T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2 KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu İç Kontrol Çalışma Grubu tüm harcama birimlerini bilgilendirecektir. Uyum Planı Mart İç Kontrol Yönergesi hazırlanacaktır İç Kontrol Sistemi ve UYEP tanıtım toplantısı yapılacaktır. Hukuk İşleri İç Kontrol Yönergesi Toplantı Tutanakları Mart 15 Mart 15 KOS 1.1 İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi Yönetici ve Personel Tarafından Sahiplenilmeli ve Desteklenmelidir. Beşiktaş Belediyesi İç Kontrol Çalışmaları Genelgesi, Beşiktaş Belediyesi Mali Hizmetler Çalışma Yönergesi, Beşiktaş Belediyesi Çalışma Yönergesi İç kontrol konulu bir eğitim toplantısı düzenlenecektir. Yönetici ve personele yönelik olarak iç kontrol algısı anketleri yapılacaktır. Belediye intranet portalına iç kontrol bölümü eklenecektir. İç Kontrol konusundaki bilgilendirme ve duyurular bu bölümde yer alacaktır. Bölümdeki güncellemelerin çalışanların posta kutularına düşmesi sağlanacaktır. Eğitim Eğitim Tutanakları Yılda 1 Anket 6 Ayda 1 İntranet sayfası mail SMS Haziran Beşiktaş Belediyesi iç kontrol konulu bir kitapçık oluşturulması sağlanacaktır. Hukuk İşleri İç Kontrol Yönetmeliği Mart Üst Yönetim toplantılarının gündemine iç kontrol maddesi ilave edilecektir. Özel Kalem Strateji Geliştirme Toplantı Tutanağı Yılda 1 KOS 1.2 İdarenin Yöneticileri İç Kontrol Sisteminin Uygulanmasında Personele Örnek Olmalıdır Faaliyet nın ekinde yer alan İç Kontrol Güvence Beyanına uygun bir Faaliyet Raporu için eğitim düzenlenecektir. Eğitim Strateji Geliştirme Eğitim Tutanakları Yılda Raporlama setleri güncellenip yeniden düzenlenecektir. Raporlama Setleri

3 Öngörülen ler Sorumlu Kurumun etik kurallar seti oluşturulacaktır. Eğitim Tüm birimler Etik Kurallar Seti KOS 1.3 Etik Kurallar Bilinmeli ve Tüm Faaliyetlerde Bu Kurallara Uyulmalıdır. Belediyemizde Etik Kurulu kurulmuştur, Etik Sözleşmesi personele imzalatılmıştır, Personelin mal bildiriminde bulunması sağlanmaktadır Etik kurallar belli periyotlarda gözden geçirilip güncellenecektir. Etik kurallar intranet sayfasında ve mail ile çalışanlara duyurulacaktır Etik kurallar eğitimi düzenlenecektir. Eğitim Destek Hizmetleri Eğitim Etik Kural Güncellemeleri Mart 15 Etik Kurallar Eğitim Yüklenici firma personelinin de kurumun etik kurallarına uymakla yükümlü olduğuna dair düzenleme yapılacaktır. Destek Hizmetleri Yüklenici Firma Etik Kurallar Süreç Odaklı Kurumda bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulacaktır. EBYS Aralık 16 KOS 1.4 Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık ve Hesap Verebilirlik Sağlanmalıdır. Stratejik Pan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu kurumun web sayfasında yayınlanmaktadır, Meclis toplantıları internetten canlı olarak yayınlanmaktadır Beşiktaş Belediyesi Saydamlık Uygulamaları konulu bir rapor yazılacaktır. İhalelerin canlı olarak internetten yayınlanması sağlanacaktır. Destek Hizmetleri Rapor Aralık 16 Süreç Yönetim Sistemi Aralık Kurumda tüm faaliyetleri kapsayan bir rapor seti ihtiyacı analizi yapılacaktır. Faaliyet Rapor Seti Eğitim meteryallerinin ortak bir alanda bulundurulması ve hizmet için eğitim kütüphanesi oluşturulacaktır. Eğitim Destek Hizmetleri Müdürüğü İntranet Eylül 16

4 1.5.1 Öngörülen ler Kurumun Hizmet Standardı Envanteri revize edilecektir. Sorumlu Kurumun Hizmet Standardı Envanteri Personele memnuniyet anketleri yapılacaktır. Eğitim Anket Haziran 15 KOS 1.5 İdarenin Personeline ve Hizmet Verilenlere Adil ve Eşit Davranılmalıdır. Kurumda Süreç Yönetim Sistemi çalışmaları yapılmıştır ler bazında görev tanımları ve asgari niteliklere dayalı iş yükü analizlerine dayalı optimum kadro çalışması yapılacaktır Eğitim Kadro Cetvelleri Bireysel performans değerlendirme sistemi oluşturulacaktır Eğitim Performans Göstergeleri KOS1.6 KOS2 KOS 2.1 İdarenin Misyonu Yazılı Olarak Belirlenmeli, Duyurulmalı ve Personel Tarafından Benimsenmesi Sağlanmalıdır. Kurumun Misyon ve Vizyonu Stratejik Planı'nda belirlenmiş ve kurumun web sayfasında yayınlanmıştır Personel atama ve yer değiştirmelerinde performans göstergeler dikkate alınacaktır Dijital ve fiziki arşivlerin rehabalitasyonu projesi gerçekleştirilecektir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacaktır Eğitim Yönetmelik Değişikliği İdarenin Faaliyetlerine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu ekinde bulunan İç Proje Dokümanı Eylül 15 Tüm Bilgi ve Belgeler Doğru, Kontrol Güvence Beyanı üst yönetici ve Tam ve Güvenilir Olmalıdır. harcama yetkilileri tarafından imzalanmaktadır EBYS Aralık 16 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı KOS 2.2 Misyonun Gerçekleştirilmesini Sağlamak Üzere İdare leri ve Alt lerince Yürütülecek Görevler Yazılı Olarak Tanımlanmalı ve Duyurulmalıdır. Müdürlüklerin Çalışma Yönetmelikleri güncellenmiştir, Tüm birimlerde yürütülen faaliyetlerin envanteri (süreç dizinleri) oluşturulmuştur, Stratejik Planda Stratejik alanlar belirlenmiştir Yönergeler revize edilerek yürürlüğe konulacak ve bir kitap olarak yayınlanacaktır. Eylül 15

5 Öngörülen ler Sorumlu lerin görev dağılım çizelgeleri yayımlanacaktır. Görev Tanımları Çizelgesi KOS 2.3 İdare lerinde Personelin Görevlerini ve Bu Görevlere İlişkin Yetki ve Sorumluluklarını Kapsayan Görev Dağılım Çizelgesi Oluşturulmalı ve Personele Bildirilmelidir Personele mail ve intranet ortamında duyurusu yapılacaktır. lerin süreç dizinleri güncellenecektir. Strateji Geliştirme Görev Tanımları Çizelgesi Görev Tanımları Çizelgesi Süreç haritaları üzerinden personelin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanacaktır. Görev Tanımları Çizelgesi KOS 2.4 KOS 2.5 İdarenin ve lerinin Teşkilat Şeması Olmalı ve İdarenin organizasyon şeması belirlenmiş ve web Buna Bağlı Olarak Fonksiyonel sayfasında yayınlanmıştır. Görev Dağılımı Belirlenmelidir. İdarenin ve lerinin Organizasyon Yapısı, Temel Yetki ve Sorumluluk Dağılımı, Hesap Verebilirlik ve Uygun Raporlama İlişkisini Gösterecek Şekilde Olmalıdır. Kurumun ve birimlerin raporlama kriterleri ve prosedürleri belirlenmemiştir lerin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve sonuçları ne şekilde raporlayacakları belirlenmelidir. Kurumda raporların izlenmesi bir birime atanacatır. Raporlar otomasyon sistemi ile entegre edilecektir. Raporlama Yönergesi Yönerge Eylül 16 Yönerge?? Eylül 15 KOS 2.6 İdarenin Yöneticileri, Faaliyetlerin Yürütülmesinde Hassas Görevlere İlişkin Prosedürleri Belirlemeli ve Personele Duyurmalıdır. Riskli ya da zorluk değeri yüksek olan görevler (hassas görevler) belirlenmemiştir Süreçler üzerinden hassas görevler belirlenecektir. Bu görevlerin kural setleri oluşturulacaktır. Hassas görevler prosedürler oluşturulacaktır. Hassas Görev Yönergesi Hassas Görev Yönergesi Hassas Görev Yönergesi

6 Öngörülen ler Sorumlu KOS 2.7 Her Düzeydeki Yöneticiler, Verilen Görevlerin Sonucunu İzlemeye Yönelik Mekanizmalar Oluşturmalıdır Performans Programı ile bütünleşik faaliyet ve görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik bir raporlama seti oluşturulacaktır. Raporlama Yönergesi KOS3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır Kurum çalışanlarının nitelik ve yetkinlikleri belirlenecektir. Eğitim Eylül lerde yürütülen faaliyetlerin gerektirdiği insan kaynağının nicelik, nitelik ve yeterlilikleri belirlenecektir. İş Analizleri Raporu KOS 3.1 İnsan Kaynakları Yönetimi, İdarenin Amaç ve Hedeflerinin Gerçekleşmesini Sağlamaya Yönelik Olmalıdır. lerde yürütülen faaliyetlerin gerektirdiği insan kaynağının nicelik, nitelik ve yeterlilikleri belirlenmemiştir Boşluk analizi çalışması yapılacaktır Stratejik plan ile birlikte, planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan insan kaynağına ilişkin bir analiz çalışması güncellenecektir. İş Analizleri Raporu İş Analizleri Raporu Her yıl performans programı ile birlikte, programda yer alan hedeflere ulaşmak için gerekli olan insan kaynağına ilişkin bir analiz çalışması yapılacaktır. İş Analizleri Raporu İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır. Eğitim İş Analizleri Raporu KOS 3.2 İdarenin Yönetici ve Personeli Görevlerini Etkin ve Etkili Bir Şekilde Yürütebilecek Bilgi, Deneyim ve Yeteneğe Sahip Olmalıdır Görevlere ilişkin yetkinlik kriterleri belirlenecektir Eğitim ihtiyaç analizi yapılacaktır Eğitim Görev Tanımları Eğitim Analiz Haziran 15 KOS 3.3 Mesleki Yeterliliğe Önem Verilmeli ve Her Görev İçin En Uygun Personel Seçilmelidir Kariyer planlamaları düzenlenecektir. Eğitim Personel Kariyer Planları Eylül 15

7 KOS 3.4 Personelin İşe Alınması İle Görevinde İlerleme ve Yükselmesinde Liyakat İlkesine Uyulmalı ve Bireysel Performansı Göz Önünde Bulundurulmalıdır Öngörülen ler Çalışanların işe alınmasında aranacak nitelik ve kriterler somut olarak belirlenerek prosedürler oluşturulacaktır. Çalışanların bireysel performansları somut olarak ölçülecektir. Sorumlu Eğitim Eğitim Personel Yönergesi Performans Yılda Eğitim ihtiyaç analizlerinde her görev için boşluk analizleri yapılacaktır. Eğitim Tüm birimler Eğitim İhtiyaç Analiz KOS 3.5 Her Görev İçin Gerekli Eğitim İhtiyacı Belirlenmeli, Bu İhtiyacı Giderecek Eğitim Faaliyetleri Her Yıl Planlanarak Yürütülmeli ve Gerektiğinde Güncellenmelidir. Eğitim ihiyaç analizi yapılmamıştır Çalışanların görev değişikliklerinde yetkinlik kriterleri çerçevesinde o görev için belirlenmiş olan eğitimlere katılım sağlanacaktır. Eğitim Tüm birimler Eğitim İhtiyaç Analiz Belediye dışında eğitime katılma prosedürü oluşturulacaktır. Eğitim Tüm birimler Eğitm Mart 15 KOS 3.6 Personelin Yeterliliği ve Performansı Bağlı Olduğu Yöneticisi Tarafından En Az Yılda Bir Kez Değerlendirilmeli ve Değerlendirme Sonuçları Personel ile Görüşülmelidir. Çalışanların performanslarını izlemeye yönelik bir sistem kurulmamıştır Çalışanların yeterlilik ve performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir kurumsal düzenleme yapılacaktır. Değerlendirme prosedürleri yazılı olarak tanımlanacaktır. Eğitim Eğitim Tüm birimler Yönerge Vb. Tüm birimler Prosedür KOS 3.7 Performans Değerlendirmesine Göre Performansı Yetersiz Bulunan Personelin Performansını Geliştirmeye Personelin ödüllendirilmesine yönelik kurumsal Yönelik Önlemler Alınmalı, düzenlemeler yoktur. Yüksek Performans Gösteren Personel İçin Ödüllendirme Mekanizmaları Geliştirilmelidir Personelin ödüllendirilmesine yönelik kurumsal düzenlemeler yapılacaktır Ödül öneri sistemi geliştirilecektir Eğitim Eğitim Tüm birimler Prosedür Tüm birimler Öneri Sistemi

8 Öngörülen ler Sorumlu KOS 3.8 Personel İstihdamı, Yer Değiştirme, Üst Görevlere Atanma, Eğitim, Performans Değerlendirmesi, Özlük Hakları Gibi İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Önemli Hususlar Yazılı Olarak Belirlenmiş Olmalı ve Personele Duyurulmalıdır. Kurumda insan kaynakları yönetimine ilişkin düzenlemeler mevzuat kaynaklı olarak vardır Üst yönetim insan kaynağı yönetimine ilişkin kamuoyuna bir taahhütname açıklayacaktır. Özel Kalem Tüm birimler Taahhütname Eylül 15 KOS4 KOS 4.1 KOS 4.2 KOS 4.3 KOS 4.4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. İş Akış Süreçlerindeki İmza ve İmza yetkileri yönergesi süreç Yazı İşleri Onay Mercileri Belirlenmeli ve İmza yetkileri yönergesi güncellenmemiştir yönetim sistemi dikkate alınarak Yönerge Eğitim Personele Duyurulmalıdır. güncellenecektır. Yetki Devirleri, Üst Yönetici Tarafından Belirlenen Esaslar Çerçevesinde Devredilen Yetkinin Sınırlarını Gösterecek Şekilde Yazılı Olarak Belirlenmeli ve iigililere Bildirilmelidir. Yetki Devri, Devredilen Yetkinin Önemi ile Uyumlu Olmalıdır. Yetki Devredilen Personel Görevin Gerektirdiği Bilgi, Deneyim ve Yeteneğe Sahip Olmalıdır. Kurumda yetki devrine ilişkin prosedürler düzenlenmemiştir İş akışlarının yer aldığı hizmet kılavuzları hazırlanacaktır. Hizmet Kılavuzları KOS 4.5 Yetki Devredilen Personel, Yetkinin Kullanımına İlişkin Olarak Belli Dönemlerde Yetki Devredene Bilgi Vermeli, Yetki Devreden ise Bu Bilgiyi Aramalıdır Devredilen yetkilerin kullanımları izlenmesine yönelik bir prosedür ve raporlama geliştirilecektir. İnsan Kaynakları Raporlanma Sistemi

9 RDS5 RDS 5.1 RDS 5.2 Öngörülen ler Sorumlu Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, İdareler, Misyon ve Vizyonlarını Oluşturmak, Stratejik Amaçlar ve Ölçülebilir Hedefler Saptamak, Stratejik Plan farkındalık eğitimler ve Beşiktaş Belediyesi Yılı Stratejik Performanslarını Ölçmek, Stratejik Plan hazırlama eğitimleri Eğitim Yılda 1 Planı hazırlanmıştır. Eğitim İzlemek ve Değerlendirmek düzenlenecektir. Amacıyla Katılımcı Yöntemlerle Stratejik Plan Hazırlamalıdır. İdareler, Yürütecekleri Program, Faaliyet ve Projeleri ile Bunların Kaynak İhtiyacını, Performans Hedef ve Göstergelerini İçeren Performans Programı Hazırlamalıdır Yılı Performans Programı Stratejik Planda belirlenen proje ve hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır. RİSK DEĞERLENDİRME Stratejik Yönetim Projesi hazırlanacaktır Eyl Bütçe Hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. Eğitim Eğitim Yılda 1 RDS 5.3 RDS 5.4 İdareler, Bütçelerini Stratejik Planlarına ve Performans Programlarına Uygun Olarak Hazırlamalıdır. Yöneticiler, Faaliyetlerin İlgili Mevzuat, Stratejik Plan ve Performans Programıyla Belirlenen Amaç ve Hedeflere Uygunluğunu Sağlamalıdır Mali Yılı Bütçesi Performans Programına uygun olarak hazırlanmıştır Stratejik Yönetim Projesi hazırlanacaktır Maliyetleri izlemeye yönelik bütünleşik bir sistem çalışmasına başlanacaktır. Otomasyon projesi ile birlikte izleme ve dağıtım anahtarlarından oluşan bir sistem kurulacaktır. SP döneminde eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyet faaliyetlerin performans programı ve bütçeye uygunluğunu gösterir şekilde düzenlenecektir. Mevcut kurumsal yapı bilişim teknolojileri ile güçlendiriilecektir. Toplantı Maliyet Maliyet Yılda 1 Eylül 16 Eylül 16 Eğitim Eylül 15 Yönetmelik

10 Öngörülen ler Sorumlu RDS 5.5 RDS 5.6 Yöneticiler, Görev Alanları Çerçevesinde İdarenin Hedeflerine Uygun Özel Hedefler Belirlemeli ve Personeline Duyurmalıdır. İdarenin ve lerinin Hedefleri, Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Süreli Olmalıdır Performans Programı ile bütünleşik birim yöneticileri iş planı hazırlayacaktır. Yöneticileri iş planlarını özel hedef tablosuna dönüştürecektirler. Yöneticileri özel hedef tablolarını onaylatacaktır. Yöneticiler belirlenmiş özel hedefler çerçevesinde İş Dağılımı Tabloları hazırlamakta ve personellerine tebliğ edeceklerdir. İş Dağılımı Tablolarında hedeflere ilişkin spesifik ve ölçülebilir performans göstergelerinin ilgilileri ve sürelerine yer verilecektir. İş dağılımları için aylık toplantılar yapılacaktır. Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler İş Planları Sürekli Özel Hedef Tabloları Eylül 15 Toplantı Raporu Haziran 15 İş Dağılım Tabloları İş Dağılım Tabloları Toplantı Tutanakları Mart 16 Eylül 16 Sürekli RDS6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir lerde risk alanından sorumlu personel belirlenecek ve Risk Belirleme Ekibi kurulacaktır. Sorumlu Personel Listesi Mart 16 RDS 6.1 İdareler, Her Yıl Sistemli Bir Şekilde Amaç ve Hedeflerine Kurumun Risk Haritası belirlenmemiştir. Yönelik Riskleri Belirlemelidir Süreç revize çalışmaları yapıldıktan sonra risk çalışmasına başlanacaktır. Süreç revize çalışmaları yapıldıktan sonra risk haritaları çıkarılacaktır. Kurum Risk Haritası üst yönetime sunulacaktır. Risk İzleme ve Raporlama prosedürleri oluşturulacaktır. Risk Analizleri Mart 16 Kurum Risk Haritası Kurum Risk Haritası Risk İzleme ve Raporlama Prosedürleri Mart 16

11 Öngörülen ler Sorumlu RDS 6.2 Risklerin Gerçekleşme Olasılığı ve Muhtemel Etkileri Yılda En Az Bir Kez Analiz Edilmelidir. İş ve işlemere dair risk analizi yapılmamıştır Risk Haritaları ve bunlara ilişkin prosedürler yılda 2 kez analiz edilecektir. risk haritalarında yer alan risklere ilişkin Risk Değerleri, Risk Skorları, Kabul Edilebilir Risk, Riske Maruz Değer değerlendirmeleri yapılacaktır. risk haritalarında yer alan risklere ilişkin birim risk sorumluları tarafından önlemler (kontrol faaliyetleri) konusunda çalışma yapılacaktır. Toplantı Eylül 15 Eylül 15 RDS 6.3 KFS7 Risklere Karşı Alınacak Önlemler Belirlenerek Planları Oluşturulmalıdır Risk koordinatörü risk çalışma grubunu Kurumun risklere karşı alacağı önlemlere ilişkin Risk Planını hazırlamak üzere toplayacaktır. Karar mekanizması tarafından görüşülerek karara bağlanan risk eylem planı tüm birimlerin ve çalışanların bilgisine intranet ortamında, resmi yazı ve mail ile sunulacaktır. Risk eylem planına ilişkin izleme sistemi kurulacaktır. KONTROL FAALİYETLERİ Eylül 15 Eylül 15 Eylül 15 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. Beledeyede sürdürülen iş ve işlemlere ilişkin faaliyetler süreçler üzerinden Faaliyet Listeleri Mart 16 tanımlanacaktır Süreç dizinleri oluşturulacaktır. Süreç Dizinleri Mart Süreç dizinlerinde yer alan her bir alt ve detay süreç haritalandırılacaktır. İş Akışları Mart Süreç yönetimi çalışmasının sonuçları dikkate alınarak çıktılar gözden geçirilecektir. Çıktı Haritası Mart 16

12 Öngörülen ler Kurum risk analizi yapılacaktır Risk haritaları oluşturulacaktır Kurum Risk Planı oluşturulacaktır. Risk Planında yer alan kontrol noktaları düzenli olarak gözden geçirilecektir. Sorumlu Risk Haritaları Risk Haritaları Risk Risk 6 Ayda Hizmet standartları envanterinin süreçler üzerinden güncellenmesinden sonra örneklem üzerinden düzenli kontroller yapılacaktır. Teftiş Kurulu Hizmet Envanteri Uygunluk Raporu Eylül 16 KFS 7.1 Her Bir Faaliyet ve Riskleri İçin Uygun Kontrol Strateji ve Yöntemleri (Düzenli Gözden Geçirme, Örnekleme Yoluyla Kontrol, Karşılaştırma, Onaylama, Raporlama, Koordinasyon, Doğrulama, Analiz Etme, Yetkilendirme, Gözetim, İnceleme, İzleme v.b.) Belirlenmeli lerin iş akış süreçleri ortaya çıkarılmıştır Süreç yönetimi çalışmasının sonuçları ve iş yükü analizleri dikkate alınarak görev dağılımları yapılacaktır. Süreçlerde yer alan her bir işleme ilişkin görelendirmeler yapılacaktır. Görevler İş Planları olarak ilgililerine tebliğ edilecektir. İş Planlarında yer alan görevlerin tamamlanmaları izlenecektir. Süreç Yönetimi Çalışmasının sonuçlarına göre imza veya paraf sistemine bağlanmamış karar mekanizmaları tespit edilip onay noktaları güncelenecektir. İyi uygulama örnekleri ve karşılaştırma prosedürleri tanımlanacaktır. Süreçler üzerinden raporlama noktaları belirlenecektir. n düzenli analiz edilmesi sağlanmalıdır Görev Dağılımı Tabloları Toplantı Mart 16 Eylül 16 Eylül 15 Faaliyet Rapor Formatları Mart 16 Analiz Düzenli olarak gözetim ve inceleme prosedürleri yazılacaktır. (İç denetim birimi görev ve çalışma yönetmeliği) Eğitim Prosedür

13 Öngörülen ler Sorumlu Faliyetler ve sonuçları prosedürler belirlendikten sonra karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma Haziran İzleme faliyetleri için ilgili prosedürler yazılacaktır. Tüm kontrol prosedürleri elektronik ortama otomasyon projesi ile birlikte taşınacaktır. İzleme Prosedürleri Prosedürler Eylül Her bir faaliyetin prosedür setlerinin tanımlanması yapılacaktır İş Akışları Mart 16 KFS 7.2 Kontroller, Gerekli Hallerde, İşlem Öncesi Kontrol, Süreç Kontrolü ve İşlem Sonrası Kontrolleri de Kapsamalıdır. Ön mali kontrol sistemi oluşturulmuştur Faliyetlere ilişkin etki analizleri yapılmalıdır. etki analizleri iç ve dış paydaşları kapsayacaktır. Ön mali kontrol sistemi kontrol listeleri oluşturularak güçlendirilecektir. Kontrollerin otomasyon projesine taşınması sağlanacaktır Kontrol listeleri oluşturulmalıdır Elektronik belge yönetim sistemi ve otomasyon projesi hayata geçirilecektir Özel Kalem Özel Kalem Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Anket yılda 1 Anket yılda 1 Ön Mali Kontrol Prosedürleri Mart 15 Otomasyon Eylül 16 Otomasyon Eylül 16 Eylül 15 KFS 7.3 Kontrol Faaliyetleri, Varlıkların Dönemsel Kontrolünü ve Güvenliğinin Sağlanmasını Kapsamalıdır. Mali Tablolar Dönemsel Olarak Çıkarılmaktadır Beşiktaş Belediyesi Varlık ve Yükümlülük Kontrol Prosedürleri Belirlenecek ve Uygulama bu prosedüre göre sürdürülecektir. Mali Hizmetler Yönerge KFS 7.4 Belirlenen Kontrol Yönteminin Maliyeti Beklenen Faydayı Aşmamalıdır. Kontrol faaliyetlerinden beklenen faydaları değerlendiren fayda/maliyet analizi yapılmamaktadır Süreçler Üzerinden Fayda Maliyet analizi yapılacaktır. Ön Mali Kontrol Eğitimi Düzenlenecektir Eğitim Risk Mart 16 Eğitim Mart 16

14 KFS8 Öngörülen ler Sorumlu Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:idareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır Beşiktaş Belediyesi yazılı prosedürleri Analizi çıkartılacaktır Dizin Listesi Mart Faaliyetlere ilişkin mevzuat listeleri oluşturulacaktır. Eylül 15 KFS 8.1 İdareler, Faaliyetleri ile Mali Karar ve İşlemleri Hakkında Yazılı Prosedürler Belirlemelidir Süreç çalışmalarında mevzuat bazında gruplama yapılacaktır. Beşiktaş Belediyesi Mevzuat Hazırlama Esas ve Usulleri belirlenecektir Yazı İşleri Süreç Mevzuat Listesi Mart 16 Genelge Mart Gerekli olan tüm alanlarda yazılı prosedürler oluşturulacaktır. Yazı İşleri Süreç Mevzuat Listesi Mart 16 KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır Prosedür Yönetim Projesi oluşturulacaktır ve bu kapsamda dikkate alınacaktır Prosedür Yönetimi Eğitimi düzenlenecektir Eğitim Proje Mart 16 Eğitim Mart Prosedürlerin personel tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için uygun bulunan prosedürlerde pilot uygulamalar yapılacaktır. Eylül 15 KFS 8.3 Prosedürler ve İlgili Dökümanlar, Güncel, Kapsamlı, Mevzuata Uygun ve İlgili Personel Tarafından Anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır Kurumda uygulanan tüm prosedürler elektronik ortama aktarılacaktır. Kullanılan yazılımlar bu prosedürlere göre gözden geçirilecektir. Her yıl sonunda süreçlerin güncelliği gözden geçirilecektir Süreç Yönetim Sistemi Aralık 16 Eylül 15 Süreç Analizi Eylül Tüm faaliyetler bu prosedürler üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Eylül 15

15 KFS Öngörülen ler lerde iş yükü analizleri yapılacaktır. Sorumlu İş Yükü Analiz Raporu Görevler ayrılığı:hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri Mart Hassas görev tanımlanacaktır. Hassas Görevler Listesi Hassas görev listesi tamamlanacaktır. Hassas Görevler Listesi KFS 9.1 Her Faaliyet veya Mali Karar ve İşlemin Onaylanması, Uygulanması, Kaydedilmesi ve Kontrolü Görevleri Farklı Kişilere Verilmelidir Aynı sürece ilişkin birden farklı görevin aynı kişi tarafından yürütülmesinin riskli olduğu görevler belirlenecektir. Görevler ayrılığı listeleri oluşturulacaktır. Hassas Görevler Listesi Görevler Ayrılığı Listesi Görev ve çalışma yönetmeliklerinde iş yükü analizleri, hassas görevler ve görevler ayrılığı çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Eylül Tüm birimlerin personel ihtiyacı belirlenirken faaliyetler, görevler, iş yükü analizleri ve görevler ayrılığı dikkate alınacaktır. Eğitim Eylül Üst yönetimce belirlenecek hassas görevlerde görevlendirilecek kişi ve yedekleri yazılı olarak tespit edilecektir. Eylül 15 KFS 9.2 Personel Sayısının Yetersizliği Nedeniyle Görevler Ayrılığı İlkesinin Tam Olarak Uygulanamadığı İdarelerin Yöneticileri Risklerin Farkında Olmalı ve Gerekli Önlemleri Almalıdır Yöneticiler birimlerinde optimal çalışan sayılarına ulaşılamaması nedeniyle oluşacak risklere karşı bir eylem planı hazırlanacaktır. lerin görev ve çalışma yönetmelik ve yönergelerinde ve organizasyonlarında çalışan sayısı, iş yükü, hassas görevler ve görevler ayrılığı çerçevesinde yeniden düzenlemeler yapılacaktır. Eğitim Eğitim Eylül 15 Eylül 15

16 Öngörülen ler Sorumlu KFS10 Hiyerarşik kontroller:yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KFS 10.1 Yöneticiler, Prosedürlerin Etkili ve Sürekli Bir Şekilde Uygulanması İçin Gerekli Kontrolleri Yapmalıdır Yöneticiler tarafından gerçekleştirilecek kontrollere ilişkin prosedürler tanımlanacaktır. Kontrol prosedürleri iş akışlarına göre güncellenecektir. Faaliyetlerin prosedürlere uygun yürütülüp yürütülmediği bir örneklem üzerinden kontrol edilecektir Kontrol Prosedürleri Kontrol Prosedürleri Rapor Eylül İç Denetim i ve Teftiş Kurulu prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. İç Denetim i Teftiş Kurulu Rapor Eylül 15 KFS 10.2 Yöneticiler, Personelin İş ve İşlemlerini İzlemeli ve Onaylamalı, Hata ve Usulsüzlüklerin Giderilmesi için Gerekli Talimatları Vermelidir Yürürlükteki prosedürler konusunda bir eğitim düzenlenecektir. Eğitim Eğitim Eylül 15 KFS11 KFS 11.1 Faaliyetlerin sürekliliği:idareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. Personel Yetersizliği, Geçici veya Sürekli Olarak Görevden Ayrılma, Yeni Bilgi Sistemlerine Geçiş, Yöntem veya Mevzuat Değişiklikleri ile Olağanüstü Durumlar Gibi Faaliyetlerin Sürekliliğini Etkileyen Nedenlere Karşı Gerekli Önlemler Alınmalıdır Her birimin görev tanımları güncellenecektir. Görev tanımları yapılırken ilgili görevlerin yedek sorumluları da belirlenecektir. Mevzuat takip sorumluları belirlenecektir. Mevzuat değişikliklerini bilgilendirmeye yönelik prosedür yazılacaktır. Her birim ile ilgili oryantasyon eğitim prosedürü belirlenmelidir. lerde hizmetiçi eğitim mahiyetinde kısa süreli rotasyon uygulamaları yapılacaktır. Eğitim Eğitim Eğitim Görev Tanımları Mart 16 Görev Tanımları Mart 16 Eylül 15 Mevzuat Takip Prosedürü Oryantasyon Eğitim Programı Eylül 15

17 Öngörülen ler Sorumlu Süreç çalışmaları sonunda birimlerin iş yükü analizleri yapılacaktır. İş Yükü Analiz Eylül 16 KFS 11.2 Gerekli Hallerde Usulüne Uygun Olarak Vekil Personel Görevlendirilmelidir Süreç çalışmaları sonunda görevlere ilişkin nitelik ve yetrlilikler belirlenecektir. Görev Tanımları Eylül Süreçler üzerinden her birim için yetki devri prosedürü oluşturulacaktır. Eğitim Yetki Devri Prosedürleri KFS 11.3 KFS12 Görevinden Ayrılan Personelin, İş veya İşlemlerinin Durumunu ve Gerekli Belgeleri de İçeren Bir Rapor Hazırlaması ve Bu Raporu Görevlendirilen Personele Vermesi Yönetici Tarafından Sağlanmalıdır Görevden ayrılan personelin yapacağı devirlere ilişkin prosedürler belirlenecektir. Eğitim Bilgi sistemleri kontrolleri:idareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. Yetki Devri Prosedürü KFS 12.1 Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontroller Yazılı Olarak Belirlenmeli ve Uygulanmalıdır Bilgi Sistemleri Yönergesi hazırlanacaktır. Bilgi Sistemleri Yönergesi KFS 12.2 Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi ile Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmeler Yapılmalı, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltilmesini Sağlayacak Mekanizmalar Oluşturulmalıdır Bilgi Sistemleri Envanteri oluşturulacaktır Yapılan işlemlerin yazılı hale gelebilmesi için prosedürler oluşturulacaktır. Bilgi Sistemleri Envanteri Bilgi Sistemleri Yönergesi Eylül 16 Eylül 16 KFS 12.3 İdareler Bilişim Yönetişimini Sağlayacak Mekanizmalar Geliştirmelidir Hata Raporlama Sistemi kurulacaktır. Eylül 16

18 BİS13 Öngörülen ler İntranet portalı oluşturulacak Organizasyan şemasına iletişim bilgileri ilave edilecektir. Sorumlu Portal Eylül 16 Organizasyon Şeması Haziran 15 BİLGİ VE İLETİŞİM Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması BİS 13.1 İdarelerde, Yatay ve Dikey İç İletişim ile Dış İletişimi Kapsayan Etkili ve Sürekli Bir Bilgi ve İletişim Sistemi Olmalıdır İletişim Merkezi etkinleştirilecektir Toplantı Yönetimi Prosedürü oluşturulacaktır Çağrı merkezinde çalışanlara birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları konulu bir birifing verilmelidir Eğitim Durum Aralık 15 Prosedür Eylül 16 Birifing Dosyası Aralık İletişim teknikleri konulu bir eğitim düzenlenecektir. Eğitim Eğitim Yılda 1 BİS 13.2 Yöneticiler ve Personel, Görevlerini Yerine Getirebilmeleri İçin Gerekli ve Yeterli Bilgiye Zamanında Ulaşabilmelidir Sürekli ihtiyaç olacak veriler belirlenecek, bir kez ve sürekli intranet ortamında bulundurulması sağlanacak ve düzenli olarak sorumlu birimlerce güncellenecektir. Otomasyon projesi kapsamında insan kaynakları modülü oluşturulacaktır. Veri Bankası Eylül 15 Aralık 15 BİS 13.3 Bilgiler Doğru, Güvenilir, Tam, Kullanışlı ve Anlaşılabilir Olmalıdır Mevzuat bilgi bankası oluşturulacaktır Bilgilerin elde edilme, yayınlanma ve güncellenme standartları bir prosedür olarak belilenecektir. Bilgi envanteri ve rapor setleri anlaşılabilirlik ve kullanılışlılık yönünden analiz edilecektir. Raporlar ve üretilen bilgiler analiz raporu sonuçlarına göre revize edilecektir. Mevzuat Değişiklikleri Eylül 16 Prosedür Aralık 15 Analiz Raporu Mart 16 Eylül 15

19 BİS 13.4 BİS 13.5 BİS 13.6 BİS 13.7 BİS14 BİS 14.1 BİS 14.2 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Yöneticiler, İdarenin Misyon, Vizyon ve Amaçları Çerçevesinde Beklentilerini Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Personele Bildirmelidir. İdarenin Yatay ve Dikey İletişim Sistemi Personelin Değerlendirme, Öneri ve Sorunlarını İletebilmelerini Sağlamalıdır Öngörülen ler Performans ve bütçe izleme ve değerlendirme raporu oluşturulacaktır Yönetim Bilgi Sistemi Projesi ve Ekibi oluşturulacak ve Yönetim Bilgi Sistemi Planı yapılacaktır Görev tanımları oluşturulacaktır İş planları performans programına uygun şekilde hazırlanacaktır. İş planları üst yönetim tarafından onaylanacaktır. Yöneticiler üst yönetim tarafından onaylanan iş planlarına ilişkin görev dağılımlarını oluşturup çalışanlara yazılı olarak tebliğ edecekler Nesnel, açık ve samimi bir personel öneri sistemi kurulacaktır. Sorumlu Mali Hizmetler Özel Kalem İntranet sisteminde fikirlerin paylaşılabileceği forumlar oluşturulacaktır. Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. İdareler, Her Yıl, Amaçları, Hedefleri, Stratejileri, Varlıkları, Yükümlülükleri ve Performans Programlarını Kamuoyuna lıdır. İdareler, Bütçelerinin İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları, İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler ve Hedefler ile Faaliyetlerini Kamuoyuna lıdır. Mali Durum ve Beklentiler Raprou her yıl hazırlanarak kurumun web sitesinde yayınlanmaktadır Mali Durum ve Beklentiler Raporunda Performans Programındaki faaliyetlere yer ve söz konusu rapor etkin bir şekilde hazırlanarak Başkan tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. Mali Hizmetler Rapor Eylül 15 Proje Eylül 16 Görev Tanımları İş Planları Sürekli İş Planları Sürekli İş Planları Sürekli Öneri Sistemi Aralık 16 Öneri Sistemi Aralık 16 Strateji Geliştirme Mali Durum ve Beklentiler Raporu Eylül 15

20 BİS 14.3 Faaliyet Sonuçları ve Değerlendirmeler İdare Faaliyet Raporunda Gösterilmeli ve Duyurulmalıdır. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilmekte ve web sayfasında yayınlanmaktadır Öngörülen ler Faaliyet Raporu ve Performans Denetimi konulu bir eğitim düzenlenecektir. ler itibariyle değil faaliyetler itibariyle raporlanmaktadır. İdare faaliyet raporlarının süreç bazlı hazırlanması sağlanacaktır. Sorumlu Eğitim Eğitim Yılda 1 Eylül 15 Faaliyet Raporu Yılda 1 BİS 14.4 Faaliyetlerin Gözetimi Amacıyla İdare İçinde Yatay ve Dikey Raporlama Ağı Yazılı Olarak Belirlenmeli, ve Personel, Görevleri ve Faaliyetleriyle İlgili Hazırlanması Gereken Raporlar Hakkında Bilgilendirilmelidir Prosedür hazırlanacaktır. Bilgi Yönetimi Prosedürü Mart 16 BİS15 BİS 15.1 BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi:idareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. Kayıt ve Dosyalama Sistemi, Elektronik Ortamdakiler Dahil, Kurumda elektronik belge yönetim sistemi yoktur Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsamalıdır. Kayıt ve Dosyalama Sistemi Kapsamlı ve Güncel Olmalı, Yönetici ve Personel Tarafından Ulaşılabilir ve İzlenebilir Olmalıdır. Standart Dosya Planı, Fiziki Arşivin Rehabilitasyonu Projesi, Dijital Arşiv, EBYS, Eimza projeleri bütünleşik olarak bu kapsamda hayata geçirilecektir. İndeks Listeleri Aralık 16 BİS 15.3 Kayıt ve Dosyalama Sistemi, Kişisel Verilerin Güvenliğini ve Korunmasını Sağlamalıdır Elektronik Personel Özlük Dosya Sistemi ile Elektronik Harcama Belgeleri Yönetim Sistemi kurulacaktır. Aralık 16 BİS 15.4 Kayıt ve Dosyalama Sistemi Belirlenmiş Standartlara Uygun Olmalıdır.

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı