Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu. (Dermatopatoloji Çalışma Grubu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu. (Dermatopatoloji Çalışma Grubu)"

Transkript

1 Dermatopatolojide Makroskopik Değerlendirme Kılavuzu (Dermatopatoloji Çalışma Grubu) 1

2 İçindekiler Sayfa I. Genel Bilgiler 3 Biyopsi Çeşitleri 3 II. Makroskopik Örnekleme Öncesi Uyulması Gereken Temel Kurallar 6 III. Makroskopik Tanımlama 7 IV. Cerrahi Sınırların İşaretlenmesi 9 V. Doku Tespiti 10 VI. Makroskopik Örnekleme Yaklaşımı 13 Malign Karakterli ya da Kuşkulu Lezyonların Örneklenmesi 13 Malign Melanom için Yapılan Eksizyonel Biyopsilerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 22 Benign Karakterli Lezyonların Örneklenmesi 23 Punch Biyopsiler 24 İnsizyonel Biyopsiler 25 Komplike ya da Uygun Örneklenmemiş Materyallere Yaklaşım 26 Reeksizyon Materyalleri 28 VII. Sentinel Lenf Nodu İncelemesi 30 VIII. Bloklama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 33 2

3 I. Genel Bilgiler Deri biyopsileri patoloji laboratuarına gönderilen biyopsilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Deri lezyonlarından biyopsi almak diğer organ ve dokulara göre genellikle daha kolaydır. Buna karşın örnekler çok farklı boyut ve şekilde olabilirler. Deri biyopsileri tümör veya inflamatuar deri hastalıklarının tanısını koymak ve tümörlerin cerrahi tedavisi gibi nedenlerle yapılmaktadır. Günlük dermatopatoloji pratiğinde yapılan örneklemeler eksizyonel, insizyonel, punch veya shave biyopsiler şeklinde olmaktadır. Bu biyopsilerin şekli lezyonun tipine, lokalizasyonuna ve cerrahi sınırların önemine göre tercih edilmektedir. Biyopsi Çeşitleri: Klinik olarak her türlü malign/benign görünümde, deri/deri altı yerleşimli, pigmente ya da nodüler lezyonlar eksizyonel biyopsi işlemi ile çıkarılabilmektedir. İnsizyonel biyopsiler non-tümöral lezyonlarda tanısal olarak kullanılabilmektedir. Pannikülitler, PAN, dev hücreli arterit, nodüler vaskülit gibi lezyonlarda insizyonel biyopsi ile nispeten derin lokalizasyonlardan örnekler alınmaktadır (Resim 1) (1). 3

4 Resim 1: Kutanöz vaskülitlerin dağılımı. Shave biyopsi ile lökositoklastik vaskülit (LKV), Henoch-Schönlein purpurası (HSP) gibi küçük çaplı damarları tutan hastalıklar incelenebilirken, punch biyopsi derinliğinde (LKV, HSP na ilave olarak ANCA+ vaskülitler, kriyoglobunemik vaskülit (Kriyo), konnektif doku hastalığı vasküliti (KDHV) gibi daha büyük çaplı vaskülitler değerlendirilebilmektedir. PAN, dev hücreli arterit (DHA), nodüler vaskülit (Nod Vas) gibi hastalıklarda ise daha da büyük çaplı damarlar tutulacağından, punch biyopsiler yeterli olmayabilir. Bu klinik ön tanılar düşünülüyorsa, insizyonel biyopsi ile daha derin lokalizasyonlardan örnek alınmalıdır. Punch biyopsiler inflamatuar dermatozların değerlendirilmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Genellikle gelişimi tamamlanmış lezyonlardan örnekleme yapılır. Erken veya geç dönem lezyonlar veri eksikliği nedeniyle tanı konulamamasına yol açabilir. Kaşınmış, irrite ve travmatize edilmiş bölgelerden biyopsi yapmak tercih edilmemelidir. Vezikülobülloz dermatozlar, ülserler ve püstüler lezyonlarda yeni gelişen alanlardan örnek gönderilmelidir. Bunun nedeni, dejenereatif-rejeneratif değişiklikler, skarlaşma ve sekonder infeksyonların, tanısal bulguları maskeleyebilmesidir. Biyopsi yapılırken, mümkünse olgunun topikal tedavi görmemiş kısımları tercih edilmelidir. Alopesileri değerlendirmede, saçlı deriden gönderilen punch biyopsiler subkutisi (terminal kıl köklerini) içerecek şekilde alınmalıdır. Skarlı alopesilerde 4

5 (örneğin diskoid lupus eritematozus, likenplanopilaris vb) skar bölgesinden gönderilecek biyopsiler son döneme ait nonspesifik bulgular içerirken, eritemli alanlardan alınan biyopsiler daha spesifik bulgular içerecektir (2). Bazen klinik ön tanıyla uyumlu olmayan ya da yetersiz bulgular içeren örnekler gelebilir. Özellikle erken dönem mikozis fungoides lezyonları psöriyaziform, spongiyotik ve likenoid reaksiyon paterni gösteren diğer inflamatuar dermatozlarla karışabilir. Arada kalınan durumlarda tanının, klinik takip ve tekrarlanan biyopsilerle konulmasına çalışılmalıdır. Shave biyopsiler epidermis ve yüzeyel dermisi içerdiğinden benign epidermal proliferatif lezyonlarda (seboreik keratoz, verruka vulgaris vb) kullanılabilir. Neoplastik lezyonlarda tanısal amaçlı kullanıldığında (örneğin yassı epitel hücreli karsinomda), örnekler yüzeyel nitelikte olduğundan, invazyonu değerlendirmede güçlük yaşanabilir. Küretaj, lezyonların yapısal bütünlüğünü bozması ve koter artefaktına yol açacağından tercih edilmemelidir. Bu tür biyopsilerde oryantasyon mümkün değildir. Doku parçalı olduğundan cerrahi sınırlar da değerlendirilemez. Konnektif doku nevüsü, atrofoderma ve anetoderma gibi hastalıklarda dermal kollajen liflerinin veya elastik liflerin sağlam bölgeyle karşılaştırılması gerekeceğinden, sağlam dokuyu ve lezyonu içeren iki ayrı örnek gönderilmeli veya her iki bölgeyi birlikte içerecek bir insizyonel biyopsi tercih edilmelidir. Benzer bir durum olarak pigmentasyon değişikliğine neden olan hastalıklar arasından vitilgo, idiyopatik guttat hipomelanoz gibi hastalıklar da verilebilir. Bunlarda da pigmentasyonun klinisyene normal ve azalmış gibi göründüğü bölgelerin karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla ayrı ayrı veya birlikte örneklenmesi, patolojide ise örneklerin bu bilinçle işleme alınması, punch veya insizyonel biyopsinin yüzeyinin bu gözle incelenmesi ve bloklama için yüzey farklılığını yansıtacak şekilde doğru oriyante edilmesi gerekir. Sonuç olarak deri biyopsilerinde klinikopatolojik korelasyon biyopsi yapılmasına karar verme aşamasından itibaren önem kazanmaktadır. Uygun yerden ve uygun biçimde biyopsi işlemi yapılmasını sağlamak ve makroskopik örneklemeyi sağlıklı biçimde gerçekleştirmek, doğru tanı için önkoşuldur. 5

6 II. Makroskopik Örnekleme Öncesi Uyulması Gereken Temel Kurallar Başarılı bir makroskopik inceleme için uyulması gereken temel kurallar vardır. Bunlar sırasıyla: 1. Ortamın yeterli şekilde aydınlatılmış olması gerekir (Gün ışığı veya yapay aydınlatma olabilir. Ancak renklerin doğal halinin seçilebilmesi için gün ışığının her zaman üstün olduğu unutulmamalıdır). 2. Örnekleme için ortamda yeterli araç-gereç bulundurulmalıdır (cetvel, kesici aletler, büyüteç, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, farklı renkte doku boyaları). 3. Temiz ve düzenli bir ortamda çalışılmalıdır. 4. Örnekleri takip işlemine yetiştirme kaygısı yaşamadan örneklemeye yeterli zaman ayrılmalıdır. Zaman darlığı algısının neden olduğu acelecilik, yanlış ve eksikliklere neden olan en önemli faktördür. 5. Örneklemeye başlamadan önce tüm biyopsilerin klinik ön tanıları okunmalıdır. Yeterli klinik bilgi istek formlarında mutlaka bulunmalıdır. Yetersiz veya okunamayan klinik bilgi varsa ve bu eksiklik o anda giderilemiyorsa, incelemenin ertelenmesi gerekebilir. 6. Cerrahi sınırlara oryantasyon önemli bir konudur. İşaretleme olmadığında doğal anatomik nirengi noktaları (göz kapağı, dudak, kulak gibi) ve klinik lokalizasyon bilgileri yön belirlemede kullanılabilir. Klinik tanımlama ile görülenler arasında uyumsuzluk olduğunda, bu farklılığın aydınlatılması gerekir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, bölümdeki daha deneyimli kişilerden fikir alınabilir. Bundan da sonuç alınamazsa, biyopsiyi alan klinisyenin bilgisine başvurulmalıdır. Tam uyum sağlanmadan makroskopik incelemenin daha ileri aşamalarına geçilmemelidir. 6

7 III. Makroskopik Tanımlama Tespit edilmeden gönderilen dokularda tespitten önce tanımlama ve boyama işlemlerinin yapılması gerekir. Gönderilen örneğin boyutları, lezyonun boyutları, rengi, görünümü (homojen / heterojen), yüzey özellikleri (ülsere / kurutlu / verrüköz / papillomatöz / nodüler) cerrahi sınırlara yakınlığı ve devamlılık ilişkisi belirtilmelidir. Varsa, ana lezyon dışındaki diğer lezyonlar tarif edilmelidir. Hızlı yapılan incelemelerde bu husus sıklıkla atlanır. Kesit yüzeyine ilişkin özellikler tespit işleminden sonra eklenebilir. Ayrıca makroskopi kağıdına biyopsinin şekli ve alınma şeklinin mümkün olduğu kadar ayrıntılı ve gerçek boyutlarını yansıtacak oranda krokisi çizilmelidir. Çok basit bir kroki bile oryantasyona büyük katkı sağlayabilir (Resim 2). Resim 2: Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, küçük lezyonun mikroskopik incelemede yakalanabilmesi amacıyla ikiye bölünen bir punch biyopsi için açıklayıcı krokinin makroskopik incelemede çizilmemiş olması ve ilk kesitlerde lezyonun görülmemesi halinde zor bir durum ortaya çıkacaktır. Buna karşılık makroskopik inceleme sırasında nihai amaç gözetilerek bilinçli olarak biyopsinin bölünmesi, krokinin çizilmesi, lezyonun parafine gömme ve kesit işlemlerini yapacak olan teknisyene gösterilmesi, ertesi gün ne kadar tıraşlama yapılarak, hatta kaç kesit alınacağının o sırada planlanması, istenen sonuca ulaşılmada katkıda bulunacaktır. 7

8 Örnek bir şablon: Süperiyor ve mediyal cerrahi sınırları ipekle işaretlenerek gönderilmiş. cm uzunluğunda,. cm genişliğinde ve. cm kalınlığında subkutan yağ dokusu içeren/içermeyen deri parçası. Deri yüzeyinde, en yakın cerrahi sınıra.cm mesafeden başlayan,.cm çapında (veya x... cm boyutlarında), yüzeyden kabarıklık oluşturan/oluşturmayan, deri-altı/üstü yerleşimli, sınırları düzenli /düzensiz,.renkte, üzerinde kıllar bulunan, yüzeyi düzgün/pürtüklü, yumuşak/sert/elastik kıvamlı lezyon izlendi. Kesit yüzü. renkte,. görünümde ve. kıvamdadır. Lezyon kesit yüzünde. cm derinlikte olup,. özelliktedir.. Kasetlere verilen kodların açıklamaları*. Kasette takip edildi. Örneklemeyi yapan doktor, tarih. *: Farklı lezyonlardan alınan/alınacak örneklere verilen kodların makroskopik tanımlama içine entegre edilmesi gerekir. Örnek: Kesit yüzüne sarımsı renk hakim olup (1-3), iki nodül halinde kahverengi bölümler izlenmiştir (4-5). gibi. 8

9 IV. Cerrahi Sınırların İşaretlenmesi Pigmente nevüs, seboreik keratoz ve diğer benign deri patolojilerinde gönderilen örnek genellikle elips ya da yuvarlak biçimli, boyutları üzerinde bulunan lezyonunki ile orantılı ve çoğu zaman yeterli emniyet marjı olmadan çıkarılmış görünümdedir. Bu nedenle ideal şartlarda tüm eksizyonel biyopsi örneklerinin eksizyon yüzeylerinin tamamı boyanmalıdır. Ancak pratikte bu her zaman mümkün olamamaktadır. Herhangi bir klinik veya makroskopik malignite şüphesi durumunda ise (pigmentasyonun homojen olmadığı, ülsere, sınırları düzensiz, asimetrik, derin kısımlara infiltre görünümde olan lezyonlarda) cerrahi sınırlar mutlaka işaretlenmelidir. İncelenecek örnek kurulandıktan sonra cerrahi sınırlar boyanmalı ve tekrar kurulandıktan sonra kesit yapılmalıdır. Kurulama, boyanın yüzeye yapışmasını sağlar. Aksi takdirde boya, bistüri ile kesit yüzünün tümüne bulaşabilir. Kurulamaya alternatif olarak, boyanan yüzeylerin aseton, bouin veya sulandırılmış sirkeye batırılması veya yüzeye bunların sürülmesi de boyanın sabitlenmesini sağlayan yöntemler olarak kullanılabilir. Çizilen kroki üzerindeki işaretleme yeterli olmayacaksa, farklı renkte boyama kullanılmalıdır. Çift yönlü işaretleme bulunduğunda 2 renkli boyama gerekecektir. 2 renk + kroki, örnek dilimlerin numaralarının kroki üzerinde belirtilmesi koşuluyla, tam bir yön belirleme için yeterlidir. Farklı renkler arasındaki sınır örnek alma doğrultusuna dik olmalıdır (Resim 3). Eğer örnek üzerinde işaretleme yoksa tek renk boya kullanılabilir. Uygun Uygun değil Resim 3: Örnekleme doğrultusuna göre uygun şekilde boyanmış ve boyanmamış iki örneğin şematizasyonu. Çift iplik mediyali, tek iplik inferiyoru göstermektedir. Sayılar lateralden başlayarak mediyale doğru alınan örneklerin numaralarıdır. Farklı renkler arasındaki sınır her zaman örnek alma doğrultusuna dik olmadır. Böylece her örnekte inferiyor ve superiyor yan ve derin cerrahi sınırlar mikroskopta farklı renkte boyalı görüleceğinden, ayırt edilebilecektir. Sağdaki şekilde örnek alma doğrultusuna paralel iki renk kullanılmıştır. Bu durumda inferiyor ve superiyor sınırların mikroskopta ayırt edilmesi mümkün olmayacaktır. 9

10 V. Doku Tespiti Gönderilen materyalden düzgün örnek alınabilmesi için dokunun kıvam kazanması gerekir. Örnek hacminin en az 10 katı miktarda, %10 luk tamponlu formalinde oda ısısında en az 6 saat tespit olmalıdır. Ancak takip işleminde kullanılan makinelerde de dokuların en az 2-3 saat formalinde beklediği göz önünde bulundurulursa, özellikle punch biyopsiler için bu süre daha kısa tutulabilir. Bazı durumlarda: -İmmünofloresan (İF) inceleme (vezikülobüllöz hastalıklar, SLE, vaskülitler...), - Frozen kesitler (tümör cerrahisi, toksik epidermal nekroz/stafilokoksik haşlanmış deri sendromu ayırımı...) örneklerin fikse edilmeden taze olarak laboratuvara ulaştırılması gerekir. İmmünflöresan inceleme istenen durumlarda ideal şartlarda iki ayrı biyopsi patoloji laboratuvarına gönderilir: örneklerin biri ışık mikroskopik inceleme, diğeri ise İF inceleme içindir. İF için serum fizyolojik (SF) ile ıslatılmış kurutma kağıdı üzerinde, bir Petri kutusu içinde veya SF içeren bir Eppendorf tüpü içinde, en geç bir saat sonra laboratuvara ulaştırılmalıdır. Özellikle çevre ısısının yüksek olduğu yerler ve mevsimlerde, biyopsinin soğuk ortamda (+5-10 C) ulaştırılmasına çalışılmalıdır. Soğuk ortamın sağlanamadığı ve daha uzun süreli bir yolculuk gerektiren durumlarda Michel solüsyonu gibi özel transport ortamları kullanılmalıdır. Bu tür bir gönderi söz konusu olduğunda, klinisyenin işlemi gerçekleştirecek patoloji merkezi ile iletişim kurması en ideal yöntemdir. Kutanöz leishmaniazis ön tanısıyla gelen örneklerde taze biyopsinin lama değdirilmesi ile hazırlanan yayma preperatlarda mikroorganizamalar kesittekinden daha kolay görülebilir. Gerektiğinde tespite yardımcı olabilecek işlemler: - Yeterli büyüklükte kap ve yeterli miktarda tespit solüsyonunun kullanılması gereklidir. - Uzun süreli tespitten kaçınılmalıdır (48 saati geçmemeli). - Yağlı dokudan zengin oldukları için formol içindeyken yüzeye çıkan parçaların üzerine uygun ebatta sponge konularak tespit solüsyonuna tamamen batması sağlanmalıdır. 10

11 - Üst yüzey (epidermis) aşağı gelecek şekilde bütün haliyle tespit edilen hacimli eksizyonlarda, dışa bakan derin yüzeyin yüzmemesi ve tespit sıvısı içinde kalmamasını sağlamak amacıyla gazlı beze sarılmış pamuk ile örtülebilir. Tespit sıvısını emen pamuk ağırlık oluşturduğundan, dokunun batmasını ve tümüyle solüsyon içinde kalmasını sağlayacaktır. Gazlı bez varlığı nedeniyle pamuk doğrudan doku ile temas etmediğinden, pamuk dokuya yapışmayacak ve tespit sonrasında kolaylıkla ayrılabilecektir. Zor tespit olan subkutan yağ dokusundan zengin eksizyonlarda 48 saat tespit gerekir. İlk 24 saat (ilk tespit) paralel ince dilimlerle (2-3 mm lik) sadece yağ dokusunun kesilmesi, ikinci 24 saat te dilimlerin tamamlanması şeklinde yapılmalıdır (Resim 4). Bu dilimlemenin hiç tespit olmamış taze dokuya yapılması hem zordur hem de istenmeyen deformasyonlara yol açabilir. Resim 4: Subkutan yağ dokusundan zengin bir örnekteki tespit aşamaları. Ancak yüzeydeki lezyonun özellikleri örneklemeye mutlaka yüzeyden başlaması gerektiriyorsa (malign melanom gibi), bu yöntem sakıncalıdır. Bu durumda daha az derin (ve seyrek) dilimleme yapılabilir veya hiç yapılmayabilir (Resim 5). 11

12 Resim 5: Yukarıda bahsedilen tersten dilimleme yöntemi bazal hücreli karsinom (BCC) ve skuamoz hücreli karsinom (SCC) için uygundur. Malign melanomda nodüler komponent, ülser/regresyon alanları gibi yüzeydeki farklılıkları gösterebilmek için alınacak örneklemeler tersten dilimleme tekniği ile zorlaşabileceğinden uygun olmayabilir. Eğer AFA (Alkol-formol-asetik asit) ve Holland solüsyonları fiksasyon için kullanılacaksa, bu solüsyonlar uzun süreli tespit için uygun değildir. AFA özellikle küçük dokularda kuruma/sertleşmeye neden olmaktadır. Punch biyopsilerin aynı gün işleme alınması ve bekletilmemesi gerekir. Buna rağmen bu tür artefaktlar görülebilmektedir. Moleküler patoloji incelemeleri için nükleik asit ekstraksiyonunun söz konusu olabilecek dokuların tamponlanmamış asidik ph lı formol, pikrik asit içeren tespit solüsyonları (Bouin ve Holland) kullanılarak tespit edilmemesi gerekir. Bu dokularıdan nükleik asit ekstraksiyonu mümkün değildir. Klinisyenin, patolojinin ve biyopsinin türüne göre tespit solüsyonunu seçmesi beklenir. Ancak bu rutin işleyişte her zaman mümkün olmamaktadır. Kendi üzerinde kıvrılma eğilimi gösteren ince deri parçaları styropor (köpük) a iğnelenerek veya iki styropor plakası arasına sıkıştırılarak tespit edilmelidir. Köpük, mantar, parafin plaka veya karton gibi malzemeler sudan hafif olduklarından, dokunun yüzmesine neden olur. Bu yöntemin kullanıldığı durumlarda, yukarıda açıklanan, örneğin tespit solüsyonu içine tam olarak batmasını sağlayacak tedbirler de alınmalıdır. 12

13 VI. Makroskopik Örnekleme Yaklaşımı: Malign Karakterli ya da Kuşkulu Lezyonların Örneklenmesi ve Cerrahi Sınırların Değerlendirilmesi Klinik olarak malignite ön tanılı veya makroskopik olarak malign karakterli (pigmentasyon dağılımı homojen olmayan, ülsere, sınırları düzensiz, asimetrik, derin kısımlara ve çevre dokuya infiltre görünümde olan egzofitik ya da yassı lezyonları bu kategoriye sokabiliriz) lezyonlardan vertikal, horizontal veya oblik eksende yapılan kesitlerle tümörden ve cerrahi sınırlardan çeşitli örnek alma teknikleri mevcuttur. 1: Modifiye haç (breadloaf cross) tekniği: Bu yöntemle tümörün göbeğinden transvers eksende, uzak cerrahi sınırları longitudinal eksende gösterecek şekilde vertikal kesitlerlerle yapılan örnekleme biçimidir. İdeale yakın bir tekniktir (Resim 6). Bu tekniğin uzun ekseni cm den büyük eksizyonlarda uygulanması önerilir. Resim 6: Modifiye haç tekniği 2: Ekmek dilimi (breadloaf) metodu: Transvers eksende seri bir şekilde 2-3 mm lik vertikal kesitlerle yapılan örnekleme biçimidir (Resim 7 ve 8). Bu tekniğin uzun ekseni 1.5 cm den küçük eksizyonlarda uygulanması önerilir. 13

14 Resim 7: Ekmek dilimi şeklinde örnekleme. Resim 8: Lezyon farklı alanlar içermiyorsa, bir kasette en fazla 2 parça olacak şekilde örneklenir. Ancak mikroskopik inceleme sırasında subklinik cerrahi sınır pozitif örneklerle (yüzeyel yayılan tip bazal hücreli karsinom, in-situ melanomlar gibi) karşılaşmak mümkündür. Ekmek dilimi veya modifiye haç tekniği ile örneklemelerde ender de olsa tümörün bloğun derin kısımlarında kalabilme olasılığının akılda tutulması gereklidir (Resim 9). 14

15 Resim 9: I no lu örnekte makroskopik olarak tümör cerrahi sınırlara uzak görünmesine karşın gerçekte, tümördeki subklinik komponent cerrahi sınırda devamlılık göstermektedir. Böyle bir durumda tümörün bloğun derin kısımlarında kalma olasılığı vardır. 3: Periferik ve vertikal örnekleme: Resim 9 ile açıklanan olasılığı ortadan kaldırmak ve tüm alanları değerlendirmek için periferik ve vertikal örnekleme uygulanabilir. Önce cerrahi sınırlar periferik kısımlardan en-face olarak örneklenir. Daha sonra tümörün göbeğinden transvers eksende yapılan vertikal kesitlerle işlem bitirilir (Resim 10). Bu tekniğin uzun ekseni 5-6 cm den büyük ve makroskopik olarak cerrahi sınırları salim görünen eksizyonlarda uygulanması önerilir. Resim 10: Periferik ve vertikal örnekleme. 15

16 Ancak bu teknik gerek zamandan tasarruf ve gerekse oryantasyon açısından daha önceki yöntemlere göre dezavantajlıdır. Ayrıca tümörün cerrahi sınırla olan ilişkisi görülemez. Diğer önemli husus ise, en-face olarak bloklanan parçanın mikrotomla ilk temas edecek yüzeyinin hangisi olması gerektiğidir. Eğer mikrotom bıçağıyla ilk temas eden dış yüzey olacaksa, teknisyenin dokuyu fazla tıraşlamadan kesit alması gerekir. Eğer iç yüzey bıçakla ilk temas edecekse, burada görülebilecek bir lezyonun her zaman gerçek cerrahi sınırda bulunmayabileceği bilinmelidir (Resim 11). Resim 11: En-face bloklamada mikrotom bıçağı ile ilk temas edecek kısım dış yüzeyse (kırmızı) fazla tıraşlamadan kesit alınmalıdır. Eğer bıçakla ilk temas edecek kısım iç yüzeyse (mavi) kesitte bulunan lezyon her zaman gerçek cerrahi sınırda devamlılık göstermeyebilir. Dokudan daha derin seviyelerden yeni kesitler alınmalıdır. 4: Periferik ve derin cerrahi sınırların ayrı ayrı örneklenmesi: Derinlere infiltre görünümdeki lezyonlarda cerrahi sınırları değerlendirmek için önerilen bir yöntemdir (Resim 12). 16

17 Resim 12: Periferik ve derin cerrahi sınırların ayrı ayrı örneklenmesi. 5: Geniş yüzeyli örneklere yaklaşım: Geniş yüzeyli örneklerde (uzun ekseni 10 cm üzerinde) yukarıdaki yöntemlerin kullanılması laboratuarın iş yükünü oldukça artıracaktır. Tümörün farklı alanlarını içerecek biçimde cm başına 1 örnek, yakın gözüken cerrahi sınırlardan da örnekleme yapılarak işlem tamamlanmış olur (Resim 13). Resim 13: Geniş yüzeyli örneklere yaklaşım. 17

18 6: Özellikli anatomik bölgelere (dudak, göz kapağı, kulak) yaklaşım: Dudak ve göz kapağı biyopsi materyallerinde genelde hem deri, hem de mukoza içerdiğinden, dikkatli makroskopik teknik gerektirir. Mikroskopik olarak bir kenarda epidermis ve bir kenarda epidermis devamlılığında mukoza epiteli (dudak ve göz kapağı için) görülmelidir. Bu materyallerde üç cerrahi sınır bulunmaktadır. Her iki lateral (ya da lateral ve mediyal) sınır ve derin cerrahi sınır (ya da taban cerrahi sınır). Üç farklı yöntem izlenebilir: 1. Modifiye haç tekniğine benzer tekniktir. Örneklerde cerrahi sınırlar boyanır. Makroskopik olarak tümörün en derin olduğu yer değerlendirilmeye çalışılır. Tümörün göbeğinden geçen ve taban sınırına dik olarak uzanan örnekler alınır. Tümörün yan cerrahi sınırlara uzaklığını belirleyebilmek için lateraldaki örnekler longitudinal eksende vertikal kesitler yapılarak incelenir (Resim 14). Önerilen örnekleme şeklidir. Resim 14: Tümörden alınan parçalar rezeksiyon sınırına kadar paralel dilimlenir. Her iki lateral uç logitudinal eksende vertikal olarak kesilir. 2. Seri kesitler taban sınırına dik olarak yapılır ve kenarlar en-face olarak takip edilir (Resim 15) (4). 18

19 Resim 15: Diğer bir alternatifte alınan örnekler rezeksiyon sınırına kadar paralel dilimlenir. 3. Tümörden alınacak örnekler tabana kadar uzatılmaz. Kenar parçalar en-face olarak bloklanır (Resim 16, 17, 18) (3). Resim 16, 17, 18: Dudak, göz kapağı ve kulak gibi alanlarda örnekleme şekilleri 7: Oblik eksende periferik örnekleme: Mohs yöntemi olarak da bilinir. Sık tercih edilen bir yöntem değildir. Literatür ve guideline larda karşılaşılabileceğinden kısaca değinmekte yarar vardır (3, 5, 6, 7). Bu yöntem, özellikle yurt dışındaki bazı merkezlerde Mohs cerrahları tarafından kullanılmaktadır. Emniyet marjı dar olan bölge eksizyonlarında (yüz gibi) veya reeksizyon materyallerini intraoperatif incelemede kullanılır. Periferik kısımlar oblik eksende tıpkı dıştan portakal kabuğu soyar gibi tabaka çıkarılarak (örneğin büyüklüğüne göre tek, çift ya da dört parça halinde) cerrahi sınırlar incelenir (Resim 19, 20, 21). 19

20 Resim 19: Mohs (oblik eksende periferik örnekleme) yöntemi. Resim 20: Mohs yöntemi alttan görünüm, birinci aşamada cerrah makroskopik olarak emniyet marjı dar bir şekilde lezyonu çıkarır (I. aşama). Cerrahi sınırda devam eden lezyon mevcutsa, cerrahi sınırlar negatif olana kadar (II. ve III. aşama) genişletme işlemi devam eder. 20

21 Resim 21: Mohs yöntemiyle (küçük parçalar için) yarı küresel şekilli örneği düzleştirmek ve oryantasyon için alternatif kesim ve boyamalar. İdeal yöntem hangisidir? Örnekleme yapılırken öncelikle mikroskopta ne görülmek istendiği ve ne görüleceği sürekli düşünülerek hareket edilmelidir. Teorik olarak tüm cerrahi sınırların kontrolü, modifiye haç veya ekmek dilimi teknikleri ile mümkün değildir. Buna karşılık tümörün kenarla olan ilişkisi periferik kısımların örneklenerek en-face bloklanması ile ortadan kalkmaktadır. Adneksiyal yapıların kesitlerde oblik planda görülmesi ise, Mohs yöntemine özgü bir dezavantajdır. En-face bloklama, makroskopik incelemeyi yapanla teknisyen arasında koordinasyon gerektirir. Küçük örneklere ekmek dilimi ve modifiye haç tekniği uygunken, büyük örneklerde oldukça fazla örnek almak gerekecektir. Derinlere infiltre olan tümörlerde derin cerrahi sınırların kontrolü için kombine horizontal örnekleme önerilse de, bu yöntem de en-face bloklamanın tüm sakıncalarını barındırır. Zamandan tasarruf açısından modifiye haç tekniği ve ekmek dilimi daha avantajlıdır. Tüm bu kriterler göz önüne alındığında, her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır (3). Ayrıca tümörün cerrahi sınırlara olan uzaklığı klinisyenler tarafından talep edilebilir. Eksizyon sınır uzaklığı yetersiz kabul edilen ve rekürrens riski bulunan olgularda reeksizyon yapılması gündeme gelebilir (7, 8). Tümörün cerrahi sınırlara uzaklığını üç eksende de ortaya koyan en uygun yöntem modifiye haç tekniğidir. Bu nedenle bazı dezavantajları olmasına karşın, modifiye haç tekniğinin ideale en çok yaklaşan yöntem olduğu düşünülmektedir. 21

22 Lezyonların boyutlarına göre yöntemler kategorize edildiğinde, uzun ekseni cm nin altındaki eliptik örneklerde ekmek dilimi, bundan büyük örneklerde modifiye haç tekniği daha uygun gözükmektedir. Uzun ekseni 5 cm nin üzerinde, makroskopik olarak cerrahi sınırlara uzak görünümde ve özellikle şekilsiz doku parçalarında cerrahi sınırlar periferik olarak örneklenebilir. Malign Melanom için Yapılan Eksizyonel Biyopsilerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Deri elipsi üzeri dikkatle incelenerek ülserasyon, nodül oluşumu ve regresyon olup olmadığı not edilmelidir. Bu bulgular olgunun tümör evresini ve prognozunu etkileyecektir. Primer lezyon dışında satellit (primer melanomun 5 cm çevresi dahilinde oluşan intralenfatik metastaz) ve in-transit metastaz (5 cm den daha uzakta olan intralenfatik metastaz) varlığı açısından tüm örnek dilimleri, özellikle dermis ve subkutan yağ dokusu dikkatle incelenmelidir. Derin dermis ve subkutan yağ dokusunda damar kesitleri tespit edilmiş dokuda açık kahverenkli noktalar halinde görüldüğünden, deneyimli olmayan değerlendirici için her zaman kuşku doğuran bir bulgudur. Ancak birkaç kez bu kuşku ile alınan örneklerin mikroskopik incelemede damar kesitlerine karşılık geldiğinin görülmesiyle kısa bir sürede deneyim kazanılır ve gerçek bir mikrosatellit veya in-transit metastazdan ayırım öğrenilir. Diğer bir husus da lezyonun bütünlüğünü bozmadan örnekleme yapılmasıdır (Resim 22). Ancak başka bir çözüm yoksa (lezyonun çapı tek kasete giremeyecek kadar büyükse) lezyon ikiye bölünerek örneklenebilir. 22

23 Resim 22: Örnekleme, lezyonun bütünlüğünü bozmadan yapılmaya çalışılmalıdır. 1, 2 ve 5 no lu örneklerde bu kurala uyulmuştur. 3 ve 4 no lu örnekler ise santral bölüm tek bir kasete sığmadığından, zorunlu olarak bölünmüştür. Bölünme yeri ve sayısı, lezyonun natürüne göre (tümüyle yassı, nodül içeren vs...) kararlaştırılır. Benign Karakterli Lezyonların Örneklenmesi Benign karakterinden makroskopik olarak emin olunan lezyonlarda tasarruf daha ağır basabilir (seboreik keratozlar, hiçbir özelliği olmayan sıradan nevüsler, konjenital nevüsler..). Ancak bu tür lezyonlarda farklı görünen noktaları ve bölgeleri kaçırmamaya özen gösterilmelidir (Resim 23). Resim 23: Benign görünümdeki lezyonlarda örnekleme şekilleri Haç şeklinde yakın, uzak ve derin cerrahi sınırları gösterecek şekilde örnekleme de yapılabilir (Resim 24-25). Haç yönteminde örneklemeye önce 23

24 kısa cerrahi sınırı gösteren örnekten başlanmalıdır. Çünkü bu parça en önemli örnektir. Haç şeklinde örnekleme benign lezyonları değerlendirmede kullanılabilir. Malign/malignite şüphesi bulunan lezyonlarda, incelenmeyen cerrahi sınırlar bulunacağından tercih edilmemelidir. Resim 24: Haç şeklinde örnekleme. Resim 25: Lezyonun eksizyon üzerindeki lokalizasyonuna göre kesit hattı değişebilir. Punch Biyopsiler Punch biyopsiler çeşitli çaplarda olabilir. En sık 3-6 mm çaplarındadır. Daha küçükleri genellikle yüz gibi kozmetik önemi olan bölgelerde tercih edilmektedir. Punch biyopsilerde derinlik önemli bir konudur ve deneyimsiz kişiler genellikle yüzeysel biyopsi alma eğilimindedir. Makroskopik inceleme sırasında 24

25 -çap, -derinlik (subkutan doku olup olmadığı), -renk özellikleri (özellikle epidermis, bazen dermis): hipo/hiperpigmentasyon, kanama, bazı patolojilere özgü renkler (jüvenil ksantogranülom vb ), -vezikül, bül, püstül varlığı, -saçlar, kıllar (sayısı, görünümü), -diğer özellikler ve artefaktlar (sikatris alanı, penset sıkıştırma izi vb ) dikkatlice gözden geçirilmelidir. 4 mm den daha büyük çaplı örnekler (vezikülo büllöz lezyonlar hariç) tespit olduktan sonra veya döküm aşamasında ikiye bölünerek incelenebilir. İkiye bölme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar VIII. bölümde belirtilmiştir. İnsizyonel Biyopsiler Bu örnekler yeterli genişlikteyse, yüzey farklılığını da gösterecek şekilde, uzun eksene paralel kesit yapılmalıdır. İnsizyonel biyopsilerde dermis ve subkutan yağ dokusunu ilgilendiren, bu nedenle epidermiste belirgin bir değişikliğe neden olmamış inflamatuar hastalıklar (vaskülit ve pannikülitler) veya hematolenfoid tümör ön tanıları olduğunda, palpasyon yol gösterici olabilir. İkiye bölme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara, benzer şekilde VIII. bölümde değinilmiştir. 25

26 Komplike ya da Uygun Örneklenmemiş Materyallere Yaklaşım 1. Rutin pratikte nadir karşılaşılabilecek komplike materyaller. Resim 26: Gönderilen örnekte birden fazla lezyon olduğunda bütünlüğü bozmamaya özen gösterilmelidir. Yeni örnek alınmasını gerektiren bir bulgu saptandığında, eğer örnek dilimlere ayrılırsa oryantasyon bozulabilir. 26

27 Resim 27: Derin tümör eksizyonlarında dilim krokisinin çizilerek bölümleme dizininin hep aynı olmasına (saat yönünde veya tersi) dikkat edilmelidir. 2. İlk incelemede uygun örneklenmemiş materyallere yaklaşım Bazen ilk incelemede uygun örnekleme yapılmamış olabilir. Örneğin ortadan ikiye ayrılarak örneklenmiş ve mikroskopik incelemede malign karakterli bir lezyonun söz konusu olduğu anlaşılan eksizyonel biyopsilerle karşılaşabiliriz (Resim 28). Bu durumda ilk incelemede örneklenmemiş cerrahi sınırların durumunu ortaya koymak üzere, varsa fiksasyonda kalan uygun doku, yoksa, parafin blokta bulunan dokuların amaca uygun olarak yeniden örneklenmesi gerekir. Resim 28: Şekilde görüldüğü gibi eksizyon ortadan bölünerek örneklendiğinde, uzak cerrahi sınırlarda tümör olmamasına karşın yakın cerrahi sınırların ne durumda olduğu bilinemez. 27

28 Resim 29: Parafin bloktaki ilk örneklerin yeniden oriyante edilerek gömülmesi ve cerrahi sınırların incelenmesi. Reeksizyon Materyalleri Genellikle eksizyonel biyopside cerrahi sınırın pozitif olduğu saptanan lezyonlarda sınır genişletmek amacıyla yapılır. Cerrahi sınırlar boyanır. Materyal büyükse 1 gece formolde bekletilir. Materyalde kalıntı tümör olup olmadığı belirtilerek tarif edilir. Kalıntı tümör varsa, cerrahi sınırlara uzaklığı belirtilir. Reeksizyon çok büyük olduğunda, cerrahi sınırların örneklenmesi için birden fazla seçenek söz konusudur. Aşağıda tanımlanan iki şekil en sık kullanılır. Bununla birlikte, periferik şekilde çepeçevre cerrahi sınır örneklemeyi tercih edenler de vardır. 1. Santral skar formasyonu ya da insizyon hattı seri olarak dilimlenir ve en derin taban cerrahi sınırı da içerecek şekilde örnekler işleme alınır (Resim 30). 28

Tip, Lokalizasyon ve Cerrahi Sınırların Durumuna Göre Deri Lezyonlarına Makroskopik Yaklaşım

Tip, Lokalizasyon ve Cerrahi Sınırların Durumuna Göre Deri Lezyonlarına Makroskopik Yaklaşım Tip, Lokalizasyon ve Cerrahi Sınırların Durumuna Göre Deri Lezyonlarına Makroskopik Yaklaşım I. Genel bilgiler II. Makroskopik örnekleme öncesi uyulması gereken temel kurallar III. Makroskopik tanımlama

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri DSÖ(2006) sınıflaması Yassı Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Bazoskuamoz Karsinom Melanositik Dermal Nevus Melanom DSÖ DERİ TÜMÖRLERİ SINIFLAMASI

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit

Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit ve yayma için i in ne yapmalıyız? 8-99 Mayıs s 2010, ĐZMĐR Bu sunumda yer alan resimler yazarın n izni olmadan kullanılamaz. lamaz. DÖKÜM-BLOKLAMA ĐŞLEMĐ

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma

Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma 4. Ankara Aile Hekimliği Kongresi 08-09 Ekim 2016, Ankara Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma Prof. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniveristesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Sunum Planı BCC ve SCC Melanom

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D 03.11.2016 Olgu 22 yaşında, kadın hasta Bacakta nodüler lezyon Son 1 yıl içinde farkediyor. Özgeçmiş: Özellik yok. Klinik ön tanı: Yumuşak doku sarkomu?

Detaylı

TEDAVİSİ. Dr. Oğuz ÇETİNKALE. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

TEDAVİSİ. Dr. Oğuz ÇETİNKALE. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı DERİ TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ Dr. Oğuz ÇETİNKALE İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı epidermis Bazal hücre tabakası dermis deri altı yağ tabakası

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

6 Pratik Dermatoloji Notları

6 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 6 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Siğil Skuamöz Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Melanom Lipom Nörofibromatözis 2 Siğil 3 Siğil

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 31 y, erkek Göğüs ön duvarında sternum üzerinde lokalize Yaklaşık 1 yıldır varolan Son 3-4 aydır büyüme ve renk

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

MALİGN VE BENİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR KARŞILAŞMALI İKİ OLGU SUNUMU. e-mail: meloznur@gmail.com

MALİGN VE BENİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR KARŞILAŞMALI İKİ OLGU SUNUMU. e-mail: meloznur@gmail.com IAAOJ, Health Sciences, 2013,1(2), 45-51 MALİGN VE BENİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR KARŞILAŞMALI İKİ OLGU SUNUMU Meltem Öznur 1, Gamze Erfan 2, Kemal Behzatoğlu 3, Pelin Yıldız 4, Mustafa KULAÇ 2 e-mail:

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Doç Dr Gökhan Tulunay Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EA Hastanesi-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Preinvaziv lezyonların terminolojisi 2 Ulusal Kanser

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Türkiye'de Patoloji konsültasyonları" Bir durum saptama çalışması. Dr.Serdar Balcı

Türkiye'de Patoloji konsültasyonları Bir durum saptama çalışması. Dr.Serdar Balcı Türkiye'de Patoloji konsültasyonları" Bir durum saptama çalışması Dr.Serdar Balcı Konsültasyon çeşitleri Patolog Patolog Klinisyen Patolog Hasta Patolog Resmi Bir göz koy Kurum içine/içinden Kurum dışına/dışından

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Meme Kanserinde Đntraoperatif Konsültasyon. Dr Handan Kaya. Patoloji AbD. Đstanbul-Türkiye. Patolog Gözü ile???

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Meme Kanserinde Đntraoperatif Konsültasyon. Dr Handan Kaya. Patoloji AbD. Đstanbul-Türkiye. Patolog Gözü ile??? Meme Kanserinde Đntraoperatif Konsültasyon Patolog Gözü ile??? Dr Handan Kaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AbD Đstanbul-Türkiye Meme kanseri ile ilgili ilk rapor eski Mısır dan 8 ülsere

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS. Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS. Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Dermatofibrosarkom Protuberans Dermatofibrosarkom Protuberans (DFSP), dermal

Detaylı

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON Cerrah Açısından Önemi Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET- 2009 Günümüzde çoğu meme tümörlerinin tanısı cerrahi tedavi

Detaylı

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Enver Yarıkkaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

OLGU. 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle

OLGU. 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle OLGU 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle Meme USG; Sağ memeyi bütünüyle dolduran, düzgün sınırlı, içerisinde yer yer kistik alanların ve kalsifikasyonların izlendiği, yoğun vasküler sinyal

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

Mohs mikrografik cerrahisi nasıl uygulanır?

Mohs mikrografik cerrahisi nasıl uygulanır? 238 Derleme Review DOI: 10.4274/turkderm.86619 Turkderm - Arch Turk Dermatol Venerology How to perform Mohs micrographic surgery? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: 4.3.1. Biopsi Materyalleri: 4.3.2. Sitoloji Materyalleri:

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011)

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011) Anormal Kolposkopik Bulgular-1 Genel Değerlendirme Lezyonun lokalizasyonu T/Z içinde veya dışında Saat kadranına göre yeri Lezyonun büyüklüğü Kapladığı kadran sayısı Kapladığı alan yüzdesi Grade-1(Minör)

Detaylı

Deri Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Deri Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Uzman Görüşü / Expert Opinion Turk J Dermatol 2015; 2: 99-103 DOI: 10.4274/tdd.2759 99 Gonca Elçin Deri Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Surgical Treatment of Skin Tumors Özet İster iyi huylu, ister kötü

Detaylı

Tarih : 01.03.2015 Sayı : 006 BASIN BÜLTENİ. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. NİLGÜN ȘENTÜRK

Tarih : 01.03.2015 Sayı : 006 BASIN BÜLTENİ. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. NİLGÜN ȘENTÜRK Tarih : 01.03.2015 Sayı : 006 BASIN BÜLTENİ Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. NİLGÜN ȘENTÜRK Benleriniz Kabusunuz Olmasın Vücudunuzdaki benleriniz büyüyor, kașınıyor veya kanıyorsa

Detaylı

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Patoloji Anabilim Dalı her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktır. Bu hizmet haftada 5 ( beş ) gün ve günde 8 ( sekiz

Detaylı

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım İstanbul Üniversitesi İstanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 7 Kasım 2012 Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım Dr. Fatih AYDOĞAN Meme Hastalıkları Servisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahpaşa

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

SERVİKAL KANSERDE KOLPOSKOPİ. Prof. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

SERVİKAL KANSERDE KOLPOSKOPİ. Prof. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı SERVİKAL KANSERDE KOLPOSKOPİ Prof. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Referenslar: Modern Colposcopy Textbook & Atlas Eds: E. J. Mayeaux,

Detaylı

METRAJ VE KEŞİF ÇIKARILMASI

METRAJ VE KEŞİF ÇIKARILMASI METRAJ VE KEŞİF ÇIKARILMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Bir yapının (binanın) keşfinin ve metrajının çıkarılabilmesi için maliyeti hesaplanacak her imalatın; tüm üretim teknoloji, ebat vb. bilgilerinin (Binanın

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Tiroidde folliküler paterndeki lezyonların ayırımında bireysel yaklaşım. Dr. Cenk Sökmensüer HÜTF Patoloji AD

Tiroidde folliküler paterndeki lezyonların ayırımında bireysel yaklaşım. Dr. Cenk Sökmensüer HÜTF Patoloji AD Tiroidde folliküler paterndeki lezyonların ayırımında bireysel yaklaşım Dr. Cenk Sökmensüer HÜTF Patoloji AD İyi farklılaşmış folliküler paternde tiroid neoplazmları Adenomlar Minimal invazif folliküler

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA 1. GİRİŞ Belirli bir cevherin niteliklerinin saptanmasında kullanılmak üzere temsili

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

BCCden sonra 2.sıklıkta görülür.erkeklerde 3 kat daha fazla görülür.açık tenlilerde daha sık görülür.

BCCden sonra 2.sıklıkta görülür.erkeklerde 3 kat daha fazla görülür.açık tenlilerde daha sık görülür. SKUAMÖZ HÜCRELİ LARSİNOM Deri ve mukozalardaki keratinositlerden köken alan anaplazi,hızlı büyüme,lokal invazyon ve metastaz gibi özelliği olan bir karsinomdur. BCCden sonra 2.sıklıkta görülür.erkeklerde

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Doku Takibi Süreçleri

Doku Takibi Süreçleri DOKU TAKİBİ Prof.Dr.Erdener ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı EPD Kursu, Mayıs 2010, İzmir Daha iyi bir doku takibi için gereken faktörler: Dokuya ait faktörler Doku porları

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Cebinizdeki Görüntü Analizi. Ki67 Proliferasyon İndeksini Belirlemek İçin Pratik Ve Basit Uygulama. Dr. Haldun Umudum Ufuk Üniversitesi, Ankara

Cebinizdeki Görüntü Analizi. Ki67 Proliferasyon İndeksini Belirlemek İçin Pratik Ve Basit Uygulama. Dr. Haldun Umudum Ufuk Üniversitesi, Ankara Cebinizdeki Görüntü Analizi. Ki67 Proliferasyon İndeksini Belirlemek İçin Pratik Ve Basit Uygulama. Dr. Haldun Umudum Ufuk Üniversitesi, Ankara Giriş: Günlük patoloji pratiğinde Ki67 pozitif hücrelerinin

Detaylı

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ.

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama

Detaylı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri Layşmanyazisi Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç Hastalığın tanısını koyabilmek Uygun tedaviyi yapabilmek Koruyucu yöntemleri sayabilmek İçerik

Detaylı

Melanoma, SHK, BHK. Prof. Dr. Seher Bostancı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Melanoma, SHK, BHK. Prof. Dr. Seher Bostancı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Melanoma, SHK, BHK Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı MELANOMA Melanoma melanositlerden köken alan malign tümördür. Primer tümör çoğunlukla deridedir,

Detaylı

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar INTRACEL - Altın İğne RF 16.02.2015 İyi Haftalar Intracel nedir? INTRACELL Altın iğne uygulamasında cildin yüzeyinin altında kalan tabakalarına onarılabilir ölçüde ufak bir hasar vererek ilgili bölgedeki

Detaylı

Uzmanlık Eğitimi Programı

Uzmanlık Eğitimi Programı Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bülent Celasun Uzmanlık eğitimi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Genel Yönetmeliği uyarınca yürütülür.

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD Lezyon değerlendirme: Bİ-RADS sınıflaması 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir 1: Negatif mammogram 2: Benign bulgular

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Aynı sayıda çalışan ile verimliliğimizi belirgin şekilde arttırdık. SMART Otomasyon, en yüksek üretkenlik

Aynı sayıda çalışan ile verimliliğimizi belirgin şekilde arttırdık. SMART Otomasyon, en yüksek üretkenlik Aynı sayıda çalışan ile verimliliğimizi belirgin şekilde arttırdık SMART Otomasyon, en yüksek üretkenlik SMART Otomasyon, en yüksek üretkenlik Giriş 100 yıldan fazla zamandır Sakura Finetek ürünleri dünya

Detaylı