BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI"

Transkript

1 I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

2 Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gös te ril me si zo run lu dur. Kitap içindeki yazıların sorumluluğu bölüm yazarlarına aitdir. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Baskı - Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Müge Günbaş Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. (Sertifika No: 16136) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Bankalar, tarihi ticaretin başladığı ana kadar uzanmakta olan, temelleri insanlık tarihi kadar eskiye dayanan ancak, günlük hayatın ve ekonominin ayrılmaz birer parçası olan kurumlardır. İster birey, firma sahibi, ortağı veya yöneticisi olalım, ister tüzel kişi olalım bankalar ve işlemleri ile ekonomik hayatta sıkça karşı karşıya gelmekteyiz. Bankalar ile olan bu sıkı ilişki, asgari düzeyde de olsa fatura ödemesi, kredi kartı, havale, EFT, mevduat ve kredi gibi kavramları bankacı olalım veya olmayalım bilmemizi gerektirmektedir. Bu itibarla bankacılığa giriş kitabının amacı; oldukça büyük bir dünya olan bankacılık alanında detay bilgiler vermekten ziyade ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere ve konu ile ilgilenenlere başlangıç düzeyinde, sektörün temel kavram, yapı, işleyiş, organizasyon, kurum, düzenleme, ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgiler kazandırmaktır. Bankacılığın geleneksel yapısının yanında modern teknoloji ve iletişim altyapısındaki değişimle birlikte neredeyse hergün ve hızla şekil değiştirmesi sektörün ve bu konudaki bilgilerin dinamik şekilde izlenmesini ve güncellenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle kendilerini sürekli olarak geliştirmek isteyen öğrenci ve ilgililere konuya ilişkin temel teşkil eden kitabın okunması yanında bankacılığa ve makro ekonomiye ilişkin bilgilerin sürekli olarak takip edilmesi önerilmektedir. Kitabın her düzeydeki okuyucuya bankacılık alanında temel bilgiler edinme yolunda faydalı olmasını ümit ederim. Kitabın hazırlanması esnasında bana destek ve ilham veren mesai arkadaşlarıma, katkıları nedeniyle Prof. Dr. Mümin ERTÜRK hocama, en büyük destekçilerim eşim ve oğluma, ablam Doç. Dr. Müjgan BOZKAYA ya teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI İstanbul, Eylül 2011

4

5 V KİTABIN AMACI Bankacılık, geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan ve insanlık var olmaya devam ettikçe de varlığını ve gelişimini sürdürecek en önemli sektörlerden birisidir. Ekonomide temel üretim faktörlerinden olan sermayenin en uygun şekilde fon arz ve talep edenler arasında değiştirilmesi bankacılığın temel konusunu oluşturmaktadır. Bir finansal aracı olarak bankalar yalnızca ticari ihtiyaçlar için değil hayatın her alanında kredi kartları, para transferleri, tasarruflar, krediler, fatura ödemeleri gibi ürün ve hizmetler ile kişisel olarak da hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumundadır. Konunun önemi nedeniyle bu kitap yazılırken seçilmiş olan konular yalnızca bankacılık eğitimi alan öğrenciler için değil, konuyla ilgisi olsun veya olmasın herkesin rahatlıkla okuyabileceği ve anlayabileceği basitlikte ve temel düzeyde ele alınmasına dikkat edilmiştir. Bankacılığa giriş kitabının amacı; oldukça büyük, derin ve birbirinden bağımsız parçalardan oluşan bir dünya olan bankacılık alanında detay bilgiler vermekten ziyade ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere başlangıç düzeyinde, sektörün temel kavram, yapı, işleyiş, organizasyon, ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgiler kazandırmaktır. Bankacılığın geleneksel yapısının yanında modern teknoloji ve iletişim altyapısındaki değişimle birlikte neredeyse her gün ve hızla şekil değiştirmesi yakından izlenmesini ve bu konudaki bilgilerin dinamik şekilde takibini ve güncellenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle iyi bir bankacı ve finansçı olmak isteyenlere, kendilerini sürekli olarak geliştirmek isteyen öğrenci ve profesyonellere, konuya ilişkin temel teşkil eden kitabın okunması yanında bankacılığa ve makro ekonomiye ilişkin bilgilerin sürekli olarak takip edilmesi önerilmektedir.

6

7 VII KISALTMALAR ABD APİ ATM BCH BDDK BIS BK BSMV CRM DEK DİBS DPT DTM DVK EAD EFT EGM EVAS GKS GMÇ GMY : Amerika Birleşik Devletleri : Açık Pİyasa İşlemleri : Otomatik Para Çekme Makinası (Automated Teller Machine) : Borçlu Cari Hesap : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank For International Settlements) : Borçlar Kanunu : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi : Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamına gelen İngilizce Customer Relationship Management ifadesinin kısaltmasıdır. : Dövize Endeksli Kredi : Devlet İç Borçlanma Senetleri : Devlet Planlama Teşkilatı : Dış Ticaret Müsteşarlığı : Damga Vergisi Kanunu : Temerrüt Halinde Risk anlamına gelen İngilizce Exposure at Default ifadesinin kısaltmasıdır. : Elektronik Fon Transferi : Emniyet Genel Müdürlüğü : Elektronik Veri Aktarım Sistemi : Genel Kredi Sözleşmesi : Gerçek Müşteri Çeki : Genel Müdür Yardımcısı

8 VIII IBAN İİK İMKB KGF KKB KKDF KOBİ KOSGEB KVK KYC LGD LTV MASAK MEROPS MK O/N OECD PD POS RG SPK SWIFT TBB : Uluslararası Banka Hesap Numarası (International Bank Account Number) : İcra İflas Kanunu : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Kredi Garanti Fonu : Kredi Kayıt Bürosu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı : Kurumlar Vergisi Kanunu : Müşterini Tanı anlamına gelen İngilizce Know Your Customer ifadesinin kısaltmasıdır. : Temerrüt Halinde Zarar anlamına gelen İngilizce Loss Given Default ifadesinin kısaltmasıdır. : Kredi-Teminat Oranı anlamına gelen İngilizce Loan to value ifadesinin kısaltmasıdır. : Mali Suçları Araştırma Kurulu : Merkezi Operasyon : Medeni Kanun : Gecelik Faiz Kotasyonu (Over Night) : Ekonomik gelişme ve İşbirliği Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development) : Temerrüt Olasılığı anlamına gelen İngilizce Probability of Default ifadesinin kısaltmasıdır. : Satış noktalarında kartlı ödeme imkanı veren makine ve sistemin adı olup, İngilizce Point of Sales ifadesinin kısaltmasıdır. : Resmi Gazete : Sermaye Piyasası Kurulu : Dünya Bankalararası Finansal İletişim Birliği (Society For Worldwide Interbank Financial Telecomunication) : Türkiye Bankalar Birliği

9 IX TCMB TEDMER TKBB TKHK TL TMSF TOBB TTK VOB VUK : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türkiye Etik Değerler Merkezi : Türkiye Katılım Bankaları Birliği : Tüketici Haklarını Koruma Kanunu : Türk Lirası : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türk Ticaret Kanunu : Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası : Vergi Usul Kanunu

10

11 XI İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bankacılık Kavramı ve Tarihçesi 1.1. Banka Kavramı Dünya da Bankacılığın Tarihi Türkiye de Bankacılık Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Dönemi Türk Bankacılığının Yapısı...7 Bölüm 2 Finansal Sistem ve Bankacılığın Yeri 2.1. Finansal Sistem (Mali Kesim) Finansal Sistemi Oluşturan Piyasalar Para Piyasası Sermaye Piyasası Finansal Sistemi Oluşturan Unsurlar...16 Bölüm 3 Temel Bankacılık Kavramları 3.1. Temel Kredi Kavramları Temel Banka Hukuku Kavramları Temel Operasyon Kavramları Temel Mevduat Kavramları Temel Bankacılık Geliri Kavramları Temel Teminat Kavramları...34

12 XII Bölüm 4 Bankaların Fonksiyonları ve Türleri 4.1. Bankaların Fonksiyonları Fon Aktarma Fonsiyonu Hizmet Fonksiyonu Kaydi Para Yaratma Fonksiyonu Ekonomi ve Maliye Politikalarına Yardım Fonksiyonu Türk Bankacılık Sistemindeki Banka Türleri Mevduat (Ticaret) Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Kıyı Bankacılığı (Off-Shore)...50 Bölüm 5 Bankaların Organizasyon Yapısı 5.1. Üst Yönetim Organizasyonu Genel Müdürlük Organizasyonu Bölge Müdürlüğü Organizasyonu Şube Organizasyonu...67 Bölüm 6 Temel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri 6.1. Temel Mevduat Ürünleri Vadesiz Mevduat Vadeli Mevdyat Temel Kredi Ürünleri Nakit Krediler Gayrinakit Krediler Temel Kredi Teminat Ürünleri Temel Bankacılık Hizmetleri...80 Bölüm 7 Bankaların Karşılaştıkları Riskler 7.1. Risk Kavramı ve Türleri Bankacılıkta Risk Türleri...88

13 Kredi Riski Ülke Riski Transfer Riski Likidite Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk...92 Bölüm 8 Banka Bilanço ve Gelir Tablosu 8.1. Banka Bilançosu Aktif Kalemler (Varlıklar) Pasif Kalemler (Yükümlülükler) Banka Gelir Tablosu Bölüm 9 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 9.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TCMB nin Para Politikası Merkez Bankasının Bağımsızlığı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Bağımsız Denetim Şirketleri Bölüm 10 Bankacılıkta Yasal Çerçeve Bankacılık Kanunu Türk Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu Medeni Kanun İcra ve İflas Kanunu XIII

14 XIV Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çek Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Karşılıklar Yönetmeliği Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ Kredi Açma Yetkisinin Devrine İlişkin Genelge Bölüm 11 Etik İlkeler Etik Kavramı Etik Kod Bankacılık ve Kredi Kültürü Bölüm 12 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yükümlülükler Müşterinin Tanınması (Know Your Customer : KYC) Şüpheli İşlem Bildirimi Uyum Görevlisi Atanması Uyum Programının Oluşturulması Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Muhafaza ve İbraz Devamlı Bilgi Verme Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Yaptırımlar İdari Ceza...153

15 Adli Ceza İlgili Mevzuat Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İilişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Bölüm 13 Bankacılıkta Basel Süreci Basel Bankacılık Komitesi Basel Basel Basel Bölüm 14 Diğer Para ve Sermaye Piyasası Kurumları Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Döviz Borsası Kıymetli Maden Borsası Emtia Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) Aracı Kurumlar Yatırım Fonları Fon Türleri Yatırım Ortaklıkları Portföy Yönetim Şirketleri Yatırım Danışmanlığı Şirketleri Faktoring ve Forfaiting Şirketleri Finansal Kiralama (Leasing) Şirketleri Tüketici Finansman Şirketleri XV

16 XVI Sigorta Şirketleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Bireysel Emeklilik Şirketleri Döviz Büroları Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Derecelendirme Kuruluşları EK Ek-1: Bankalarımız ve İnternet Adresleri Ek-2: Bankacılara Tavsiyeler...193

17 XVII TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 : Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı... : Örnek Ürünlerde KKDF ve BSMV Oranları... : Mevduat ve Vade Yapısı... : Mevduat Bankaları... : Dünyanın En Büyük Bankaları... : Kalkınma ve Yatırım Bankaları... : Katılım Bankaları... : Zorunlu Karşılık Oranları... : TCMB Faiz Oranları... Tablo 10 : Meslek Gruplarının Etik İlkelere Bağlılığı... Tablo 11 : Etiğin Kurumsallaşması... Tablo 12 : Yıllar İtibariyle Uygulanacak İdari Para Cezaları... Tablo 13 : Derecelendirme(Rating) Sistemi... Tablo 14 : Türkiye de Kredi Derecelendirme Faaliyeti Yetkisi Alan Kuruluşlar... ŞEKİLLER Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 : Fon Akışı... : Finansal Sistem... : Fonksiyonlarına Finansal Aracılar... : Murabaha İş Akışı... : Banka Üst Yönetimi... : Genel Müdürlük Organizasyonu... : Bölge Müdürlüğü Organizasyonu... : Karma Şube Organizasyonu... : Risk Ölçüm Yöntemleri...

18

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Bayram KAYA Danışman Yrd.Doç.Dr.C.

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271 Ekim 2010 Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar Değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde Kullanımına İmkan Sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması Dr. İhsan Uğur Delikanlı Bankacılıkta

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bilgi ve önerileriniz için: Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Dairesi Tel: + 90 (312) 455 65 24 Faks: + 90 (312)

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S Teori - Uygulama - Mevzuat Ömer Çak c Mehmet Ceylan Yay n No: 301 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı