İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır"

Transkript

1 Önsöz İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Günümüzde, dünya çapında giderek daha çok kadın ve erkek haklarına saygı gösterilmesi ve hükümetleri tarafından seslerinin duyulması ve oylarının hesaba katılması konusunda duyarlı olması, herkese hukuk ve adaletin üstün tutulması için baskı yapmaktadır. Aynı zamanda demokrasinin zaman içinde yurttaşların saygınlık, özgürlük ve eşitlik taleplerinin en iyi karşılanabileceği yönetim biçimi olduğunu kabul edenlerin sayısı da artmaktadır. Başkan Bush un ikinci göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada... nihai amaç dünyamızdaki zorbalığı sona erdirmek olmak üzere, her ulus ve kültürde demokratik hareketlerin ve kurumların büyümesini sağlamak ve bunları desteklemek Birleşik Devletler in politikasıdır belirtmiştir. Büyük Orta Doğu da, geçen sene bu bölgenin kendi içinden yükselen demokratik reform çağrıları, siyasi çoğulculuk başlangıçları, bugüne kadar görülmemiş seçimler ve kadınlara ve azınlıklara yönelik bazı yeni koruma önlemleri gerçekleşti. Irak halkı üç defa sandık başına gitti ve yüksek şiddet oranına rağmen demokrasi rotasını korudu. Hükümet yetkisini il merkezlerine genişletme mücadelesi verirken Afganistan erkekleri ve kadınları 1969 dan beri yapılan ilk parlamento seçimlerinde ülke çapında oylarını verdi. Liberya da çatışmalar sonrası ilk seçimler, Liberya nın iç savaştan demokrasiye geçişinde bir kilometre taşı olarak sandıktan Afrika nın ilk seçilmiş kadın devlet başkanının çıkmasıyla sonuçlandı. Latin Amerika ve Karayipller deki demokrasiler zayıf kurumları güçlendirme, yolsuzlukla mücadele ve sosyal eşitsizliğin giderilmesi ile ilgili zorluklarla mücadele etmeye devam etti. Ukrayna nın yeni hükümeti, halkın demokrasi arzusunu yansıtarak insan hakları uygulamalarında dikkate değer gelişmeler kaydetti. Ve dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluğunun yaşadığı ülke olan Endonezya, yurttaşların ilk defa şehir, vekil heyeti ve eyalet düzeyindeki liderleri doğrudan seçmesiyle demokratik sistem yapısını güçlendirdi. Aynı zamanda Burma dan Beyaz Rusya ya, Çin den Küba ya, Kuzey Kore den Suriye ye ve İran dan Zimbabwe ye kadar farklı ülkelerden birçok cesur insan temel ifade, toplanma, dernek kurma ve seyahat özgürlüklerini kullanmaları nedeniyle eziyet görmüşler ve zor şartlar altında değişim uğruna barışçıl yöntemlerle çalışmışlardır. Bu rapor Amerikan dış politikasının tüm dünyada artan insan hakları ve demokrasi taleplerini eylem planlarına çevirmek için yurttaşlara ve hükümetlere çeşitli yollarla yaptığı yardımları açıklamaktadır. Condoleezza Rice Dışişleri Bakanı 5 Nisan 2006 da yayınlanmıştır.

2 Birleşik Devletler İnsan Hakları ve Demokrasi Stratejisi İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Birleşik Devletler tüm dünyada insan hakları ve demokrasiyi desteklemek çok çeşitli diplomatik araçlar kullanmaktadır. Bu rapor her bölgedeki stratejimizi özetle sunmakta ve geçen sene içinde 95 ülkede gerçekleşen iç kaynaklı reform çabalarını desteklemek için yaptıklarımızı açıklamaktadır. Başkan Bush un Ocak 2005 te söylediği gibi: Özgürlük, doğal olaraki, halk tarafından seçilmeli ve savunulmalıdır. Hukukun üstünlüğü ve azınlıkların korunmasıyla devamı sağlanmalıdır.... Amerika kendi hükümet biçimini isteksiz olanlara empoze etmeyecektir. Bunun aksine amacımız, kendi seslerini duyurmaları, kendi özgürlüklerini kazanmaları ve kendi yollarını çizmeleri için onlara yardım etmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi için Birleşik Devletler bireysel ve politik özgürlük adına artan küresel talebe, reform çağrısı yapanların çabalarını destekleyerek cevap vermiştir. Haklarını kullanmalarından dolayı baskıcı rejimler tarafından eziyet görenler ve tüm dünyadaki cesur erkek ve kadınlarla dayanışma içinde olmuştur. Hükümet görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve bireylerle yüz yüze görüşerek bölgesel ve küresel düzeyde çok taraflı çalışmalar aracılığıyla, uluslararası insan hakları standartlarını savunduk ve demokratik ilkeleri yaygınlaştırdık. Dost demokrasilerin halklarına demokrasinin nimetlerini daha iyi biçimde götürebilmesi için, devlet kuruluşlarını güçlendirmeleri ve hukukun üstünlüğünün köklerinin daha derine inmesini sağlamaları için yardım ettik. Kadınlar ve azınlıklarla birlikte yurttaşların tümünün ülkelerindeki kamu yaşamına tam katılımını teşvik ettik. Halk iradesinin egemenliğinden emin olmak için, politik çoğulculuğu destekledik ve seçimlerin uluslararası standartlara ulaşabilmesi için ortamın daha eşit ve adil olmasını sağladık. Demokratik olarak seçilmiş, ancak demokratik bir yönetim sergilemeyen hükümetleri hesap vermeye çağırdık. Ve bu hükümetler birçok ülkede eleştirilirken biz, bağımsız medya ve sivil toplum örgütlerinin (STÖ) demokrasiyi ayakta tutma çabalarını destekledik Mali Yılında Birleşik Devletler, insan hakları ve demokrasi programına 1,4 milyar $ bütçe ayırmıştır. Ayrıca, ülkenin yoksulluk yardımından yararlanması için iyi yönetimi şart koşan, yenilikçi Milenyum Zorluk Fonu gibi sağlam hedeflere sahip, kalkınmaya yönelik yardımlar aracılığıyla demokratik reform çabalarını destekledik. Aynı zamanda, Burma ve Küba rejimleri gibi sistemli olarak insan haklarını ihlal eden ülkelere ekonomik müeyyideler uygulamaya devam ettik. Birleşik Devletler, Gelişmiş 8 ülke Grubuyla (G-8), bölgedeki hükümetlerle ve STÖ lerle uyum içinde, Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika da iç kaynaklı reformu desteklemek için iki yeni kuruluş kurmuştur sivil toplumu destekleyen Gelecek Vakfı; ve yatırımları destekleyen Gelecek Fonu. Son olarak Birleşik Devletler uluslararası kuruluşların insan hakları ve demokrasiyi daha etkili biçimde savunmalarını ve desteklemelerini sağlamaya çalışmıştır. Bu amaçla, 2005 Mali Yılında Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu na 10 milyon $ aktardık ve Birleşmiş Milletler de ihlaller konusunda en kötü olanları dışlayan yeni, güvenilir bir İnsan Hakları Kurulu oluşturulması için baskı yaptık. İnsan hakları ve demokrasi için gösterilen tüm bu çabalarda, Birleşik Devletler diğer hükümetlerin ortaklığını kabul etmiş ve insan haklarını savunma ve her bir yurttaşta, her bir kuruluşta, her bir ülkede birer birer her gün demokrasi bina etme gibi zorlu bir iş yürüten STÖ lerin fikirlerine ve uzmanlıklarına açık olmuştur. Avrupa ve Avrasya İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Toplanma özgürlüğü ve barışçıl gösteriler, demokratik bir toplumda bilgilerin, fikirlerin ve görüşlerin serbest dolaşımı için büyük öneme sahip temel insan özgürlükleri sayılmaktadır. Sukhrobjon Ismoilov, Başkan, "Ezgulik" Özbekistan İnsan Hakları Derneği Taşkent şubesi

3 Avrupa ve Avrasya da 2005, bazı alanlarda insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü yönünden demokratik derneklerin kurulmasına yönelik olumlu gelişmelere sahne olmuş, ancak başka alanlarda hayal kırıklığı yaratan gelişmeler görülmüştür. Bunların arasında belki de en şaşırtıcı olanı Kırgızistan daki seçimlere hile karıştırılmasından sonra hükümetin ilkbaharda dramatik biçimde değişmesi olmuştur. İlkbahar, aynı zamanda komşu ülke Özbekistan daki Andican katliamına ve daha sonra Hükümetin olaylara karışmakla suçladığı tanıklara, ailelerine ve eylemcilere yönelik kısıtlamalara tanık olmuştur. Bu yıl bir başka düş kırıklığı yaratan gelişme de, Beyaz Rusya ve Rusya dahil olmak üzere Orta Asya nın diğer bölgelerindeki demokratik ilkelerin ve insan haklarının süregelen erozyonu olmuştur. Ancak, Balkanlar ve Ukrayna gibi bölgedeki başka yerlerde bağımsız medya, özgür ifade ve sivil toplum gelişme göstermiştir. Birleşik Devletler 2005 te çeşitli araçlarla bölgedeki demokrasi ve insan haklarına verdiği kuvvetli desteğe devam etmiştir. Bölgedeki hükümetlerle çok taraflı forumların yanı sıra, iki taraflı ve demokratik dost ülkelerin işbirliği ile diplomatik ilişkiler kurmuştur. Üst düzey ABD görevlileri Avrupa ve Avrasya daki liderlere düzenli olarak yurttaşlarının insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumaları, demokratik yönetim sergilemeleri ve seçimlerin özgür ve adil yapılması yönünde çağrı yapmıştır. Birleşik Devletler ayrıca yargılama ve seçimlerin izlenmesinin yanında, eğitim, teknik ve yasal yardım, hibe ve değişim programları gibi çok çeşitli yardım araçlarını devreye sokmuştur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesinde oynadığı önemli rolü sürdürmüştür. Birleşik Devletler 2005 yılında AGİT in Helsinki Anlaşmasında ve sonrasında yapılan anlaşmalarda belirlenen çekirdek değerlerini ve seçimleri izleme çalışmaları gibi demokrasiyi geliştirme aktivitelerinin özerkliğini korumak için çalışmıştır. Birleşik Devletler demokratik kuruluşlara ve özgür ve adil seçimler gibi bölgede gelişmekte olan süreçlere verdiği güçlü desteği sürdürmüştür. Bu destek, tarafsız yardım programları kadar, iki taraflı ve çok taraflı olarak AGİT ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ortaklarla diplomatik işbirliği yoluyla sağlanmıştır. Bu çabalar 2005 teki Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan da yapılan genel seçimlere ve Beyaz Rusya ve Ukrayna da 2006 nın başında yapılacak olan demokratik seçimlerin desteklenmesine odaklanmıştır. Üst düzey ABD görevlileri bu hükümetleri, seçimlerin AGİT standartlarına uygun yapılması yönünde teşvik etmiştir. Tüm bu durumlarda ABD diplomasisi ve yardımı belli bir adayı değil, demokratik seçim sürecini desteklemiştir. ABD yardımı oy verenlerin seçimine ve eğitilmesine ve seçim sürecinin şeffaflığını artırmaya destek olmaya odaklanmıştır. Yardımlar, seçim reformunu desteklemek, medya erişimini ve taraflara objektif yer ayrılmasını denetlemek, ulusal adaylar için tartışma platformları, seçmenlerin eğitimi, ulusal ve uluslararası gözlem, oylama sonrasında oyların nasıl kullanıldığının sorulması ve kadınlar ve gençler gibi siyasi süreç içinde az temsil edilen grupların katılımına vurgu yapılarak tarafsız siyasi parti eğitimini kapsamıştır. Bunun yanında Birleşik Devletler, yerel yönetimler ve meclislere yardım, ve şeffaflık, hesap verme sorumluluğu, yerinden yönetim ve yolsuzluk karşıtı çabalar dahil olmak üzere, demokratik yönetim için güçlü diplomatik ve programlı destek sağlamaya devam etmiştir. Demokrasi yalnızca halkın iradesini yansıtan seçimlerle ilgili değildir; aynı zamanda canlı bir sivil toplumun olmasını gerektirir. Birleşik Devletler bölgedeki hükümetleri temel ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlüklerine saygı göstermeleri ve demokrasilerin belkemiği olan güçlü bir sivil toplumun gelişmesine yardım etmeleri için teşvik etmeye devam etmiştir. Geçtiğimiz sene içinde Avrasya nın çeşitli bölgelerinde sivil topluma yönelik kısıtlamalar ve STÖ lere yönelik tacizler görülmüştür. Gerek bölgedeki hükümetler gerekse bölge dışında bulunanlar tarafından, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan daki renkli devrimler bu olaylarda halk, seçimlere hile karıştırıldığını ve rejimlerde yolsuzluk yapıldığını yüksek sesle dile getirmiş ve çoğunluğun başa getireceği bir yönetim biçiminden yana olduğunu belirtmiştir STÖ lerin yabancı devletler tarafından finanse edildiği ve yönlendirildiği biçiminde yanlış yorumlanmıştır. Buna karşılık olarak bazı hükümetler Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Beyaz Rusya gibi STÖ lere özellikle yabancı finansman ve politik muhalefet ve görüş ayrılığı konusunda olmak üzere, farklı düzeylerde kısıtlamalar getirmişlerdir. Demokratik sivil toplumu güçlendirmek ve STÖ lerin etkili biçimde taraf tutma, hükümet denetimi ve insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması görevini yapma kapasitesini geliştirmek için ABD yardımı devam etmiştir. STÖ lere yapılan ABD yardımı şeffaftır ve AGİT ilkeleri ve uluslararası standartlara uyumludur. Birleşik Devletler insan haklarını korumak, ifade, medya özgürlüklerini geliştirmek, seçimleri izlemek, hükümet faaileylerinin bekçiliğini yapmak ve yurttaşlara ve mültecilere yaşamsal hizmetler vermek için çalışan STÖ lere destek ve teknik yardım sunmuştur. Bölgede ABD nin başka bir demokrasi ve insan hakları esası, yurttaşlar için farklı görüşler ve objektif bilgi sunan güçlü bir bağımsız medyaya destek olmayı sürdürmektir. ABD tarafından finanse edilen programlar, gazetecilerin eğitimi ve değişimi, yeterliliklerini ve sürekliliklerini sağlamaları için bağımsız yazılı basın ve TV-radyo medyasına yardım, medyanın yasal çerçevesinin geliştirilmesine destek, medya kuruluşları için yasal yardım ve internet aracılığıyla objektif bilgiye erişimin artırılmasını sağlamıştır teki olaylar, özellikle ABD destekli bağımsız basılı yayının demokratik atılım sırasında oynadığı gözle görülür rolle, ileriye

4 bakan demokratik toplumlar için medya özgürlüğünün önemini göstermiştir. Moldova da Birleşik Devletler, Mart 2005 teki parlamento seçimlerinde Moldova Hükümeti nin daha eşit medya erişmi ve medyada taraflara eşit yer verilmesini sağlaması için yürütülen, ABD destekli bir bağımsız medya izleme projesinin sonuçlarını başarıyla kullanmıştır. Hukukun üstünlüğü ve din özgürlüğü de dahil olmak üzere, insan haklarının geliştirilmesi ABD nin bölgedeki çabalarının esas öğesi olmaya devam etmiştir. Birleşik Devletler insan hakları savunucularını ve yargı reformu ve bağımsızlığını savunanları desteklemeye devam etmiştir. Birleşik Devletler, iki taraflı olarak ve AGİT aracılığıyla, bölgedeki insan hakları eylemcileri ve STÖ lere, örgütsel kapasitelerini artırarak ve hukukun üstünlüğünü savunmayı besleyerek destek ve eğitim olanağı sunmuştur. ABD görevlileri insan hakları ve demokrasi savunucularına maddi ve manevi destek sağlamış ve izin verildiğinde davalarına katılarak birçoklarını cezaevinde ziyaret etmişlerdir. Birleşik Devletler aynı zamanda yasa uygulayıcılara ve askeri personele, işkence yapılmaması dahil olmak üzere, insan haklarını koruma konusunda eğitim vermiştir. Birleşik Devletler bireysel taciz davaları dahil olmak üzere tacizler, ve Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi dost ülkeler de dahil olmak üzere, tehdit altında oldukları yerlerde insan hakları ve hukukun üstünlüğünün ısrarla korunması konularında sesini yükseltmeye devam etmiştir. Birleşik Devletler, Andican olaylarının bağımsız uluslararası bir soruşturmaya alınması için yapılan uluslararası çağrılara ön ayak olmuştur. BM Genel Meclisi nin Üçüncü Komitesinde Birleşik Devletler, Andican la ilgili olanlar dahil olmak üzere ve BM ve başka birkaç ülkeyle ilgili olan Özbekistan daki suistimaller için BM tarafından, Türkmenistan Hükümetini ciddi insan hakları suistimalleri konusunda kınayan ve hatırlatan başarılı önergeyle birlikte sunulan önergeyi desteklemiş ve bunun için oy vermiştir. Nisan 2005 te BM İnsan Hakları Komisyonu Birleşik Devletler önderliğinde, Beyaz Rusya Hükümetinin çeşitli insan hakları meseleleri konusundaki eylemleri hakkındaki endişeleri ifade eden başarılı bir önergeyi desteklemiştir. Dış İşleri Bakanının sürekli olarak tekrarladığı gibi, Birleşik Devletler demokrasi ve insan haklarına verdiği destek konusunda güvenlik meseleleri nedeniyle uzlaşmaya gitmemektedir. Gerçekten Birleşik Devletler istikrar, refah ve güvenliğin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere saygı duyan sağlam demokratik toplumlara bağlı olduğunu savunmaktadır. Kırgızistan daki İlk, Canlı, Ulusal Başkanlık Seçimleri Tartışmaları Eski Başkan Akayev in ani ve dramatik olarak görevden alınması Temmuz 2005 te yeni bir başkanlık seçimi yapılmasına yol açmıştır. Medya özgürlüğünün kısıtlanması dahil olmak üzere sıkı yönetimden kurtulan Kırgız yurttaşlarının adayları ve kilit meseleleri tanıması gerekirken, başkanlık adayları birden bire siyasi parti programlarını geliştirme ve seçmenlere anlatma zorluğuyla karşı karşıya kalmışlardır. Birleşik Devletler bu gereksinimlere hitap eden ve demokratik seçimlere katkıda bulunan çeşitli projeleri desteklemiştir. Bu projelerden bir tanesi, Temmuz 2005 başkanlık seçim sürecindeki Kırgızistan ın ilk canlı, ulusal seçim tartışmalarının yapılıp yayınlanmasına yardım etmek için Kırgız Ulusal Televizyon ve Radyo Kurumu (NTRK) ile çalışan Internew i finanse etmeyi kapsamıştır. Hazırlık olarak, uzmanlar 800 ün üzerinde Kırgız yurttaşıyla tartışmalar için en uygun içeriği, biçimi, dili, aracı (radyo ya da televizyon), ve yayın zamanını belirlemek için yurt çapında bir anket düzenlemiştir. % 50 si tartışmaların seçim günü verecekleri kararı etkileyeceğini söylemiştir. Kırgızistan ve Rusya dan medya uzmanları, televizyon ve radyo için seçim öncesi politik tartışma ve talk show lar yapma konusundaki yöntem ve uygulamadaki farklılıklar hakkında gazetecileri ve yapımcıları eğitmiş, teknik, tasarım ve içerik konularında denetleme görevi yapmışlardır. Mayıs 2005 ten başlayarak projeyi Kırgız görevlilere, adaylara ve kamuya anlatan Internew çok yönlü bir bilgilendirme kampanyası başlatmıştır. Bu amaçla Internews üst düzey Kırgız görevlilere ve tüm adaylara mektuplar yazmış ve onlarla buluşmuş, tartışmalar hakkında çeşitli köşe yazıları ve basın bildirileri yayınlamış ve bunları Kırgız medya kuruluşlarının birçoğuna göndermiştir. Yerel basında ve özel baskı gazetelerde tartışmalar hakkında çeşitli köşe yazıları yayınlanmış ve tartışma programı yardımcı kuruluşlar tarafından dağıtılan duyurlarda da yer almıştır. 4 Temmuz 8 Temmuz 2005 arasında dört televizyon tartışması yapılmıştır. Altı resmi aday 90 dakikalık üç tartışmada eşleşmiş, 120 dakikalık son tartışmaya adaylardan dördü katılmıştır. Her tartışmada mülkiyet hakları, Mart 2005 devrimi, politik reform, başkanlık seçimleri ve sivil toplum gibi konuların ele alındığı genel

5 bir tema izlenmiştir. Canlı yayınlar sırasında ilk üç tartışma için her adaya 25 dakikalık konuşma süresi, sonuncu için 12 dakikalık süre ayrılmıştır. Adaylar ve izleyici olarak bulunan katılımcılar Rusça ya da Kırgızca soru sormakta özgür olmuşlardır. Bunların yanında tartışmalar şunları kapsamıştır: Başlangıçta gösterilen adayların kısa video biyografileri; Adayların tartışma konuları ve siyasi parti programları konusundaki sunumları; Tartışma konusu hakkında kısa video raporları; Bişkek stüdyosundaki STÖ liderleri, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve adayları destekleyen kişilerden oluşan izleyicilerden gelen sorular; Osh da açık havada bulunan yurttaşlardan canlı bağlantı aracılığıyla gelen sorular; Her adayın sonuç açıklamaları ve İzleyicilerin sonuç açıklamalarıyla adaylara önerileri. Televizyon tartışmalarının yanında Kırgız Devlet Radyosu, Internews in bir eğitim programının ardından, seçimle ilgili bir dizi program hazırlayıp yayınlamıştır. Tartışmalar hem yurt içi hem de uluslararası yazılı basın ve elektronik medyada, özellikle önde giden aday olan geçici Başkan Kurmanbek Bakiyev in katıldığı gün geniş olarak yer almıştır. Gazetecilerin tartışma öncesinde ve sonrasında haber malzemesi toplamak amacıyla stüdyoya girmesine izin verilmiştir. Tüm tartışmalar eş zamanlı olarak devlete ait radyo kanalı olan 21 Vek. te yayınlanmıştır. AGİT in desteğiyle, yerel STÖ olan Internews Kırgızistan canlı tartışmaları tercüme etmiş ve ertesi gün devlet televizyonunda yayınlanan haberlerin, Kırgızca ve Rusça alt yazılarla yeniden yayınlanmasını organize etmiştir. Yine AGİT desteğiyle, yayınları Kırgızistan ın güneyi ve Özbek nüfusunun yaşadığı yerleri kapsayan popüler özel televizyon Osh TV, yerli Özbek toplumuna ulaşmak için tartışmaları simultane çeviri ile yayınlamıştır. En büyük bağımsız Kırgız basın ajansı, Aki-Press, tüm tartışmalar hakkında adaylar tarafından ifade edilen argümanlar ve duruşları ayrıntılı biçimde ele alan düzenli raporlar yayınlamıştır. NTRK tartışmaların ülke çapında büyük izleyici kitleleri tarafından izlendiğini ve iyi karşılandığını bildirmiştir. Bazı seçmenler tartışmaların aday seçiminde gerçekten rol oynadığını belirtmiştir. Kısaca, proje NTRK personelinin tartışma programları yapma ve sunma konusundaki mesleki yeteneklerini geliştirmiştir. Bunun yanında adayların basında adil ve dengeli oranda yer almasını sağlamış, adaylara görüşlerini seçmenlere anlatmaları için medyada prime time zamanı vermiş, seçmenlere adaylara olan sorularını doğrudan sorma olanağı sağlamış ve seçmenlerin seçim gününde bilinçli seçim yapmalarına olanak tanımıştır. Türkiye Türkiye, çok partili parlamenter sisteme ve tek yasama meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen, sınırlı yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanına sahip anayasal bir cumhuriyettir parlamento seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)sandalyelerin çoğunluğunu kazanmış ve tek partili bir hükümet kurmuştur. Mart 2003 te AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olmuştur. Hükümet genellikle vatandaşlarının haklarına saygılı olmuştur. Çeşitli alanlarda iyileşmeler olmasına rağmen çeşitli sorunlar varlıklarını korumuştur. Hükümet din özgürlüğünü kısıtlamaya devam etmiş ve medya ya da yurttaşlar tarafından dile getirilen şiddet içermeyen bazı ifade biçimlerini cezalandırmayı sürdürmüştür. Hükümet zaman zaman toplanma ve dernek kurma haklarını kısıtlamış ve bazı siyasi partilerin ve liderlerinin faaliyetlerini sınırlamıştır. Bu tür olayların sayısında bir azalma olmakla beraber, insan hakları örgütleri polisin uyguladığı işkence ve kötü muamele olaylarını yaygın biçimde bildirmeye devam etmiştir. Gözlemciler aynı zamanda gözaltı sırasında avukatla görüşen şüphelilerin sayısında artış olduğunu bildirmişlerdir. Anayasa yargının bağımsızlığını öngörür; bununla beraber yargı zaman zaman dış etkilere maruz kalmıştır. Birleşik Devletler insan hakları konusunda, polisiye ve adli uygulamalar, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, devlet ahlakı, insan ticareti ve ülke içinde zorunlu göçe tabii tutulmuş kişilerin (ZKTTK) eve dönmesini içeren, geniş bir alana odaklanmıştır. ABD yetkilileri çeşitli politik, dini, sosyal, kültürel ve etnik grupların temsilcileriyle insan hakları koşullarını ve bu gruplarla hükümet arasındaki ilişkiyi tartışmak için rutin olarak görüşmüştür. ABD yetkilileri ayrıca Avrupa Birliğine giriş kriterlerinin de dahil olduğu geniş alan bir yayılan reformları teşvik etmek için bürokrasi, yasama, yürütme ve yargı üyeleriyle düzenli olarak görüşmüştür. Elçilik ve diğer ABD görevlileri Kabinedeki bakanlarla ve Dış İşleri Bakanlığı yetkilileriyle ifade ve din özgürlüğünü tartışmak üzere bir araya gelmişlerdir.

6 Uluslararası Liderlik Ziyaretçi programı, her alanda çalışan profesyonellerin Birleşik Devletler ve oradaki meslektaşları ile tanışmalarına fırsat sağlamaya devam etmiştir. Programa her yıl Türk katılmaktadır te halk aktivizmi, STÖ yönetimi ve yasal reformu içeren özellikle insan hakları ve demokrasiyle ilgili projelere 20 Türk katılmıştır. Yıl içindeki değişim projeleri aynı zamanda Amerikan Genç Siyasi Liderler Konseyinden Türk Amerikan delegasyonlarını da kapsamıştır. ABD TV Co-op programı ile iki büyük ulusal televizyon istasyonundan Türk TV muhabirleri yıl süresince Türkiye deki ulusal yayın için şeffaflık ve yönetim, çok kültürlülük ve sivil toplum gruplarıyla yerel ve ulusal yönetimler arasındaki etkileşim konularında belgeseller yaparak toplam yedi hafta Birleşik Devletler de kalmıştır. Birleşik Devletler Türkiye deki yeni seçilen görevlilerin becerilerini artırmak ve yerel yönetime yurttaşların katılımını teşvik etmek için bir program finanse etmiştir. Program dahilinde bir eğitim programı ve bir dizi odak grubuyla, yerel yönetim idarecileri ve Türkiye deki altı topluluktan sivil eylemciler eğitilerek tavsiyeler verilmiş, ve yerel görevlilere mevcut yasalar altındaki rollerini anlamalarına yardım etmek için çalışılmıştır. Birleşik Devletler genç muhabirler arasında etik ve gazetecilik sorumluluğunu geliştirmek, editörler ve medyada etkin olan kişiler için ifade özgürlüğüne katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan, gazeteciler için bir mesleki değişim programını desteklemiştir. İki temsilci grup Birleşik Devletler de üçer hafta, başka konularla birlikte, demokratik bir toplumun farklılıkları nasıl ele aldığını araştırmıştır. Mart ta 10 Türk parlamenter masrafları ABD tarafından karşılanarak yasal reform konularını incelemiş ve ABD Kongresi nden meslektaşlarıyla bir araya gelmişlerdir. ABD tarafından finanse edilen bir proje ile Ocak 2006 da Türk lise öğrencilerinden oluşan bir temsilci grup Birleşik Devletler de demokratik yönetim ve insan haklarına saygı konusunu araştırmak üzere üç haftalık bir ziyaret gerçekleştirmiştir. ABD yetkilileri Türk Polis Teşkilatı üyeleri ile ABD Anayasası altında hukuk kurallarına uygunluk ilkesi ve gözaltı zinciri gibi kavramları tartışmıştır. Aralık ta Elçilik Ankara Barosu Birliğine temsili bir ceza davası götürmüştür, davada Türk avukatlar jüri üyeleri gibi davranmış ve suç ispatlanana dek masum sayılma ve makul kuşkunun ötesinde kanıt bulma gibi ABD deki kanıt standartlarına göre hareket etmişlerdir. Bir Türk partnerle çalışan Elçilik, gözaltındakilerin haklarının bilincinde olmasına katkıda bulunmak için gerçekleştirilen bir projeyi denetlemiştir. Projenin bir parçası olarak Türk Hükümeti İnsan Hakları Başkanlığı ABD tarafından finanse edilen, gözaltındakilerin hakları konusunda bir konferans düzenlemiştir, konferansta ülkedeki 81 il insan hakları kurulundan temsilciler de dahil olmak üzere yaklaşık 300 katılımcı hazır bulunmuştur. Proje aynı zamanda gözaltındakilerin haklarını ayrıntılı biçimde anlatan broşür ve kitapların basımı ve dağıtılmasını da kapsamıştır. Sürmekte olan bir Türk-Amerikan Hukuk Değişim Programı projesi, ifade özgürlüğü, polis baskınları ve 2005 te cezai adalet sisteminde yargılama alternatifleri ile ilgili konulara odaklanmış, ABD li ve Türk hukukçular karşılıklı ziyaretlerle değişim programını uygulamışlardır. Adalet ve İç İşleri Bakanlıklarında görev yapan Türk yetkililerden oluşan iki delegasyon, ABD yargı sisteminde kullanılan cezai yargılama prosedürleri alternatiflerini incelemek üzere sırasıyla Mart ve Haziran da Birleşik Devletler i ziyaret etmiştir. Ekim de 30 savcı, hakim ve başka Adalet Bakanlığı görevlileri, bir ABD Federal Daire Mahkemesi hakimi ve bir Kaza Bölgesi Başsavcısı ile Birleşik Devletler de mahkemelerdeki dava yükünü azaltmak için kullanılan mekanizmaların tartışıldığı Ankara da düzenlenen bir günlük bir seminere katılmıştır. Elçilik yıl boyunca STÖ gruplarıyla sözcü programları yoluyla ilişki içinde olmuştur. Kent Devlet Üniversitesi ve Türkiye deki partneri, STÖ liderleri için Ohio ve güneydoğu Anadolu da, Aralık ta Gaziantep te düzenlenen ve çatışmaların çözümü, gelir yaratılması ve yerel liderlerle çalışma konularına odaklanan bir konferansla sona eren, kadın liderliği konusunda bir dizi konferans düzenlemiştir. Birleşik Devletler aynı zamanda, Türkiye de yasal dayanakları olmayan Protestanlar, Yehova Şahitleri, ve Bahailer de dahil olmak üzere, tüm inançların dinlerini özgürce ifade etmelerine izin vermenin gerekliliğini vurgulamıştır. Birleşik Devletler üst düzey Türk hükümeti görevlilerini Ekümenik Patrikliği ile Heybeli Adasındaki Halki Ruhban Okulunun yeniden açılması konusunda Patrikliğin ekümenik özünü onaylayarak ve Türk vatandaşı olmayanların din adamı olarak hizmet etme hakkı tanıyarak bir anlaşmaya varmaları konusunda teşvik etmeye devam etmiştir. Elçilik görevlileri Türk görevlileriyle din özgürlüğü konusunda karşılıklı diyaloglarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam etmişlerdir.

7 Birleşik Devletler, Gaziantep Amerikan Köşesi, Gaziantep Rotary Kulübü ve Anadolu Gazeteciler Birliği ile beraber çalışarak Haziran da katılımcıların Türkiye nin devam eden demokratik gelişimi için önemli olan konularda diyaloga girmesine yardım eden din çeşitliliği konusunda bir fotoğraf sergisi düzenlemiştir. Şubat ta Birleşik Devletler Ankara da, 50 hakim ve savcı için insan ticareti (İT) davalarında kovuşturma konusunda, Uluslararası Göçmenlik Örgütü (IOM) ile beraber organize edilen bir seminer düzenlemiştir. Başkan ayrıca İstanbul da STÖ liderleri için İT konularında kamu bilincinin artırılmasına yardım etmek amacıyla düzenlenen bir atölye çalışması için yol göstermiştir. Temmuz da Birleşik Devletler, İT bilinci konusunda STÖ liderleri için Yaşamsal Sesler Küresel Ortaklığının (Vital Voices Global Partnership) bir yönetim kurulu üyesi ile bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapmıştır. IOM Birleşik Devletler in finansmanıyla, Türk yetkililerle İT kurbanları için kapsamlı koruma sağlama ve ülkenin İT ile mücadele kapasitesini geliştirme konusunda işbirliği yapmaya devam etmiştir. Hibe edilen paranın üçte biri insan ticareti kurbanlarını korumak ve bu kişilere doğrudan yardım etmek için kullanılmıştır. ABD hibeleri sayesinde IOM, ülkede insan ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde Jandarmanın ve yargı üyelerinin eğitimine devam etmiş ve insan ticareti yapanlar hakkındaki kovuşturmalara yardım etmek için uluslararası emniyet güçlerinin işbirliği programları üzerinde çalışmıştır. Son olarak Birleşik Devletler, 24 saat hizmet veren ücretsiz kurban yardım hattı için televizyon ve yazılı basın ilanlarıyla büyük bir uluslararası kamu bilinci kampanyasının uygulanmasını finanse etmiştir, yardım hattı sayesinde faaliyete girdikten sonraki ilk altı ay içinde 50 den fazla hayatı kurtarılmıştır.

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2. SİYASİ KRİTERLER 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2008 Yılı İlerleme Raporu nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 7 Haziran 2015 AGİT/ODIHR İHTİYAÇ BELİRLEME MİSYONU RAPORU 14-17 Nisan 2015 Varşova 27 Nisan 2015 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: Dumat Ofset Tel: 312.278 82 00 TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

ARA RAPOR 9-28 Temmuz 2014. 31 Temmuz

ARA RAPOR 9-28 Temmuz 2014. 31 Temmuz AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 10 Ağustos 2014 I. YÖNETİCİ ÖZETİ ARA RAPOR 9-28 Temmuz 2014 31 Temmuz Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı

Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Avrupa Parlamentosu, Komisyon tarafından hazırlanan 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporunu (SEC(2009)1334)

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

DEMOKRASİ RİSK ALTINDA IPI TÜRKİYE ÖZEL RAPORU, 2015. www.freemedia.at

DEMOKRASİ RİSK ALTINDA IPI TÜRKİYE ÖZEL RAPORU, 2015. www.freemedia.at DEMOKRASİ RİSK ALTINDA IPI TÜRKİYE ÖZEL RAPORU, 2015 www.freemedia.at Kapak: Gazeteciler 19 Mart 2011 de Ankara da basın özgürlüğü için yürüyor. Fotoğraf: Doğan Haber Ajansı 65 YILDIR BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 1 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 11 UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ 14 ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 18 HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ 25 GÜÇLENDİRİLMİŞ

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı