EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI"

Transkript

1 EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarında işin başlangıcında bir proje yönetim yöntemi belirlenmelidir. Proje yönetim yöntemleri büyük ölçüde benzerlik gösterir, hemen hemen her türlü projenin planlanması için kullanılabilir ve daha çok proje planlama aşamasına yöneliktir. Bu yöntemlerle genel olarak proje adımları belirlenir. CBS projelerinde genel anlamda yapılacaklar belirlendikten sonra bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi için proje süresince sırayla nelerin yapılacağı daha ayrıntılı olarak planlanmakta ve bir standarda bağlanmaktadır. Sistemin gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntemler kurulacak sistemin yapısına ve büyüklüğüne bakılarak belirlenir. Başarılı ve beklentileri karşılayan bir sisteme, ancak sistematik adımlar izlenerek ulaşılmaktadır. CBS oluşturulmasında klasik bilgi sistemleri için geliştirilen yöntemler doğrudan değil genişletilerek kullanılmaktadır. Bunun nedenleri arasında CBS nde, geometrik ve öznitelik verilerinin bütünleşik olarak tutulması, özel coğrafi analiz ve görüntüleme işlemleri yapılması, veriler arasında konuma dayalı ilişkiler bulunması ve klasik yöntemlerin çoğunlukla yazılım geliştirmeye yönelik olması sayılabilir. Oysa CBS projelerinde çoğunlukla ticari olarak satılan paket programlar kullanılmakta ve yalnız uygulama yazılımları hazırlanmaktadır. Günümüzde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için hazırlanmış birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerde hangi aşamalarda nelerin yapılacağı ve nasıl yapılacağı belli standartlara bağlanmıştır. CBS nden beklenen başarının elde edilmesi için sistem gerçekleştirme aşamalarının takip edilmesi gerekmektedir. 1 Emlak Bilgi Sistemi Oluşturma Aşamaları CBS kurulması için izlenecek aşamalar, çeşitli uygulamalarda sistem ortamı ve boyutlarına, stratejiye, önceliklere ve beklentilere göre birçok işleme ayrılabilmekte, sırası değiştirilebilmekte ya da paralel olarak yürütülebilmektedir. EBS oluşturulması için de Şekil 1 de gösterilen ve uygulamalarda sıkça kullanılan sistem oluşturma aşamaları ile Şekil 2 de gösterilen sistem kuruluş planı adımları izlenmiştir. Sistem oluşturma aşamalarında, aşağıda belirtilen işlevler sırasıyla yapılmaktadır: YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 1

2 Sistemin tanımlanması Analiz ve olabilirlik etüdü - Mevcut durumun belirlenmesi - Gereksinimlerin ve beklentilerin saptanması - Olabilirlik etüdü Tasarım - Sistem tasarımı - Veri tasarımı - İşlem tasarımı - Fiziksel tasarım Gerçekleştirme - Pilot proje bölgesinin seçilmesi - Veri tabanının kurulması - Uygulama programlarının hazırlanması - Sistemin test edilmesi - Uygulamaya hazırlık Uygulama ve bakım - Faaliyetlerin izlenmesi - Değişikliklerin uyarlanması ve ilavelerle sistemin sürekliliğinin sağlanması Analiz Olabilirlik Etüdü Tasarım Sistem Gerçekleştirme Uygulama ve Bakım Şekil 1 CBS gerçekleştirme aşamaları YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 2

3 Sistem Kararı İlgili kurumlarla görüşme İlgili yayınlar Sistem Tanımı ANALİZ Mevcut durumun belirlenmesi Gereksinim ve beklentilerin tespiti Olabilirlik etüdü TASARIM Sistem tasarımı Veri tasarımı İşlem tasarımı Fiziksel tasarım GERÇEKLEŞTİRME Pilot proje bölgesinin seçilmesi Veri tabanının oluşturulması Uygulama programlarının hazırlanması Sistemin Özellikleri Tasarım Sonuçları Pilot Proje Uygulaması Veri Toplama Geometrik Veri Girişi Sayısallaştırma Dönüşüm Öznitelik Verilerinin Girişi Manuel giriş Geometrik verilerin düzenlenmesi Veri tabanı tablolarının hazırlanması Uygulama Programları ve Sorgulamalar Sonuç Ürünler Şekil 2 Sistem kuruluş planı 2 Emlak Bilgi Sisteminin Tanımlanması Son yıllarda emlak almak/satmak, kiralamak, ekspertiz yaptırmak veya danışmak üzere bu tür hizmetleri veren emlak bürosu ve şirketlerine daha çok başvuru olmaktadır. Sayıları sadece İstanbul da i, Türkiye genelinde ise bunun en az 3-4 katını bulan emlak büro ve şirketleri, barınmak, işyeri olarak kullanılmak ya da bir yatırım aracı olarak edinilmek istenen YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 3

4 emlağa yönelik birçok faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetler yürütülürken emlakla ilgili birçok veriye ihtiyaç duyulmakta, birçok kurum ve kuruluşla temas edilmekte, tanıtım, reklam ve pazarlama türünden faaliyetlerde bulunulmakta, danışmanlık ve ekspertizlik gibi bilgi ve tecrübe gerektiren işler yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin istekleri karşılayacak şekilde doğru ve güncel bilgilerle profesyonelce en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu ise günümüzde birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılan CBS teknolojisinin emlakçılık sektöründe de kullanılmasıyla sağlanabilir. Emlakçılık hizmetlerine yönelik hazırlanacak bir EBS ile faaliyetlerle ilişkili kişi, kurum ve kuruluşların beklentilerine cevap verebilen, kullanımı ve kurulumu basit, zamandan, ekonomiden ve personelden tasarruf sağlayan, güncelleştirilmesi, yaşatılması ve bakımı kolay olan bir çalışma ortamı oluşturulması mümkündür. 3 Emlak Bilgi Sisteminin Analizi EBS nin analizinde, mevcut durumun belirlenmesi, gereksinimlerin saptanması ve olabilirlik etüdü irdelenmiştir. 3.1 Mevcut durumun belirlenmesi Mevcut durumun belirlenmesinde; Emlak sektöründeki, - Kurum ve kuruluşlar - Yasal durum - Verilen hizmetler, iş akışı ve kullanılan veriler - Personel ve eğitim durumu - Teknoloji kullanımı - Diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkiler araştırılmıştır Sektördeki kurum ve kuruluşlar Günümüzde emlakçılık, herhangi bir mesleki, kültürel altyapıya ve teknolojik donanıma ihtiyaç duyulmaksızın herkesçe yapılabilecek bir uğraş görünümündedir. Oysa bu sektörde bireysel düzeyden kitlesel pazarlamaya kadar geniş bir hedef kitleye yönelik, çağdaş yöntemlerle donanmış bir hizmet örgütünün varlığıyla; insanların karar almalarında bilgi, deneyim ve güvenirliğiyle rehberlik yapacak; sorunlara net, ekonomik ve paket çözümler sunabilecek bir kurumsal yapıya ihtiyaç vardır. Ülkemizde emlak sektöründeki hizmetler genellikle emlak bürosu ve şirketleri tarafından yürütülmektedir. YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 4

5 Emlak büroları; bu bürolarda az sayıda personel çalışmakta olup bir semt ya da mahalledeki konut, işyeri, arsa, bina vb. emlakların alım-satımı ya da kiralanması gibi işlerde alıcı ile satıcı arasında aracılık yapılmaktadır. Hizmetlerin yürütülmesi, genelde otomasyon kullanılmadan bilgilerin defterlerde tutulması suretiyle sağlanmaktadır. Emlak şirketleri; hizmetlerin profesyonelce yürütülmesi için belirli bir kural ve disiplinle çalışmak üzere kurulmuşlardır. Bu şirketler bünyelerinde oluşturdukları bilgisayar ağı ve online bağlantı sistemi sayesinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet gösteren temsilcilikleri vasıtasıyla her türlü gayrimenkul bilgisini müşterilerine kısa sürede ulaştırabilmekte ve bilgilerini güncel tutabilmektedir. Emlak şirketlerinin çoğu emlak bürolarından farklı olarak bünyelerinde eğitimli ve tecrübeli personel bulundurmakta, alımsatım, kiralama gibi hizmetlerin dışında ekspertizlik, yatırım danışmanlığı, fizibilite araştırmaları, proje geliştirilmesi vb. konularda da hizmet vermektedir Sektördeki yasal durum Günümüzde emlakçılık bir meslek olarak yasal altlığa kavuşturulamamış olmasına rağmen, yoğun olarak uygulanan bir iş halini almıştır li yıllardan bu yana emlakçılık adı altında bir meslek teşekkül etmiş, ancak bugüne kadar yasal olarak tanımlanmamıştır. Borçlar Kanunu nun 404. ve devamı maddelerinde düzenlenen tellallık ya da yasal deyimiyle simsarlık müessesesi kısmen emlakçılık mesleğini de kapsamakla birlikte emlakçılığın hak ve yetkilerini düzenleyen bir yasa yoktur yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu nun 12. maddesinin, 12. fıkrasında ticarethane sayılan müesseseler arasında, acentelik, tellallık ve komisyonculuk gibi tüm aracılık işleri sayılmaktadır. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere emlakçı, tacir yani ticaret erbabı sıfatını kazanmaktadır. Bir yanıyla ticaret erbabı, diğer yanıyla iş takibi yapabilen emlakçıların yasal düzenlemede nasıl ifade edileceği tartışma konusu olmuştur. Emlakçı odalarının girişimiyle 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu nda 22 Ocak 1999 tarihinde bir değişiklik yapılarak emlak komisyonculuğu, esnaf ve sanatkarlar listesinde muhtelif hizmetler koluna dahil edilmiştir. Diğer taraftan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası nın girişimiyle bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon tarafından emlak sektöründeki hizmetlerin taşınmaz mal müşavirliği ve taşınmaz mal komisyonculuğu adıyla serbest meslek erbabı statüsünde ele alınması, bu işi yapanların, danışmanlık ve eğitim gibi diğer yönlerinin de ön plana çıkarılması gerektiği düşüncesiyle sektörün yasal temelinin oluşturulması için Taşınmaz Mal Müşavirliği ve Taşınmaz Mal Komisyonculuğu Yasa Tasarısı hazırlanmış olup görüşülerek yasallaşması için ilgili devlet kurumlarına gönderilmiştir. Tasarı şu anda TBMM nde olup YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 5

6 meclis gündemine alınması beklenmektedir. Bunca karışıklık ve kaos ortamında örgütlenmeye çalışan emlakçılar ise Umum Emlakçılar Komisyoncular Derneği, Emlak Müşavirleri Derneği ve Ulusal Emlakçılar Birliği adıyla birden fazla örgüt çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Ayrıca Birleşmiş Emlakçılar ve Turyap A.Ş. gibi özel şirketler ise kendi örgüt yapılarını oluşturmuşlardır Sektörde verilen hizmetler, iş akışı ve kullanılan veriler Emlakçılık sektöründe genellikle aşağıdaki belirtilen konularda hizmet verilmektedir. Emlak alım-satımı ya da kiralanması işlerinde aracılık etmek, Ekspertizlik hizmetleri vermek, Gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmetleri vermek, Fizibilite araştırmaları yapmak, Danışmanlık yapmak. Bu tez çalışmasında, yukarıda belirtilen hizmetlerden sadece emlak alım-satımı ve kiralanması hizmetlerinde kullanılacak bir EBS oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç için yapılan mevcut durum incelemesinde hizmetlerin Şekil 3 de gösterilen ve aşağıda açıklanan sırayla yürütüldüğü belirlenmiştir. Başvuru; emlak alım-satımı ya da kiralanması gibi nedenlerden dolayı kişi veya kurumlar ilan, reklam vb. yollarla emlak büro ve şirketlerine başvurmaktadır. Başvuru nedeninin belirlenmesi; müşteri ile yapılan görüşmede başvuru nedeninin ne olduğu belirlenir. İsteklerin, şartların belirlenmesi; emlak almak ya da kiralamak isteyenlere nerede, hangi fiyatta ve nasıl bir emlak arandığı, emlağını satmak veya kiraya vermek isteyenlere ise emlağın yeri, fiziki durumu, özellikleri ve fiyatı ile ilgili sorular sorulmaktadır. Sözleşme yapılması; mal sahibiyle emlakçı arasında, belirlenecek bir sürede istenen hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, mal sahibi ve emlakçının haklarının korunmasını temin etmek ve şartları belirlemek üzere bir sözleşme imzalanır. Emlak araştırması; emlak arayanların kriterlerine uygun emlaklar mevcut portföyden, gazete ilanlarından ya da diğer emlakçıların portföylerinden yararlanılarak bulunmaya çalışılır. YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 6

7 Şartların anlatılması ve emlağın gösterilmesi; emlak arayanlara aradıkları kriterlere uygun emlaklar bulunduktan sonra mal sahiplerinin şartları anlatılmakta, kabul edildiği taktirde yer gösterme anlaşması imzalatılarak emlak gösterilmektedir. Anlaşma sağlanması; emlak arayanların gösterilen emlağı beğenmesi halinde durum mal sahibine bildirilmekte ve onay alınması halinde alıcıdan bir miktar kaparo alınmaktadır. Tarafların buluşturularak işlemlere başlanması; emlak kiralanmış ise taraflar arasında şartların yazılı olduğu bir kontrat imzalanarak notere onaylatılır. Anlaşmaya göre genelde depozito ve bir aylık peşin kira bedeli mal sahibine ödenir. Emlak eğer satın alınmış ise emlakçı tarafından alıcı ve satıcıya satış bedelinin, devir süresinin, komisyon miktarının, vazgeçme durumunda tarafların yükümlülüklerinin belirlendiği bir satış ön sözleşmesi imzalatılmaktadır. Daha sonra devir işlemlerine başlanması için taraflardan gerekli belgeler istenerek resmi kurumlara müracaat edilir, en son tapuda imza atılıp alıcının satıcıya borcun geri kalanını ödemesiyle devir işlemleri de tamamlanmış olur. Komisyon ücretinin verilmesi; işlemler tamamlandıktan sonra emlakçıya hizmetlerinin karşılığı olan komisyon taraflarca ödenmektedir. Genellikle satış işlerinde alıcı ve satıcıdan satış bedeli üzerinden %2-3, kiraya verme işlerinde ise genelde kiralayandan yıllık kiralama bedeli üzerinden %10-12 oranında komisyon alınmaktadır. Ekspertiz işlemleri ise emlağın satılık ya da kiralık değerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda emlağın yeri, konumu, inşaat nitelikleri, değer artırıcı ve azaltıcı özellikleri, fiziki durumu, emsal alım-satım değerleri dikkate alınarak bir değer belirlenmektedir. Ekspertiz işlemleri genellikle emlağının satılmasını ya da kiraya verilmesini isteyen mal sahibinin bir fiyat belirleyememesi durumunda emlakçı tarafından, emsal alım-satım ve kiralama değerleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak bilimsel ve teknik bir temele dayandırılmadığı için çoğu zaman gerçek değerler belirlenememektedir. Ekspertiz işlemleri hizmet ücreti emlağın yerine, cinsine ve büyüklüğüne bağlı olarak belirlenmektedir. YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 7

8 Başvuru Başvuru Nedeni Emlak Satmak ya da Kiraya vermek Emlak Almak ya da Kiralamak Emlak Ekspertizi Yaptırmak Danışmak ve Diğer konular İsteklerin ve Şartların Belirlenmesi Sözleşme İmzalama Emlak Araştırması Şartların Anlatılması Emlağın Gösterilmesi Anlaşma Sağlanması Tarafların Buluşması İşlemlerin Başlaması Komisyon Ücretinin Ödenmesi Şekil 3 Emlak sektöründe iş akışı Emlakçılık sektöründe hizmetler yürütülürken kullanılan ve gereksinilen veriler; Tablo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 de gösterilmiştir. Kişisel veriler Emlağa ait veriler olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 8

9 Kişisel veriler Tablo 1 Alıcı, satıcı, kiracı, mal sahibi ve kefil ile ilgili veriler Veri Örnek Açıklama Veri Türü Adı Soyadı Ahmet YILMAZ Sözel Doğum Yeri İstanbul Sözel Doğum Tarihi Sözel Baba Adı Salih Sözel Firma Adı Atılım İnşaat Ltd. Şti. Sözel Vergi Numarası Sözel Faaliyet konusu İnşaat Sözel Telefon (İş) Sözel Faks Sözel Sözel Mesleği İnşaat Müh. Sözel Adresi İstiklal cd. No.115 Beyoğlu / İstanbul Sözel Medeni Durumu Evli Sözel Uyruğu T.C Sözel İlgisi Mal sahibi Sözel Emlağa ait veriler Tablo 2 Emlağın kullanım türü ile ilgili veriler Veri Örnek Açıklama Veri Türü Daire Çatı terası Sözel Villa Dublex, Triplex Sözel Yalı Eski eser kapsamındadır. Sözel Köşk Osmanlı mimarisi ile yapılmış Sözel Yazlık Site içerisindedir. Sözel Dükkan Çarşı içindedir. Sözel Ofis Mutfak ve WC si bulunmaktadır. Sözel Büro 3 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Sözel İş yeri Restaurant olmaya müsaitdir. Sözel Mağaza Asma katlıdır. Sözel Fabrika Merter sapağında E-5 e cephelidir. Sözel Arsa İmarlıdır. Sözel Arazi Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Sözel Tablo 3 Emlağın yeri ve konumu ile ilgili veriler Veri Örnek Açıklama Veri Türü İli İstanbul Sözel İlçesi Kadıköy Sözel Mahallesi Küçükbakkalköy Sözel Caddesi Sedef Cd. Sözel Sokağı Başak Sok. Sözel Kapı No 25 Sözel Pafta No 12 Sözel Ada No 1887 Sözel Parsel No 5 Sözel Manzara Deniz, Orman, Yol, Göl Sözel Ulaşım imkanları Karayolu, Deniz, Tren Sözel YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 9

10 Tablo 4 Emlağın kiralık/satılık değeri ile ilgili veriler Veri Örnek Açıklama Veri Türü Kira Değeri TL. Sözel Satış Değeri TL. Sözel Ekspertiz Değeri TL. Sözel Bilirkişi Değeri TL. Sözel Vergi Beyan Değeri TL. Sözel m² Değeri TL. Sözel Vadeli Değeri TL. Sözel Döviz Değeri $ Sözel Kaporası TL. Sözel Komisyonu %2 Sözel Tablo 5 Emlağa ait emlakçının kullandığı veriler Veri Örnek Açıklama Veri Türü Kayıt Numarası 125 Sözel Kayıt Tarihi Sözel Kaynak Mal sahibi, İlan, Diğer emlakçılar, Tanıdık Sözel Sözleşme Var, Yok Sözel Anahtar Mal sahibinde, Kapıcıda, Emlakçıda Sözel Gösterilemesi Akşam, Sabah, Hafta sonu Sözel Tablo 6 Emlağın diğer/tüm özelliklerine ait veriler Veri Örnek Açıklama Veri Türü Blok-Apartman Adı Zümrüt-1 Sözel Bina yapım yılı 1995 Sözel Zemin durumu Kaya, Alivyon Sözel Temel durumu Radye, Münferit Sözel Kat adedi 10 Sözel Daire Sayısı 40 Sözel Daire no 16 Sözel Konumu KD, GB Sözel Fiziki durumu Sıfır, bakımlı, masraflı, hasarlı Sözel Net m Sözel Oda Sayısı 3 Sözel Manzara Deniz, Orman, Park, Yol, Göl, Sözel Isıtma Şekli Soba, Kalorifer, Kombi, Kat kaloriferi, Yerden ısıtma Sözel Oda Zeminleri Parke, halı, karo, mermer, Sözel Salon Zemini Parke, halı, karo, mermer, Sözel Mutfak Zemini Mermer, Karo, Seramik, Granit Sözel Islak Zeminler Mermer, Karo, Seramik, Granit Sözel Duvar/Tavan Plastik, Yağlı, Saten boya, Kartonpiyer, Asma tavan Sözel Pencere Ahşap, Alüminyum, PVC, Isıcam, Panjur Sözel Oda Kapıları Kaplama, Lake, Mobilya Sözel Mutfak Dolapları Laminat, Ahşap, Hazır, Meşe Sözel Ebeveyn Banyosu Var, Yok Sözel Balkon Var, Yok Sözel Asansör Var, Yok Sözel Hidrofor Var, Yok Sözel Kapıcı Var, Yok Sözel YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 10

11 Güvenlik Var, Yok Sözel Otopark Var, Yok, Açık, Kapalı Sözel Bahçesi Var, Yok Sözel Deposu Var, Yok Sözel Sığınak Var, Yok Sözel Kullanan Kiracı, Mal sahibi Sözel Dış cephe Boya, Sıva, Mozaik, Giydirme, Ahşap Sözel Kullanan Boş, Dolu Sözel Tablo 7 Emlağa ait tapu ve imar verileri Veri Örnek Açıklama Veri Türü Takyidat durumu Haciz, Şerh, İpotek, Yok Sözel Kat Mülkiyeti Kurulmuş, Kurulmamış Sözel Mülkiyeti Tam, Hisseli Sözel İmar Durumu Konut, Ticaret, Konut+Ticaret Sözel TAKS 1,50 Sözel KAKS 3,20 Sözel Emsal 2,50 Sözel Hmax 15,50 Sözel Sektörde personel ve eğitim durumu Ticari hayattaki ağırlığının artmasına rağmen bilimsel ve hukuki açıdan disiplin altına alınamayan emlakçılığın en önemli sorunlarından biri de eğitimdir. Sektörde yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için önceleri Turyap ve Birleşmiş Emlakçılar gibi örgütlenmiş şirketler kendi temsilciliklerinde çalışan personellerini eğitebilmişler, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınan izinle birkaç özel emlakçılık kursu açılmıştır. Son yıllarda çeşitli üniversitelerin meslek yüksek okulları bünyesinde Emlak Yönetimi ile ilgili ön lisans programları açılmıştır. Eğitimli personel sayısının artmasıyla, sayıları i bulan emlakçılık sektörü çalışanlarına toplumun ön yargılı bakış açısı değiştirilerek emlakçılığın batılı anlamda saygın ve güvenilir bir meslek olarak görülmesi sağlanabilir Sektörde teknoloji kullanımı Emlakçılık sektöründe hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için birçok veriye gereksinim duyulmaktadır. Değişik kaynak ve yöntemlerle elde edilen verilerin kullanılması kurulacak bir veritabanı yönetim sistemi ile sağlanabilir. Ancak sektöre baktığımızda özellikle birçok küçük emlak bürosu otomasyondan yoksun bir şekilde verilerini defter ve kartlarda tutmaktadır. Bu tür çalışmalarda bilgilere erişim, değişikliklerin izlenmesi ve yeni kayıtların tutulması zaman almakta aranan emlağın bulunması için tüm portföyün gözden geçirilmesi gerekmektedir. İyi örgütlenmiş emlak şirketlerinde ise yazılım ve donanım hizmetleri uzman kişilerce yürütülmekte olup kullanıcılar eğitilmektedir. Ayrıca bu şirketler bünyelerinde kurdukları YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 11

12 bilgisayar ağı ve on-line bağlantı sistemi sayesinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet gösteren temsilcilikleri vasıtasıyla satış ve kiralama gibi pazarlama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir Sektörde diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkiler Emlak ile ilgili faaliyetler yürütülürken işin doğası gereği ortaya çıkan bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesinde, bilgi edinilmesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurulmaktadır. Bu kurumlardan birisi olan Tapu Sicil Müdürlükleri nde; her emlağa ait mülkiyet ve tanımlayıcı bilgiler ile üçüncü şahısları koruyucu tapu takyidatları (haciz, ipotek, şerh vb.) gibi hukuki sonuçlar doğuran bilgiler de bulunmaktadır. Ayrıca emlak alım-satım işlerinde tapu devri yapılmasıyla mülkiyet hakkı kazanıldığından alım-satım işlemleri Tapu Sicil Müdürlükleri nde tamamlanmaktadır. Kadastro Müdürlükleri nde ise emlağın bulunduğu bölgeye ait kadastral çalışmalar hakkında bilgi, kadastral harita ve aplikasyon koordinatları gibi teknik dökümanlar alınabilir. Belediyelerden ise emlak eğer yapılaşmamış ise imar durumu ve plan çalışmaları, emlak ve temizlik vergilerinin miktarı ve varsa borçları öğrenilebilir. 3.2 Gereksinim ve beklentilerin saptanması Emlakçılık faaliyetlerinin araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, ülkemizdeki mevcut durum incelendiğinde aşağıda belirtilen gereksinim ve beklentiler saptanmıştır. Toplanan ve üretilen veriler doğru ve sistematik bir şekilde saklanamamaktadır. İşlerin yürütülmesinde otomasyon ve bilgisayar teknolojisi kullanımının sağlayacağı avantajlarından yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlar arasında veri paylaşımı yapılamamaktadır. Emlakçılık sektöründe uzun yıllardır hizmet verilmesine rağmen hala yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Sektörde hizmet veren emlak büro ve şirketleri örgütlenerek bir çatı altında toplanamamıştır. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirecek eğitim kurumlarının bulunmaması verilen hizmetlerin kalitesini düşürmektedir. Sektörde hizmet veren emlak büro ve şirketlerinin çalışmalarını denetleyerek onları disipline edecek denetim kurumlarının bulunmaması mesleğin saygınlığını ve güvenirliliğini azaltmaktadır. Sektörde çağdaş pazarlama ve satış teknikleri yeteri kadar bilinmemekte ve uygulanamamaktadır. YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 12

13 Sektörde hizmetlerin daha hızlı, doğru ve ekonomik olarak yürütülmesi için ulusal bazda bir emlak veri bankasının kurulması gerekmektedir. Sektörde verilen hizmetlerin bir standarda kavuşturulması, tarafların haklarının korunması ve mesleğin disipline edilmesi için mutlak bir yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Sektörde mesleki denetimin sağlanabilmesi için tek bir çatı altında örgütlenilmesi gerekmektedir. Sektörde eğitim ön planda tutularak mesleğin toplumda bıraktığı yanlış izlenim ve önyargı ortadan kaldırılmalıdır. Sektör hizmetleri, konusunda eğitimli kişiler tarafından belirli standart ve donanımlara sahip ofis ve bürolarda yürütülmelidir. Sektör hizmetlerinde teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgisayar yazılımı ve donanımı kullanımları yaygınlaştırılarak otomasyonun sağlanması gerekmektedir. 3.3 Olabilirlik etüdü Olabilirlik ya da fizibilite, sistemin yasal, teknik ve ekonomik açıdan gerçekleştirilmesinin incelenmesidir. Bu incelemede alternatif görüş ve sistemler yasal, teknik ve ekonomik olarak karşılaştırılarak en uygun sistemin seçimine karar verilmeye çalışılır. EBS oluşturulması için yapılan bu çalışmada, yasal yönden bir zorluk olmadığı gibi sistemi çalıştırabilecek yeterlikte ve ekonomik değerde bir teknik donanım seçilmiştir. Bundan dolayı alternatif konfigürasyonlar ile bir kıyaslama yapılmamıştır. 4 Emlak Bilgi Sisteminin Tasarımı Tasarım aşamasında öncelikle kurulacak sistem için bir kuruluş planı hazırlanmış ve minimum konfigürasyon belirlenmiştir. Daha sonra sırasıyla sistem tasarımı, veri tasarımı, işlem tasarımı ve fiziksel tasarım gerçekleştirilmiştir. 4.1 Sistem tasarımı Sistem tasarımında çalışmada kullanılacak yazılım ve donanımın belirlenmesi sağlanır. EBS nde kullanılacak bilgisayarın renkli ekran, sayısallaştırıcı, çizici, yazıcı, tarayıcı gibi çevre birimleri ile arttırılabilir hız ve bellek kapasitesine sahip olması gerekir. Sistemde kullanılacak yazılım belli bir markaya bağımlı olmamalı ve istenen standart özellikleri kapsamalıdır. Kullanımı hızlı ve çeşitli veri girişlerini tanıyan, diğer bilgi sistemi programlarıyla bağlantı kurabilen, büyük veri kitlelerini yönetebilen, birleştirme ve kesiştirme YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 13

14 gibi coğrafi analiz özellikleri olan bir yazılım olmalı, istenen çözümleri sağlayabilmelidir. Geometrik veriler katmanlar şeklinde, geometrik olmayan veriler ise ilişkisel veri tabanında tablolar halinde depolanmalıdır. 4.2 Veri tasarımı Veri tasarımında EBS için gerekli olan coğrafi varlıklar ve öznitelikleri saptanmıştır. Sistemde geometrik ve öznitelik verileri düşünülerek, geometrik verilerin peyzaj, parsel, bina, yol ve sosyal hizmet alanları olmak üzere beş ayrı katmanda (Tablo 8), öznitelik verilerinin ise kişi ve bağımsız bölümler olmak üzere iki ayrı tabloda (Tablo 9) tutulması tasarlanmıştır. Tablo 8 Tasarlanan coğrafi varlıklar, katmanlar ve öznitelikleri COĞRAFİ VARLIK VARLIK TÜRÜ KATMAN ADI ÖZNİTELİKLER PEYZAJ ÇİZGİ PEYZAJ - PARSEL ALAN PARSEL PARSEL_ADI, KİŞİ_ID, İL, İLÇE, MAHALLE, MEVKİİ, VASFI, PAFTA_NO, ADA_NO, PARSEL_NO, ALANI, DURUMU, İMAR_DURUMU, TAKS, KAKS, EMSAL, HMAX, M² _DEĞERİ, AÇIKLAMALAR BİNA ALAN BİNA BLOK_ADI, BİNA_ADI, İL, İLÇE, MAHALLE, MEVKİİ, İNŞAAT_TİPİ, İNŞAAT_SINIFI, KAT_SAYISI, BAĞIMSIZ_BÖLÜM_SAYISI, YAPIM_YILI, TEMEL_TİPİ, ZEMİN_YAPISI, OTOPARK, GÜVENLİK, BAHÇE, ASANSÖR, HİDROFOR, ISINMA ŞEKLİ, KAPICI, SIĞINAK, RESİM YOL ÇİZGİ YOL YOL_ADI SOSYAL HİZMET ALANLARI ALAN SHA ADI Tablo 9 Tasarlanan ilişkisel veri tabanı tabloları ve öznitelikleri KİŞİ TABLO ADI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ÖZNİTELİKLER KİŞİ_ID, KAYIT_TARİHİ, İSİM, AÇIKLAMALAR, MESLEĞİ, İLİŞKİSİ, MEDENİ_DURUMU, UYRUĞU, ADRES, İŞ_TEL, EV_TEL, CEP_TEL, FAX, E_MAİL, DOĞUM_TARİHİ, DOĞUM_YERİ BLOK_ADI, BİNA_ADI, KİŞİ_ID, KULLANIM_TÜRÜ, DAİRE_NO, KAT_NO, DURUMU, ALANI, ODA_SAYISI, KONUMU, M_DEĞERİ, KULLANAN, AÇIKLAMALAR, RESİM, KAT_PLANI, YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 14

15 Veri sözlüğü nün hazırlanması Parsel Öznitelik Tipi Örnek Parsel_Adı Character(20) Ata 1 Kişi_ID Integer 5 İl Character(15) İstanbul İlçe Character(20) Kadıköy Mahalle Character(20) Küçükbakkalköy Mevkii Character(20) Ataşehir Vasfı Character(10) Arsa Pafta_No Small Integer 12 Ada_No Small Integer 45 Parsel_No Small Integer 115 Alanı Float 6550,50 İmar_Durumu Character(20) Ticaret Taks Float 1,50 Kaks Float 1,20 Emsal Float 2,50 Hmax Float 15,50 M²_Değer Integer Durumu Character(10) Satılık Açıklamalar Character(250) Kısa vade yapılır Bina Öznitelik Tipi Örnek Blok_Adı Character(20) Mercan Bina_Adı Character(10) 5 İl Character(15) İstanbul İlçe Character(20) Kadıköy Mahalle Character(20) Küçükbakkalköy Mevkii Character(20) Ataşehir İnşaat_Tipi Character(20) Betonarme karkas İnşaat_Sınıfı Character(10) Lüx Kat_Sayısı Small Integer 10 YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 15

16 Bağımsız_Bölüm_Sayısı Small Integer 40 Yapım_Yılı Small Integer 1996 Temel_Tipi Character(20) Radye Zemin_Yapısı Character(20) Kaya Otopark Character(5) Var Güvenlik Character(5) Yok Bahçe Character(5) Var Asansör Character(5) Var Hidrofor Character(5) Yok Isınma_Şekli Character(25) Kalorifer Kapıcı Character(5) Var Sığınak Character(5) Yok Resim Character(10) mercan5 Yol Öznitelik Tipi Örnek Yol_Adı Character(30) Sedef Caddesi Sosyal Hizmet Alanları Öznitelik Tipi Örnek Adı Character(30) Ataşehir Lisesi Kişi Öznitelik Tipi Örnek Kişi_ID Integer 5 Kayıt_Tarihi Character(10) İsim Character(20) Ahmet ERSOY Açıklamalar Character(250) Vekaleti var Mesleği Character(20) Avukat İlişkisi Character(20) Mal sahibi Medeni_Durumu Character(10) Evli Uyruğu Character(10) T.C Adres Character(50) P.K.15 Beyoğlu/İst. İş_Telefonu Character(15) Ev_Telefonu Character(15) YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 16

17 Cep_Telefonu Character(15) Fax Character(15) E_mail Character(20) Doğum_Tarihi Character(10) Doğum_Yeri Character(20) İstanbul Bağımsız Bölümler Öznitelik Tipi Örnek Blok_Adı Character(15) Zümrüt Bina_Adı Character(15) 12 Kişi_ID Small Integer 101 Kullanım_Türü Character(10) Mesken Daire_No Small Integer 41 Kat_No Small Integer 9 Durumu Character(10) Satılık Alanı Float 120 Oda_Sayısı Small Integer 3 Milyon_Değeri Integer Konumu Character(2) KD (Kuzey Doğu) Kullanan Character(10) Kiracı Açıklama Character(250) Özellikleri Resim Character(10) Zümrüt1 Kat_Planı Character(10) Zümrüt İşlem tasarımı Kurulacak sistemde temel işlem taslağı, bilgi ekleme/silme işlem taslağı, veri giriş işlem taslağı, sorgulama işlem taslağı ve güncelleme işlem taslağı oluşturulmuştur (Şekil 4, 5, 6, 7, 8). YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 17

18 Harita Rapor Belge Yeni veri girişi Veri Tabanı Sorgulama Çıktı alma Belge hazırlama Şekil 4 Temel işlem taslağı Bilgi Ekleme/Silme İşlemleri Müşteri Ekleme Müşteriye ilişkin bilgilerin veri tabanına girişi Müşteri Silme Müşteriye ilişkin bilgileri veri tabanından silme Emlak Ekleme Emlağın türüne göre bilgilerin veri tabanına girilmesi Emlak Silme Emlağın veri tabanından silinmesi Şekil 5 Bilgi ekleme/silme işlem taslağı Veri Girişi Geometrik Verilerin Girişi Vektör Raster Öznitelik Verilerinin Girişi Klavyeden elle giriş Arayüz programıyla giriş Geometrik veriyle bağlı tutulan tablolar ((Katman+Tablo) +(Multimedya)) Geometrik veriyle bağlı tutulmayan tablolar (Tablo) Veri Tabanı Şekil 6 Veri giriş işlem taslağı YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 18

19 Emlak Sorgulaması Kullanım türüne, Fiyatına, Alanına, satıl./kiralık durumuna ve diğer özelliklerine göre sorgu Adres Sorgulaması Bina, Bulvar, Cd., Sk. ismine göre sorgulama Sorgulama İşlemleri Multimedya Seçilen emlağın plan ve fotoğraf görüntüsü Harita Üzerinden Sorgulama Seçilen emlağın özelliklerinin görüntülenmesi Seçilen emlağın uzaklık ilişkisi Şekil 7 Sorgulama işlem taslağı Veri Güncelleştirme Öznitelik verilerinin veri tabanında güncelleştirilmesi Arayüz programlarıyla otomatik olarak Geometrik verilerin güncelleştirilmesi CBS programlarıyla etkileşimli olarak Veri Tabanı Şekil 8 Veri güncelleme işlem taslağı 4.4 Fiziksel tasarım Fiziksel tasarımda verilerin gerçek bilgisayar konumları saptanmaktadır. Bu tasarım girdi ve bakım işlemlerini dengelemek veya sistem hatalarının etkilerini indirgemek amacıyla farklı geometrik veri ve özniteliklerin toplanması, farklı kişilerce veri tabanına girilmesi, bunların ayrı veri tabanı dosyalarında (tablo) yer alması ve hatta ayrı bilgisayar ya da depolama aygıtlarında tutulması şeklinde olabilir. YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 19

20 5 EBS nin Gerçekleştirilmesi 5.1 Pilot proje bölgesinin seçilmesi ve tanıtımı Pilot proje uygulama bölgesi olarak, geometrik ve öznitelik verilerinin kolay elde edilebilirliği, projede değişik kullanım türlerinin bulunması, projenin modern bir mimari ve şehircilik anlayışıyla yapılmış olması vb. nedenlerden dolayı T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilmiş olan Ataşehir Uydukent Projesi seçilmiştir. İstanbul Küçükbakkalköy Karaman Çiftliği nde gerçekleştirilen Ataşehir Uydukent Projesi 430 ha. lık bir alanı kapsamakta ve İstanbul metropolitan alanının Anadolu yakasında Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 12 km. uzaklıkta yer alan Ataşehir; şehrin önemli iş merkezlerine (Taksim, Bostancı, Kadıköy vb.) 10 ila 20 dakika mesafede olup 1. ve 2. Boğaz köprülerinin çevre yolları Ataşehir alanı içinde bir kavşakta birleşmekte ve Anadolu Otoyolu olarak devam etmektedir. Ataşehir Uydukent Projesi konut ve nüfus içerecek şekilde planlanmış olup arazinin ortasından geçen TEM karayolu ile proje, doğu ve batı olarak iki bölgeye ayrılmaktadır. Projeye ait inşaatların yapımına 1989 yılında başlamış ve bugüne kadar doğu bölgesinde planlanan ve 3. Etap inşaatları tamamlanmıştır. Proje bölgesinde arazi kullanımı ise şu şekilde planlanmıştır. Kullanım m2 % Konut Ticaret+Konut Ticaret Eğitim Sosyal Kültürel Sağlık İdare Kentsel hizmet Yeşil alan Spor Yol TOPLAM YTÜ JFM Kartografya Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemi 20

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI EMLAKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet SELÇUK*, Melih BAŞARANER*, İrfan ÖZCAN** * Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

HAZİ HAZ NE ARAZİLERİ LER YÖNETİ YÖNET M

HAZİ HAZ NE ARAZİLERİ LER YÖNETİ YÖNET M HAZİNE ARAZİLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI: ÇANKAYA ÖRNEĞİ T. Kavzoğlu, A.ArslanArslan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Muallimköy Kampüsü, Gebze-Kocaeli, kavzoglu@gyte.edu.tr

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr Z DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA www.tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ KÜNYE Lokasyon İSTANBUL - MALTEPE Toplam İnşaat Alanı 10.877 m² Kiralanabilir Alan 8968,5 m² Binadaki Kat Sayısı Kiralama

Detaylı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTAPU, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol şartlarını sağlayan resmi kurumların güncel tapu ve kadastro verilerine Android ve IOS tabanlı cep telefonlarından

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1.Değerleme Bilgileri Değerlemeyi Talep Eden Değerlemesi Yapılacak Gayrimenkulün Adresi Değerleme Konusu Finansman Tipi ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK (1) ŞUBESİ

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul HAKKIMIZDA Şahin Group, insanlara daha yaşanılır ortamlar hazırlayan, müşterilerinin ihtiyacına

Detaylı

1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K. 1125)

1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K. 1125) 1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K. 1125) Sahibi Niteliği Tapu bilgileri (adresi) Fiyatı DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.KATLARIN VE ÇEKME KATIN TAMAMI (2020m²) KOMPLE KİRALIK / VEYA KAT KAT, BİRKAÇ KAT

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) TAPU SORGULAMALARI DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

TARMAN m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK. tnl.com.tr

TARMAN m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK. tnl.com.tr Z TARMAN 8.000 m 2 A SINIFI OFİS BİNASI DOLAPDERE / İSTANBUL KİRALIK tnl.com.tr İÇİNDEKİLER Konum...2 Genel Bilgiler...5 Yönetici Özeti...10 Kat Planları...11 Görseller...21 KONUM Proje İstanbul un merkezi

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İ MADEN OCAKLARI UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Genel Bilgiler Yazılım Geliştirme Ortamı Microsoft Visual Studio 2008 C# MapInfo MapXtreme

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor.

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. www.ariinsaat.com.tr bilgi@ariinsaat.com.tr şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. Her gün değerine değer katan Bartın Orduyeri mevkiinde; yarınlarınızı güvence altına almak için sağlam

Detaylı

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU 13.11.2012 Ticari Gizli Belge Bu doküman ULUSAL CAD A.Ş nin fikri mülkiyetindedir ve proje kapsamında kullanılır. Bu dokümanın kısmen ya da tamamen,

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ 04-07

YAPI MALZEMELERİ 04-07 İNŞAAT, DEKORASYON M AY I S ve EMLAK GÜNLERİ 2 0 1 7 Yer: TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI / ETİMESGUT ANA SPONSORLAR İLETİŞİM SPONSORU BİRLEŞİK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ FEDERASYONU YAPI MALZEMELERİ 04-07 Türkiye'nin

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle birleştirilerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır. MBN İNŞAAT,

Detaylı

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELIK COGRAFI BILGI SISTEMI TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET SUMMARY

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELIK COGRAFI BILGI SISTEMI TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET SUMMARY EMLAKÇILIK SEKTÖRÜNE YÖNELIK COGRAFI BILGI SISTEMI TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet SELÇUK *, Melih BASARANER*, Irfan ÖZCAN ** ÖZET Toplum yasaminin vazgeçilmez unsurlarindan biri olan emlaga iliskin hizmetlerin

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası Satılık - Villa 219,000 235 m2 Aydın / Kuşadası Oda Sayısı : 4 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 2 Yapının Şekli : Triplex Yapının

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

www.insainsaat.com.tr Hayallerinizden hep bir adım öndeyiz... M O D E R N M İ M A R İ İ L E K O N F O R U YA Ş AY I N Eğlence ve sosyal yaşamı birlikte sunan İstanbul un keyfini doya doya yaşamanıza olanak

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

KENT KONUT TUANA EVLERİ

KENT KONUT TUANA EVLERİ KENT KONUT TUANA EVLERİ KENT KONUT KİMDİR? KENT KONUT KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BİR YAN KURULUŞU OLARAK 2005 YILINDA KURULMUŞTUR. GENEL MÜDÜR BAHATTİN YANIK IN ÖNDERLİĞİNDE KOCAELİ GENELİNDE SOSYAL

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı