ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP"

Transkript

1 Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Ortadoğu Serbest Bölge 3. Asliye Hukuk 2007/373 E tarafından Serbest Bölge ne karşı TMO Rıhtımı karşısındaki balıkçı basenine vaki müdahalenin men'i talepli olarak Ortadoğu tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde açılmış olan davadır. Davanın 17 Şubat 2009 giinlii duruşmasında davanın TMSF ve Özelleştirme idaresine ihbarına karar verilmiş, karar gereğince Ortadoğu tarafından gerekli ihbar işlemi yapılmış olmakla cevaplarımn beklenmesi için duruşma 6 Ekim 2009 gününe ertelenmiş, bu tarihte yapılan duruşmada da 15 Nisan 2010 günü keşif yapılmasına karar verilerek duruşma 25 Mayıs 2010 gününe ertelenmiştir. Keşif günü haldrnin izinli olması nedeniyle keşif icra edilememiş olup, duruşma günü yeni bir keşif günü belirlenmiştir. 25 Mayıs 2010 günü yapılan duruşmada 24 Eylül 2010 gününe yeni keşif tarihi verilerek duruşma 12 Ekim 2010 gününe ertelenmiş, bu tarihte yapılan duruşmada gelemeyen raporun beklenmesi ile Özelleştirme İdaresinin Ortadoğu yanında davaya müdahale talebinin kabulüne karar verilerek duruşma 22 Şubat 2011 tarihine bırakılmıştır. Bu duruşmada gelen bilirkişi raporuna beyanda bulunmak ve 4.431,69 TL harcın tamamlanması için mehil verilerek duruşma 7 Haziran 2011 gününe bırakılmıştır. Yapılan duruşmada taraflara esas halckmda beyanlarmı sunmak üzere mehil verilerek duruşma 3 Kasım 2011 gününe ertelenmiştir. Yapılan duruşmada hakim değişikliği nedeniyle dava 7 Şubat 2012 tarihine ertelenmiştir. Yapılan duruşmada bilirkişiden itirazlar nedeniyle ek rapor alınmasına karar verilerek dava 8 Mayıs 2012 tarihine bırakılmış,, 73

2 ancak belirtilen tarihte dosya bilirkişilerden dönmediğinden dava 2 Ekim 2012 tarihine ertelenmiştir, bu tarihte yapılan duruşmada da rapor gelmediğinde duruşma 14 Şubat 2013 tarihine talik edilmiştir. 21 Mayıs 2013 günü yapılan duruşmada itirazlar çerçevesinde ek rapor alınmasına karar verilerek duruşma 8 Ekim 2013 tarihine bırakılmıştır. Yapılan duruşmada eksik harcın Ortadoğu tarafından tamamlanmasına karar verilerek duruşma 20 Şubat 2014 tarihine bırakılmıştır. Harç Ortadoğu tarafından tamamlanmıştır. Belirtilen günde yapılan duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. Karar Ortadoğu 'ne tebliğ edilmiş ve süresi içinde temyiz edilmiştir. 2 Ortadoğu Holitur Turizm 2. Asliye Hukuk 2012/734 E. ( 4. Ticaret 2013/66 E.) ( 4. Sulh. Hukuk 2014/1053 E.) sınırları içinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait kullanımı limana tahsisli 1118 parsel sayılı taşınmazın bir lusrrun vaki el atmanın önlenmesi, yıkım ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL (kısmı dava) ecrimisile karar verilmesi istemiyle Holitur Turizm 'ye karşı Ortadoğu tarafından açılan bir davadır. Dava henüz ön inceleme aşamasında mahkemece Ticaret görev alanı içinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddedilmiş bunun üzerine dosya Ortadoğu enin talebi çerçevesinde Nöbetçi Ticaret ne aktarılmıştır. Yeni mahkeme ve dosya numarası yukarıda belirtilmiştir. 16 Temmuz 2013 günü yapılan duruşmada davanın Sulh Hukuk görevine girdiği gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmiş, dosyanın görevli mahkemeye aktarılması için gerekli işlem Ortadoğu

3 tarafından yapılmış olup, henüz duruşma günü gelmemiştir. 3 Ortadoğu Antmin Madencilik İnş. Oto. Turizm İç Tic. San. 7. Asliye Hukuk 2012/764 E. ( 2. Sulh Huk. 2014/1449 E.), sınırları içinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait kullanımı limana tahsisli 1118 parsel sayılı taşınmazın bir kısmın vaki el atmanı n önlenmesi, yıkım ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL (kısmi dava) ecrimisile karar verilmesi istemiyle Antmin Madencilik İnş. Oto. Turz. İç Tic. San. 'ye karşı Ortadoğu tarafından açılan bir davadır. 16 Temmuz 2013 günü yapılan duruşmada davanın Sulh Hukuk görevine girdiği gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmiş, dosyanın görevli mahkemeye aktarılması login gerekli işlem Ortadoğu tarafından yapılmış, dava dosyanın düştüğü Ant. 2. Sulh Huk. nce duruşma günü verilmiştir. 4 Ortadoğu Standart Denizcilik Pet. Tur. Gıda Taş. Paz. Tic. Ltd. Şti. 3. Asliye Ticaret Mah. 2015/205 E. ( 8. Asl. Hukuk Mah. 2014/64 E.) sınırları içinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait kullanımı limana tahsisli 1118 parsel sayılı taşınmazın bir kısmın vaki el atmanın önlenmesi, yıkım ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL (kısmi dava) ecrimisile karar verilmesi istemiyle Standart Denizcilik Pet. Tur. Gıda. Taş. Paz. Tic. Ltd. Şti.'ye karşı Ortadoğu tarafından açılan bir davadır. Dava henüz ön inceleme aşamasında olmakla birlikte davalı şirket hakkında iflas kararı bulunması nedeniyle davanın iflas idaresine yöneltilmesi için gerekli başvuru Ortadoğu tarafından yapılmış bulunmaktadır. Bu arada şirket muhasebe müdürlüğü ile belirtilen şirkete verilen elektrik bedelleri ile ilgili bir yazışmada şirket 4 75

4 isminin Standart İşletmeciliği Antrepo Pet. Taşm. Tur. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. olduğunun anlaşılması üzerine Ticaret Sicili kayıtlarında yapılan araştırmada dava açılan şirketin iflas nedeniyle gayri faal olduğu, yerin aslında adı geçen şirket tarafından kullanıldığı b anlaşılmış ve bu şirkete karşı yeni bir dava açılmak zorunda kalınmıştır. Dilekçeler aşaması tamamlanmış olup 1 Ekim 2014 gününe ön inceleme duruşması verilmiş yapılan duruşmada bu mahkemece de görevsizlik kararı verilmiş, görev uyuşmazliği oluştu;, 6undan dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilecektir. c, 5 Ortadoğu TSM Deniz Ürünleri San. ve Tic. 4. Sulh Hukuk 2012/567 E Soğuk Hava deposu eski kiracısı TSM Deniz Ürünleri San. ve Tic. tarafından 2011 yılının Kasım ayında gerçekleşen hamen tahliye sonrası 2006 öncesinde TDİ ile aralarında yaptıkları yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiralama konusu taşınmaza yapılan yatırım ve faydalı masrafların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre şimdilik TL olarak tahsiline karar verilmesi istemiyle 31 Mayıs 2012 tarihinde açılmış bir davadır. Davanın ön inceleme duruşması 20 Kasım 2012 tarihinde yapılmış olup, delillerin bildirilmesi için ara kararı verilerek 21 Şubat 2013 tarihine duruşma günü verilmiştir. Ara kararı uyarınca gerekli delil bildirimi Ortadoğu tarafından süresi içinde yapılmıştır. On inceleme duruşmasında 12 Nisan 2013 günü mahallinde keşif yapılmasına karar verilerek duruşma 23 Mayıs 2013 gününe ertelenrniştir. Bu tarihte bilirkişi raporu gelmediğinden duruşma 25 Temmuz 2013 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihte yapılan duruşmada gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunulmak üzere süre verilerek duruşma 28 Kasım 2013 tarihine ertelenmiş, bu çj 76

5 tarihte dava Ortadoğu lehine sonklanarak reddedilmiştir. Davacı kararı temyiz etmiş olup, dosya Yargıtay'da temyiz aşamasındadır. 6 Ortadoğu Kepezler Akaryakıt Şti. Ltd. 6. Asliye Ticaret 2014/271 E. Ortadoğu işletmeleri tarafından Kepezler Akaryakıt Ltd. Şti.'ye karşı sözleşmeye aykırı olarak ödenmek zorunda kalınan 5.187,95 TL'nin istirdatı için açılan bir dava olup, dilekçeler aşaması tamamlanarak 23 Ocak 2015 günü yapılan ön inceleme duruşmasında dosyanın inceleme yapılmak üzere bilirlcişiye tevdiine karar verilerek yeni duruşma günü verilmiştir. Bilirkişi raporu Ortadoğu işletmeleri lehine olup, beyanların sunulması için duruşma günü verilmiştir. 7 Ortadoğu Sosyal Güvenlik Kurumu I. iş 2004/496 E. Ortadoğu tarafından SGK'ya karşı bu makamca tehlike sınıfının yükseltilmesi ve bu nedenle tahakkuk ettirilen prim alacağının iptali için 7 Şubat 2002 tarihinde açılan bir davadır. Yerel mahkeme davayı reddetmiştir. Ortadoğu tarafından yapılan temyiz istemi üzerine Yargıtay'ca idari dava sonuçlanmadan karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle karar bozulmuştur. Dava söz konusu idari davanın sonklanmasını beklemekte iken Ankara 12. İdare yeni yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde kendisini yine görevsiz kabul ederek davayı görev yönünden reddetmiştir. İdare nin bu görevsizlik kararı da ayrıca Ortadoğu tarafından temyiz olunmuştur. Mahkeme 13 Temmuz 2010 gönlü duruşmada İdare nin bu görevsizlik karannın kesinleşmesini beklemeye karar verdiğinden belirtilen bu kararın - 77

6 gelmesi beklenmektedir. Davanın duruşması aynı nedenle 9 Mart 2015 gününe atılıdır. Yapılan duruşmada davanın usul yönünden reddine karar verilmiş olup, tebliğinde temyiz edilecektir. 8 Ortadoğu Denizcilik Müsteşarlığı Danıştay 10. Dairesi 2006/4714 E. Denizcilik Müsteşarlı;,6ınca çıkarılan ve 18 Mayıs 2006 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/1 nolu Tebliğ' in iptali ile ilgili davadır. Dava Ortadoğu lehine sonuglanarak dava konusu tebliğin iptaline karar verilmiş, ancak davalı idare tarafından temyiz edilmiş olmakla henüz temyiz incelemesi sonklanmamıştır. 9 Ortadoğu Denizcilik Müsteşarlığı Ankara 12. İdare 2005/2504 E. (Yeni Esas 2008/1215) Tehlike sınıfının yükseltilmesi yolundaki idari işlemlerin iptaline karar verilmesi istemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı açılan bir davadır. Dava mahkemece adli yargının görevli olduğu gerekçesi ile görev yönünden reddedilrniştir. Danıştay davanın görtim ve çözümünün idari yargı görev alanı içinde bulunduğuna karar vermiş, bunun üzerine davaya bakan Ankara 12. İdare son olarak mahkemece hasım düzeltilerek hasmın Sosyal Güvenlik Kurumu Genel olması gerektiğine karar verilmiş, takiben yeni yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa gereğince konunun yine adli yargı tarafından çözümü gerektiği gerekçesi ile tekrar görevsizlik kararı vermiştir. Karar Ortadoğu tarafından temyiz edilmiştir. Karar Ortadoğu 'ne 2 Nisan 2013 günü tebliğ olunan kararla Danıştay'ca bozulmuş olup, dosya mahalli mahkemesine esas hakkında bir karar verilmek üzere gönderilmiş, ancak Ankara 12. İdare bozmaya direnmiş olup, direnme kararı 20 Haziran 2013 günü Ortadoğu 'ne tebliğ edilmiştir. Karar, 78

7 Ortadoğu işletmeleri tarafından temyiz edilmiştir. 10 Ortadoğu işletmeleri Valiliği Çevre 3. İdare 2013/1021 E. Valiliği Çevre tarafından bir gemi tahliyesi sırasında deniz kirliliği oluştuğu ileri sürülerek kesilen TL idari para cezasının iptali istemiyle Ortadoğu işletmeleri tarafından 29 Ağustos 2013 tarihinde açılan bir davadır. Mahkemece dava konusu para cezasının düzenlenmesine esas her türlü bilgi ve belgeyi içeren işlem dosyasının celbine karar verilmiş takiben, Ortadoğu işletmeleriinin yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir. Davadaki Ortadoğu işletmelednin duruşma talebi uyarınca mahkemece 7 Mart 2014 tarihinde duruşma yapılmış, dava Ortadoğu işletmeleri lehine sonuçlanarak idari para cezasının iptaline karar verildiği 16 Haziran 2014 tarihinde Ortadoğu işletmeleriine tebliğ edilmiştir. Karar davalı idarece temyiz edilmiş olup, Danıştay'da temyiz incelemesindedir. 11 Ortadoğu işletmeleri Kurumlar Vergi t, Dairesi Başkanlığı, Gelir idaresi Genel 1. Vergi 2013/1398 E. Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı ile Gelir idaresi Genel ne karşı Ortadoğu işletmeleri tarafından açılan ve vergi inceleme raporlarına göre ,08 TL fazla ödendi,;,6i ifade edilen gelir (stopaj) vergisi iadesi talebinin kısmen reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan bir davadır. Dava Ortadoğu işletmeleri lehine sonuçlanmış olup, karar idarece temyiz edilmiştir. 12 Ortadoğu işletmeleri Aydın Vinç 4. Sulh Hukuk 2014/108 D. iş 23 Aralık 2014 gecesi taşeron Aydın Vinç'e ait vincin devrilmesi sonucu işyerinde meydana gelen ölümlü iş kazasında kaza sonrası vinç üzerinde 79

8 Ortadoğu işletmeleri tarafından teknik inceleme amacıyla mahkeme aracı lığı ile bir tespit yaptırılmış olup henüz rapor dtizenlenmiş değildir. İnceleme sırasında vinçte önemli teknik aksaklıklar görsel olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu tespit sonucu oluşacak bilirkişiler raporu ileride açılması muhakkak görülen birtakım tazminat, ructien tazminat ve ceza davalarında kullanılmak zorunda kalınabilecektir. Bu arada mağdur varislerince dava açıldığı ve dosyanın 4. is nin 2015/192 esasına kayıtlı olduğu bilgisi edinilmis olup, dava dilekçesi ve tensip zaptı henüz tebliğ edilmiş değildir. 13 Ortadoğu 1) T.C. Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanliği 2) Türldye Denizcilik işletmeleri Genel 3. İdare 2014/492 E Konu: Anayasa 'nin 6 Haziran 2013 gün ve 2013/22 Esas, 2013/73 Karar sayılı kararı uyarınca 49 yıla uzatılmasına ilişkin Ortadoğu işletmeleri talebinin reddine ilişkin işlemin iptali Son Durum: Henüz karara bağlanmamıştır. İcra Takipleri Alacaklı Borçlu İcra Dairesi Konusu ve Son Durum 1 Ortadoğu işletmeleri Alwim Madencilik San. A.Ş: 1. icra 2008/26805 (2845) Ortadoğu işletmeleri borglusu Akçim Madencilik San. 'ye karşı ,67 TL alacağın tahsili için 30 Aralık 2008 tarihinde başlanılan icra takibidir. Takibe borçlu tarafından hakkında iflas erteleme kararı bulunduğundan bahisle icra takibi yapılamayaca;, 61 gerekçesi ile itiraz edilmiştir. 11 Kasım 2010 tarihli duruşmaya iştirak edilmiş, davacı borçlunun iflas erteleme talebinin reddi sağlanmış ve takiben mahalli icra dairesine haciz talimatı gönderilmiştir. 80

9 Talimat cevabı henüz gelmerniştir. Araştırılmaktadır. Ancak şirketin iflas erteleme talebinin reddedilmiş olduğu dikkate alındığında iflas edeceği, bu aşamada ise herhangi bir haciz işlemini uygulanmasının hukuken imkansız olacağı gözetilmelidir. Bu aşamada bir haciz işlemi yapılsa dahi bir iflas kararı karşısında bu haczin işlevsiz kalacağı açıktır. 2 Ortadoğu OGM Tur. İnş. Ltd. şti. 7. İcra b 2010/1884 (3103) Ortadoğu borçlusu OGM Tur. İnş. Ltd. Sti. hakkında ,71 TL çekten doğan alacağın tahsili için girişilen icra takibidir. İhtiyati haciz aşamasındadır. da bulunan borçluya ait teknede haciz işlemi yapılmış olup, takip kesinleşmiş olup geminin kıymet takdiri yaptırılarak taraflara tebliği için yeniden celp olunan gemi Sicil kaydında bulunan bir kısım alacaklılann adres bilgileri konusunda ilgili icra dairelerine yazılan müzeklcere cevapları beklenmektedir. 3 Ortadoğu OGM Tur. İnş. Ltd. şti. 7. İcra 2012/7053 (3103) Ortadoğu borçlusu OGM Tur. İnş. Ltd. Sti. hakkında ABD Doları karşılığı kanuni rehin hakkına dayalı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlanılan icra takibidir. Takipte borçlu adresinde bulunmadığı tespit edilmekle ticaret odasından alınan belgeye dayalı olarak Tebligat Kanunu 35. maddeye tebligat gönderilmiş, takip bu suretle kesinleştirilmiştir. Kesinleşmeyi takiben gemi siciline dosya alacağı gemi alacaklısı sıfatıyla (kanuni rehin) olarak şerhi konulmuştur. İcra dairesinden satışa esas kıymet takdiri için talepte bulunulmuş ve masrafı yatınlmıştır. Kıymet takdir raporu gelmiş olup, bunun sicilde görünen tüm ilgililere tebliği işlemleri devam etmektedir. 4 Ortadoğu OGM Tur. İnş. Ltd. Şti. 7. İcra Ortadoğu borçlusu OGM Tur. İnş. Ltd. şti. hakkında ABD Doları karşılığı 81

10 2012/7054 (3103) deniz alacağı için ilamsız takip yolu ile başlanılan icra takibidir. Takipte borçlu adresinde bulunmadığı tespit edilmekle ticaret odasından alınan belgeye dayalı olarak Tebligat Kanunu 35. maddeye tebligat gönderilmiş, takip bu suretle kesinleştirilmiştir. Kesinleşmeyi takiben gemi siciline dosya alacağı deniz alacağı olarak haciz şerhi konulmuştur. İcra dairesinden satışa esas kıymet takdiri için talepte bulunulmuş ve masrafı yatırılmıştır. Kıymet takdir raporu gelmiş olup, bunun sicilde görünen tüm ilgililere tebliği işlemleri devam etmektedir. NOT: Hacizler bald kalmak koşuluyla teknenin liman dışına çıkarılması çalışmalarına başlanmış olup, bu konuda gerek Başkanlığı gerekse borçlu şirket yetkilileri ile ön mutabakata varılmaya galışılmaktadır. 5 Ortadoğu İzopur İzolasyon İnş. Mak. San. ve Tic. 3. İcra 2011/2563 (2551) Davalı İzopur İzolasyon İnş. Mak. San. ve Tic. 'ye karşı ,60 TL alacağın tahsili için girişilen icra takibine borçlunun itirazının iptaline ve alacağın tahsiline karar verilmesi için açılan alacak davasının Ortadoğu lehine sonuçlanması üzerine başlanılan bir icra takibidir. Borçlu şirkete hacze gidilmiş, borcu karşılayacak bir mal tespit edilememiş, bu nedenle şirket yetkililerinin taksitle ödeme teklifleri kabul edilmek zorunda kalınmış olup, ancak bir ödeme yapılmış değildir. Takibe kalındığı yerden devam edilerek ,38 TL'yi bulan alacak için şirketin İstanbul/Tuzla'daki işyeri için Tuzla İcra 'ne haciz talimatı alınarak mahallinde haciz işlemi yapılmış, ancak büro eşyası dışında borca yeter miktarda herhangi bir taşınır veya taşınmaz bulunamamış, büro eşyasının haczi ile yetinilmek zorunda kalınrruştır. Şu an için borçlunun herhangi bir mal varlığı bulunmamakla "aciz vesikası" için genel varlık araştırmasına

11 geçilmiştir. 6 Ortadoğu Kısmet Balıkçılık Su Grünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti. 7. İcra 2009/5709 (2854) Ortadoğu borçlusu Kısmet Balıkçılık Su Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti.'ye karşı ABD Doları alacağın tahsili için başlanılan icra takibine borçlunun itirazı üzerine bu itirazın kaldırılmasına karar verilmesi istemiyle açılan davanın lehe sonuçlanması üzerine takibe devam edilmiş, şirketin işyerine gidilmiş, boş olduğu görülmüş, bulunabilen bir taşınmazının tapu kayıtlarına haciz konulmuş, taşınmazın üçüncü kişi alacaklılarca yapılan satışı sonrası elde olunan bedel için düzenlenen sıra cetvelinde Ortadoğu 'nin takibine pay düşmemiştir. Alacak hükme göre ,63 ABD Dolan'nın 25 Şubat 2009 tarihinden işleyecek yıllık %7'yi geçmeyecek faizi ve ,16 TL icra inkar tazminatı ile ,16 TL harç ve masraf toplamıdır. Şu an için borçlunun herhangi bir mal varlığı bulunmamakla "aciz vesikası" için genel varlık araştırmasına geçihniştir. 7 Hesapgıoğlu Otomotiv Petrol Tur. Taş. Hayv. San. ve Tic. Ortadoğu 10. İcra 2012/6118 (3368) da sözleşme ile faaliyet gösteren ancak sözleşmesi fes olunmakla liman dışına çıkan Hesapçıorglu Otomotiv Petrol Tur. Taş. Tar. Hayv. San. ve Tic. tarafından ,32 TL alacaklı oldukları iddiası ile Ortadoğu aleyhine başlatılan İlamsız icra takibidir. Takibe Ortadoğu tarafından süresi içinde itiraz olunarak takibin durdurulması sağlanmıştır. Alacak iddiasında bulunan kişinin bu itirazın kaldırılması talebi ile bir yıl içinde dava açması gerekmekte olup, takip bu süre ile bekleyecektir. Takibe konu alacağın ,29 TL'si takibe ilişkin ödeme emri tebliğ edilmeden ödenmiş olup bakiye takip 83

12 tutarı vade farkı iddiasına dayalıdır. 8 Ortadoğu Ant-Toros Ltd. Şti. İnş. 5. İcra 2013/421 (3437) Ortadoğu borçlusu Ant Toros İnş. Ltd. Şti. hakkında 9.145,85 TL borcu için ilamsız takip yolu ile başlanılan icra takibidir. Takipte borçlu adresinde bulunmadığı tespit edilmekle Manavgat Ticaret Odasından Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat yapılmak üzere faaliyet belgesi miizekkeresi yazdırılmıştır. Gelen cevap yazısındaki adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca tebligat gönderilmiştir. Malvarlığı soruşturması yapılmış, herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Takip semeresizdir. 9 Ortadoğu Nevam Ltd. Şti. Gıda 4. İcra 2013/11240 (3533) yolcu salonu arazi üzerinde bulunan büfenin işletmecisi Nevam Gıda Ltd. Şti. aleyhine başlatılmış ,18 ABD Doları karşılığı ,39 TL kira alacağı ve tahliye takibidir. Takibin kesinleşmesi beklenilmektedir. Ödeme emri bila tebliğ gelmiş, Ticaret Odasından Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat yapılmak üzere faaliyet belgesi müzelckeresi talep edilmiştir. 10 Ortadoğu 1-Akiş Denizcilik Nakl. Turz. 2-MV Feyza Get-1g isimli c, creminin donatanı GNC Denizcilik Hiz. Ltd. Şti.'ye İzafeten acentesi Akiş Denizcilik Nakl. Tur. 12. İcra Müdür1ü6 4, ü MV Feyza Genç isimli gemiye verilen römorkaj/cer hizmetine ve 12 Ocak 2015 tarihli faturaya istinaden ,08 ABD Doları üzerinden borçlular aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Akiş Denizcilik kendi adına itiraz etmiş ve fakat acente sıfatı ile açılan takibe itiraz etmeyerek taraf sıfatı olmadı4, s6ından bahisle ödeme emrini iade etmiştir. İcra Müdür!tip tarafından Akiş hakkındaki talcibin itiraz nedeni ile durdurulmasına karar vermiş ve aynı kararda donatan hakkındaki takibin ise yanlış adres nedeni ile iade edildiğini belirtmiştir. Bunun üzerine İcra ne, Akiş Den. 'ye acente sıfatı olduğundan tebligat yapıldığını ve itiraz olmadığından talcibin kesinleşti; dini belirterek donatan 84

13 halclunda haciz talep edilmiş ise de, İcra tebligatın iade edilmiş olması nedeni ile takibin kesinleşmediğinden bahisle Ortadoğu enin talebinin reddine karar vermiştir. Anılan karara karşı şikayet yoluna 4,aidilecektir. Ege A.S. Davalı Olunan Derdest Davalar Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Nilgün Ö' 61.inglii Bayındırlık ve İskan Bakanlığı " Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/184 E. Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlarmın İptali Son Durum: Davalı tarafından savunma dilekqesi verilmiştir. Ege tarafından dilekçe verilerek müdahale talebinde bulunulmuş ve OİB tarafından ara kararda yer alan hususların yerine getirilmiş bulunduğundan bahisle ara karar gereği yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isterninin "uyuşmazlığa konu planların şehircilik ve planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı konusunda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yeniden değerlendirilmesine" karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 7 Şubat 2012 tarihinde Ege inin müdahale talebinin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmenin durdurulmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle yasal süresinde (17 Temmuz 2012'de) İDDK nezdinde karara itiraz edilmiş, davalılarm itirazının kabulüne karar verilmiş, bu karar üzerine 6. Daire tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, davacı tarafından karara itiraz ç:

14 edilmiştir. İDDK, "aradan geçen süre içinde önceki kararında gerekçe yaptığı kanunun Anayasa nce iptal edildiği ve buna bağlı olarak 11 Haziran 2012 tarih ve 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın da hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile 13. Daire'nin 2012/2881 sayılı kararı ile yortitmesinin durdurulduğu, Anayasa 'nin iptal kararı karşısında durumun yeniden de;'gerlendirilip incelenmesi gerektiği" gerekçeleri ile 17 Mart 2014 tarihinde itirazın kabulüne karar vermiştir. Ancak geçen süre içinde iptal edilmiş bulunan kanun ve Bakanlar Kurulu Kararendan sonra 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanunla 4046 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamında, ÖYK tarafından 7 Ağustos 2014 tarih ve 2014/82 sayılı karar ile "dava konusu Ege Ports- Kuşadası Yolcu ı hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüş" ve bu karar 17 Eylül 2014 tarihinde 6534 sayılı yazı ile OİB tarafından müdahil liman işletmecisine tebliğ edilmiş bulunduğundan belirtilen gerekçe ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi için 29 Eylül 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'ne talepte bulunulmuştur. 2 Kuşadası Belediye Başkanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/185 E Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlannın İptali Son Durum: Dava dilekqesine karşı katılma talebi ile birlikte cevap dilekqesi verilmiş, davalı tarafından da savunma dilekqesi verilmiştir. Tarafınuzdan ek dilekçe verilerek müdahale talebine ilişkin karar verilmemiş bulunuldu6undan t:, öncelikle müdahale talebimizin kabulüne ve ÖİB tarafından ara kararda yer alan hususların yerine getirilmiş bulunduğundan bahisle ara karar gereği yürütmenin durdurulması C:5-86

15 istemi hakkında yeniden karar verilmesine, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isterninin "uyuşmazlığa konu planların şehircilik ve planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı konusunda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yeniden değerlendirilmesine" karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 7 Şubat 2012 tarihinde Ege 'nin müdahale talebinin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmenin durdurulmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle yasal süresinde (17 Temmuz 2012'de) İDDK nezdinde karara itiraz edilmiş, Ege tnin itirazı nın kabuliine karar verilmiş, bu karar üzerine 6. Daire tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, davacı tarafından karara itiraz edilmiştir. İDDK, "aradan geçen süre içinde önceki kararında gerekçe yaptığı kanunun Anayasa nce iptal edildiği ve buna bağlı olarak 11 Haziran 2012 tarih ve 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın da hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile 13. Daire'nin 2012/2881 sayılı kararı ile yürütmesinin durduruldust,6u, Anayasa 'nin iptal kararı karşısında durumun yeniden değerlendirilip incelenmesi gerektiği" gerekçeleri ile 17 Mart 2014 tarihinde itirazın kabulüne karar vermiştir. Ancak geçen süre içinde iptal edilmiş bulunan kanun ve Bakanlar Kurulu Karan'ndan sonra 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanunla 4046 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamında, ÖYK tarafından 7 Ağustos 2014 tarih ve 2014/82 sayılı karar ile "dava konusu Kuşadası ı hakkında herhangi bir işlem

16 tesis edilmemesi uygun görülmüş" ve bu karar 17 Eylül 2014 tarihinde 6534 sayılı yazı ile OİB tarafından müdahil liman işletmecisine tebliğ edilmiş bulunduğundan belirtilen gerekçe ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi için 29 Eylül 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'ne talepte bulunulmuştur. 3 Kuşadası Belediye Başkanlı p,1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı :::. Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/6303 Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlarının İptali Son Durum: Bu davalarda da diğerlerinde olduğu gibi imar planının ytiramesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı davalılar tarafından Danıştay İDDK'ya itirazda bulunulmuştur. 4 Nilgün Coğünçhi vd. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/4235 E. Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlarmın İptali Son Durum: Davalı tarafından savunma dilekgesi verilmiştir. Ege tarafından dilekçe verilerek müdahale talebinde bulunulmuş ve (AB tarafından ara kararda yer alan hususlar yerine getirilmiş bulunduğundan bahisle ara karar gereği yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isteminin "uyuşmazlığa konu planların şehircilik ve planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı konusunda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yeniden değerlendirilmesine" karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 7 Şubat 2012 tarihinde Ege müdahale talebinin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmenin durdurulmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle yasal süresinde (17 Temmuz 2012'de) İDDK nezdinde karara itiraz edilmiş, Ege İşletmelednin itirazının

17 5 Tarihi Kazım Usta Tur. Sey. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ege işletmeleri kabulüne karar verilmiş, bu karar üzerine 6. Daire tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, davacılar tarafından karara itiraz edilmiştir. İDDK, "aradan geçen süre içinde önceki kararında gerekçe yaptığı kanunun Anayasa nce iptal edildiği ve buna bağlı olarak 11 Haziran 2012 tarih ve 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın da hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile 13. Daire'nin 2012/2881 sayılı kararı ile yfirtitmesinin durdurulduğu, Anayasa 'nin iptal kararı karşısında durumun yeniden değerlendirilip incelenmesi gerektiği" gerekçeleri ile 17 Mart 2014 tarihinde itirazın kabulüne karar vermiştir. Ancak geçen süre içinde iptal edilmiş bulunan kanun ve Bakanlar Kurulu Kararfndan sonra 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanunla 4046 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamında, ÖYK tarafından 7 Ağustos 2014 tarih ve 2014/82 sayılı karar ile "dava konusu Ege Ports- Kuşadası Yolcu ı hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüş" ve bu karar 17 Eylül 2014 tarihinde 6534 sayılı yazı ile ÖİB tarafından müdahil liman işletmecisine tebliğ,t, edilmiş bulunduğundan belirtilen gerekçe ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi için 29 Eylül 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'ne talepte bulunulmuştur. Kuşadası 2. Asliye Hukuk Konu: Kira Sözleşmeleri tahtında hiçbir kira borcunun dok,madığının 2006/385. tespiti ile ödenen kira bedellerinin (Ye. m. ıstırdatı. Esas: 2013/184 E.) Son Durum: Yapılan protokol tahtında Davacı 30 Haziran 2006 tarihli kira sözleşmelerine ilişkin taleplerinden feragat etmiş olup; 13 Mayıs 2006 tarihli kira sözleşmesine ilişkin talepleri bakımından davaya c=7"----- : 89

18 devam edilmektedir. Davanın 20 Haziran 2007 tarihli duruşmasında feragat nedeni ile 30 Haziran 2007 tarihli talepler bakımından davanın reddine, ihtiyati tedbir kararlarını n kaldırılmasına; diğer talepleri bakımından davanın tefrikine ve eksik harcın tamamlatılmasına karar verilmiştir. Davacı aleyhine %40 tazminata hiikmedilmemiş olması sebebi ile karar Ege tarafından temyiz edilmiş ve fakat temyiz talebi reddedilerek karar onantruştır. Ege talebi doğrultusunda dosyanın bir kısmı tefrik edilerek 2010/242 E. kaydolmuş ve mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Anılan davanın açılmamış sayılma kararı Davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ve bozma sonucu dosya 2013/184 E. kaydedilmiştir. Davacı vekilleri, mahkemenin 26 Haziran 2013 tarihli ara kararına istinaden mahkemeye sundukları 24 Temmuz 2013 tarihli dilekçeleri ile taleplerini agıklamışlar ve dava dilekçesindeki taleplerine ek olarak ABD Dolan yıllık kira bedelinin iadesini istemek suretiyle taleplerini artırmışlardır. İzmir 4. Asliye Ticaret 'nin 2013/194 E. no.lu dosyasının sonucunun beklenmesine karar verilmiştir. 6 1)Ahmet Bayındırlık ve Danıştay 6. Dairesi Konu: 1/1000 ölçekli Kuşadası Atunsoy İskan Bakanlığı ı Uygulama İmar Planı'nın 2006/5903 E... ıptalı 2)NiIgün Katılan: Ege 2009/10860 K. (Vinçlti Son Durum: Mahkeme tarafından 1/1000 ölçekli Kuşadası ı Uygulama İmar Planı'nın iptaline karar verilmiş olup; anılan karar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eski adı) ile Ege tarafından murafaalı ve yürütmeyi durdurma talepli olarak temyiz edilmiştir. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu _ j "---90

19 7 Fulya Ertem Ege Kuşadası 1. Asliye Hukuk (İş) 2010/240 E. (Yenı. Esas: 2014/402 E.) tarafından duruşma yapılmaksızın Ege 'nin temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir. Yasal süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunulmuş olup, dosya Danıştay'a gönderilmiştir. Davacı tarafından fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 200 TL kıdem tazminatı, 200 TL ihbar tazminatı, 200 TL fazla çalışma ücreti ve 200 TL tatil ticreti talep edilmektedir. Bilirkişi raporundaki hesaplamalar doğrultusunda dava Davacı velcilince ıslah olunmuştur. 24 Ocak 2013 tarihli duruşmada mahkeme davanın kısmen kabulü ile 8.937,69 TL kıdem tazminatı, 2.438,82 TL ihbar tazminatı, 8.918,41 TL fazla mesai alacağı ve 1.174,07 genel tatil alacağının davacıya ödenmesine karar vermiştir. Ege işletmelerienin temyiz talebi üzerine fazla mesai ve genel tatil alacağı dışındaki talepler bakımından Yargıtay tarafından karar bozulmuştur. Bunun üzerine yerel mahkeme bozma kararına uyarak sadece 8.918,41 TL fazla mesai alacağı ve 1.174,07 TL genel tatil alacağının davacıya ödenmesine karar vermiştir. Kısa karar Ege tarafından temyiz edilmiştir. Gerekçeli karar henüz Ege 'ne tebliğ edilmemiştir. 8 Weyer Cisch Ege A.Ş Kuşadası 2. Asliye Hukuk 2011/388 E. Konu: Kiralanan mecurun mühürlii olması nedeni ile akde aykırılık sebebi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla TL tutarında müspet ve menfi tazminat talebi Son Durum: Kiralanan mecurun mühürlii olması nedeni ile akde aykırılık sebebi ile müspet ve menfi tazminat talebiyle Şülever Cisch tarafından dava açılmıştır. Taraf tanıklarının dinlenmesi tamamlanmış 91

20 1 olup; 4 Ekim 2012 tarihinde yapılan keşif sonucunda verilen bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir. Mahkeme tarafından yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ve keşfin 19 Eylül 2013 tarihinde deruhte edilmesi kararlaştırılmıştır. Keşif yapılmış olup; kısmen aleyhe olan bilirkişi raporlarına karşı yapılan itirazlar sonucu itiraz doğrultusunda Bilirkişilerin birlikte tek bir rapor düzenlemelerine karar verilmiştir. 9 Tab Gıda San. Tic. AŞ Ege A.Ş İzmir 14. Asliye Ticaret 2012/375 E. (Yeni Esas: İzmir 1. Sulh Hukuk 2013/97 E.) TAB Gıda San. ve Tic. tarafından kira sözleşmesine d a yamlarak ABD Doları cezai şartın tahsili ve teminat mektubunun iadesi talep edilmiştir. Mahkeme tarafından re sen dosya üzerinden yetkili mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir. Anılan karar Ege tarafından temyiz edilmiş olup; temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkeme kararı kesinleşmiş olup; dosya İzmir 1. Sulh Hukuk 'ne gönderilmiştir. Dava Şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafından temyiz talebinde bulunulmuş olup; temyiz incelemesi sonucunda cezai şart bakımından davacının temiz itirazlarmın reddi ile kararın onanmasına ve fakat teminat mektubunun iadesi talebi bakımından harcın tamamlatılması için davacıya kesin süre verilmemiş olması nedeni ile usul yönünden bozulmasına karar verilmiştir. Mahkeme yeni duruşma günü tayin edecektir. Davacı Olunan Derdest Davalar Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Ege Tarihi Kazım Usta Tur. Sey. Tic. ve San. Ltd ' şti. Ali Cengiz İzmir 4. Asliye Ticaret 2013/194 E. (Eski Esas: 2007/169 E.) Birleşen Dosya: Konu: 13 Mayıs 2005 tarihli kira sözleşmesinin kiracılar tarafından kira süresinin hitamından önce haksız ve hukuka aykırı olarak feshedilmiş olması nedeni ile ABD Doları Borçlar Kanunu m. 264 uyarınca altı 4 92

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 ÖDENEN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ARALIK 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: KASIM 212 ARALIK 212 ÖDENEN TUTAR

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EKİM 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EKİM 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ EKİM 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: EYLÜL 212 EKİM 212 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Şirketimiz aylık bildirimi ile ilgili hususlar ekte sunulmaktadır :

Şirketimiz aylık bildirimi ile ilgili hususlar ekte sunulmaktadır : 27 Nisan 2012 Ref: Muh.2012/0011 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA İSTANBUL Konu: Aylık Bildirim Şirketimiz aylık bildirimi ile ilgili hususlar ekte sunulmaktadır : 1. Şirketimiz aleyhine

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. MAYIS 2013 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. MAYIS 2013 AYLIK BİLDİRİM MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (213 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: NİSAN 213 MAYIS 213 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası;

2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası; 2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası; Çevre ve Orman Bakanlığı nın Newmont-Normandy Madencilik A.Ş.nin faaliyetine izin veren; 27.08.2004 tarih ve 6524-46062 sayılı, Nihai Çevresel Durum Değerlendirme

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. TEMMUZ 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. TEMMUZ 2014 AYLIK BİLDİRİM TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Temmuz ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: HAZİRAN 214 TEMMUZ 214 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı