Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İÇİNDEKİLER İz Bırakan Yöneticilerin Yazıları... Koç Holding, Bernar NAHUM... 3 Lüzumsuz Olabilmek, İshak ALATON Eczacıbaşı Topluluğu nda Kuşaktan Kuşağa Yönetim..., Dr. Nejat F. ECZACIBAŞI Girişimci ve Yönetici : Nedir ve Ne Değildir?, Dr. Nejat F. ECZACIBAŞI Sanayide Kurumlaşma, Sakıp Sabancı Aile Şirketlerinde İkinci Jenerasyonu Hazırlama Yolları, Dr. Üzeyir GARİH Aile Şirketlerinde Karar Mekanizması, Dr. Üzeyir GARİH Büyük Şirketlerde Genç Nesil Patronları, Dr.Üzeyir GARİH Kurumlaşma ve Teşebbüs Ruhu Çelişkisi, Dr.Üzeyir GARİH Nepotizm, Dr.Üzeyir GARİH Patronluk Mesleğinin Gerekleri, Dr.Üzeyir GARİH Şirketlerde İkinci Jenerasyona Geçişte Devamlılık İçin Önlemler, Dr.Üzeyir GARİH Şirketlerde Patronaj ve Önemi, Dr.Üzeyir GARİH Yaşları 60'a Yaklaşan Yönetici "Patron"lara, Dr. Üzeyir GARİH İş Adamlarına ve Gençlere Öğütlerim, Vehbi KOÇ Satış Şirketlerimiz, Vehbi KOÇ... 52

2 AİK Aile İşletmeleri Kongresi Yönetici Görüşleri... İz Bırakan Yöneticilerin Yazıları 2

3 KOÇ HOLDİNG * Bernar NAHUM 1950 li yıllarda Koç camiası Otomotiv Grubunda olduğu gibi diğer birçok dallarda da gelişmeye başlamıştı. İstanbul teşkilatı çok genişlemişti. Vehbi Koç başta olmak üzere Ankara da Hulki Alisbah, İstanbul da Fazıl Öziş özellikle idare mekanizmasının kurulmasına büyük emek sarfetmişlerdi. Hulki Alisbah, yeni şirketlerin kurulmasında baş rolü oynamıştı.ancak bütün 50 li yıllar boyunca her iş ve her önemli karar Vehbi Bey de başlar ve vehbi Bey de biterdi. Vehbi bey, o yıllarda günde 16 saat ve haftada 6 gün çalışırdı. Bu müthiş çalışma kabiliyeti ve enerjisiyle bütün yakın iş arkadaşlarını zor dayanılı bir tempoda çalışmaya zorlardı. İşte Koç Grubu böyle bir çalışma temposunun sonunda meydana gelmiştir. Bir işte tesadüfi ve şansa bağlı geçici bazı başarılar görünse dahi, köklü gelişmeler için ancak metodik ve devamlılık peşinde koşan bir zihniyet, başarılı olma hırsı gereklidir. Koç Grubu nun lideri işte bu zihniyeti tüm arkadaşlarına aşılayabilmiştir. Bu tempoya ayak uyduramayanlar zaman içinde gruptan kopmuşlardır. Şirketler çoğaldıkça bunların birbirleriyle olan ilişkileri, birbirleriyle ortak olmaları için vergi kanunlarında engelleyici hükümler bulunuyordu. Dolayısıyle idari bakımdan bu şirketler arasında bir uyum sağlamak ve görüş birliğine varmak gerekiyordu. Aynı cins mal ithal eden, satan ve bakımını yapan otomotiv grubu şirketlerinin ana prensiplerde anlaşmaları hususunda adımlar atıldı. İlk olarak Ford bayiliklerinin müdürlerinin aralarında toplanması kararlaştırıldı. Ortak çalışma sisteminin tesbiti için Motor Ticaret in müdürü Kenan İnal, Egemak ın müdürü, Can Kıraç, Standart Belde nin müdürü Şadi Dilek ve Otokoç müdürü olan ben ve yardımcım Hüseyin Sermet, 1958 yılında İstanbul da Merkez Han da toplandık. Bu toplantıda mevcut günlük problemlerin yanısıra kurulması kararlaştırılan Otosan şirketinin çalışmaları konusunda bir iş taksimi de yapıldı. Daha sonraki yıllarda da müdürler seviyesindeki bu toplantılar sürdürüldü. Bütün şirket müdürleri ve yardımcıları bu toplantılara iştirak ediyordu. Toplantılar Ankara, İstanbul ve İzmir de yapılıyordu. Bu toplantılar sırasında, yedek parça ve servis problemlerinin şirket müdürleri seviyesinde halledilemeyeceği ortaya çıktığında, yedek parça şeflerinin kendi aralarında ve toplantının yapılacağı şehrin şirket müdürünün başkanlığında toplanmasına karar verildi. Belirli aralarla yapılan bu toplantılarda, özellikle gereksiz stokların önlenmesine çalışılıyor, satış fiyat politikaları ve verilecek krediler tesbit ediliyordu. Ayrıca servis müdürleri de kendi aralarında toplanıyorlardı. Bu toplantılarda da servis çalışmalarına bir yön verilmesi, ortak tamir ücretlerinin tesbit edilmesi gibi konular ele alınıyordu. Bu toplantılar Otomotiv Grubuna büyük kâr sağlamamışsa da kayıpların önlenmesine yardım etmiştir. Ancak bu çalışmalara rağmen, şirketler yararlarına olacağını zannettikleri hareketlerden kendilerini bir türlü kurtaramıyor, kredi riskleri o zamana göre büyük boyutlara varıyordu. Bundan sonra risk santralizasyonuna doğru ilk adım atıldı. O zamanlar şirketlerin satış yapabilmesi için büyük kredi vermeleri gerekiyordu. Bazı müşterilerin grubumuzun çeşitli * Bernar NAHUM un Koç ta 44 YILIM (Milliyet Yayınları) kitabından alınmıştır (s: ). 3

4 şirketlerinden mal alma yoluna saptıkları, bazılarının da aşırı ve kaldıramayacakları kadar ağır bir krediye doğru gittikleri fark edilmişti. Bir sistem içinde şirketler arası bir kredi mekanizması oluşturulmasına, mali grubun yardım ve işbirliğiyle, bir risk santralizasyonu ve bir ikaz sistemi kurulmasına karar verildi. İsak de Eskinazis in etrafında kurulmaya başlayan Mali Grup ta bulunan Aydın Ahıska ve Samim Şeren, Vehbi Bey in bu konudaki uyarılarını değerlendirerek, Bolu Abant Oteli nde özellikle Otomotiv Grubu nun kredi risklerini ve bunları önleyici tedbirlerin tesbit edileceği bir toplantı düzenlediler. Çok hareketli geçen bu toplantıda, prensip olarak kredilerin verilmesi kabul edilmekle birlikte, bir risk santralizasyon sisteminin de kurulması kararlaştırıldı. Bu sistemin Koç şirketleri müdürlerine izahedilmesi ve onların da bu fikri benimsemeleri gerektiği anlatılacaktı. Bu toplantının Hilton Oteli nde yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, bunun prensip olarak ademi merkeziyet (desantralizasyon) İdare sistemine aykırı olmadığı, bunun yalnızca bir bilgi alışverişi olup, kurulacak bir ikaz mekanizmasının bütün grup için yararlı olacağı açıklanacaktı. Toplantı başarıyla sonuçlandı. Risk santralizasyon sistemi Koç Holding kuruluncaya kadar devam etti. Bu arada Filiz Ofluoğlu, Koç Grubunda çalışmaya başlamıştı. Kendisi aynı zamanda Robert College de ekonomi dalında öğretim üyeliğini devam ettiriyordu. Bir gün Vehbi Koç un Büyükdere deki yazlık köşkünde ortaya bir tez attı. Vehbi Bey başta olmak üzere sizler, olağanüstü iş yaratma kabiliyetinizle bu müesseseyi bugünlere kadar getirebildiniz. Sizin gibi dahiler işleri ancak bir yere kadar götürebilir. Bir gün sizden bunları devralacak olanlara, iyi yetişmiş teknisyen ve profesyonel idarecilere bırakmak mecburiyetinde kalacaksınız. Artık Koç camiasının, Koç Grubunun, Koç Topluluğunun bir tek dam altında toparlanması zamanı geldi dedi. Vehbi Koç un teklifi üzerine, bir Amerikan müşavir grubunun bu işi etüd etmesi ve bize yol göstermesi kararlaştırıldı. Bu müşavir şirket, Türkiye ye Mr.Turnfels adında çok ağırbaşlı, bilgili bir zat gönderdi. Kendisi o zaman Koç gurubunda bulunan ve önde gelen ortak müdürlerle ayrı ayrı görüştü, her birinin fikrini aldı. O yıllarda vergi kanunlarının değişmiş olması böyle bir holding şirketinin kurulmasına imkan veriyordu. Bu konuda çeşitli kişilerden, avukatlardan alınan tavsiye ve yönlendirici fikirlerle, özellikle Osman Nuri Torun ve o zamanki Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ahmet Dallı nın teşvikiyle Koç Holding in kurulmasına Ekim 1963 te karar verildi. Koç Holding Kasım 1963 te resmen kuruldu. İlk İdare Heyetinde Vehbi Koç, Suna Koç, Rahmi M.Koç, Hulki Alisbah ve ben bulunuyorduk. 8 Ocak 1964 te yapılan ilk Genel Kurul dan sonra Lütfü Doruk, Ziya Bengü, Semahat Arsel, Sevgi Gönül de İdare Heyetine girdi ve böylece 9 kişilik İdare Heyeti kadrosu tamamlandı. Koç Holding in kurulmasıyla, grup ilk yuvası olan Ankara dan İstanbul a tamamen nakledildi. Hulki Alisbah, Vehbi Bey in yanıbaşında Genel Koordinatör olarak işlerin idari kısmını tamamen yüklendi. Böylece biraz da olsa Vehbi Bey in yükü hafifletilmiş oldu. Hulki Alisbah ın yoğun çalışmaları gözönünde bulundurularak değerli bir elemana ihtiyaç duyuldu. Gerek Vehbi Bey e gerekse Hulki Alisbah a yardım etmek amacıyla İktisat doktoru Fazlı Ayverdi işe başladı. Holding yeni binasına geçtikten sonra Fazlı Ayverdi, Bozkurt genel müdürlüğüne tayin edildi ve kendi arzusu ile yılında gruptan ayrıldı. Dr.Fazlı Ayverdi nin gruba büyük hizmetleri oldu. Kendisi halen Koç Holding in murakıplık görevini yürütmektedir. Bu idari çalışmaların yanısıra Mali İşler Başkan Yardımcılığının oluşturulması, organizasyon ve şirket nezdindeki kontrollerin tesbit ve tayini, merkezi idare sisteminin kabulü, ancak müdahale noktalarında hassas ve elastikiyetin sağlanması için kuralların belirlenmesi, 4

5 zamanında yarınları görebilmek amacıyla bir planlama grubunun kurulması ve beş yıllık planların yapımı en son olarak da Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı nın kurulması yıllar sürdü. Koç Holding in zaman içinde ve günden güne mükemmelleştirilmesi, bazı sistemlerin teşkilata kabul ettirilmesi çok uzun bir zaman aldı. Gündüz Pamuk, Aygaz şirketinin genel müdürü idi. Kendisi gayet geniş ufuklu, bilgili, işlere objektif şekilde bakan bir kişidir. Koç Holding in organizasyon bakımından ileriye dönük objektifliklerini tesbit etmek amacıyla oluşturulan Uzun Vadeli Plan grubunun başkanlığına Gündüz Pamuk getirildi. Senelik bütçenin düzenlenmesinde, uzun vadeli planların hazırlanmasında, şirket müdürlerinin isabetli bir şekilde konuya eğilmeleri gerektiği, bunun kendi kaderlerinin tayini bakımından da çok önemli olduğu büyük uğraşmalar sonucunda kabul ettirildi. Gündüz Pamuk a Petro Kimya Genel Müdürlüğü teklif edilince, kendisi bu görevi kabul edip grubumuzdan ayrıldı. Gündüz Pamuk un kurduğu Uzun Vadeli Plan ve Bütçe Esasları bugün de grubumuzca uygulanmaktadır. Bugün Planlama Başkan Yardımcılığı görevini Necati Arıkan sürdürmektedir. Koç Holding in şirketler düzeyindeki kontrol mekanizmasını artırmak ve zamanında müdahale edebilmek amacıyla Mali Grubun kuvvetlendirilmesi kararlaştırıldı. Beyoğlu ndaki Merkez Han da Koç Holding için bir organizasyon şeması düşünülmeye başlandı. Ancak bütün kararlar Merkez Han ın dışında, şirketler seviyesinde olgunlaşıyor. Hulki Alisbah la tartışılıyor ve Vehbi Bey in odasında karara bağlanıyordu yılında bugündü Fındıklı binasına geçip, herkes kendi kat ve odasına yerleştikten sonra, Koç Holding in idare mekanizmasının tesbit edilmesinin gerekli olduğu ortaya çıktı. Kumanda zincirleri, genelkurmay üyelerinin tesbiti ve iş taksimi birtakım prensiplere bağlanmalı ve bir sisteme oturtulmalıydı. Vehbi Bey in deyişiyle müesseseleşmeye doğru bazı önemli adımların atılması gerekiyordu. Bu konuda birçok toplantı yapıldı. Çeşitli düşünce tarzları ortaya atıldı. Grup dışındaki kişilerden de fikir alındı. Vehbi Bey le yaptığımız uzun tartışmaların sonunda, İdare Heyeti dışında, bu heyetin vereceği prensip kararlarını uygulayacak, sonuçlarını takip edecek, şirketler ile holding arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir İcra Komitesi kurulmasına karar verildi. Bu komite 1970 yılında kuruldu. İlk İcra Heyeti Rahmi M.Koç un başkanlığında Suna Kıraç, Ziya Bengü, İsak de Eskinazis ve benden oluşuyordu yılında Can Kıraç ve Fahir İlkel İcra Komitesi ne girdi. Daha sonra, 1976 yılında Tanju Köseoğlu katıldı. Bu komite, Rahmi M.Koç un başkanlığında yaklaşık 12 yıl boyunca faaliyetini sürdürdü. Daha sonra Otomotiv Grubu ile Sanayi Grubu ve Ticaret Grubu Başkanlıkları kuruldu ve her iki gruba da ayrı bir İcra Komitesi oluşturulması kararlaştırıldı. Bu deneme çeşitli nedenler yüzünden beklenilen sonucu vermeyince, her iki grup başkanının kendi yardımcılarıyla teker teker ve ortak toplantılar yapması serbest bırakıldı. 1 Ağustos 1982 tarihinde Can Kıraç, Otomotiv Grubu Başkanlığına; Yüksel Pulat, Saniyi ve Ticaret Grubu başkanlığına getirildi. Bu grupların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek ve üst düzey yöneticilerin tüm grupta olup bitenlerden haberdar olmaları gerektiği düşüncesiyle Rahmi M.Koç un başkanlığında bir İdare Komitesi oluşturuldu yılında Rahmi M.Koç un Koç Holding İdare Meclisi başkanlığına seçilmesiyle, İdare Komitesi başkanlığına hükümetteki görevini bitirmiş olan Fahir İlkel getirildi. Fahir İlkel, Can Kıraç, Suna Kıraç ve Yüksel Pulat tan oluşan İdare Komitesi ne 1985 Haziran ayında Ahmet Binbir katıldı yılında Fahir ilkel İdare Komitesi nden çekilerek, benim boşalttığım Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. Can Kıraç İdare Komitesi Başkanı, İnan Kıraç Otomotiv Grubu Başkanı ve İdare Komitesi üyesi oldu. Suna Kıraç İdare Komitesi nden çekildi. En son durumuyla İdare Komitesi, Başkan Can Kıraç, Yüksel Pulat, Ahmet Binbir ve İnan 5

6 Kıraç tan oluşmaktadır. Suna Kıraç ise, Aile ile İdare Komitesi arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir. Koç Holding de uygulanan yönetim sistemi ademi merkeziyetçidir. İdari sistem yerleşene kadar, dinamik bir yaklaşımla, şirketlerle holding arasındaki ilişkileri, yazılacak raporların neler olacağı, kimler tarafından hazırlanacağı, kimlerin okuyacağı, hangi mekanizmalarla gerektiğinde müdahalelerde bulunacağı gibi problemlerle uğraşılmıştır. Uzun yılların kazandırdığı tecrübe ve yapılan hataların düzeltilmesi sonucunda sistem bugün gerçekten olgunlaşmıştır. Bu çok güzel bir sistemdir. Ancak herkesin bütün bu bilgileri okumaya, hazmetmeye ve zamanında karar vermeye vakitleri yetmeyeceği düşüncesiyle, bunların biraz sadeleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması lazım geldiğine inanıyorum. Dolayısıyla Vehbi Bey in hayatı boyunca gündüz ve gece rüyasında gördüğü müesseseleşme olgusu artık gerçekleşmiştir. Ancak problemlerin tümü halledilmiş değildir. Vehbi Bey in belirli bir formüle bağlamak istediği yüksek seviyedeki mesai arkadaşlarımızla, şirket müdürlerinin maaş ve prim sistemi, bütün iyi niyetli yaklaşımlara rağmen maalesef bir türlü rayına oturtulamamıştır. Hulki Alisbah, İsak de Eskinazis ve benden oluşan bir komite yıllarca bunun üzerinde uğraştı. Daha sonra bu çalışmaları Suna Kıraç, Fahir İlkel ve Can Kıraç devam ettirdi. Her yıl bu konu üzerinde uğraşan arkadaşlarımızı üzmüş ve de üzmeye devam edecektir. Şirketler küçük bir grup veya bir tek kişi tarafından kurulabilir. Kurucusunun çalışma azmi devam ettiği müddetçe, zekası, liderlik yeteneği ile işler yürüyebilir. Ancak kurucunun vefatı veya işten çekilmesiyle kurmuş olduğu şirketin sönmesi ne yazık ki, çok sık rastlanan bir gerçektir. Vehbi Koç hayatı boyunca, bugünden ziyade yarınların düşünülmesi gerektiğini bizlere aşılamıştır. Bu amaçla şirketler gruplaştırılmış, holding teşkilatının sağlam temellere oturtulmasına çalışılmıştır. Devamlılığın sağlanması için, dehalardan ziyade akıllı, çalışkan, namuslu, profesyonel yöneticilere ihtiyaç vardır. Holding in bugünkü yönetimi bu görüşün en iyi örneğini oluşturmaktadır. Aile veya sermaye ile profesyonel idareciler arasında bir ahengin kurulması, karşılıklı hukukların yekten kabul edilmesi, prensip kararlarının ortak alınması, ancak icraatın profesyonellere bırakılması en ideal çözüm olarak görünmektedir. Her ne kadar Koç Holding in ana prensibi ademi merkeziyet ise de, hassasiyetle dikkat edilecek bir husus da şirketlerin holdingi idare etmeye kalkışmasının önlenmesidir. Bugün fiilen iş başında bulunan Koç Ailesinin ikinci nesliyle profesyoneller arasında kurulması gereken ahengin ve bu ahengi düzenleyecek bir metodun arayışı içinde bulunulmaktadır. Ailece bazı konularda prensip kararları alındıktan sonra müesseseleşmenin fiilen yerine oturacağını ümit ediyorum. Koç Grubu nun 60.yıl kutlaması Eylül 1986 da yapılmıştır. Müessesenin kurucusu Vehbi Koç, çocukları, damatları, torunları bu toplantılara katılmışlardır. Vehbi Bey in iş arkadaşlarından sağ olanların hepsi de bu toplantılarda hazır bulunmuşlardır. Grubun 100.Yıldönümü inşallah 2026 yılında kutlanacaktır. Acaba yaşı müsait olacak olan Mustafa, Ömer ve Ali Koç işlerin başında bulunacaklar mı? Yıksa o tarihte Aile den hiç kimse işin başında olmayacak mı? Aile bu devamlılığı arzu ettiği takdirde, gerek hisselerin kompozisyonunda, gerekse torunların yetişmesinde büyük rol oynamaları gerekeceği kanısındayım. Avrupa da Amerika da büyük müesseselerde işin idaresi üçüncü kuşağa, bazen de dördüncü kuşağa kadar aile fertlerinin elinde kalmıştır. Bazı nisbeten küçük müesseselerin, Hollanda da İngiltere de nesilden nesile geçtiğini görürüz. Türkiye de de böyle bir örnek vardır. Hacı Bekir Müessesesi 200.yılını geçirmiştir. Ancak Ali Muhittin in vefatından sonra ailenin bu müessesede pek bir rolü kalmamıştır. 6

7 Başka bir açıdan bakıldığında Koç Holding bir konglomera dır. Birçok şirketleri sermaye yapısı ya da idari özellikleri nedeniyle elinde tutmadığı halde patronluk görevini yapmaktadır. Koç Holding in daha uzun ömürlü olması, ekseriyetini koruması için, muhafaza etmek istediği şirketleri tam kontroluna alma politikasına doğru yönelmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bunun uzun vadede holding in devamlılığı için en büyük yardımcı etken olacağı kanısındayım. Koç Holding kudretini, sermaye çokluğuyla birlikte, sevk ve idaresindeki ahenk, kurmay heyetinin değerli çalışmaları sayesinde elde etmiştir. Bundan sonra da böyle olacağını kuvvetle ümit ediyorum. GÖRÜŞLERİM Amerika Birleşik Devletleri nin sanayi baronları, XIX.yüzyılın sonları ile XX.yüzyılın başlarında dev adımlar atmışlardı. Rockfeller ailesi, petrol; Morgan ailesi, bankacılık; Dupont ailesi, kimya sanayii; Ford ailesi, otomotiv sanayii gibi yüze yakın çeşitli endüstri ve ticaret krallıkları kurulmuştu. Bu dev şirketler veya şirket grupları, ilk zamanlar kurucuları tarafından yönetildikten sonra vefatı veya yaş haddinin işten çekilmeleri üzerine yönetim oğullarına, damatlarına veya en yakın mesai arkadaşlarına devrediliyordu. Patron sınıfı, nobran ve sertti. İşi profesyonel olarak yönetenler ise patronlarından sert davranıyor, çalışanların hak ve hukukunu hiçe sayıyorlardı. Aynı sosyal durum Avrupa da da yaşanıyordu. Ancak Avrupa da bu durum politik kitle hareketlerine, komünizme ve sosyalizme yol açıyordu. Buna karşılık, Amerika nın pragmatizmi bu ideolojilerle bağdaşmadığından, çalışanlar çözümü birleşmekte (Union) buldular. Bizim deyimimizle sendikalaşmakta buldular. Amerika da sendikal faaliyetler ve çalışanların kendilerini patronlara kabul ettirmeye çalışmaları, büyük çatışmalara ve grevlere yol açıyordu. Hatta bazen her iki taraf ta aşırı hareketlere yöneliyordu. Örneğin, kömür işçilerinin sendika başkanı Mr.Lewis o kadar ileriye gitti ki, sonuçta birçok kömür madeni kapatıldı ve Amerika, Avrupa dan kömür ithal etme mecburiyetinde kaldı. Buna karşılık Mr.Henry Ford, Ford Motor Co. İşçilerinin sendikalaşmalarına karşı çıkmış ve yanında çalışan Mr.Bennett vasıtasıyla mafyayı kullanarak 1940 yılına kadar fabrikalarında bu tür hareketleri önlemişti. Bu iki örnek, karşı uçları göstermek amacıyla verilmiştir. Gerçekte ise, 1895 ten 1930 yılına kadar Amerika daki işçi hareketleri, varlığını kabul ettirmiş ve ekonominin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tabii bütün sendikalar temiz bir şekilde idare edilmiyordu. Birçok skandaller meydana gelmişti. Ancak zamanla çok dirayetli, aklı selim sahibi bütün sendika liderleri iş başına geçmişlerdir. Bunlar arasında Otomobil İşçileri Sendikası Başkanı Mr.Walter Reuther sayılabilir. Sendikalaşma sayesinde Amerikan işçisinin saat ücreti çok yükselmiş, satın alma gücü artmış ve ekonomi canlanmıştır. Amerikan ekonomisi tam en geniş boyutlarına tırmandığı bir sırada, ansızın, hakkında kitaplar dolusu yazıldığı halde hiçbir mantıki sebebe dayanmayan bir ekonomik kriz meydana gelmiştir yılının 28 Ekim Perşembe ve 29 Ekim Cuma günü Wall Street borsasında inanılmaz bir panik başlamış ve hisse senetlerinin değeri büyük bir hızla düşerek sıfıra yakın bir düzeye inmiştir. Bu durum muazzam bir ekonomik krize yol açmış ve sonuçta Amerika da yeni bir ekonomi felsefesi ortaya çıkmıştır yılında New Deal iktisadi amblemi ile kampanyasını yürüten Roosevelt, başkanlık seçimini kazanmıştır. 7

8 Antitröst kanunları ve tatbikat müeyyideleri şiddetlenmiştir. Bu yaklaşımın sonucunda, sermaye sahipleri, şirketlerinin halka açılmasını en uygun yol olarak görmüştü. Şirketlerinin yönetimini büyük paralar karşılığında dirayetli profesyonel idarecilere devrederek, kendileri yönetim kurullarında görev almakla yetinmişlerdi. Birçok müessesede patronlar, ya yaş haddinden, ya da ikinci neslin bir an evvel paraya kavuşup, hayatın zevkini tatmak istemeleri üzerine hisselerini satmaya başladılar. Böylece babalarının ya da dedelerinin kurduğu işlerden tamamen çekildiler. Tipik bir örnek olması bakımından burada Oliver Corporation ı ele almak istiyorum. Oliver Corporation ın yıllık raporunda, hiçbir fert veya müessesenin şirketlerinde %1 den fazla hisseye sahip olmamasıyla övünüyorlardı. Dolayısıyla, şirkette şimdi kesin olarak adedini hatırlamıyorum ama binlerce hisse sahibi bulunduğu ortaya çıkıyordu. Şirkette yöneticilerin yaş ortalaması arasındaydı. Şirketin yönetim kurulu başkanı ve icraattan sorumlu olan kişi, 50 yaşlarındaydı. Chicago nun tanınmış ailelerinden birine mensuptu. Yüksek tahsil görmüş ve üniversiteden çıktığında son Oliver ailesi mensubu henüz daha işin başındayken Oliver Corp. da çalışmaya başlamıştı. Kendisi Oliver ailesinden olmamakla beraber, zaman içinde işin sorumluluğunu yüklenmiştir. Şirketi en iyi şekilde idare ettiğine samimiyetle inanıyordu ve yönetim tarzında bir değişiklik yapmak aklına bile gelmiyordu. Etrafındaki üst kademe yöneticiler de aynı düşünce tarzını paylaşıyorlardı. Bu müessesenin Battlecreek, Michigan; Southbend, Indiana; Cleveland ve Ohio da fabrikaları bulunuyordu. 7-8 bin personel çalışıyordu. Şirketin başında bulunanlar, zaman içinde işlerin gelişmesi için alınması gereken kararları alamadıkları gibi, fabrikaların modernizasyonu için de, gerekli parayı sarf etmediler. Buna karşılık her yıl hissedarlara temettü dağıttılar. Bu sayede uzun yıllar iş başında kaldılar. Sonunda yaş haddinden işten ayrılmaları gerektiği zaman geldiğinde şirketi White Motors a sattılar. Böylece Oliver Corporation ın 100 yıllık tarihi sona ermiş oldu. Acaba aileden bir kişi, küçük bir hisse ile dahi olsa işin yönetiminde bulunsaydı, bu sonuca ulaşılır mıydı? Ferdi kapitalizm ile halk kapitalizmi arasındaki farklar bir zamanlar halka açık ve profesyonel idarecilerle yönetilen şirketler lehine cereyan ederdi. Son senelerde ise patron mefhumu tekrar kıymetlenmeye başladı. Fiilen işin yönetiminde yer almadıkları halde uzaktan dahi olsa gölgeleri, işin devamlılığına, yöneticilerin zamanında işe alınmalarına, genişlemelerine etken oluyor. Ben patronların en yüksek kademede ufak dahi olsa bir roller bulunması gerektiği kanısındayım. Amerika da gösterilebilecek tek örnek Oliver Corp. ın değildir. Dupont lar, antitröst kanununa dayanarak General Motors hisseleriyle birlikte Uniroyal hisselerini de satmaya zorlanmamış olsaydı, Uniroyal, dünyanın bir numaralı lastik şirketi pozisyonundan bugün içine düştüğü duruma düşer miydi? Haritadan silinir miydi? Bunun gibi yüzlerce örnek vardır. Chrysler ailesinin Chrysler Corparation dan ayrılmasıyla, Chrysler iflas edip kapanma durumuna gelmişti. Tam bu sırada otomobilciliğin son dahilerinden Mr.Iacocca iş başına getirilmiş ve şirket kurtulmuştur. Bugün Mr.Iacocca, Chrysler in mutlak patronudur. Kendisine maaş ve prim olarak 1986 yılında 20 milyon dolardan fazla para tahakkuk ettirmiştir. Buna rağmen bu muazzam parayı hak etmektedir. Peugeot ailesi, kendi şirketlerinin idaresiyle fiilen meşgul olmamakla beraber, Peugeot şirketi zor duruma düştüğünde müdahale etmekten kaçınmamıştır. Şirketin Genel Müdürü M. Peraere, birçok yeni şirket satın almaya girişmiş ve şirketi zor duruma sokmuştur. Bu durumu gören ve M.Peraer nin işin altından kalkamayacağını anlayan Aile şirketteki bu bir numaralı adamı bir kenara atmakta tereddüt etmemiştir. Şirketin başına BNP Bankası nın Genel Müdürü M. Jacques Calves yi getirmiştir. Böylece Peugeat kurtulmuştur. Sonuç olarak Aile işe gerektiği yerde müdahale etmiş ve işi yürütebilecek adamı şirketin başına tayin etmiştir. 8

9 Ford Motor Co. Şirketinde Ford Ailesi, başa geçenlerin tayininde etkili olmaktadır. Agnelli Ailesi, Fiat ın; Dupont Ailesi de kendi adıyla tanınan şirketlerin devamlılığı böylece muhafaza etmektedirler. Oliver şirketinin başına gelenler, Uniroyol şirketinin de başına gelmiştir. Şirket parçalanmış ve bugün ortadan kaybolmuştur. Freuhauf Ailesi ve yaşlanmış bulunan ortak müdürleri, şirket hisselerini sattıkları takdirde, bu şirketin de akibeti maalesef parçalanmak ve sonunda yok olmak olacaktır. Ben yukarıdaki örneklerin ışığı altındaki sermaye ve profesyonel idarecilerin birbirlerine ihtiyacı olduğu inancını besliyorum. Karma ekonomi politikası iyi idare edildiği takdirde bir memleket için ne kadar hayırlıysa, karma şirket sermayesi ile ana kararlarda kontrol yetkisinin ve sahiplik kavramının bulunması, dünya endüstri için o kadar hayırlı olacağı kanısındayım. Bir anne, doğurduğu çocuğu şefkatle büyütür, geçirdiği hastalıkları hassasiyetle tedavi eder. Bir işadamı da kurduğu işi aynı şefkat, aynı yakın alaka ile takip eder ve bütün zamanını işine hasreder. Kurulmuş bir iş, bir çocuk gibi, bitmeyen tükenmeyen bir ilgiye muhtaçtır. Bu bağla, her ne kadar ikinci ve üçüncü kuşaklarda biraz gevşese dahi, gene de bu kuşaklar işe kendilerinden bir şey katarlar. Dolayısıyle maddi kazançların ötesinde manevi bağların da olması devamlılığı sağlar. Profesyonel idareciler, eğer kurucularla birlikte işe başlamışlarsa veya ikinci nesi, hatta üçüncü nesille birlikte çalışmışlarda, onlar de müesseseye maddi bağların yanı sıra manevi bağlarla bağlıdırlar. Bu onların çalışma azminde ve muvaffak olma hırsların psikolojik bir etken olur. İkinci veya üçüncü nesil sermayedar tarafından işin mutlak hakimiyeti ve sorumluluğu profesyonel idarecilere verilmiş olsa dahi; sermayedarlar ile fikir alışverişinde bulunabileceklerini, önemli kararlarda onlardan fikir alabileceklerini bilmeleri, onların desteğine sahip olmaları, kendileri için büyük bir kuvvet teşkil eder. Buna karşılık, kurucuların kanuni mirasçılarından hiçbirinin işle hiçbir ilgisi kalmamış ise, işin kaderi, yönetim başında bulunan kişinin başarılı olma kabiliyetine azmine ve hırsına bağlıdır. Her ne kadar bu gibi şirketlerde bir İdare heyeti bulunuyorsa da, bunlar ancak şirket gözle görülür bir hata yaptığında veya kanunlara aykırı hareket edildiğinde işe müdahale ederler. Mekanizma iyi göründüğü müddetçe, profesyonel idareciler işleri yürütürler. Ancak bir ekonomik kriz meydana geldiğinde, piyasa durakladığında, yada mamul satış kabiliyetini kaybettiğinde, profesyonel idareciler, müşavirlik firmalarından veya bankalardan fikir almaya çalışırlar. Çoğunlukla bu işler tasfiye olur, satılır, parçalanır ve ilk hüviyetini kaybeder. Yukarıdaki gözlemlere dayanarak, mutlak sermaye tahakkümü ne kadar tehlikeli ise, tamamen ve münhasıran profesyonel idarecilerle yönetilen işlerin de başarı oranı o kadar düşük ve şirket adına tehlikelidir. Bu durum karşısında XX.yüzyılın sonunda başlamak üzere XXI. Yüzyılda da ideal yönetim şekli olarak, Aile ile profesyonel idarecilerin ortaklaşa bir ahenk içinde, temelini karşılıklı güven ve sevgiyle oluşturdukları bir işbirliğine dayanan sistemi, en verimli ve kalıcı formül olarak görüyorum. Sermaye ve onu temsil eden kişiler, yalnız ana prensip kararlarını sevk ve idarecilerle birlikte karara bağlamalı, işin icraatı ve idari sorumluluğunu profesyonel idarecilere bırakmalıdırlar. Sermayenin bu tutumu, kati bir mecburiyet olmadıkça değiştirmesi işi tehlikeye sokabilir. Ahenkli bir işbirliği; ılımlı olmak, karşı tarafın hak ve hukukunu kabul etmekle zaman içinde elde edilebilir. 9

10 Her sistemde zayıf bir vardır. Bu ortak çalışma sistemi de dozajlı bir şekilde kullanılmadığı takdirde kötü neticeler verebilir. Şahsen, kurulmuş işlerin devamlılığını önermekte olduğum sistemde görmekteyim. Memleketimizde kurulmuş olan en eski holding, bugün 25 yaşındadır. Koç Holding i diğer birçok aile şirketi takip ederek, onlar da holding hüviyetine bürünmüşlerdir. Tabii bütün bu teşebbüslerin ana gayesi kuruculardan sonraki nesillerce devam ettirilecek olan şirketlerin temelini atmaktadır. Kalkınmakta bulunan memleketimizde halk kapitalizminin yerine karma idarecilik sisteminin benimsenmesi, bu holdinglerin devamlılığı bakımından en büyük garantiyi teşkil edeceği kanısındayım. Gerek Koç Holding e, gerekse Koç Holding den sonra kurulmuş ve kurulacak olan tüm holdinglere, XXI. Yüzyılda devamlılıklarını sürdürmelerini, başarılı ve yaratıcı olmalarını candan dilerim. 10

11 LÜZUMSUZ OLABİLMEK * İshak ALATON Fransız lisesinde en sevdiğim derslerden biri felsefe idi. Hayal gücümün sınırlarını zorlayan, her gün yeni pencereler açan bu anlara doyum olmazdı. Felsefeye ilgim, zaman ilerledikçe devamlı büyüdü. Yabancı dillere vukufum geliştikçe, felsefe kitaplarından aldığım keyif yeni boyutlar kazandı. İş hayatımda başarılı olabilmek için, insanları anlamanın önemini erken yaşta idrak ettim. Bu yolda bilgimi geliştirmenin, felsefe kitapları okumama bağlı olduğunu anladım. Zaman içinde, felsefe ve tarih kitapları bir tutku haline geldi. Yaşım ilerledikçe, bir yandan kalan zaman azalıyor, diğer yandan kütüphanemde okunmayı bekleyen kitapların adedi artıyor. Bu çelişkili duruma köklü bir çare bulmalıyım. Kitaplarıma daha fazla zaman ayırabilmem için, yaşam tarzımı değiştirmeliyim. Uykuda kaybettiğim zamanı asgariye indirdim. Daha fazla kısmam mümkün değil. Günün yirmi dört saatini arttıramıyorum. İşimle ilgili sorumluluklarımı genç kuşaklara daha hızlı devretmem, bu duruma çare olur. Bu yolda hızlı adımlar atıyorum. Kurucuların prensiplerini özümsemiş profesyonel kadro ile uyum içinde çalışan ikinci kuşağın, en az birinci kuşak bizler kadar bilgi ve beceri sahibi olduklarını görmek, benim için büyük kıvanç kaynağı oluyor. Gün geçtikçe, biz kurucularla daha az danışmaya gerek görüyorlar. Felsefe kitaplarımla başbaşa kalmama büyük katkıda bulunuyorlar. Gittikçe önemsizleşiyorum. Şimdi önümüzdeki beş sene içinde gerçekleştirmek istediğim hedefimi sizlere açıklayabilirim. Bu zaman dilimi içinde, şirket işlerinde tamamen lüzumsuz olmayı hedefliyorum. Yerimizi alacak ikinci kuşağın, şirkete biz kurucularından daha iyi hizmet vereceklerine candan inanıyorum. Tamamen lüzumsuz olmayı, ömrümün taçlanması olarak görüyorum. Bir ömür boyu süren çaba sonunda, sıfırdan başlayıp kurduğumuz ve geliştirdiğimiz şirketin, emin ellerde devamını sağlamak, hayatımızın en önemli sorumluluğudur. Kendimize, ailemize, yakınlarımıza, şirkette çalışan binlerce kişiye ve en önemlisi, binlerce hissedarımıza karşı duyduğumuz bir sorumluluktur. Şirketlerin en önemli varlıkları, işi yöneten kaliteli insanlardır. Bu insanların, aynı hedeflere yönelerek, saygınlık ve sağlamlık prensipleri içinde şirketi daha yüksek seviyelere götürmeleri, biz kurucuların tek beklentisidir. İnsanlar, dünyadan ayrıldıktan sonra, bıraktıkları eserlerle anılırlar. Bir felsefe kırıntısı: İnsanların çoğu yaşamadan ölürler. Bazı insanlar, öldükten sonra yaşamaya devam ederler. Ölümsüzlüğün yolu budur. Bir başka Fransız yazarın sözü: Mezarlıklar, vazgeçilmez insanlarla doludur. Vazgeçilmez olmadan aktif hayattan ayrılmak çok huzur vericidir. İş dünyasının kuralları politika dünyasında da aynen geçerlidir. Bir politikacının devlet adamı sınıfına yükselmesi, geliştirdiği eserin devamlılığının kanıtlanması ile mümkündür. Vasat politikacı rekabetten korkar. Etrafına, kendinden daha az beceri sahibi olan insanları toplar. Daha iyiyi arama yerine, vasatları tercih eder. Vasatlar, vasat altı insanlar arasında kendilerine güvence ararlar. Devlet adamı ise rekabetten korkmaz. Ölümsüzlüğü, eserinin devamında bulacağını bilir. Kendi yerine geçecek insanları, önceden seçer. Hedeflerini açıkça ortaya koyar ve yardımcılarını * İshak ALATON un Görüş ve Öneriler (İstanbul 2000) kitabından alınmıştır (s: 50-52). 11

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı İSTANBUL SANAYİ ODAsı AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Panel Notlan Ekim 2005 İstanbul Sanayi Odası Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi

Detaylı

İSTANBUL SANA Yİ ODAsı

İSTANBUL SANA Yİ ODAsı , İSTANBUL SANA Yİ ODAsı AILE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Seminer Notlan ıı Haztran 2003 Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi Odası'nı

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

Bir Ar-Ge Öyküsü. Refik ÜREYEN Makina Mühendisi

Bir Ar-Ge Öyküsü. Refik ÜREYEN Makina Mühendisi Bir Ar-Ge Öyküsü Refik ÜREYEN Makina Mühendisi Bir ArGe Öyküsü Giriş Arçelik A.Ş. 1955 yılındaki kuruluşundan 1990ların ortalarına kadar üretimini know-how lisansı ile yürütmüştür. Son yirmi yılda ise

Detaylı

Temmuz 2009 İş Makineleri. DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır Sayı 11

Temmuz 2009 İş Makineleri. DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır Sayı 11 Temmuz 2009 İş Makineleri DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır Sayı 11 Haber Sunuş Haber 2009 yılının ilk yarısını geride bıraktık. Yılın ilk yarısı her ne kadar bizler için sıkıntılı başlasa da gerek satış

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

8.TELETAŞ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YA DA YOK EDİLMESİ

8.TELETAŞ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YA DA YOK EDİLMESİ Fikret Yücel in Anıları 169 8.TELETAŞ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YA DA YOK EDİLMESİ Şimdi size TELETAŞ ın özelleştirilmesi öyküsünü anlatmaya başlamak istiyorum. Bu olay aslında başlangıç itibariyle TELETAŞ a

Detaylı

Yenilenen Aksa web sitesi modern tasarımıyla rahat erişim sunuyor

Yenilenen Aksa web sitesi modern tasarımıyla rahat erişim sunuyor 5 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat, dünya çapında %16 lık pazar payı, 1.200 ü aşkın çalışan, giyim, ev tekstili, endüstriyel ve dış mekan kullanımlarına kadar uzanan bir tedarik yelpazesi... Dünyanın

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:41/2014-4 Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

içindekiler Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak Kargo uçaklarının öyküsü Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı

içindekiler Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak Kargo uçaklarının öyküsü Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı www.tnt.com.tr içindekiler 10 Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak 14 Kargo uçaklarının öyküsü 18 Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı 24 Sanatla iç içe bir ömür: Tomris İncer 26 Gizli köşeler:

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 91 NİSAN 2014 İHRACAT İTHALAT PARA EKONOMİ RİSK SATIŞ ALIM FAİZ BÜTÇE PİYASA BANKA BONO DÖVİZ tekrar değer kazanmaya başlayınca uyarıda bulundu...

Detaylı

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW X3 www.bmw.com.tr Sheer Driving Pleasure MÜKEMMELLİK

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli

Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli SAYI: 62 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Erdoğmuş: Küçük kalmamak için ortak iş yapma kültürü geliştirilmeli Türkiye Kurumsal Yönetim

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı