KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI"

Transkript

1 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi 1.İç Kontrol Sisteminin amacı, önemi ve işleyişi hakkında üniversitemizde bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır. 2. Yönetici ve personelin gelişmesini sağlayacak eğitim faaliyetleri tespit edilecek ve düzenlenecektir. 3. İç Kontrol Standartları hakkında süreç sürekli takip edilecek ve yeni bilgiler personele duyurulacaktır. Daire Başkanlığı /Alt Bütün personel Kamu İç Kontrol Standartları hakkında bilgi sahibi olacak ve çalışma hayatında uygulanması 1. KONTOL OTAMI I 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük İdarenin yöneticileri İç Kontrol Sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Kurum yöneticilerininiç Kontrol Sisteminin uygulanmasında örnek olması Etik kuralların bilinmesi ve bu kurallara uyulması 1.Yöneticilere İç Kontrol Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 2. Üst yönetici aracılığıyla iç kontrol sisteminin uygulanmasında yöneticilerin örnek olması için birimlere eğitim verilecek ve üst yönetici tarafından izlenecektir Sayılı yasaya göre; yenilikler takip edilecek ve yöneticilik formasyonunun geliştirilmesine yönelik eğitim verilecektir. Üst Yönetici/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Personel Daire Başkanlığı/ Alt 1.Üniversite Etik u oluşturulacaktır sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun ve buna bağlı olarak mevzuatın elde edilmesi 3.Kamu personeli etik kuralları ve üniversite etik Üst komisyonunun belirlemiş olacağı etik kurallarının Yönetim/Personel bütün personele eğitim yolu ile öğretilmesi Daire Başkanlığı/ Etik Kurulu/Alt 4.Birim yöneticileri tarafından, sürekli eğitim yoluyla personelin etik kurallarına uyması konusunda bilgiler verilecektir. İyi uygulamalar desteklenecek ve gerekirse etik kuralların yerleşmesi için ödüllendirilecektir. ### ### 15/07/2009 tarihine kadar Etik u oluşturulacaktır.

2 1. KONTO 1.1. Eti KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1. KONTOL OTAMI I 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük Faaliyetlerde dürüstlük,saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. Kurum faaliyetlerinde dürüstlük,saydamlık ve hesap verebilirlik Kurum personeli ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması Kurum faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, tam ve güvenilirliği 1.Üniversitemizde yürütülen faaliyetlerle ilgili Üst Yönetim/ Alt (Gelişme Planı, Strateji Planı, Faaliyet aporu, / Tüm Performans Kriterleri ve Değerlendirme sonuçları Birimler vb.) bilgi ve belgeler; dürüstlük, açıklık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak ulaşılabilirliliği 2.Üniversite Gelişme ve Stratejik Planları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik olarak raporlama yapılacak ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 3.Hazırlanan raporların düzenli olarak çeşitli iletişim araçlarıyla kurum çalışanlarına ve kamuoyuna duyurulacaktır. 1.Üniversite personeline, hizmet alanlara adil ve eşit davranılması için tüm personele verilecek eğitim programlarına dahil edilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. 2. Üniversitemizin çeşitli yerlerine dilek ve görüş ve öneri kutuları konulacak ve bu kutuların anahtarı sadece üst yönetimde olacaktır. 3. Şikayetler Üniversite Etik Kurulunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ayrıca ilgili birimlerce gerekli önlemlerin alınması Başkanlığı/ Etik Kurulu Başkanlığı/Alt 1.Üniversite faaliyetlerinde hizmet sunanların yaptığı iş ve işlemlerde mevzuata, düzenlemelere uygun olarak hizmet yürütmeleri konusu personele verilecek eğitim programlarına dahil Başkanlığı/ Etik edilecektir. Kurulu Başkanlığı/Alt 2. Hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin tam ve doğru olmaları 3. İlgili belge ve bilgiler güvenilir ve belgelere dayalı olması Eğitim Merkezi/ Daire Başkanlığı/Personel Daire Başkanlığı ### sürekli İlgili birimlerce gerekli olan belge ve raporlar hazırlanmış olacaktır. Düzenlemeler Haziran 2010 yılına kadar tamamlanmış olacaktır.

3 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ İdarenin misyonu yazılı olarak Kurumun misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel belirlenecek, duyurulacak ve tarafından benimsenmesi personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 1. Yöneticilerin misyona sahip çıkması Birimler bazında misyonun çeşitli iletişim araçları (pano, web sayfası, aylık bülten gibi) ile duyurulması 2. Üniversitemiz misyonunun sahiplenilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Daire Başkanlığı / Başkanlığı/Alt Harcama Birimi Yöneticileri 1. KONTOL OTAMI I 1.2. Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler 1.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Kurum Birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanacak ve duyurulacaktır. Kurum birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulacak ve personele bildirilecektir. Kurumun ve birimlerin teşkilat şemasına bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenecektir İdarenin ve birimlerinin Kurumun ve birimlerin organizasyon organizasyon yapısı, temel yetki ve yapısı, temel yetki ve sorumluluk sorumluluk dağılımı, hesap dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun verebilirlik ve uygun raporlama raporlama ilişkisini gösterecek ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. şekilde olacaktır İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Kurumun yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenecek ve personele duyurulacaktır. 1. Üniversite misyonunu gerçekleştirmek üzere, birimlerce hazırlanacak formlara göre görev ve görev tanımları yapılacaktır. 2. İlgili birim yöneticisinin onayından sonra üst yönetimin oluru ile ilgili kişilere görevlilerinin tebliği 1.Görev tanımlarına uygun olarak yetki ve sorumlulukları kapsayacak standart formlar oluşturulacaktır. 2. Personele gerekli eğitimler verilecektir. 3. Yetki ve sorumluluk tabloları oluşturulacak ve personele tebliğ edecektir. 1. Üniversitenin Organizasyon Şeması oluşturulacak ve fonksiyonel görev dağılımları gözden geçirilecektir. 2.Birimlerin görev ve yetkileri mevzuat çerçevesinde gözden geçirilerek görev çakışmasına yol açacak görevler yeniden tanımlanacaktır. 1. Personelin yetki ve sorumlulukları, organizasyon yapısına uygun olarak hesap verilebilir şekilde görev dağılımları yapılacaktır. Daire Başkanlığı / Başkanlığı/Alt Daire Başkanlığı / Başkanlığı/Alt / Alt / Alt 1. Birimler tarafından hassas görevlerin tanımları yapılacaktır. / Alt 2. Personel bu görevler için eğitilecektir. 3. Hassas görevlere ilişkin prosedür oluşturulacak ve personele duyurulacaktır. ### ### ### Başkanlığı Her düzeydeki yöneticilerin verilen Her düzeydeki yöneticiler görevlerin sonucunu izlemeye verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. oluşturulacaktır. 1. Üniversitede birim yöneticileri görev dağılımı çerçevesinde, görevlerin, iş ve işlemlerin standartlara uygun olarak takip etmesini sağlayacak sistem oluşturacaktır. 2. Performans Standartları belirlenecek ve buna göre bireyler ve birimler değerlendirilecektir. Birim Yöneticileri/Alt Birim Yöneticileri 01/12/2010 tarihine kadar iş ve işlem süreçleri tamamlanacak ve performans kriterleri oluşturulacaktır.

4 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ İnsan Kaynakları Yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. İnsan Yaynakları Yönetimi, Kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayamaya yönelik olacaktır. 1. Üniversitemiz stratejik planında yer alan hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi sağlayacak olan insan kaynakları tespit edilecek ve gelişme planına göre gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak olan personel belirlenmiş olacaktır. 2. Başkanlığınca birimlerle koordineli olarak insan kaynağının optimum dağılımı Başkanlığı /Alt tarihine kadar gerekli insan kaynakları analizleri yapılmış olacaktır. 1. KONTOL OTAMI I 1.3. Personelin Yeterliliği ve Performansı İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Kurumun yönetici ve personelinin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması Mesleki yeterliliğe önem verilecek ve her görev için en uygun personelin seçilmesi Personelin işe alınması ile Personelin işe alınması ile görevinde görevinde ilerleme ve yükselmesinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel ilkesine uyulacak ve bireysel performansı göz önünde performansı göz önünde bulundurulmalıdır. bulundurulacaktır. 1. Üniversitemizde mevcut bulunan personelin profili çıkarılacaktır. 2. Mevcut olan personelin yapmış oldukları göreve göre eğitim ve gelişme ihtiyaçları belirlenecektir. 3. Yeni alınacak olan personelde bulunması gereken özellikler belirlenmiş olacaktır. 4. Üniversitemizde yönetici kadrosu ve personeli, görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak yıllık eğitim programına uygun olarak birim bazında hizmet içi ve destekleyici eğitime tabi tutulacaktır. 1. Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar Başkanlığı ve ilgili birim tarafından yürütülecektir. 2. Mevcut görevleri yürütmekte olan personelin ihtiyaç durumları tespit edilecek ve gerekli eğitim programları hazırlanarak verilecektir. 1. Personelin işe alınması ile görevde ilerleme ve yükselme mevzuatı liyakat ilkesi çerçevesinde gözden geçirilecektir. 2. Üniversitemiz ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlemeler yapılacaktır. 3.Belirlenmiş olan ilkelerin çeşitli iletişim araçlarıyla personele ve ilgili kişilere duyurulması 4. Üniversitemizin genel hedeflerine uygun olarak belirlenen bireysel performansların objektif kriterler ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi. Başkanlığı/ Alt Başkanlığı/ Alt / Eğitim Merkezi Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı/Alt sürekli

5 1. KONTOL 1.3. Persone KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek, bu ihtiyacı giderecek 1. Her yıl belirlenen performans kriterlerine göre performansı düşük olan personel belirlenecektir. 2.Birey ve Birimlerin eğitim ihtiyaçları Personel eğitim faaliyetleri her yıl planlanacak, Daire Başkanlığınca her yıl belirlenecektir. yürütülecek ve gerektiğinde 3. İhtiyaçlara göre eğitim programları güncellenmesi belirlenecek ve takip eden yılda uygulanacaktır. Başkanlığı/Alt Her yılın Aralık ayında eğitim ihtiyaçları tespit edilecek ve gelecek yılın Eylül-Aralık Aralık ayında da eğitim programları duyurulacaktır 1. KONTOL OTAMI I 1.3. Personelin Yeterliliği ve Performansı Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmesi sağlanacak ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülecektir. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınacak, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilecektir. Personel istihdamı, yer değiştirme, Personel istihdamı, yer üst görevlere atanma, eğitim, değiştirme, üst görevlere atanma, performans değerlendirmesi, özlük eğitim, performans değerlendirmesi, hakları gibi İnsan Kaynakları özlük hakları gibi İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin önemli Yönetimine ilişkin önemli hususlar hususlardan yazılı olarak yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve belirlenenlerin personele personele duyurulmalıdır. duyurulması 1. Yöneticiler personelin yeterliliği ve performansını, geliştirmek üzere belirlenecek kriterler çerçevesinde her yılın Aralık ayında ve yöneticilerin uygun göreceği diğer zamanlarda da değerlendirerek, sonuçları personelle karşılıklı Birim görüşecektir. Yöneticileri/Alt 2. Personelin performansında düşüş varsa personel ile birlikte sebepleri araştırılacaktır. 3. Personel performansının yükseltilmesi için gerekli eğitim programları vb. uygulamalar yapılacaktır. 1. Performansı yetersiz görülen bölüm ve personel belirlenecek ve nedenleri araştırılacak, eksikler giderilecek, bu yöndeki tüm çabalara rağmen personelin olumlu cevap vermemesi durumunda mevzuata uygun olarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. 2. Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel mevzuat çerçevesinde ödüllendirilecektir. 3. Personel ödül veya cezalar konusunda daha önce bilgilendirilmiş olacaktır. Birim Yöneticileri/Alt 1. İnsan Kaynaklarına ilişkin düzenlemeler yazılı hale getirilecektir. 2. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler konusunda (personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, Başkanlığı/Alt eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi) personel eğitilecektir. 3. İlgili düzenlemeler personele iletişim araçlarıyla sürekli duyurulacaktır. Birim Personeli Başkanlığı/ Tüm Birimler

6 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLAI HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenecek ve personele duyurulacaktır. 1.İş akış şemalarının mevcut durumu gözden geçirilecek, revize edilecek veya şemalar yeniden oluşturulacaktır. 2. İş akış şemalarının kullanılması gerektiğinde evrakı imzalamak ve onaylamak için yetkililer belirlenecek ve durum ilgililere bildirilecektir. 3. İş akış şemaları hakkında personele eğitim verilecektir. /Alt / Personele Daire Başkanlığı Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri ### 1. KONTOL OTAMI I 1.4. Yetki Devri Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir Yetki devri, devredilen yetkinin Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. önemi ile uyumu Yetki devredilen personel Yetki devredilen personel görevin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. yeteneğe sahip olması 1.Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir. 2. Özellikle üst yönetici ve birim yöneticilerinin rutin yetkileri belirlenecek ve ilgili kişilere devredilmesi 3.Yetki devri ile sorumluluğun devredilmediği, sorumluluğun devam edeceği belirtilecektir. 1.Yetki, önem ve kademe hiyerarşik yapısı içinde devredilecektir. 2.Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki unsurları belirlenecektir. 3.Yetki devredilecek olan kişinin ilgili konuda yetkin olmasına dikkat edilecektir. 1. Yetki devredilen personel yetki kademe ve hiyerarşik yapı içinde kademeli ve kademeler atlatılmadan yapılacaktır. 2.Eşitlerin içinden risk faktörü de gözetilerek yetki devrinin en uygun kişiye yapılması 3. Devredilecek olan yetkiler hakkında ve bu devir ile birlikte üstlenen sorumluluğun farkında olmasını sağlayacak eğitimler verilecektir. /Alt / Personel Daire Başkanlığı /Alt / Personel Daire Başkanlığı /Alt / Personel Daire Başkanlığı Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri Başkanlığı, Başkanlığı/ Birim Yöneticileri Daire Başkanlığı/ Personel Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermesi ve yetki devreden ise bu bilgiyi araması sağlanmalıdır. 1.Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ve yetkiyi devralan, yetkiyi devredene yetki devrine ilişkin bilgileri düzenli olarak paylaşacaktır. 2. Yetki devir edilmesi ile birlikte sorumluluğun devam edeceği bilinmeli ve buna göre yetkiyi devreden yönetici zaman zaman yetki hakkında bilgi alması /Alt / Personel Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri

7 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLAI HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 2. İSK DEĞELENDİME I 2.5.Planlama ve Programlama İdareler, misyon ve vizyonlarını Kurumumuzun, misyon ve oluşturmak, stratejik amaçlar ve vizyonlarını oluşturulacak, stratejik ölçülebilir hedefler saptamak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler performanslarını ölçmek, izlemek ve saptanacak, performanslarını değerlendirmek amacıyla katılımcı ölçmek, izlemek ve değerlendirmek yöntemlerle stratejik plan amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlamalıdır. stratejik plan hazırlanacaktır İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. Kurumumuzun, yürüttüğü program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlanacaktır. Kurum bütçesi stratejik planına ve performans programlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlayacaktır. 1. Üniversitemiz Stratejik Planı hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 2. Harcama birimleri planları üniversite genel strateji planı ile uyumlu hale getireceklerdir. 3. Belirlenen performans kriterlerine göre zaman zaman ölçümler yapılarak değerlendirme ve gerekli tedbirler alınacaktır. 4. Stratejik planın oluşturulması tüm harcama birimlerimin katılımı ile 1.Stratejik plan çerçevesinde 2010 yılı performans programı hazırlanması için her birim kendi bünyesinde yeterli sayıda personelin katılımıyla çalışma ekipleri oluşturacak ve takip eden yıllarda devamlılığı 2. Dönem içinde gerekli performansın sağlanılmadığı ve hedefler ulaşılmadığı takdirde; planlar sorgulanacak ve gerekirse revizyona gidilecektir. ADEK/Tüm Birimler/Alt ADEK/Tüm Birimler/Alt yılı Üniversitemiz Bütçesi Stratejik Plan ve / Alt performans programları çerçevesinde hazırlanacaktır. 1.Yöneticiler, ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için birim faaliyetlerini periyodik dönemler halinde kontrollerini Tüm Birim yapacaktır. Yöneticileri/Alt 2. İş ve işlemlerin önceden belirlenen standartlara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edecektir. 3. Gerçekleşmeyen iş ve işlemlerin nedenleri araştırılacaktır. Daire Başkanlığı/ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Diğer Harcama Birimleri Strateji Daire Geliştirme Başkanlığı/ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Diğer Harcama Birimleri Daire Başkanlığı/ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Başkanlığı/Diğer Harcama Birimleri Daire Başkanlığı ### ### Takip eden yıllarda bu çalışma sürekli tekrarlanacaktır.

8 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLAI HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 2. İSK DEĞELENDİME I 2.5.Planlama ve Programlama Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. Yöneticilerin, görev alanları çerçevesinde kurumun hedeflerine uygun özel hedefler belirlemesi ve personeline duyurması Kurumun ve birimlerin hedeflerinin, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması 1Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli üniversite hedeflerine uygun şekilde hedefler belirleyecek. 2. Bu hedefleri bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyurulacaktır. 3.Hedeflere ulaşmak için her personelin görevi belirlenecek ve özellikle bütün personeli kapsayacak şekilde olması. 1Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak sistem ve süreçler belirleyecektir. 2. Sistem ve süreçlerde sorumluluklarının ne olduğu açıkça belirlenecektir. Tüm Birim Yöneticileri/Alt /Alt Tüm Birim Personeli

9 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 2. İSK DEĞELENDİME I 2.6 isklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir isklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir isklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Kurumumuzun, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi birimlerce isklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi isklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planlarının oluşturulması 1 Üniversitemizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için tüm birimlerce yetkili ve /Alt yetkin en az 3 kişiden oluşacak isk Belirleme Ekibi oluşturulacaktır. 2. iskler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılacaktır. 1. isk Belirleme Ekipleri tarafından hazırlanan isk Değerlendirme aporları ile İç Kontrol birimince hazırlanan inceleme ve denetleme raporları çerçevesinde birimlerin isk Belirleme Ekip üyelerinden birer kişinin katılımıyla, Üst Yönetim Makamından alınan olur doğrultusunda, oluşan isk Değerlendirme unca yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları yürütülecektir. 1. isk Analiz Çalışmaları sonucunda,isk Belirleme unca, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması 2. isklerin muhtemel etkilerini azaltmak için gerekli tedbirlerin birimlerce alınması /Alt /Alt Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri/ İç Kontrol Birimi Daire Başkanlığı sürekli (isk belirleme ekipleri Ekim 2009) Her yılın Mayıs ayında Her yılın Haziran ayında

10 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 3. KONTOL FAALİYETLEİ I 3.7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme Her bir faaliyet ve riskleri için uygun yoluyla kontrol, karşılaştırma, kontrol strateji ve yöntemleri onaylama, raporlama, koordinasyon, belirlenerek uygulanması doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrollerini de kapsaması Kontrol faaliyetlerinin, varlıkların Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğini dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin de kapsayacak şekilde yürütülmesi sağlanmasını kapsamalıdır. 1.Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak bunların uygulanması 1.Yetki devri konusunda oluşturulan standartlar çerçevesinde belirlenen iş akış süreçlerinin işlem öncesi ve sonrası kontrolleri yetkililer, yetki devri yapılanlar ve görevliler tarafından yapılacaktır. 2.Kontroller daha önce belirlenen standartlara uygunluğu /Alt / İç Kontrol Birimi /Alt / İç Kontrol Birimi 1. Birimlerce ihtiyaca ve mevzuata göre, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak şartıyla (muhasebe kayıtları, demirbaş kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de /Alt kapsayacak şekilde tespit ve sayımlar yapılacaktır. / İç 2. Zaman zaman ihtiyaç duyulduğu takdirde Kontrol Birimi sondajlama sistemiyle de kontroller yapılması 3. Sondajlama sistemi ile kontrol yapılacak olan alanlar belirlenecektir. Tüm birimler ### (Her yılın Temmuz ayında yapılacaktır)

11 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamasını sağlayacak önlemler alınacaktır. 1.Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizlerinin yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması 2. Eğer ekonomik olmayan bir yöntem seçilmiş ise dahi takip eden dönem içinde revize edilecektir. /Alt / İç Kontrol Birimi

12 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 3. KONTOL FAALİYETLEİ I 3.8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Kurumumuz tarafından yürütülen faaliyetler ile mali karar ve işlemler hakkında yazılı prosedürlerin belirlenmesi Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanması Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun olarak hazırlanarak, ilgili personel tarafından anlaşılabilirliği ve ulaşılabilirliği 1. Birimler faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini (Yetki devirlerini, görevlendirmelerini, iş akışındaki yetkilileri belirleme gibi) mevzuat çerçevesinde yazılı hale getirip uygulamaya koyacaktır. 2. Yazılı prosedürler hakkında ilgili kişiler bilgilendirilecek ve uymalarını sağlamak için teşvik edilecektir. 1Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanlar faaliyet veya mali karar ve /Alt işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar / Strateji olan bütün aşamaları kapsayacak şekilde Geliştirme Daire düzenlenecektir. Başkanlığı 2. Zaman içinde meydana gelecek yasal düzenleme ve gelişmelere göre güncellenecektir. 1.Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların güncelliğini, mevzuata uygunluğunu, anlaşılabilirliliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak üzere, günceli ve ihtiyacı sağlamak için altyapıyı oluşturacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. 2. Personel tarafında anlaşılmasını sağlamak için gerekli eğitimler verilecektir. ### Daire Başkanlığı /Alt / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı ###

13 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI STANDAT NO.SU VE TANIMI STANDAT TANIM KAMU İÇ KONTOL I VE GENEL ŞAT HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 4. KONTOL FAALİYETLEİ I 3.9. Görevler Ayrılığı Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinin farklı kişilerce yapılması Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı tam olarak uygulanamadığı idarelerin durumlarda olası riskleri ortadan yöneticileri risklerin farkında olmalı kaldıracak gerekli önlemlerin ve gerekli önlemleri almalıdır. alınması 1.Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde işlerin ve işlemlerin farklı personel tarafından yapılması 1.Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda, karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. (örnek: öğrenci kayıt dönemlerinde personel yetersiz kaldığı takdirde diğer birimlerden temin edilmesi yoluyla risklerin azaltılması yoluna gidilecektir.) 2. Bunun için her birim ve her alan için birimler arasında koordinasyon sağlanacak ve ikame elemanlar hazırlanacaktır. /Alt /Alt / Strateji Daire Başkanlığı Başkanlığı ###

14 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 3. KONTOL FAALİYETLEİ I Hiyerarşik Kontroller Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. Yöneticiler tarafından prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrollerin yapılması Yöneticilerce, personelin iş ve işlemlerini izlemesi ve onaylaması, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatların verilmesi 1.Yöneticiler, yetki devirleri ve görevlendirmeleri çerçevesinde iş ve işlemlerin birimleri tarafından iş akış şeması ve standartları doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği konusunda kontroller yapacaktır. 2.Bu kontrolleri raporlar veya tablolar aracılığıyla yerine getirecektir. 1 Birim yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrolü sonucunda tespit ettiği olumsuzlukları söz konusu personele bildirecek olup, olumsuzlukların giderilmesi için bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi eğitimler verecektir. Tüm Yöneticiler/Alt Tüm Yöneticiler/Alt

15 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 3. KONTOL FAALİYETLEİ I Faaliyetlerin liği Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. Kurumumuz faaliyetlerinin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınması Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmesi 1.Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. (Belirli dönemlerde birbirlerine yakın görevleri yapan personel arasında rotasyon yapılması ) 2. Yasal düzenlemelerde meydan gelecek /Alt değişiklikler, teknolojik yenilikler ve olağanüstü durumlar hakkında personele sürekli yeni bilgilerin aktarılmasın 3. yeni gelişmeler hakkında personel eğitime tabi tutulacaktır. 4.Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerinin varlığı, mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması 1. Üniversitemizde görevler asaleten atama ile yürütmesi sağlamaktır. 2 Üniversitemizde yürütülen görevlere asaleten atama koşulu bulunmayan durumlarda, personel mevzuatında belirtilen koşullara haiz olanlar arasında usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilecektir. /Alt Başkanlığı/ Eğitim Merkezi Başkanlığı/ Birim Yöneticileri Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından 1. Birimlerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen Tüm Yöneticiler/ Alt personele teslim edilmesi yöneticiler tarafından 2. Yeni görevlendirilen personele çalışacağı birimle ilgili oryantasyon eğitimi verilecektir.

16 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kurumumuzun bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenecek ve uygulanması 1. Üniversitemizde bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini Bilgi İşlem Daire sağlayacak kontrol mekanizmaları yazılı olarak Başkanlığı/ Alt belirlenecektir ve uygulanacaktır. 2.Bilgilere ulaşım standartları belirlenecek ve bunun için gerekli yazılımlar geliştirilecek 3. KONTOL FAALİYETLEİ I Bilgi Sistemleri Kontrolleri Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulması 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veri ve bilgi girişi yazılım programlarının geliştirilmesi ve gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz yapma imkanı sunacak tasarılar yapacaktır. 2. Bu tasarlanan program ve yazılımlar hakkında ilgili kişilere gerekli eğitimler verilecektir. 3. Birimler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ Alt ###

17 3. KON İdareler bilişim yönetişimin sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. Kurumumuzun bilişim yönetişimin sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi 1.Bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda üniversitemiz bilişim yönetişimin sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi için, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışma programı hazırlanacaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ Alt ###

18 KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ 4. BİLGİ VE İLETİŞİM I Bilgi ve iletişim İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 1. Üniversitemizde ve birimlerimizde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili, Kurumumuzda, yatay ve dikey iç sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi geliştirilecektir. iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili 2. İletişimin aciliyetine göre birimler arası yazılı ve /Alt ve sürekli bir bilgi ve iletişim sisteminin geliştirilmesi Yöneticiler ve personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmeleri Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması sözlü e-posta, üniversitemiz web sitesi, birim web sitelerinde gerekli duyurular yapılacaktır. 3. Kamuoyunu bilgilendirmek için yerel ve ulusal basın yayın organlarıyla işbirliği 1. Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilecektir. 2. Bunun için üniversitemizin web sayfası ve bireylerin kişisel e-posta adresleri aktif hale getirilecektir. 3. Yeni gelişmeler hakkında ilgili olan personele gerekli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. /Alt 1. Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir. / Alt 2. Süresi geçmiş bilgi ve belgelerin depolanması için gerekli olan yazılım programları geliştirilecektir. Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ Birim Yöneticileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ Tüm Birimler ### ###

19 4. BİLGİ VE İLETİŞ UNSULA Bi KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmeleri 1. Üst Yönetim ve Harcama birimlerinin, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmesini sağlayacak şekilde / Alt yazılım programı geliştirilerek ilgili birimce gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır. 2. Bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikler sürekli güncellenecektir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ### 4. BİLGİ VE İLETİŞİM I Bilgi ve iletişim Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanacaktır. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmeleri 1. Üniversitemizin Yönetim Bilgi Sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanarak uygulanacaktır. 2. Birim yöneticileri tarafından faaliyet alanına giren konularda düzenli bilgi akışı 1. Yöneticiler tarafından üniversitemizin stratejik planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesinde her personel için somut beklenti, görev ve sorumlulukları belirlenecek ve ilgili personele yazılı ve elektronik ortamda bildirilecektir. 2. Gerek görüldüğü takdirde beklenti, görev ve sorumluluklar hakkında ilgili personele eğitim verilmesi de /Alt Birim Yöneticileri/Alt Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tüm Personel ###

20 4. BİLGİ VE UNSULA İLETİŞİM STANDA Bilgi ve iletişim KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. Kurumun yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmesi 1. Üniversitemizin personel değerlendirme, öneri ve sorunlarının belirlenebilmesi için öneri ve şikayet kutusu, anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeleri sağlayacak toplantılar yapılacak bu konularla ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi /Alt 2. Süreçlerin kolaylaştırılması, israfın önlenmesi, tasarrufun sağlanması ve işlerin hızlandırılmasını sağlayacak her türlü öneri ve görüşün ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra üst yönetime ulaştırılmasını sağlayacak iletişim kanalları oluşturulacaktır. Bilgi işlem Daire Başkanlığı/ Başkanlığı/ Birim Yöneticileri ### SONUÇLA, SOUNLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı