Türkiye de Yazılım Sektörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Yazılım Sektörü"

Transkript

1 Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

2 İçindekiler: SDE Başkanı ndan Yasin Aktay...3 SDE Ekonomi Koordinatörlüğü nden...4 Sunuş Murad Tiryakioğlu Türk : Genel Durum, Potansiyel Fırsat ve Tehditler Gülara Tırpançeker ne Yönelik Destek ve Teşvikler Hüseyin Rahmi Çetin nde Dış Ticaret 3.1. Yazılım İhracatı ve Fırsatlar Mustafa Canlı Yazılım İthalâtı ve Tehditler Erdem Erkul - Anıl Çekiç Yerel Yazılımlar: Sosyal Medya, Mobil Uygulamalar & Oyun Zeynep Baktır ndeki İşbirlikleri Aydın Kolat Yazılım Üretiminde ve Kullanımına Yönelik Standartlar ve Belgelendirme Mariye Umay Akkaya Bilişim Sektöründe İnsan Kaynağı Murat Duran Son söz: Gelecek Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme Murad Tiryakioğlu...51 SDE ANALİZ Temmuz 2012

3 SDE Başkanı ndan... Bilginin gerek iktisadi gerekse toplumsal yaşam üzerindeki etkisi son yıllarda daha belirgin hale gelmiştir. Bu dönüşümün etkileri bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde öyle boyutlara ulaşmıştır ki, son yıllarda Arap ülkelerinde yaşanan ve Arap Baharı olarak nitelendirilen dönüşümde sosyal medya belirleyici bir rol oynamıştır. Toplumsal ve iktisadi etkileri itibariyle bilginin üretilmesinden etkin olarak işlenmesine ve kullanılmasına kadar geçen her aşamada hayatımızın bir parçası haline gelen yazılımlar ve bu yazılımların üretildiği, ticarileştirildiği ve pazarlandığı sektör, özellikle bilgi temelli kalkınmanın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Çoğu zaman iç ve dış politika gibi konulara yoğunlaşan Stratejik Düşünce Enstitüsü Türkiye de analizi ile farklı bir alanda fikri üretimleri bir araya getirmektedir. Genellikle sorun olan, hastalıklı olan konular gündem oluşturuyor. Ancak iyiye gidiyor olsa da önemi sebebiyle ekonomi ve yazılım sektörünün sorunlarının ve geleceğinin de ele alınması ve tartışılması gerekmektedir. Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ekonomi Koordinatörlüğü nün yazılım sektörünün stratejik öneminden hareketle Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi işbirliği ile 29 Aralık 2011 de düzenlediği konferans Türkiye de analizinin oluşmasına yönelik ilk adımı oluşturmuştur. Açılış konuşmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ve kapanış konuşmasında ise Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından da önemle belirtildiği gibi bilgi günümüzün en önemli iktisadi gücünü oluşturmaktadır. Konferansı takip eden zamanda konuya ilişkin teknokrat, bürokrat ve akademisyenlerle yapılan çalıştaylarla konunun derinliği ve ülke ekonomisi için stratejik bir sektör olarak sağladığı ve sağlayabileceği katma değer göz önünde bulundurularak uzun vadeli bir çalışmanın isabetli olacağına kanaat getirilmiştir. Dolayısıyla değerli teknokrat, bürokrat ve bilim adamlarınca katkı sağlanan ve birbirini tamamlayıcı nitelikte çalışmaların bir araya getirildiği bu analiz yazılım endüstrisine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın ilk meyvesi olarak değerlendirilebilir. İlgili tüm taraflara fayda sağlaması dileğiyle Prof. Dr. Yasin AKTAY

4 SDE Ekonomi Koordinatörlüğü nden Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ekonomi Koordinatörlüğü olarak yazılım sektörünün Türkiye nin bilgi temelli iktisadi ve toplumsal kalkınma sürecinde stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünerek başlattığımız çalışmaların ilk çıktısı olan bu analiz, enstitünün üç yıllık strateji eylem planına dahil edilen sektörel analiz ve değerlendirmelerin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu analiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama vurgusu ile 9. Kalkınma Planı nda öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenen yazılım sektörüne yönelik mevcut durumu, hedefleri ve gelecek tahminlerini ele almaktadır. Bu türlü çalışmaların en önemli katkılarından birisi de sektör ile ilgili diğer çalışmalardan faydalanma ve yapılacak çalışmalara katkı sağlama potansiyelinin yanısıra kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasında bir iletişim ağı kurulmasına yönelik bir imkân oluşturmasıdır. Çeşitli yönleriyle sektöre ve sektörün geleceğine ilişkin fırsatların fark edilmesine katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışma Stratejik Düşünce Enstitüsü yönetiminin destekleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi nin işbirliği, editör ve yazarların değerli katkı ve katılımlarıyla şekillendirilmiştir. Türkiye nin teknolojik ve iktisadi geleceğine, potansiyeline ve kaynaklarına dikkat çeken çalışmanın farkındalık ve fayda sağlamasını dileriz.

5 Sunuş Bilginin üretim faktörlerinde sebep olduğu dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan bilgi temelli yeni ekonomik düzenin önde gelen sektörlerinden biri olan yazılım sektörü Türkiye gibi geriden gelen ve ancak yüksek yakalama potansiyeline sahip ülkeler için özellikle önem arz etmektedir. Bu motivasyonun bir sonucu olarak 2011 yılının sonunda Stratejik Düşünce Enstitüsü nün ev sahipliğinde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi nin paydaşlığında gerçekleştirilen Türkiye de konferansında sektör çalışanları, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarının yöneticilerince bu sektörün önemi hassasiyetle vurgulandı. Türkiye de yaklaşık firmanın faaliyet gösterdiği yazılım sektörü, firmaların çoğunun KOBİ niteliğinde olması, sermaye yapılarının yeterince güçlü ve esnek olmaması gibi dezavantajlara karşın gittikçe artan pazar payı ve teknolojik gelişmenin sağladığı hızlı makineleşme sürecinin de ivme kazanmasıyla Türkiye için bilgi temelli kalkınma sürecinin önemli bir aracı olabilecek niteliktedir. Tüm bu konularda ayrıntılı değerlendirme ve analizlere yer verilen ve gün boyu süren sunumların bir kısmından oluşan bu analiz, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından konuya ilişkin uzunca bir çalışma döneminin ilk çıktısı olarak değerlendirilebilir. Analizin ilk bölümü Türk yazılım sektörünü potansiyel fırsatları ve tehditleri ile değerlendiren Gülara Tırpançeker in yazısından oluşmaktadır. Sayın Tırpançeker, Türkiye neden bir başarı hikâyesi olmasın? sorusuna cevap aramakta, Brezilya ve Arjantin gibi iç pazar ve Hindistan, İrlanda ve İsrail gibi dış pazar odaklı stratejilerle örnek teşkil eden ülkeleri yakalamak için Türkiye nin önemli bir potansiyeli olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Ülke olarak sahip olduğumuz avantajları, yüksek genç nüfusu, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek potansiyel 1,5 milyondan fazla KOBİ nin varlığı, jeopolitik konumu, Gümrük Birliği üyeliği ile Avrupa, Türkî Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarlarında dini, etnik ve ticari ilişkiler olarak sıralamaktadır. Türkiye nin başarılı diğer ülke örneklerinden faydalanarak ve konumunu, kaynaklarını göz önüne alarak, iç ve dış pazar odaklı, özgün modelini oluşturması gerektiğini vurgulayan ilk bölümde ayrıca genel durumu özetleyen istatistikî bilgilere ve açıklayıcı grafiklere de yer verilmektedir. Yazılım sektörünün gelişmesi ve kalkınmaya yönelik bir güç haline dönüşebilmesi için hayati öneme sahip bir konu olan destek ve teşvikleri kapsamlı bir biçimde değerlendiren Hüseyin Rahmi Çetin, kaleme aldığı bölümde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan destekleri ayrıntılı olarak ele almaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Tezleri (SANTEZ) Programı, Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve Teknogirişim Sermayesi Desteği olarak sıralanan bu programlara ilişkin istatistikî bilgiler bu programların yaygınlaşmasına

6 ve etkinliğine işaret etmektedir. Akademik dünyada üretilen teorik bilginin sanayiye uyarlanabilmesinin önemine atıf yapan Çetin, desteklenen bu projelerin teknolojik bir ürün veya yöntem olarak sonuçlandığını ve proje ortağı firmalar tarafından ticarileştirilerek firmalara ciddi bir rekabet gücü üstünlüğü ve ülkeye ise katma değer sağladığına dikkat çekmektedir. nde Dış Ticaret başlığı altında kaleme alınan üç alt bölümde ise sektörün yazılım ihracatı ve ithalâtına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra sosyal medyaya, mobil uygulamalara ve oyunlara yönelik geliştirilen yerel yazılımlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir. Yazılım ihracatını ve fırsatları değerlendiren Mustafa Canlı analizinde temel olarak sektörün ihracat konusunda henüz hedeflenen noktadan uzak olan noktada olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat hedefi ve bunun 10 milyar dolarlık bölümünün yazılım sektörüne ait olmasının hedeflendiği noktada, 2012 yılından itibaren, sektörün her yıl ihracatını ve boyutunu %31 kümülatif artırması gerekeceğine dikkat çekmektedir. Diğer sektörlere kıyasla daha hızlı büyüyen bir sektör olsa dahi, sözkonusu bu hedeflere ulaşmak için yazılım sektöründe köklü ve radikal bazı değişikliklere ihtiyaç olduğu tezi analizin tümüne ilişkin motivasyonu destekler niteliktedir. Yazılım İthalâtı ve Tehditleri başlığı altında R. Erdem Erkul ve Anıl Çekiç gelecek 5 yıl için Türkiye de yazılım ithalatı projeksiyonunu ele almakta ve dünyadaki beklentilerin Türkiye için de geçerli olması yönünde beklentiye sahip olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Öte yandan HP, IBM ve Microsoft gibi büyük üreticilerin özellikle yazılım alanında gösterecekleri büyümenin Türkiye için de sözkonusu olabileceğini düşünmek gerektiğini vurgulayan yazarlar, FATIH projesi kapsamında Türkiye nin yeni bir teknoloji aktarma merkezi olma yönündeki hedefinin tüm dünya şirketlerince kabul edilerek dile getirilmekte olduğu üzerinde durmaktadır. Zeynep Baktır ise kaleme aldığı üçüncü alt bölümde, sosyal medyaya, mobil uygulamalara ve oyunlara yönelik yerel yazılımlara ilişkin bir değerlendirme yaparken özellikle Türkiye nin sosyal medyayı kullanma yaygınlığına ve başarısına atıf yaparak karşılaştırmalı istatistiklere yer vermekte ve yaygınlaşan sosyal ağların web tabanlı yazılımların hedef kitlesini çok daha fazla tabana yaydığını ve sundukları uygulamalarla gerek ticari gerek sosyal alanda birçok fırsatı beraberinde getirdiklerini ifade etmektedir.

7 Sektöre ilişkin bir diğer önemli konu olan yazılım sektöründeki işbirliklerini Aydın Kolat ayrıntılı olarak ele almaktadır. Dördüncü bölümü oluşturan bu çalışma, ulusal veya uluslararası düzeyde rekabetin en üst düzeyde olduğu yazılım sektöründe, bireylerin kendi aralarında işbirliğine gitmelerinin, birlikte genel kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yapmalarının ve daha sonra bu Ar-Ge sonuçlarını kendi özel alanlarında uygulamalarının sağlayacağı avantajları değerlendirmektedir. Sayın Kolat, rekabet öncesi işbirliği olarak da adlandırılan bu yöntemin, iyi uygulanabilirse, sektörün bilinçli ve güvenli bir şekilde büyümesine imkân sağlayacağını ifade etmekte ve tarafların hepsinin kazançlı çıkacağını vurgulamaktadır. Yazılım üretimine ve kullanımına yönelik standartların ve belgelendirmenin önemini ele alan Mariye Umay Akkaya, gerek yazılım geliştirme aşamasında gerekse nihai yazılım ürünlerinin belli standartlara uygunluğunun bağımsız kuruluşlar tarafından test edilip, denetlenmesi sonucunda daha olgun, verimli, güvenli yazılımlar elde etmenin önemini vurgulamakta ve bilginin depolanması, kullanılması ve paylaşılması aşamalarını kaliteli, etkin ve verimli kılacağını ve maliyet ve zaman kazancına sebep olacağını ifade etmektedir. Son bölümü ise, bilişim sektöründe temel girdi olarak insan kaynağının önemini vurgulayan Murat Duran ın değerlendirmeleri oluşturmaktadır. Bilişim sektöründe kalıcı bir yer edinmenin birinci kuralı olarak insan kaynağında düzenli ve sürdürülebilir bir dengenin kurulmasına dikkat çeken Duran, analizinde, bilişim sektöründe insan kaynağının daha mutlu ve daha kazançlı olması için gerekli değişkenlerin neler olduğu, nasıl sağlanacağı, nasıl tatmin edici yapıda olacağı sorusuna cevap aramaktadır. Sektöre ilişkin kapsamlı bir analizin ilk adımı ve çıktısı olarak değerlendirilmesi gereken bu çalışma, bir bütün olarak gerek sektör temsilcilerine, gerek ilgili sivil toplum, meslek ve kamu kuruluşlarına ve gerekse de ilgili alanda çalışma yapan akademisyenlere yol gösterici olarak tasarlanmış ve birbirini tamamlayıcı nitelikte konuların alanının uzmanı kişilerce kaleme alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, 29 Aralık 2011 de düzenlenen ve geleceğe yönelik önemli hedeflere sahip sektör analizinin ilk adımını oluşturan konferansın oluşumu için destek veren ODTÜ- TEKPOL ve SDE akademisyenlerinin, sektör temsilcilerinin ve bürokratların emeği sonucunda ortaya çıkan bu çalışmaya doğrudan veya dolaylı olarak emeği geçen herkese sektörün çalışanları ve geleceği adına müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Murad TİRYAKİOĞLU

8 Türkiye de 8 1. Türk Gülara TIRPANÇEKER Genel Durum, Potansiyel Fırsat ve Tehditler Avrupa Komisyonu kapsamında yapılan bir araştırmaya göre, yazılım sektörü 22 sektör içinde Ar-Ge faaliyetlerine en çok kaynak ayıran 5. Sektör olarak belirlenmiştir. Ancak Ar-Ge yoğunluğu bakımından 2. sırada yer almaktadır. Dünya ülkeleri bilgi ekonomisine dönüşme ve bilgi toplumu olma yolunda bir yarış ve rekabet içerisindedir. Avrupa Birliği nin Lizbon Stratejisi adı altında aldığı kararda olduğu gibi bilgi toplumuna geçme ve bu şekilde bilgiye dayalı bir ekonomi haline gelme çok önemli hale gelmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ni (BİT) kullanmanın büyüme, rekabet ve istihdamı körüklediği, vatandaşların yaşam kalitesini artırdığı da bir gerçektir. En düşük yatırımla en yüksek istihdamı ve en fazla katma değeri yaratan bir sektör olması itibariyle yazılım sektörü ekonominin yeni kalkınma gücü olarak nitelendirilebilir. Yazılımın yarattığı katma değerin ihracata, diğer sektörlerdeki rekabetçiliğe, Ar-Ge faaliyetlerine, gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) ve istihdamın artırılmasına önemli etkileri vardır. Bununla birlikte yazılım sektörü Ar-Ge faaliyetlerine en çok katkı sağlayan sektörlerden biridir. (Grafik 1.1.) Dünyada yazılıma yönelik yatırımların % 25 ini Ar-Ge yatırımları oluşturmaktadır. Örneğin, Yeni Zelanda da bu oran % 34 tür. Avrupa Komisyonu kapsamında yapılan bir araştırmaya göre, yazılım sektörü 22 sektör içinde Ar-Ge faaliyetlerine en çok kaynak ayıran 5. sektör olarak belirlenmiştir. Ancak Ar-Ge yoğunluğu bakımından 2. sırada yer almaktadır. Aynı araştırmaya göre, yazılım sektörünün toplam Ar-Ge yatırımı 26.5 milyar Avro olup Ar-Ge yatırımları payı % 7,3 tür. (Grafik 1.2.) ABD nin yazılımla ilgili patent sayısı 4695 dir. ABD yi AB-25 ülkeleri ve Japonya takip etmektedir. (Grafik 1.3.)

9 Grafik 1.1. Yazılım Alanında Ar-Ge Harcamalarının Ülke Çapında Toplam Ar-Ge Harcamaları İçindeki Payı Türkiye de 9 Kaynak: Capital Services Database Grafik 1.2. Dünyada Yazılımla İlişkili Patent Dağılımı (%) Kaynak: OECD Patent Database Yazılımın tüm sektörler içerisinde ülke ekonomisi için yarattığı katma değer tek başına OECD ortalamasında % 1,5 ila % 3 arasında değişmektedir. Yapılan % 22 BİT yatırımıyla % 58 üretkenlik sağlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yazılım ürünleri ve yazılım hizmetleriyle ilgili harcamalar 258 milyar Avro tutarında olup, bu harcama birlik ülkelerinin GSYİH ortalamasının %2,6 sını oluşturmaktadır. OECD ülkelerinde yapılan yazılım yatırımları ülkelerin ortalama GSYİH nın % 0,5 ila % 2,7 arasında yükselme- Yazılımın tüm sektörler içerisinde ülke ekonomisi için yarattığı katma değer tek başına OECD ortalamasında % 1,5 ila % 3 arasında değişmektedir. Yapılan % 22 BİT yatırımıyla % 58 üretkenlik sağlanmaktadır.

10 Türkiye de 10 sini sağlamıştır. Hindistan da 2007 yılında yazılım üretiminden elde edilen gelir, GSYİH nın % 5,2 sini oluşturmuştur. Oysa bu oran 1998 yılında % 1,2 düzeyinde idi. Hindistan da yazılım ve hizmetler ihracatı rakamları ise 2010 yılı itibariyle 60 milyar dolardır. Grafik Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Üretkenliğe Katkısı- AB Ülkeleri (%) Yazılım sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yazılım sektöründeki gelişme aynı zamanda ülkenin işsizlik oranında da önemli bir azalma sağlamaktadır. Kaynak: EUREKA/CELTIC Purple Book Yazılım sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yazılım sektöründeki gelişme aynı zamanda ülkenin işsizlik oranında da önemli bir azalma sağlamaktadır. Yazılım sektörü kadınların ve engellilerin istihdamında da önemli imkânlar sunmaktadır. Yazılım üretimi konusunda başarı öyküsü haline gelmiş Hindistan da yazılım sektörüne yönelik girişimlerin başladığı yıllar olan 80 li yılların ikinci yarısında yazılım sektöründeki iş gücü 2000 li yılların başında yaklaşık 48 kat artarak kişiye ulaşmıştır. Yazılım sektörünün hızlı bir gelişme gösterdiği 2000 li yıllarda ise yazılım sektöründeki istihdam ortalama yıllık % 40 artarak 2004 yılında kişiye ulaşmıştır. Aynı zamanda İsrail de de, sektörün istihdam ettiği insan sayısı yılları arasında den e çıkmıştır ve On yılda % 65 istihdam artışı olmuştur. Bu ülke örneklerinden görüleceği gibi yazılım sektörünün stratejik sektör olmasıyla birlikte işsizlik önemli bir ölçüde azalmıştır. İş İstatistikleri Bürosu, ABD de 2006 yılında, yazılımla ilgili sadece tek bir kategoride (yazılım mühendisleri kategorisi) istihdam sayısının civarında olduğunu bildirmiştir. Büro, 2016 yılına kadar bu sayının % 38 oranında artacağını tahmin etmektedir. Bu ülkeler, yazılım sektörünü stratejik sektör olarak belirlemişlerdir ve yazılım üreterek birer başarı hikâyesi olmuşlardır.

11 Türkiye Neden Bir Başarı Hikâyesi Olmasın? Ekonominin tüm kollarını etkileyen yazılımı üretmek için en önemli girdi akıl ve yaratıcı güçtür. Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusumuzun yarısı 25 yaşın altındadır. Ayrıca BT kullanabilecek 1,5 milyondan fazla KOBİ miz vardır. Buradan yola çıkarak iyi bir iç potansiyele sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye nin jeopolitik konumu ve Gümrük Birliği üyeliği ile Avrupa, Türkî Cumhuriyetleri ve Ortadoğu pazarlarında dini, etnik ve ticari ilişkileri de dış pazarlar için sahip olduğumuz avantajlardır. Türkiye de 11 Hindistan, İrlanda ve İsrail dış pazar odaklı; Brezilya ve Arjantin de iç pazar odaklı bir strateji ile çok hızlı büyümüşlerdir. Türkiye; başarılı diğer ülke örneklerinden de faydalanarak ve konumunu ve kaynaklarını da göz önüne alarak, iç ve dış pazar odaklı olarak kendi modelini oluşturmalıdır. Türkiye, bilgi toplumu yönündeki önceliklerine karşılık iç talepteki büyüme beklentisini destekleyeceği, iç ve dış pazarda dengeli bir büyüme stratejisi yürütmelidir. İç pazardaki gelişim dış pazar için bir hazırlık niteliği taşımakla birlikte sektörün gelişimi için dış pazara yönelik politika ve stratejiler eşzamanlı oluşturulmalıdır. Stratejik sektör olarak bir yol haritası belirlenmelidir. Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojilerinin içinde bilgi teknolojilerinin, bilgi teknolojileri sektörü içinde de yazılım ve hizmetlerin yeterince büyük ve olması gereken noktada olmadığını söyleyebiliriz. IDC 2010 yılı verilerine göre, Türkiye bilişim pazarı 8,549 milyar ABD dolarıdır. Bu rakamın 6,944 milyar ABD dolarını donanım, 0,909 milyar ABD dolarını hizmet ve 0,696 milyar ABD dolarlık kısmını ise yazılım oluşturmaktadır. Buradan da görüleceği üzere, Türkiye bilgi teknolojileri pazarı donanım ağırlıklı bir yapıdadır. Dünya genelinde donanım tüm bilgi teknolojileri harcamasından % 39 pay alırken, bu oran Türkiye de yaklaşık % 81 seviyesindedir. Bilgi teknolojileri pazarının % 19 u ise yazılım ve hizmetlerden oluşmaktadır. Donanım ağırlıklı bu yapının, önümüzdeki yıllarda, yazılım ve hizmetler alanında daha fazla büyüyerek değişmesi gerekmektedir. TÜBİTAK-MAM verilerine göre; Türkiye de yaklaşık adet yazılım üreten yerli firma yer almaktadır, sektör şirketleri KOBİ yapısındadır ve ölçekleri küçüktür, sermaye yapıları güçlü değildir. (Grafik 1.4.) Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojilerinin içinde bilgi teknolojilerinin, bilgi teknolojileri sektörü içinde de yazılım ve hizmetlerin yeterince büyük ve olması gereken noktada olmadığını söyleyebiliriz. IDC 2010 yılı verilerine göre, Türkiye bilişim pazarı 8,549 milyar ABD dolarıdır. Bu firmaların yaklaşık % 35 i, teknoloji geliştirme merkezlerinde yer almaktadır ve % 87,2 si KOBİ yapısındadır. Diğer bir ifadeyle; % 51 i 10 kişiden

12 Türkiye de 12 az, % 35,7 si kişi arasında, % 9,8 i kişi arasında ve % 3 ü ise 250 kişiden fazla işgücü istihdam etmektedir. Grafik 1.4. nde Faaliyet Gösteren Firmaların Ölçeklerine Göre Dağılımı (%) Sektördeki yazılım geliştiricilerin yaklaşık % 47 si İstanbul da, % 33 ü Ankara da çalışmaktadır. Yazılım üreten firmaların % 35 i teknoloji geliştirme merkezlerinde yer almaktadır ve bu firmaların büyük çoğunluğu da sırasıyla Bilkent, ODTÜ ve İTÜ teknokentlerinde bulunmaktadır. Kaynak: TÜBİTAK-MAM Sektördeki yazılım geliştiricilerin yaklaşık % 47 si İstanbul da, % 33 ü Ankara da çalışmaktadır. Yazılım üreten firmaların % 35 i teknoloji geliştirme merkezlerinde yer almaktadır ve bu firmaların büyük çoğunluğu da sırasıyla Bilkent, ODTÜ ve İTÜ teknokentlerinde bulunmaktadır. (Grafik 1.5.) Grafik 1.5. Yazılım Firmalarının Teknokentlere Göre Dağılımı (%) Kaynak: TÜBİTAK-MAM

13 Yine TÜBİTAK-MAM verilerine göre, Türkiye de; üretim ve otomasyon, telekom, enerji, elektrik ve elektronik, finans, lojistik, tekstil, eğitim, medya, savunma, sağlık, turizm, inşaat, kamu alanlarında yazılım geliştirilmektedir. (Grafik 1.6.) Türkiye de 13 Grafik 1.6. Geliştirilen Ulusal Yazılımların Alansal Dağılımı Kaynak: TÜBİTAK-MAM İGEME kayıtlarına göre, bugün 100 civarında firma, 50 ülkeye, 12 serbest bölgeye yazılım ihracatı yapmaktadır ve geliştirilen bu yazılımlar başta Amerika, Almanya, Irak, Kazakistan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Türk yazılım şirketleri; sağlık, savunma, mobil çözümler, CRM ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) alanlarında ihracat yapmaktadır. Yapılan ihracat 250 milyon ABD Doları civarındadır. Ekonominin gelişmesi, toplumsal refahın sağlanması, işsizliğin azalması, güvenilir ve sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yakalanması, dijital uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için, Türkiye daha fazla yazılım üretmeli ve ihraç etmelidir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri son yıllarda çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Buna paralel olarak yazılım sektöründe de değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler; Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service) yapısından sonra yakın bir zamanda gündeme gelen Bulut Bilişim sistemleri ile gerçekleşmektedir. Diğer hızlı gelişen yazılım alanı ise mobil yazılımlar ve uy- Ekonominin gelişmesi, toplumsal refahın sağlanması, işsizliğin azalması, güvenilir ve sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yakalanması, dijital uçurumdan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için, Türkiye daha fazla yazılım üretmeli ve ihraç etmelidir.

14 Türkiye de 14 gulamalardır. Dolayısıyla; yerli yazılım firmalarının da bulut bilişim, mobil yazılım gibi alanlara odaklanmaları, dikey pazarlar için ürün geliştirmeleri ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması gerekmektedir. 10. Ulaştırma Şurası nda ülkemizin bilgi ve iletişim sektöründeki 2023 yılı vizyonu ve hedefleri de ortaya konmuştur. Şura da açıklanan sonuç raporunda belirtilen; bilişim sektörünün 160 Milyar Dolara ulaşması ve bunun GSYİH daki payının % 8 e çıkarılması, yazılım sektörünün öncelikli alan olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının % 2 ye çıkarılması hedefleri son derece çarpıcıdır. Yazılım sektörünün gelişebilmesi için özel sektör, STK lar, üniversiteler ve kamu arasındaki işbirliği son derece önemlidir ve bu paydaşlara önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda devlete de görevler düşmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu nun 5. maddesine göre, elektronik haberleşme sektöründe araştırma, geliştirme projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelik yakın zamanda uygulamaya geçecektir. Kalkınma Bakanlığı hazırlamakta olduğu 10. Kalkınma Planı ile 2023 yılına kadar olan hedefleri belirleyeceklerini ve 2. Bilgi Toplumu Stratejisi ile bazı sektörel hedefleri koyacağını belirtmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da teknoloji geliştirme bölgeleri kuracağını ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyeceğini söylemektedir. Ekonomi Bakanlığı da yazılım ihracatı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Türkiye de sektörün potansiyelinin geliştirilmesi için önemli işler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ancak, henüz olmamız gereken noktada değiliz. Küresel ağa hazırlıklı olma (e-readiness) konusunda; Dünya Ekonomik Forumu raporu verilerine göre, 134 ülke arasında 61.; raporu verilerine göre, 133 ülke arasında 69.; raporu verilerine göre ise 138 ülke arasında 71. sıradayız. Yazılım sektörünün gelişebilmesi için özel sektör, STK lar, üniversiteler ve kamu arasındaki işbirliği son derece önemlidir ve bu paydaşlara önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda devlete de görevler düşmektedir. Dünya örnekleri incelendiğinde, yazılım sektörüne devlet tarafından sağlanan katkılar Devlet Doğrudan Destekleri, Devlet Teşvikleri ve Devlet Dolaylı Destekleri olarak üç ana başlıkta gruplanmaktadır: 1) Devlet Doğrudan Desteklerini; devletin, yazılım sektörü şirketlerine sağlayacağı geri ödemesiz (hibe) veya geri ödemeli (faizsiz-düşük faizli, belli bir dönem geri ödemesiz uzun vadeli kredi) nakdi katkılar olarak,

15 2) Devlet Teşviklerini; kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj, SSK primi, SSK işveren katkısı ve KDV de uygulanacak istisnalar/ertelemeler/azaltmalar olarak, Türkiye de 15 3) Devlet Dolaylı Desteklerini; yazılım satışlarının artırılmasını sağlayacak pozitif ayrımcılık da dahil olmak üzere uygulamaya konacak enstrümanlar; KOBİ lere yazılım satın almalarına ilişkin sağlanacak KOSGEB destekleri, kamu satın almalarında yerel yazılım üreticilerinin ürünlerine öncelik/avantaj sağlanması vb. olarak, tanımlayabiliriz. Bu tür destek ve teşvikleri İrlanda, İsrail, Hindistan, Çin, Malezya, Tayvan ve Brezilya gibi ülkeler uygulamaktadırlar. Sektöre uygun özel yasa ve düzenlemeler getirilmesi; hızla gelişen teknolojiye göre hukuki düzenlemelerin, örneğin kişisel verilerin korunması yasa tasarısının kanunlaşması; bilişim hizmetlerinde standardizasyon ve sertifikasyon uygulanması gibi konular da sektörümüzün gelişiminin hızla önünü açmasını sağlayacaktır. Tüm özellikleriyle, gelişmekte olan ülkelere bir fırsat penceresi sunan yazılım; GSYİH yı artıracak, ihracat rakamlarını büyütecek, işsizliği azaltarak genç nüfusun, engellilerin, kadınların ve kalkınmada öncelikli illerdeki genç nüfusun işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlayacak, yarattığı verimlilik etkisi ile kullanıldığı sektörlerin dünya ile rekabet etme yeteneklerini ve prodüktivitesini geliştirecek, Ar-Ge faaliyetlerinin kapasitesini, kalitesini ve niteliğini yükseltecek, Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümünde ve bilgi çağının ekonomisinde en önemli gücü olacaktır. Sektöre uygun özel yasa ve düzenlemeler getirilmesi; hızla gelişen teknolojiye göre hukuki düzenlemelerin, örneğin kişisel verilerin korunması yasa tasarısının kanunlaşması; bilişim hizmetlerinde standardizasyon ve sertifikasyon uygulanması gibi konular da sektörümüzün gelişiminin hızla önünü açmasını sağlayacaktır.

16 Türkiye de ne Yönelik Destek ve Teşvikler Hüseyin Rahmi Çetin Sosyal yaşamdan, ekonomiye, ekonomiden, siyasete kadar yaşamın tüm alanlarında teknolojinin talep edilmesi, diğer bir ifadeyle teknolojik bağımlılığın oluşması, daha ileri teknolojiler üretilmesinin yanı sıra bu alanda koordinasyonun gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Rekabet gücü, günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve toplumsal refah seviyesinin bir göstergesi haline gelmiştir. Gelişmiş tüm ülkeler kıyasıya bir yarış içindedirler. Hedef, dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmektir. Bir ülkedeki bilgi ve yeni teknoloji üretme kabiliyetinin, o ülkenin rekabet gücünü belirlediği gerçeğinden hareketle Ar-Ge ve yenilikçilik (inovasyon) faaliyetlerine daha fazla önem vermemiz gereği açıktır. Bunun yanında sosyal yaşamdan, ekonomiye, ekonomiden, siyasete kadar yaşamın tüm alanlarında teknolojinin talep edilmesi, diğer bir ifadeyle teknolojik bağımlılığın oluşması, daha ileri teknolojiler üretilmesinin yanı sıra bu alanda koordinasyonun gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Yapılan çalışmalarla kendi özgün teknolojisini üreten, bu teknolojiyi uluslararası pazarlarda markalara dönüştürebilen ülkeler, uluslararası ekonomik süreçlerde söz sahibi olmaktadırlar. Bilim ve teknoloji, bir ülkenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal gelişmesinin en önemli unsurlarından olup, bu alanlarda uygulanan politikalar bu gelişimin hızını ve yönünü belirlemektedir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirdiklerini görmekteyiz. Dünyada birçok ülke, yeni yüzyılın baskın yönelimi haline gelen bilgi ekonomisine geçiş ve bilgi toplumuna dönüşüm için kendilerini hazır hale getirmeye çalışmaktadır. Günümüzde teknoloji geliştirme, sanayileşme ve sanayileşirken de ileri teknolojiden yararlanarak yeni alanlar ve ürünler

17 oluşturma yarışı her geçen gün daha ileri bir boyuta ulaşırken, bu yolla erişilen güç, ülkeler için dünya piyasalarında büyük bir rekabet alanını da beraberinde getirmektedir. Türkiye de 17 Gelişmiş ülkelerde ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü, bilgi ve deneyim birikimi, Ar-Ge ve yenilikçilik alt yapısı, modern haberleşme ağı, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, kaliteden ödün vermemek ve ürün yelpazesinde zenginlik gibi kriterler rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün, sahip oldukları bilimsel ve teknolojik bilgiyi, entegre süreçler içinde ürüne ve toplumsal kalkınmaya dönüştürebilen ülkeler ile bu süreç entegrasyonunu başaramamış ülkeler arasındaki anlayış ve uygulama farkı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tanımlamasında kullanılan önemli araçlardan biri olmuştur. Teknolojik ilerlemelerin ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı bu yapı, işletmeleri yoğun ve dinamik bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmeye zorlamaktadır. Böylesi bir ortamda yenilik, birçok ulus ve işletme için rekabet üstünlüğü elde etmenin temel kaynağını oluşturmaktadır. Küresel ekonominin kuralları, bir işletmenin rekabetçi pazar koşullarında ayakta kalabilmesi için ya yenilikleri yakından takip ederek organizasyonel yapılarına uygun biçimde adapte etmeyi ya da yeniliklerin bizzat kendileri tarafından geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, bir işletmenin yenilik odaklı stratejilere sahip olması, hem rekabet gücünü artırmasında hem de varlığını koruma ve sürdürülebilirliğini sağlaması konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Yenilikçiliğin en önemli aracı ise Ar-Ge çalışmalarıdır. Yenilik faaliyetleri gerek ülkelerarası, gerekse işletmeler arası rekabette bir ürünü müşteri isteklerine göre üretme ve sunma, bu üretimi ve sunuşu ekonomik bir şekilde gerçekleştirmenin yanı sıra yeni ürün üretip pazara sürmek de işletmeler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Günümüzde rekabetçi üstünlük elde edebilmek için işletmelerin kendilerini tamamen farklı bir biçimde yeniden tanımlaması, temel stratejilerini yeniden yaratması, içinde bulunduğu sektörü yeniden keşfetmesi yani rakiplerinden farklı olabilme ve ürün ve hizmetlerinde fark yaratabilme yeteneğine sahip olması gerekir. İşletmelerin yürüttüğü yenilik odaklı faaliyetler, Ar-Ge yatırımları ile artmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri yoğun işletmeler genellikle geliştirilmiş başarı oranı elde ederler. Günümüzde, ancak yenilikçi işletmelerin rekabet üs- Yenilik faaliyetleri gerek ülkelerarası, gerekse işletmeler arası rekabette bir ürünü müşteri isteklerine göre üretme ve sunma, bu üretimi ve sunuşu ekonomik bir şekilde gerçekleştirmenin yanı sıra yeni ürün üretip pazara sürmek de işletmeler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

18 Türkiye de 18 tünlüğünün olabildiği bir yapıda, işletmelerin Ar-Ge yatırımlarına gereken önemi vererek yenilikçi faaliyetlerini artırmaları başarı için anahtar unsur konumundadır. Tüm gelişmiş ülkeler, Ar-Ge çalışmalarını yaygınlaştırmak, bilgi üretmek, nitelikli insan gücünü verimli bir şekilde değerlendirmek, geliştirip ürettikleri yüksek katma değerli ürünleri dünyaya pazarlayabilmek için ileri teknolojinin üretimi ve kullanımına önem vermekte ve bunun için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına büyük miktarda fon ayırmaktadırlar. Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ülkemiz ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması ülkemiz için de oldukça önem arz etmektedir. Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ülkemiz ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması ülkemiz için de oldukça önem arz etmektedir lı yılların başından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, üretim süreçlerinde verimliliğe ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlamış, bilgi, üretim ve tüketim süreçlerinde en kritik faktör olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilgi teknolojilerinin hızla gelişimi, bu gelişmelere aynı hızda ayak uydurabilecek bir toplum yapısını gerektirmektedir. Üretilen bilginin yaygınlaştırılması, kullanılması ve yönlendirilmesinde insan faktörü büyük önem taşıdığından, insan kaynakları bilgi toplumunun temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelerin ekonomik yaşamlarında giderek artan önemi dikkate alındığında; sektörün stratejik önemi daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin bilgi üretme, ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, bilgi toplumuna dönüşümü sağlayabilmesi için yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi bir yapıda bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olması gerekmektedir. Günümüzde internet, bireylerin bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli altyapılardan biri haline gelmiştir. İnsanların genel olarak yaşam tarzlarını derinden etkilemekte olan bu teknolojinin her gün artan oranlarda kullanımı doğal olarak BT ürün ve hizmetlerine olan talebi de artırmaktadır. Bu anlamda, geniş kitlelerin edinebileceği kadar ucuz ve bu kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalitedeki internet erişim imkânları BT sektörünün gelişimini hızlandırıcı bir faktördür. Teknolojik gelişmenin önemli göstergelerinden biri de, üretilen bilginin ticarileştirilerek katma değere dönüştürülmesidir. Bu nedenle günümüzde

19 bilgi ve teknoloji üretiminde üniversite-sanayi işbirliği ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir. Türkiye de 19 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 21. yüzyılın bu yeni gerçeklerinden hareketle; 2 Kanun ve 1 Kanun Hükmünde Kararname ile sanayi Ar-Ge nin desteklenmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirmesini hedefleyen 5 ayrı program uygulamaktadır. Kısaca bunlar: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Tezleri Programı, Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve Teknogirişim Sermayesi Desteği dir. Bu programların tümünün mantıksal mimarisi ve uygulama yöntemleri, ülkemizin temel ihtiyaçları ve kabiliyetleri daha önce belirtilen uluslararası gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yürütülen programlarla; para Ar-Ge yoluyla teknolojiye, çıkan teknoloji ise inovasyon yöntemleriyle kazanca ve toplumsal refaha dönüştürülmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca yürütülen Ar-Ge Destek programları ve programların başladığı tarihten bugüne kadar sağlanan gelişme şu şekildedir: Bugüne kadar kurulmuş olan 43 teknoparktan 31 i faaliyete geçmiştir. Bu bölgelerde yer alan Ar-Ge firma sayısı a, istihdam edilen personel sayısı ya, tamamlanan proje sayısı ye, üzerinde çalışılan proje sayısı e ulaşmış bulunmaktadır. İhracat 540 Milyon Dolara, yabancı firma sayısı 65 e, bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 450 Milyon Dolara ve alınan patent sayısı ise 301 e ulaşmıştır. Ayrıca, bölgelere hibe olarak toplam TL ödenek sağlanmıştır. Teknoparklarda yürütülen projelerin %56 sı ise yazılım ve bilişim sektörlerine aittir. Üniversitelerimizde yürütülen tez projelerinin sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemleri olarak sonuçlandırılmasını hedefleyen Sanayi Tezleri Programı SAN-TEZ kapsamında yılları arasında toplam proje başvurusu yapılmış olup, bu projelerin 244 ü ile ilgili değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir ve değerlendirilmesi tamamlanan 936 projenin 401 i desteklenmeye başlanmıştır. Bugüne kadar kurulmuş olan 43 teknoparktan 31 i faaliyete geçmiştir. Bu bölgelerde yer alan Ar- Ge firma sayısı a, istihdam edilen personel sayısı ya, tamamlanan proje sayısı ye, üzerinde çalışılan proje sayısı e ulaşmış bulunmaktadır. Desteklenen bu projelerden kısa sürede 87 si teknolojik bir ürün veya yöntem olarak sonuçlanmış ve proje ortağı firmalarımız tarafından ticarileştiri-

20 Türkiye de 20 lerek firmalarımıza ciddi bir rekabet gücü üstünlüğü ve ülkemize ise katma değer sağlamıştır. Yürütülen projelerin 32 si bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne aittir. Diğer taraftan, büyük sanayi işletmelerinin emek yoğun üretimden bilgi yoğun üretime dönüşümlerini hedefleyen 2008 yılında başlatılan program kapsamında geçen 3 yıllık süre içerisinde yerli ve yabancı toplam 129 Ar- Ge Merkezi başvurusu yapılmış ve onaylanan Ar-Ge merkezlerinin sayısı 102 ye ulaşmıştır. Bu merkezlerde çalışan Ar-Ge personel sayısı ya, Ar-Ge harcamaları ise 4,9 Milyar TL ye ulaşmıştır. Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen firmaların 13 ü ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca kurulmasına onay verilen Ar-Ge merkezlerinde, önemli ölçüde Ar-Ge personeli istihdamı sağlandığı gibi ülkemizde GSYİH dan Ar- Ge ye ayrılan pay içerisindeki özel sektör oranı uzun yıllar sonra ilk defa % 50 nin üzerine çıkmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca kurulmasına onay verilen Ar-Ge merkezlerinde, önemli ölçüde Ar-Ge personeli istihdamı sağlandığı gibi ülkemizde GSYİH dan Ar-Ge ye ayrılan pay içerisindeki özel sektör oranı uzun yıllar sonra ilk defa % 50 nin üzerine çıkmıştır. Araştırma, geliştirme ve inovasyondan bahsederken, teknoloji geliştirmede bir ülkenin en önemli itici gücü olan ve tüm dünyada yeni teknolojilerin geliştirilmesinde büyük pay sahibi olan genç girişimcilerden bahsetmemek mümkün değildir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nda 2009 yılından itibaren, ülkemizin geleceğinde büyük rol oynayacak genç girişimcilerimizin desteklenmesi amacıyla Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başlatılmıştır. Program kapsamında yılları arasında yapılan toplam başvurudan 452 si desteklemeye değer bulunmuş ve sonuç olarak 452 yeni ve yenilikçi işletmenin kuruluşu sağlanmıştır. Bu işletmelerin 198 i ise yazılım ve bilişim alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu programla ilgili olarak, yıllık 10 Milyon TL olan toplam ödenek, 12 Nisan 2011 tarihli düzenleme ile yıllık 50 Milyon TL ye yükseltilmiştir, yani her yıl 500 yenilikçi genç girişimcinin desteklenmesine olanak sağlanmıştır. Ülkemizin 2023 yılına kadar daha yüksek bir rekabet gücüne kavuşması ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi bugün yürüttüğümüz çalışmaların başarısına bağlıdır. Dolayısıyla anılan programlarla; ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değeri ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesini hedef alarak üretilen bilginin katma değere dönüştürülmesi-

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu

Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu 29.Mayıs.2012, 19.Aralık.2012 ve 09.05.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilişim Sektörü ile Kalkınma Bilişim Ekonomisi çalıştayı sonuçları sonucunda belirlenen strateji

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı