OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş."

Transkript

1 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013

2 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri i. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu 1-2 ii. Varant ve varant benzeri sermaye piyasası araçları risk bildiirm formu 3-4 iii. Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu 5 iv. Gelişen İşletmeler Pazarı Risk Bildirim Formu 6-7 II- Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım ve Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 8-29 III- Ekler i. Ek 1: Müşteri Tanıma Formu ii. Ek 2: Ekstre Gönderim talimatı 32 iii. Ek 3: İnternet Şifresi Teslimatı 33 iv. Ek 4: Fon Talimatları 34 v. Ek-5: Masak Beyan Formu 35 IV- İmza Kartonu

3 RİSK BİLDİRİMLERİ İşbu Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım ve Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamadan önce, Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ e (Seri: V, No46) istinaden aşağıda belirtilen ve Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu, Varant Ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formunu, Serbest İşlem Platformu (SİP) Risk Bildirim Formunu, Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Risk Bildirim Formunu ve A-B-C Gruplarına Dahil Olan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formunu okumanız ve anlamanız gerekmektedir. SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri: V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hare ketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İMZA 1/37

4 İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 2/37

5 Önemli Açıklama: VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri: III, No:37 Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun alım satım aracılığı yetki belgesi ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Varantlara İlişkin Genel Bilgi: Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. Varantın dayanak varlığını, BORSA İSTANBUL 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BORSA İSTANBUL 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise BORSA İSTANBUL A.Ş. (BORSA İSTANBUL) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir. Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ in 20 nci maddesi uyarınca Kurul un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz. İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler: 1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında Borsa İstanbul un uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine Borsa İstanbul tarafından belirlenir. 2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve Borsa İstanbul da işlem görmesi zorunludur. Borsa İstanbul da işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa İstanbul tarafından belirlenir. 3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz. 4. Dayanak varlığı veya göstergesi Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya Borsa İstanbul 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur. İMZA 3/37

6 5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur. 6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur. Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4- Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 7- Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır. 8- Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 9- İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan Varant Ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 4/37

7 SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Serbest İşlem Platformu nda (Platform) Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün, 2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında Borsa İstanbul tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının, 3. SİP te işlem gören şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin, 4. SPK nın tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK nın Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest işlem platformunda işlem gören şirketler için Kurul ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun, 5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve Borsa İstanbul un sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formunu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, iş bu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 5/37

8 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Borsa İstanbul GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. Borsa İstanbul GİP te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Borsa İstanbul GİP Yönetmeliği nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile Borsa İstanbul GİP te işlem yapma yetkisine sahip, Borsa İstanbul un halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını ve internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. Risk bildirimi (Yatırımcılar için GİP işlemleri hakkında genel açıklamalar): Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin Acentesi sıfatıyla T.Garanti Bankası A.Ş. ile akdettiğim Sermaye Piyasası Araçları Muhafaza İşlem Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, Borsa İstanbul ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının, 2. GİP in Borsa İstanbul kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun, 3. GİP in Borsa İstanbul Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun, 4. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulünün Borsa İstanbul GİP Yönetmeliği ne göre yapıldığının, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği ne göre yapılmadığının, 5. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul şartı olarak SPK ve Borsa İstanbul tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 6. Şirket paylarının GİP te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının, 7. Şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 8. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun, 10. Şirketin payları GİP te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 11. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının İMZA 6/37

9 Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan Borsa İstanbul un sorumlu olmadığının, 12. GİP in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, Borsa İstanbul GİP Risk Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. A-B-C GRUPLARINA DAHİL OLAN HİSSE SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 21/657 sayılı kararında; Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL nin ve dolaşımdaki pay sayısı adetin altında olan şirketlerin, Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5 in altında olan şirketlerin, Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının, Paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı nda işlem gören payların, Fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında yer alan şirketlerin, Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının, Paylarının C listesi kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine) Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. A, B, C listeleri kapsamında uygulanacak tedbirler aşağıda belirlenmiştir. A-B-C Gruplarına Dahil Olan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formunu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İMZA 7/37

10 İşbu SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır),./ / tarihinde, 1. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı şirket merkezi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No 257, B Blok, Kat: 8 Maslak Şişli / İstanbul adresinde bulunan Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ) ve 2. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde hak ve fiil ehliyetine sahip, T.C./Vergi Kimlik Numarası sahibi, oğlu/kızı. doğumlu ve.adresinde bulunan ( Müşteri ) arasında akdedilmiştir. Bundan böyle Şirket ve Müşteri birlikte Taraflar ve ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır. A. Taraflar, aşağıda tanımlanmış olan Sermaye Piyasası Araçları nın Şirket tarafından Müşteri adına, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik teşkilatlanmış borsalarda (Borsa İstanbul dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), ya da borsalar dışında ya da yurt içi veya yurt dışı başka aracı kurumlar vasıtasıyla Şirket tarafından, Müşteri adına alım satımına aracılık edilmesi ve bunlarla ilgili her türlü işlemin ilgili piyasalarda Şirket tarafından Müşteri adına takip ve intaç edilmesi ve Sermaye Piyasası Araçları nın Müşteri ile Şirket arasında alım satımı ve alım satımı yapılan işbu Sermaye Piyasası Araçları nın Şirket, Takasbank, MKK veya Şirket tarafından belirlenecek olan diğer bir Saklayıcı (aşağıda tanımlanmıştır) nezdinde saklanmasına ilişkin işlemler de dahil olmak üzere bunlarla ilgili bankacılık ve para/sermaye piyasası işlemlerinin Müşteri adına Şirket tarafından takibinin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde olması hususunda mutabık kalmışlardır. B. Müşteri, işbu Sözleşme tahtında yapacak olduğu işlemleri kendi nam ve hesabına ve kendi adına yaptığını Şirket e beyan ve taahhüt etmektedir. C. İşbu Sözleşme nin, Müşteri nin Şirket nezdinde açılmış ve ileride açılacak bütün hesapları için geçerli olacağı ve Taraflar arasında daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan sözleşmelerin (işbu Sözleşme konusu işlemleri düzenleyen) yerine geçeceği ve anılan mutabakat veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır. D. İşbu Sözleşme yurtiçi Borsalar da gerçekleştirilen türev araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine uygulanmaz. Taraflar arasında aşağıdaki hal ve şartlarda işbu Sözleşme akdedilmiştir; 1 TANIMLAR VE YORUMLAR Alım/Alış Emri Müşteri veya Müşteri nin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekil ya da temsilcileri tarafından, Şirket e, Sermaye Piyasası Araçları nın satın alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, elektronik posta ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yapılan alım emri bildirimini, Alım Satım Tutarı Sermaye Piyasası Araçları işlemlerinden Müşteri için ve Müşteri nin vereceği talimat uyarınca satın alınacak olan Sermaye Piyasası Araçları için ödenecek Türk Lirası ya da yabancı para tutarını, Aracı Kuruluş Yurt içi veya yurt dışı borsalarda ve/veya piyasalarda işlem yapmaya ve/veya saklama hizmeti vermeye yetkili olan ve işbu Sözleşme deki hizmetlerin ifası için Şirket tarafından atanan ya da hizmetlerinden yararlanılan banka veya aracı kurumları, Borsa Sermaye Piyasası Araçları nın işlem göreceği borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları, Emir, Alım Emri, Satım Emri ya da Alım ve Satım Emrini, BİST Borsa İstanbul A.Ş. yi, İnternet Sitesi Şirket tarafından Müşteri ye bildirilecek olan ve bağlanılmak suretiyle Koşullu Özel Emir Sistemi nin Müşteri tarafından kullanılabilecek olduğu web tabanlı internet sitesini, İMZA 8/37

11 Koşullu Özel Emir Sistemi Müşterinin alım satım emirlerinin internet de dahil elektronik ortamlarda ilgili Borsa ya iletilmesini sağlayan veya Şirket in uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının alım satımına imkan veren, Müşteri nin bilgisayarına yüklenecek olan ve/veya Şirket tarafından kullanıma tahsis edilen İnternet Sitesi vasıtası ile kullanılabilen uygulamaları içeren yazılım sistemini, Menkul Kıymet(ler) Sermaye Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her türlü yabancı menkul kıymetleri, MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. yi, Müşteri Tanıma Formu, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen ve işbu Sözleşme nin 1 Numaralı ekinde ( Ek-1 ) yer alan formu, Önleyici Mevzuat 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere önleyici nitelikte her türlü yasal düzenlemeleri, Özel Emir Tipleri Şirket tarafından geliştirilerek Müşteri nin kullanımına sunulacak olan şartlı ve diğer özel emir tiplerini, Peşin Tahsil Tutarı İşbu Sözleşme uyarınca alımı yapılacak olan ve talimat tarihi itibariyle henüz ihraç edilmemiş ancak anılan tarih itibariyle en yakın tarihte yapılacak ihalede satışa konu Sermaye Piyasası Araçları satın alımı için Şirket e ödenen peşin satın alım bedelini Piyasa Sermaye Piyasası Araçları nın alım satımının yapılabildiği yurt içi veya yurt dışı organize veya organize olmayan her türlü platformu, Saklayıcı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen ya da kanunen kabul edilen saklayıcı kuruluşlar ile yurt dışında saklama hizmetleri veren kuruluşları, Satım/Satış Emri Müşteri veya Müşteri nin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekil ya da temsilcileri tarafından Sermaye Piyasası Araçları nın satılması için Şirket e yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, elektronik posta ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yapılan satım emri bildirimini, Sermaye Piyasası Araçları Tahvil/Bono ile varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri ve varantlar dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu nun 3. maddesinde uyarınca kabul edilen ya da ileride kabul edilecek her türlü sermaye piyasası araçları ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen, yurt dışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi dahil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Takas Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve diğer sermaye piyasası kurumları tarafından yapılan düzenlemeler ve ileride bunlarda yapılacak değişiklikleri SPK Sermaye Piyasası Kurulu nu, Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yi, TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nı, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Takasbank tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunu, Veri Koşullu Özel Emir Sistemi nde yer alan her türlü fiyat, değer, miktar, işlem, haber ve diğer her türlü iletilen bilgiyi, ifade eder. İMZA 9/37

12 2 MÜŞTERİNİN YATIRIM TERCİHLERİ 2.1 Sermaye Piyasası Kanunu gereği Müşteri, işbu Sözleşmenin 1 nolu ekinde yer alan; Müşteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı standart Müşteri Tanıma Formunu doldurduğunu, okuduğunu, anladığını ve bu formda yer alan bilgilerin değişmesi halinde bunları yazılı olarak Şirket e bildirerek güncelleyeceğini, doldurmaması halinde bu formda yer alan bilgiler olmaksızın Şirket in işlem yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 2.2 Şirket in yapacağı işlemlerde, anılan formda yer alan bilgiler esas alınacak olup, bu bilgilerin güncellenmesinden Müşteri sorumludur. Anılan bilgilerin güncellenmemesi nedeniyle Şirket tarafından işbu Sözleşme uyarınca yerine getirilecek işlemlerden Şirket sorumlu olmayacaktır. Müşteri, bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin Şirket e yazılı bir beyan vermek zorundadır. 2.3 Müşteri işbu Sözleşme yi imzalamadan önce, yukarıda yer alan ve SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim, Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formunu, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını, Borsa İstanbul GİP Risk Bildirim ve A-B- C Gruplarına Dahil Olan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirim Formunu okuduğunu, anladığını, kendi özgür iradesi ile imzaladığını ve anılan formların bir nüshasını aldığını kabul ve beyan eder. 3 MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILMASI VE KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 3.1 Müşteri işbu Sözleşme ve eklerini imza tarihinde, Önleyici Mevzuat ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Müşteri ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin Şirket tarafından tespit edilmesi amacıyla Şirket tarafından talep edilen kimlik aslını ve diğer ilgili bilgi ve belgeleri Şirket e teslim edecektir. 3.2 Müşteri, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Şirket tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini, Şirket in talebine uygun olarak Şirket e derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça herhangi bir hesap açmakla yükümlü değildir. 3.3 Şirket in, işbu 3 üncü madde uyarınca yapacağı kimlik tespiti ya da teyidi için, ileride Müşteri den isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin Müşteri tarafından zamanında temin edilerek Şirket e verilmemesi halinde Şirket, işbu Sözleşme yi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Müşteri, Şirket e tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.4 Şirket nezdinde, Müşteri adına açılan hesap için Şirket bir hesap numarası verir ve bu hesap numarası, işbu Sözleşme uyarınca Müşteri için yapılacak aracılık ve saklama faaliyetleri dahil diğer tüm işlemler için kullanılır. 4 MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 4.1 Müşteri tarafından Şirket e doğrudan fiziki olarak teslim edilen Menkul Kıymetler için Şirket tarafından ilgili Menkul Kıymetler in niteliğini gösteren bir sevk formu ( Sevk Formu ) düzenlenecektir. Sevk Formu karşılığında teslim alınan Menkul Kıymetler, Takasbank tarafından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak kontrollerden sonra, MKK nezdinde kaydileştirilmesi işleminin tamamlanması ve Şirket in MKK nezdindeki müşteri alt hesabında satılabilir veya satılamaz olarak kayden saklanması için Takasbank veya MKK nezdinde muhafaza edilir. 4.2 Yukarıda bahsi geçen kontrollerin yapılması sonrasında, MKK nezdinde kaydileştirme işlemleri tamamlanan Menkul Kıymetler için Şirket, teslim aldığı Menkul Kıymetler in tertibi, adedi, nominal değeri, varsa kupon türü adedi, numarasını gösteren ve anılan Menkul Kıymetler in Müşteri adına MKK nezdinde saklamaya alındığını belirten bir makbuzu ( Emanet Giriş Makbuzu ) Müşteri ye tevdi eder. 4.3 Yukarıda belirtildiği şekilde teslim alınan Menkul Kıymetler in, işleyecek bu süreç içerisinde kaybolmasından, tahrifatından, sahteliğinden, hasara ya da zarara uğramasından, bu ve benzeri nedenlerle mahkeme kararı ile ödeme yasaklı, tedbirli veya ihtilaflı olmasından kaynaklanacak tüm sorumluluk Müşteri ye ait olacaktır. 4.4 Menkul Kıymetler in Şirket e teslim edilmesinden sonra ortaya çıkabilecek hak talepleri nedeniyle oluşacak hukuki ihtilaf ve sonuçları ile bu işlemler nedeniyle Şirket in uğrayacağı her türlü zarardan Müşteri sorumlu İMZA 10/37

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa UYGUNLUK TESTİ 2-3 ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı