HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİRAN 2014 / 11. Sayı"

Transkript

1 HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1

2 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir Anaokulu 52 Uygulamalı Dersler 10 Dragos Anaokulu 55 Okan Koleji Lisesi 12 Yabancı Diller 56 Yabancı Diller 17 Uygulamalı Dersler 57 Sözel Bölüm 18 Okan Koleji İlkokulu 63 Sayısal Bölüm Sınıflar 67 Uygulamalı Dersler Sınıflar 68 Kütüphane Sınıflar 72 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Sınıflar 77 Mezuniyet Töreni 22 Yabancı Diller 40 Sayısal Bölüm 41 Uygulamalı Dersler 2

3 Öğretmen-ce Paylaşımlar 3

4 Öğretmen-ce Paylaşımlar İlk Çağlardan 21. Yüzyıla Öğretmenden Beklenen Yetkinlikler İlk çağlardan günümüze ekonomik kalkınma, toplumsal düzen, kültür üretimi ve paylaşımı, yenileşme ve çağın değişen ihtiyaçlarının karşılanması, barış ve mutlu bir dünyanın kurulması beklentileri daima eğitimle ilgili olmuştur. Yaşanan her sorun'un çözümü, insanın ve insanlığın kapasitesini yükseltme ihtiyacının karşılanması eğitimin görevi olmuştur. Hiç kuşkusuz ki eğitim denince akla daima öncelikle öğretmen gelmektedir. Ağ toplumu olarak tanımlanan günümüzün bilişim çağında diğer meslekler gibi, "Öğretmeninin rolü nasıl ve ne yönde değişiyor, öğrenme araçları ve ortamları değiştikçe öğretmenden beklentiler azalıyor mu?" gibi tartışmalar güncelliğini korumaya devam etmektedir. Bu yazımda, ilk çağlardan günümüze kadar öğretmen anlayışı ve öğretmenin nitelikleri üzerinde duracağım. İlk çağlarda öğretmene Tanrı nın oğlu gözüyle bakılmaktaydı. Çocuğa sevgi göstermeli, yumuşak huylu ve sabırlı öğretmen niteliği kabul görmekte ve savunulmaktadır. Eski Yunan'da eğitim ve öğretmen nitelikleri dönemin filozoflarının kişilik özelliklerinde somutlaşmıştır. Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar buna örnektir. Bunlardan Sokrates tarihte gelmiş geçmiş öğretmenler içinde öğrencilerine ve insanlığa kişiliğiyle örnek olan en büyük eğitimci olmuştur. Onun yaşamı öğretmen anlayışı bakımından başlı başına bir örnektir. Öğrencilerine karşı sonsuz bir sevgi, çıkar gözetmeden öğretme aşkı, sözleriyle davranışları arasındaki tutarlılık her türlü değerlendirmenin üstündedir. Sokrates e göre öğretmen "Bilgiden çok öğretim sanatına sahip olmalı, çocuklara kendini sevdirmelidir ve kuvvetiyle ona etki yapmalıdır." Romalılar zamanında öğretmene özellikle dilbilgisi ve edebiyat öğretmenleriyle filozof ve hatiplere çok saygı gösterilirdi. Eğiticinin ödevi insanın ruhuna işleyen yumuşak ifadelerle huzur verici etkilerde bulunmak, öğütleriyle gençliği yaşama yöneltmek ve onları kötülüklerden uzaklaştırarak erdemli yapmaktır. Öğretmen bu işi yaparken bireyin karakter özelliklerini göz önüne almalıdır. Çocuklara karakterlerindeki ayrımlara uygun olarak ayrı işlemler yapılmalıdır. Öğretmenler her şeyden önce öğrencilerine iyi örnek olmalı, öğrencilerinin yeteneklerini ve derecesini saptamalıdır. İyi bir eğitici ve öğretmenden, çocuklara bir baba kalbi ve sevgisiyle bakması, çocukların bireysel ayrımlarının farkındalığının bilinmesi beklenmiştir. Ortaçağda öğretmenlerden bütün öğrencilere aynı dikkat ve özeni göstererek onları eğitmeli ve haksever olmalıdır. İbni Sina ya göre de öğretmen zeki, dindar, karakter geliştirilmesinden anlayan, yanına kolayca yaklaşılabilen, fakat çocuklarla çok sıkı fıkı olmayan bir kimse olmalıdır. Gazali'ye göre ise öğretmen bütün öğrencilerini kendi çocukları gibi görmelidir. Öğüt vermeli ve kötü davranışları görülen öğrencileri uyarmalıdır. 15 ve 16. yüzyıl geçiş dönemi olarak nitelendirilmektedir. Çocuğun yeti ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak yöntemlere önem verilmesi beklenmiş, katı disiplin yöntemlerinin yerine daha hoşgörülü yöntemlere yöneli olmuştur. Kilise okulları yanında kentlere özgü belediye okulları çoğalmış buralarda laik öğretim ve eğitim verilmeye başlanmıştır. 17. yüzyılda öğretmenden beklenen nitelikleri J.Locke şöyle sırlamıştır: Öğretmenler bilgili, iradeli ve karakter sahibi çocuk ruhlu kimseler olmalı; oynayarak öğretebilmenin gerekliliğinden vazgeçilmemelidir. 18. yüzyılda J. J. Rousseau: Öğretmenler, her şeyden önce gerçekçi olunuz. Sinsiliği, gösterişi bir tarafa atıp erdemli ve iyi olunuz. Örnek davranışlarla çocukların kalplerine giriniz. Akılcılık, bilgi ve sevgiden gücünü almalısınız. diyerek erdeme, akla, model olmaya ve sevgiye önem vermiştir. 19.Yüzyılda Eğitim Bu yüzyılda öğretmenin nitelikleri konusunda açık görüş ileri süren Fröbel olmuştur. Ona göre öğretmen çocuk psikolojisine uygun hareket etmelidir. Çocuğa ilgi ve sevgi gösterilebilmeli; öğretmenin, 4

5 Öğretmen-ce Paylaşımlar çocuğu iş, meşguliyet ve oyun içinde tanıyarak eğitmesi beklenmiştir. 20. yüzyılda öğretmen öğrencilerini iyi tanıyarak ilgi ve gereksinmelerini öğrenir; gerekli önlemleri alır. Öğretmenin öğrenciye yaklaşımı da demokratik bir biçim ve ortam içinde olmaktadır. Sevgi, anlayış, sabır, hakseverlik ön planda yer almaktadır. 21.Yüzyıl Becerileri TÜSİAD tarafından 2013 yılında yayımlanan raporda 2. yüzyılda öğretmende olması gereken nitelikler söyle sıralanmıştır: Eleştirel düşünme, dijital teknolojiyi kullanma, mevcut bilginin yönetimi, araştırmaya dayalı problem çözme, yenilik ve yaratıcılık,takım çalışması, farklı dil ve kültürlerde iletişim, küresel standartlarda kalite bilinci, demokratik zihniyet ve davranış, çevre bilinci ve doğayı koruma becerisi, sağlıklı yaşam bilinci ve becerisi. Bu özette de görüldüğü gibi, eğitimin temel bileşeni olan öğretmenden beklenen yetkinlikler her geçen yüzyılda katlanarak artış göstermektedir. Günümüzde bu yetkinlikler en üst seviyeye çıkmış küreselleşen dünyanın gereksinimleriyle yetkinliklerin daha da artacağı görülmektedir.bu beklenen yetkinliklerin öğretmenlerimize hızla ve daha fazla kazandırılması kurumların öğrenen okul kültürüne sahip olması, öğretmenlerimizin de yenilikleri yakından izleyerek dahil olması ile mümkündür. Kaynakça : 1) Binbaşıoğlu Cavit,Eğitim Düşüncesi Tarihi ) TÜSİAD Raporu. Okulda Üniversite Türkiye de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi.aralık 2013 Fahri CÜREBAL Genel Müd.Yrd. 5

6 Anaokulu Tuzla Anaokulu Ataşehir Anaokulu Dragos Anaokulu Yabancı Diller Uygulamalı Dersler 6

7 Anaokulu Tuzla Anaokulu 3-4 Yaş Bulut Sınıfı: Bulut Sınıfı, oyun hareket etkinliğinde ayakkabılarımızı karışık bir şekilde halının üzerine koyarak birbiriyle eşleştirdik. Daha sonra eşleştirdiğimiz ayakkabıların hangi arkadaşımıza ait olduğunu tahmin etme oyunuyla bulmaya çalıştık. Bulut Sınıfı, IBPYP Sorgulama Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü temasına ait Arılar ünitemizde, arıların yaşam döngüsü ve nasıl bal yaptıkları hakkında görselleri inceleyerek bilgi paylaşımında bulunduk. Ardından Arı Kovanı, Çiçekler ve Arılar adlı proje çalışmamızı tamamlayarak sınıfımızın girişinde sergiledik. 4-5 Yaş Ay Sınıfı: IBPYP Farklı Ülkerdeki Yaşam Tarzları ile ilgili sohbet ettik daha sonrasında farklı ülkelerdeki çocuklar hakkındaki duygu ve düşüncelerimizi yaptığımız uçurtmalara notlar yazarak etkinliğimizi tamamladık. IBPYP Su ve Yaşam ünitesi ile ilgili fen ve doğa etkinliği olarak kağıdın suyu emmesi deneyini gerçekleştirdik 7

8 Anaokulu 5-6 Yaş Güneş A Sınıfı: Güneş A Sınıfı, Okuma Yazma Hazırlık Çalışmasında sınıfımızda bulunan sekseğin üstündeki seslerin üzerinden parmağımızla geçerek seslerin yazılış yönlerini tekrar ettik. Müzik eşliğinde dans ederek istediğimiz sesin üzerine zıpladık ve ses çıkarma çalışmaları yaptık. Güneş A Sınıfı, IBPYP Sorgulama Çalışması Zaman ve Mekândaki Yerimiz disiplinler üstü temasına ait Evler ünitesinde, evin bölümlerinden oluşan iki katlı ev tasarlayarak Yaşadığımız evler zamana, iklime ve içinde bulunduğu kültüre göre farklılık gösterir. ana fikrini sorguladık. 5-6 Yaş Güneş B Sınıfı: Güneş B Sınıfı, Gems konumuz olan su döngüsü çalışmamızda iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje çalışmasıyla başladık. Sınıfımızdaki farklı materyalleri kullanarak objeleri artırma ve eksiltme çalışmaları yaparak arkadaşlarımıza sunum yaptık. Sonrasında suyun tüm canlılar için öneminin farkındalığına vararak çalışmamızı gerçekleştirdik. 8

9 Anaokulu Ataşehir Anaokulu 3-4 Yaş Gökkuşağı Sınıfı: Gökkuşağı Sınıfı, IBPYP Sorgulama Ünitesi Çiftlikte Neler Oluyor? ünitesinde Fen ve Doğa çalışması olarak çiftlik hayvanlarını öğrendik. Bu hayvanlardan kuzu ve ördeği yakından tanıyarak onları okulumuzun bahçesinde besledik. Gökkuşağı Sınıfı, okulumuzun bahçesindeki çiçekleri inceledikten sonra Bir çiçeğin büyümesinde nelere ihtiyaç vardır? sorusuna cevap bulmak için bilgi paylaşımında bulunduk. Ardından karton ve pipet kullanarak sınıfımızda çiçek etkinliğimizi tamamlayarak keyifli vakit geçirdik. 4-5 Yaş Ay Sınıfı: Ay sınıfı, IBPYP Disiplinler üstü teması Su ve Yaşam ünitesi Fen ve Matematik etkinliğinde, Doğada bulunan canlıları keşfedip nelere ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Kuru toprakla ıslak toprak arasındaki farkları gözlemledik ve hep birlikte su damlası olup elimizdeki su kovaları ile kuru toprağa hayat verdik. Ay Sınıfı, Fen ve Matematik etkinliğinde artık materyaller kullanarak sayı eşleştirme oyunu hazırladık ve sayılara göre çubuklarımızı kutuların içine yerleştirerek öğrendiğimiz sayıları tekrar ettik. 9

10 Anaokulu 5-6 Yaş Güneş Sınıfı: IBPYP Sorgulama Çalışması Zaman ve Mekândaki Yerimiz Disiplinler üstü temasına ait Evler ünitesinde, Ön Değerlendirme çalışması olarak Barınak nedir? sorusuna cevap bulmak için konulu resim çalışması yaptık. Güneş Sınıfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Okan Koleji Alaşehir Anaokulunda coşkuyla kutladık. 6 yaş öğrencilerimiz önce ailelerine 23 Nisan adlı şiirlerini okudular. Ardından Dünya Çocukları adlı rondlarını sundular. Dragos Anaokulu 3-4 Yaş Bulut Sınıfı ; Bulut Sınıfı, GEMS Arılar teması ile arıların dünyasını keşfe çıktık. Küçük motor kaslarını desteklemek için öğretmenler rehberliğinde öğrenciler kalıpları birleştirerek kendi arılarını yaptılar. Çalışmayı tamamlarken grup ile birlikte hareket etme bilincini kazandık. 4-5 Yaş Bulut Sınıfı: IB PYP Sorgulama Ünite Çalışması Gezegeni Paylaşmak Disiplinler Üstü Teması doğrultusunda Su ve Yaşam ünitesini işledik. Suyun üç halini gözlemledikten sonra resim çalışması yaparak öğrendiklerimizin pekişmesini sağladık. 10

11 Anaokulu Suyun yararları ve hayatımızdaki yeri hakkında sohbet edip araştırma yaptıktan sonra okulumuz çalışanlarını konu ile ilgili bilgilendirdik. Ünite boyunca yapılan çalışmaların sonunda Suyun yaşamımızda önemli bir kaynak olduğunu öğrenerek bu konuda özenli ve duyarlı davranmaya başladık. 5-6 Yaş Güneş Sınıfı: Güneş Sınıfı, labirent oyununda zar atarak başlangıç çizgisinden itibaren kum saatindeki süre dolana kadar verilen yönergeyi tamamlama çalışmaları yaptık. Matematik etkinliğini de oyunun içerisine entegre ederek arttırma eksiltme, örüntü, adım ve ipe boncuk dizme çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdik. IB PYP Sorgulama Çalışması Gezegeni Paylaşmak disiplinler üstü teması doğrultusunda Hayvanlar ünitesini işledik. İnsanların çevreyi kullanma biçimi hayvanların yaşantılarını etkiler. ana fikrini sorgulayarak hayvan hakları ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptık ve hayvan hakları ile ilgili hazırladığımız sunumları okulumuzda bulunan diğer arkadaşlarımıza sunma fırsatı bulduk Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün çocuklara armağanı, dünyadaki ilk çocuk bayramı ve TBMM nin açıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Dragos Anaokulumuzda velilerimizin de katılımıyla coşku ile kutladık. 11

12 Anaokulu Yabancı Diller TUZLA ANAOKULU Yurt dışındaki ortak proje yaptığımız okuldaki arkadaşlarımızdan gelen zarfı görünce çok sevindik. Heyecanla açıp, birbirimiz ile paylaştık. Öğrencilerimizin değişik bakış açısı kazanmaları açısından farklı kültürlere ait kutlamalarla ilgili görselleri inceleyerek konuyla ilgili etkinliğimizi tamamladık. İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. IBPYP Sorgulama Çalışması Zaman ve Mekandaki Yerimiz Disiplinler üstü temasına ait Barınaklar ünitesinde çocuklarla birlikte artık materyallerden üç boyutlu ev yaptık. 12

13 Anaokulu Anneler gününde annemızı ne kadar çok sevdiğimizi göstermek için hazırladığımız etkinliğimizi annelerimıze götürmek için sabırsızlandık. GÜNEŞ B SINIFI IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında çiftlik hayvanları ile ilgili bir aktivite yaptık. Öğrencilerimiz kendi çiftliklerini oluşturup hayvan resimleri yapıştırdılar. Çifliklerini artık malzemeler kullanarak süslediler. Aktivitemizin ardından çiftlik hayvanları ve özellikleri ile ilgili sohbet ettik. IBPYP sorgulama ünitesi Barınaklar ve Evler kapsamında üç boyutlu evlerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz evlerinin odalarını istedikleri şekilde dekore ettiler. Her öğrenci oluşturduğu evin bölümlerini, odalarda hangi eşyaların olduğunu ve bu odalarda neler yaptıklarını anlattılar. Food ünitemiz kapsamında öğrencilerimizle alışveriş arabası yaptık. Öğrencilerimiz listelerinden seçtikleri yiyecekleri boyayıp alışveriş arabasına yerleştirdiler. Aktivite sonrası öğrencilerimiz yiyecekleri isimlendirdiler ve bu yiyecekleri günün hangi saatinde yediklerini anlattılar. 13

14 Anaokulu Green party (yeşil partisi) etkinliğimizde çok eğlendik. Dans edip oyunlar oynadıktan sonra karton tabaklardan kurbağa yaptık. Öğrencilerimiz etkinliğimize severek katıldılar. I Wish I Had a Monster kitabımızı okuduk. Kitabımızdaki İncy Wincy Spider şarkımızı söyledikten sonra örümcek şapkalarımızı hazırladık. AY SINIFI İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi ve yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi ve yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. 14

15 Anaokulu BULUT SINIFI İkinci dönemimizde Mavi ve Yeşil renk partimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz renkleri eğlenirken hem öğreniyor hem de tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Mavi ve yeşil renk partimizde, öğrencilerimiz parti günü bu renkte kıyafetler giyerek okula gelip aynı renkte etkinlikler yapıp birbirinden eğlenceli oyun ve danslar ile partinin tadını çıkardılar. Şekilleri öğrenmek, onlara dokunmak öğrencilerimiz için hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Hayvanlar konusunu işlerken origamiden köpek yaptık. Hepimiz köpeğimize bir isim koyup onu tanıttık. Meslekler konusunu işlerken hepimiz istediğimiz mesleğin maskesini yapıp taktık. Arkadaşlarımıza bu mesleklerdeki insanların nasıl davrandıklarını canlandırdık. 15

16 Anaokulu 3,4,5: Ailemiz konusunu işlerken altı yüzünde de aile fertlerimizin olduğu zarlar yaptık. Sonra bu zarlarımızı atıp gelen kişinin İspanyolcasını doğru söyleyebilme oyunu oynadık. Meslekler konusunu işlerken mesleklere ait eşyaları bulmaya çalıştığımız tombala oyununu oynadık. Meslekleri öğrenirken sessiz sinema oynadık ve kağıttan meslekler maskeleri hazırladık. Daha sonra Rusça konuşarak seçtiğimiz mesleğin canlandırmasını yaptık. Hayvan isimlerini öğrenirken küp şeklinde hayvanlar yaptık ve sözcükleri öğreten interaktif etkinlikler yaptık. 16

17 Anaokulu Uygulamalı Dersler BEDEN EĞİTİMİ Tüm yaş grubu öğrencilerimize yüzme dersi ve okul öncesi spor programlarını dönüşümlü olarak işlemekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunma ve onları ilkokul düzeyine hazırlamaktayız. GÖRSEL SANATLAR DERSİ Görsel sanatlar dersi olarak anaokulu öğrencilerimizle hem özel gün ve haftalara ait çalışmalar yaptık hem de yılsonu sergimiz için çalışmalarımızı tamamladık. Bu yıl okulumuzla paylaşılacak olan sergimizin konusu olan sevgi ve barış temalı çalışmalar yapan miniklerimiz, gerek resim çalışmaları gerekse üç boyutlu çalışmalar ortaya çıkararak abi ve ablalarına örnek teşkil edecek bir sergi oluşturdular.öğrencilerimiz motor becerilerini geliştirici çalışmaların yanı sıra, renk, çizgi doku gibi konuları öğrenerek çalışmalar oluşturdular. Portre çizimi, soyut dokular, kil çalışmaları, imgesel resim gibi farklı konuları içeren ders etkinliklerimizde miniklerimiz resim yapmanın tekniklerini de uygulamış oldular. 17

18 İlkokulu Sınıflar 2. Sınıflar 3. Sınıflar 4. Sınıflar Yabancı Diller Sayısal Bölüm Uygulamalı Dersler

19 İlkokulu 1.Sınıflar Büyük bir coşkuyla hazırlandığımız gösterimiz ile Oyun İçinde Oyun ile performanslarımızı sergileyerek her alanda geliştiğimizi gösterdik. Eylül ayında başladığımız yolculuğumuzda1.sınıflar olarak bir yıl içinde öğrendiğimiz bilgileri Portfolyo sunumumuz ile ailelerimize sunduk. Artık 2.sınıfa hazır olduğumuzu gösterdik. Yazar ve şair Haydar Ergülen ile Nar Alfabesi kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kitabı birlikte okuyarak kitaplar hakkında yazarımıza sorular sorma fırsatı bulduk. 19

20 İlkokulu 2.Sınıflar 2.sınıf öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan seçtikleri örnekleri ailelerine sunarken hep birlikte keyifli vakit geçirdiler. 2.sınıf öğrencilerimizle Kendimizi Düzenleme Biçimimiz teması altında Pilot Cenk Bey ile söyleşi yaptık. Öğrenciler ulaşım sistemleri ve sistemin parçaları hakkında merak ettikleri soruları sordular. 3.Sınıflar 3. sınıf öğrencilerimizle Dünyanın İşleyişi teması altında Şişli Bilim Merkezi ne gezi düzenledik. Öğrenciler buluşların ve bilimsel gelişmelerin hayatımıza etkilerini gözlemleyerek sorularına yanıt bulurken aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirdiler. 20

21 İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz Kendimizi İfade Etme Yollarımız teması altında Şiirle Yolculuk ünitemizde yazar-şair Simla Sunay ile keyifli bir söyleşi yaptılar. Yapılan söyleşinin ardından verilen görsellere uygun kendi şiirlerini yazarak bir atölye çalışması yaptılar. 4.Sınıflar 4-A sınıfı öğrencileri yaptıkları projelerini sundular. Okula bir basketbol sahası tasarlayıp sunumunu yaptılar. 4-A sınıfı öğrencileri değerler etkinliği yaptılar. Adalet ile ilgili duygularını resimle, hikayeyle anlatıp sunumunu yaptılar. 21

22 İlkokul Yabancı Diller 1.SINIFLAR Öğrencilerimiz MY BODY ünitesi doğrultusunda öğrendikleri giysileri grup çalışması olarak renklendirdiler ve istedikleri gibi dekore ettiler. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları giysileri sınıf içindeki iplere mandallarla asıp sınıfta gruplarıyla sunumlar yaptılar. Panomuzu okulumuzdaki en sevdiğimiz özellikleri minik mısır tanelerine yazıp süsledik. Sonucunda eğlenerek hem renkli hem de çok anlamlı bir pano oluşturduk. PYP ünitesi dâhilinde öğrencilerimiz dünyayı paylaştığımız diğer canlıların dünyaya adaptasyon süreçlerini ve doğal ortamlarını daha iyi öğrenebilmeleri için bir poster düzenledik. Ders içinde ve dışında öğrencilerimiz poster üzerinde canlılar ve doğal ortamlarını eşleştirebilme şansı buldular. 20 Mart ta kutladığımız Aç Tırtıl Günü nde (The Very Hungry Caterpillar Day) öğrencilerimizle kitabın yazarından hikâyeyi dinleyip Aç Tırtıl la ilgili kes yapıştır aktiviteleri yapıp üzerine sohbet ettik. Ders sonunda Aç Tırtıl çerçevemizle bir hatıra fotoğrafı çektik. 22

23 İlkokulu Öğrencilerimiz MY FAMILY ünitesi için kendi çerçevelerini tasarladılar. Bu çerçevelere aile resimlerini ekleyip çok keyifli ve eğlenceli sunumlara imza attılar. Our Favorite Toys Students brought there favorite toys to class.they shared there toys with others in class and told what there toy can do (It can fly,it can talk,it can walk,it can bounce).they used the phrase My favorite toy is my in completed sentences. 2.SINIFLAR E-TWNINNING PROJEMİZ MAGICAL PUPPETS Öğrencilerimizin harfleri heceleyerek kelimeleri doğru telaffuz etmesini destekleyebilmek amacıyla, 2.sınıflarımızda yurt dışında da birçok okulda uygulanan ve rekabetle geçen, heyecanlı bir etkinlik olan Spelling Bee etkinliğimizi okulumuz Konferans salonunda gerçekleştirdik. 2 etaptan oluşan yarışmada, öğrencilerimiz 1.etapta resim altında yazılı olan ke- 2013/2014 Eğitim Öğretim yılı Ocak ayında, koordinatör okul olarak başvurusunu yapmış olduğumuz uluslararası e-twinning projemiz Magical puppets Ulusal ajans tarafından onaylandı. Proje kapsamında 2.sınıf öğrencilerimiz, farklı materyaller kullanarak kendi kuklalarını yaptılar ve bu kuklaları kullanarak karşılıklı diyaloglar oluşturdular.bu esnada çekilen görsel ve vidyolar Litvanya, Polonya da bulunan proje ortağı okul öğrencileri ile paylaşıldı. Öğrencilerimiz, böyle bir projede yer almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorlar. SPELLING BEE ETKİNLİĞİMİZ 23

24 İlkokulu limeleri hecelerken 2.etapta sadece resimlere bakarak doğru kelimeyi de kendileri bulup hecelediler. Spelling Bee yarışmasında öğrencilerimiz 2 grup halinde hem eğlendiler hem de yarışmanın heyecanını yaşadılar.yarışmaya katılan her öğrencimiz katılım sertifikası almaya hak kazanırken kazanan grup öğrencilerimiz de kırtasiye eşyaları ile ödüllendirildiler. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı kutluyoruz. DRAMA STORY-TELLING ETKİNLİKLERİMİZ İngilizce derslerimizi zevkli hale getiren, öğrencilerimizin öğrendikleri dili kullanmalarına fırsat veren en önemli etkinliklerimizin başında drama ve hikaye anlatımları gelmektedir. The Cake Machine adlı hikaye kitabımızı okuduktan sonra öğrencilerimiz gruplar halinde hikayeyi dramatize ettiler, daha sonra da hikayenin sevdikleri bölümlerini resmederek, projelendirdiler. POSTER ÇALIŞMAMIZ Gezegeni Paylaşmak teması bağlamında uyguladığımız Çevre Kirliliği IBPYP ünitemiz etkinlikleri altında Öğrencilerimiz çevreye karşı duyarlılıklarını ifade eden posterler hazırlayarak koridorlarda çalışmalarını sergilediler. HEALTHY PLATE PROJEMİZ Food Ünitemizde, sağlıklı sağlıksız yiyecekler üzerinde çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz kendileri için sağlıklı yiyeceklerden oluşan tabaklar hazırladılar. 24

25 İlkokulu 3.SINIF The Very Hungry Caterpillar Günü nü eğlenceli etkinliklerle kutladık. Tüm dünyada öğrencilerin hikaye okuma ve farklı eğlenceli etkinliklerle kutladığı bu günde bizlerde yaptığımız çalışmalarla zevkli zamanlar geçirdik. PYP programı kapsamında Emergency Bag çalışması yaptık. Acil durumları yapılması gerekenler ve yanımızda olması gerekenler hakkında sohbet ettik. Word Box ile kelime çalışmaları yaptık. Her birimiz kendimize ait bir kelime kutusu dekore ettik. Yıl boyunca öğrendiğimiz kelimeleri bu kutuda biriktirdik ve kelime tekrarı oyunları oynadık. Duygularımızı ifade etmeyi öğrendik. Farklı duyguları ifade eden resimleri kestik. Daha sonra defterlerimize yapıştırdık. Ve yeni öğrendiğimiz kelimeleri resimleri ile eşleştirdik. My Emotions Book etkinliğimizi yaptık. Bu etkinlikte bir kitapçık oluşturduk. Kendimizi zaman zaman nasıl hissettiğimizi anlatan cümleler kurduk ve resimleri çizdik. Daha sonra arkadaşlarımıza kitapçığımızla sunumlar yaptık. 25

26 İlkokulu PYP konusu kapsamında Fortune Teller oyunumuz için büyük tuzluklar yaptık ve çöplerin doğada kayboluş zamanlarıyla ilgili bilgiler verdik. Böylelikle doğaya zarar vermemek adına geri dönüşümün önemini kavramış olduk. Hayatta en değerli varlığımız olan annelerimiz için kartlar hazırladık. Minik ellerimizle içine sevgimizi katarak rengarenk çiçeklerle süslediğimiz kartlarımızı annelerimize hediye ettik. Locating things in my room using Prepositions Students drew pictures of there rooms.they used prepositions like in,on,under,behind,above,infront to describe location of furniture in the room.exp:there is a pillow on my bed,there are books on my desk/ table,there is a ball under my bed,my coat is in my wardrobe.our major focus was to manage to describe where certain things where in the room. Thinking Hats Etkinliği 4.IBPYP Sorgulama ünitemiz duygu ve düşüncelerimizi ifade etmede kullandığımız farklı iletişim yolları kapsamında 4.sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Thinking hats adlı etkinliği gerçekleştirdiler.bu sayede, hem İngilizcelerini pratik edebilme hem de duygu-düşüncelerini ifade etmede başvurabilecekleri farklı yöntemlerin olduğuna dikkat çekmiş oldular. 26

27 İlkokulu DOES IT FLOAT OR SINK? DENEYİMİZ Madde teması ile bağlantılı olarak hangi cisimlerin suda batıp hangilerinin su üstünde yüzdüğünü görerek öğrendik. Maddenin özelliklerini inceledik ve fotoğrafladık. Dünya Üzerindeki Kutlamalar. 4.Sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Dünya üzerindeki Kutlamalar adlı 3.IBPYP Ünitesi kapsamında farklı ülkelerdeki kutlamalar hakkında araştırmalar yaptılar. Bu araştırmaları sonucunda, kendi ülkelerindeki kutlamaların diğer ülkelerdeki kutlamalardan farklılık ve benzerliklerini tartışma fırsatı buldular.daha sonra, Chinese New Year kutlamasında o ülkede sembol haline gelen Lantern etkinliğini yaptılar. YOUNG REPORTERS SÖYLEŞİMİZ Spor, müzik, televizyon programları ve bilgisayar oyunları gibi değişik temalardan oluşan sorularımızı hazırladık ve okuldaki yöneticilerimizle bu konular üzerine İngilizce söyleşi yaptık. WORD BOX Yeni öğrendiğimiz kelimeleri sınıf içi etkinliklerde, grup oyunlarında etkin kullanabilmek için Word Boxlarımızı hazırladık. İstediğimiz gibi süsledik. Kelime öğrenmek artık daha zevkli. 27

28 İlkokulu GRUP ÇALIŞMALARIMIZ Grup çalışmaları yaparak hem eğlendik hem öğrendik, İngilizceyi etkin kullanarak birbirimize sorular sorduğumuz anket çalışması çok keyifli oldu. THE VERY HUNGRY CATERPILLAR DAY The very hungry caterpillar gününü kutladık. Hikayeyi tekrardan okuduk ve kendi tırtılımızı çizdik. ENGLISH CLUB ETKİNLİKLERİMİZ İngilizce Kulübünde No David isimli hikayeyi izledik ve dinledik. Öğrencilerimiz hikayeyi çok sevdiler. Hikayeyi izledikten sonra David in evindeki kuralları konuştuk. Hikayeden sonra öğrencilerimiz gruplar halinde David in olumsuz davranışlarını çizdiler ve diğer gruplardaki arkadaşlarına anlattılar. Öğrencilerimiz karton kutulardan evin odalarını oluşturdular. Her grup bir odayı dekore etti. Daha sonra odaları bir araya getirerek büyük bir ev oluşturdular ve bu ev ile ilgili sohbet ettiler. 28

29 İlkokulu Yaz mevsimi yaklaştığı için öğrencilerimizle renkli yelpazeler hazırladık. Öğrencilerimiz renkli kağıtlara resimler çizip süsledikten sonra yelpazelerini oluşturdular. COOKING IS FUN Yemekhanemizde cooking etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz ellerindeki malzemelerle sandviç yüzler hazırladılar. Öğrencilerimiz bu aktiviteden büyük keyif aldılar. Öğrencilerimizle İngilizce odamızın kapısını süsledik. Öğrencilerimiz hazırladıkları kuş ve baykuş resimlerini ağacımıza yapıştırdılar. 1.SINIFLAR BAHAR ŞENLİĞİMİZ 1.sınıf öğrencilerimiz Bahar Şenliği gösterisinde sergiledikleri İngilizce gösterilerde büyük alkış topladı. İngilizce şarkıların yanı sıra 1-A sınıfı öğrencilerimiz dünya ülkeleri çocuklarını canlandırdıkları gösterilerinde huzur, arış içinde tertemiz bir dünyada yaşayabilmek için biz büyüklere İngilizce mesajlar verirken,1-b sınıfı öğrencilerimiz de Okan Talent Show adlı eğlenceli espirili gösterilerini sergilediler. 29

30 İlkokul 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bayramımızı; Çince, İspanyolca, Rusça, Fransızca ve İngilizce şarkılar söyleyerek coşkuyla kutladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ın bahçe kutlamasında Ülkeler Coğrafyası kapsamında İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İspanya ya özgü obje ve etkinliklerden oluşan masalar hazırladık. Masalarda öğretmenlerimiz o ülke ve dilin kültürünü tanıtarak, öğrencilerimiz ile eğlenceli aktiviteler yaptılar. 2.YABANCI DİLLER İSPANYOLCA 1.Sınıflar 1.sınıflarla günler konusunu işlerken haftalık yemek çizelgemizi yaptık. Her gün için yemek istediğimiz yemeğin resmini o günün tabağına çizdik. Sunumlar yaptık. 1.sınıflarla vahşi ve tropikal hayvanlar konusunu işlerken bu hayvanların resimlerini boyayıp, kesip kendi ormanımızı yaptık. 30

31 İlkokul 2.Sınıflar 2.sınıf öğrencilerimiz ile Vücudumuz konusunu işlerken bir arkadaşımızın vücudunun kalıbını çıkardık ve kendi yaptığımız yüzümüz ve vücudumuzdaki bölümlerin resmini ekleyerek komik bir çocuk resmi çıkardık. 2.sınıflarla aylar konusunu işlerken İspanyolcası söylenen ayları en hızlı bulmaca oyunu oynadık. Sonra hepimiz kendi doğduğumuz ayın kartını alıp üzerine doğum günlerimizi yazdık. 4. Sınıflar 4.sınıflarla renkler konusunu işlerken renkli helikopterler yaptık. Onları rengarenk boyadık ve yüksekten atıp aşağı doğru dönerken renklerin oluşturduğu görüntüyü izledik. FRANSIZCA Mevsimlerin isimlerini öğrendik. Mevsimlerle ilgili boyama yaptık, boyadığımız mevsim resimlerini kartonlara yapıştırdık, mevsimlerle ilgili temaların resimlerini uygun mevsimlerin etrafına yapıştırdık. Yaptığımız çalışmaları Fransızca sınıfımızın koridorunda sergiledik. 31

32 İlkokul 2.dönem, öğrendiğimiz bilgileri yazma çalışmalarına başladık. İşitsel ve görsel olarak bildiğimiz kelimeleri ve konuları yazarak pekiştirdik Kimlik Kartımızı oluşturduk. Kişiyi tanıtan Benim adım.. / Yaşım.. ve tasvir eden bilgileri bir araya getirerek Benim mavi gözlerim var / Benim uzun ve sarı saçlarım var. gibi cümleler oluşturduk ve yazdık. Ay ve Mevsim isimlerini tekrar ettik. Birisinin Doğum günü tarihinin Fransızca nasıl söylendiğini öğrendikten sonra ders kitabımızda yer alan Bir kişinin Doğum günü tarihini sorup yazma aktivitesini birbirimize sorarak öğrendik ve not aldık. Bir araya gelerek yazdığımız doğum günleri tarihlerini karşılaştırdık, kimin doğru kimin yanlış yazdığını tespit ettik ve yanlış olanları düzelttik. 3.Sınıflar Derslerimizde, konularımızı işledik,alıştırmalar çözdük, ödevlerimizi kontrol ettik ve sınavlarımızı uyguladık. Yorgun düştüğümüz bu çalışmaların sonrasında kendimizi ödüllendirerek Fransızca filmler izleyerek öğrendiğimiz 2. yabancı dilin güncel hayatta nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalıştık. 32

33 İlkokul 4.Sınıflar Ders kitabımızdaki alıştırmalarda, Televizyonda izlediğimiz Yayın Türleri ni (Film dizi haber belgesel - yarışma - gerçek şovlar) belirledik; daha sonra tahtada şema çizerek bu yayınları gösterdik. RUSÇA 1.Sınıflar Hayvan isimlerini öğrenirken en sevdiğimiz Smeshariki çizgi filminin kahramanları olan hayvan maskelerini hazırladık. 5 duyu organlarımızın isimlerini öğrenirken Yüzümüz etkinliğimizi yaptık. 2.Sınıflar Hava durumu hakkında öğrenirken hazırladığımız hava küpü ile oyunlar oynadık. 33

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014 YAZ 6 100. GÜN KUTLAMALARI OKULA BAŞLAYALI 100 GÜN OLDU TOPLAMA İŞLEMİ YAPIYORUZ MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ SAĞLIKLI BÜYÜYORUM BAHÇEDEN TURUNÇ REÇELİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. YAZ 2014, YIL 3,

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014

AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014 AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1. KURUMSAL 2. ÖĞRETMENLER 3. AÇI AKADEMİK PROGRAM 3.1. OKUL ÖNCESİ # 3.2. İLKOKUL # 3.3. ORTAOKUL # 3.4. LİSE 4. AÇI ÖĞRENİM DENEYİMLERİ 4.1. OKUL ÖNCESİ #

Detaylı

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2 ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI Adına Sahibi : Metin BEKİŞ / GENEL MÜDÜR Yazı İşleri Müdürü : Kürşat KAYA / Nimet ÖZARABACI Tuba BAYKAL / Ahmet AKKAYA Yayın Kurulu

Detaylı

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji Pın@r da Dil SAYI (1) 2013/ 2014 Pekİ NEDİR BU KUR SİSTEMİ DEDİKLERİ? uluslararası standartlar objektif ölçme değerlendirme müfredat programları Türkiye mi Turkey mi? Amerikan kökenli bir kuşun hikayesi

Detaylı

Lara Simay Oğuzhan 10A - Volvo Adventure Afiş Yarışması Birincisi

Lara Simay Oğuzhan 10A - Volvo Adventure Afiş Yarışması Birincisi Lara Simay Oğuzhan 10A - Volvo Adventure Afiş Yarışması Birincisi MERHABA Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni

Detaylı

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları iletişim bülteni ÖZ-DE-BİR SINAVI 8. SINIFLAR BİRİNCİSİ EGE ERDEM TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ ANKARA BÖLGE İKİNCİSİ ARIN TEKİNEL Şubat-Mart 2013 Sayı: 4 SERGIEV POSAD AVRUPA KUPASI ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

MünazaraKulübü. eğitim kurumları. YarıẟmadanYarıẟmaya. Yayın İletiẟim Kulübü. burası

MünazaraKulübü. eğitim kurumları. YarıẟmadanYarıẟmaya. Yayın İletiẟim Kulübü. burası MünazaraKulübü YarıẟmadanYarıẟmaya Yayın İletiẟim Kulübü İletiẟim: okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr Yayın İletiẟim Kulübü Öğretmeni: İlknur Akgün Kulüp Öğrencileri: Büẟra Genç, Burak Sezer

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

iyi örnekler eğitimde konferans 2011

iyi örnekler eğitimde konferans 2011 SABANCI ÜNİVERSİTESİ Karaköy letişim Merkezi Bankalar Caddesi No 2, Kat 5 Karaköy 34420 stanbul T +90 (212) 292 05 42 F +90 (212) 292 02 95 erg.sabanciuniv.edu eğitimde iyi örnekler konferans 2011 e itimde

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

ARALIK 2014 Sayı:10. önemli tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme fırsatı buldular. Londra da Thames Nehri boyunca yürüyüş yapan öğrenciler

ARALIK 2014 Sayı:10. önemli tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme fırsatı buldular. Londra da Thames Nehri boyunca yürüyüş yapan öğrenciler ARALIK 2014 Sayı:10 Okulumuz dil eğitimini desteklemek amacıyla 3-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlediği İngiltere Dil Okulu programı ile öğrenciler yaşayarak ve gezerek dil öğrenme fırsatı buldu.

Detaylı

Edebiyat Dersimiz Konya da

Edebiyat Dersimiz Konya da 3 TEBRIKLER BERKAY! Uluslararası Eğitim için Son Başvuru Tarihi 7 Türkiye ÜÇÜNCÜLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Gelişim Koleji Anadolu ya da Fen Lisesi ne devam edecek öğrencilerimiz için DUYURU!

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı