OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş."

Transkript

1 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013

2 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri i. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu 1-2 ii. Varant ve varant benzeri sermaye piyasası araçları risk bildiirm formu 3-4 iii. Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu 5 iv. Gelişen İşletmeler Pazarı Risk Bildirim Formu 6-7 II- Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım ve Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 8-29 III- Ekler i. Ek 1: Müşteri Tanıma Formu ii. Ek 2: Ekstre Gönderim talimatı 32 iii. Ek 3: İnternet Şifresi Teslimatı 33 iv. Ek 4: Fon Talimatları 34 v. Ek-5: Masak Beyan Formu 35 IV- İmza Kartonu

3 RİSK BİLDİRİMLERİ İşbu Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım ve Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamadan önce, Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ e (Seri: V, No46) istinaden aşağıda belirtilen ve Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu, Varant Ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formunu, Serbest İşlem Platformu (SİP) Risk Bildirim Formunu, Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Risk Bildirim Formunu ve A-B-C Gruplarına Dahil Olan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formunu okumanız ve anlamanız gerekmektedir. SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri: V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hare ketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İMZA 1/37

4 İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 2/37

5 Önemli Açıklama: VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri: III, No:37 Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun alım satım aracılığı yetki belgesi ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Varantlara İlişkin Genel Bilgi: Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. Varantın dayanak varlığını, BORSA İSTANBUL 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BORSA İSTANBUL 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise BORSA İSTANBUL A.Ş. (BORSA İSTANBUL) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir. Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ in 20 nci maddesi uyarınca Kurul un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz. İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler: 1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında Borsa İstanbul un uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine Borsa İstanbul tarafından belirlenir. 2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve Borsa İstanbul da işlem görmesi zorunludur. Borsa İstanbul da işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa İstanbul tarafından belirlenir. 3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz. 4. Dayanak varlığı veya göstergesi Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya Borsa İstanbul 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur. İMZA 3/37

6 5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur. 6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur. Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4- Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 7- Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır. 8- Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 9- İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan Varant Ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 4/37

7 SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Serbest İşlem Platformu nda (Platform) Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün, 2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında Borsa İstanbul tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının, 3. SİP te işlem gören şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin, 4. SPK nın tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK nın Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest işlem platformunda işlem gören şirketler için Kurul ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun, 5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve Borsa İstanbul un sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formunu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, iş bu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 5/37

8 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Borsa İstanbul GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. Borsa İstanbul GİP te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Borsa İstanbul GİP Yönetmeliği nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile Borsa İstanbul GİP te işlem yapma yetkisine sahip, Borsa İstanbul un halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını ve internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. Risk bildirimi (Yatırımcılar için GİP işlemleri hakkında genel açıklamalar): Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin Acentesi sıfatıyla T.Garanti Bankası A.Ş. ile akdettiğim Sermaye Piyasası Araçları Muhafaza İşlem Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, Borsa İstanbul ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının, 2. GİP in Borsa İstanbul kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun, 3. GİP in Borsa İstanbul Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun, 4. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulünün Borsa İstanbul GİP Yönetmeliği ne göre yapıldığının, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği ne göre yapılmadığının, 5. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul şartı olarak SPK ve Borsa İstanbul tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 6. Şirket paylarının GİP te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının, 7. Şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 8. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun, 10. Şirketin payları GİP te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 11. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının İMZA 6/37

9 Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan Borsa İstanbul un sorumlu olmadığının, 12. GİP in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, Borsa İstanbul GİP Risk Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. A-B-C GRUPLARINA DAHİL OLAN HİSSE SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 21/657 sayılı kararında; Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL nin ve dolaşımdaki pay sayısı adetin altında olan şirketlerin, Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5 in altında olan şirketlerin, Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının, Paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı nda işlem gören payların, Fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında yer alan şirketlerin, Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının, Paylarının C listesi kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine) Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. A, B, C listeleri kapsamında uygulanacak tedbirler aşağıda belirlenmiştir. A-B-C Gruplarına Dahil Olan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 7/37

10 İşbu SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır),./ / tarihinde, 1. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı şirket merkezi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No 257, B Blok, Kat: 8 Maslak Şişli / İstanbul adresinde bulunan Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ) ve 2. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde hak ve fiil ehliyetine sahip, T.C./Vergi Kimlik Numarası sahibi, oğlu/kızı. doğumlu ve.adresinde bulunan ( Müşteri ) arasında akdedilmiştir. Bundan böyle Şirket ve Müşteri birlikte Taraflar ve ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır. A. Taraflar, aşağıda tanımlanmış olan Sermaye Piyasası Araçları nın Şirket tarafından Müşteri adına, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik teşkilatlanmış borsalarda (Borsa İstanbul dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), ya da borsalar dışında ya da yurt içi veya yurt dışı başka aracı kurumlar vasıtasıyla Şirket tarafından, Müşteri adına alım satımına aracılık edilmesi ve bunlarla ilgili her türlü işlemin ilgili piyasalarda Şirket tarafından Müşteri adına takip ve intaç edilmesi ve Sermaye Piyasası Araçları nın Müşteri ile Şirket arasında alım satımı ve alım satımı yapılan işbu Sermaye Piyasası Araçları nın Şirket, Takasbank, MKK veya Şirket tarafından belirlenecek olan diğer bir Saklayıcı (aşağıda tanımlanmıştır) nezdinde saklanmasına ilişkin işlemler de dahil olmak üzere bunlarla ilgili bankacılık ve para/sermaye piyasası işlemlerinin Müşteri adına Şirket tarafından takibinin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde olması hususunda mutabık kalmışlardır. B. Müşteri, işbu Sözleşme tahtında yapacak olduğu işlemleri kendi nam ve hesabına ve kendi adına yaptığını Şirket e beyan ve taahhüt etmektedir. C. İşbu Sözleşme nin, Müşteri nin Şirket nezdinde açılmış ve ileride açılacak bütün hesapları için geçerli olacağı ve Taraflar arasında daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan sözleşmelerin (işbu Sözleşme konusu işlemleri düzenleyen) yerine geçeceği ve anılan mutabakat veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır. D. İşbu Sözleşme yurtiçi Borsalar da gerçekleştirilen türev araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine uygulanmaz. Taraflar arasında aşağıdaki hal ve şartlarda işbu Sözleşme akdedilmiştir; 1 TANIMLAR VE YORUMLAR Alım/Alış Emri Müşteri veya Müşteri nin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekil ya da temsilcileri tarafından, Şirket e, Sermaye Piyasası Araçları nın satın alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, elektronik posta ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yapılan alım emri bildirimini, Alım Satım Tutarı Sermaye Piyasası Araçları işlemlerinden Müşteri için ve Müşteri nin vereceği talimat uyarınca satın alınacak olan Sermaye Piyasası Araçları için ödenecek Türk Lirası ya da yabancı para tutarını, Aracı Kuruluş Yurt içi veya yurt dışı borsalarda ve/veya piyasalarda işlem yapmaya ve/veya saklama hizmeti vermeye yetkili olan ve işbu Sözleşme deki hizmetlerin ifası için Şirket tarafından atanan ya da hizmetlerinden yararlanılan banka veya aracı kurumları, Borsa Sermaye Piyasası Araçları nın işlem göreceği borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları, Emir, Alım Emri, Satım Emri ya da Alım ve Satım Emrini, BİST Borsa İstanbul A.Ş. yi, İnternet Sitesi Şirket tarafından Müşteri ye bildirilecek olan ve bağlanılmak suretiyle Koşullu Özel Emir Sistemi nin Müşteri tarafından kullanılabilecek olduğu web tabanlı internet sitesini, İMZA 8/37

11 Koşullu Özel Emir Sistemi Müşterinin alım satım emirlerinin internet de dahil elektronik ortamlarda ilgili Borsa ya iletilmesini sağlayan veya Şirket in uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının alım satımına imkan veren, Müşteri nin bilgisayarına yüklenecek olan ve/veya Şirket tarafından kullanıma tahsis edilen İnternet Sitesi vasıtası ile kullanılabilen uygulamaları içeren yazılım sistemini, Menkul Kıymet(ler) Sermaye Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her türlü yabancı menkul kıymetleri, MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. yi, Müşteri Tanıma Formu, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen ve işbu Sözleşme nin 1 Numaralı ekinde ( Ek-1 ) yer alan formu, Önleyici Mevzuat 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere önleyici nitelikte her türlü yasal düzenlemeleri, Özel Emir Tipleri Şirket tarafından geliştirilerek Müşteri nin kullanımına sunulacak olan şartlı ve diğer özel emir tiplerini, Peşin Tahsil Tutarı İşbu Sözleşme uyarınca alımı yapılacak olan ve talimat tarihi itibariyle henüz ihraç edilmemiş ancak anılan tarih itibariyle en yakın tarihte yapılacak ihalede satışa konu Sermaye Piyasası Araçları satın alımı için Şirket e ödenen peşin satın alım bedelini Piyasa Sermaye Piyasası Araçları nın alım satımının yapılabildiği yurt içi veya yurt dışı organize veya organize olmayan her türlü platformu, Saklayıcı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen ya da kanunen kabul edilen saklayıcı kuruluşlar ile yurt dışında saklama hizmetleri veren kuruluşları, Satım/Satış Emri Müşteri veya Müşteri nin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekil ya da temsilcileri tarafından Sermaye Piyasası Araçları nın satılması için Şirket e yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, elektronik posta ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yapılan satım emri bildirimini, Sermaye Piyasası Araçları Tahvil/Bono ile varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri ve varantlar dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu nun 3. maddesinde uyarınca kabul edilen ya da ileride kabul edilecek her türlü sermaye piyasası araçları ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen, yurt dışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi dahil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Takas Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve diğer sermaye piyasası kurumları tarafından yapılan düzenlemeler ve ileride bunlarda yapılacak değişiklikleri SPK Sermaye Piyasası Kurulu nu, Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yi, TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nı, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Takasbank tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunu, Veri Koşullu Özel Emir Sistemi nde yer alan her türlü fiyat, değer, miktar, işlem, haber ve diğer her türlü iletilen bilgiyi, ifade eder. İMZA 9/37

12 2 MÜŞTERİNİN YATIRIM TERCİHLERİ 2.1 Sermaye Piyasası Kanunu gereği Müşteri, işbu Sözleşmenin 1 nolu ekinde yer alan; Müşteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı standart Müşteri Tanıma Formunu doldurduğunu, okuduğunu, anladığını ve bu formda yer alan bilgilerin değişmesi halinde bunları yazılı olarak Şirket e bildirerek güncelleyeceğini, doldurmaması halinde bu formda yer alan bilgiler olmaksızın Şirket in işlem yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 2.2 Şirket in yapacağı işlemlerde, anılan formda yer alan bilgiler esas alınacak olup, bu bilgilerin güncellenmesinden Müşteri sorumludur. Anılan bilgilerin güncellenmemesi nedeniyle Şirket tarafından işbu Sözleşme uyarınca yerine getirilecek işlemlerden Şirket sorumlu olmayacaktır. Müşteri, bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin Şirket e yazılı bir beyan vermek zorundadır. 2.3 Müşteri işbu Sözleşme yi imzalamadan önce, yukarıda yer alan ve SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim, Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formunu, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını, Borsa İstanbul GİP Risk Bildirim ve A-B- C Gruplarına Dahil Olan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formunu okuduğunu, anladığını, kendi özgür iradesi ile imzaladığını ve anılan formların bir nüshasını aldığını kabul ve beyan eder. 3 MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILMASI VE KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 3.1 Müşteri işbu Sözleşme ve eklerini imza tarihinde, Önleyici Mevzuat ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Müşteri ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin Şirket tarafından tespit edilmesi amacıyla Şirket tarafından talep edilen kimlik aslını ve diğer ilgili bilgi ve belgeleri Şirket e teslim edecektir. 3.2 Müşteri, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Şirket tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini, Şirket in talebine uygun olarak Şirket e derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça herhangi bir hesap açmakla yükümlü değildir. 3.3 Şirket in, işbu 3 üncü madde uyarınca yapacağı kimlik tespiti ya da teyidi için, ileride Müşteri den isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin Müşteri tarafından zamanında temin edilerek Şirket e verilmemesi halinde Şirket, işbu Sözleşme yi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Müşteri, Şirket e tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.4 Şirket nezdinde, Müşteri adına açılan hesap için Şirket bir hesap numarası verir ve bu hesap numarası, işbu Sözleşme uyarınca Müşteri için yapılacak aracılık ve saklama faaliyetleri dahil diğer tüm işlemler için kullanılır. 4 MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 4.1 Müşteri tarafından Şirket e doğrudan fiziki olarak teslim edilen Menkul Kıymetler için Şirket tarafından ilgili Menkul Kıymetler in niteliğini gösteren bir sevk formu ( Sevk Formu ) düzenlenecektir. Sevk Formu karşılığında teslim alınan Menkul Kıymetler, Takasbank tarafından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak kontrollerden sonra, MKK nezdinde kaydileştirilmesi işleminin tamamlanması ve Şirket in MKK nezdindeki müşteri alt hesabında satılabilir veya satılamaz olarak kayden saklanması için Takasbank veya MKK nezdinde muhafaza edilir. 4.2 Yukarıda bahsi geçen kontrollerin yapılması sonrasında, MKK nezdinde kaydileştirme işlemleri tamamlanan Menkul Kıymetler için Şirket, teslim aldığı Menkul Kıymetler in tertibi, adedi, nominal değeri, varsa kupon türü adedi, numarasını gösteren ve anılan Menkul Kıymetler in Müşteri adına MKK nezdinde saklamaya alındığını belirten bir makbuzu ( Emanet Giriş Makbuzu ) Müşteri ye tevdi eder. 4.3 Yukarıda belirtildiği şekilde teslim alınan Menkul Kıymetler in, işleyecek bu süreç içerisinde kaybolmasından, tahrifatından, sahteliğinden, hasara ya da zarara uğramasından, bu ve benzeri nedenlerle mahkeme kararı ile ödeme yasaklı, tedbirli veya ihtilaflı olmasından kaynaklanacak tüm sorumluluk Müşteri ye ait olacaktır. 4.4 Menkul Kıymetler in Şirket e teslim edilmesinden sonra ortaya çıkabilecek hak talepleri nedeniyle oluşacak hukuki ihtilaf ve sonuçları ile bu işlemler nedeniyle Şirket in uğrayacağı her türlü zarardan Müşteri sorumlu İMZA 10/37

13 olacaktır. Kaydileştirme, satma veya saklama amacıyla Şirket e teslim edilen Menkul Kıymetler den ötürü diğer kurum ve kuruluşlara Şirket tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü ücret ve masraf, Müşteri tarafından uygulanan ücret tarifeleri esas alınarak, saklama öncesi veya sonrasında Müşteri den talep edilecektir. 4.5 Müşteriler tarafından fiziki olarak teslim edilmeyip virman yoluyla, kaydi olarak teslim edilen Menkul Kıymetler için Emanet Giriş Makbuzu ve Sevk Formu düzenlenmez. 4.6 Yabancı Menkul Kıymetler, Şirket ile sözleşme akdeden ve anılan yabancı Menkul Kıymet in tabi olduğu mevzuat uyarınca bu tür Menkul Kıymetler için saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar nezdinde saklanır. 4.7 Müşteri, Şirket e tevdi ettiği Menkul Kıymetler in Borsa İstanbul veya herhangi bir yurt içi Borsa da satımını yahut alımını isterse, bu talebini Şirket e vereceği Emir le iletir. Şirket, Satım Emri veren Müşteri den, satmak istediği Menkul Kıymet in ya da bu Menkul Kıymet i temsil eden belgelerin kendisine teslimini, Emri Borsa İstanbul a ya da ilgili Borsa ya intikal ettirmenin önkoşulu olarak isteyebilir. 4.8 Müşteri, işbu Sözleşme nin 4.7 inci maddesi uyarınca Şirket aracılığıyla vereceği Menkul Kıymet Satım Emirleri için, Satım Emri bedelleri ve satıma konu Menkul Kıymetler ile temettü bedellerinin, Alım Emirleri için de alıma konu Menkul Kıymetler ile Alım Emri bedellerinin Şirket nezdindeki hesaplar arasında herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın aktarılmasına bir itirazı bulunmadığını, bu hususta Şirket i yetkili kıldığını gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan eder. 5 VARANTLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 5.1 Şirket, SPK ve BORSA İSTANBUL tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak, Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınması ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ( Varant Tebliği ) hükümleri veya ilerde yürürlüğe girecek diğer ilgili mevzuat uyarınca varant işlemleri yapmaya yetkilidir. 5.2 Müşteri, Şirket tarafından yapılan varant işlemlerinin devamı aşamasında SPK tarafından Şirket in varant işlemleri yapma yetkisinin süreli veya sürekli durdurulması halinde, yapılamayacak varant işlemleri tahtında Şirket in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 Varant Tebliği uyarınca tespit edilen Varantlara İlişkin Esaslar, işbu Sözleşme tahtında da uygulama alanı bulacaktır. Varantların işlem sırasının BORSA İSTANBUL tarafından kapatılması halinde Şirket in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 5.4 Müşteri nin, Şirket hesabında bulunan varantlardan doğacak kullanım haklarının Şirket tarafından kullanımında uygulanacak esaslar şu şekildedir: Hak kullanımı nakit uzlaşı yöntemi ile yapılabilecek olan ve sadece vade tarihinde işleme konulabilen (Avrupa tipi) varantlarda; a. Alım hakkı veren (call) varantlarda, varant karda ise, yani işleme koyma fiyatı varlığın piyasa fiyatından (vade sonunda dayanak varlığın ikinci seans sonu ağırlıklı ortalama fiyatı veya varant sirkülerinde belirtilen fiyat) düşük ise, ihraççı tarafından MKK aracılığıyla ödenen fark Müşteri hesabına aktarılır. İşleme koyma fiyatı varlığın piyasa fiyatına eşit veya bu fiyattan fazla ise, Şirket tarafından herhangi bir işlem yapılmaz. b. Satım hakkı veren (put) varantlarda, varant karda ise, yani işleme koyma fiyatı varlığın piyasa fiyatından yüksek ise, ihraççı tarafından MKK aracılığıyla ödenen fark Müşteri hesabına aktarılır. İşleme koyma fiyatı varlığın piyasa fiyatına eşit veya düşük ise, Şirket tarafından herhangi bir işlem yapılmaz Hak kullanımı nakit uzlaşı yöntemi ile yapılabilecek olan ve vade tarihinde veya vadeye kadar olan herhangi bir tarihte işleme konulabilen (Amerikan tipi) varantlarda; vadeye kadar olan dönemde MKK veya Takasbank tarafından belirlenen süreler içerisinde hak kullanımı talep eden Müşteri, hesabında işleme konu varantın bulunması kaydıyla Şirket e başvurarak hak kullanımı işlemini gerçekleştirebilir. Vade sonunda ise, Avrupa tipi varantlarda uygulanan yöntem geçerlidir. Bu konuda Şirket, Borsa ve takas merkezi uygulamaları çerçevesinde hareket eder Hak kullanımı kaydi teslimat ile yapılabilecek olan Avrupa tipi varantlarda; a. Alım hakkı veren (call) varantlarda, vade sonunda varant karda ise, bu durum Müşteri lehine olacağından, İMZA 11/37

14 Müşteri den aksi talimat gelmedikçe vade sonunda işleme koyma bedeli, Müşteri hesabından tahsil edilerek varanta konu varlıklar Müşteri hesabına aktarılır. Müşteri nin nakit hesabında yeterli bakiye bunmaması durumunda Şirket, hak kullanımını gerçekleştirmeyebilir. Ancak Şirket, Müşteri hesabını borçlandırarak hak kullanımını gerçekleştirir ise, Müşteriye ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın hak kullanımı sonucu Müşteri hesabına aktarılan varlıkları satarak Müşterinin borcunu tasfiye etmeye Şirket yetkili kılınmıştır. Bu durumda varant hak kullanımı sonucu Şirket nezdinde bulunan Müşteri varlıkları, Müşteri nin borcu kapatılıncaya kadar Şirket tarafından satılır, bakiye varlıklar, Takasbank veya MKK nezdindeki Müşteri hesabına aktarılır. Müşteri, bu konuda Şirket in her ne şekilde olursa olsun ihbar mükellefiyeti bulunmadığını kabul etmiştir. Müşteri, varant hakkı kullanımından doğan borcunu Şirket in varant hakkı kullanımı tarihinden itibaren ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, işbu Sözleşme nin 20 nci maddesi uygulama alanı bulur. Varanta konu dayanak varlığın fiyatının vade sonundan sonra değişerek Müşteri aleyhine bir durum oluşması halinde Şirket in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Vade sonunda varant zararda ise, Şirket tarafından herhangi bir işlem yapılmaz. b. Satım hakkı veren (put) varantlarda, vade sonunda varant karda ise; Müşteri hesabında hak kullanımına konu varlıkların mevcut olması halinde Müşteri den aksi talimat gelmedikçe vade sonunda söz konusu varlıklar Borsa düzenlemeleri uyarınca ihraççı hesabına aktarılarak işlemin karşılığı tutar Müşteri hesabına aktarılır. Müşteri hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda hiçbir işlem yapılmaz. Şirket bu konuda Müşteriye ihbarda bulunmak zorunluluğu taşımaz. Varanta konu dayanak varlığın fiyatının vade sonundan sonra değişerek Müşteri aleyhine bir durum oluşması halinde, Şirket in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Vade sonunda varant zararda ise Şirket tarafından herhangi bir işlem yapılmaz Hak kullanımı kaydi teslimat ile yapılabilecek olan Amerikan tipi varantlarda; vadeye kadar olan dönemde MKK veya Takasbank tarafından belirlenen süreler içerisinde hak kullanımı talep eden Müşteri, Hesabında işleme konu varantın ve hak kullanımı için gerekli olan bedelin veya varlığın bulunması kaydıyla, Şirket e başvurarak hak kullanımı işlemini gerçekleştirebilir. Vade sonunda ise, Avrupa tipi varantlarda uygulanan yöntem geçerlidir Hak kullanımında ihraççının yaşayabileceği herhangi bir ödeme güçlüğü nedeniyle Şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur, söz konusu risk tümüyle Müşteri ye aittir. 6 MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ŞİRKETE ULAŞTIRILMASI VE İŞLEME ALINMASI 6.1 Şirket, Alım Emri konusu Sermaye Piyasası Araçları nın, alım bedelinin tamamının Şirket in hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Şirket tarafından belirlenen teminatın Şirket e verilmemesi halinde, Alım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Alım Emri ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir. Aynı şekilde Şirket, Satım Emri konusu Sermaye Piyasası Araçları nın Müşteri nin Şirket veya Saklayıcı nezdindeki hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Şirket tarafından belirlenen teminatın Şirket e verilmemesi halinde, Satım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Satım Emri ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir. 6.2 Müşteri nin Şirket e ulaştıracağı Emir ve her türlü talimatın açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılı olması esastır. Ancak Şirket, telefaks, internet, elektronik posta ve telefon gibi iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak kendisine iletilen Emir leri de kabul edebilir. Şirket, bu yolla aldığı Emir leri yazılı hale getirir ve Emir takip formuna işler veya doğrudan bilgisayara kaydeder. Şirket bu tür Emir lerin daha sonra yazılı hale dönüştürülerek teyit edilmesini Müşteri den talep edebilir. Şirket sözlü Emir lerin teyit edilmesini talep ettiği takdirde Müşteri ya da vekili bunları derhal Şirket e ulaştırır. 6.3 Şirket in sözlü Emirler i yerine getirdiği durumlarda, müteakiben gelen yazılı teyitlerin sözlü Emirler den farklı olması halinde, Şirket in sözlü Emirler e binaen gerçekleştirdiği işlemler geçerli olacaktır. Anılan sözlü Emir in varlığı hususunda Taraflar arasında doğabilecek olan uyuşmazlıklarda, Şirket in kayıtlarının yanı sıra, faks, bilgisayar ağı, internet ve benzeri yollarla Şirket tarafından girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı Emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları delil ya da yazılı delil başlangıcı olarak dikkate alınacaktır. 6.4 Şirket her türlü yazılı veya sözlü Emir i kısmen veya tamamen kabul etmeme ve yerine getirmeme hakkına sahiptir. Bu konudaki takdir hakkı tamamen Şirket e ait olup, Şirket bu nedenden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri Şirket e şartlı Emir de verebilecek olup, anılan Emir in kabulü ve ilgili şartın gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti münhasıran Şirket in yetkisindedir. Şirket kendisine iletilen Emir i yerine İMZA 12/37

15 getirmeyecek olması halinde bu durumu gerekçe göstermek zorunluluğunda olmaksızın Müşteri ye veya onun vekiline yazılı ya da sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirir. Anılan bildirimin Müşteri ye ya da vekiline ulaşmamasından ötürü Şirket in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 6.5 Müşteri tarafından Şirket e verilen Emir in ilgili Borsa ya intikal ettirilmesinden sonra Müşteri, BORSA İSTANBUL mevzuatı veya ilgili Borsa nın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında Emri değiştiremez veya geri alamaz. 6.6 Takasbank veya MKK kuralları ve projeleri kapsamında, Takasbank veya MKK ya verilmek üzere, kendisinden talep edilen bilgileri Şirket e vermeyen Müşteri nin hesabına Takasbank veya MKK veya ilgili diğer bir kişi tarafından bloke konulması durumunda, Müşteri nin Şirket e vereceği Satış Emri ni Şirket işleme koymayabilir. Müşteri bu nedenle Şirket i sorumlu tutamaz. 6.7 Müşteri, Şirket e vermiş olduğu Emir in gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek zorundadır. 6.8 Müşteri, işbu Sözleşme tahtında Şirket e vereceği her türlü Emir de ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden, bunların okunaksız, silik ve eksik olmasından dolayı Müşteri ya da üçüncü kişilerin maruz kalabileceği zarar ziyandan hiçbir şekilde Şirket in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.9 Müşteri, Emir ve talimatlarını Şirket tarafından adres ve numaraları Müşteri ye bildirilen faks, telefon, internet kanallarını kullanmak suretiyle Şirket e ulaştırabilir. Müşteri, telefon ile verilen talimatlarda ıslak imza veya fiziken görüşme olmadığını, yapılan görüşmenin Şirket nezdindeki ses kayıt sistemi aracılığıyla kayda alındığını, ve bu sebeple ses benzerliğinden kaynaklanan aksaklık, hata ve yanlışlıkların her halde ihtimal dahilinde olduğunun bilincinde ve farkında olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ye bildirilen ya da işbu Sözleşme konusu işlemler için Müşteri ile Şirket arasında kullanılan adres ve numaralardan farklı adres ve numaralara iletilen ya da anılan adreslere ulaşmayan Emir in ya da Şirket e geç ulaşan Emirler in işleme konulmaması ya da yerine getirilmemesinden dolayı hiçbir şekilde Şirket in sorumlu olmayacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, yabancı ve yerli Sermaye Piyasası Araçları alım ve satımına ilişkin Emirler in Şirket tarafından belirlenen Aracı Kuruluş ya da yetkili kurumlar vasıtasıyla yerine getirilebileceğini, Müşteri nin aksine yazılı bir talimatı olmadıkça Aracı Kuruluş ya da yetkili kurumun seçiminde Şirket in münhasıran tam yetkili olduğunu kabul eder Müşteri nin verecek olduğu Emirler neticesinde adına alım satımı yapılan Sermaye Piyasası Araçları nı Şirket tarafından belirlenen yetkili Saklayıcı veya Aracı Kuruluş nezdinde Şirket tarafından, Şirket ve/veya Müşteri adına saklamaya Şirket in tam yetkili olduğunu Müşteri kabul eder. Emir konusu Yatırım Araçları nın alım satım ve saklaması dahil diğer her türlü işlemleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan bütün işlem ve muamelelerden kaynaklanan komisyon, ücret, saklama ücreti, masraf, hesap işletim ücreti ve diğer her türlü gider ile yurtiçi ve yurt dışında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve fonların Müşteri ye ait olduğunu, Şirket in talebi üzerine anılan bedellerin derhal ve nakden Şirket e ödeneceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Emir konusu yabancı Yatırım Araçları alım satım işlemleri ile ilgili her türlü para transferi ve kambiyo işlemlerinden kaynaklanan vergi, komisyon masraf, fon ve benzeri her türlü giderler Müşteri ye aittir Alım Emri konusu Sermaye Piyasası Araçları nın Alım Satım Tutarı nın Müşteri tarafından, en geç takas süresi içerisinde olmak kaydıyla Şirket tarafından kendisine bildirilen zamanda, işlemin gerçekleşeceği hesaba nakden ve tamamen yatırılacağı kabul edilmektedir. Buna karşın, Müşteri nin yazılı/sözlü talebi üzerine ve takdir hakkı münhasıran Şirket e ait olmak üzere Şirket, ilgili kanun ve sair mevzuata uygun olmak kaydı ile, dilerse Müşteri tarafından verilen teminatın belli bir katına kadar ulaşan tutarlardaki Alım veya Satım Emirleri ni işleme alabilir Sermaye Piyasası Aracı na ilişkin Alım Emri nin gerçekleştirilmesi durumunda Müşteri, Alım Satım Tutarı nı, en geç Alım Emri nin gerçekleştirildiği gün ya da en geç takas süresi bitiminden makul bir süre önce olmak kaydıyla Şirket tarafından kendisine bildirilen zamanda Şirket nezdindeki hesaplarına yatıracaktır. Müşteri nin bu şekilde takas tarihinde para borcunu Şirket e yatırmaması durumunda Müşteri temerrüde düşmüş sayılır ve işbu Sözleşme nin 20 nci maddesinde yer alan Temerrüt hükümleri uygulanır Satım Emri nin gerçekleştirilmesi halinde ise Müşteri, Satım Emri ne konu Sermaye Piyasası Aracı nı İMZA 13/37

16 Satım Emri nin gerçekleştirildiği gün takas süresi bitiminden makul bir süre önce olmak kaydıyla Şirket tarafından kendisine bildirilen zamanda Şirket e tevdi etmek zorundadır. Anılan Sermaye Piyasası Aracı nın tevdi edilmemesi durumunda Müşteri temerrüde düşmüş sayılır ve işbu Sözleşme nin 20 nci maddesinde yer alan Temerrüt hükümleri uygulanır Şirket, Müşteri nin işbu madde de dahil olmak üzere Sözleşme den doğan tüm borçlarını işbu Sözleşme nin 17 inci maddesi kapsamında takas ve mahsup etmek suretiyle tahsil etmeye yetkilidir Müşteri, Emir karşılıklarının tahsilini teminen Şirket nezdinde bulunan tüm hesaplarını borçlandırmaya ve bu suretle hesaplarından tahsile ve hesapları arasında herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın aktarılmasına bir itirazı olmadığını ve bu hususlarda gayrikabili rücu olarak Şirket i yetkili kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı yetki, Müşteri, Saklayıcı ve Şirket arasında yazılı bir sözleşme imzalanması koşuluyla, Müşteri nin Saklayıcı nezdindeki hesapları için de verilebilir Emir verilirken işbu Sözleşme nin 7 nci maddesinde ifade edilen hususlar eksiksiz belirtilir. Sermaye Piyasası Araçları alım satım işlemleri, anılan alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği Piyasalar da uygulanan piyasa ve takas kurallarına tabi olarak Müşteri hesabına kaydedilir. Şirket in bu durumda Müşteri ye ayrıca herhangi bir bildirim yapmasına gerek yoktur. 7 MÜŞTERİ EMİRLERİNDE BULUNACAK BİLGİLER 7.1 Bir Müşteri Emri nde en az aşağıdaki bilgiler bulunur: a. Emir verenin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, b Emir verilen Sermaye Piyasası Aracı nın işlem gördüğü Piyasa, c. Emrin, Alım Emri mi, Satım Emri mi olduğu, d. Satın alınacak veya satılacak Sermaye Piyasası Aracı nın cinsi, tanımı, adedi, varsa nominal değer tutarı, e. Emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı Emir olarak mı verildiği, f. Limitli Emirler de limit fiyatı, g. Varsa Emrin geçerlilik süresi, h. Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, ı. Emrin Şirket tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içerisinde uygun göreceği başka bir seansta mı ilgili Piyasalar a intikal ettirileceği ve i. Emir numarası. 7.2 Müşteri Emirleri en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası emri veren Müşteri ye talebi halinde verilir. Müşteri işlem Emir lerine ait nüshaları Şirket ten teslim alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8 MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLENMESİ Müşteri, Şirket e verdiği Emirler de, alım ve satım fiyatlarını belirleyebileceği gibi, fiyat belirlenmesi konusunda Şirket i serbest de bırakabilir. Emirler, Emir konusu işlemin yerine getirileceği Piyasa da geçerli olan büyüklükler ya da diğer kısıtlamalara uygun olarak verilebilir. 9 MÜŞTERİ EMİRLERİNİN DÜZELTİLMESİ VEYA İPTALİ Müşteri, Şirket e ilettiği herhangi bir Emri değiştirmek veya iptal etmek istediğinde bu isteği, Piyasa şartlarına uygun olması kaydıyla, Şirket e en ivedi biçimde iletecektir. Ancak bu bildirime rağmen, Emir ile ilgili işlem henüz gerçekleşmemiş olsa bile Müşteri nin bu talebinin, yerine getirilmemesinden veya getirilememesinden Şirket sorumlu değildir. 10 MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Müşteri, Emri nin geçerlilik süresini ilgili Piyasa mevzuatına uygun olarak istediği şekilde belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş olan Emirler verildiği gün için; son seans sonrası verilen Emirler bir sonraki İş Günü İMZA 14/37

17 için geçerlidir. Emir in geçerli olduğu süre içinde karşılanmayan Emirler otomatik olarak iptal edilmiş sayılır. Organize olmayan bir Piyasa da yapılan işlemlerde Müşteri, ilgili Piyasa kurallarına veya Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili özel şartlara uymakla yükümlüdür. Her türlü Piyasa da, belirlenen sürede yerine getirilemeyen Emir geçerliliğini yitirir. 11 MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN MÜŞTERİ EMRİNİN KARŞILIĞININ BULUNMASI Müşteri, Şirket e verdiği Menkul Kıymet Alım Emri nin, bir önceki gün borsa kapanış fiyatının SPK Mevzuatına uygun olmak kaydıyla Şirket tarafından belirlenecek belirli bir oranı kadar fazlasıyla, limitli emirlerde verilen fiyat limitinin TL karşılığını, Satım Emirleri nin konusu hisse senetlerini, Emri verdiği an itibariyle Şirket veya Saklayıcı nezdindeki hesaplarda bulunduracaktır. Şirket, zorunda olmamakla birlikte, nakit ve/veya menkul kıymet karşılığı bulunmadan da Alım-Satım Emri ni uygulayabilir. Şirket, herhangi bir sebep ileri sürmek zorunluluğu olmaksızın, nakit ve/veya menkul kıymet karşılığı bulunmayan hallerde, Müşteri den teminat istemeye, teminat verilmemesi halinde ise hiçbir işlem yapmamak hakkına, sahiptir. Alım işleminin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri nin hesabında alımı karşılayacak nakit yoksa, Müşteri alım bedelini en geç ilgili Borsaların takas merkezlerinin ilan ettiği takas süreleri içinde, Şirket e tevdi etmek zorundadır. Satımın gerçekleşmesi durumunda, Müşteri hesabında Satım Emirleri nin konusu menkul kıymet mevcut değilse, Müşteri, satıma konu olan menkul kıymetini en geç ilgili Borsa lar ve takas merkezlerinin ilan ettiği takas süresi içinde Şirket e tevdi etmek zorundadır. 12 KOŞULLU ÖZEL EMİR SİSTEMİ 12.1 Koşullu Özel Emir Sisteminin Tesisi ve Destek Hizmetleri Koşullu Özel Emir Sistemi, Şirket in belirleyeceği usul ve yöntemlerde Müşteri nin bilgisayarına yüklenen yazılım ve/veya Şirket tarafından hazırlanarak kullanıma tahsis edilen ve Müşteri nin Şirket tarafından kendisine verilen kullanıcı kodu ve özel şifre ile bağlanabildiği İnternet Sitesi ile kullanılabilecektir Müşteri, herhangi bir itiraz hakkı olmaksızın, Koşullu Özel Emir Sistemi ile gerçekleştireceği işlemlerden doğan veya doğacak her türlü yükümlülükten ve Koşullu Özel Emir Sistemi ni kullanırken gerçekleştireceği her türlü eylemin sonucundan sorumludur Şirket, Koşullu Özel Emir Sistemi kurumu ve/veya kullanımı süresince kendi belirleyeceği kapsamda (kurulum, bakım, onarım, eğitim vb.) ve herhangi bir zorunluluğu bulunmaksızın destek hizmeti sağlayabilir. Destek hizmeti Şirket in asli bir yükümlülüğü olmayıp, ücret karşılığında Müşteri ye sunabilecek olduğu ek bir hizmettir. Anılan hizmetin verilmesinin Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, hizmet bedeli Müşteri ye ayrıca Şirket tarafından bildirilecektir Kullanıcı Kodu, Şifre, Pin Kodu, İnternet Sitesi Şirket, Müşteri ye Şirket in kendi takdiri ile belirleyeceği usul ve yöntemlerde Koşullu Özel Emir Sistemi ni kullanabileceği İnternet Sitesi ne giriş için gerekli kullanıcı kodunu ve şifreyi verecektir Müşteri, kullanıcı kodunun ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullandırılmaması ile yükümlüdür. Müşteri, bu Sözleşme çerçevesinde Şirket tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, kendisine verilecek olan şifre veya şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifre veya şifreleri herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını ve herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıma izin vermeyeceğini, şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, Şirket tarafından kendisine verilen şifre veya şifreler ile yapılan her türlü işlemin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını beyan ve kabul eder. Müşteri ayrıca söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Şirket e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün Şirket e ait olmadığını ve iş bu kendisine verilen şifrenin veya şifrelerin değiştirilmesine yönelik olmak üzere Şirket e yazılı olarak başvuruda bulunmadığı sürece bu şifrelerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. İMZA 15/37

18 Müşteri nin tüzel kişi olması halinde; Müşteri, Koşullu Özel Emir Sistemi aracılığı ile işlem yapacak kişilerin kendisini kimlik tespitine ilişkin belgeler ile bu kişilerin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren belgeleri Şirket e sunacağını, işlem yapan kişilerin veya temsil yetkilerinin değişmesi halinde Şirket e derhal yazılı olarak bildirimde bulunacağını, Şirket e derhal yazılı bildirimde bulunulmaması halinde doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Müşteriyi temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından yapılan işlemlerin kayıtsız şartsız hukuken bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri tarafından Şirket e ibraz edilen imza sirküleri veya muadili yetkilendirme belgesinde belirtilmiş olan yetkilendirmelerin tam olarak ifade edilememesi, sirküler metninin açık olmaması veya çelişkili ifadeler içermesi gibi sebeplerden ötürü Şirket in ilgili temsilciye Koşullu Özel Emir Sistemi nde işlem yaptırmaması halinde Müşteri Şirket in talep etmiş olduğu eksiklikleri giderecek ve imza sirküleri ve/veya muadili belge içeriğinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirecektir. Bu sebepten ötürü Koşullu Özel Emir Sistemi ne bağlanılamamış olması veya sistem içerisinde arzu edilen işlemlerin gerçekleştirilmemiş olmasından ötürü Şirket in hiçbir sorumluluğu olmayacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri nin Koşullu Özel Emir Sistemi nde internet üzerinden yaralanabilmesi için Şirket tarafından ilan edilen İnternet Sitesi adresini kullanması zorunludur. Şirket, ilan etmiş olduğu İnternet Sitesi adresini kullanması zorunludur. Şirket, ilan etmiş olduğu İnternet Sitesi adresini dilediği zaman değiştirebilir. Müşteri, bu değişiklikler nedeniyle oluşacak zararlardan ve gecikmelerden Şirket in sorumlu olmadığını, Şirket tarafından yapılan değişiklikleri kendisinin takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder Müşteri Şirket in şifre dışında da zaman zaman güvenlik tedbirleri geliştirip yürürlüğe koyabileceğini, Şirket in sunacağı güvenlik tedbirlerini takip etme ve uygulama konusunda kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder Emirlere İlişkin Hükümler Müşteri, emirleri Koşullu Özel Emir Sistemi ile borsaya iletecektir Koşullu Özel Emir Sistemi aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerden doğan kar ve zarar tamamen Müşteri ye aittir Şirket, Müşteri nin Koşullu Özel Emir Sistemi ile vereceği alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir Koşullu Özel Emir Sistemi aracılığı ile alım veya satım emri verilmesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emrin verildiğini ispatla yükümlüdür Koşullu Özel Emir Sistemi nden işlem emri verildiği anda Müşteri nin hesabında işlemin gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, Koşullu Özel Emir Sistemi tarafından Müşteri nin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit işlem para birimine dönüştürülecektir. Müşteri dönüşüm işlemlerinde kullanılacak yabancı para kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, yabancı para kurlarının hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Şirket i sorumlu tutamaz Koşullu Özel Emir Sistemi nde meydana gelebilecek olan arıza veya kesinti sebebiyle Koşullu Özel Emir Sistemi üzerinden işlem yapılıp emir verilmesinin mümkün olmaması halinde Müşteri, iş bu Sözleşme nin diğer hükümlerine uygun olarak işlemleri gerçekleştirerek emirlerini vereceğini bildiğini, iş bu arıza veya kesinti sebebiyle Şirket in bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder Özel Emir Tiplerine İlişkin Hükümler Özel Emir Tipleri Şirket in müşterilerine sunduğu bir hizmet olup, bu hizmetten yararlanıp yararlanmamak tamamıyla müşterinin tercihine bağlıdır. Müşteri, kendi isteğiyle Şirket in vermekte olduğu bir hizmet olan Koşullu Özel Emir Sistemi ni ve Özel Emir Tiplerini kullanmayı talep etmekte olduğunu, buradaki kabul ve beyanlarına bağlı olarak Koşullu Özel Emir Sistemi nin kendi kullanımına sunulduğunu, Koşullu Özel Emir Sistemi nin esas olarak bir elektronik emir iletim sistemi olduğunu, bu sistemde her zaman, herhangi bir teknik arıza veya diğer herhangi bir nedenle sisteme emir tanımlayamaması veya tanımladığı emirlerin ilgili İMZA 16/37

19 Borsa veya piyasalara zamanında veya hiçbir zaman iletilememesi gibi riskler olabileceğini, Şirket ile Şirket personelinin sadece ağır ihmalleri veya kasıtlarından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulabileceğini bildiğini kabul eder Müşteri, Şirket tarafından kendisine iletilen Özel Emir Tiplerini kullanmadan önce detaylı olarak inceleyeceğini, bu emir tipleri hakkında yeterli bilgi sahibi olacağını ve bu emir tiplerini kullanmasının tamamen kendi tercihinde olacağını, bu emir tiplerini kullanmasından dolayı herhangi bir zarar doğması halinde tüm zararın kedisine ait olduğunu kabul eder Müşteri, Şirket, ilgili Borsa veya piyasalar ya da diğer üçüncü kişilere ait bilgi işlem, telekomünikasyon, data sistemlerindeki arıza, kesinti veya benzeri nedenlerle Koşullu Özel Emir Sistemi üzerinden emir iletilememesi veya geç iletebilmesi, iletilmiş olduğu emirleri değiştirememesi ya da iptal edememesi nedeniyle doğabilecek zararlardan Şirket in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder Müşteri, şarta bağlı özel emir tiplerinde Müşteri nin belirlediği şartın oluşması ile emrin aktif hale geleceğini veya aktif hale gelmek üzere ilgili borsa veya piyasalara gönderileceğini ancak Müşteri, ilgili borsa veya piyasalar ya da diğer üçüncü kişilere ait bilgi işlem, telekomünikasyon sistemlerindeki arıza, kesinti veya benzeri nedenlerle şartın oluşmasına rağmen emrin aktif hale gelmemesi ya da ilgili borsa veya piyasalara gönderilememesi veya geç gönderilebilmesi durumunda emir konusu işlemin gerçekleşmemesinden doğabilecek zararlardan Şirket in her hangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder Müşteri, şarta bağlı özel emir tiplerinde emrin aktive olmasını sağlayacak verinin, veri/data sağlayıcıları tarafından her hangi bir sebeple Şirket sistemine hatalı iletilmesi, geç iletilmesi yada hiç iletilmemesi neticesinde işlemin hatalı gerçekleşmesi, geç gerçekleşmesi veya hiç gerçekleşmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan Şirket in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder İşlem Teminatlarına ve Teslimata İlişkin Bildirimler Koşullu Özel Emir Sistemi'nde türev araçların alım ve satım işlemleri için gerekli teminatlara ilişkin kontroller otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine Koşullu Özel Emir Sistemi üzerinden herhangi bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Şirket'e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, Koşullu Özel Emir Sistemi nde işlem yapılan fiziki teslimatlı türev araçların veya söz konusu türev araçlardaki pozisyonların kapatılmasına ilişkin herhangi bir anda yapılabilecek her türlü bildirimin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, aksi halde karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Şirket'e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Şirketin Hakları Şirket, Koşullu Özel Emir Sistemi ile verilecek emirlere ve işlemlere limit ve sınır koyma hakkını saklı tutar Şirket, Müşteri'ye haber vermeksizin veri paylaşımına veya işlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, Müşteri'nin Koşullu Emir Sistemi ni kullanım yetkilerini kaldırabilir Şirket, Müşteri'ye hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın yazılım, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklik yapabilir. Yazılım içinde ilave servisler açabilir, mevcut sistemleri değiştirebilir veya sonlandırabilir. Müşteri, bu durumun bu Sözleşme'nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder Şirket, Koşullu Özel Emir Sistemi nin bu Sözleşme de belirtilen koşullara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetlemek hakkına sahiptir Koşullu Özel Emir Sistemi kapsamındaki uygulama ve markalar, Şirket'in yazılı izni olmaksızın Müşteri tarafından kullanılamaz veya başkasının kullanımına sunulamaz. İMZA 17/37

20 Koşullu Özel Emir Sistemi ve Koşullu Özel Emir Sistemi'nde yer alan sistem, yazılım ve program ve benzeri bileşenler, ilgili tedarikçiler ve/veya Şirket tarafından güncellenebilir Şirket, Müşteri'nin Şirket nezdindeki tüm hesaplarındaki Türk Lirası'nı veya farklı para birimleri olarak bulunan nakdini, Koşullu Özel Emir Sistemi'nde yer alan veya kendi takdiri ile belirleyebileceği yabancı para kurundan uygun para birimine veya Türk Lirası'na çevirerek Müşteri'nin Şirket nezdinde doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerine karşılık olarak işbu Sözleşme hükümleri uyarınca tahsil edilebilir Sorumluluğun Sınırlanması Şirket, Koşullu Özel Emir Sistemi aracılığı ile ancak Müşteri hesap bakiyesinde yeterli nakdi, kredi ya da kendisine tahsis edilmiş işlem limiti, menkul kıymeti veya yeterli teminatı olan hesabı için gelen işlem emirlerini kabul edebilir Şirket, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının faaliyet göstermemesinden veya arızalanmasından, Müşteri tarafından verilen emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından sorumlu değildir Müşteri, Koşullu Özel Emir Sistemi nin kullanımı esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilememesi veya hizmetlere ara verilmesi veya yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinden meydana gelebilecek herhangi bir hata, teknik sorun ya da uyuşmazlık sonucunda veya herhangi başka bir nedenden dolayı veri alamaması, hatalı veri alması, yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlem gerçekleştirememesi veya geç gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanmaması, iptal edilmesi vb. hallerde Şirket'in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve bu kapsamda her türlü talep ile dava haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket nezdinde ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan da Müşteri sorumludur Müşteri, Koşullu Özel Emir Sistemi'nin internet dahil elektronik ortamlar üzerinden emir iletilebilen bir uygulama olduğunu kabul etmiş olup bu kapsamda kendisine ve/veya Şirket'e iletişim hizmetini sağlayan internet servis sağlayıcılardan, mobil iletişim hizmetlerinden, Türkiye'nin ulusal ve/veya Uluslararası internet bağlantılarında, mobil iletişim hizmetlerinde yaşanılabilecek sorunlardan kendisi ve/veya Şirket merkezli olarak internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından Şirket kesinlikle sorumlu tutulamaz. Koşullu Özel Emir Sistemi'nin kullanımı için gerekli iletişim altyapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri'nin sorumluluğundadır Şirket, Müşteri nin Koşullu Özel Emir Sistemi'ni kullandığı veya Koşullu Özel Emir Sistemi'ne bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazının güvenlik zafiyetleri dolayısıyla Müşteri'nin maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından dolayı sorumlu tutulamaz. Müşteri kullanmakta olduğu bilgisayar veya diğer hardware ürünlerinin gerekli virüs koruma alt yapısına sahip olacağını ve bunun sağlanmasına ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder Şirket Koşullu Özel Emir Sistemi nde güvenlik ve şifreleme için makul ölçüde gerekli tedbirleri almakta olup, Koşullu Özel Emir Sistemi nden iletilen Müşteri işlemlerinin içeriklerinin, Müşteri'nin internete bağlı bilgisayar ve/veya mobil cihazı ile Şirket arasında iletimdeki herhangi bir noktada gizlilik ihlaline uğraması, işlemlerinin içeriğinin kopyalanması, yeniden kullanılması vb. Durumlardan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan ötürü Şirket sorumlu değildir Müşteri, Koşullu Özel Emir Sistemi, sistemin kullanımı, kesintisiz işlemesi, hatasız olduğu ve Müşteri amaçlarına uygun olduğunun garantisinin verilmediğini kabul ve beyan eder Müşteri, donanım, yazılım veya internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder Müşteri, yukarıdaki hükümlerin varlığına rağmen Koşullu Özel Emir kullanımı nedeniyle herhangi bir şekilde Şirket in sorumlu tutulması halinde, söz konusu sorumluluğun en fazla Şirket'in Müşteri'den Koşullu Özel Emir kullanımı ile ilgili olarak sağladığı son bir yıllık kazanç ile sınırlı olacağını kabul ve beyan eder Yatırımcının Yükümlülükleri Koşullu Özel Emir Sistemi sadece Müşteri tarafından kullanılabilir, üçüncü kişilere kesinlikle İMZA 18/37

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

RİSK BİLDİRİM FORMLARI

RİSK BİLDİRİM FORMLARI RİSK BİLDİRİM FORMLARI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama :

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama : YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama : Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle,

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için, internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz.

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için,  internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz. a-hizmetlerimiz: Kaldıraçlı Alım Satım Piyasaları Hakkında Kaldıraçlı alım satım piyasası (Forex), ülkelerin para birimlerinin birbirlerine göreceli değerlerinin alınıp satıldığı kaldıraçlı bir piyasadır.

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU Alev DUMANLI İMKB Kotasyon Müdür Yardımcısı İMKB 20 Şubat 2010 Mevzuat Aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ve alım satım işlemlerine ilişkin esaslar SPK

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 1 2 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 3 ÖNEMLI AÇIKLAMA

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : Ve SÜRESİ : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MAS ÜRÜN / HİZMETİN ADI MASRAFIN TANIMI îri Bilgi Hizmeti RAF VE KOMİSYON TUTARLARI İŞ

ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : Ve SÜRESİ : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MAS ÜRÜN / HİZMETİN ADI MASRAFIN TANIMI îri Bilgi Hizmeti RAF VE KOMİSYON TUTARLARI İŞ PAY VE PAY BENZERİ DİĞER MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

Alım Satım işlemlerine ilişkin Genel Uygulama Hakkında Bilgilendirmeler

Alım Satım işlemlerine ilişkin Genel Uygulama Hakkında Bilgilendirmeler Müşteri Adı Soyadı / Unvanı : Müşteri Numarası : Önemli Açıklama PAY VE PAY BENZERİ DİĞER MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Adı Soyadı. Doğum Yeri ve Tarihi : Uyruğu: T.C. Yabancı. Vergi Durumu : Tam Mükellef Dar Mükellef Dar Mükellefler Vergi No: Ev Adresi.

Adı Soyadı. Doğum Yeri ve Tarihi : Uyruğu: T.C. Yabancı. Vergi Durumu : Tam Mükellef Dar Mükellef Dar Mükellefler Vergi No: Ev Adresi. HSK.01-F03/8 BİREYSEL MÜŞTERİ TANIMA ANKETİ Bu anket, bireysel müşterilerimizin finansal durumu, risk ve getiri tercihleri hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenmiştir. Müşterek hesaplarda her ortak

Detaylı

A, B, C ve D GRUBU PAY SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

A, B, C ve D GRUBU PAY SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU A, B, C ve D GRUBU PAY SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SPK nın 30.10.2014 tarih ve 31/1080 sayılı Kararı gereği BIST da payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının

Detaylı

SÖZLEŞME İÇERİĞİ. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ EKLER (Türev araçlar risk bildirim formu, Genel virman talimatı)...

SÖZLEŞME İÇERİĞİ. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ EKLER (Türev araçlar risk bildirim formu, Genel virman talimatı)... SÖZLEŞME İÇERİĞİ MÜŞTERİ TANIMA FORMU 2 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ EKLER (Ekstre gönderilmemesine dair sözleşme, İrtibat bürosu beyan formu)...14 KREDİLİ MENKUL KIYMET

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

SÖZLEŞME İÇERİĞİ. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ EKLER (Türev araçlar risk bildirim formu, Genel virman talimatı)...

SÖZLEŞME İÇERİĞİ. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ EKLER (Türev araçlar risk bildirim formu, Genel virman talimatı)... SÖZLEŞME İÇERİĞİ MÜŞTERİ TANIMA FORMU 2 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ EKLER (Ekstre gönderilmemesine dair sözleşme, İrtibat bürosu beyan formu)...14 KREDİLİ MENKUL KIYMET

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeyi imzalamadan önce, 23.12.2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ve Aracılık Faaliyetleri ve Aracı

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

USD/TL Aracı KuruluşVarantları

USD/TL Aracı KuruluşVarantları 1 USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile Zaman Yolu Kalkınma ile Dolu USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi)

Detaylı

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Türev Araçların Alım / Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Gerçek Kişi) SÖZLEŞME VERSİYON NO: 0616 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÖZLEŞME İÇERİĞİ Türev Araçlar Risk Bildirim Formu... 3-6 Opsiyon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler)

SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce ING BANK A.Ş nin yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler

Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler Hisse senetleri (Oydan Yoksunlar dahil), Borsa Yatırım Fonu Katılım Belgeleri, Aracı Kuruluş Varantları, Menkul kıymet sıfatına sahip olan Rüçhan

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. tarihli ve 29906 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 Sayılı Kanuna ilişkin 4 Seri No lu Genel Tebliğ ile Yurt Dışından Türkiye

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 04.11.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 19. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SPK tarafından 23 Temmuz 2010 da duyurusu yapılan yapılan İMKB de İşlem

SPK tarafından 23 Temmuz 2010 da duyurusu yapılan yapılan İMKB de İşlem İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN GRUPLANDIRILMASINA İLİŞKİN İşlem Kuralları Bildirim Formu SPK tarafından 23 Temmuz 2010 da duyurusu yapılan yapılan İMKB de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Gruplandırılması

Detaylı