DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: ATB Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu. *Öğretim Eleman(lar)ı: Osman KÖSE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: ATB 1802. Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu. *Öğretim Eleman(lar)ı: Osman KÖSE (osmankose@mu.edu.tr)"

Transkript

1 Ders Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II Programı: AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: I-Bahar ATB 180 Zorunlu Ön Lisans AKTS Kredisi: Saatler/Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Osman KÖSE *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Düz anlatım, soru cevap, tartışma, demonstrasyonlu öğretim. Dersin Amaçları: Mustafa Kemal Atatürk ün yapmış olduğu Milli Mücadele, gerçekleştirmiş olduğu devrimleri Türk Gençliğine öğretmek. Ulu Önderin göztermiş olduğu yolda doğru sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlamak. Ders İçeriği: I. Hafta Ders hakkında gerekli bilgilerin verilmesi. Türk İnkılapının stratejisi. Siyasi alanda iki büyük inkılap Cumhuriyet yönetiminin kurulması. Halifeliğin kaldırılması. V. Hafta Terakkiperver Cumhuriyet fırkası ve Takriri Sükün dönemi. Türk Hukuk İnkılapı. Eğitim ve Kültür inkılapı. İktisadi İnkılap. Ara sınavların yapılması X. Hafta Devletçilik ekonomi modelinin kabulü Çok partili hayata geçme denemeleri ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılaplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. Ders hakkında tüm bilgilerin toparlanması ve gerekli ise bazı konuların tekrar edilmesi Beklenen Öğrenim Çıktıları: Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş,cumhuriyete ve Atatürk ilkerini benimseyen gençler yetiştirmek. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Arasınav %40, Yarıyıl sonu sınavı %60 Ders Kitabı: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YAYINLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I-II ATATÜRKÇÜLÜK ( Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri ) Prof.Dr. Ahmet MUMCU - Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN - Prof.Dr. Turhan FEYZİOĞLU - Prof.Dr. Yüksel ÜLKEN - Prof.Dr. İ. Agah ÇUBUKÇU Önerilen Kaynaklar: Ön/yan Koşulları: Öğrenciler düzenli olarak derslere ve yapılan tartışmalara iştirakle yükümlüdürler. Page 1

2 Ders Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ATB 1801 Programı: Turizm ve Otel İşletmeciliği ÖNLİSANS AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 1-1 Zorunlu TÜRKÇE Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: Ali Rıza SARICA Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf, Bilgisayar, Projeksiyon, İnternet, Ders Kitapları Dersin Amaçları: Mustafa Kemal Atatürk ün yapmış olduğu Milli Mücadele, gerçekleştirmiş olduğu devrimleri Türk Gençliğine öğretmek. Ulu Önderin göstermiş olduğu yolda doğru sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlamak. I. Hafta Dersin amacı ve bazı temel kavaramlar. Osmanlı Devlatinin yıkılmasındakı iç ve dış nedenler. Balkan savaşları ve Trablusgarp savaşı. I.Dünya savaşının sebebleri ve Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler. V. Hafta I.Dünya savaşının sonuçları ve mondros Ateşkes Antlaşması. Yararlı ve zararlı cemiyetler ve Kuvay-ı Milliye Mustafa Kemal in Samsuna çıkışı ve Havza Bildirisi Kongreler dönem. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli. X. Hafta TBMM açılması. Doğu cephesi ve Urfa-Antep-Maraş savunmaları. Inönü savaşları. Kütahya Eskişehir savaşaları,sakarya Savaşı,Büyük Taaruz. Lozan Barış antlaşması. Beklenen Öğrenim Çıktıları: Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, Cumhuriyete ve Atatürk ilkerini benimseyen gençler yetiştirmek. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Arasınav (%40) - Yarıyıl Sonu Sınavı (%60) Ders Kitabı: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YAYINLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I-II ATATÜRKÇÜLÜK ( Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri ) Prof.Dr. Ahmet MUMCU - Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN - Prof.Dr. Turhan FEYZİOĞLU - Prof.Dr. Yüksel ÜLKEN - Prof.Dr. İ. Agah ÇUBUKÇU Önerilen Kaynaklar: Prof.Dr. Ahmet MUMCU Türk tarihinin temelleri ve gelişimi. Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk (Söylev) Ön/yan Koşulları:-- Page

3 DersAdı: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Programı:ORTAK AKTS Kredisi -3 Yıl-Dönem: 1-1 Saatler/YerelKredi: DERS BİLGİ FORMU ÖğretimElemanı:Halit KARALAR DersKodu: BİP1801 ORTAK ZORUNLU DersDüzeyi: ÖNLİSANS ÖğretimDili: TÜRKÇE ÖğretimYöntemveTeknikleri:Anlatım, Gösterip-Yaptırma, BilgisayarDestekliÖğretim (BDÖ) DersinAmaçları:Bu derste bilişim olanaklarının etkili kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. DersİçeriğiveHaftalaraGöreDağılımı I. Hafta İnternet TemelEğitimi İnternet veweb (www), AdresÇözümleme, Alan Adları vegüvenilirlik AramaMotorlarınınKullanımı, AramaTeknikleri VeriTabanlarındaMakaleArama, KütüphaneKaynakTarama Haber Grupları / Forumlar, İnternet vekariyer SunuHazırlama (Power Point) SayfaİçerikDüzeniniBelirleme, YeniSunuSayfasıEkleme TasarımŞablonlarınıKullanma, AnimasyonEkleme, SayfaGeçişSüreleriniBelirleme, ÖzelAnimasyonlar V. Hafta MetinKutusu İle MetinEklemeveBiçimlendirme, OtomatikŞekilEkleme, Resim, Tablo, Grafik, Video vesesekleme BilgisayarMimarisi BilgisayarınTanımıveTarihçesi, DonanımBirimleri (Girdi, İşlem, Çıktı, BellekBirimleri), Yazılım (İşletimSistemleriveUygulamaYazılımları) İşletimSistemiKullanımı (Windows XP) MasaüstüBileşenleriveGörevleri, MasaüstünüÖzelleştirme, EkranÇözünürlüğününAyarlanması, ProgramlarınÇalıştırılması, DenetimMasasıBileşenleri Dosya ve Klasör İşlemleri KelimeİşlemProgramıKullanımı (Word) EkranTanıtımı, YazımKuralları, Seçmeİşlemleri, KarakterBiçimlendirme X. Hafta ParagrafBiçimlendirme, CetvelKullanımı, SayfaYapısıAyarları, Kısayollar, MetinAramaveDeğiştirmeİşlemleri Kes/Kopyala/YapıştırİşlemleriveDosyaİşlemleri DilekçeYazımı, ÖzgeçmişHazırlama ÖdevHazırlamaFormatı (Kapak, İçindekilerveKaynakçaHazırlama) BeklenenÖğrenimÇıktıları 1-İnternetiamaçlarıdoğrultusundaetkinolarakkullanmak - Sunuhazırlamak 3-İşletimsistemikullanmak 4- Kelimeişlemyazılımınıkullanmak ÖlçmeveDeğerlendirmeYöntem(ler)i:Arasınav (%40), YarıyılSonuSınavı (%60) DersKitabı:ÖğretimElemanıtarafındanhazırlanandersnotları ÖnerilenKaynaklar:http://www.cizgi-tagem.org/e-kampus/lesson.aspx?key=mso010 Ön/yanKoşulları:- Page 3

4 Ders Adı: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Programı: ORTAK AKTS Kredisi -3 Yıl-Dönem: 1- Saatler/Yerel Kredi: DERS BİLGİ FORMU BİP180 ORTAK ZORUNLU Öğretim Elemanı: Halit KARALAR ÖNLİSANS TÜRKÇE Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Gösterip-Yaptırma, Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) Dersin Amaçları: Bu derste bilişim olanaklarının etkili kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. I. Hafta Elektronik Tablolama ve Hesap Programı (Excel) Temel Kavramlar (Çalışma Sayfası, Satır, Sütun, Hücre, Hücre Adresi), Seçme İşlemleri, Seri Oluşturma İşlemleri Tablo oluşturma Hücrelere Veri Girişi, Verileri Biçimlendirme, Veri Tiplerinin Belirlenmesi, Verilerin Hizalanması, Alt-Enter Kullanımı, Hücre Satır Yüksekliklerinin ve Sütun Genişliklerinin Ayarlanması Kenarlık Ekleme, Biçim Boyacısını Kulanma, Hücreleri Birleştirme, Yazı Rengi ve Zemin Rengi Belirleme, Örnek Tablo Oluşturma V. Hafta Sayfa Yapısı Ayarları ve Dosya İşlemleri, Görünüm Türleri X. Hafta Hücreleri Biçimlendirme Koşullu Biçimlendirme, Hücreleri Sıralama Formül Yazımı Operatörler, İşlem Öncelikleri, Formül Yazım Formatı Formüllerin Kopyalanması, Formül Yazımında Kullanılan Farklı Hücre Adresi Yazım Türleri (Göreceli, Karma, Sabit) Fonksiyonlar Fonksiyon Yazım Formatı, Hücre Aralıklarının Gösterimi, Topla, Çarpım, Ortalama, Mak, Min, Stdsapma fonksiyonları Eğer ve Eğersay Fonksiyonları Formül ve Fonksiyon Kullanımını Gerektiren Örnek Tablolar Hazırlama Grafikler Sütun, Çizgi, Pasta Grafikleri Hazırlama Hazırlanan Grafikleri Biçimlendirme Beklenen Öğrenim Çıktıları 1- Verilen bir tabloyu eksiksiz olarak oluşturmak - Tablo üzerinde istenen hesaplamaları eksiksiz yapmak 3- İstenen verileri içeren bir grafiği eksiksiz olarak hazırlamak Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40), Yarıyıl Sonu Sınavı (%60) Ders Kitabı: Öğretim Elemanı tarafından hazırlanan ders notları Önerilen Kaynaklar: Ön/yan Koşulları: Bilgi ve İletişim Teknolojisi I Page 4

5 Ders Adı: TÜRK DİLİ 1 Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ AKTS Kredisi Yıl-Dönem: 1-1 Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: Mustafa KARATAŞ DERS BİLGİ FORMU TDB 1801 ZORUNLU Önlisans Türkçe Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf ortamında düz anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemleri kullanılır. Ders kitabı ve ilgili konulara dönük bilimsel makalelerden yararlanılır. Dersin Amaçları: Dersin amacı öğrencileri, Türk Dilinin dilbilgisel ve işlevsel özelliklerini kavrayabilecek ve hem sözlü hem de yazılı iletişim aracı olarak Türkçeyi düzgün ve güzel kullanabilecek yeteneklerle donatmak ve anadilini tanımanın, sahiplenmenin ve korumanın önemini anlatmaktır. I. Hafta Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil- kültür ilişkisi Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları V. Hafta Türkçede sesler ve sınıflandırılması Türkçenin ses özellikler ve ses bilgisi ile ilgili kurallar Hece bilgisi ARASINAV Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması X. Hafta Türk dilinin çekim ekleri ve uygulaması İmla kuralları ve uygulaması İmla kuralları ve uygulaması Noktalama işaretleri ve uygulaması Noktalama işaretleri ve uygulaması Beklenen Öğrenim Çıktıları: Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) Proje-Yarıyıl Sonu Sınavı (%60) Ders Kitabı: Zülfikar, H. ve Korkmaz, Z. Türk Dili Kompozisyon Bilgileri. Önerilen Kaynaklar: Paçacıoğlu, B. Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, Ergin, M. Türk Dili Ön/yan Koşulları: Yok. Page 5

6 Ders Adı: TÜRK DİLİ II Programı: TDB 180 Ön Lisans AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: I - Bahar Seçmeli Türkçe Saatler/Yerel Kredi: *Öğretim Eleman(lar)ı: Mustafa KARATAŞ *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Düz anlatım, soru cevap, tartışma, grup çalışması. Dersin Amaçları: Ders İçeriği: I. Hafta Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Zarfların ve edatların Türkçedeki kullanış şekilleri Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması V. Hafta Edebiyat ve düşünce dünyası ille ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Dilekçe,.Mektup) Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (Gezi yazısı, Anı) ARA SINAV Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi X. Hafta Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.) Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları Beklenen Öğrenim Çıktıları: Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Arasınav %40, Yarıyılsonu sınavı %60 Ders Kitabı: Önerilen Kaynaklar: Ön/yan Koşulları: Öğrenciler düzenli olarak derslere ve yapılan tartışmalara iştirakle yükümlüdürler. Page 6

7 Ders Adı: İngilizce 1 YDB 1801 Programı: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ AKTS Kredisi Yıl-Dönem: 1-1 ZORUNLU Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: EMEL ŞİVEROĞLU T U 0 L K Önlisans Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf ortamında soru cevap, anlatım, drama ve tartışma yöntem ve teknikleri kullanılır. Ders kitabı ve ilgili diğer kaynaklardan yararlanılır. Dersin Amaçları: Bu dersle, öğrencilere okuduğunu anlayabilme, soru sorabilme ve sorulara sözlü ve yazılı cevap verebilme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. I. Hafta To be; introduce himself, greeting people To be; questions, negatives, nationalities, countries Possessive adjectives, possessive s, free time activities Present simple ( possitive), activities: verbs and nouns V. Hafta Present simple (questions and negatives), talk about ways of communicating a/an, some/any, have got has got Verbs+ing, talk about sports he/ she likes ARA SINAV Vocabulary: Clothes and sizes, shopping, ask for information X. Hafta Can I?, how much? There is/ there are, adjectives Advers of frequency, everyday activities Prepositions of place Present continuous for now Beklenen Öğrenim Çıktıları: Öğrenilen kalıp ve zamanları doğru bir şekilde kullanabilme Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) Proje-Yarıyıl Sonu Sınavı (%60) Ders Kitabı: Language to go, Pearson, viva English Grammar, Egeelt, English Grammar In Use Önerilen Kaynaklar: Viva English Grammar, Egeelt, English Grammar In Use, Essential English Grammar in Use, Cambridge, düzeye uygun hikaye kitapları Ön/yan Koşulları: Yok Page 7

8 Ders Adı: İNGİLİZCE II YDB 180 Programı: İNGİLİZCE ÖNLİSANS AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 1- Zorunlu Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: Okt. Emel ŞİVEROĞLU Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf, Bilgisayar, Projeksiyon, İnternet, Ders Kitapları Dersin Amaçları: Öğrencilere kendilerini ifade etme,söyleneni anlama iş hayatında karşılaşacakları basit terimleri anlama konusunda bilgi ve beceri kazandırmak I. Hafta 1. dönem işlenen konuların genel bir tekrarı Dialog hazırlama soru cevap ve bazı basit hikayeler Geniş zaman Yetenek izin ve rica cümleleri (can l?/can you?) V. Hafta Geniş zaman günlük olaylar, alışkanlıkları anlatma Geniş zaman olumsuz cümle ve soru cümlesi Geniş zamanda wh soruları iş başvurusu iş görüşmesi Geniş zaman Geçmiş zaman (to be ) was were X. Hafta Geçmiş zamanda olumsuz cümle ve soru cümlesi Video activity Dialog hazırlama alıştırmalar izleme dinleme alıştırmaları Temel modal formlarıyla örnek dialoglar -cümleler Revision(genel tekrar) Beklenen Öğrenim Çıktıları: Kendilerini ifade edebilen, konuşulanları anlayabilen, kendi branşlarıyla ilgili bazı basit terimleri öğrenmiş öğrenciler yetiştirmek Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) -Yarıyıl Sonu Sınavı (%60) Ders Kitabı: Mind Your English Turkish School Edition (Cambridge University Press) Önerilen Kaynaklar: Essential Grammar in Use, basit seviyede hikaye kitapları, Step By step Ön/yan Koşulları: Page 8

9 Ders Adı: Almanca I YDB 1803 Programı: TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ AKTS Kredisi Saatler/Yerel Kredi: Yıl-Dönem: 1-1 Öğretim Eleman(lar)ı: Okt. Vedat M. İNCE Zorunlu Ön Lisans Almanca-Türkçe Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Okuma, yazma, soru-cevap, drama ve uygulama. Dersin Amaçları: Bu dersin amacı güncel basit konuları anlayabilme ve sözel olarak katılabilme, duyduğu kısa metin ve görüşleri anlayabilme, kısa metinler üzerinde çalışabilme ve kısa metinler üretebilme. I. Hafta Textanordnung eines Briefes verstehen Telefonnummern angeben, Formulare und schreiben Jahreszeiten, Monate und Feiertage, Trennbare verben Fragen zur Uhrzeit beantworten. Zeitangaben machen. V. Hafta Ortsangaben machen und wünsche notieren. Klausur Vokale und Murmelvokale X. Hafta Wiederholung Neue Wörter mit bekannte Informationen verknüpfen. Fragesatz ohne Fragewort, Nom Akk, Singular und Plural. Zimmereinrichtungen erklären Lösungsvorschläge machen Dialogarbeit Wiederholung Beklenen Öğrenim Çıktıları: Temel düzeyde dilbilgisi, dinleme becerileri, konuşma becerileri, okuma becerileri, temel yazma becerileri ve temel kelime dağarcığı Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınavı (%60) Ders Kitabı: Zimmer Frei Önerilen Kaynaklar: Langenscheids cep sözlüğü Ön/yan Koşulları: Yok. Page 9

10 Ders Adı: Almanca II Programı: Turizm AKTS Kredisi Yıl-Dönem: Bahar YDB 1804 Zorunlu Ön Lisans Almanca-Türkçe Saatler/Yerel Kredi: Öğretim Eleman(lar)ı: Okt. Vedat M. İNCE Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Okuma, yazma, soru-cevap, drama ve uygulama. Dersin Amaçları: Bu dersin amacı otel ve çevresinde gelişen basit konuları anlayabilme ve sözel olarak katılabilme, duyduğu kısa metin ve görüşleri anlayabilme, kısa metinler üzerinde çalışabilme ve kısa metinler üretebilme. Sorulan soruları anlayıp uygun cevaplar verebilme. I. Hafta Zimmer anbieten, Verbe (nehmen essen trinken), Frühstücksbestellung annehmen, Wortschatz : Frühstück Wie viel kostet, Trennbare Verben, Verben (füllen schalten schlieβen rufen treten- reisen) Die Zeit, Welcher Tag ist heute? Ordinalzahlen, V. Hafta Schriftliche Reservationen, Die Uhrzeit nennen. schon erst, Wann Wie lang Um wie viel Uhr, Wortschatz : Fahrzeuge Allgemeine / Wiederholung KLAUSUR Wo ist? Wo kann man? X. Hafta Im Hotel Auskunft geben. Präpositionen im Dativ. Einen Tisch reservieren. Wortschatz: Speisen Allgemeine / Wiederholung Beklenen Öğrenim Çıktıları: Temel düzeyde dilbilgisi, dinleme becerileri, konuşma becerileri, okuma becerileri, temel yazma becerileri ve temel kelime dağarcığı. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav (%40) ve yıl sonu sınavı (%60) Ders Kitabı: Deutsch Im Tourismus Önerilen Kaynaklar: Langenscheids cep sözlüğü Ön/yan Koşulları: Yok. Page 10

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Türk Dili I TUR 101 1 2 2 1 Yrd. Doç. Dr. Hülya Dündar Şahin Yrd. Doç. Dr. Hülya

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı