KAMUSAL ALANIN PLANLANMASINDA KATILIMCI BİR YAKLAŞIM: İŞİTSEL ALGIYA DAYALI YARATICI UYGULAMALAR, İŞİTSEL PEYZAJ PLANLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMUSAL ALANIN PLANLANMASINDA KATILIMCI BİR YAKLAŞIM: İŞİTSEL ALGIYA DAYALI YARATICI UYGULAMALAR, İŞİTSEL PEYZAJ PLANLAMASI"

Transkript

1 KAMUSAL ALANIN PLANLANMASINDA KATILIMCI BİR YAKLAŞIM: İŞİTSEL ALGIYA DAYALI YARATICI UYGULAMALAR, İŞİTSEL PEYZAJ PLANLAMASI OĞUZ ÖNER ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA İTÜ Tez İzleme Jüri Raporu #3 //

2 Kamusal Alanın Planlanmasında Katılımcı Bir Yaklaşım Olarak İşitsel Algıya Dayalı Yaratıcı Uygulamalar, İşitsel Peyzaj Planlaması başlığıyla geliştirmekte olduğum tez çalışmamda yola çıktığım soru Kent mekanında görsel analizler yanında işitsel analizler, planlamaya bir veri olarak katkı sağlayabilir mi? oldu. Bu bağlamda sanat odaklı gerçekleştirilen işitsel-sesle ilgili (sonic) araştırma ve girişimlerin mekânsal ve sosyal yansımalarının katılımcı kamusal alan planlamasında kullanılabilirliğinin sınanması tezimin kapsamına girmektedir tarihli 2. jüri toplantısında ele alınan konuları sıralarsak; hipotez ve araştırma sorusunun belirlenmesi, metodolojinin belirlenmesi, pilot çalışma yapılması, çalışma mekânının kesinleştirilmesi (Ayrışmış mekandan ziyade kent içi alan olması ), Bilimsel Araştırma Programı na başvuru yapılması (İş Planı, bütçeleme ve faaliyetlerin belirlenmesi), tezin içerik konularının, alt başlıkların belirlenmesi ve anket sorularının hazırlanması olarak hatırlanabilir. Bahsi geçen konularla ilgili son altı ay içinde yaptığım çalışmalar bu raporda özet halinde yer almaktadır. a) Veri edinimi sonrası tekrar geliştirilmek üzere hipotez önerisi yapıldı ve araştırma sorusu yenilendi. Araştırma çalışmamda taslak olarak belirlenebileceğini düşündüğüm hipotez şu oldu: Kentsel bir mekanda ses, bütün haliyle ele alınarak katılımcı odaklı işitsel peyzaj planlaması yaklaşımı benimsendiğinde mekanın kimliği güçlenir, kullanıcı-mekan ilişkisi pozitif yönde artar. Bahsi geçen hipotezde, mekâna dair akustik-işitsel planlama çalışmaları kapsamında ses kontrolünün de ötesine geçilmesi gerektiğini savunuyorum. Çalışmamda araştırma sorusunu ise aşağıdaki gibi revize ederek katılımcı yaklaşıma dikkat çektim: Kent mekânında yapılan işitsel analizler ve sesle ilgili yaratıcı girişimler, planlama ve tasarım alanında katılımcı bir yaklaşımla insani pozitif yarar sağlayabilir mi? Bu girişimlerin mekânsal ve sosyal yansımaları planlama ve tasarımda hayata geçebilir mi? b) Araştırma metodu revize edildi. Çalışmada daha önceden Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) kullanılması düşünülüyordu. Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) nın bu çalışmada sonuç odaklı çözüm ve süreçte verim sağlamayacağı düşünülerek kullanımının uygun olmadığı kararlaştırıldı. Bunun için metodoloji araştırması yapıldı, uluslararası örnekler incelendi. Araştırma için Karma Yaklaşımlı Keşfedici/ Ön Araştırma Metodu (Exploratory Mixed Method) yönteminin kullanımı uygun görüldü. Olgular arasındaki örtük ilişkileri ortaya koyan ve gözlenen birlikte değişmelerin doğrultu ve ölçüsünü veren bu araştırma yönteminde adım olarak öncelikle alana özgü veri toplanması, daha sonra hipotezin geliştirilmesi öngörülüyor. (Bu durumda belirlenen hipotezin veriler toplandıktan sonra tekrar geliştirilmesi planlanıyor.) Yöntemin belirlenmesine yardımcı olacak işitsel peyzaj çalışması örneklerine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

3 Metodoloji Araştırması için İncelenen Örnekler: ÇALIŞMA ADI LOKASYON YIL ARAŞTIRMA SORUSU METOT ARAÇLAR Alanda İşitsel Peyzaj: Sesin ışığında Peyzaj Mimarisi İsveç 2003 Peyzaj mimarisinin kapsamı genişletilerek işitsel öğeleri de içermeli mi? Uygalayıcı uzmanlar sahip oldukları bilgiye ek olarak ne/ler bilmelidir? Araştırıcı Metod Ön Araştırma Metodu Anket ve gözlem Akustik Ekoloji- Prag Loreta Meydanı'nda İşitsel Peyzaj Prag / Çek Cumhuriyeti 2006 Loreta Meydanı nda Schafer in tanımına göre işitsel peyzaj öğeleri mevcut mudur? Eğer mevcutsa meydanda hangi sesler bu özelliğe sahiptir? Loreta Meydanı nda dinleyici-ses ve çevre arasında tanımlanabilir ilişkiler mevcut mudur? Karma yaklaşımlı Ön Araştırma Metodu Anket ve gözlem ÇALIŞMA ADI LOKASYON YIL ARAŞTIRMA SORUSU METOT ARAÇLAR Park ziyaretçileri ve doğal işitsel peyzaj: Wyoming- Yellowstone Ulusal Montana- Park ta kış deneyimi Idaho /ABD boyutları 2008 Ziyaretçiler parkın işitsel peyzajını nasıl karakterize ediyor? Ziyaretçiler parkta mekanik ses ihtiyacı ile doğal işitsel deneyimler arası ilişkiyi nasıl karakterize ediyorlar? Karma- Ön Araştırma Metodu kapsamında Gömülü Teori (Grounded Theory) Anket ve gözlem

4 Holyoke, Massachusetts Dağ Parkında İşitsel Peyzaj Planlama Mountain Park,Holyoke, 2010 Massachusets /ABD Alanın akustik tasarımında, peyzaj medyası ve inşaat malzemeleri kullanılarak ses yükseltme ve modüle etme çalışmalarında inovatif teknikler nasıl kullanılıyor? Batı Massachusetts e deneyselkültürel bir kaynak nasıl sağlanabilir? Karma- Ön Araştırma Metodu Anket ve gözlem c) Küçük ölçekli bir pilot çalışması yapıldı. Marmara Bölgesi, Balıkesir iline bağlı Avşa Adası nın karşısında bulunan Ekinlik Adası nda işitsel peyzaj araştırmasının önemli bir araştırma aracı olan Ses Yürüyüşü gerçekleştirilerek pilot çalışma yapılmış tır. Yapılan çalışma, adanın batı yakasındaki ses örtüsüne ilişkin algıyı incelemek amacıyla yapılan ses yürüyüşü, anket ve gözlem çalışmalarını içermiştir. Ses yürüyüşünün rotası adanın batı sahili (Voli ) ile Köy Meydanı arası olup toplam yol tek yön, 3 km lik mesafeyi kapsadı. Yürüyüşe 4 ada ziyaretçisi katıldı.

5 BİTİŞ BAŞLANGIÇ Ses Yürüyüşü, katılımcılara rehberli eşlik edilerek, sessiz ve katılımcının gözleri kapalı olacak şekilde 45 dakikada gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası katılımcılarla sohbet edildi ve basit-temel sorular yöneltildi. Bu sorular aşağıdaki gibidir: 1.Ses yürüyüşü yapılan yer ve rota ile ilgili hisleriniz nelerdi? 2.Sevdiğiniz ve sevmediğiniz- sizi rahatsız eden üç ses neydi? 3.Bu işitsel peyzajda neyi değiştirirdiniz? Anket ve gözlem sonrası yapılan tespitler şu şekildedir: Ses yürüyüşü, mekânın topoğrafyasının daha net algılanmasını mümkün kıldı. Mekan ve rota, naturel, rahatlatıcı ama tekinsiz bir hisse sahip Oryante olamama hissi-mekana özgü soundmark lar eksik Rüzgarın gücü yüksek ve diğer ses unsurlarını örtüyor Merkezdeki habitat, insan sesleri mekâna ilişkin daha pozitif bir algı yaratıyor. Bunun sessiz-tekinsiz algılanan yerlerde de olması (batı yakası) tercih konusu Metalik-teknolojik sesler az olsa da rahatsızlık verdi. Doğal sesler tercih konusu (cır cır böceği, su sesi,ayak sesleri, hafif rüzgar..) Anket ve gözlem sonrası hızlıca elde edilen yukarıdaki bulgular genellenebilseydi mekana ilişkin bazı önerilerden bahsedilebilirdi. Bunlardan biri, ilgili mekanda ses duraklarının mevcut olmasına ilişkin. Oryantasyonu azaltan uçsuz bucaksız açık alan algısının, bazen dış sesi emen, kuytu alanlar yaratılarak dengelenmesi kullanıcının işitsel edinimini nötralize ederek rahatlamasını sağlayabilir. Ayrıca fazla güçlü ve baskın rüzgar sesinin birkaç müdahale ile yumuşatılması sağlanabilir. Bu kapsamda Avşa Adası cephesine doğal yükseltiler veya alçak toprak duvarlar set olarak çekilebilir.

6 Yerleşim planlamasının adanın batısına da yönlendirilmesi, mekanın tekinsiz, biraz ürkütücü hissini dönüştürerek insani yaşam hissini getirebilir. Bu küçük ölçekli pilot çalışmasının araştırmama önemli katkıları oldu. Çalışma sayesinde ses yürüyüşünün uygulanışına yönelik teknikler görüldü, öğrenildi. Anket sorularına verilen cevaplardan yola çıkılarak daha başka anket soruları çıkarıldı. Ayrıca daha başka hangi gruplarla anket ve gözlem yapılması gerektiği görüldü. Bunun dışında, hipotezden çok araştırmanın başlangıç noktasında verinin önemli olduğu görüldü. d) Saha Çalışması : Mekanının kesinleştirilmesi 2. Jüri toplantısında, araştırma yapılacak mekânın park benzeri ayrışmış bir mekândan ziyade kent içi bir alan olması önerilmişti. Daha önceden üzerinde düşünülen kamusal mekanlar arasından en uygun olanı seçildi. Saha çalışması için belirlenen mekan İstanbul un Kadıköy ilçesindeki Kadıköy Meydanı oldu. Bu kapsamda meydan incelenecek ve bu kamusal geçiş alanında işitsel deney ve araştırmalar yapılacak. Bu bölgelerin ses peyzajı açısından farklı veriler sağlaması düşünülmektedir ve bu verilerin ileride planlamaya girdisi olması beklenmektedir. Ses örtüsü açısından zengin, farklı işitsel katmanların düzensizce bir araya geldiği ve kaotik bir kentsel mekan olan Kadıköy meydanındaki çiçekçiler, konservatuardaki opera&klasik müzik dersleri, büfeciler,vapur ve giriş-çıkış yapan yolcular, akbil, ezan, tramvay, martı, saksafon çalan sokak müzisyenleri, her hafta belli bir gün horon tepenler, protesto-yürüyüş yapanlar, trafik, deniz gibi ses kaynakları, yapılaşmış çevre sesleri vs. incelenerek kullanıcının bu seslerle ilişkisi, bu sesler ve

7 mekanla ilgili algısı deney ve interaktif bazı çalışmalarla (telefon uygulamaları, bilgisayar ara yüzleri gibi) araştırılarak ilgili mekanın kullanım yoğunluğuna ilişkin mevcut durum ve ileriye yönelik potansiyelleri ortaya çıkarılacaktır. Mekânın okunmasına yönelik farklı bir algılama yöntemiyle yapılacak deney ve çalışmalar sayesinde mekânın sağlıklı okunarak kullanımı araştırılacaktır. Yayalaştırma projesi öncesi işitsel peyzaj verilerinin projeye öneri olarak girdi sağlama potansiyeli de mevcuttur. Bu veriler belediyenin ilgili kanallarına da sunulacaktır. e) Bilimsel Araştırma Programı (BAP) Başvurusu Ekim ayı içerisinde İTÜ BAP Projesine başvuru yapıldı. Bu kapsamda Araştırma Projesi ismi belirlendi: Kamusal Alanın Planlanmasında İşitsel Algı Ve İşitsel Peyzaj: Kadıköy Meydanı Örneği Araştırma projesi için iş planı, faaliyetler, takvim, araştırmada kullanılacak ekipman ve tahmini harcamalar belirlendi, taslak bütçe hazırlandı. Faaliyet/Zaman Tablosu: Bütçe çalışması kapsamnıda teknolojik ekipman ve sarf malzemesi listesi hazırlandı. Firmalardan teklif alındı. Ayrıca Araştırma Şirketi (SONAR) ile iletişime geçildi. Kadıköy Meydanı nda yapılmak üzere 1000 kişilik anket, 13 kişilik odak grup ve analiz çalışması için brief verildi. Teklif alındı. Yaklaşık bütçe hazırlandı.

8 f) Tezin alt başlıklarının belirlenmesi Tez araştırmamın içeriğini belirlerken esas olarak konumla ve saha çalışmamla ilgili literatür araştırması sürecinde önemli bulduğum ana ve alt başlıklardan yararlanarak taslak içerik çalışması hazırladım. Bu kapsamda önemli ana başlıklar olan Ses ve Mekân, İşitsel Peyzaj Yönetimi, Örneklerin Karşılaştırılması, Saha Araştırması: Kadıköy Meydanı, Araştırma Metotlarının Tartışılması, Sonuç ve Öneriler çalışmamın ana eksenini oluşturmaktadır. Genel hatlarıyla üst ve alt başlıkların İTÜ yazım kılavuzuna göre hazırlanmış şekli aşağıdadır: ÖNSÖZ.... İÇİNDEKİLER.... KISALTMALAR.... ÇİZELGE LİSTESİ.... ŞEKİL LİSTESİ.... ÖZET.... SUMMARY GİRİŞ Tezin Amacı Literatür Araştırması Hipotez SES VE MEKAN Işitsel Estetik olarak Ses Katılımcı Kamusal Mekan Planlamada Ses Akustik ekoloji ve işitsel peyzaj Kentsel / Kamusal Mekan İşitsel Peyzaj ilişkisi Mekanın Sesi: sonotope ve soundmark kavramları Kamusal Mekanın Planlanmasında İşitsel Algı. 3. İŞİTSEL PEYZAJ YÖNETİMİ Tanim ve Amaç Katılımcı Planlamada İşitsel Peyzaj Yönetimi Ses kontrolü Yaklaşımı ve İşitsel Peyzaj Yönetimi Eleştirel unsurlar, yaklaşımlar

9 3.1.4 İşitsel Peyzaj Yönetimi nde Yaratıcı İşitsel Araştırma ve Girişimler Ses Yürüyüşleri (Sound Walks) İşitsel Zihin Haritaları (Sonic Mind Maps) Mekânda Elektro-Akustik Girişimler Geçici Performans,Enstelasyon ve Deneyler (Italian Sonic Gardens, Soundshift Projesi) Kalıcı/Uzun Vadeli Girişimler (Örn. Zadar Sea Organ, Warwick Bar,Cotwold Water Park).. 4. ÖRNEKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. 5. SAHA ARAŞTIRMASI : KADIKÖY MEYDANI 5.1 Saha Çalışmaları Veri Analizi 5.3 Değerlendirme ARAŞTIRMA METOTLARININ TARTIŞILMASI. 7. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışmanın Uygulama Alanı Uygulamaya yönelik yapılabilecekler İleri araştırma konuları. g) Anket Soruları Araştırma çalışması, karma araştırma deseninde tasarlanarak eş zamanlı çeşitleme stratejisi ile ilerlemektedir. Eş zamanlı çeşitleme stratejisi, verilerin (anket, açık uçlu sorular, metafor) eş zamanlı toplandığı ve bulguların birbirini desteklemek amaçlı kullanıldığı bir araştırma stratejisidir. (Creswell, 2003:214) Bu stratejiden yararlanılarak araştırma projesi için taslak soru formu hazırlandı. Formda daha çok açık uçlu sorular olmakla beraber Uluslararası alanda işitsel peyzaj araştırma tezleri ve projelerinde yer alan anket soruları incelendi. Hazırlanan anket ile meydandaki işitsel peyzajı algılayan profile ilişkin verilerin elde edilmesi, algı ve yönelimin incelenmesi ve kullanıcıların beklenti- isteklerinin belirlenmesine yönelik bilgilere ulaşılması hedeflendi. A) Demografik bilgiler: Yaş : Cinsiyet : Eğitim : Yaşadığı Semt : Çalıştığı Semt :

10 B) Kadıköy Meydanı nda günlük ses peyzajının algılanması ve okunması/tercüme edilmesine ilişkin sorular: Bu meydanı ne amaçla kullanıyorsunuz?... Bu meydanı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Bu meydanda duyduğunuz sesler nelerdir? Meydanda dikkatinizi çeken, sevdiğiniz sesler nelerdir? Meydanda sevmediğiniz, rahatsız olduğunuz sesler nelerdir? Sizce baskın olan ses/sesler varsa nedir/nelerdir?.. Arka plandaki sesleri tanımlar mısınız? Sizce bu meydandaki sesler olması gerektiği gibi mi?.. Bu mekan sesleriyle birlikte sizi nasıl hissettiriyor? Bu mekanı önemli/değerli kılan unsurlar nelerdir? C) Kadıköy Meydanı ndaki ses peyzajının dönüştürülmesine ilişkin beklentileri saptamaya yönelik sorular: Hayal edin, Kadıköy Meydanı nın ses örtüsünü değiştirebilme imkânınız var. Şu anki koşullarda ne tür sesler eklemek isterdiniz? Çıkarmak istediğiniz sesler ne/ler olurdu? Sizce Kadıköy Meydanı nın akustik açıdan iyi durumda olması için bir müdahaleye gerek var mıdır? Düşünce veya varsa önerileriniz nedir?

11 Referanslar Augoyard, Jean-François & Henry Torgue Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds. Montreal: McGill-Queen suniversity Press. Barthes, Ronald Empire of Signs. New York: Hill and Wang. Barthes, Roland Semiology and the Urban. Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. pp Ed. Neil Leach. London: Bianchini F. & Parkinson M.,(eds.) (1993), Cultural Policy and Urban Regeneration The West European Experience, Manchester University Press, Manchester Bradbury, H., & Reason, P. (2003). Action research: An opportunity for revitalizing researchpurpose and practices. Qualitative Social Work, 2 (2), Chambers, R. (2008) "PRA, PLA and Pluralism: Practice and Theory", in The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. Reason, P. and H. Bradbury (eds). Sage, pp Cusack, P. (2002). Your Favourite London Sounds , [CD], London: Resonance. Deleuze, Gilles & Felix Guattari Mille plateaux: Capitalisme et schizophrénie 2. Paris: Minuit. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and the Council of 25 June 2002 relating to the Assessment and Management of Environmental Noise. Hansen, C.H. (2005). Current and future industrial applications of active noise control, Noise Control Engineering Journal53: Jacques M. Chevalier, Daniel J. Buckles, 2013, Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry, Routledge Kang, J, et M Zhang Semantic differential analysis of the soundscape in urban open public spaces. Building and Environment, Kreutzfeldt, Jacob Ishibashi soundscape: Investigating the Soundscape of Urban Japan in 都 市 文 化 研 究 / Studies in Urban Cultures, no. 8 (September): ODPM (2001) 'Planning Policy Guidance 1: General policy and principles'. London: ODPM. ODPM (2004) 'Environmental Impact Assessment: guide to procedures'. London: ODPM. Oertli, J. (2006). Developing noise control strategies for entire railway networks, Journal of Sound and Vibration 293: Rahman, Md.A. (2008). Some trends in the praxis of participatory action research. In P. Raimbault, M, et D Dubois Urban soundscapes: experiences and knowledge. Cities 22, no. 5: pp

12 Reason & H. Bradbury (eds.), The Sage handbook of action research. Participative inquiry and practice (pp ). London: Sage. Redström, Johan Is acoustic Ecology about Ecology. In The New Soundscape Newsletter, no. 8. Schafer Raymond Murray, The Music of the Environment, in Audio Culture, Readings in Modern Music, eds. Cristoph Cox, Daniel Warner, Continuum, New York London, Schafer, R.M. (1994) The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Rochester, US: Destiny Books. Shepard, Mark, Tactical Sound Garden [TSG] Toolkit, : Regarding Public Space, Princeton Architectural Press. November pp Thibaud, Jean-Paul. The sonic composition of the city. In : BULL Michael & Les Back (Eds.) The Auditory Culture Reader. Amsterdam : Berg Publishers, 2003, pp Wagstaff Greg What is Acoustic Ecology s Ecology in The New Soundscape Newsletter, no. 9 Zukin S., (2009), Naked City, Oxford University Press, New York. Web Siteleri: - ᴥ -

Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi

Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi Volume 2, Issue 1, 2014 Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi Mixed Method Research Experience Based on an Educational Technology Study Mehmet Fırat * Işıl

Detaylı

Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar

Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar MAKALE / ARTICLE MEGARON 2014;9(1):19-33 DOI: 10.5505/MEGARON.2014.43534 Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar More Livable Urban Space for Children: Practices

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı Mesire Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım ARAŞTIRMA PROJESİ Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım Proje Yüklenicisi: B. Deniz Çalış Kural, Yrd. Doç. Dr. Ağustos 2008 2007-İstanbul. Bu

Detaylı

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Mustafa Özuysal, Serhan Tanyel Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Coğrafyacılar Derneği ve Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Editörler : Prof. Dr. Yılmaz Arı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu Doç. Dr. Kirami Ölgen BALIKESİR,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Yıldız

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi cemkaracaoglu@yahoo.com ÖZET Araştırmanın amacı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2010) 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI O. Uzun 1, A.

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts

Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 179-196 179 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KAVRAMINA METAFORİK BAKIŞ Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts Yavuz

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

New generation marketing and communication strategies in university libraries

New generation marketing and communication strategies in university libraries Üniversite Kütüphanelerinde yeni nesil pazarlama ve iletişim stratejileri New generation marketing and communication strategies in university libraries Gülçin Cribb, Kütüphaneler Direktörü, Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

TÜRKİYE, AMERİKA VE AVUSTURYADA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE, AMERİKA VE AVUSTURYADA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 TÜRKİYE, AMERİKA VE AVUSTURYADA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç.

Detaylı