GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ AIP GEN TURKEY 14 FEB 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ AIP GEN 4.2-1 TURKEY 14 FEB 08"

Transkript

1 AIP GEN GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ Yol Ücretleri Sistemi Uygulama Şartları Madde 1 1. Akit Devletlerin sorumluluğundaki havasahasında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının "Standartlar ve Tavsiyeli Uygulamalar" uyarınca saptanan prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilen her uçuş için bir ücret alınır. Bu havasahası yol ücretleri amaçlı olarak Akit Devletler tarafından belirlenen ve listesi Ek 1 de verilen en-route ücretlendirme sahalarına bölünür 2. Ücret, Akit Devletlerce "en-route" hava seyrüsefer tesisleri ve hizmetleri ile Yol Ücretleri Sisteminin işletilmesi sebebiyle maruz kalınan maliyetler ve Eurocontrol'un Sistemi işletme maliyetleri karşılığını oluşturacaktır. 3. Belirli bir ücretlendirme sahasında oluşan ücretlere katma değer vergisi (KDV) uygulanabilir. EUROCONTROL bu durumda sözkonusu vergiyi ilgili Devlet ile mutabık kalınacak şartlara ve kurallara göre tahsil edebilir. GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES Conditions of Application for the Route Charges System Article 1 1. A charge shall be levied for each flight performed in accordance with the procedures laid down in application of the Standards and Recommended Practices of the International Civil Aviation Organization in the airspace falling under the responsibility of the Contracting States. For route charge purposes, this airspace shall be divided into en-route charging zones, as defined by the Contracting States and listed in Annex The charge shall constitute remuneration for the costs incurred by Contracting States in respect of en route air navigation facilities and services and the operation of the Route Charges System, and for the costs incurred by EUROCONTROL in operating the System. 3. The charges generated in a given charging zone may be subject to value added tax (VAT). EUROCONTROL may, in that case, recover the said tax under the conditions and in accordance with the procedures agreed with the Contracting State(s) concerned. 4. Belirli bir ücretlendirme sahasında oluşan ücretlere teşvik sistem(ler)i uygulanabilir. EUROCONTROL bu durumda sözkonusu teşvik sistem(ler)ini ilgili Akit Devlet(ler) ile mutabık kalınacak şartlara ve usullere göre uygulayabilir. 4. The charges generated in a given charging zone may be subject to incentive scheme(s). EUROCONTROL may implement the incentive scheme(s) under the conditions and in accordance with the procedures agreed with the Contracting State(s) concerned. 5.Ücreti ödemekle yükümlü kişi, hava taşıtının uçuşun gerçekleştirildiği andaki işletmecisidir. İşletmecinin kimliği bilinmiyorsa hava taşıtının sahibi, işletmecinin kim olduğunu ispat edinceye kadar, işletmecisi olarak farzedilecektir. Madde 2 Ek 1 de listesi verilen ücretlendirme sahaları havasahasına giren her uçuş için tek bir ücret (R) alınır; bu ücret sözkonusu uçuşun herbir ücretlendirme sahası havasahasında oluşan ücretlerin toplamına eşittir: 5.The person liable to pay the charge shall be the person who was the operator of the aircraft at the time when the flight was performed. If the identity of the operator is not known, the owner of the aircraft shall be regarded as the operator unless he proves which other person was the operator. Article 2 For each flight entering the airspace of the charging zones listed in Annex 1 a single charge (R) shall be collected equal to the sum of the charges accruing in respect of that flight in the airspace of the charging zones concerned:

2 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY R = ri N Bir ücretlendirme sahasında (i) yapılan uçuşlardan kaynaklanan ferdi ücret (ri) Madde 3 hükümleri uyarınca hesaplanır. R = ri N The individual charge (ri) for flights in a charging zone (i) shall be calculated in accordance with the provisions of Article 3. Madde 3 Belirli bir ücretlendirme sahası (i) içindeki bir uçuş için ücret aşağıdaki formüle göre hesaplanır: ri = ti x Ni Bu formülde; (ri) ücreti, (ti) hizmet birim fiyatını, (Ni) ise sözkonusu uçuşa tekabül eden hizmet birimleri sayısını gösterir. Madde 4 Belirli bir uçuş için, önceki maddede anılan hizmet birim sayısı (Ni), aşağıdaki formül uygulanmak suretiyle bulunur: Ni = di x p Bu formülde (di) ücretlendirme sahası (i) içindeki mesafe katsayısını, (p) ise ilgili hava taşıtının ağırlık katsayısını gösterir. Article 3 The charge for a flight in a given charging zone (i) shall be calculated in accordance with the following formula: ri = ti x Ni where (ri) is the charge, (ti) the unit rate of charge and (Ni) the number of service units corresponding to such a flight. Article 4 For a given flight, the number of service units, designated (Ni) referred to in the foregoing article shall be obtained by means of the following formula: Ni = di x p where (di) is the distance factor in respect of the charging zone (i) and (p) the weight factor for the aircraft concerned. Madde 5 1. Mesafe katsayısı (di) aşağıdaki noktalar arasında kilometre olarak ifade edilen kuş uçuşu mesafenin (ortodromik mesafe)* yüze (100) bölünmesiyle bulunur: - Ücretlendirme sahası (i) içindeki kalkış havameydanı veya bu havasahasına giriş noktası ile - bu ücretlendirme sahası (i) içindeki ilk varış meydanı veya bu sahadan çıkış noktası. Bu giriş ve çıkış noktaları, sözkonusu havasahasının yanal sınırlarının uçuş planında tanımlanan yollar ile kesiştiği noktalardır. Söz konusu uçuş planı, ilk verilen uçuş planına işletmeci tarafından getirilen her türlü değişiklik ile hava trafik akış yönetim önlemleri sebebiyle işletmeci tarafından onaylanan her türlü değişikliği içerir. Article 5 1. The distance factor (di) shall be obtained by dividing by one hundred (100) the number of kilometres in the great circle distance between: - the aerodrome of departure within, or the point of entry into, the charging zone (i). and - the aerodrome of first destination within, or the point of exit from, that charging zone (i). The aforesaid entry and exit points shall be the points at which the lateral limits of the said airspace are crossed by the route described in the flight plan. This flight plan incorporates any changes made by the operator to the flight plan initially filed as well as any changes approved by the operator resulting from air traffic flow management measures. AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

3 AIP GEN Hiçbir mola inişi yapmaksızın kalkış havameydanında sona eren (sirküler uçuş) için aşağıdaki iki durum hariç 5.1 maddesi uygulanır: a. Sadece tek bir ücretlendirme sahasında yapılan sirküler uçuş için mesafe katsayısı, havameydanı ile uçuşun havameydanından en uzak noktası arasındaki ortodromik mesafenin kilometre saysı (2) ile çarpıldıktan sonra yüze (100) bölünmek suretiyle bulunur; b. Birden fazla ücretlendirme sahasında yapılan sirküler uçuş için, uçuşun havameydanından en uzak noktasını içeren ücretlendirme sahası haricinde 5.1 Maddesi uygulanır; sözkonusu saha içinse, mesafe katsayısı, bu saha içinde katedilen ortodromik mesafenin (sahaya giriş noktasıyla havameydanına en uzaktaki nokta ve bu nokta ile sahadan çıkış noktası arasındaki mesafenin) kilometre olarak ifadesinin yüze (100) bölünmesiyle elde edilen sayıdır. 3. Hesaplamaya esas alınacak mesafe, bir Akit Devlet arazisindeki her bir iniş ve kalkış için yirmi (20) kilometre azaltılacaktır. Madde 6 1. İki ondalıklı bir sayıyla ifade edilen ağırlık katsayısı (p), hava taşıtının seyrüsefer sertifikasında veya uçuş el kitabında veya herhangi bir eşdeğer resmi belgede belirtilen kalkıştaki azami ağırlığını tek ondalıklı metrik ton olarak gösteren sayının elliye (50) bölünerek kare kökünün alınması suretiyle aşağıda gösterildiği şekilde bulunur: p = Kalkıştaki azami ağırlık 50 Hava taşıtının belirtilen kalkıştaki azami ağırlığı ücret tahsilinden sorumlu kurumlarca bilinmiyorsa ağırlık katsayısı, sözkonusu hava taşıtının mevcudiyeti bilinen en ağır tipinin ağırlığı esas alınarak hesaplanır. 2. Aynı hava taşıtı için, birden fazla sayıda "kalkıştaki azami ağırlık" onaylanmışsa, ağırlık katsayısı, bu hava taşıtının tescil edildiği Devlet tarafından izin verilen en yüksek "kalkıştaki azami ağırlık" üzerinden hesaplanır. 2. For flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made (circular flights), article 5.1 is applicable, except in the following two cases: a. For a circular flight performed exclusively in a single charging zone the distance factor shall be obtained by dividing by one hundred (100) the number of kilometers in the great circle distance between the aerodrome and the most distant point from the aerodrome, multiplied by two (2); b. For a circular flight performed in more than one charging zone Article 5.1 is applicable, except in that charging zone containing the most distant point from the aerodrome, where the distance factor shall be obtained by dividing by one hundred (100) the number of kilometers in the total great circle distance between the point of entry into that charging zone and the most distant point from the aerodrome, and from this most distant point to the point of exit from that charging zone. 3. The distance to be taken into account shall be reduced by twenty (20) kilometres for each takeoff from and for each landing on the territory of a Contracting State. Article 6 1. The weight factor (p) - expressed as a figure taken to two decimals - shall be the square root of the quotient obtained by dividing by fifty (50) the number of metric tons - expressed as a figure taken to one decimal - in the maximum certificated take-off weight of the aircraft as shown in the certificate of airworthiness, the flight manual or any other equivalent official document, as follows: p = Max. take-off weight 50 Where the maximum certificated take-off weight of the aircraft is not known to the bodies responsible for the collection of the charge, the weight factor shall be calculated by taking the weight of the heaviest aircraft of the same type known to exist. 2. Where an aircraft has multiple certificated maximum take-off weights, the weight factor shall be established on the basis of the highest maximum take-off weight authorised for the aircraft by its State of registration.

4 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY 3. Ancak, işletmeci - hava taşıtı filosunda değişiklik yaptığını en geç değişikliğin yapıldığı takvim ayının son gününe kadar ve en az yıllık olarak - aynı tipin çeşitli versiyonlarından birden fazla sayıda hava taşıtı kullandığını EUROCONTROL a beyan etmişse, bu işletmecinin kullandığı aynı tip hava taşıtlarından her birinin ağırlık katsayısı, bu tipteki bütün hava taşıtlarının kalkıştaki azami ağrlıklarının ortalaması bazında saptanır. Bu katsayı her hava taşıtı tipi ve her işletmeci için yılda en az bir defa hesaplanır. 4. Ücretin hesaplanmasında, ağırlık katsayısı virgülden sonra iki rakam ihtiva eden bir sayı ile ifade edilir. Madde 7 1. Birim Ücret Fiyatı (ti) EURO olarak tespit edilir. 2. Ulusal parası EURO olmayan Akit devletler için, ilgili Devletçe aksi kararlaştırılmadığı sürece, birim ücret fiyatı her ay, EURO ile ulusal para arasındaki, uçuşun gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait ortalama kambiyo rayici uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır. Uygulanan kambiyo rayici, "Reuters" tarafından günlük BID rayici bazında hesaplanan "Kapanıştaki Çapraz Rayiçlerin" aylık ortalamasıdır. Madde 8 1. Aşağıda belirtilen uçuşlar yol ücretlerinden muaftır: a. kalkıştaki izinli azami ağırlığı iki (2) metrik tondan az olan hava taşıtları tarafından yapılan uçuşlar; b. münhasıran, resmi görev seyahatindeki, tahtta bulunan Hükümdarları ve yakın ailelerini, Devlet Başkanlarını, Hükümet Başkanlarını ve Bakanları taşımak için yapılan uçuşlar. Bu durumların, her defasında, uçuş planında uygun bir statü göstergesi veya açıklama ile belirtilmesi gerekir; c. münasip bir yetkili kuruluşun izniyle, arama ve kurtarma amacıyla yapılan uçuşlar. 2. Bunların dışında, Akit Devlet(ler) kendi sorumluluğundaki/sorumluluklarındaki belli bir 3. Where, however an operator has indicated to EUROCONTROL - by the last working day of the calendar month in which his aircraft fleet changed and least annually - that he operates two or more aircraft which are different versions of the same type, the average of the maximum take-off weights of all his aircraft of that type shall be taken for the calculation of the weight factor for each aircraft of that type. The calculation of this factor per aircraft type and per operator shall be effected at least once a year. 4. For the purpose of calculating the charge, the weight factor shall be expressed as a figure taken to two decimal places. Article 7 1. The unit rate of charge (ti) shall be established in Euros. 2. Unless decided differently by the Contracting State(s) concerned, the unit rate of charge for a charging zone for which the euro is not the national currency shall be recalculated monthly by applying the average monthly rate of exchange between the euro and the national currency for the month preceding the month during which the flight takes place. The exchange rate applied shall be the monthly average of the "Closing Cross Rate" calculated by Reuters based on daily BID rate. Article 8 1. The following flights shall be exempt from the payment of charges: a. flights performed by aircraft of which the maximum take-off weight authorised is less than two (2) metric tons; b. flights performed exclusively for the transport, on official mission, of the reigning Monarch and his/her immediate family, Heads of State, Heads of Government, and Government Ministers. In all cases, this must be substantiated by the appropriate status indicator or remark on the flight plan; c. search and rescue flights authorised by the appropriate competent body. 2. Furthermore, the Contracting State(s) concerned may, in respect of a given charging zone AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

5 AIP GEN uçuş ücretlendirme sahasında aşağıdaki uçuşlara da muafiyet tanıyabilirler: a. herhangi bir Devletin askeri uçakları tarafından gerçekleştirilen askeri uçuşlar; b. uçuş planında özel bir şerhle belirtilmiş olmak şartıyla, münhasıran bir pilot lisansı veya kokpit uçuş personeli belgesi almak amacıyla yapılan eğitim uçuşları. Bu uçuşlar sadece sözkonusu ücretlendirme sahası içinde yapılmış olmalıdır. Bu uçuşlarda hiçbir şekilde yolcu ve/veya kargo taşıması yapılmamalı ve uçuş hava taşıtının bir yere nakli veya konuşlandırılması amacıyla yapılıyor olmamalıdır; c. münhasıran, hava seyrüseferine yardımcı olarak kullanılan veya kullanılacak olan yerdeki donanımı kontrol veya test amacıyla yapılan uçuşlar. Sözkonusu hava taşıtının bir yere nakli veya konuşlandırılması amacıyla yapılan uçuşlar bunun dışındadır; d. hava taşıtının kalkış yaptığı havameydanında, arada hiçbir iniş yapılmaksızın, son bulan uçuşlar (sirküler uçuşlar). e. sözkonusu ücretlendirme sahası içinde sadece VFR olarak yapılan uçuşlar; f. münasip yetkili kuruluşun izniyle yapılan insani uçuşlar; g. gümrük ve polis uçuşları. Madde 9 Yol ücreti, Ek 2'deki Ödeme Şartları uyarınca EUROCONTROL Genel Merkezinde ödenir. Hesapta kullanılan para birimi EURO'dur. Madde 10 Yol Ücretleri Sistemi Uygulama Şartları ve birim fiyatlar Akit Devletlerce yayımlanır. falling under its/their responsibility, exempt from the from the payment of the charge: a. military flights performed by military aircraft of any State; b. training flights performed exclusively for the purpose of obtaining a licence, or a rating in the case of cockpit flight crew, and where this is substantiated by an appropriate remark on the flight plan. Flights must be performed solely within this charging zone. Flights must not serve for the transport of passengers and/or cargo, nor for positioning or ferrying of the aircraft; c. flights performed exclusively for the purpose of checking or testing equipment used or intended to be used as ground aids to air navigation, excluding positioning flights by the aircraft concerned; d. flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made (circular flights). e. flights performed exclusively under VFR within this charging zone; f. humanitarian flights authorized by the appropriate competent body; g. customs and police flights. Article 9 The charge shall be payable at EUROCON- TROL's Headquarters, in accordance with the Conditions of Payment set out in Annex 2. The currency of account used shall be the euro. Article 10 The Contracting States shall publish the Conditions of Application of the Route Charges System and the unit rates.

6 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY Annex 1 ENROUTE CHARGING ZONES Name of Charging Zone Airspace Description Contracting State(s) Albania Germany Tirana Flight Information Region Tirana Upper Flight Information Region Hannover Upper Flight Information Region Rhein Upper Flight Information Region Bremen Flight Information Region Langen Flight Information Region München Flight Information Region Republic of Albania Federal Republic of Germany Armenia Yerevan Flight Information Region Republic of Armenia (not yet technically integrated) Austria Wien Flight Information Region Republic of Austria Belgium - Luxembourg Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Bruxelles Upper Flight Information Region Bruxelles Flight Information Region Sarajevo Upper Flight Information Region Sarajevo Flight Information Region Sofia Flight Information Region Varna Flight Information Region Zagreb Flight Information Region Zagreb Upper Flight Information Region Kingdom of Belgium - Grand Duchy of Luxembourg Bosnia and Herzegovina Republic of Bulgaria Republic of Croatia Denmark Kobenhavn Flight Information Region Kingdom of Denmark Continental Spain Canaries Finland France United Kingdom Greece Madrid Upper Flight Information Region Madrid Flight Information Region Barcelona Upper Flight Information Region Barcelona Flight Information Region Islas Canaries Upper Flight Information Region Islas Canaries Flight Information Region Finland Upper Flight Information Region Finland Flight Information Region France Upper Flight Information Region Paris Flight Information Region Brest Flight Information Region Bordeaux Flight Information Region Marseille Flight Information Region Reims Flight Information Region Scottish Upper Flight Information Region Scottish Flight Information Region London Upper Flight Information Region London Flight Information Region Athinai Upper Flight Information Region Athinai Flight Information Region Kingdom of Spain Kingdom of Spain Republic of Finland French Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Hellenic Republic Hungary Budapest Flight Information Region Republic of Hungary AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

7 AIP GEN ENROUTE CHARGING ZONES Name of Charging Zone Airspace Description Contracting State(s) Ireland Italy Shannon Upper Flight Information Region Shannon Flight Information Region Shannon Oceanic Transition Area enclosed by the following co-ordinates: 51 North 15 West, 51 North 8 West, 48 30' North 8 West, 49 North 15 West, 51 North 15 West at and above FL55 Northern Oceanic Transition Area enclosed by the following coordinates: 57 North 15 West, 54 North 15 West, 57 North 10 West, North 10 West at and above FL55. Milano Upper Flight Information Region Milano Flight Information Region Roma Upper Flight Information Region Roma Flight Information Region Brindisi Upper Flight Information Region Brindisi Flight Information Region Ireland Italian Republic Lithuania Vilnius Flight Information Region Republic of Lithuania (not yet technically integrated) Former Yugoslav Republic of Macedonia Skopje Flight Information Region The Former Yugoslav Republic of Macedonia Malta Malta Flight Information Region Malta Upper Flight Information Region Republic of Malta Moldova Chisinau Flight Information Region Republic of Moldova Norway Norway Upper Flight Information Region Norway Flight Information Region Bodo Oceanic Flight Information Region Kingdom of Norway Netherlands Amsterdam Flight Information Region Kingdom of the Netherlands Poland Warszawa Flight Information Region Republic of Poland (not yet technically integrated) Lisboa Lisboa Upper Flight Information Region Lisboa Flight Information Region Santa Maria Flight Information Region Portuguese Republic Romania Bucuresti Flight Information Region Romania Belgrade Beograd Upper Flight Information Region Beograd Flight Information Region Republic of Serbia Republic of Montenegro Slovakia Bratislava Flight Information Region Slovak Republic Slovenia Ljubljana Flight Information Region Republic of Slovenia Sweden Sweden Upper Flight Information Region Sweden Flight Information Region Kingdom of Sweden

8 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY ENROUTE CHARGING ZONES Name of Charging Zone Airspace Description Contracting State(s) Switzerland Switzerland Upper Flight Information Region Switzerland Flight Information Region Swiss Confederation Czech Republic Praha Flight Information Region Czech Republic Turkey Ukraine Ankara Flight Information Region Istanbul Flight Information Region Kyiv Flight Information Region Simferepol Flight Information Region Odesa Flight Information Region Kharkiv Flight Information Region L viv Flight Information Region Republic of Turkey Ukraine (not yet technically integrated) AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

9 AIP GEN Ek 2 ÖDEME ŞARTLARI HÜKÜM 1 1. Fatura edilen tutarlar Brüksel'de EUROCON- TROL Genel Merkezinde ödenir. 2. Bununla birlikte EUROCONTROL, Yol Ücretleri Sisteminin yetkili organlarınca Akit devletlerde veya başka Devletlerde belirtilen bankalardaki hesaplarına yapılan ödemeleri de borçtan kurtarıcı kabul eder. 3. Ücret borcu, uçuşun gerçekleştiği tarihte doğar. Ödeme, fatura tarihini izleyen 30 gün içinde ve en geç faturada belirtilen vade tarihinde EUROCONTROL'un hesabına geçmiş olmalıdır. HÜKÜM 2 1. İşbu hükmün 2. paragrafında öngörülen durum dışında, yol ücreti tutarı EURO olarak ödenir. 2. Ödemenin, bir Akit Devlette belirtilen bir bankaya yapılması halinde bu Devletin uyruğunda kullanıcılar kendilerine fatura edilen yol ücreti tutarlarını bu Devletin ulusal konvertibl parasıyla ödeyebilirler. 3. Yukarıdaki paragrafta belirtilen imkandan yararlanıldığı taktirde, EURO olarak ifade edilmiş tutarlar, vade tarihinde ve ödemenin yapıldığı yerde ticari işlemlerde kullanılan günlük kambiyo rayici üzerinden ulusal paraya çevrilir. HÜKÜM 3 Ödemenin EUROCONTROL'un belirttiği banka hesabına geçirilmesindeki valör tarihi, ödemenin EUROCONTROL'a ulaştığı tarih kabul edilir. Valör tarihi, EUROCONTROL'un parayı kullanabileceği tarihtir. HÜKÜM 4 1. Ödemelerde: ödenen faturalardaki referans, tarih, EURO tutarı ve düşülen kredi notlarının EURO tutarı belirtilmelidir. Faturaların EURO tutarlarının belirtilmesi gereği, ulusal para ile ödeme yapma imkanından yararlanan kullanıcılar için de geçerlidir. Annex 2 CONDITIONS OF PAYMENT CLAUSE 1 1. The amounts billed shall be payable at EUROCONTROL's Headquarters in Brussels. 2. EUROCONTROL will nevertheless consider payment into the accounts opened in its name with banking establishments in the Contrating or other States designated by the competent bodies of the Route Charges System as a discharge of the Payer's liability. 3. The amount of the charge is due on the date of performance of the flight. The latest value date by which payment must be received by EUROCONTROL shall be shown on the bill and is 30 days from the date of the bill. CLAUSE 2 1. Except as provided in paragraph 2 of this clause, the amount of the charge shall be paid in euros. 2. Any user who is a national of a Contracting State may, whenever payment is made by him into a designated banking establishment situated in the State of which he is a national, discharge the debt in the convertible currency of that State. 3. Where a user avails himself of the facility rendered to in the foregoing paragraph, the conversion into national currency of the euro amount shall be effected at the daily exchange rate used for commercial transactions for the value date and place of payment. CLAUSE 3 Payment shall be deemed to have been received by EUROCONTROL on the value date on which the amount due was credited into a designated bank of account of EUROCON- TROL. The value date shall be the date on which EUROCONTROL can use the funds. CLAUSE 4 1. Payments shall be accompanied by a statement giving the references, dates and euro amounts in respect of bills paid and of any credit notes deducted. The requirement to show the amounts of bills in euro shall apply also to users availing themselves of the facility to pay in national currency.

10 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY 2. Ödemede yukarıdaki 1.paragrafta sayılan hususlar belirtilmediği takdirde, ödemeyi belirli (bir) fatura(ya/lara) mahsup edebilmek üzere EUROCONTROL, yapılan ödemeyi: - önce faizlere, bilahare - ödenmemiş faturaların en eskisine mahsup edebilir. HÜKÜM 5 1. Bir fatura ile ilgili her türlü itiraz EUROCON- TROL'a yazılı olarak veya EUROCONTROL tarafından önceden kabul edilmiş bir elektronik araçla yapılmalıdır. Bu itirazları EUROCON- TROL'a ulaşmış olması gereken son tarih, faturada gösterilir ve fatura tarihinden itibaren 60 gündür. 2. İtiraz tevdi tarihi, itirazın EUROCONTROL'a intikal tarihidir. 3. İtiraz konusu açıkça belirtilmeli ve münasip belgeler eklenmelidir. 4. Kullanıcı tarafından itirazda bulunulmuş olması, EUROCONTROL izin vermedikçe kullanıcıya itiraz ettiği tutarı ilgili faturadan düşme hakkını vermez. 5. EUROCONTROL ile bir kullanıcının karşılıklı olarak birbirlerinin borçlusu ve alacaklısı olmaları halinde, önceden EUROCONTROL'un izni olmaksızın hiçbir mahsup/telafi ödemesi yapılamaz. HÜKÜM 6 1. En son ödeme gününe kadar ödenmemiş yol ücretleri yetkili organlarca kararlaştırılan ve Uygulama Şartları Madde 10 uyarınca Akit Devletlerce ilan edilen oranda bir faiz eklenmek suretiyle arttırılır. Geç Ödeme Faizi adını taşıyan bu faiz, basit faizdir; ödenmemiş bakiye üzerinden günü gününe hesaplanır. 2. Bu faiz EURO olarak hesaplanır ve fatura edilir. 2. Where a payment is not accompanied by the details specified in paragraph 1 above so as to allow its application to a specific bill or bills, EUROCONTROL will apply the payment :- first to interest, and then - to the oldest bills unpaid. CLAUSE 5 1. Claims against bills must be submitted to EUROCONTROL in writing or by an electronic medium previously approved by EUROCON- TROL. The latest date by which claims must be received by EUROCONTROL shall be shown on the bill and is 60 days from the date of the bill. 2. The date of submission of claims shall be the date on which the claims are received by EUROCONTROL. 3. Claims must be detailed and should be accompanied by any relevant supporting evidence. 4. Submission of a claim by a user shall not entitle him to make any deduction from the relevant bill unless so authorised by EUROCONTROL. 5. Where EUROCONTROL and a user are mutually debtor and creditor no compensation payments shall be effected without EUROCON- TROL's prior agreement. CLAUSE 6 1. Any charge which has not been paid by the latest date for payment shall be increased by the addition thereto of interest at a rate decided by the competent bodies, and published by the Contracting States in accordance with Article 10 of the Conditions of Application. The interest, entitled Interest on Late Payment, shall be simple interest calculated from day to day on the unpaid overdue amount. 2. The interest will be calculated and billed in euros. AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

11 AIP GEN HÜKÜM 7 1. Borçlu borçlandığı tutarı ödemediği taktirde zecri tahsilat uygulanabilir. Bu önlemler hizmet vermeme, hava taşıtı alıkoyma veya yürürlükteki yasalara uygun diğer zecri tedbirler içerebilir. CLAUSE 7 1. Where a debtor has not paid the amount due, measures may be taken to enforce recovery. These measures may include the denial of services, detention of aircraft or other enforcement measures in accordance with applicable law.

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS. 1. Yetkili birimler. 1. Responsible Services. 2. Haritaların Güncelleştirilmesi:

GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS. 1. Yetkili birimler. 1. Responsible Services. 2. Haritaların Güncelleştirilmesi: AIP GEN 3.2-1 GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI 1. Yetkili birimler 1.1 KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü sivil havacılık alanında kullanılan haritaların büyük bir bölümünü sağlar. ICAO havacılık haritalar

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 KONU : Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar Đle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik Đstisna Kapsamında Yapılan Đade Đşlemlerine

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 Ġstanbul, 13 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 15 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Geçici 67, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 ve Gider Vergileri

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53 İstanbul, 06 Temmuz 2011 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 53 01.07.2011 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun 24 / 3. maddesinde,

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 İstanbul, 13 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 KONU : 6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 12 Seri Nolu Kurumlar

Detaylı

ERASMUS+ ORIENTATION PROGRAM FOR OUTGOING STUDENTS , Sadabad Campus

ERASMUS+ ORIENTATION PROGRAM FOR OUTGOING STUDENTS , Sadabad Campus ERASMUS+ ORIENTATION PROGRAM FOR OUTGOING STUDENTS 21.04.2017, Sadabad Campus ERASMUS+ HAREKETLİLİGİ BOYUNCA YAPILMASI GEREKENLER HAREKETLİLİK ÖNCESİ *Partner Üniversite ye aday gösterme işlemi. 1- Karşı

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 Đstanbul, 02 Ocak 2013 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104 Ġstanbul, 25 Kasım 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 104 KONU : 6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ġnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Bazı Alacaklarla Ġlgili Başvuru Ve Ödeme

Detaylı

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ GEN 0.1 PREFACE. 1. Name of the publishing authority

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ GEN 0.1 PREFACE. 1. Name of the publishing authority AIP GEN 0.1-1 TURKEY 01 MAY 14 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı Türkiye de, havacılık bilgilerinin toplanıp, yayınlanmasından

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 Đstanbul, 20 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 KONU : 3 ve 4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Hk. Gelir Đdaresi Başkanlığınca çıkarılan 17.05.2010 tarih ve 3 sayılı Motorlu Taşıtlar

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08 Ġstanbul, 03 Ocak 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 08 KONU : 2011 Yılında Uygulanacak Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 46

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 46 İstanbul, 09 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 46 2010 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun 24 / 3. maddesinde, Harcırah

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN AŞAMALARI United States of Europe Federal or Confederal Economic Union European Citizenship

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 KONU : Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketleri Nezdinde Mevcut Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 16 (2010/13 Sirküler Yerine Geçerlidir.)

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 16 (2010/13 Sirküler Yerine Geçerlidir.) İstanbul, 13 Ocak 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 16 (2010/13 Sirküler Yerine Geçerlidir.) KONU : 2010 Yılında Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun 24 / 3.

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73 İstanbul, Ağustos MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : / KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun maddesinde

Detaylı

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 PREFACE GEN 0.1 GİRİŞ. 1. Name of the publishing authority

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 PREFACE GEN 0.1 GİRİŞ. 1. Name of the publishing authority AIP GEN 0.1-1 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı KKTC'de, havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve dağıtımından Bayındırlık

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8 Ġstanbul, 2 Ocak 2017 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO: 2017 / 8 KONU : 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 Đstanbul, 20 Temmuz 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 KONU : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya Đsabet

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport KA1 I Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 İstanbul,28 Haziran 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 KONU : 6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun)a İlişkin 2011/5 Seri Nolu İç Genelge Hk. Bilindiği üzere kamuoyunda kısaca Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu TW TR 2008-IB-EN-02 NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu Katarina Mareckova, 28.09.2011 Ankara 1 Thomas Seegers Fotolia İçindekiler NEC Direktifi kapsamında raporlama zorunluluğu Veri akışı

Detaylı

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) FLT 502 Uçak ve Uçuş Aircraft and Flight 3.00 0.00 3.00 5.00 FLT 506 Seyrüseferin Temelleri Fundamentals of Navigation 2.00 0.00

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 İstanbul, 28 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hk. 4760 sayılı

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri Suat USLU 1 Yrd.Doç.Dr. Aydan CAVCAR 2 Öz: Hava trafik yönetimi havayolu işletmelerinin üretkenliğini etkileyen

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 13

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 13 İstanbul, 11 Ocak 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 13 KONU : 2010 Yılında Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun 24 / 3. maddesinde, Harcırah Kanunu kapsamı dışında

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19 Ġstanbul, 31 Ocak 2011 KONU : MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 19 20 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Ġle Yapılan Düzenlemeler Hk. Maliye Bakanlığınca 29 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu Biriktiren Hesap Sözleşmesi ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka ) arasında (birlikte

Detaylı

GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ GEN 3-3 AIR TRAFFIC SERVICES. 1. Responsible Authority. 1. Sorumlu Otorite. 2. Sorumluluk Sahası

GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ GEN 3-3 AIR TRAFFIC SERVICES. 1. Responsible Authority. 1. Sorumlu Otorite. 2. Sorumluluk Sahası AIP GEN 3.3-1 TURKEY 07 JAN 16 GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ 1. Sorumlu Otorite Türkiyede, Hava Trafik Hizmetlerinden (ATS) sorumlu otorite DHMİ Genel Müdürlüğüdür. Sorumluluk alanı aşağıda 2. maddede

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Türkiye de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaş9rmalar

Türkiye de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaş9rmalar Türkiye de Adalet Harcamaları ve Uluslararası Karşılaş9rmalar Hazırlayan: Hande Özhabeş Katkıda Bulunanlar: Nurhan Yentürk Yakup Kadri Karabacak Zafer Kıraç TABLO 1: 2006-2014, ADALET HARCAMALARINI İZLEME

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU A. TEMEL İLKELER 1. Yeni Temmer Logotaypı 2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları Process (CMYK) Renkler C M Y K : 0 : 0 : 0 : 100 C M Y K : 0 : 0 : 0 : 60 RGB (Web) Renkler R G

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 70

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 70 İstanbul, 25 Kasım 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 70 KONU : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hk. Son zamanlarda bazı Kamu (ve Kamu İlişikli Kurum) alacaklarının

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 54

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 54 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 54 İstanbul, 02 Mayıs 2013 KONU : Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hk. 28 Şubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 5838 sayılı Kanunla 3167 sayılı çekle

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 21

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 21 İstanbul, 8 Şubat 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 21 KONU : 5951 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler Hk. 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88 Đstanbul, 24 Eylül 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012/ 88 KONU : Özel Tüketim Vergisi ve Tapu Harçlarında Yapılan Artırımlar Hk. 2012 yılının ilk sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe açığında

Detaylı

BĐLGĐ de Erasmus değişim programı uygulamaları ve uluslararasılaşma

BĐLGĐ de Erasmus değişim programı uygulamaları ve uluslararasılaşma BĐLGĐ de Erasmus değişim programı uygulamaları ve uluslararasılaşma Ulusal Ajans Güz Toplantısı, 9.10.2008 Ayşe Deniz Özkan Đstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü Başlangıç Uluslararası

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ 17 Mayıs 2016 Yücel SÜZEN Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları Koordinasyon

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2010 / 66

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2010 / 66 Ġstanbul, 22 Ekim 2010 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2010 / 66 KONU : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Uygulamasında 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Ġlişkin 87 Seri Nolu Gider Vergisi

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan shall be provided to you by Akbank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying

Detaylı

Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri

Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 15-18 Kasım 2016, Antalya Prof. Dr. Sadık Akşit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 8 Mart 213, Ankara Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mesleki eğitim Okul eğitimi

Detaylı