psikodrama ve kadın Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "psikodrama ve kadın Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD"

Transkript

1 psikodrama ve kadın Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

2 Açıklama Araştırmacı: BMS (yardımcı araştırmacı) 2

3 Psyche ve Drama Psikodrama Moreno J.L'nun temelini attığı felsefe, kuram, teknikler bütünü Spontan tiyatrodan yararlanarak gerçekleştirilen bir ruhsal geliştirme, tedavi yaklaşımı 3

4 Bireyin, *kendisi ve diğerleriyle sorunlarını ele aldığı, *birlikte çalıştıkları bir grubun önünde tartışmaya sunduğu, *dramatik yöntemle gerçeği incelediği bir yoldur. 4

5 psikodramanın temel araçları Sahne Yönetici/terapist Başoyuncu Yardımcı oyuncular İzleyiciler (grup)

6 sahne fiziksel dünyanın benzeridir düşünülmüş yaşanmış olan ve dünyamızda yer edinenlerin oynandığı yaşam alanıdır çeşitli yönlere hareket olanağı sağlayan mekan

7 Olayın geçtiği yer kurulur, kişi o sahnenin içindedir, kendini mekanı (sembolizmi ) ile kuşatır (sağ beyin yarım küresinin mekansal farkındalığını ve emosyonel belleği uyarır, hatırlama kolaylaşır Öktem Ö. 2004) 7

8 yönetici/terapist grubun tümüyle ilgilenen kişi iyileşmeye, düzelmeye, yeniden öğrenmeye katkıda bulunur yorumlarında, dinleyicilerden (ana baba, çocuklar, arkadaşlar, iş yeri kişileri, komşular..) edindiği bilgilerden yararlanır

9 başoyuncu sorunu sahnede canlandıran kişi kendi hayatını yaşayan kişi

10 yardımcı oyuncular başoyuncu sorunu sergilerken dramatizasyon için gereksinim duyulan kişilerdir Kişinin hayalinde yaşattığı kişilerin yerini tutar

11 İzleyiciler (grup) gerektiğinde destek veren potansiyel güç kendiliğinden gelişen tepkileri (gülme, öfkelenme..) önemli geri bildirimlerdir

12 Kişinin kendini güven içinde hissettiği, Sosyal desteğin varlığının hissedildiği, Kendini açık olarak ortaya koysa bile grubun onun dağılmasına izin vermeyeceği algısı ile geçmişin davet edilmesini kolaylaştıran bir ortamdır. 12

13 temel psikodrama teknikleri Rol değiştirme Eşleme Ayna tekniği Kendi kendine konuşma Diğer

14 rol değiştirme en az iki kişi karşıdakinin rolüne girme yerine geçilen kişi gibi hissetme ve davranma kendine bir başkasının gözü ile bakabilme empati

15 Dış dünya ile ilişkilerin bellek izleri zihinde kayıtlanır Ben in kendi özelliği, öteki ile o sırada hissedilmiş bir duygu ile bellek kaydına dönüştürülerek içselleştirilir İçselleştirilen bu ilişki 2 parçalıdır kendim ve öbürü (Kernberg) 15

16 Rol değiştirmede; içselleştirilen ilişkinin bir parçasından öbür karşılaşma) parçasına geçilir (karşılaşma ötekinin gözü ile bakma, dili ile konuşma=olayı onun iç dünyası ile algılama bastırılmış bellek kayıtlarının su yüzüne çıkması kendi bakış açısında genişleme 16

17 eşleme eşlenen, eşleyenin bir uzantısı gibidir duygu ve düşüncelerini doğru olarak kavrama ve iletme çocuğunun durumunu sezen bir anne gibi, başoyuncunun o andaki durumunu yaşayabilme, sezebilme ısınma sağlar ketlemeyi çözer

18 ayna tekniği yardımcı ego, başoyuncunun rolüne girer ve başoyuncu onu (kendini,olayını), davranışlarını dışarıdan izler kendine dışardan bakabilme, tanıma

19 kendi kendine konuşma başın yana çevrilmesi ile içinden geçenlerin söylenmesi içindeki duygu ve düşüncelerin farkına varma

20 psikodramada neler oluyor? (farklı ifadelerle) 20

21 Oyunlaştırma, olay sahnelenir ve oynamaya başlanır, (olay sol hemisferle anlatılmaz, onun akılcı baskısından kurtulur ve sağ beyin yarımküresi mekanizmalarının harekete geçmesi ile duyguların yolu açılır) olay yeniden yaşanır. Mekanı algılama, beden imajını algılama sağ hemisfer işlevleridir ( Drama gerçeği sağ beynin bilincidir Leutz G.) Alıntı:Öktem Ö

22 Psikodrama gerçekle fantazi arasında bir yerde durur Rollere girmek insanın hem kendisi hem diğerlerinin duygularını çeşitli açılardan görebilme fırsatı sağlar Hareket çağrışımları serbestleştirir Yeni tutum ve davranışların denenmesine olanak sağlar 22

23 Psikodramada hatırlamaya: yoğun şekilde duygular eşlik eder, olayın yaşandığı sıradaki çevre koşulları, duygularla birlikteki ayrıntılarla bilince taşınır (hipokampus ve diğer limbik yapılar sorumlu) Öktem Ö

24 kadınlar. 24

25 Kadınlar duyguları anlama ve empati konusunda daha başarılı Konuşma sırasında sözcüklerden daha çok sözel olmayan işaretlerin farkına varır Kadınlarda duyguların hatırlanması daha fazla Duygu işlemesi farklı, bilişsel gereksinim farklı (emosyonel prozodi ölçümü geniş N400 uyarılmış potansiyel dalgası) (duygusal uyarana amigdala tepkisinin sola lateralizasyonu daha fazla) Eşel E

26 Yakın mesafede aradığı nesneyi daha kolay bulur, dokunma duyuları daha duyarlı (diğerlerine ve eşyaya dokunur, sarılır) Duygusal bellek aktivasyonunda sol amigdala aktive olur (çevresel ayrıntılara yönelik bellek hareketlenir) Eşel E

27 Kadınla gerçekleştirilen psikodrama çalışmalarından birkaç örnek 27

28 Vajinusmus Kayır A Kadın cinsel sorunlarından vajinusmus sonuç: psikodrama etkin kendilerine güven artışı düzelme oranları yüksek %

29 yorum: cinsel aksamaların arka planındaki derin nedenler, psikodramanın spontan ve yaratıcı özgürlüğü içinde daha kolay anlaşılabilir çatışmaların oyunlarla çözümü yumuşak bir geçiş sağlar role girme ve izleme, yaşananları ve yaşam içindeki diğer rolleri daha iyi anlama sağlar kendilerini kavrama, farkındalık artışı kolaylaşır 29

30 bir toplum merkezi çalışması Genç M şiddet gören ve korunmak için kendi bedenine saklanmış, ruhunu kimliğini kendisi dahil kimsenin göremediği kadınların psikodrama yolu ile kendilerini keşfetme, gerçekleştirme amacı 30

31 bulgu ve yorumlar: rol değiştirme ile içlerindeki anne baba ile karşılaşma, farkındalık gelişimi, yaşanan acı veren duygulardan arınma role girme, eşleme ve rol değişimleri ile (baba, koca, oğul olma) ) karşı cinsle barışma (empati), ilişkilerin doyumlu hale gelmesi yolundaki farkındalık artışı rol repertuarının gelişmesi ile dışa dönük sosyal roller alma 31

32 Cinsiyet rolü Karakelle S Bem: erkeksi, kadınsı, iki cinsiyet rolünü benimseyen, hem kadın hem erkek rolünü benimsememiş 32

33 İki cinsiyet rolünü benimseyenler ebeveynleriyle ilişkilerine yönelik algıları yüksek düzeyde olumlu, onlarla sorunlarını paylaşabilme daha fazla bazı bakım ve ilgi davranışları (yavru kedi veya insan yavrusuna ilgi gösterme..) daha çok kaygı ve depresyon görülme sıklığı daha az 33

34 gerek rol oyunlarında gerekse protagonist yaşantılarda kadınların gördüğü baskılar ve adaletsizlik fikri bildirimi sık çalışma sonunda; baskınlık, atılganlık, kendine güven gibi erkeksilik atfı) özelliklerde artış (erkeksilik atfı hayata karşı kendini güçlü hissetmede artış İki cinsiyet rolünü benimsemede artış 34

35 yorum: bu grup dokusu içinde: kendini ifade, kendine güven, haklarını savunabilme, güç sahibi olmayı isteme gibi erkeksi kabul edilen özellikler psikodramatik süreç ile gelişti yüksek benlik değeri ve olumlu sosyal beceriler psikodramatik sürecin genel ruh sağlığını destekleyici işlevi 35

36 Annelik Rolü Torun F cinsellikten arınmış, kadın rolünden ayrılmış kimlik zihinsel ve ruhsal gereksinimlerin bastırılması ve engellenmesi rol tıkanıklığı ve iletişim çatışmaları 36

37 gelme nedenleri çocuklarına faydalı olmak sık yinelenen sözcükler: görev, sorumluluk, müdahalecilik, doğru, yanlış, hata 37

38 bulgular ve sonuç: role girme ve hareket; çağrışımlarında artma sosyal atom çalışmalarıyla; aile bağları ve kendi çocukluklarını gözleme anne rolü dışında terk ettikleri diğer rolleri sorgulama (mesleki, eş, kadınlık ) içgörü ve farkındalık (eşleme ve rol geri bildirimleri ve paylaşımlar etkili) 38

39 toplu değerlendirme 39

40 yüzyılların hediyesi olan kireçlenmiş kadın erkek rolleri, toplumca saptanmış cinsel rol kalıpları, kadın: anne, eş ve ev işlerini yapan kişi 40

41 Grup çalışmalarının sonunda; sistemin kadın için öngördüğü niteliklerin yanında içlerindeki erkeği de tanıyıp erkeğe öngörülen niteliklerden yaşamlarında yararlanma düzeylerinde artış; karşı cinsle ve kendi cinsiyetiyle daha barışık ve memnun, kısaca kendini gerçekleştirme sürecinde ilerlemeye katkı, 41

42 yani: erkeğe öngörülen somut düşünce, kararlılık, hırs, rekabet, kendini koruma, bağımsızlık, özerklik gibi özelliklerle, kadına öngörülen ifade becerileri, duyarlılık, besleyicilik, şefkat, başkalarını koruma ve bağlılık gibi niteliklerin, her iki cinste de yaşam ve ifade bulabilmesi, psikolojik sağlık açısından yararlıdır. 42

43 kaynakça Eşel E. Kadın ve erkek beyninin farklılıkları Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005;15: Öget Öktem Tez Psikodramada Hatırlama Psikodrama Tezi İstanbul 2004 Greenstein ve Greenstein Nörobilim (renkli atlası Nöroanatomi ve nörofizyoloji çev. ed. Bozbuğa M. Nobel Tıp kitabevleri 2004) Beyinve Nöropsikolojisi: Temel ve Klinik bilimler Ed: Karakaş S, İrkeç C, Yüksel N.Çizgi Tıp Yayıevi Ankara Kayır A. Vajinismus tedavisinde grup psikoterapisi ve psikodrama. Psikodrama tezi. İstanbul 1998 Genç M. On dört cesur yürek. Karşıyaka toplum merkezinde bir grup kadınla yapılan psikodramatik grup terapisi uygulaması ve rol kuramına göre incelenmesi. İzmir 2006 Spasojević G ve ark. Asymmetry and sexual dimorphism of the medial frontal gyrus visible surface in humans Vojnosanit Pregl Feb;67(2): Karakelle S. Bir grup kadında kadınlık rollerinin ele alınışı ve yeniden düzenlenmesinde psikodramatik sürecin işlevi. Psikodrama tezi. İstanbul 2009 Torun F. Annelik rolünün psikodrama sürecinde dile gelişi. Psikodrama tezi. İstanbul

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI )

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI ) ÖZEL EKİN KOLEJİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN KOLEJİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL: 2 SAYI: 15 MAYIS - 2003 AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI

Detaylı

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi Başhekim : Prof. Dr. Musa Tosun Birim Şefi : Dr. Latif Alpkan PSİKİYATRİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER AVRASYA DOSYASI 261 GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER Erol GÖKA* The difficulties faced in properly identifying the factors that affect the life in a social group has been

Detaylı

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona...

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona... sayı 5 Önsöz Gecikmiş 5. sayının dosya konusu depresyon. Depresyonla ilgili olarak bu konuda bir kitap da kaleme almış olan Prof. Dr. Hakan Türkçapar la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu konuda İmbat Taşkın,

Detaylı

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir çıkar

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

duyulmaması onda kaygı yaratır.

duyulmaması onda kaygı yaratır. ERGENLE İLETİŞİM Ergenle sağlıklı bir iletişim kurabilmek; ergenlik dönemin özelliklerini çok iyi bilmeyi ve iletişimin inceliklerine hakim olmayı gerektirmektedir. İnsan, doğumu ile ölümü arasında farklı

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

SORUN ÇÖZME BECERİLERİ

SORUN ÇÖZME BECERİLERİ ÖZEL EKİN LİSESİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN LİSESİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI:2 AYIN KONUSU SORUN ÇÖZME BECERİLERİ Demokrasi, bireylerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2875 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1832 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Yazarlar Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU (Ünite 1, 2) Dr. Ercüment ERBAY (Ünite 3) Tülin KUŞGÖZOĞLU

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Erken Çocukluk Döneminde Anne Baba Ayrılığı ve Boşanma 31.12.2009 Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde ilk

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN PSİKOLOJİSİ) ANABİLİM DALI TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Yüksek Lisans

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı