Proje Değerlendirme : Neden Gerekli?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Değerlendirme : Neden Gerekli?"

Transkript

1 Proje Değerlendirme : Neden Gerekli? Değerlendirme nin Amacı Değerlendirme Çeşitleri Değerlendirme Göstergeleri Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Araçları Değerlendirme den kimler nasıl yararlanır

2 Program veya Projede Değerlendirmenin erlendirmenin Rolü Değerlendirme bir program veya projenin hedeflerine ne şekilde ve ne ölçüde ulaştığını göstererek uygulamanın geliştirilmesine destek verir. Değerlendirme, proje uygulamasına daha fazla bilgi, tecrübe ve vizyon sağlar. Değerlendirme, yürütmeyi yönlendiren bir araçtır ve projenin verimliliği ve etkinliğini arttırmaya yöneliktir. Başarılı değerlendirme mutlaka yüksek kaliteli bir izlemeye dayanır!

3 Değerlendirme Sürecinin Aşamaları Değerlendirme yapısının kurulması Gözlemler Hedef, Gösterge ve Kriterler Gözlem Araçları Gözlem Alanının Belirlenmesi Değerlendirme Verilerinin Toplanması Analiz Veri Analizi Analizlerin Yorumu ve sonuçların etki değerlendirmesi Değerlendirmenin Şekillendirilmesi Bilgilerin Kullanımı Veri analizinin kritik değerlendirilmesi Son değerlendirme ve sonuçlar İlerideki gelişmeler için önerilerin önceliklendirilmesi

4 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İLGİLİLİK VERİMLİLİK ETKİLİLİK ETKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

5 İLGİLİLİĞİ NELER BELİRLER? Proje hazırlık çalışmalarının ve tasarımın kalitesi, Proje faaliyetlerin politik ve fiziki çevreye ne derecede uygun olduğu, Proje hedeflerinin belirlenen ihtiyacın giderilmesine/sorunların çözümüne ne ölçüde hitap ettiği, Belirlenen ihtiyacın geçerliliğini koruması.

6 VERİMLİLİK Proje girdileri ve araçlarının sonuçlara dönüştürülmesindeki kalite, miktar/nitelik ve zaman boyutları açısından seviyesi.

7 ETKİLİLİK Projenin beklenen sonuçlarının elde edilmesindeki başarısı. Çıktı olarak elde edilenler nasıl sonuçlara dönüşecek veya dönüşümü sağlayacaktır?

8 ETKİ Projenin kısa, orta ve uzun dönemde yaratcağı etkidir. Faaliyetlerden elde edilen/beklenen sonuçlar; kısa, orta ve uzun dönemde nasıl bir değişim yaratacaktır? bu değişim belirlenmiş ihtiyacın karşılanmasını, sorunun istenilen ölçüde giderilmesini sağlayacak mıdır?

9 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Projenin elde ettiği sonuçların, projenin finansal ve kurumsal destekler sona erdikten sonra da devam etmesinin gerçekleşme olasılığı. Sürdürülebilirlik; yararlanıcıların projeyi sahiplenmesi, politika desteğinin sağlanması, kurumsal ve yönetim kapasitesinin proje sonrası için yeterli olması ile ölçülmektedir.

10 Değerlendirme Kriterlerinin MÇM ile Bağlantısı Genel Hedefler değişim Sürdürüle bilirlik Etki Sonuçlar ve faydaları devam ettirilebiliyor mu? Sektör ve topluma hangi faydalar yaratıldı? Proje Hedefi + Varsayımlar fayda Etkililik Sonuçlar ne kadar proje hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulundu? Sonuçlar + arsayımlar faaliyet Faaliyetler + Varsayımlar Verimlilik Girdi ve faaliyetler ne kadar sonuçlara dönüştürüldü? Kaynakların tahsisi Araçlar + Önkoşullar İlgililik Planlamanın, tasarımın kalitesi, ilgililik, faydalanıcının sorunlara tepkisi ve çevreye adapte olması, göstergeler, araçlar, maliyet, varsayımlar, riskler.

11 Zaman Boyutuna Göre G Değerlendirme erlendirme TürleriT rleri Ön-Değerlendirme (ex ante) Proje başlamadan Hedeflere uygunluk, ilgililik, fizibilite, riskler, etki mantığı, hedeflenen/beklenen çıktılar açısından değerlendirme. Ara-Değerlendirme (ex nunc) Proje devam ederken Düzeltici tedbirler, uygulamayı iyileştirme ve geliştirme amacıyla, belirlenen kriterlere göre değerlendirme Proje Sonrası Değerlendirme (ex post) Proje bittikten sonra Benzer projelerin programlanmasında yönlendirici olması amacıyla, belirlenmiş kriterlere göre değerlendirme.

12 Değerlendirmeyi erlendirmeyi Kim Yapacak? Dış Değerlendirme/Bağımsız Değerlendirme: Dış Uzman tarafından değerlendirme yürütülür. Projeyi uygulayan kurum veya proje ile ilişkisi yoktur. Öz/İç Değerlendirme: Değerlendirme projeyi gerçekleştiren kurumun personeli tarafından projenin bir faaliyeti olarak yürütülür. Değerleme yapan görevli ile izleme yapan görevli aynı kişi olmamalıdır.

13 DEĞERLENDİRME RAPORU -Bir proje/program ile ilgili olarak, -Bir amaca hizmet etmek üzere, -Görevlendirilmiş bir Değerlendirme Uzmanı veya Değerlendirme Ekibi tarafından, -Belirlenmiş değerlendirme kriterleri çerçevesinde, -Belirli bir dönem ile ilgili olarak yaptığı çalışma sonucunda hazırlanan rapordur.

14 Değerlendirme erlendirme Çeşitlerine Göre G Benimsenen YöntemlerY Ön Değerlendirme Ara Değerlendirme Proje Sonu Değerlendirme Proje başlamadan önce; Plan ve uygulama çerçevesine uyumluluğu, ilgililiği değerlendirilir. Genel ve proje hedeflerine uygunluğu incelenir. Girdiler, çeşitli kaynakların uygunluğu incelenir Tasarım incelenir. Projenin ve yönetiminin uygulanabilirliği değerlendirilir. Projenin uygulanması sırasında:genel ve proje hedeflerine uygunluğu incelenir.tasarım incelenir. Sonuçlar ve etkiler ölçülür, amaca ulaşma durumu incelenir. Uygulamanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulur. Proje bitiminde: Elde edilmiş olan sonuçlar, yaratılan etkiler projeden edinilen olumlu ve olumsuz kazanımlar ile daha sonra hazırlanacak projelerde kullanılmak üzere geri bildirim sağlanır; yaygınlaştırılması sağlanır.

15 Değerlendirme sonuçlarından kimler yararlanır? Ön Değerlendirme Ara Değerlendirme Proje Sonu Değerlendirme Projeyi uygulayacak kurum, ortaklar, paydaşlar ve finansman sağlayacak kuruluşlar. Projeyi uygulamakta olan kurum, varsa ortaklar, ilgili paydaşlar, finansman sağlamakta olan ve programlamadan sorumlu kurumlar. Projeyi uygulamış olan kurum, ortaklar, paydaşlar, finansman sağlamış olan kuruluşlar, programlamadan sorumlu kurumlar.

16 Değerlendirme sonuçlarından nasıl yararlanılır? Ön Değerlendirme Ara Değerlendirme Proje Sonu Değerlendirme Projenin tasarlanmış şekliyle uygulanması veya değiştirilmesi kararı Projeye finansman sağlanması kararı Bulgulara ve önerilere göre projenin uygulanmasına, izlenmesine ve sürdürülebilmesine yönelik yapısal ve yönetimsel değişikliklerin yapılması kararları, Finansmanın kullanımı ile ilgili kararlar, Önerilerden uygulanan diğer projelerde ve/veya daha sonraki projelerin programlanmasında yararlanılması kararı Projenin etkisi ile ilgili olarak çıktılarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesinin sağlanması, model olarak kullanılması kararı

17 Değerlendirme Rapor Kalitesi Kriterleri Raporun kullanılabilirliği ve yarattığı fayda/etki Raporun kredibilitesi netliği, güvenirliği ve nesnelliği Raporun uygunluğu ve ilgililiği Raporun yarattığı katma-değer

18 DEĞERLENDİRME RAPORU SORUMLULUĞU VE PROSEDÜRÜ Değerlendirme sorumluluğu öncelikle hazırlayan değerlendirme ekip liderindedir. Değerlendirmeye, proje yöneticileri ve katılımcıları katkıda bulunur ve girdi sağlar. Temel/önemli paydaşlar, değerlendirme raporunu ve bulgularını inceleyerek, önerilerini sunar, itirazları varsa bildirir. Değerlendiriciler, gerçek unsurlarda hata varsa düzeltmek zorundadır. Ancak, yargı içeren bulgularını bağımsızlık prensibine dayanarak savunabilir veya gerekli görürse revize edebilir.

19 TEMATİK/KONU DEĞERLENDİRME RAPORLARI Her bir proje veya programın değerlendirilmesinin yanı sıra, bazı durumlarda yörede, bölgede, ülkede veya ülkelerde bir konu hakkında değerlendirme yapılması gerekebilir.

20 Değerlendirme nin Riskleri 1. Değerlendirilen proje ile ilgili riskler: -- Yararlanıcılar ve paydaşlar açısından; ulaşılamıyor, ilgisiz, bilgisiz, katılımcı değil, işbirlikçi değil, veri toplamıyor, doküman sağlamıyor.

21 Değerlendirme nin Riskleri 2. Değerlendirmeye girdi olacak verilere ilişkin riskler: --İzleme verileri yetersiz --Veriler ilgisiz --Veriler doğru ve güvenilir değil --Veriler gerekli standart ve formatta değil --Verilere zamanında ulaşılamıyor

22 Değerlendirme nin Riskleri 3. Değerlendirme nin organizasyonu ile ilgili riskler: -- Değerlendiricinin uzmanlığı yetersiz, (bilgisi yetersiz, tarafsız değil, analitik yaklaşım uygulamıyor) -- Değerlendirme bütçesi yetersiz, (görüşme, anket, seyahat kısıntıları) -- Değerlendirme kriterleri açıkça belirlenmemiş, -- Değerlendirme Rehberi mevcut değil.

23 Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar (1) Uygun bir değerlendirme planı yapılmalıdır. Uygun bir değerlendirme ekibi kurulmalıdır. Değerlendirme çerçevesi, yöntemleri ve kriterleri belirlenmelidir. Değerlendirme süreci iyi yönetilmelidir. Değerlendirme rehberine uyulmalıdır. Değerlendirme raporu formatı belirlenmelidir. Maliyet etkin bir değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme bulguları yeterli veri ve bilgiye dayandırılmalıdır.(yeterli doküman, yeterli kişi ile görüşme vs) İzleme raporlarından faydalanılmalıdır, ancak gerekirse ilave veri toplanmalıdır.

24 Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar (2) Değerlendirmenin şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamanın önemli bir aracı olduğu unutulmamalı ve sonuçlar tüm yönleriyle ortaya konmalıdır. Değerlendirme bulguları hakkında, rapora son şekli verilmeden önce paydaşların ve yararlanıcıların görüşleri/önerileri alınmalı ve varsa maddi veya diğer hatalar düzeltilmelidir. Değerlendirme katılımcı yöntemlerle yapılmalı, yöntemler tarafların sonuçlara güvenini sağlamalıdır. Değerlendirme raporunda bulgu ve önerilerin yanı sıra, iyi örnekler ve öğrenimlerden kazanımlara da yer verilmelidir. Değerlendirme, proje yararlanıcısının değerlendirme kültürünü geliştirilmesine imkan sağlamalıdır.

25 Teşekkür ederim.

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı