda), Risto Rintala (Finlandiya) International Meeting on Nisan 2004, Undescended Testis and Istanbul Related Disorders (TÜBA ve Kültür Bakanlığı desteği ile) İstanbul Hyatt Otel Kongre Merkezi TÇCD ve Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi AD Yunus Söylet, Sinan Celayir, Nur Danişmend, Ergun Erdoğan, Haluk Emir John Hutson (Melbourne), Faruk Hadziselimovich (Basel), Dina Cortez (Kopenhag), Ilpo Huhtaniemi (Turku), Cahit Tanyel (Ankara) International Pediatric Colo-Rectal Surgery Meeting Nisan 2005 (TÜBİTAK desteği ile) Nisan 2005 İstanbul Hyatt Otel Kongre Merkezi TÇCD ve Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi AD Ergun Erdoğan, Daver Yeker, Gonca Tekant, Sinan Celayir, Mehmet Eliçevik Sidney Cywes (G Afrika Cumhur), Keith Georgeson (ABD), Risto Rintala (Helsinki), Alexander Holschneider (Almanya) 2008 EUPSA European Pediatric Surgeons Association Annual General Meeting Haziran 2008 İstanbul Askeri Müze Kongre Merkezi TÇCD, Cerrahpaşa TF Çocuk Yunus Söylet, Gonca Tekant, Haluk Emir, Mehmet Eliçevik TÇCD XV. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) Temmuz 1989 İstanbul Hilton Convention Center TÇCD Düzenleme Kurulu: Daver Yeker, Tolga Dağlı, Sinan Celayir, Serdar İskit, Serdar Sander W Hardy Hendren (ABD) - Cloacal malformations, reconstruction of previously diverted urinary tract David Lloyd (İngiltere) - TPN,which x-ray in acute trauma David FM Thomas (İngiltere) - Prenatal iagnosis of VUR, developmental biology of the urinary tract Jose Boix-Ochoa (İspanya) - Meconium peritonitis Nate A Myers (Avustralya) - Modern history of osephageus atresia Sid Cywes (Güney Afrika Cum.) - Anorectal malformations. The long-term quality of life TÇCD XVII. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) Eylül 1999 Antalya, Merit Limra Oteli TÇCD Düzenleme Kurulu: Daver Yeker, Nur Danişmend, Tansu Salman, Ergun Erdoğan, Yunus Söylet, Sinan Celayir, Osman F Şenyüz, Nüvit Sarımurat, Gürsu Kıyan, Ayşenur Celayir Kongre öncesi Pediatrik Laparoskopi-Torakoskopi Çalıştayı: Zahavi Cohen (İsrail) Felix Schier (Almanya) David Vander Zee (Hollanda) Thomas E Lobe (ABD) Konferanslar, paneller ve köşebaşı toplantıları: A) Safra yolları atrezileri Ryoji Ohi (Japonya) E.R Howard( İngiltere) B)Hipospadias, ürinar anomalilerde prenatal tanı, interseks, hipospadias D Gough (İngiltere) Ole H Nielsen (Danimarka) C) Nöroblastoma Sun Ichi Makino (Japonya) D) Intestinal nöronal malformasyonlar Benno Ure (Almanya) TÇCD XXVI. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) Haziran, 2008 İstanbul, Askeri Müze Binası TÇCD Düzenleme kurulu: Yunus Söylet, Haluk Emir, Gonca Tekant, Mehmet Eliçevik (Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı) Prem Puri (İrlanda) - Hirschsprung benzeri cerrahi sorunlar S Rothenberg (ABD) - Torakoskopik cerrahi girişimler, GER ve laparoskopik tedavisi Juan Tovar (İspanya) - GER Michael Hoelwarth (Avusturya) - NEC Jean Michel Guys (Fransa) - Nörojen mesane ve tedavisi TÇCD XXIX, PEDURO ve EPSA Uluslararası Katılımlı Ortak Kongresi Mayıs, 2011 İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye TÇCD ve PEDURO Düzenleme kurulu: Gonca Tekant, Mehmet Eliçevik, Rahşan Özcan, Şenol Emre Holger Till (Hollanda) Münter Haddad (İngiltere) Yaser Saad Eldin (Mısır) Keith Oldham (ABD) Faruk Hadziselimovich (İsviçre) Atıf Elekiabi Alaa Hamza Emir Haxhija (Bosna) Nebil Dessouky (Mısır) Essam Elhalabi (Mısır) Sameh Shehata (Mısır) 97

6 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, yılında düzenlenen çocuk kolo-rektal cerrahisine ilişkin uluslararası toplantı ise Sidney Cywes, Keith Georgeson, Risto Rintala, Alexander Holschneider gibi önemli ve konu ile birinci drecede ilgili bilim adamlarının katkısı ile, unutulmayacak bir başarı kazanmıştı. Yine kongre öncesinde Cerrahpaşa da düzenlenen çalıştay ile kolorektal cerrahinin laproskopik uygulamaları ve enorektal pull-through tekniği canlı olarak tüm detayları ile sunulmuştu (Tablo 1,2) (6). Resim 2. BAPS 1997 İstanbul Kongresi. 2a. Melih Bulut, Tolga Dağlı, Ferit Bernay, Prem Puri (Dublin), Barry O Donnell (Dublin) 2b. Barry O Donnell (Dublin), John Hutson (Melbourne), Cenk Büyükünal, Tolga Dağlı, Prem Puri (Dublin). Bir kongre arası, BAPS PUB da eğlenirlerken. Resim 4a. EUPSA 2008, İstanbul, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı. Resim Çeşme, MAPS Kongresi, Kongre Başkanı Daver Yeker ve Dimitri Keramidas (Atina), Martucelli (Pavia). Resim 4b. EUPSA 2008, İstanbul, Düzenleme Komitesi (soldan sağa Gonca Tekant, Yunus Söylet, Haluk Emir, Mehmet Eliçevik). 98

7 D. Yeker ve ark., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma EUPSA European Pediatric Surgeons Association Annual General Meeting: Yerel organizasyonunu Yunus Söylet, Haluk Emir, Gonca Tekant ve Mehmet Eliçevik in gerçekleştirdiği bu kongre İstanbul Askeri Müze salonlarında yapılmıştır. Katılımcı sayısı ve getirdiği gelir düzeyi açısından o zamana kadar düzenlenen EUPSA toplantılarnının en büyüğü olmuştur (7). Özellikle kongrenin genel sekreteri Gonca Tekant ve Mehmet Eliçevik etkinliğin başarısında önemli rol oynamışlardır. Kongrenin açılışında Türkiye nin güzel bir tanıtımının yanı sıra İstanbul un tüm dinleri ve milletleri kucaklayıcı tarihi altyapısının anlatılması, akılda kalan bir sosyal etkinlik olmuştur (Resim 4) (Tablo 1). Kongre öncesinde doku örnekleri üzerinde gerçekleştirilen laparoskopi çalıştayı ve pediatrik onkolojik cerrahi, bilimsel makale yazılması kursları genç cerrahlar için önemli olanaklar sağlamıştır. Bunlara ek olarak, kongre öncesinde aynı mekânda EUPSA ile ardarda düzenlenen TÇCD ulusal kongresine, EUPSA katılımcılarından bazılarının katkı yapmları ve son yeniliklere yönelik konferanslar vermeleri genç çocuk cerrahlarımız açısından ilgi çekici ve eğitici olmuştur. - TÇCD XVII Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı, Eylül 1999, Antalya, Merit Limra Oteli), TÇCD XXIX. PEDURO ve EPSA Uluslararası Katılımlı Ortak Kongresi, Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye Bu iki ayrı uluslararası katılımlı kongre de getirdikleri yeniliklerle branşımızın gelişmesine katkıda bulunmuş ve genel çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisine ilgi duyan tüm meslektaşlarımız için önemli yararlar sağlamışlardır (Tablo 1). B) Uluslararası çalıştaylar: -Anorectal malformations (18-21 Nisan 1990) Alberto Peña (8) Türkiye miz için gerçek anlamdaki uluslararası çalıştayların başlangıcı 1990 ın Nisan ayındaki Anorectal Malformations Workshop ıdır. Kongrenin davetli cerrahı ve konuşmacısı o tarihlerde yeni yeni tanınmaya başlayan PSARP yönteminin mimarı Alberto Peña idi. Prof. Dr. Daver Yeker, Peña ile daha önce Parma da Prof. Jasoni tarafından yapılan bir çalıştayda tanışmışlar ve İstanbul da gerçekleşebilecek olası bir çalıştay için ilk bağlantıyı sağlamışlardır. Çalıştay için ön koşul olarak istenen video yayın sistemi, özel kamera, ameliyat odası içindeki ek monitor gibi sistemlerin koordine edilmesi, o zaman henüz çiçeği burnunda bir uzman olan Nüvit Sarımurat ın önemli katkıları ile gerçekleşmiştir. Toplantının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MESEM konferans salonunda (110 kişi kapasiteli) gerçekleşmesi planlanmış ve İngilizce duyurular o zamanın internetsiz ortamında posta ile tüm dünyaya dağıtılmıştı (Tablo 2) (Resim 5,6). Katılım ücretinin yabancılar için 100 USD gibi çok uygun bir düzeyde tutulması ve konaklama için hastane ve üniversite olanaklarının sağlanması nedeniyle bu çalıştaya Yunanistan, Ortadoğu, İngiltere ve diger Avrupa ülkelerinden çok sayıda katılımcı gelmiştir. Cerrahpaşalılarca heyecan ve biraz da kuşku ile beklenen yayın kalitesi o günün koşullarında başarılı olmuş, ameliyatlar rahatlıkla izlenebilmiş ve Peña nın bilimsel sunularının yanı sıra özellikle son gün yaptığı felsefi konuşma da büyük ilgi görmüştür. Bu toplantı, hiç kuşkusuz, Türk çocuk cerrahlarına PSARP ameliyatının en deneyimli ve en becerikli bir elden gösterildiği ve ülkemizdeki PSARP uygulamalarına temel ve başlangıç oluşturan bir çalıştaydır. Çalıştayın özet kitabı kapağına konan ve Şerafeddin Sabuncuoğlu tarafından yapılan bir alçak tipte anal atrezi girişimini resimleyen minyatür yıllarca belleklerimizdeki yerini korumuştur. Elde edilen bu birikim sonucunda, meslektaşlarımızın da gösterdiği yoğun ilgiden destek alarak değişik konularda, Cerrahpaşa da tümü uluslararası nitelikte 11 çalıştay daha organize edilmiştir. Bunların üçü hipospadias, üçü mesane ekstrofisi-epispadias kompleksi, ikisi inmemiş testis, diğerleri ise pediatrik kolo-rektal cerrahi, pediatrik laparoskopik cerrahi ve gastroözofageal reflü cerrahisi ile ilgili olmuştur (Tablo 2). Son olarak düzenlenen Hypos 012 çalıştayı, 2012 yılına değin dünyda düzenlenen bu konu ile ilgili çalıştayların en kalabalığı olmuş ve çoğu yabancı olmak üzere, 400 ün üzerinde kişinin katıldığı gözlenmiştir. -Alberto Peña dan sonra yapılan çalıştaylar içinde meslektaşlarımzı en çok etkileyen cerrah hiç kuşku- 99

8 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 Tablo arası Cerrahpaşa TF Çocuk nda gerçekleştirilen çalıştaylar. Çalıştay Tarihi Yeri Düzenleyenler Davetli Cerrah ve Konuşmacılar The Surgical Treatment of Anorectal Malformations-A three days intensive workshop and teaching course Nisan 1990 Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve MESEM Konferans Salonu Daver Yeker, Nur Danişmend, Osman F Şenyüz, Nüvit Sarımurat Alberto Pena (New York) Çocuklarda Gastroözofageal Reflü ve Cerrahi Tedavisi 4-5 Kasım 1991 Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve MESEM Konferans Salonu Daver Yeker, Nur Danişmend, Osman F Şenyüz (TÜBİTAK katkısıyla) Keith W Ashcraft (Missouri) Hypos 92 International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery Haziran 1992 Cerrahpaşa Çocuk MESEM ve Gayrettepe PAK Holding Konferans Salonu Daver Yeker, Nur Danişmend, Osman F Şenyüz, Yunus Söylet, Ergun Erdoğan, Nüvit Sarımurat (TÜBİTAK katkısıyla) JW Duckett (Philadelphia), HM Snyder (Philadelphia) RT Warwick (Londra) Pediatric Laparoscopy Eylül 1993 and Pediatric Andrology Workshop Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MESEM salonu ve Cemi Demiroğlu Oditoryumu TÇCD ve Cerrahpaşa TF Çocuk Daver Yeker, Tolga Dağlı, Nur Danişmend, Yunus Söylet, Nüvit Sarımurat, Gürsu Kıyan JM Hutson (Melbourne), HL Tan (Melbourne) Exstrophy-Epispadias 3-5 Ekim 1994 Complex-Update: International Surgical Workshop Cerrahpaşa TF Çocuk ve MESEM Konferans Salonu TÇCD ve Cerrahpaşa TF Çocuk Daver Yeker, Tolga Dağlı, Nur Danişmend, Şeref Etker, Yunus Söylet, Nüvit Sarımurat, Serdar İskit, Gürsu Kıyan Mr. Philip Ransley (Londra) Pediatric Urology Day of İstanbul Konular: History of pediatric urology, urinary diversion, diuretic enhanced duplex doppler, kidney transplantation in children, ureteral replacement, accidental ligation of renal veins, urethropexy 26 Temmuz 1995 PAK Holding Konferans Salonu, Gayrettepe Konuk AUA üyeleri ve Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Nur Danişmend Frank Hinman Jr (California), Richard P Lyon (California), John M Palmer (California), John M Barry (Oregon), Paul C Peters (Dallas), Harold W Calhon (Oklohoma) Intersex: An International Workshop 4-6 Kasım,1996 Cerrahpaşa TF Çocuk Mesem Salonu Nur Danişmand, Şeref Etker Giacomo Passerini-Glazel (Padoa), David Grant (Londra) Exstrophy-Epispadias Complex: International Workshop-II Kasım 1998 Cerrahpaşa Çocuk ve MESEM Konferans Salonu TÇCD, Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi ve GATA Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları Yunus Söylet, Daver Yeker, Nur Danişmend, Salih Çetinkurşun (TÜBİTAK desteği ile) JP Gearhardt(Baltimore) Hypos 02: John W Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias 7-9 Nisan 2002 Cerrahpaşa TF Çocuk MESEM Salonu TÇCD,Çocuk Ürolojisi Derneği, Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı-Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı SN Nur Danişmend, Yunus Söylet, Haluk Emir, Gonca Tekant (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü nün katkısıyla) H.M Snydar (Philadelphia), W Snodgrass (Dallas), DCS Gough (Manchester), L Baskin (San Francisco International Workshop Nisan 2004 on Undescended Testis Cerrahpaşa TF Çocuk MESEM salonu TÇCD Yunus Söylet, Sinan Celayir, Nur Danişmend, Ergun Erdoğan, Haluk Emir Adrian Bianchi (Manchester), Alaa Fayez Hamza (Kahire), Yunus Söylet (İstanbul) International Pediatric Colo-Rectal Surgery Workshop 28 Nisan 2005 Cerrahpaşa TF Çocuk MESEM salonu TÇCD ve Cerrahpaşa TF Çocuk Ergun Erdoğan, Daver Yeker, Gonca Tekant, Sinan Celayir, Mehmet Eliçevik Keith Georgeson (Alabama), Risto Rintala (Helsinki) Yer: Cerrahpaşa TF Çocuk MESEM Salonu 100

9 D. Yeker ve ark., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma Tablo 2 (devam). Exstrophy-Epispadias Complex:International Workshop III Haziran 2010 Cerrahpaşa TF Çocuk ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Mavi Salon TÇCD ve PEDURO Dernekleri, Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi Anabilim D ve Çocuk Ürolojisi BD Haluk Emir, Mehmet Eliçevik, Cenk Büyükünal (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün katkısıyla) Mr Peter Cuckow (London), Margaret BAKA - Ostrowska (Warsaw) Hypos 012- III. International Workshop on Hypospadias 6-7 Aralık 2012 Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Istanbul Üniversitesi Yeni Kongre Merkezi, Beyazıt TÇCD ve PEDURO Dernekleri, Cerrahpaşa TF Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD Yunus Söylet, Mehmet Eliçevik, Haluk Emir, Rahşan Özcan, Şenol Emre (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün katkısıyla Gianantonio Manzoni (Milano), Pippi Salle (Toronto), Warren T Snodgrass (Dallas) DEPARTMENT OF PEDIATRIC SURGERY CERRAHPAŞA MEDICAL FACULTY UNIVERSITY OF ISTANBUL THE SURGICAL TREATMENT OF ANORECTAL MALFORMATIONS A three - day intensive workshop and teaching course APRIL 18-21, 1990 Presented by Alberto PEÑA, M. D. Schneider Children s Hospital (New York - USA) Location of practical and scientific sessions: Cerrahpaşa Medical Faculty University of Istanbul Istanbul - Turkey Resim 5. İlk uluslararası çalıştay olan 1990 Anorectal Malformasyonlar ın Kitap kapağı. suz JW Duckett (Hypos 92 çalıştayı) olmuştur (Tablo 2) (9). Duckett konu ile ilgili engin denyiminin yanı sıra babacan ve dost tavırları ile genç meslektaşların kalbinde taht kurmuştu (Resim 7,8). Çalıştaydan kısa bir süre sonra ani ölümü hepimiz için üzüntü kaynağı olmuştu. Ülkemizdeki modern anlamda hipospadias cerrahisinin yaygınlaşması ve özellikle proksimal olgular için uygulanan Onlay ve Ducket in ada flebi ile Resim 6. Çalıştay sonrası akşam yemekte Alberto Pena, Ayşenur Cerrah Celayir, Işık Olcay, Daver Yeker. yapılan tüp yöntemleri, distal olgular için tanımlanan MAGPI girişiminin doğru kişilerden öğrenilmesi ve ülkemizde uygulamaya başlaması bu çalıştayın getirdiği en önemli sonuçlardır yılında düzenlenen pediatrik laparoskopik cerrahi çalıştayının en önemli katkısı ise Türk çocuk cerrahlarının ilk kez laparoskopik piloromiyotomi girişimini HL Tan dan izlemiş olmalarıdır. Toplam 14 dk. da gerçekleşen bu girişim izleyenlerin bir hayli ilgisini çekmişti (Tablo 2) (10). Pediatrik cerrahide laparoskopiye olan ilginin artması bu çalıştayın en önemli getirisi olmuştu. Aynı çalıştayda J Hutson un testis ile ilgili olarak sunduğu çalışmalar ve gubernakulumun, CGRP nin testisin inişi ile ilgili önemini vurgulaması, konuya ilgi duyan meslektaşlarımız için önemli bir bakış açısı getirmişti. 101

10 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 HYPOS - 92 INTERNATIONAL MEETING AND WORKSHOP FOR HYPOSPADIAS SURGERY İstanbul, Türkiye. June 16-18, 1992 Resim 9. Exstrophy-Epispadias Complex-II çalıştayı sırasında, Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisinde D.C Gough (Manchester), J Gearhardt (Baltimore), Osman Faruk Şenyüz, Nur Danişmend, Cenk Büyükünal bir sohbet anında. Invited Speakers John W. Duckett, Jr. M.D. Director, Devision of Pediatric Urology Children s Hospital of Philadelphia Mr. Richard Turner - Warwick CBE FRCP, FRCS, FRCOG, FACS, FRACS (Hon) Senior Lecturer. The London University Institute of Urology Howard McC, Snyder, III, M.D. Associate Director, Division of Pediatric Urology Children s Hospital of Philadelphia Organized by Department of Pediatric Surgery, Cerrahpaşa Medical Faculty University of İstanbul and Turkish Scientific and Technical Research Council (T. U. B. I. T. A. K.) Resim 10. Exstrophy-Epispadias-III Çalıştayı sırasında konuk cerrahlar P Cuckow (London) ve M B Ostrowska (Varşova) bir dinlenme anında. Resim 7. Dr John Duckett ile organize edilen uluslararası Hypos 92 çalıştayının broşürü. Resim 11. Exstrophy-Epispadias-III Çalıştayında görüntülemenin ve sunumların yapıldığı tarihi İstanbul Üniversitesi Mavi Salonu. Resim 8. Hypos 92 nin açlış kokteylinde HM Snyder (Philadelphia), JW Duckett (Philadelphia), Richard Turner Warwick (London), Akgün Hiçsönmez Sonraki yıllarda gerçekleştirilen üç ayrı ekstrofiepispadias kompleksi çalıştayı ile (11,12) çocuk cerrahlarımız P Ransley, J Gearhardt (Resim 9), P Cuckow ve M Baka-Ostrowska (Resim 10,11) gibi konu ile ilgili geniş deneyimleri olan dört ayrı bilim insanını ve geliştirdikleri değişik yöntemleri izleme olanağı bulmuşlardır (Tablo 2).

11 D. Yeker ve ark., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma Resim 12. Hypos 02 Çalıştayı na gelen katılımcıların imza listesi. Resim 13. Hypos 02 Çalıştayı sonunda yapılan kapanış töreninde L. Baskin (San Francisco, DC Gough (Manchester), Nur Danişmend, W. Snodgrass (Texas)ve HM Snyder (Philadelphia) ve 2012 yıllarındaki Hypos 02 (Resim 12,13) ve Hypos 012 çalıştayları (12,13), izleyenlere Baskin yöntemini, TIPU/Snodgrass tekniğini, üretral pleytin korunmasındaki önemi, komplike hipospadiaslardaki tedavi seçeneklerini ve serbest bukkal mukoza grefti alma ve üretra cerrahisindeki uygulama ilkelerini en yetkili ellerden öğrenme olanağını tanımıştır. Resim 14. Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri nden üç ayrı görünüm. 14a. Bir yemekte, Nur Danişmend, Robert Carachi (Glasgow), Nüvit Sarımurat, Pat Malone (Southampton), Hasan Doğruyol, Richard Spicer (Leeds), Daver Yeker, Ünal Zorludemir, 14b. Bursa da düzenlenen toplantıda Hasan Doğruyol, Tolga Dağlı ve Pat Malone (Southampton), 14c. Bir İstanbul akşamında, Boğaz gezisinde Richard Spicer (Leeds), Robert Carachi (Glasgow) Cenk Büyükünal. -Bu arada 1996 yılı Kasım ayında, Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi olanakları ile Nur Danişmend ve Şeref Etker tarafından organize edilen İnterseks Çalıştayı, o zamana kadar herkesin pek yakından tanımadığı bir virtüöz cerrahı, Giacomo Passerini yi ve ona özgü Passerini tekniği ile vajinoplasti ve kliteroplasti yöntemini öğrenme olanağını sağlamıştı (Tablo 2). 103

12 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 Tablo 3. Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri. Düzenlenme yılı Mayıs 1990 Haziran Mayıs 1992 (Uludağ Ü Çocuk Cerrahisi de katıldı) 8-11 Haziran 1993 (Akdeniz Ü Çocuk Cerrahisi de katıldı) 9-10 Haziran Mayıs Mayıs Temmuz 1997 Konuk konuşmacılar Ed Kiely (Londra) Adrian Bianchi (Manchester) Leela Kapilla (Nottingham) Victor Bostaon (Belfast) Robert Carachi (Glasgow), Richard Spicer (Leeds) Pat Malone (Southampton) E Howard (Londra) JA S Dickson (Sheffield) JJ Corkery (Birmingham) DM Burge (Southampton), HK Dhillon (Londra) P Tam (Oxford) DJ Frank (Bristol), C Woodhouse (Londra), T.M Barratt (Londra) DCS Gough (Manchester), P Duffy (Londra), AAF Azmy (Glasgow) DFM Thomas (Leeds) David A Lloyd (Liverpool), P Ransley (Londra) Konular İleri evre nöroblastoma cerrahisi, kısa bağırsak tedavisi, Hirscsprung hastalığı, anorektal malformasyonlar, diafragma hernisi Özofagus atrezisi, NEC İnfantlarda kusma, varikosel, konjenital tümörler, Vena kava invazyonlu Wilms tm, Nörojen mesane, Mathieu yöntemi, toraks foregut duplikasyonları, tümör belirteçleri, nöroblastom, Wilms tm, Nöroblastomada nöromüsküler malformasyonlar, özofagus atrezisinde jejunal interpozisyon, yenidoğan yumuşak doku tm, Rabdomiyosarkom cerrahisi, nonpalpabl testis, enuresis nocturna ve ürodinami, spina bifidada bağırsak ve mesane disfonksiyonu, kolovajinoplastiler, çocuk renal tm renine bağlı hipertansiyon, üriner anomalilerde antenatal tanı, pediatrik onkolojik cerrahide radikal girişimler, üriner anomalili çocuklarda bağırsak sorunları ve anal inkontinansa yaklaşım Safra yolları atrezisi, koledok kistleri, karın duvarı defektleri ve antenatal tanısı, gastroşisis, ektopik üreterosellere yaklaşım, gömülü penis, pankreas hastalıkları ve nesidioblastosis, diafragma hernisi, karaciğer tümörleri, ksantomatoz pyelonefrit, laparoskopik orkidopeksi, portal hipertansiyon, GER ve tedavisi, Hirschsprung hastalığında tanı ve tedavi sorunları, karaciğer travmaları, floating rib sendromu, akut abdomen, ince bağırsak obstrüksiyonları, portal ven anomalileri Çocuk cerrahisinde prenatal tanı,prenatal tanılı hidronefrozda postnatal girişimler, abdominal yerleşimli böbrek, yenidoğanda major cerrahide metabolik yanıt, Hirschsprung hastalığı, kistik fibrosis ve cerrahi, günübirlik cerrahi, mide çıkışı obstrüksiyonları, diafragma hernisinde cerrahinin zamanlaması Üriner sorunlarda antenatal tanı ve tedavi, hipospadias, VUR, pediatrik üroloji makalelerinde editörle ilgili işlemler, mesane replasman cerrahisi, erişkin çağda üriner sisitem kurtarma girişimleri, enterosistoplastilerde kanser gelişim riski, böbreğin gelişimi, renal fonksiyonun incelenmesi, böbrek taşlarında metabolik durum Mesane ogmentasyonları, üriner duplikasyonlar, Mitrofanoff girişimi, PUV ve tedavisi, epispadiasta inkontinans ile ilgili endoskopik tedavi, üriner sistem taşlarında tedavi, gömülü penis, reflü nefropatisi ve son dönem böbrek yetmezliği, VUR ve endopskopik tedavisi Üriner sistemin gelişimi, prenatal tanılı VUR, TPN, akut travmada görüntüleme yöntemleri C) Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri: İstanbul daki üç fakültenin çocuk cerrahisi anabilim dalları (Cerrahpaşa, İstanbul Tıp ve Marmara Çocuk Cerrahisi) Cerrahpaşa nın önayak olması ile sıkı bir işbirliği yaparak yılları arasında, 7 yıl üstüste Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri düzenlemişlerdir (Tablo 3) (15). Bu toplantıların yol masraflarının Biritish Council tarafından karşılanması sağlanmıştır. British Council ile ardarda yapılan görüşmeler sırasında Tolga Dağlı ve Martin Fryer ve Serpil Arıman 7 yıllık bir bilimsel etkinliğin sürekliliğinin sağlanmasında rol oynamışlardır. Uçak biletleri dışındaki tüm masraflar üç kurum tarafından karşılanmıştır. Bu toplantılardan ikisine, Uludağ ve Akdeniz Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları da ev sahipliği yapmışlardır (Tablo 3), (Resim 14a,b,c). Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri nin getirdiği en önemli yararlara göz atacak olursak: A) Bu toplantılara, tüm bölgelerden gelen, ortalama yüz dolayında çocuk cerrahımızın ücretsiz olarak katılımı sağlanmıştır. B) Türk ve İngiliz Çocuk Cerrahları arasında ilerki yıllarda pekişecek bir bilimsel dostluğun temeli atılmıştır. Bu yakın ilişkiler, sonraki yıllarda UEMS sınavlarının ülkemizde yapılabilmesine ve jürilerde Türk çocuk cerrahlarının yer almasında önemli rol oynamıştır. C) Elde edilen en önemli kazanım ise 1997 BAPS Kongresi nin, pek çok kuvvetli aday ülke arasından İstanbul a verilmesidir. Bu toplantılar dizisi, ne yazık ki sonraki yıllarda British Council yönetim ve politikasındaki değişiklikler nedeni ile devam ettirilememiştir. İrdeleme: Tek bir kurum tarafından gerçekleştrilen ya da katkı yapılan uluslararası nitelikli kongreler, toplantılar ve çalıştayların bile, çocuk cerrahisi açısından pek çok olumlu getirileri olmuştur. Çalışmamızda bu tür organizasyonların derlenerek bir makalenin kapsamı içinde sunulması ve değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülerek planlanmıştır. Hiç kuşkusuz, ilerki dönemlerde ülke genelindeki tüm kurumlar ve organizasyonları içerecek daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecektir. 104

13 D. Yeker ve ark., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine getirdiği yararları konusunda bir çalışma Bu bilimsel organizasyonların getirdikleri incelendiğinde şu sonuçlara varılmaktadır: a) Kongreler ve blimsel toplantılar -WOFAPS, BAPS, EUPSA, MAPS gibi çocuk cerrahisi alanındaki en önemli dört uluslararası nitelikli toplantının ülkemizde gerçekleştirilmesi ile Türk çocuk cerrahlarının dünyaca tanınmış bilim adamları ile birebir tanışması, yakınlaşması, ileriki yıllarda pek çok ortak çalışmalar yapmaları gibi olanaklar ortaya çıkarmıştır. -Bu toplantıların sağladığı olanaklarla, Türk çocuk cerrahlarının uluslararası çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi kuruluşlarında (WOFAP, BAPS, EUPSA, MAPS, ESPU, JCPU gibi) yönetimsel ya da işlevsel görevler almaları, Türkiye nin bu tür kurullarda üst derecede temsil edilmesi mümkün olmuştur. -Elde edilen önemli bir kazanım da 2000 li yılların başında, sayıları 90 dolayında çocuk cerrahının UEMS nin verdiği yeterlik belgesini sınavsız alabilmiş olmalarıdır. -Yukarıda sağlanan getiriler, UEMS nin EBPS yeterlik sınavlarının ülkemizde yapılabilmesine, bazı kurumlarımızın çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi olarak uluslararası düzeyde eş yetkilendirilmeleri sonuçlarını getirmiştir. -Mesleğimizle ilgili güncel gelişmelerin, bilgilerin, teknik yeniliklerin daha düşük bir maliyetle ve kolaylıkla meslektaşlarımız tarafından özümsenmesi, mesleki uygulamalarına katkı yapması sağlanmıştır. -Hepsinden önemlisi, uzmanlık öğrencilerinin, henüz fazla deneyim sahibi olmayan genç uzmanların motivasyonlarının artması mümkün olabilmiştir. -Ulusal derneklerimizin bu kongreler nedeni ile önemli derecede gelir elde etmeleri mümkün olmuştur. Bu birikimler, ulusal kongrelerin finanse edilebilmelerine, yabancı bilim adamlarının kongrelerimize davet edilebilmeleri için kaynak sağlamasına, gençler için bilgi güncelleme kursları düzenlenmesine, yurt dışı kongreleri için katılım burslarının verilmesine olanak sağlamıştır. b) Çalıştaylar -Uzun süreli yurt dışında bulunma, mesleki incelemeler yapabilme olanağı bulunmayan meslektaşlarımızın 2-3 gün gibi kısa bir süre içinde, ilgi duydukları bir konuyu, en önde gelen cerrahların canlı ameliyatlarından izleyerek öğrenmeleri ve mesleki becerilerini güncellemeleri mümkün olabilmiştir. -Çalıştaylar nedeniyle, bir tek kişinin görgü-bilgi arttırma amacıyla yurt dışına gitme sırasında yapabileceği kadar bir harcama ile çok sayıda meslektaşın güncel ve popüler tedavi yöntemlerini öğrenebilmeleri mümkün olmuştur. -Üstelik bu tür girişimlerden elde edilecek gelirle, çocuk cerrahisi ya da ürolojisi ile ilgili derneklere önemli girdilerin sağlanması ve bu kazanımların yine ülkemiz için yarar sağlayacak uluslararası organizasyonlarda kullanabilmeleri mümkün olabilmiştir. -Bu tür çalıştaylar, yalnızca kendi meslektaşlarımızın değil, komşu ülkelerden hatta uzak Avrupa ülkelerinden gelen yabancı meslektaşlarımızın da eğitim ve beceri düzeyleri için katkı sağlamıştır. -Dünyaca tanınmış bilim adamlarının ameliyatlarına katılmak, tekniklerini gözlemek yalnızca onların değil, bizlerin de üstün olduğu yönlerin, onlardan daha kuvvetli olduğumuz tarafların ortaya çıkmasına, özgüvenimizin artmasına neden olmuştur. -Bu etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan uzmanlık öğrencisi, genç uzman gibi kişilerin etkinlik sonrasında özgüvenlerinde, motivasyonlarında önemli ve olumlu değişimler saptanmıştır. -Adı geçen çalıştaylar, en basitinden en komplikesine değin, tüm anorektal anomalilerin PSARP yöntemi ile tedavisinin, hipospadyas ilgili en son görüşler ve modern cerrahi yöntemlerin, mesane ekstrofisiepispadyas gibi ender ama tedavisi özellik gösteren hastalıkların en doğru zamanda ve en yararlı yöntemle onarımının, Hirschsprung hastalığı ve yüksek tip anorektal malformasyonların laparoskopik girişimle ve transanal pull-through yöntemi ile tedavisinin, inmemiş testiste laparoskopik orşiopeksi, testis ototransplantasyonu yöntemlerinin, interseks olgularında Passerini yönteminin öğrenilip ülke çapında uygulanabilirliğinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. c) Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri Üstüste yedi kez, İstanbul daki üç ayrı eğitim kurumunun işbirliği ile düzenlenen Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri: -Katılım ücreti alınmaksız düzenlenmeleri nedeni ile pek çok meslektaşımızın güncel bilgileri kolayca edinmelerine, İngiliz meslektaşları ile içten bir ortamda tartışmalarına, deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamıştır. -Bu tür bir organizasyon, konuk İngiliz meslektaşla- 105

14 Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 rımız kanalı ile Avrupa nın Türk çocuk cerrahlarının motivasyonu, güncel bilimsel düzeyleri hakkında fikir sahibi olabilmelerini sağlamıştır. -Türk-İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri BAPS 97 kongresinin İstanbul a alınmasına ve ülkemizde gerçekleşmiş en yüksek katılımlı en büyük uluslararası kongrenin Türkiye de gerçekleşmesine neden olmuştur. -Yedi yıl ardarda düzenlenen bu toplantılara Bursa ve Antalya çocuk cerrahisi ekiplerinin de yaptıkları katkılar, yararın daha da yaygınlaşmasına, ülke geneline yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bu tür toplantıların a) TTB tarafından kredilendirilmesi, b) Katılımcılardan geri bildirimlerin alınması, c) Katılım sertifikalarında TTB kredilendirme puanlarına da yer verilmesi d) Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ve Pediatrik Üroloji Derneği gibi ulusal derneklerin şemsiyesi altında düzenlenmiş olması e) Toplantı gelirlerinin kişi ve şirketlere değil, ama bu ulusal derneklere devredilmesi ve tüm gelirler için dernek makbuzlarının kullanılması önemlidir. Toplantılarda her zaman için düzenleyici kişilerin değil derneklerin ve kurumların ön planda tutulması, katılım oranlarının artmasında etkili olmuştur. Tüm toplantıların duyurularının Journal of Pediatric Surgery, Pediatric Surgery International, European Journal of Pediatric Surgery, BAPS, EUPSA, ESPU gibi dergi ve kuruluşlara iletilmesi ve ayrıca duyuru broşürlerinin bizzat çocuk cerrahlarımızca büyük uluslararası kongrelerde dağıtılması gibi katkılar, bu çalıştaylara gelen yabancı katılımcı sayısının artışında çok etkili olmuştur. Bunun en önemli örneği, 2012 yılında düzenlenen Hypos 012 gibi spesifik bir çalıştaya bile çok sayıda yabancının katılmış olmasıdır. Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisinin önderliğinde başlatılan bu tür çalıştay organizasyonları, sonraki yıllarda en az Cerrahpaşa daki kadar başarılı bir şekilde Çukurova Tıp Fakültesi, Uludağ Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Gazi Tıp Fakültesi, Dicle Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi, Gaziantep Tıp Fakültesi, Celal Bayar Tıp Fakültesi, Orhan Gazi Tıp Fakültesi, Kocatepe Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dallarıınca da gerçekleştirilmiş ve ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Sonuç olarak, 80 li yılların getirdiği olumsuzluklar, yokluklar belki de yeni kurulan bir branş olan çocuk cerrahisinin bu tür uluslararası etkinliklere yönelmesi ile kısa sürede kuvvetlenmesi, uluslararası arenada diğer ülkelerle kısa sürede eşit hâle gelmesi hatta çoğunu geçebilmesi gibi bir başarıda rol oynamıştır. Bu başarı, organizasyonları planlayan, uygulayan, zorluklarını paylaşmaya çalışan kliniklerden çok, her etkinliği büyük bir katılım oranı ile izleyen ve destekleyen Türk çocuk cerrahlarının olsa gerektir. Kaynaklar 1. 6 tn International Congress of Pediatric Surgery. Organized by TAPS, sponsored by WOFAPS, 29 August-1 st September 1989, Istanbul, Programme and Abstract Book. 2. XXXIV. Annual International Meeting of British Association of Paediatric Surgeons, July, 1997, Istanbul, Final Programme and Abstract Book 3. SIOP Meeting, September, 1997, Lütfi Kırdar ICC, Abstract Book 4. International Meeting on Undescended Testis and Related Disorders, April 2004, Hyatt Hotel Conference Center, Istanbul, Abstract Book and Last Announcement 5. Mediterranean Association of Pediatric Surgeons Meeting MAPS, 5-8 June, 2005, Çeşme, Sheraton Hotel Conference Center İzmir, Programme and Abstract Book 6. International Pediatric Colo-Rectal Surgery Meeting April 2005, Hyatt Hotel, Conference Center, Istanbul, Abstract Book EUPSA European Pediatric Surgeons Association Annual General Meeting, Istanbul, June, Harbiye Military Museum Conference Center, Abstract Book and Final Announcement Booklet. 8. The Surgical Treatment of Anorectal Malformations Meeting-A three days intensive and teaching course, April, 1990 Cerrahpaşa, MESEM, Istanbul, Abstract Book 9. Hypos 92 International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery June 1992, Istanbul, Abstract Book. 10. Pediatric Laparoscopy and Pediatric Andrology Workshop Eylül 1993 Organized by TAPS, Cerrahpaşa Medical Faculty, Auditorium, Abstract Booklet and the Programme. 11. Exstrophy-Epispadias Complex: International Workshop-II Kasım 1998 Cerrahpaşa, MESEM -Organized by TAPS, Cerrahpaşa Medical Faculty and GATA, Final Programme and Abstract Booklet 12. Exstrophy-Epispadias Complex: International Workshop III, June, 2010, Cerrahpaşa, Blue Hall of Central Campus, Istanbul, Abstract Book. 13. Hypos 02: John W Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, 7-9 April 2002, Crown Plaza Congress Center, Istanbul, Abstract Book. 14. Hypos 012-III. International Workshop on Hypospadias, 6-7 December, 2012, Istanbul University Conference Center, Abstract Book and Programme. 15. Türk İngiliz Çocuk Cerrahisi Günleri (İ.Ü Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Marmara Ü Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dallarınca hazırlanmış basılı toplantı program broşürleri (No I-VII)

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

à MESOT Organ Nakli Öncülerinin Ödülleri Gala Yemeğinde Verildi

à MESOT Organ Nakli Öncülerinin Ödülleri Gala Yemeğinde Verildi 12 2014 à Organ naklinin öncüleri, MESOT un İstanbul Kongresi nde buluştu à MESOT Organ Nakli Öncülerinin Ödülleri Gala Yemeğinde Verildi Organ Nakli konusunda dünyanın öncü biliminsanı ve cerrahları,

Detaylı

İçindekiler. Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları

İçindekiler. Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları İçindekiler Türk Tıp Öğrencileri Birliği 5 Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye

Detaylı

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm 13 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2005, 6 (2) 13-25 İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm İlgi Öztürk Ertem Ankara Üniversitesi Özet

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE NİN OLANAKLARI. Onur İÇÖZ

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE NİN OLANAKLARI. Onur İÇÖZ 2257 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE NİN OLANAKLARI Onur İÇÖZ ÖZET Bu çalışmanı temel amacı; Türkiye de yeni gelişmekte olan ve dünyada da son 10-15 yıldır gelişerek yaygınlık

Detaylı

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Mehmet Zileli 2. Başkan Dr. Etem Beşkonaklı Sekreter Dr. Ağahan Ünlü Muhasip Dr. İlhan Elmacı Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ Dr.

Detaylı

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği İlkay HOLT * ve Duygu KIZILASLAN ** Öz: Enformasyon çağını yaşadığımız bu yıllarda, bireyler formal eğitimin

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

İMPLANTDERGİ. Dental İmplant Sektörü İstatistik Bilgi ve Verileri

İMPLANTDERGİ. Dental İmplant Sektörü İstatistik Bilgi ve Verileri 3 Aylık Yayın www.implantder.org Sayı:4 2015 İMPLANTDERGİ D E N T A L İ M P L A N T S A N A Y İ C İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Dental İmplant İhtisas Fuarı İmplantolojiye dair birçok yenilik

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Üye Bülteni TPRECD YÖNETİM KURULU 1 1 Sabuncuoğlu Şerefeddin in Cerrahiyet-i al Haniye adlı eserinden (d. 1385 - ö. 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU 1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU 1 2013 AKDENİZ OYUNLARI BAĞLAMINDA SPOR ETKİNLİKLERİ VE OLASI ETKİLERİ Prof. Dr. Celil Çakıcı Öğr. Gör. Gülser Yavuz Mersin Üniversitesi ÖZET Spor etkinlikleri, tüm dünyada

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI

DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI Aktif yaşlılar, öğreniyor, eğitiyor, iletişim kuruyor ve aktarıyor DAHA İYİ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR İÇİN YAŞLILARIN KATILIMI 2012 Proje koordinatörü: Center for Professional Training in Culture, Romanya Ortaklar:

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı