PAZARLAMA Bİ TANEDİR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA Bİ TANEDİR!"

Transkript

1 MÜŞTERİNİZE DOKUNMANIN 375 YOLU Bİ TANEDİR! (Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi) Prof. Dr. İsmail Kaya IV. Dijital Baskı İstanbul, Haziran 2009 i

2 (Alternatif İsimler) DIR MÜŞTERİNİZE UZANAN 383 KÖPRÜ NIN ADI YOK/ÇOK LAR ANSİKLOPEDİSİ NOKTA NOKTA NOKTA ii

3 Yıllardır ortalamalara pazarlayageldik. Yeni yüzyılda farklara pazarlayacağız. Frederick B. Newell The New Rules of Marketing 1997 Pazarlamayı değişen yüzüyle görebilmek için... Görüş, değerlendirme ve katkılarınız için: Nar tanesi nur tanesi... iii

4 ÖNSÖZ Farkında olsak da, olmasak da, pazarlama bir yolunu bulup hayatımıza giriyor. Zamanla daha çok insan pazarlamanın kendisini doğrudan ilgilendirdiğinin farkına varıyor. Daha kaliteli bir hayat için pazarlamanın gerekliliğini, getirdiği imkân ve fırsatları daha iyi algılıyor. Her türden işletme, kurum, kuruluş, organizasyon ve iş birimine, hatta kendi hayatlarına pazarlama gözlüğüyle bakanlar çoğalıyor. Bir yandan da pazarlama da gelişip değişiyor, bu konuda yeni arayışlar hızlanıyor. Alanı ve büyüklüğü ne olursa olsun, her iş birimi, hatta herkes pazarlamayla iç içe. Giderek daha çok kişi yaptıkları işin temelinde pazarlama olduğunu fark etse de, kimileri hala işlerini pazarlama ile ilişkilendiremiyor. Pazarlama Yirminci yüzyılın başında akademik bir disiplin olarak ele alınmaya başladı. Dünyada ilk pazarlama dersinin verildiği 1902 yılından beri, pazarlamanın tanımı ve kapsamı konusunda ne akademisyenler ne de uygulamacılar arasında tam bir anlayış birliği sağlanabildi. Belki de pazarlama, bu tanım ve algılama farklılıkları yüzünden bir türlü doğru anlaşılamadı ve yeteri kadar saygınlık kazanamadı. İşletmeler, örgütler, ekonomik birimler, bireyler, zihniyet, amaç, imkân, kaynak ve geçmişleri itibariyle birbirine benzemedikleri, kendilerine has özelliklere de sahip oldukları için her birinde farklı bir pazarlama yaklaşımı öne çıkıyor. Bu farklılıklara, uygulama biçiminin getirdiği farkların da eklenmesiyle pazarlama her geçen gün daha da çeşitleniyor. İngilizcede, hergün ortalama olarak 14,7 yeni kelime ve kavramın üretildiği, kelime sayısının bir milyonu aştığı sanılıyor. Bunların bir bölümü pazarlamayla ilgili. İşte bu kitap pazarlamanın böylesi çeşitli görünümleri, biçimleri ve isimleriyle ilgileniyor. Bu kitap için ilk fikir pazarlama sözcüğünün başına eklenen sıfatların hızla çoğaldığı 21. yüzyılın ilk yıllarında doğdu. Bu sıfatları ve anlamlarını izlemeye başladım. Bir süre sonra, elimde pazarlamanın türlerine ilişkin uzunca bir liste oluştu. Liste, hem pazarlamanın ne kadar zengin bir iv

5 repertuara sahip olduğunu, hem de, topluca ele alındığında, aslında ne olduğunu, nelerle ilgilendiğini ve dinamizmini yansıtıyordu. Pazarlamaya ilginin artması, farklılık ve yenilik arayışları, hızla çoğalıp yayılan uygulamalar da, pazarlamaya yeni sıfatlar kazandırıyordu. Bu sıfatlar bir yandan pazarlamayı daha iyi tanımamıza yardımcı oluyor, ama bir yandan da pazarlamanın ne olduğuna dair berrak bir algılamanın oluşmasını frenliyordu. Pazarlamayı tanımak, bir bakıma, bir sanat eserini anlamaya benziyor. Duruşlar ve bağlamlar, algılamaları ve anlamları etkiliyor, değiştiriyor. Nasıl ki, bir sanat eseri, ürettiği ortak çağrışım kadar, değişik bireylerde uyandırdığı anlam çeşitliliği ölçüsünde değer kazanıyorsa, pazarlama da, esas olarak ne olduğu kadar, ilham verebildiği çok boyutluluklar ve gökkuşağından daha renkli konularıyla birlikte o derecede çekici hale geliyor. Bilinen renkleri yanında o güne kadar hiç farkına varılmamış diğer tonlarını da görebilen pazarlama yöneticileri rakiplerine karşı önemli bir rekabet üstünlüğü yakalayabiliyorlar. İnsanlık, insanları tanımak ve tanımlamak için asırlardır uğraşıyor. İnsan, bedeniyle ruhuyla, davranışıyla duruşuyla değişik insanlarca değişik yönleriyle ele alınıyor. İnsanı tanımak için kullanılan her sıfat üstüne yeni bir örtü serer sözü pazarlama için de geçerli. Pazarlamayı sıfatlarla zenginleştirme çabaları bir yandan da onun bazı özelliklerinin farkına varılmasını engelleyebiliyor. O yüzden tanımlarda ve sıfatlarda dengeyi korumak, aşırıya kaçmamak, pazarlamayı teknik ve taktik bir araca indirgemek gibi bir olumsuzluğa yol açmamak gerekiyor. Ama, insan bir şeyi sevince, bir konuya yoğunlaşınca, onu çok görmeye, o bir şey çok şey olmaya başlıyor. Birlik çokluğa, çokluk birliğe karışıyor. Hayatı karlar içinde geçen eskimolar farklı kar yağışları için başka kelimeler kullanıyor. Tarihte bir döneme adını veren lale aşkı, meraklılarına binlerce yeni lale türü ürettiriyor. Bu kitapta pazarlama için kullanılan sıfatlar onun statik ve dinamik yönlerini görmeye yardımcı oluyor. Bir açıdan, pazarlamanın statik yönü, insan anatomisine, dinamik yönü ise insan davranışına karşı geliyor. İnsan gibi pazarlama da, anatomisiyle ve davranışıyla bir bütün. Zaman içinde ortaya çıkan sıfatların her biri pazarlamanın dinamizmini ve değişkenliğini yansıtıyor. Ama bir yandan da değişmeyen bir pazarlama nın varlığına işaret ediyor. Pazarlamanın değişmezlerini ve değişenlerini ayırt edebilmek, pazarlamayı daha yakından tanımayı kolaylaştırıyor. Hayat gibi pazarlama da değişmeden korunması v

6 gerekenler ile değişerek zenginleşmesi gerekenler arasında ahenkli dengeler gerektiriyor. Özel tad ve formülüyle 19. Yüzyılın son çeyreğinden beri Coca Cola nın esas başarısı, asırlardır değişmeden korunan, Atlanta daki bir bankanın kasasında formülü saklanan şurubun sırrı kadar, şirketi yöneten ve çalışnların paylaştıkları ve paylaştıkça çoğalan iş modeline de bağlı. Şurubun formülü hiç değişmiyor, ama iş modeli sürekli gelişiyor, dönem dönem, ülke ülke, ürün ürün nice yeniliklerle zenginleştiriliyor. Kitapta adı geçen pazarlama terimlerinin herbiri vurgulanan belli özne, nesne, amaç, zaman, mekân, araç, süreç, miktar ve tarz itibariyle birbirlerinden az ya da çok ayırt edilebiliyor. Listedeki pek çok terim ismini 2 K 7 N tarzı sorulardan alıyor: Kim? (İş biriminin veya yöneticinin karakteristiği itibariyle isimlendirme), Kimlere? (Hedef kitlenin özelliği itibariyle isimlendirme), Ne? (Müşterilere sunulan temel değer üzerinden isimlendirme), Niçin? (Amaç ve beklentiler üzerinden isimlendirme), Nerede? (Pazaryeri veya ilişkinin yaşandığı mekânlar itibariyle), Ne zaman? (Öne çıkan zaman boyutu itibariyle isimlendirme), Ne kadar? (İşin çapı, miktarı esas alınarak isimlendirme), Neyle? (Baskın olan araç üzerinden isimlendirme), Nasıl? (Kullanılan üslup veya stratejiye dayalı isimlendirme). Bu temeller yanında, pazarlama, sektörler, anlamlar, tarzlar, yollar, şekiller, yenilikler, zıtlıklar, yöntemler, amaçlar, kurgular, bakışlar, yaklaşımlar, odaklanmalar, anlayışlar, felsefeler, izlenimler vb. itibariyle de farklılaşıyor. Kitapta kavranan terimlerin bir bölümü belli bir uzmanlık alanını çağrıştırıyor ve ilgili uzmanlık alanının pazarlama ile buluşmasıyla şekilleniyor. Bu çeşitlilik, sanattan, estetiğe; bilgisayardan internete, tıptan tarıma, renklerden müziğe, hemen her konunda konunun uzmanlarına pazarlamada ekmek bulunduğunu gösteriyor. Pazarlama bir midir, bin midir? Bir grup öğrencim bu soruya aşağıdaki cevapları verdiler; Bin aynada yansıması olan birdir. Nar gibi, bir içinde bindir. Birdir, birden binler doğar. Birdir, binden oluşur. Binden oluşan birdir. Bir ağaç gibidir, bir gövde ve bin dal. Birdir, bin türlü uygulanır. Bindir, biri binbir kitleye binbir şekilde sunmaktır. Bindir, birden çıkmış, bine ulaşmış; bince çeşitlenmiştir. Binlerce yolun birleştiği bir birdir. Ne birdir, ne bindir, sonsuzdur. Hem birdir, hem de bindir. Bu terimlerle uğraşır, her birini diğerleriyle ilişkilendirmeye, bir şekilde konumlandırmaya çalışırken yüzlerce pazarlama türünün bir arada oluşturduğu toplu algı ve duygular, bana bir anda, Bİ TANEDİR dedirtti. Kitabın adı da böylece doğmuş oldu. vi

7 İşletmelerin iki temel görevi var: Pazarlama ve yenilik. Bu ikisi bir araya gelince daha verimli olunuyor. Pazarlamada buluşçuluğun bir biçimi özgün ve yararlı bir şey keşfetmek; ikinci biçimi, işi ve iş yapış tarzını yenilemek, sürekli, atılgan bir biçimde iyileştirmektir. Pazarlamayı yüzlerce uzmanlık ve sıfatla birlikte ele alan bu kitabın, yenilik ve buluş arayışlarında pazarlama yöneticilerine yeni ilhamlar vereceğini, yeni pazarlamaların doğuşuna zemin hazırlayacağını ümit ediyorum. Bu kitabın hazırlanmasında internette son yıllarda yaygınlaşan, bilginin ve toplumsal iletişimin demokratikleşmesine zemin hazırlayan web günlüklerinden de (bloglar) yararlanılmıştır. Bloglardan yapılan alıntılar için imkân ölçüsünde bilginin asıl kaynağına erişilmeye çalışılmıştır. Hızla çoğaldıkları ve değişime uğradıkları için bloglardan alınan bazı bilgilerin asıl kaynağını bulmada ve sonradan erişmede sıkıntılar yaşanmaktadır. Muhtemel bütün hata ve yanlışlar tamamen yazarındır. Bu kitap biçimi ve genel kapsamıyla, pazarlamayı konu edinen çoğu kitaplarda ve eğitim programlarında karşılaşılan, temel pazarlama bileşenlerine dayanan kalıplardan çok farklı bir yapıya sahiptir. Pazarlamayı bütünüyle ele alan kitapların çok az bir kısmı, bölümlendirme, konumlandırma, araştırma, planlama gibi başlıklar altında düzenlenegelmiştir. Bense, pazarlamanın müşteri bilimi olarak algılanması ve bu anlayış doğrultusunda, pazarlama konularının, olası müşterilerden, pazar fırsatından başlayıp, müşteri için değer üretme, müşteri bulma, müşteri çekme, müşteri kazanma, müşteriyi memnun etme, müşteriye müşteri katma/kazandırma, müşteri bağlılığını pekiştirme ve benzeri başlıklar altında yeni ve farklı bir sınıflandırmayla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Pazarlamanın müşterilerin bir parçası olduğu durumları ve olayları veriye, verileri bilgiye, bilgileri bir yarar/ürün/sunuya, bunları bir iletişim fikrine, fikri ilişkiye, ilişkiyi marka değerine, marka değerini sürekliliğe/sadakata dönüştermeye yönelik bir süreç olduğu gerçeği daha açık fark edilir oluyor. Bu alanda ve bu amaçlarla, geniş bir araçlar yelpazesinden yararlanılmaya girişiliyor. Sanatın her dalı, müziği, edebiyatı, bilimlerin her türlüsü, temel bilimler, sosyal bilimler, psikoloji, sosyololaji ticarî bir değer üretmek, pazarlamayı başarılı kılmak için kullanılıyor. Bunların her biri nispeten farklı bir pazarlama türünün doğmasına yol açıyor. Pazarlamanın tümünü açıklamaya yönelik böylesi yaklaşımlar yaygınlaşıncaya kadar, bu kitapta pazarlama türleri şimdilik, alfabetik bir sistematikle (İngilizce isimleriyle birlikte) sunulmaktadır. Yüzlerce pazarlama hakkında bu kitapta verilen bilgiler, konuya giriş ve tanıtıcı nitelikdedir. Konular, ilgilenenlerin yapacağı daha ileri literatür araştırmalarıyla daha da zenginleştirilebilir. vii

8 Pazarlama gibi sürekli yenilenen bilim dallarına ait ders kitapları, bir bakıma, ölü bilgiler mezarlığıdır. Ders kitapları, birilerinin bir zamanlar yaptıkları, yapmaya niyetlendikleri veya yapamadıklarını bir araya getirir, konunun ilgililerine, öğrencilerine sunar. Bu kitaptaki pazarlama türlerinden bir bölümü eskimiş, etkisini kaybetmiş olmakla beraber, bir bölümü çok yenidir. Bununla beraber, yeniler de bir süre sonra eskiyecek, yerlerini daha yenilerine bırakacaklardır. Ölü bilgiler içerse de, ders kitapları, mezarlıklar gibi, ibret ve ders almasını bilenlere, hayatı, hayatın gerçeklerini, geçmişi, geleceği ve dünyayı daha iyi anlamaya, daha etkili ve verimli bir hayata yönelmeye yardımcı olabiliyor. Bu kitabın muhtemel ziyaretçileri arasında pazarlamada güncel gelişmelerle ilgilenen lisans, lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrenciler, hergün yenilenen dünyada müşterilerine daha etkili hizmet vermeye can atan her alandaki ve her düzeydeki yöneticiler, pazarlamanın kendi hayatına neler katabileceğini merak eden herkes başta gelmektedir. Adını duyduğu veya duymadığı nice pazarlama uygulaması hakkında bir çırpıda bilgi edinmek isteyen meraklı araştırmacıların ziyareti de yazarı çok memmun edecektir. Bu kitabın olgunlaşmasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Doktora ve İşletme İktisadı Enstitüsü Pazarlama Yüksek Lisans programındaki öğrencilerimin de çok değerli katkıları olmuştur. Onlara derinden teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, bu kitabı temel eğitim aracı olarak kullandığımız derslerimizdeki bütün çalışmalara ve tartışmalara severek, heyecanla ve haz alarak katıldılar. Yayınlanıp, raflara ulaşıncaya kadar geçen sürece katılanların bütün emeklerini de takdirle karşılıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Kitaptaki eksik ve kusurlar elbette tamamen yazara aittir. Okuyuculardan gelecek her türlü uyarı, düzeltme, öneri, katkı, değerlendirme ve yönlendirme yazar için değerlidir. Niteliği gereği, sürekli yenilenen ve gelişen bu alanda, her türlü katkı, özellikle gerekli ve değerlidir. Şu anda bile dünyanın bir köşesinde, bugüne kadar adı hiç duyulmamış isim ve sıfatlarla, yepyeni pazarlama uygulamalarının üretilmekte olduğunu tahmin edebiliyorum. Yaşadıkça bunların hayatımıza girdiklerini görecek, daha önceden bunları niye düşünemediğimize hayret edeceğiz. Okuyucularımın başkalarına hayranlık duyanlardan ziyade, hayranlık uyandıranlardan olmalarını diliyorum. Prof. Dr. İsmail Kaya viii

9 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Mayıs 2009 Büyükçekmece, İstanbul ix

10 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... İV ACQUISITION MARKETING / KAZANMA... 2 ACTIVE MARKETING / AKTİF... 2 ADVOCACY / AVUKATLI... 2 AESTHETICS / ESTETİK... 2 AFFILIATE / BAĞLI 5 AFFINITY / HISIMLIK... 6 AFTER / ARDIL... 7 AGELESS /YAŞLANMAYAN... 9 AGGRESSIVE / SALDIRGAN AGRO / TARIMSAL AMPLIFICATION / AMPLİFİKASYON 14 ANTIMARKETER /ANTİCI ARBITRAGE /ARBİTRAJ AROMATIC / AROMATİK ART / SANAT ARTICLE / MAKALE ARTISTIC / SANATSAL ATTENUATION / HAFİFLEŞTİRİCİ AVATAR-BASED / AVATAR TEMELLİ B-TO-B (B2B) / FİRMADAN FİRMAYA AMBIENT / AMBİYANS AMBUSH /SİNSİ x BARTER / TAKAS 23 BEHAVIORAL /DAVRANIŞSAL... 25

11 BELOW-THE-LINE / ÇİZGİALTI CELEBRITY / ÜNLÜ BETA / BETA CHAOS / KAOS BLACK / KARA BLACK / SİYAHÎ BLOG / BLOG BLUE-OCEAN / MAVİ-OKYANUS BLUETOOTH / MAVİDİŞ CHARITY / HAYIRSEVER CITY / ŞEHİR CLOSED-LOOP / KAPALIHALKA CLUB / KULÜP CO- / ORTAK BOTTOM-UP / TABANDAN TEPEYE COLLABORATIVE / ELATMALI BOYCOT / BOYKOT COLLEGE / KOLEJ BRAND / MARKA. 37 COLOR / RENK BROWN / KAHVERENGİ COMMUNICATION-BASED / İLETİŞİM TEMELLİ 51 BUZZ / VIZILTILI.. 38 CALL-CENTER / ÇAĞRIMERKEZİ CATALOGUE / KATALOG CAUSE-RELATED / DAVA DESTEKLİ COMMUNITY / CEMAAT COMPETITIVE / REKABETÇİ CONCENTRATED / YOĞUNLAŞTIRILMIŞ CONCURRENCE / UYUMLU ii

12 CONGRESS / KONGRE...56 CRITICAL / ELEŞTİREL...66 CONQUEST / FETİH...58 CRM BASED / MİY TEMELLİ...66 CONSENSUAL / RIZALI...60 CONSUMER / TÜKETİCİ...60 CONTAGION / BULAŞICI...60 CONTEXTUAL / BAĞLAMSAL...60 CONTRA / KARŞI.61 CONTRARIAN / ZITTINA...61 CONTROVERSIAL / ZITLAŞIK...63 CONVERGENCE / YAKINSAMA...64 CONVERSATION / KONUŞMALI...64 COOPERATIVE / KOOPERATİF...65 COVERT / ÖRTÜK 65 CREATIVE / KREATİF...66 iii CROSS / ÇAPRAZ 67 CURIOSITY / MERAK...67 CURRICULUM / MÜFREDAT...68 CUSTOMER-FOCUSED / MÜŞTERİ ODAKLI...68 CUSTOMIZED / MÜŞTERİYEGÖRELEŞTİRİLMİŞ...68 CUSTOMERIZED / MÜŞTERİLEŞTİRİLMİŞ...69 DARK / KARANLIK...71 DATABASED / VERİTABANLI...72 DE- / MA...74 DECENT / MÜNASEBETLİ...75 DESIGN / TASARIM...75 DESTINATION / DESTİNASYON...78

13 DETECTIVE / DEDEKTİF EDITORIAL / EDİTORYAL DIALOGUE / DİYALOG DICHOTOMOUS / İKİ UÇLU DIGITAL / DİJİTAL 82 DIRECT / DOĞRUDAN DIVERSITY / ÇEŞİTLİLİK / E-POSTA 92 EMOTIONAL / DUYGUSAL ENDO / İÇ ENDORSED OFFER / CİROLU TEKLİF ENGINEERING / MÜHENDİSLİK SI / MÜHENDİSLİĞİ DO-IT-YOURSELF / KENDİNYAP ENLIGHTENED MARKETING / MÜNEVVER DOOR-TO-DOOR / KAPIDAN KAPIYA ENTERTAINMENT / EĞLENCE DOWNSTREAM / TAKTİK ENTREPRENEURIAL / GİRİŞİMSEL DRIP / DAMLAMA 86 DRUG / İLAÇ DUCT-TAPE / YAPIŞKAN BANT E- / E- / ELEKTRONİK ECOLOGICAL / EKOLOJİK ENVIRONMENTAL / ÇEVRECİ ETHICAL / ETİK. 101 ETHNIC (ETHNO) / ETNİK (ETNO) (IRKSAL) EVANGELIST / EVANJELİST EVENT / ETKİNLİK iv

14 EXPEDITIONARY / SEFERÎ FREQUENCY / FREKANS EXPERIENCE / EXPERIENCE- BASED / EXPERIENTIAL / DENEYİMSEL EXTREME / UÇ FRIENDLY / DOSTÇA FUSION / FÜZYON FACE-TO-FACE / YÜZYÜZE FUZZY / BULANIK FACEBOOK / FACEBOOK FALLIBILITY / BEŞERŞAŞAR FAN / TARAFTAR FASHION / MODA FEAR / KORKU FINANCIAL / FİNANSAL FISSION / FİZYON FOCUSED / ODAKLANMIŞ FLORAL / FLORAL GAMES / OYUN..124 GAY / GAY GIFT / HEDİYE GLOBAL / KÜRESEL GLOCAL / KÜREYEREL GOOGLE / GUGIL GOVERNMENTAL / KAMUSAL GRASSROOTS / ESASTAN GRAY / GRİ GREEN / YEŞİL..134 FREE / BEDAVA.119 GUERILLA / GERİLLA v

15 HEALTHCARE / SAĞLIK HİZMETLERİNDE 140 IMMERSION / DALDIRMA HERITAGE / MİRAS IMPRESSIONIST / EMPRESYONİST 153 HISPANIC / LATİNO INBOUND / GELEN HOLIDAY / TATİL 145 HOLISTIC / HOLİSTİK HORECA / HORECA HORIZONTAL / YATAY HOSPITALITY / AĞIRLAMA HOST/BENEFICIARY / SUNUCU/YARARCI HOSTILE / DÜŞMANCA HYPNOTIC / HİPNOTİK IDEA / FİKİR IDEAVIRUS / FİKİRVİRÜSÜ IDEOLOGY / İDEOLOJİ IN-CALENDAR / TAKVİMDE INCIDENTAL / ANLIK INDECENT / MÜNASEBETSİZ INDUSTRIAL / ENDÜSTRİYEL INERTIA / ATALET INFLUENTIAL / HATIRLI INFLUENCER / HATIRLILAR INNOVATIVE / INOVATİF INSIDE OUT / İÇİDIŞIBİR INSIDER / İÇERDENBİRİ INSPIRING / INSPIRED / ESİNLENDİREN / ESİNLENMİŞ vi

16 INSTORE / MAĞAZAİÇİ LATERAL / YANAL INTEGRATED / BÜTÜNLEŞİK INTERACTIVE / ETKİLEŞİMLİ INTERNAL / İÇE. 164 LEAN / YALIN LEISURE / SERBESTZAMAN LEVERAGE / KALDIRAÇ INTERNATIONAL / ULUSLARARASI 165 LIFESTYLE / YAŞAMTARZI INTERNET / İNTERNET INTERRUPTED (INTERRUPTION) / SEKTELİ IRRITATING / İRKİLTİCİ JOINT-VENTURES / ORTAKGİRİŞİM KARMIC / KARMİK KEYWORD / ANAHTARKELİME KICKSTART / MARŞABASAN KIDS / ÇOCUKLU 173 KNOWLEDGE-BASED / BİLGİ TEMELLİ vii LIVE / CANLI LOCAL / YEREL.184 LONG TAIL / UZUNKUYRUK LOW-COST / DÜŞÜKMALİYET LOYALTY / SADAKAT LUXURY / LÜKS.186 MACRO / MAKRO MAGICAL / SİHİRLİ MALE / ERKEKLERE MASCOT / MASKOT (UĞURCAK)...189

17 MASS / KİTLESEL MULTI-LEVEL / ÇOK KATMANLI MASS MICRO / KİTLESEL MİKRO MULTILOG / ÇOKGÖVDELİ MAXI / MAKSİ MEDICAL / MEDİKAL MEGA / MEGA META / META METAPHORIC / MECAZÎ MICRO / MİKRO. 192 MIND-ALTERING / ZİHİN- DÖNÜŞTÜREN MISCHIEVOUS / YARAMAZ MOBILE / MOBİL (SEYYAR) MOSQUITO / SİVRİSİNEK MOTIVATIONAL / GÜDÜLEYİCİ MUSEUM / MÜZE SI MUSICAL / MÜZİKAL MYSTERY / GİZEMLİ NANO / NANO NATIONAL / ULUSAL NEGATIVE / NEGATİF NETWORK / ŞEBEKE NEURO / NÖRO (BEYİNBİLİM) NEW-MEDIA / YENİ MEDYA NGO / STK (SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ) MULTI-CONNECTED / ÇOK BAĞLANTILI MULTI-CULTURAL / ÇOK KÜLTÜRLÜ NICHE / NİŞ NON-PROFIT / KÂRAMAÇSIZ viii

18 NOSTALGIC / NOSTALJİK ORGANIC / ORGANİK NUCLEAR / NÜKLEER NURTURE / YETİŞTİRME OBESITY / OBEZİTE OCCASION / VESİLE ODOR / KOKU OLFACTORY / KOKLAMALI OMNI / OMNİ ONE-ON-ONE / BİRER BİRER ONE-TO-ONE / BİREBİR ORGANIZATIONS / ORGANIZATIONAL / ÖRGÜTLER / ÖRGÜTSEL OUTBOUND / GİDEN P2P (PERSON-TO-PERSON) / KİŞİDEN KİŞİYE.231 P2P (PEER-TO-PEER) / EŞLERARASI PARTICIPATION / KATILIM PASSION / TUTKU PATRIOTIC / VATANPERVER PAY-AS-YOU-WISH MARKETING / DİLEDİĞİNCE-ÖDE ON-LINE / ÇEVRİMİÇİ PEER-TO-PEER / EŞTENEŞE OPPORTUNITY / FIRSAT PENETRATION / PENETRASYON OPT-IN / KATILMALI PERMISSION / İZİNLİ OPT-OUT / KATILMAMALI PERSON-TO-PERSON / KİŞİDEN KİŞİYE ix

19 PERSONAL / ŞAHSÎ QUANTUM / KUANTUM PERSONALIZED / KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PET / EVHAYVANI PINK / PEMBE POLITICAL / SİYASAL POWER / GÜÇ RACIAL / IRKSAL RADICAL / RADİKAL RE- / YENİDEN REACTIVE / TEPKİSEL REAL ESTATE / GAYRİMENKUL PRECISION / HASSAS REAL-TIME / GERÇEK ZAMANLI PROACTIVE / PROAKTİF REALITY / GERÇEKLİK PROFIT-BASED / KÂR TEMELLİ PSYCHOLOGICAL / PSİKOLOJİK PUBLICITY / PABLİSİTİ PUBLIC SERVICES / KAMU HİZMETLERİ SI PULL / ÇEKME PUNK / PUNK RECIPROCAL MARKETING / KARŞILIKLI (ALGÜLÜM VERGÜLÜM ) RECOMMENDATION / TAVSİYELİ REFERRAL / REFERANSLI REGIONAL / BÖLGESEL RELATIONSHIP / İLİŞKİLİLİK PUSH / İTME x

20 RELEVANCE / İLİNTİLİ SEARCH ENGINE / ARAMA MOTORU RELIGIOUS / DİNÎ SEASONAL / MEVSİMLİK REPRO / KOPYA 276 RESOURCE-BASED / KAYNAK TABANLI RESTAURANT / RESTORAN RETENTION / ALIKONUM RETRO / YENİLEME REVERSE / TERSİNE REVERSE PSYCHOLOGY / TERSİNE PSİKOLOJİ SI REVOLUTIONARY / DEVRİMCİ RIPPLE / DALGACIK ROBIN HOOD / ROBİN HOOD RSS / RSS SCENT / ESANS. 286 SEGMENTED / BÖLÜMLENDİRİLMİŞ SEGMENT-OF-ONE / TEK BİRİMLİ SEGMENT SEMIOTIC / SEMİYOTİK (GÖSTERGEBİLİM) SENSE-OF-MISSION / ADANMIŞLIK SENSORY / DUYUSAL SERVICES / HİZMETLER SHAMELESS / ARSIZ SHOPPER / ALIŞVERİŞÇİ SHOTGUN / AVTÜFEĞİ SIMPLICITY / SADELİK SKIMMING / KAYMAKLAMA xi

21 SLIPSTREAM MARKETING / RÜZGÂRINDA STRATEGIC / STRATEJİK SMALL BUSINESS / KOBİ SUBLIMINAL / EŞİKALTI SMART / AÇIKGÖZ SMS / SMS (ESEMES) SO WHAT? / EEE, NO LMUŞ SOCIAL / SOSYAL SOCIAL / SOSYAL MEDYA SOCIAL NORMS / SOSYAL NORMLAR SUSTAINABLE / SÜRDÜRÜLEBİLİR SYMPHONIC / SENFONİK SYNCHRONIZED / SENKRONİZE TAILORED / BİÇİLMİŞ (CUK OTURAN) TARGET / HEDEF TELE / TELE SOMATIC / SOMATİK THEMATIC / TEMATİK SPECIAL-EVENTS / ÖZEL OLAYLAR TOUCH / TUŞE (DOKUNMA) SPIRITUAL / RUHSAL SPORTS / SPOR 305 TRADE / TİCARÎ. 319 TRADE-SHOW / TİCARÎ FUAR STEALTH / ÖRTÜLÜ TRADITIONAL / GELENEKSEL STORY / HİKÂYE 309 TRANSIT / TRANSİT xii

22 TRANSACTION(AL) / İŞLEM(SEL) USEFUL / YARARLI TRANSFORMATIONAL / DÖNÜŞTÜRÜCÜ 320 TRANSFUSION / KANNAKLİ TRANSPARENT / İÇİNİGÖSTEREN TREND / TREND (AKIM) VALUE / DEĞER.332 VALUE-ADDED / KATMA-DEĞERLİ VALUE- BASED / DEĞER-TEMELLİ VALUE-DRIVEN / DEĞERGÜDÜMLÜ TRENDSETTER / MODABAŞLATICI TRIBAL / KABİLESEL TURBO / TÜRBO 328 U- / U VERTICAL / DİKEY VIDEO PORTAL / VİDEO PORTAL VIRAL / VİRAL VIRTUAL / SANAL UNDERCOVER / HAFİYELİ WARKETING / SAVAŞLAMA (SAVAŞKAN ) UNDER-THE-RADAR / RADARALTI UN-WHATEVER / NEDEĞİL UPSTREAM / AKINTIYA KARŞI (STRATEJİK) URBAN(AL) / ŞEHİR(SEL) WEB / WEB WEDDING / DÜĞÜN WIDGET / EKLENTİ WIKI / VİKİ xiii

23 WIRELESS / KABLOSUZ ZERO-BASED / SIFIR TABANLI WORD-OF-MOUSE / FAREDENFAREYE WORD-OF-MOUTH / AĞIZDANAĞZA (WOMM) YELLOW / SARI. 347 YOUTH / GENÇ YOUTUBE / YOUTUBE ZIP CODE / ALAN KODU / İKİSIFIR / 50+ (ELLİÜSTÜ) / 360 DERECE İNDEKS xiv

24 ACQUISITION MARKETING / KAZANMA Henüz müşteri yapılamamış potansiyel ve muhtemel kişileri hedefleyen ve onları firmaya markaya kazandırmak için girişilen pazarlama faaliyetleri. Bir Müşteri Bilimi olan pazarlamanın ilk işi müşteri bulmak kazanmak, ikinci işi kazandığı müşteriyi kaçırmamaktır. (Retention Marketing e de bakınız.) ACTIVE MARKETING / AKTİF Pazarlama, durağanlığı kaldırmaz. Durağanlığın karşıtı olarak aktiflik daima üstün tutulmuştur. Nerede hareket, orada bereket, Yuvadan çıkmayan kuş aç kalır Oturarak üretim yapan tek hayvan tavuktur gibi deyişler, kişi ve ekipleri pazarlamada aktif davranmaya, sürekli eylemde bulunmaya teşvik için kullanılır. Reaktif (tepkisel) olmak daha kolay, proaktif olmak en zorudur. (Reactive ve Proactive Pazarlama lara da bakınız.) ADVOCACY / AVUKATLI Müşterilerini, firma ve/veya ürünlerini başka müşterilere tavsiye eden, savunan, onları sanki birer avukatı haline getirmeye yoğunlaşan pazarlama uygulamaları. Az sayıda ürünüze firmanıza âşık insanlara sahip olmak, ürünüzü sadece beğenen çok sayıda insana sahip olmaktan iyidir, anlayışına dayanır. Pazarlama, sürekli ve sadık müşterilere sahip olmakla yetinmemekte, müşterilerinin birbirlerini etkileyecekleri, hatta bir satıcı gibi davranmaya giriştikleri bir aşamaya kadar uzanabiliyor. Pazarlamada sürdürülebilir başarılar için sadece bir defalık müşterilerle yetinemezsiniz. Müşterilerinizi, sizi, ürünlerinizi ve mağazanızı başkalarına tavsiye edecek, adınızın geçtiği her yerde sizi savunacak birer avukat haline getirmelisiniz deniyor. 1 Böylesi müşterilere sahip olabilmek için çoğu zaman bütçelerde ayrı bir fasıl ayrılmasına bile ihtiyaç kalmıyor. Güvenleri kazanılabilirse, müşteriler satıcı firmayı, markayı, mağazayı dostlarına ve yakınlarına tavsiye eden güçlü bir desteğe dönüşebiliyorlar. Firmalar avukatlık gücünden yararlanabilmek için müşterilerini devamlı müşteriye (client) dönüştürüyorlar. İngilizcede müşteri sözcüğü karşılığında üç ayrı kelime var: Consumer, tüketici; Customer, müşteri ve Client, devamlı müşteri. Client düzenli olarak sizden alışveriş eder, size güvenir; kendisine önemli yardımlarınız olacağından emindir. Firmalar, şansları veya performanslarıyla müşteriler edinebilir ama onları devamlı müşteri haline getirebilmek için tutarlı gayretlere ihtiyaç vardır. Ancak devamlı müşteriler zamanla birer avukat olabilirler. 1 Janice Mack Talcott ve Kate B. Peterson, Turn Customers into Advocates, Erişim: ii

25 Müşterilerin avukatlık düzeyine bir defalık ulaşmış olması firmanın başarısının sürekliliğini garantilemez. Sunduğu değerler ve hizmetler firmanın müşterisine sağlayacağı destekle uyumlu olmalıdır. Müşteri mağazayı ve markayı ilk ziyaretinden başlayarak, firmadan beklentilerini, kendisine sunulan teslimat, güven ve sadakat zincirini her seferinde yeniden test etmektedir. Güven oluşturmak zor, yıkmak çok kolaydır. Müşteri için iyi avukatlar olduğu gibi, kötü avukatlar da doğabilir. Avukat müşteriler firmayı ve değerlerini başkalarına anlattıkları, onu hararetle savundukları kadar, gönülleri kırıldığında yaşadıkları olumsuzlukları da şiddetle etraflarına yayarlar. Avukatlık düzeyindekiler de dâhil müşterilerin küçük bir kötü tecrübe yaşamaları, onları bir anda karşı bir eylemciye dönüştürebiliyor. Avukatlık mesleğinde avukatlar iki sınıftır: i) Müvekkillerinin davasında haklı ve savunmaya ihtiyacı olduğuna inananlar ve ii) müvekkillerinden para (menfaat) kazanabileceğine inananlar. Avukatlı pazarlamada müşterilerin avukatlığı her iki kategoriye de dâhil edilebilirse de, menfaatin ilk planda olmadığı haller tercih edilmelidir. Avukatlı pazarlama, benzer özellikler taşıyan Taraftar Pazarlama dan (Fan Marketing) fayda maliyet ilişkilerindeki rasyonellik ve duygusallık boyutuyla farklılaşır. Fan (Taraftar) Pazarlamada bir taraftar gibi davranan müşteriler, ürün, firma veya markaya gönülden bağlı ve sadık olmalarının ötesinde daha fazla fedakârlık etmeye hazırdırlar. Bir menfaatleri olmasa da firmalarını/markalarını tutarlar. Taraftarlığın pekiştirilmesinde, başka marka, firma, ürün veya kulüp taraftarlarına karşı bir duruş sergilemeleri bile körüklenebilir. AESTHETICS / ESTETİK Moda, sanat ve eğlence gibi estetik ürünlerin pazarlamasını ve pazarlama amaçlarına ulaşmada ve farklılaşmada estetikten yararlanmayı ifade eder. Estetik, hissiyat anlamına gelen Yunanca aisthetikos tan türemiş. Genel bir uyumu tanımlar, göz âdâbını çağrıştırır; öznel ve göreceli bir kavramdır. Topluma ve çağlara paralel olarak zamana, mekâna göre değişir. Pazarlamada başarı, teknik, estetik ve etik dengeler gerektiriyor. Teknik, pazarlama hakkında bilinen ve bulunan her şey; estetik yapılanların güzelliği; etik ise, neyin, neden yapıldığını, amaç ve gerekçeleri ifade eder. A. Selim Tuncer 2 in Üç Selim Formülü de ünlüdür: Akl ı Selîm (Mantık), Kalb i Selîm (Etik), Zevk i Selîm (Estetik). Estetik, güzeli ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalıdır. İnsanın dış dünyaya gösterdiği, öznel ve izafî güzel ve çirkin, anlamlı, dengeli, uyumlu, ürpertici, yüce gibi bir dizi başka sözcüklerle dile getirilebilen tepkileriyle ilgilidir e sozlugu/felsefe Sozlugu E.htm Erişim:

26 Estetik pazarlama, birbirine benzeyen ürün ve hizmetlerin çoğaldığı bir dünyada, müşterileri estetik bakımdan doyurmak suretiyle de ilave bir değer sağlanabileceğinin farkına varıldığında doğdu. Estetik, farklı duyu organlarına ve algılara bir arada hitap ederek müşteride belli bir tatmin ve sadakat üretebiliyor. Estetikle doyum fırsatları, estetik ağırlıklı ürünlerin söz konusu olduğu moda, kozmetik ve eğlence sektörleriyle sınırlı değil. Bütün sektörlerde işletmeler estetiğin gücünden yararlanabilir. Kendine has bir özelliği olmayan sıradan ürünler bile Absolut örneğinde olduğu gibi esaslı bir şekilde farklılaştırılabiliyor. Estetik sayesinde firmalar, Nike ve Starbucks gibi, dünya çapında kabul gören ürünlerine daha yüksek fiyatlar uygulayabiliyor. Estetik sayesinde, günlük hayatlarında onbinlerce mesaj ve logo ile karşılaşan tüketicilerin algıları, çekici estetik unsurlar sayesinde odaklanıp, sadeleştirilebiliyor. Estetik, firmalara maliyet tasarrufu sağlayıp verimliliği arttırabiliyor. Oluşturulan görsel temeller sayesinde, reklâm ve tutundurma malzemelerinde, görsel, işitsel ve duyusal boyutlarda belli bir çizgi, belirgin bir bütünlük ortaya konabiliyor. Estetiğe özen gösteren firmalarda firma içi pazarlama daha etkin oluyor, yenilikçi elemanları firmaya kazandırmak da kolaylaşıyor. Estetik, duyusal deneyimler olarak da görülebiliyor. Bu bakımdan Estetik Pazarlama ile Deneyimsel Pazarlama arasında bir yakınlık doğuyor. Geleneksel firmalar ürün sunar, adeta köftenin kendisini satarken, pazar güdümlü, müşteriye dönük firmalar ürünün algılanan yararları, yani köftenin cızbızı üzerinde odaklanıyorlar. Firmalar daha da 3 ileri giderek her biri birer deneyim içeren köfte tüketimine ayrılmış özel zaman dilimleri de satarlar. Böylesi firmalar, en iyi köfteyi sunmanın ötesinde, restoran tasarımından, kullanılan alet edevata, dekordan aydınlatmaya varıncaya kadar müşterilerde topyekûn bir algılama deneyimi yaşatmaya uğraşırlar. Estetik bu deneyimlerin pekiştirilmesinde kullanılıyor. Pazarlama Estetiği 4 isimli kitap; firma çapında duyusal deneyimler ve estetik zevk kazandıran kimlik, araç ve yöntemlerinin, stratejik açıdan planlanması ve uygulanmasını ifade eden estetik strateji kavramını ele alıyor. Estetik stratejiyi oluşturan; logolar, binalar, personel kıyafetleri, reklâm, satış yerleri, web sitesi, koku, müzik ışıklandırma, zemin, ambalaj, ürün tasarımı vb. birçok iletişim unsurları Absolut, GAP, Nike, Four Seasons, Volkswagen, Lego, Starbucks ve daha birçok markaların uygulama örnekleri çerçevesinde, estetik yoluyla kimlik ve imaj oluşturma yöntemleri okuyuculara sunuluyor. Kitap Stratejik Bir Araç Olarak Estetik, Estetik Yoluyla Kimlik Yönetimi, Estetiği Ölçme ve Koruma ve Kapsamlı Kimlik Yönetimi olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Başarılı bir biçimde uygulanan estetik stratejisi firma ve markalar için belli bir kimlik ortaya çıkarıyor. Kimlik unsurları başlıca, malvarlıkları (properties), ürünler (products), sunumlar (presentations) ve yayın faaliyetlerinden (publications), (4 P) oluşur. 4 Bernd Schimitt, Alex Simonson, Pazarlama Estetiği Marka, Kimlik ve İmajın Stratejik Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, (Orijinal Adı, Marketing Aesthetics)

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Eğitim Ücreti: Ücretsiz Eğitim Programının Amacı: SEO Sosyal Medya Dijital Pazarlama Sanatı

Detaylı

DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik

DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik DUMANKAYA DA ANALİTİK YOLCULUK Bu defa da bilgiyi veriler ile inşa ettik Ufuk Kayador Pazarlama ve Satış Direktörü 10 Nisan 2012 - İstanbul YIL 2005 Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamaya

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

LOVE EAT SUNUM E-RESTAURANT KETTE START HERE. Contact Us Taner Çolak tr.linkedin.com/in/tanercolak/

LOVE EAT SUNUM E-RESTAURANT KETTE START HERE. Contact Us Taner Çolak tr.linkedin.com/in/tanercolak/ LOVE EAT E-RESTAURANT KETTE START HERE SUNUM Taner Çolak / İÇERİK İş Fikri 1 Misyon. 2 Vizyon.. 2 Nedir. 3 Konsept.. 4 Ürün Hizmet Tanıtım. 5 Ülke Profili 6 Yer Şeçimi. 7 Paket Servis Şehir Bilgi... 8

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET n11.com Müşteri n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Walgreens, Müşteri Deneyimlerinin Geleceği İçin Nasıl Hazırlanıyor? Yazar Deepika Pandey Yayınlanma tarihi: Haziran 2017 Konular: Arama, Tüketici Analizleri, Çok Kanallı Tüketicilerin beklentileri büyük

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Üyeleri tarafından Üyeler için. Hoş Geldiniz. www.juubeo.com. 2015, Juubeo, All Rights Reserved

Üyeleri tarafından Üyeler için. Hoş Geldiniz. www.juubeo.com. 2015, Juubeo, All Rights Reserved ya Üyeleri tarafından Üyeler için Hoş Geldiniz JUUBEO nedir? By the members - For the members JUUBEO nedir? Klasında Dünyanın İlk Global COOP u Aylık dağıtım proğramı Avrupa merkezli bir şirket Ödül ve

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ

VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ GAYRİMENKULÜNÜZÜN PAZARLANMASI VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ HAKKINDA HERŞEY Aysın Reisoğlu Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkulünüzün Pazarlanması ve Gayrimenkul Danışmanınız Hakkında Bilmek İstediğiniz Her

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi?

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi? Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Neden Müşteri Sadakat Kartı? Müşteriyi tanımak, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını analiz edebilmek, müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirebilmek,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ Kaynak: Euromonitor International #1 Alışverişte Belirsiz Bir Gelecek Tüketiciler para harcama konusunda, özellikle yüksek ücretli ürünlere karşı, biraz daha

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Kazandıran platforma hoş geldiniz

Kazandıran platforma hoş geldiniz Kazandıran platforma hoş geldiniz Devrim Yaratan bir Auction Sistemi, adil bir Bonus Planı - Üyeler tarafından Üyeler için geliştirildi Kooperatifler Kooperatifler, üyelerin iş sahibi olduğu şirketler

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM... 3... 5... 7... 9...11...13...15...17...19 HAKKIMIZDA Türkiye nin finans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş Rafine Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi Sektörel Reklam Ajansı Rafine; mobilya sektöründe uzmanlaşan kadrosuyla, sektörel hizmet veren bir reklam ajansıdır. 20 yıllık Mobilya Sektörü tecrübemize güveniriz.

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri Ürün Sitesi www.eticaretkiti.com Ürün Fiyatları 1797 TL - 2397 TL - 3497 TL Satış Başına Kazanç %20 Satış Oranı Satış Ortaklığı Başvuru Satış Artıran Etkenler

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ Perakende sektörü Türkiye nin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya genelinde 16 trilyon dolarlık bir hacme sahip olan perakende sektörü aynı dönemde %11 lik bir büyüme

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

AdWords Kitle Çözümleri Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar

AdWords Kitle Çözümleri Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar Değineceğimiz konular Mobil ağa geçiş Mikro anlar önemlidir Mikro anlarla dolu bir dünyada başarılı olma Müşteri Eşleştirme Tanımadığınız kullanıcıları hedefleme

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

bonprix sonunda Türkiye de!

bonprix sonunda Türkiye de! bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik 13.12.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik 13.12. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik 13.12.2011 2008470068-Osman Gökay ÖNOL 2008470105-Ezgi YENİSÖZ 2008470061-Fatmagül

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com

Metin Gulgez 090.000.011. 360. Lyoness Kurumsal Sunum. www.lyoness.com Metin Gulgez 090.000.011. 360 Lyoness Kurumsal Sunum NEDEN LYONESS? Her alışverişte para iadesi, Yeni Müşterilere Ulaşma, Devamlı ve Memnun Müşteriler, İşletmeye maliyetsiz reklam avantajı, 5 kıtada, 48

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu/ Ciro TL Yeni Tanım(Ciro TL) Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Toplam İstihdam

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

Bütünleşik Pazarlama İletişimi. Melis Çetinkaya Keşan 4 Ağustos 2012

Bütünleşik Pazarlama İletişimi. Melis Çetinkaya Keşan 4 Ağustos 2012 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Melis Çetinkaya Keşan 4 Ağustos 2012 Melis... Ya siz? Eğer... Tüketici bizi aynen anlasaydı, Dünyada bir tek biz olsaydık, Sonsuz para olsaydı... Ama Tüketicinin anladığı

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

BIG CONTENT > BIG DATA

BIG CONTENT > BIG DATA BIG CONTENT > BIG DATA Pazarlama Zirvesi 2013 Paralel Oturumlar KREA Digital 5 Aralık 2013 AKIŞ Terminoloji Bugün, Yarın ve Sonrası İçerik Doğru Soru : Nasıl? Uygulama Örnekler 1 Big Content > Big Data

Detaylı

Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz

Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz Türkiye nin En Büyük Online Mağazacılık Sistemine Hoşgeldiniz MARPAR Ev Gereçleri San.ve Tic. Ltd. Şti. 2001-2009 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası alanda bilinen markaların Karadeniz ve Doğu Anadolu

Detaylı

Yiyecek ve içecek ürünlerinin toplatılması, geri çağrılması ve güvenlik uyarıları, aman Tanrım!

Yiyecek ve içecek ürünlerinin toplatılması, geri çağrılması ve güvenlik uyarıları, aman Tanrım! Paylaşılan İçerik Yiyecek ve içecek ürünlerinin toplatılması, geri çağrılması ve güvenlik uyarıları, aman Tanrım! Kaynak: Hartman Group 2015-06-30 www.hartman-group.com/hartbeat/607/food-and-beverage-product-recalls-withdrawals-and-safety-alerts-oh-my-

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları Online Kriz Yönetimi Sunum notları Samet Ensar SARI 03/03/12 Şirketler için en önemli değer KURUMSAL İTİBAR Gerçekler ve algılar var Sosyal paydaşlarla oluşturulan rasyonel ve duygusal bağlar bulunuyor

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama Ufuk Peker Kişisel Etkinlik Özbilinç Özyönetim Özmotivasyon Ne Görüyoruz? Ekip Olma Strateji Planlama Kendimizi Yönetme Bir şeyi yapabileceğimize veya yapamayacağımıza

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı