TÜBĠTAK. 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI Prof. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBĠTAK. 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI 2015. Prof. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR"

Transkript

1 TÜBĠTAK 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI 2015 Prof. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR

2 Bu yarışma, TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından, düzenlenmektedir yılından bu yana her yıl

3 2014 yılında yarışmaya proje başvurusu olmuş, bunlardan 1191 proje 12 Bölge Merkezinde sergilenmiş, Sergiler sonucunda 202 proje Bölge Finalisti olarak seçilmiş ve Ankara da yapılan Final Sergisine katılmışlardır.

4 Yarışma, bölgelerden başlayıp merkezde son bulan bir süreçte tamamlanmaktadır. Bölge merkezi iller: Ankara, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir. 12 Bölge Merkezinin her birinde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

5 Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

6 Proje YarıĢma Süreci

7 YarıĢmanın Amacı Ortaöğretim Öğrencilerini Düşünmeye, Gözlem yapmaya, Merak etmeye, Merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir.

8 YarıĢmanın Ġçeriği Yarışma Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını, Araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini Sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir.

9 YarıĢmanın Temel Ġlkeleri Projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır. Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler. Ancak bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır.

10 Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır? Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler (Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler). Resmi izin gerektiren projeler.

11 YarıĢma Çağrısı Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek, ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı nca her yıl çağrıya çıkılmaktadır.

12 YarıĢma kapsamına giren dallar: Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji Tarih Edebiyat

13 BaĢvuru KoĢulları Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C. de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir Danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Proje danışmanı olması zorunlu değildir. Yarışmaya gönderilecek projelerin, 2015 yılı Proje Yarışmaları Kitapçığı nda bulunan Proje Rehberi ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

14 BaĢvuru KoĢulları Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir.

15 BaĢvuru KoĢulları 2015 yılı Enerji Verimliliği proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilmektedirler.

16 BaĢvuru ĠĢlemi Proje başvuruları: https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Ocak 2015 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

17 BaĢvuru ĠĢlemi İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde bir öğrenci sisteme giriş yapacak ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini de sisteme girecektir. Öğrenci/ler son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Proje özet, plan ve raporunun üzerine kişisel bilgiler yazılmayacaktır.

18 BaĢvuru ĠĢlemi Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Başvuru formu 30 Ocak 2015 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (proje başvuruları TÜBİTAK a gönderilmeyecektir).

19

20

21

22 https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

23

24 BaĢvuruların Değerlendirilmesi 12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu bölge koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, Proje planı, proje özeti ve proje raporu üzerinden değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Puana göre sıralanan projelerden o alan için belirlenen kontenjan kadarı puanları dikkate alınarak bölge sergisine davet edilmektedir.

25 BaĢvuruların Değerlendirilmesi Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınmaktadır.

26 BaĢvuruların Değerlendirilmesi Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilmektedir. Ayrıca bölgede en çok proje başvurusu yapan okula ve en çok projeye danışmanlık yapan öğretmene TÜBİTAK tarafından başarı belgesi verilmektedir. 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara ya davet edilmektedir. Ankara da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilmektedir

27 Temel ve Sosyal Bilimler Proje Planı Araştırma konusunun, hipotezinin veya mühendislik hedefinin açıkça belirtilmesi Veri toplanması ve analizinde kullanılacak yöntemlerin açıkça tanımlanması Projeye temel oluşturan kaynakların yeterliliği Proje Özeti Proje özetinin anlaşılır biçimde yazılması ve projenin amacı, kullanılan yöntem ve işlemler, gözlem, veri veya bulgular ve sonuç bölümlerinin tümünü içermesi Proje Raporu Raporun proje adı, projenin amacı, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar başlıklarının tümünü içermesi Proje başlığının proje içeriğini yansıtması, giriş bölümünde başkalarının yaptığı çalışmaların özetlenmesi ve projeyi diğer araştırmalardan ayıran faktörlerin açıkça belirtilmesi Yöntemin ayrıntılı yazılması ve hipotezi test etmek için uygun olması Ölçülen tüm değişkenlere ait bulguların verilmesi ve ayrıntılı olarak tartışılması Konunun bilimsel/ekonomik/ sosyal yararlılığı Kaynaklar dizisinin rehbere uygun olarak oluşturulması ve rapor içinde kaynaklara atıfta bulunulması

28 Bilgisayar Proje Planı Araştırma konusunun ayrıntılı tanımlanması Projenin gerçekleştirilmesi için kullanılacak yöntemin ayrıntılı olarak açıklanması Yazılım ortamının kullanılacağı yerin belirtilmesi Projeye temel oluşturan kaynakların yeterliliği Projenin plana uygun olarak gerçekleştirilmesi Proje Raporu Raporun proje adı, projenin amacı, durum, yöntem, gerçekleştirme bilgisi, sonuç, irdeleme ve kaynaklar başlıklarının tümünü içermesi Proje başlığının proje içeriğini yansıtması Proje çalışması amacının açık olarak tanımlanması Durum bölümünde ülkemizde ve dünyada konu ile ilgili durumun ne olduğu açıkça belirtilmesi, projenin mevcutlardan farkının ortaya konulması Kullanılan bilimsel yöntemin açıkça ifade edilmesi Kullanılan uygulama dilinin yeterliliği Program yazım kurallarına uygunluğu Yazılım performansının irdelenmesi Araştırma sonucunda amaca ulaşılması Konuyla ilgili önerilerin yazılması Kaynaklar dizisinin rehbere uygun olarak oluşturulması Rapor içinde kaynaklara atıfta bulunulması Projenin sağladığı fayda ve yararlılığı (ekonomik, sosyal, )

29 Matematik Proje Planı Araştırma Probleminin tanımlanması Hipotez geliştirilmesi ve araştırma probleminin incelenmek için uygunluğu Sonuca ulaşmak için kullanılacak yöntemin hipotezi test etmek için gerekli değişkenleri içermesi Hipotezi test etmek için kullanılacak yöntemin ayrıntılı olarak açıklanması Projeye temel oluşturan kaynakların yeterliliği Projenin plana uygun olarak gerçekleştirilmesi Proje Raporu Raporun proje adı, projenin amacı, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar başlıklarının tümünü içermesi Proje başlığının proje içeriğini yansıtması Proje çalışmasının amacının açık olarak tanımlanması Giriş bölümünde başkalarının yaptığı çalışmaların özetlenmesi ve projeyi diğer araştırmalardan ayıran faktörlerin açıkça belirtilmesi Yöntemde izlenen yol, gözlemler ve çalışmanın kapsamı ayrıntılı olarak yazılması Seçilen yöntemin hipotezi test etmek için gerekli değişkenleri içermesi Yöntemin tekrarlanabilir niteliğe sahip olması Bulguların ölçülen tüm değişkenlere ait değerleri içermesi Bulguların ayrıntılı olarak tartışılması Araştırma sonucunda amaca ulaşılması Konuyla ilgili önerilerin yazılması Kaynaklar dizisinin rehbere uygun olarak oluşturulması Rapor içinde kaynaklara atıfta bulunulması

30 2014 Yılı Proje Ödülleri

31 Final YarıĢması Ödülleri: DERECESĠ ÖĞRENCĠ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ BİRİNCİLİK 3.000TL 3.000TL İKİNCİLİK 2.500TL 2.500TL ÜÇÜNCÜLÜK 2.000TL 2.000TL TEŞVİK 1.500TL 1.500TL Sergilenen projelerin genel değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç AraĢtırmacısı Ödülü verilecektir. Bu ödülün miktarı 3.500TL dir.

32 Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanmaktadırlar. (Bkz. YGS Kılavuzu) Yarışmada başarılı bulunan projeler arasından belirlenerek yurtdışında yapılacak proje yarışmalarında derece alan öğrenciler, ek katsayı ve doğrudan yerleştirilme ile TÜBİTAK Lisans Burs Programı ndan yararlanabileceklerdir.

33 Finalistlere Sağlanan Olanaklar Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

34 Uyarı Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamamakta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamamaktadır. Ayrıca bu durum MEB e de bildirilmektedir.

35 Patent Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilmektedir. Bunun için gerekli bilgi adresinden edinilebilir

36 Patent BaĢvurusu Başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluģ ise Patent ya da Faydalı Model BaĢvurusu yapabilirsiniz.

37 Patent BaĢvurusu Bir ürün, hizmet ya da firma unvanınıza ilişkin ad, logo, işaret vb bir tescil talebiniz varsa Marka BaĢvurusu adımlarını takip edebilirsiniz. Bir ürünün dış görünüm özelliklerini korumak istiyorsanız, Endüstriyel Tasarım BaĢvurusu Yapabilirsiniz. Yörenize özgü bir ürüne ilişkin tescil talebiniz varsa Coğrafi ĠĢaret Tescili BaĢvurusu yapabilirsiniz.

38 Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Yıllara Göre Proje Başvuru Grafiği

39 PROJE SAYISI PROJE BAġVURU SAYILARI Ankara Erzurum Eskişehir Isparta İstanbul (Asya) İstanbul (Avrupa) İzmir Kayseri Malatya Mersin Samsun Van ĠL

40 PROJE SAYISI 600 MALATYA BÖLGESĠ YIL

41 PROJE SAYISI MALATYA BÖLGE SERGĠSĠNE KATILAN PROJE SAYISI YIL

42 PROJE SAYISI 250 MALATYA BÖLGESĠ BAġVURULARININ ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI 215 (35) (31) (14) 69 (15) 59 (11) 78 (17) 73 (11) (7) 44 (7) 25 (4) 15 (3) 24 (4) 25 (4) 12 (3) 26 (5) 0 2 (1) ADIYAMAN BİNGÖL DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA MARDİN ŞANLIURFA TUNCELİ ĠL

43 2014 Malatya Bölgesi Projelerin Dallara Göre Dağılımı Proje Dalı Ġlk BaĢvuru Sergiye Çağrılan Bilgisayar 27 5 Biyoloji Fizik Kimya Matematik Coğrafya 48 8 Psikoloji 30 5 Sosyoloji Tarih 50 9 Toplam

44 TÜBĠTAK 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ BÖLGE YARIġMASI TAKVĠMĠ TARĠH 27 Ocak 2015 Online proje son başvuru tarihi 30 Ocak 2015 Proje başvuru formlarının öğrenciler tarafından koordinatörlüğe teslimi 27 Şubat 2015 Sergiye davet edilecek öğrencilerin okul adreslerine belgelerin gönderilmesi (TÜBİTAK tarafından gönderilecektir) 30 Mart 2015 Bölge Sergisi için projelerin hazırlanması ve sergi açılışı 30 Mart-1 Nisan 2015 Bölge Sergisi 2 Nisan 2015 Bölge Ödül Töreni Mayıs 2015 Final Yarışması

45 Sıkça Sorulan Sorular Ortaöğretim Öğrencileri Arası AraĢtırma Projeleri YarıĢmasına nasıl katılabilirim? Proje yarışmasına, okullara gönderilen Proje Yarışması Kitapçığından ya da TÜBİTAK ın WEB sayfasından başvuru belgelerini temin edip, online başvuru yaptıktan sonra, başvuru belgesinin çıktısını Bölge Koordinatörlerine göndererek katılabilirsiniz.

46 Sıkça Sorulan Sorular YarıĢmayla ilgili bilgilere nasıl ulaģabilirim? TÜBİTAK ın WEB sayfasından ulaşabilirsiniz. Kimler baģvurabilir? Yarışmaya, Türkiye ve KKTC den tüm lise ve dengi okul (9., ve 12. sınıf) öğrencileri katılabilir. Proje yarıģmasına birden çok projeyle baģvuru yapılabilir mi? Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir projeyle katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

47 Sıkça Sorulan Sorular BaĢka bir proje yarıģmasına katıldım, aynı projeyle bu yarıģmaya da katılabilir miyim? Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki yıllarda herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler bu yarışmaya katılamaz. YarıĢma sonunda derece alanlara verilen ödül nedir? Bölge yarışmasında derece alanlar sadece para ödülü, Final yarışmasında derece alanlar para ödülü ve ÖSYS ye ilk girdikleri yıl ek katsayı uygulamasından yararlandırılmaktadırlar.

48 Sıkça Sorulan Sorular Proje sergisinde öğrencilere rehberlik yapmak için her okuldan istenen bir öğretmenin öğrencilerin proje danıģmanı olan öğretmeni mi olması gerekiyor? Her okuldan istenen bir rehber öğretmenin, öğrencilerin proje danışmanı olan öğretmeni olması gerekmez, öğrencilerle aynı okuldan olması yeterli. Bölge yarıģmasında katılımcılara sağlanan olanaklar nelerdir? Aynı ilden olan öğrenci ve öğretmenlere çay, kahve, öğlen yemeği Diğer bölge illerinden gelenlere ek olarak konaklama ve yol ücreti verilmektedir.

49 Sıkça Sorulan Sorular Proje yarıģması baģvuru formuna DanıĢman Öğretmeni kısmı doldurulması zorunlu mudur? Bir öğretmenden danışmanlık yardımı alınmamışsa yazılmasına gerek yoktur.

50

51

52

53

54

55

56

57 YarıĢma Bilgilerine EriĢim Proje rehberine Online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

58 TeĢekkür Ederim