Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)"

Transkript

1 YAPILARIN HIZLI DURUM TESPİTİ İÇİN GELİŞTİRİLEN UZMAN BİLGİSAYAR PROGRAMI DURTES İLE GENEL AMAÇLI SONLU ELEMAN PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Rasim TEMUR Adres: Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak No: Eyüp-İstanbul Telefon : (0212) Telefon(Cep) : (0535) E-posta : Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN (İ.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı Ana bilim dalı) Adres: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Avcılar Kampusu Avcılar-İstanbul Telefon (iş) Direk : (0212) Telefon(Cep) : (0533) Telefon(Cep) : (0542) Bölüm Fax : (0212) E-posta : E-posta : Yukarıda bildiri başlığı sunulan çalışmamızı 15,16,17 Nisan 2004 tarihinde düzenlenecek olan İMO On yedinci Teknik Kongre ve Sergisi ne katılmak üzere görüşlerinize sunuyoruz. Gereğini arz eder, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz. Rasim TEMUR Giriş: Son yıllarda yaşamış olduğumuz deprem felaketleri toplumun bu konunun önemini kavramasını sağlamıştır. Deprem konusu artık ülke gündeminin değişmez bir parçası olmuştur. Olası depremlerin zararlarını en aza indirgemek için çalışmalar devam etmektedir. Yer bilimleri ile ilgili çeşitli bilim dalları depremlerin önceden belirlenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık vermiştir. Diğer taraftan arama-kurtarma alanında büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Bu çalışmalar deprem zararlarının azaltılması için gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Arama-kurtarma çalışmaları deprem sonrası için yapıldığından yıkılan binaların

2 enkazlarının altından daha fazla insanın hayatının kurtarılmasını amaçlar. Depremlerin önceden belirlenmesi de belki can kaybını engelleyebilir ancak yapıların zarar görmesini engelleyemez. Ancak okul hastane ve deprem şartnamesinde belirtilmiş olduğu gibi özellikle önemli binaların deprem sonrasında servis vermesi zorunludur. Depremlerin ve diğer afetlerin zararsız atlatılabilmesi için güvenli yapıların inşaa edilmesi, mevcut yapıların ise durum tespitlerinin yapılması, gerekli olanlarının acilen güçlendirilmesi şarttır. Ancak Türkiye deki mevcut yapı stoğu, yetişmiş eleman sayısı ve kullanılan yöntemler göz önüne alınırsa ülkedeki bütün binaların durum tespiti için çok uzun zaman gerekmektedir. Konunun önemi ve aciliyeti sebebi ile bu sürecin hızlandırılması gerekir. Bunun için yeni analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde çalışmalara başlanmış ve yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Buna göre yetişmiş elemanların binaların durum tespitini hızlı ve en az hata ile yapabilmeleri için bir yardımcı bilgisayar programı geliştirilmiştir. Mevcut çalışmada DURTES adlı uzman bilgisayar programının sonlu eleman yöntemiyle çalışan genel amaçlı bilgisayar programlarıyla entegre çalışması amaçlanmıştır. Ref [13-19] de detayları anlatılmış olan verilerle genel amaçlı bir sonlu eleman programları için üç boyutlu matematiksel model dataları hazırlamak mümkündür. Ref. [13-19] de bahsedilen DURTES programına yapılan ilave modüllerle otomatik olarak matematiksel model hazırlama opsiyonları oluşturulmuştur. Mevcut çalışmada otomatik model hazırlama opsiyonlarının algoritması ve örnekler anlatılmakta, Uzman program DURTES sonuçları ile genel amaçlı sonlu eleman programlarının analiz sonuçları kıyaslanmaktadır. Mevcut yöntemle data yapısı bilinen birçok bilgisayar programına otomatik veri hazırlayabilmek mümkündür. Bu aşamada Ref. [1-4] te görülen bilgisayar programlarına otomatik veri hazırlanabilmektedir. Çalışma Yöntemi: DURTES programına iki tip veri girilmektedir Ref.[13-19]. Bunlardan birincisi program için özel hazırlanmış formlar. Formlarda bina ile ilgili 100 e yakın teknik değerlendirme kriteri vardır. Bu kriterler: Binadaki düzensizlikler, binanın malzeme kalitesi, işçilik kalitesi, yapım kusurları, binanın taşıyıcı sistem özelikleri, zaman bağlı oluşan hasarlar, mevcut donatı durumu vb. bilgilerdir. Formlardaki bilgiler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra DURum TESpit programı bu kriterleri Bayındırlık Bakanlığı nca 1997 yılında hazırlanmış Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esas alarak değerlendirir ve buna göre binaya göreceli bir puan verir.

3 İkinci veri tipi ise binanın röleve bilgisi olarak adlandırılan bilgilerdir. Röleve bilgileri yapının ve taşıyıcı sisteminin geometrisine, yapısal elemanlarına, kesit ve malzeme özelliklerine, vs. ait bilgilerdir. Genel amaçlı bir bilgisayar programı için gerekli olan tüm bilgiler mevcuttur. Söz konusu mevcut verilerden yararlanılarak matematiksel sonlu eleman modeli varsa yapısal hasarları da hesaba katacak şekilde otomatik olarak hazırlanabilmektedir. Modelleme için binadaki çerçeve elemanlarının başlangıç ve bitiş noktalarına hem X hem de Y yönünde akslar tanımlanmaktadır. Çerçeve elemanlarına ait kolonların ve enkesit düzleminde tek toplamda iki koordinata ihtiyaç duyulan yapısal elemanların modellenmesi için X1 ve Y1 olmak üzere iki aks değeri ile X ve Y yönündeki boyut değerleri (veya kesit geometrisi) tanımlanmaktadır. Düşey plak (düzlem gerilme), kabuk, kiriş ve benzeri, en kesit düzleminde iki toplamda dört koordinatla tanımlanabilecek yapısal elemanlar için ise eleman kalınlıklarının yanı sıra iki boyutlu düzlemde başlangıç noktasını tanımlamak için X1, Y1 bitiş noktasını tanımlamak için ise X2, Y2 olmak üzere 4 tane aks değeri belirtilmektedir. Duvarların kalınlıklarının dışındaki ikinci boyutu, DURTES programı başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarından otomatik olarak hesaplar. İsteğe bağlı olarak akslar yerine koordinatlar da girilebilir. Formlardan girilen binanın teknik özelliklerinde bulunan yapının kat yükseklikleri 3 boyutlu modelleme sırasında Z eksenindeki mesafesinde kullanılır. Ref.[2-4] de çok katlı yapıların analizi için 3 boyutlu bir sonlu eleman bilgisayar analiz yöntemi tanıtılmaktadır. Mevcut yöntemle Ref.[2-4] de anlatılan bilgisayar programına da veri hazırlanmaktadır. Herhangi bir sonlu eleman analizinde veri giriş datasının hazırlanması ve kontrol edilmesinde oluşan hataların giderilmesi için çok fazla zamana ihtiyaç vardır. Ayrıntılı bir analiz için uygun bir model hazırlanması istendiği takdirde binlerce düğüm noktası ve yapısal elemanın tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Böyle bir model hazırlanması için büyük bir çaba ve zaman gerekmektedir. Oluşturulan datayı değiştirmek ve/veya güncellemek de çoğunlukla pratik değildir. Bu nedenle özel bir mesh generation alt programının oluşturulması düşünülmüştür. Aynı kat planına sahip çok katlı yapıların veri giriş datası genelde binlerce veri satırından ve bilgisinden oluşmasına rağmen, alt program sayesinde birkaç satırla oluşturulması mümkündür. Gerekli bilgiler tanımladıktan sonra otomatik bilgi oluşturma (mesh generation) opsiyonu çalıştırılmaktadır. Başlangıç-bitiş noktalarının koordinatları eleman ve malzeme özellikleriyle birlikte dikdörtgensel sonlu elemanların köşe noktaları, eleman ve malzeme özellikleriyle birlikte çerçeve elemanlarının başlangıç, bitiş noktaları, yapının sınır şartları ve zemin yapı etkileşimini hesaba katan yay rijitlikleri yanı sıra yapının dış yüklerini içeren ve sonlu eleman programına veri oluşturacak tüm bilgiler

4 otomatik olarak oluşturulmakta ve gerekli dosyalar geliştirilmiş olan opsiyonlarla otomatik olarak hazırlanmaktadır. Mevcut mesh generation opsiyonu kullanılarak oluşturulan matematiksel model yine pratik bir biçimde değiştirilebilir veya geliştirilebilir. Kullanıcı, düğüm noktası sonlu eleman datası gibi genel amaçlı sonlu eleman programlarında gereken ve yaygın olarak kullanılan data biçimi ile çalışmak zorunda değildir. Tüm perde duvar, düşeme plağı gibi yapısal elemanlar tanımlanırken gerek düzlemsel gerekse düzlem dışı etkiler (serbestlikler) hesaba katılmaktadır. Otomatik bilgi oluşturma modülü ve sonlu eleman programının data yapısı Bu modül otomatik bilgi oluşturma için geliştirilmiştir. Genelde detaylı bir sonlu eleman analiz datasını hazırlamak için binlerce düğüm noktası ve yapısal elemanın tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu bilgilerin grafik ortamda tanımlanması mümkün olmakla birlikte konu ile ilgili olarak fazla bir pratiklik getirmemektedir. Böyle bir modeli elle hazırlamak için fazla zamana ve çalışmaya ihtiyaç vardır. Mevcut çalışmada anlatılan otomatik veri oluşturma (mesh generation) opsiyonu söz konusu zamanı ortadan kaldırmakta ve birkaç saniyelik bilgisayar süresine indirgemekte, bunun yanı sıra olası kullanıcı hatalarını minimuma düşürmektedir. Program modülü, DURTES programı için tanımlanmış olan 1. ve 2. tip verileri kullanarak sonlu elemanlar yöntemiyle çalışan programlara data hazırlar. Bu aşamada uzman bilgisayar programı DURTES, sonlu eleman programları ile entegre çalışabilir. Sonlu elemanlar yöntemi bilimsel ortamda doğruya en yakın sonuçları verdiği kabul edilen bir yöntem olduğu için tercih edilmiş ve mevcut çalışmada kesin çözüm yöntemi olarak kullanılmıştır. Program DURTES e girilen röleve bilgilerindeki X, Y akslarını ve Z doğrultusu için de kat yüksekliklerini kullanarak düğüm noktalarının numaralarını ve X, Y, Z koordinatlarını oluşturur. Taşıyıcı elemanlarla ilgili girilen sayısal bilgileri kullanarak çerçeve ve plak elemanlarını, oluşturduğu düğüm noktalarında modeller. 1. tip veriler arasındaki kat ağırlıklarını ve DURTES in hesapladığı deprem yüklerini oluşturduğu dataya değişik yük halleriyle ekler. Bulgular: Hızlı durum tespiti için hazırlanan DURTES programının sonlu eleman programları entegrasyonu ile ülke genelindeki mevcut yapı stoğunun hızlı, ayrıntılı ve doğruya en yakın şekilde analizi mümkün olmaktadır. Her iki opsiyonun da (DURTES yorumu ve Sonlu Eleman analiz sonuçları) çok yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.

5 BAŞLA DURTES.DAT DURTES.O Meshgen Düğüm noktası koordinatları Çerçeve elemanlarının konumları Çerçeve elemanlarının kesit ve malzeme özellikleri Kabuk elemanlarının konumları Kabuk elemanlarının kesit ve malzeme özellikleri Yay elemanlarının konumları Yay katsayıları Yükler ve yük halleri Sap90 & Sap2000 TUNAL Analiz Sonuçları DXF Çıktıları Ekran Görüntüsü BİTİR ŞEKİL 1 - Otomatik Bilgi Oluşturma Modülü Makro Akış Şeması

6 Kaynaklar: [1 ] SAP90, SAP2000 Structural Analysis Program Computers and Structures, Inc. [2 ] Oztorun, N.K., Citipitioglu, E. and Akkas, N. Three-Dimensional Finite Element Analysis of Shear Wall Buildings, Computers & Structures, 68, (1998), 41-55, Edinburgh, UK. [3 ] Oztorun, N.K., Citipitioglu, E. and Akkas, N. Computarized Investigation of the Common Assumptions for the Analysis of Shear Wall Buildings, Proc. Of the International Conference on Computational Methods in Structural and Geotechnical Engineering, V.1, Hong Kong (Dec, 1994). [4 ] Oztorun, N.K., Citipitioglu, E. and Akkas, N. Mesh Generation and Data Structures for the Finite Element Analysis of Shear Wall buildings, Developments in Computational Techniques for the Structural Engineering, Civil-Comp Pres, , Edinburgh, UK. [5 ] Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara [6 ] TS500 Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara [7 ] TS498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri [8 ] Öztorun, N. K., Perde Duvarlı Yüksek Yapıların Bilgisayarla Analizi İçin Üç Boyutlu Bir Yöntem, Gazi Üniversitesi, M.M.F. Dergisi, Cilt:12, Sayı:1-2, Sayfa: , (Aralık 1997), Ankara. [9 ] Öztorun, N. K., Tünel Kalıpla İnşa Edilen Binalarda Döşeme ve Zemin Rijitliğinin Perde Duvarlar Üzerindeki Etkisi, Gazi Üniversitesi, M.M.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:1-2, Sayfa:1-16, (Aralık 1998), Ankara.

7 [10 ] Öztorun N. K., Çıtıpıtıoğlu E. ve Yılmaz Ç., Çok Katlı Betonarme Perdeli Yapıların Bilgisayarla Statik Analizi, I. Ulusal İnşaat & Çevre Sempozyumu, (Eylül, 1994), Salihli. [11 ] Öztorun, N. K., Tünel Kalıpla Yapılan Binaların Bilgisayarla Üç Boyutlu Analizi, X. Ulusal Mekanik Kongresi, (15-19 Eylül 1997), İTÜ, Maslak, İstanbul. [12 ] Öztorun, N. K., Tünel Kalıpla Yapılan Binalarda Döşeme ve Zemin Rijitliğinin Perde Duvarlara Etkisi, X. Ulusal Mekanik Kongresi, (15-19 Eylül 1997), İTÜ, Maslak, İstanbul. [13 ] Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N., Çelik, T., Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bir Yöntem ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Kıyaslanması, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane Atatürk Kültür Merkezi, (23-25 Ekim, 2002). [14 ] Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N., Çelik, T., Bakırköy İlçesi Yapı Stoğunun Deprem Riski Analizi, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane Atatürk Kültür Merkezi, (23-25 Ekim, 2002). [15 ] Gürsoy, G., Yıldızlar, B., Öztorun, N. K., Çelik, T., Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Önerilen Yöntem ile Bakırköy İlçesi Verileri, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK 2003, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İstanbul (17-20 Şubat 2003). [16 ] E. Damcı., B. Yıldızlar, G. Gürsoy, N. K. Öztorun, T. Çelik, Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs 2003, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul.

8 [17 ] B. Yıldızlar, M.G.Gürsoy, N.K. Öztorun, T. Çelik, Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bakırköy İlçesi Örneği İle Önerilen Yöntem, Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2003, Mart 2003, Kocaeli. [18 ] M.K.Keleşoğlu, N.K.Öztorun, S.F.Çinicioğlu, İ.Bozbey, S.Öztoprak, C.Özyazgan, T.Çelik, Deprem Risk Analizi : Bakırköy İlçesi Örneği, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlaması, Küçükçekmece Belediyesi [19 ] M.G.Gürsoy, B. Yıldızlar, N.K. Öztorun, T. Çelik, Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bakırköy İlçesi Örneği İle Önerilen Yöntem, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlaması, Küçükçekmece Belediyesi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi Development of a Web-Based Software For Building Cooling Load Calculations in Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNA BİLGİ MODELLEME DERSİ. DERS YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNA BİLGİ MODELLEME DERSİ. DERS YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNA BİLGİ MODELLEME DERSİ DERS YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU BIM İLE AVİNAL (ERP) SİSTEMİ ENTEGRASYONU HAZIRLAYANLAR Ali SEİFLOO (130867001) Rasime

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 3 : 306-314

Detaylı

Doğal Afetlere Yönelik Bütünleşik Konumsal Veri Tabanı Modelinin Geliştirilmesi

Doğal Afetlere Yönelik Bütünleşik Konumsal Veri Tabanı Modelinin Geliştirilmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2011 (17-26) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 1, 2011 (17-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 417-423

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı