HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİRAN 2014 / 11. Sayı"

Transkript

1 HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1

2 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir Anaokulu 52 Uygulamalı Dersler 10 Dragos Anaokulu 55 Okan Koleji Lisesi 12 Yabancı Diller 56 Yabancı Diller 17 Uygulamalı Dersler 57 Sözel Bölüm 18 Okan Koleji İlkokulu 63 Sayısal Bölüm Sınıflar 67 Uygulamalı Dersler Sınıflar 68 Kütüphane Sınıflar 72 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Sınıflar 77 Mezuniyet Töreni 22 Yabancı Diller 40 Sayısal Bölüm 41 Uygulamalı Dersler 2

3 Öğretmen-ce Paylaşımlar 3

4 Öğretmen-ce Paylaşımlar İlk Çağlardan 21. Yüzyıla Öğretmenden Beklenen Yetkinlikler İlk çağlardan günümüze ekonomik kalkınma, toplumsal düzen, kültür üretimi ve paylaşımı, yenileşme ve çağın değişen ihtiyaçlarının karşılanması, barış ve mutlu bir dünyanın kurulması beklentileri daima eğitimle ilgili olmuştur. Yaşanan her sorun'un çözümü, insanın ve insanlığın kapasitesini yükseltme ihtiyacının karşılanması eğitimin görevi olmuştur. Hiç kuşkusuz ki eğitim denince akla daima öncelikle öğretmen gelmektedir. Ağ toplumu olarak tanımlanan günümüzün bilişim çağında diğer meslekler gibi, "Öğretmeninin rolü nasıl ve ne yönde değişiyor, öğrenme araçları ve ortamları değiştikçe öğretmenden beklentiler azalıyor mu?" gibi tartışmalar güncelliğini korumaya devam etmektedir. Bu yazımda, ilk çağlardan günümüze kadar öğretmen anlayışı ve öğretmenin nitelikleri üzerinde duracağım. İlk çağlarda öğretmene Tanrı nın oğlu gözüyle bakılmaktaydı. Çocuğa sevgi göstermeli, yumuşak huylu ve sabırlı öğretmen niteliği kabul görmekte ve savunulmaktadır. Eski Yunan'da eğitim ve öğretmen nitelikleri dönemin filozoflarının kişilik özelliklerinde somutlaşmıştır. Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar buna örnektir. Bunlardan Sokrates tarihte gelmiş geçmiş öğretmenler içinde öğrencilerine ve insanlığa kişiliğiyle örnek olan en büyük eğitimci olmuştur. Onun yaşamı öğretmen anlayışı bakımından başlı başına bir örnektir. Öğrencilerine karşı sonsuz bir sevgi, çıkar gözetmeden öğretme aşkı, sözleriyle davranışları arasındaki tutarlılık her türlü değerlendirmenin üstündedir. Sokrates e göre öğretmen "Bilgiden çok öğretim sanatına sahip olmalı, çocuklara kendini sevdirmelidir ve kuvvetiyle ona etki yapmalıdır." Romalılar zamanında öğretmene özellikle dilbilgisi ve edebiyat öğretmenleriyle filozof ve hatiplere çok saygı gösterilirdi. Eğiticinin ödevi insanın ruhuna işleyen yumuşak ifadelerle huzur verici etkilerde bulunmak, öğütleriyle gençliği yaşama yöneltmek ve onları kötülüklerden uzaklaştırarak erdemli yapmaktır. Öğretmen bu işi yaparken bireyin karakter özelliklerini göz önüne almalıdır. Çocuklara karakterlerindeki ayrımlara uygun olarak ayrı işlemler yapılmalıdır. Öğretmenler her şeyden önce öğrencilerine iyi örnek olmalı, öğrencilerinin yeteneklerini ve derecesini saptamalıdır. İyi bir eğitici ve öğretmenden, çocuklara bir baba kalbi ve sevgisiyle bakması, çocukların bireysel ayrımlarının farkındalığının bilinmesi beklenmiştir. Ortaçağda öğretmenlerden bütün öğrencilere aynı dikkat ve özeni göstererek onları eğitmeli ve haksever olmalıdır. İbni Sina ya göre de öğretmen zeki, dindar, karakter geliştirilmesinden anlayan, yanına kolayca yaklaşılabilen, fakat çocuklarla çok sıkı fıkı olmayan bir kimse olmalıdır. Gazali'ye göre ise öğretmen bütün öğrencilerini kendi çocukları gibi görmelidir. Öğüt vermeli ve kötü davranışları görülen öğrencileri uyarmalıdır. 15 ve 16. yüzyıl geçiş dönemi olarak nitelendirilmektedir. Çocuğun yeti ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak yöntemlere önem verilmesi beklenmiş, katı disiplin yöntemlerinin yerine daha hoşgörülü yöntemlere yöneli olmuştur. Kilise okulları yanında kentlere özgü belediye okulları çoğalmış buralarda laik öğretim ve eğitim verilmeye başlanmıştır. 17. yüzyılda öğretmenden beklenen nitelikleri J.Locke şöyle sırlamıştır: Öğretmenler bilgili, iradeli ve karakter sahibi çocuk ruhlu kimseler olmalı; oynayarak öğretebilmenin gerekliliğinden vazgeçilmemelidir. 18. yüzyılda J. J. Rousseau: Öğretmenler, her şeyden önce gerçekçi olunuz. Sinsiliği, gösterişi bir tarafa atıp erdemli ve iyi olunuz. Örnek davranışlarla çocukların kalplerine giriniz. Akılcılık, bilgi ve sevgiden gücünü almalısınız. diyerek erdeme, akla, model olmaya ve sevgiye önem vermiştir. 19.Yüzyılda Eğitim Bu yüzyılda öğretmenin nitelikleri konusunda açık görüş ileri süren Fröbel olmuştur. Ona göre öğretmen çocuk psikolojisine uygun hareket etmelidir. Çocuğa ilgi ve sevgi gösterilebilmeli; öğretmenin, 4

5 Öğretmen-ce Paylaşımlar çocuğu iş, meşguliyet ve oyun içinde tanıyarak eğitmesi beklenmiştir. 20. yüzyılda öğretmen öğrencilerini iyi tanıyarak ilgi ve gereksinmelerini öğrenir; gerekli önlemleri alır. Öğretmenin öğrenciye yaklaşımı da demokratik bir biçim ve ortam içinde olmaktadır. Sevgi, anlayış, sabır, hakseverlik ön planda yer almaktadır. 21.Yüzyıl Becerileri TÜSİAD tarafından 2013 yılında yayımlanan raporda 2. yüzyılda öğretmende olması gereken nitelikler söyle sıralanmıştır: Eleştirel düşünme, dijital teknolojiyi kullanma, mevcut bilginin yönetimi, araştırmaya dayalı problem çözme, yenilik ve yaratıcılık,takım çalışması, farklı dil ve kültürlerde iletişim, küresel standartlarda kalite bilinci, demokratik zihniyet ve davranış, çevre bilinci ve doğayı koruma becerisi, sağlıklı yaşam bilinci ve becerisi. Bu özette de görüldüğü gibi, eğitimin temel bileşeni olan öğretmenden beklenen yetkinlikler her geçen yüzyılda katlanarak artış göstermektedir. Günümüzde bu yetkinlikler en üst seviyeye çıkmış küreselleşen dünyanın gereksinimleriyle yetkinliklerin daha da artacağı görülmektedir.bu beklenen yetkinliklerin öğretmenlerimize hızla ve daha fazla kazandırılması kurumların öğrenen okul kültürüne sahip olması, öğretmenlerimizin de yenilikleri yakından izleyerek dahil olması ile mümkündür. Kaynakça : 1) Binbaşıoğlu Cavit,Eğitim Düşüncesi Tarihi ) TÜSİAD Raporu. Okulda Üniversite Türkiye de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi.aralık 2013 Fahri CÜREBAL Genel Müd.Yrd. 5

6 Anaokulu Tuzla Anaokulu Ataşehir Anaokulu Dragos Anaokulu Yabancı Diller Uygulamalı Dersler 6

7 Anaokulu Tuzla Anaokulu 3-4 Yaş Bulut Sınıfı: Bulut Sınıfı, oyun hareket etkinliğinde ayakkabılarımızı karışık bir şekilde halının üzerine koyarak birbiriyle eşleştirdik. Daha sonra eşleştirdiğimiz ayakkabıların hangi arkadaşımıza ait olduğunu tahmin etme oyunuyla bulmaya çalıştık. Bulut Sınıfı, IBPYP Sorgulama Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü temasına ait Arılar ünitemizde, arıların yaşam döngüsü ve nasıl bal yaptıkları hakkında görselleri inceleyerek bilgi paylaşımında bulunduk. Ardından Arı Kovanı, Çiçekler ve Arılar adlı proje çalışmamızı tamamlayarak sınıfımızın girişinde sergiledik. 4-5 Yaş Ay Sınıfı: IBPYP Farklı Ülkerdeki Yaşam Tarzları ile ilgili sohbet ettik daha sonrasında farklı ülkelerdeki çocuklar hakkındaki duygu ve düşüncelerimizi yaptığımız uçurtmalara notlar yazarak etkinliğimizi tamamladık. IBPYP Su ve Yaşam ünitesi ile ilgili fen ve doğa etkinliği olarak kağıdın suyu emmesi deneyini gerçekleştirdik 7

8 Anaokulu 5-6 Yaş Güneş A Sınıfı: Güneş A Sınıfı, Okuma Yazma Hazırlık Çalışmasında sınıfımızda bulunan sekseğin üstündeki seslerin üzerinden parmağımızla geçerek seslerin yazılış yönlerini tekrar ettik. Müzik eşliğinde dans ederek istediğimiz sesin üzerine zıpladık ve ses çıkarma çalışmaları yaptık. Güneş A Sınıfı, IBPYP Sorgulama Çalışması Zaman ve Mekândaki Yerimiz disiplinler üstü temasına ait Evler ünitesinde, evin bölümlerinden oluşan iki katlı ev tasarlayarak Yaşadığımız evler zamana, iklime ve içinde bulunduğu kültüre göre farklılık gösterir. ana fikrini sorguladık. 5-6 Yaş Güneş B Sınıfı: Güneş B Sınıfı, Gems konumuz olan su döngüsü çalışmamızda iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje çalışmasıyla başladık. Sınıfımızdaki farklı materyalleri kullanarak objeleri artırma ve eksiltme çalışmaları yaparak arkadaşlarımıza sunum yaptık. Sonrasında suyun tüm canlılar için öneminin farkındalığına vararak çalışmamızı gerçekleştirdik. 8

9 Anaokulu Ataşehir Anaokulu 3-4 Yaş Gökkuşağı Sınıfı: Gökkuşağı Sınıfı, IBPYP Sorgulama Ünitesi Çiftlikte Neler Oluyor? ünitesinde Fen ve Doğa çalışması olarak çiftlik hayvanlarını öğrendik. Bu hayvanlardan kuzu ve ördeği yakından tanıyarak onları okulumuzun bahçesinde besledik. Gökkuşağı Sınıfı, okulumuzun bahçesindeki çiçekleri inceledikten sonra Bir çiçeğin büyümesinde nelere ihtiyaç vardır? sorusuna cevap bulmak için bilgi paylaşımında bulunduk. Ardından karton ve pipet kullanarak sınıfımızda çiçek etkinliğimizi tamamlayarak keyifli vakit geçirdik. 4-5 Yaş Ay Sınıfı: Ay sınıfı, IBPYP Disiplinler üstü teması Su ve Yaşam ünitesi Fen ve Matematik etkinliğinde, Doğada bulunan canlıları keşfedip nelere ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Kuru toprakla ıslak toprak arasındaki farkları gözlemledik ve hep birlikte su damlası olup elimizdeki su kovaları ile kuru toprağa hayat verdik. Ay Sınıfı, Fen ve Matematik etkinliğinde artık materyaller kullanarak sayı eşleştirme oyunu hazırladık ve sayılara göre çubuklarımızı kutuların içine yerleştirerek öğrendiğimiz sayıları tekrar ettik. 9

10 Anaokulu 5-6 Yaş Güneş Sınıfı: IBPYP Sorgulama Çalışması Zaman ve Mekândaki Yerimiz Disiplinler üstü temasına ait Evler ünitesinde, Ön Değerlendirme çalışması olarak Barınak nedir? sorusuna cevap bulmak için konulu resim çalışması yaptık. Güneş Sınıfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Okan Koleji Alaşehir Anaokulunda coşkuyla kutladık. 6 yaş öğrencilerimiz önce ailelerine 23 Nisan adlı şiirlerini okudular. Ardından Dünya Çocukları adlı rondlarını sundular. Dragos Anaokulu 3-4 Yaş Bulut Sınıfı ; Bulut Sınıfı, GEMS Arılar teması ile arıların dünyasını keşfe çıktık. Küçük motor kaslarını desteklemek için öğretmenler rehberliğinde öğrenciler kalıpları birleştirerek kendi arılarını yaptılar. Çalışmayı tamamlarken grup ile birlikte hareket etme bilincini kazandık. 4-5 Yaş Bulut Sınıfı: IB PYP Sorgulama Ünite Çalışması Gezegeni Paylaşmak Disiplinler Üstü Teması doğrultusunda Su ve Yaşam ünitesini işledik. Suyun üç halini gözlemledikten sonra resim çalışması yaparak öğrendiklerimizin pekişmesini sağladık. 10

11 Anaokulu Suyun yararları ve hayatımızdaki yeri hakkında sohbet edip araştırma yaptıktan sonra okulumuz çalışanlarını konu ile ilgili bilgilendirdik. Ünite boyunca yapılan çalışmaların sonunda Suyun yaşamımızda önemli bir kaynak olduğunu öğrenerek bu konuda özenli ve duyarlı davranmaya başladık. 5-6 Yaş Güneş Sınıfı: Güneş Sınıfı, labirent oyununda zar atarak başlangıç çizgisinden itibaren kum saatindeki süre dolana kadar verilen yönergeyi tamamlama çalışmaları yaptık. Matematik etkinliğini de oyunun içerisine entegre ederek arttırma eksiltme, örüntü, adım ve ipe boncuk dizme çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdik. IB PYP Sorgulama Çalışması Gezegeni Paylaşmak disiplinler üstü teması doğrultusunda Hayvanlar ünitesini işledik. İnsanların çevreyi kullanma biçimi hayvanların yaşantılarını etkiler. ana fikrini sorgulayarak hayvan hakları ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptık ve hayvan hakları ile ilgili hazırladığımız sunumları okulumuzda bulunan diğer arkadaşlarımıza sunma fırsatı bulduk Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün çocuklara armağanı, dünyadaki ilk çocuk bayramı ve TBMM nin açıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Dragos Anaokulumuzda velilerimizin de katılımıyla coşku ile kutladık. 11

12 Anaokulu Yabancı Diller TUZLA ANAOKULU Yurt dışındaki ortak proje yaptığımız okuldaki arkadaşlarımızdan gelen zarfı görünce çok sevindik. Heyecanla açıp, birbirimiz ile paylaştık. Öğrencilerimizin değişik bakış açısı kazanmaları açısından farklı kültürlere ait kutlamalarla ilgili görselleri inceleyerek konuyla ilgili etkinliğimizi tamamladık. İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. IBPYP Sorgulama Çalışması Zaman ve Mekandaki Yerimiz Disiplinler üstü temasına ait Barınaklar ünitesinde çocuklarla birlikte artık materyallerden üç boyutlu ev yaptık. 12

13 Anaokulu Anneler gününde annemızı ne kadar çok sevdiğimizi göstermek için hazırladığımız etkinliğimizi annelerimıze götürmek için sabırsızlandık. GÜNEŞ B SINIFI IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında çiftlik hayvanları ile ilgili bir aktivite yaptık. Öğrencilerimiz kendi çiftliklerini oluşturup hayvan resimleri yapıştırdılar. Çifliklerini artık malzemeler kullanarak süslediler. Aktivitemizin ardından çiftlik hayvanları ve özellikleri ile ilgili sohbet ettik. IBPYP sorgulama ünitesi Barınaklar ve Evler kapsamında üç boyutlu evlerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz evlerinin odalarını istedikleri şekilde dekore ettiler. Her öğrenci oluşturduğu evin bölümlerini, odalarda hangi eşyaların olduğunu ve bu odalarda neler yaptıklarını anlattılar. Food ünitemiz kapsamında öğrencilerimizle alışveriş arabası yaptık. Öğrencilerimiz listelerinden seçtikleri yiyecekleri boyayıp alışveriş arabasına yerleştirdiler. Aktivite sonrası öğrencilerimiz yiyecekleri isimlendirdiler ve bu yiyecekleri günün hangi saatinde yediklerini anlattılar. 13

14 Anaokulu Green party (yeşil partisi) etkinliğimizde çok eğlendik. Dans edip oyunlar oynadıktan sonra karton tabaklardan kurbağa yaptık. Öğrencilerimiz etkinliğimize severek katıldılar. I Wish I Had a Monster kitabımızı okuduk. Kitabımızdaki İncy Wincy Spider şarkımızı söyledikten sonra örümcek şapkalarımızı hazırladık. AY SINIFI İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi ve yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi ve yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. 14

15 Anaokulu BULUT SINIFI İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi ve yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. Şekilleri öğrenmek, onlara dokunmak öğrencilerimiz için hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Hayvanlar konusunu işlerken origamiden köpek yaptık. Hepimiz köpeğimize bir isim koyup onu tanıttık. Meslekler konusunu işlerken hepimiz istediğimiz mesleğin maskesini yapıp taktık. Arkadaşlarımıza bu mesleklerdeki insanların nasıl davrandıklarını canlandırdık. 15

16 Anaokulu 3,4,5: Ailemiz konusunu işlerken altı yüzünde de aile fertlerimizin olduğu zarlar yaptık. Sonra bu zarlarımızı atıp gelen kişinin İspanyolcasını doğru söyleyebilme oyunu oynadık. Meslekler konusunu işlerken mesleklere ait eşyaları bulmaya çalıştığımız tombala oyununu oynadık. Meslekleri öğrenirken sessiz sinema oynadık ve kağıttan meslekler maskeleri hazırladık. Daha sonra Rusça konuşarak seçtiğimiz mesleğin canlandırmasını yaptık. Hayvan isimlerini öğrenirken küp şeklinde hayvanlar yaptık ve sözcükleri öğreten interaktif etkinlikler yaptık. 16

17 Anaokulu Uygulamalı Dersler BEDEN EĞİTİMİ Tüm yaş grubu öğrencilerimize yüzme dersi ve okul öncesi spor programlarını dönüşümlü olarak işlemekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunma ve onları ilkokul düzeyine hazırlamaktayız. GÖRSEL SANATLAR DERSİ Görsel sanatlar dersi olarak anaokulu öğrencilerimizle hem özel gün ve haftalara ait çalışmalar yaptık hem de yılsonu sergimiz için çalışmalarımızı tamamladık. Bu yıl okulumuzla paylaşılacak olan sergimizin konusu olan sevgi ve barış temalı çalışmalar yapan miniklerimiz, gerek resim çalışmaları gerekse üç boyutlu çalışmalar ortaya çıkararak abi ve ablalarına örnek teşkil edecek bir sergi oluşturdular.öğrencilerimiz motor becerilerini geliştirici çalışmaların yanı sıra, renk, çizgi doku gibi konuları öğrenerek çalışmalar oluşturdular. Portre çizimi, soyut dokular, kil çalışmaları, imgesel resim gibi farklı konuları içeren ders etkinliklerimizde miniklerimiz resim yapmanın tekniklerini de uygulamış oldular. 17

18 İlkokulu Sınıflar 2. Sınıflar 3. Sınıflar 4. Sınıflar Yabancı Diller Sayısal Bölüm Uygulamalı Dersler

19 İlkokulu 1.Sınıflar Büyük bir coşkuyla hazırlandığımız gösterimiz ile Oyun İçinde Oyun ile performanslarımızı sergileyerek her alanda geliştiğimizi gösterdik. Eylül ayında başladığımız yolculuğumuzda1.sınıflar olarak bir yıl içinde öğrendiğimiz bilgileri Portfolyo sunumumuz ile ailelerimize sunduk. Artık 2.sınıfa hazır olduğumuzu gösterdik. Yazar ve şair Haydar Ergülen ile Nar Alfabesi kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kitabı birlikte okuyarak kitaplar hakkında yazarımıza sorular sorma fırsatı bulduk. 19

20 İlkokulu 2.Sınıflar 2.sınıf öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan seçtikleri örnekleri ailelerine sunarken hep birlikte keyifli vakit geçirdiler. 2.sınıf öğrencilerimizle Kendimizi Düzenleme Biçimimiz teması altında Pilot Cenk Bey ile söyleşi yaptık. Öğrenciler ulaşım sistemleri ve sistemin parçaları hakkında merak ettikleri soruları sordular. 3.Sınıflar 3. sınıf öğrencilerimizle Dünyanın İşleyişi teması altında Şişli Bilim Merkezi ne gezi düzenledik. Öğrenciler buluşların ve bilimsel gelişmelerin hayatımıza etkilerini gözlemleyerek sorularına yanıt bulurken aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirdiler. 20

21 İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz Kendimizi İfade Etme Yollarımız teması altında Şiirle Yolculuk ünitemizde yazar-şair Simla Sunay ile keyifli bir söyleşi yaptılar. Yapılan söyleşinin ardından verilen görsellere uygun kendi şiirlerini yazarak bir atölye çalışması yaptılar. 4.Sınıflar 4-A sınıfı öğrencileri yaptıkları projelerini sundular. Okula bir basketbol sahası tasarlayıp sunumunu yaptılar. 4-A sınıfı öğrencileri değerler etkinliği yaptılar. Adalet ile ilgili duygularını resimle, hikayeyle anlatıp sunumunu yaptılar. 21

22 İlkokul Yabancı Diller 1.SINIFLAR Öğrencilerimiz MY BODY ünitesi doğrultusunda öğrendikleri giysileri grup çalışması olarak renklendirdiler ve istedikleri gibi dekore ettiler. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları giysileri sınıf içindeki iplere mandallarla asıp sınıfta gruplarıyla sunumlar yaptılar. Panomuzu okulumuzdaki en sevdiğimiz özellikleri minik mısır tanelerine yazıp süsledik. Sonucunda eğlenerek hem renkli hem de çok anlamlı bir pano oluşturduk. PYP ünitesi dâhilinde öğrencilerimiz dünyayı paylaştığımız diğer canlıların dünyaya adaptasyon süreçlerini ve doğal ortamlarını daha iyi öğrenebilmeleri için bir poster düzenledik. Ders içinde ve dışında öğrencilerimiz poster üzerinde canlılar ve doğal ortamlarını eşleştirebilme şansı buldular. 20 Mart ta kutladığımız Aç Tırtıl Günü nde (The Very Hungry Caterpillar Day) öğrencilerimizle kitabın yazarından hikâyeyi dinleyip Aç Tırtıl la ilgili kes yapıştır aktiviteleri yapıp üzerine sohbet ettik. Ders sonunda Aç Tırtıl çerçevemizle bir hatıra fotoğrafı çektik. 22

23 İlkokulu Öğrencilerimiz MY FAMILY ünitesi için kendi çerçevelerini tasarladılar. Bu çerçevelere aile resimlerini ekleyip çok keyifli ve eğlenceli sunumlara imza attılar. Our Favorite Toys Students brought there favorite toys to class.they shared there toys with others in class and told what there toy can do (It can fly,it can talk,it can walk,it can bounce).they used the phrase My favorite toy is my in completed sentences. 2.SINIFLAR E-TWNINNING PROJEMİZ MAGICAL PUPPETS Öğrencilerimizin harfleri heceleyerek kelimeleri doğru telaffuz etmesini destekleyebilmek amacıyla, 2.sınıflarımızda yurt dışında da birçok okulda uygulanan ve rekabetle geçen, heyecanlı bir etkinlik olan Spelling Bee etkinliğimizi okulumuz Konferans salonunda gerçekleştirdik. 2 etaptan oluşan yarışmada, öğrencilerimiz 1.etapta resim altında yazılı olan ke- 2013/2014 Eğitim Öğretim yılı Ocak ayında, koordinatör okul olarak başvurusunu yapmış olduğumuz uluslararası e-twinning projemiz Magical puppets Ulusal ajans tarafından onaylandı. Proje kapsamında 2.sınıf öğrencilerimiz, farklı materyaller kullanarak kendi kuklalarını yaptılar ve bu kuklaları kullanarak karşılıklı diyaloglar oluşturdular.bu esnada çekilen görsel ve vidyolar Litvanya, Polonya da bulunan proje ortağı okul öğrencileri ile paylaşıldı. Öğrencilerimiz, böyle bir projede yer almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorlar. SPELLING BEE ETKİNLİĞİMİZ 23

24 İlkokulu limeleri hecelerken 2.etapta sadece resimlere bakarak doğru kelimeyi de kendileri bulup hecelediler. Spelling Bee yarışmasında öğrencilerimiz 2 grup halinde hem eğlendiler hem de yarışmanın heyecanını yaşadılar.yarışmaya katılan her öğrencimiz katılım sertifikası almaya hak kazanırken kazanan grup öğrencilerimiz de kırtasiye eşyaları ile ödüllendirildiler. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı kutluyoruz. DRAMA STORY-TELLING ETKİNLİKLERİMİZ İngilizce derslerimizi zevkli hale getiren, öğrencilerimizin öğrendikleri dili kullanmalarına fırsat veren en önemli etkinliklerimizin başında drama ve hikaye anlatımları gelmektedir. The Cake Machine adlı hikaye kitabımızı okuduktan sonra öğrencilerimiz gruplar halinde hikayeyi dramatize ettiler, daha sonra da hikayenin sevdikleri bölümlerini resmederek, projelendirdiler. POSTER ÇALIŞMAMIZ Gezegeni Paylaşmak teması bağlamında uyguladığımız Çevre Kirliliği IBPYP ünitemiz etkinlikleri altında Öğrencilerimiz çevreye karşı duyarlılıklarını ifade eden posterler hazırlayarak koridorlarda çalışmalarını sergilediler. HEALTHY PLATE PROJEMİZ Food Ünitemizde, sağlıklı sağlıksız yiyecekler üzerinde çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz kendileri için sağlıklı yiyeceklerden oluşan tabaklar hazırladılar. 24

25 İlkokulu 3.SINIF The Very Hungry Caterpillar Günü nü eğlenceli etkinliklerle kutladık. Tüm dünyada öğrencilerin hikaye okuma ve farklı eğlenceli etkinliklerle kutladığı bu günde bizlerde yaptığımız çalışmalarla zevkli zamanlar geçirdik. PYP programı kapsamında Emergency Bag çalışması yaptık. Acil durumları yapılması gerekenler ve yanımızda olması gerekenler hakkında sohbet ettik. Word Box ile kelime çalışmaları yaptık. Her birimiz kendimize ait bir kelime kutusu dekore ettik. Yıl boyunca öğrendiğimiz kelimeleri bu kutuda biriktirdik ve kelime tekrarı oyunları oynadık. Duygularımızı ifade etmeyi öğrendik. Farklı duyguları ifade eden resimleri kestik. Daha sonra defterlerimize yapıştırdık. Ve yeni öğrendiğimiz kelimeleri resimleri ile eşleştirdik. My Emotions Book etkinliğimizi yaptık. Bu etkinlikte bir kitapçık oluşturduk. Kendimizi zaman zaman nasıl hissettiğimizi anlatan cümleler kurduk ve resimleri çizdik. Daha sonra arkadaşlarımıza kitapçığımızla sunumlar yaptık. 25

26 İlkokulu PYP konusu kapsamında Fortune Teller oyunumuz için büyük tuzluklar yaptık ve çöplerin doğada kayboluş zamanlarıyla ilgili bilgiler verdik. Böylelikle doğaya zarar vermemek adına geri dönüşümün önemini kavramış olduk. Hayatta en değerli varlığımız olan annelerimiz için kartlar hazırladık. Minik ellerimizle içine sevgimizi katarak rengarenk çiçeklerle süslediğimiz kartlarımızı annelerimize hediye ettik. Locating things in my room using Prepositions Students drew pictures of there rooms.they used prepositions like in,on,under,behind,above,infront to describe location of furniture in the room.exp:there is a pillow on my bed,there are books on my desk/ table,there is a ball under my bed,my coat is in my wardrobe.our major focus was to manage to describe where certain things where in the room. Thinking Hats Etkinliği 4.IBPYP Sorgulama ünitemiz duygu ve düşüncelerimizi ifade etmede kullandığımız farklı iletişim yolları kapsamında 4.sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Thinking hats adlı etkinliği gerçekleştirdiler.bu sayede, hem İngilizcelerini pratik edebilme hem de duygu-düşüncelerini ifade etmede başvurabilecekleri farklı yöntemlerin olduğuna dikkat çekmiş oldular. 26

27 İlkokulu DOES IT FLOAT OR SINK? DENEYİMİZ Madde teması ile bağlantılı olarak hangi cisimlerin suda batıp hangilerinin su üstünde yüzdüğünü görerek öğrendik. Maddenin özelliklerini inceledik ve fotoğrafladık. Dünya Üzerindeki Kutlamalar. 4.Sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Dünya üzerindeki Kutlamalar adlı 3.IBPYP Ünitesi kapsamında farklı ülkelerdeki kutlamalar hakkında araştırmalar yaptılar. Bu araştırmaları sonucunda, kendi ülkelerindeki kutlamaların diğer ülkelerdeki kutlamalardan farklılık ve benzerliklerini tartışma fırsatı buldular.daha sonra, Chinese New Year kutlamasında o ülkede sembol haline gelen Lantern etkinliğini yaptılar. YOUNG REPORTERS SÖYLEŞİMİZ Spor, müzik, televizyon programları ve bilgisayar oyunları gibi değişik temalardan oluşan sorularımızı hazırladık ve okuldaki yöneticilerimizle bu konular üzerine İngilizce söyleşi yaptık. WORD BOX Yeni öğrendiğimiz kelimeleri sınıf içi etkinliklerde, grup oyunlarında etkin kullanabilmek için Word Boxlarımızı hazırladık. İstediğimiz gibi süsledik. Kelime öğrenmek artık daha zevkli. 27

28 İlkokulu GRUP ÇALIŞMALARIMIZ Grup çalışmaları yaparak hem eğlendik hem öğrendik, İngilizceyi etkin kullanarak birbirimize sorular sorduğumuz anket çalışması çok keyifli oldu. THE VERY HUNGRY CATERPILLAR DAY The very hungry caterpillar gününü kutladık. Hikayeyi tekrardan okuduk ve kendi tırtılımızı çizdik. ENGLISH CLUB ETKİNLİKLERİMİZ İngilizce Kulübünde No David isimli hikayeyi izledik ve dinledik. Öğrencilerimiz hikayeyi çok sevdiler. Hikayeyi izledikten sonra David in evindeki kuralları konuştuk. Hikayeden sonra öğrencilerimiz gruplar halinde David in olumsuz davranışlarını çizdiler ve diğer gruplardaki arkadaşlarına anlattılar. Öğrencilerimiz karton kutulardan evin odalarını oluşturdular. Her grup bir odayı dekore etti. Daha sonra odaları bir araya getirerek büyük bir ev oluşturdular ve bu ev ile ilgili sohbet ettiler. 28

29 İlkokulu Yaz mevsimi yaklaştığı için öğrencilerimizle renkli yelpazeler hazırladık. Öğrencilerimiz renkli kağıtlara resimler çizip süsledikten sonra yelpazelerini oluşturdular. COOKING IS FUN Yemekhanemizde cooking etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz ellerindeki malzemelerle sandviç yüzler hazırladılar. Öğrencilerimiz bu aktiviteden büyük keyif aldılar. Öğrencilerimizle İngilizce odamızın kapısını süsledik. Öğrencilerimiz hazırladıkları kuş ve baykuş resimlerini ağacımıza yapıştırdılar. 1.SINIFLAR BAHAR ŞENLİĞİMİZ 1.sınıf öğrencilerimiz Bahar Şenliği gösterisinde sergiledikleri İngilizce gösterilerde büyük alkış topladı. İngilizce şarkıların yanı sıra 1-A sınıfı öğrencilerimiz dünya ülkeleri çocuklarını canlandırdıkları gösterilerinde huzur, arış içinde tertemiz bir dünyada yaşayabilmek için biz büyüklere İngilizce mesajlar verirken,1-b sınıfı öğrencilerimiz de Okan Talent Show adlı eğlenceli espirili gösterilerini sergilediler. 29

30 İlkokul 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bayramımızı; Çince, İspanyolca, Rusça, Fransızca ve İngilizce şarkılar söyleyerek coşkuyla kutladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ın bahçe kutlamasında Ülkeler Coğrafyası kapsamında İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İspanya ya özgü obje ve etkinliklerden oluşan masalar hazırladık. Masalarda öğretmenlerimiz o ülke ve dilin kültürünü tanıtarak, öğrencilerimiz ile eğlenceli aktiviteler yaptılar. 2.YABANCI DİLLER İSPANYOLCA 1.Sınıflar 1.sınıflarla günler konusunu işlerken haftalık yemek çizelgemizi yaptık. Her gün için yemek istediğimiz yemeğin resmini o günün tabağına çizdik. Sunumlar yaptık. 1.sınıflarla vahşi ve tropikal hayvanlar konusunu işlerken bu hayvanların resimlerini boyayıp, kesip kendi ormanımızı yaptık. 30

31 İlkokul 2.Sınıflar 2.sınıf öğrencilerimiz ile Vücudumuz konusunu işlerken bir arkadaşımızın vücudunun kalıbını çıkardık ve kendi yaptığımız yüzümüz ve vücudumuzdaki bölümlerin resmini ekleyerek komik bir çocuk resmi çıkardık. 2.sınıflarla aylar konusunu işlerken İspanyolcası söylenen ayları en hızlı bulmaca oyunu oynadık. Sonra hepimiz kendi doğduğumuz ayın kartını alıp üzerine doğum günlerimizi yazdık. 4. Sınıflar 4.sınıflarla renkler konusunu işlerken renkli helikopterler yaptık. Onları rengarenk boyadık ve yüksekten atıp aşağı doğru dönerken renklerin oluşturduğu görüntüyü izledik. FRANSIZCA Mevsimlerin isimlerini öğrendik. Mevsimlerle ilgili boyama yaptık, boyadığımız mevsim resimlerini kartonlara yapıştırdık, mevsimlerle ilgili temaların resimlerini uygun mevsimlerin etrafına yapıştırdık. Yaptığımız çalışmaları Fransızca sınıfımızın koridorunda sergiledik. 31

32 İlkokul 2.dönem, öğrendiğimiz bilgileri yazma çalışmalarına başladık. İşitsel ve görsel olarak bildiğimiz kelimeleri ve konuları yazarak pekiştirdik Kimlik Kartımızı oluşturduk. Kişiyi tanıtan Benim adım.. / Yaşım.. ve tasvir eden bilgileri bir araya getirerek Benim mavi gözlerim var / Benim uzun ve sarı saçlarım var. gibi cümleler oluşturduk ve yazdık. Ay ve Mevsim isimlerini tekrar ettik. Birisinin Doğum günü tarihinin Fransızca nasıl söylendiğini öğrendikten sonra ders kitabımızda yer alan Bir kişinin Doğum günü tarihini sorup yazma aktivitesini birbirimize sorarak öğrendik ve not aldık. Bir araya gelerek yazdığımız doğum günleri tarihlerini karşılaştırdık, kimin doğru kimin yanlış yazdığını tespit ettik ve yanlış olanları düzelttik. 3.Sınıflar Derslerimizde, konularımızı işledik,alıştırmalar çözdük, ödevlerimizi kontrol ettik ve sınavlarımızı uyguladık. Yorgun düştüğümüz bu çalışmaların sonrasında kendimizi ödüllendirerek Fransızca filmler izleyerek öğrendiğimiz 2. yabancı dilin güncel hayatta nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalıştık. 32

33 İlkokul 4.Sınıflar Ders kitabımızdaki alıştırmalarda, Televizyonda izlediğimiz Yayın Türleri ni (Film dizi haber belgesel - yarışma - gerçek şovlar) belirledik; daha sonra tahtada şema çizerek bu yayınları gösterdik. RUSÇA 1.Sınıflar Hayvan isimlerini öğrenirken en sevdiğimiz Smeshariki çizgi filminin kahramanları olan hayvan maskelerini hazırladık. 5 duyu organlarımızın isimlerini öğrenirken Yüzümüz etkinliğimizi yaptık. 2.Sınıflar Hava durumu hakkında öğrenirken hazırladığımız hava küpü ile oyunlar oynadık. 33

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ ARILAR OKULDA! REHBERLİK Oryantasyon haftasında anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak:

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ ANAOKULU SINIF ETKİNLİKLERİ MERKÜR Fen ve Doğa Etkinliği dersinde büyüteçlerle bire bir gözlem yaparak etkinliği tamamladılar.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Bu ay mevsimler temamızı işledik. Dört mevsime ait sunumumuzu izleyerek çeşitli paylaşımlarda bulunduk. Kıyafet

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KELEBEKLER SINIFI EKİM AYI BÜLTENİMİZ

KELEBEKLER SINIFI EKİM AYI BÜLTENİMİZ KELEBEKLER SINIFI EKİM AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ DEMOKRASİ DUVARI YÜZME ETKİNLİĞİMİZ SİNEMA GÜNÜMÜZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ EKİM

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velilerimiz, Bu hafta kütüphane etkinlikleri kapsamında karikatürist Turgut Yüksel i konuk ettik. Karikatür atölyesi öğrencilerimizi çok mutlu etti.

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kapılarını ilk kez açtığı gün olan 23 Nisan ı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 11 Şubat-22 Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İLKOKUL BÜLTENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED İSTANBUL KOLEJİ

İLKOKUL BÜLTENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED İSTANBUL KOLEJİ İLKOKUL BÜLTENİ İLKOKUL BÜLTENİ İL Yıl: 7 Hafta:16 Sayı :15 Bülten Tarihi: 23 Aralık 2016 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED İSTANBUL KOLEJİ İLKOKUL BÜLTENİ Aralık ayı ara tatilimiz 23 Aralık 2016 Cuma

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ (10 ŞUBAT MART 2014)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ (10 ŞUBAT MART 2014) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ (10 ŞUBAT 2014 21 MART 2014) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 10 Şubat 2014-21 Mart 2014 tarihleri arasındaki dördüncü temamıza ait

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik, açıdan birbirini izleyen

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; 2016 yılının kasım ayını da yoğun bir gündemle geride bıraktık. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. ( 02 Mayıs- 17 Haziran 2016 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. ( 02 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ ( 02 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

Gezegeni Paylaşmak. Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı. kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar. ve sorumluluklar hakkında sorgulama;

Gezegeni Paylaşmak. Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı. kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar. ve sorumluluklar hakkında sorgulama; 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (2 Mayıs 2016 17 Haziran 2016) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velilerimiz, Bu hafta kütüphane etkinlikleri kapsamında karikatürist Turgut Yüksel i konuk ettik. Karikatür atölyesi öğrencilerimizi çok mutlu etti.

Detaylı

Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz,

Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz, Değerli Velilerimiz, Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz, Bu hafta, Dünya Çocuk Hakları gününü ve Öğretmenler Gününü kutladık. Bu günlerin anlam ve önemi için farklı etkinlikler yaptık.

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU NİSAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU NİSAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU NİSAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Nisan ayına Tohumlar teması ile giriş yaptık. Birçok bitkinin tohumunu inceledik. Tohumunu yediğimiz bitkileri öğrendik.

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (18 Ocak-11 Mart 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (18 Ocak-11 Mart 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (18 Ocak-11 Mart 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kapılarını ilk kez açtığı gün olan 23 Nisan ı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (14 Mart- 22 Nisan 2016 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (14 Mart- 22 Nisan 2016 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (14 Mart- 22 Nisan 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 9 Mayıs 2014)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 9 Mayıs 2014) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 24 Mart 2014 9 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki beşinci temamıza

Detaylı

/pirireisokullari MAYIS 2017 MİNİK RESSAMLAR SİHİRLİ BOYA

/pirireisokullari MAYIS 2017 MİNİK RESSAMLAR SİHİRLİ BOYA MAYIS 2017 MİNİK RESSAMLAR SİHİRLİ BOYA 3 yaş sınıfı öğrencilerimiz mum tekniği ile sihirli boya yaparak çiçek oluşturdular. Devamı.. 3 yaş sınıfı öğrencilerimiz bu ay ressam Van Gogh u tanıdılar ve ayçiçeği

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; Mayıs ve Haziran aylarında planlanan konuları işldik ve belirlenen etkinlikleri gerçekleştirdik.

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ BRANŞ DERSLERİMİZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ SINIFIMIZDAKİ

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ATAM SENİ ÖZLÜYORUZ. BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 2014-2015 DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Okan Koleji İlkokulu olarak; bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Sanat, spor, sosyal etkinlikler ve akademik,açıdan birbirini izleyen birçok çalışma yaptık.

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ NİSAN 2015

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ NİSAN 2015 Sevgili Velimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada hiçbir ülkede bulunmayan iki farklı unsuru bir araya getiren milli bayramdır. Bu bayram bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti nin temellerinin

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. VELİ BÜLTENİ REHBERLİK Öğrencilerimizin bireysel ve akademik özelliklerini tanımaya yönelik uygulama ve gözlemler

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Nisan ayında iki yazarımızı Sayın Almıla Aydın ve Sayın Aytül Akal ı okulumuza davet ettik. Yazarlarımız

Detaylı

EYLÜL AYI BÜLTENİMİZ

EYLÜL AYI BÜLTENİMİZ EYLÜL AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ORYANTASYON ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇE ETKİNLİKLERİMİZ SINIF ETKİNLİKLERİMİZ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ BRANŞ DERSLERİMİZ MATEMATİK ETKİNLİKLERİMİZ FEN

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (18 Ocak-11 Mart 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2012-2013 KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ SPOR ANNELER GÜNÜ TRAFİK HAFTASI SÜT-DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI İLKBAHAR 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Spor nedir? Çeşitli spor dallarını

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Mayıs ayında Duyularımla Hissediyorum, Haziran ayında Açık Hava Oyunları temalarımızı işledik.elif Öğreniyor

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık.

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. ANA SINIFI C AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT Aralık 2016 Çocuklar ne ister afişini hazırladık ve çok mutlu olduk. Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. Atatürk çalışmamızı yuvarlama tekniğini kullanarak tamamladık.

Detaylı

BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

BÜLTENİMİZDE NELER VAR? EKİM AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ DEMOKRASİ SEÇİMİMİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMAMIZ

Detaylı

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR EKOSİSTEM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR EKOSİSTEM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR EKOSİSTEM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ Tema: Gezegeni Paylaşma Ana Fikir: Dünyadaki tüm canlılar, karmaşık ve hassas ekosistemlerde, etkileşim halinde yaşarlar. Ünite:

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik, açıdan birbirini izleyen birçok çalışma

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı