KUR AN I KERÎM-İ OKUMA VE TECVİD DERSİ HAFTALIK DERS PROGRAM İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN I KERÎM-İ OKUMA VE TECVİD DERSİ HAFTALIK DERS PROGRAM İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KUR AN I KERÎM-İ OKUMA VE TECVİD DERSİ HAFTALIK DERS PROGRAM İÇERİKLERİ DERSİN KAYNAKLARI - KUR'AN'I KERİM - KUR'AN OKUMA ESASLARI (Prof.Dr. Abdurrahman ÇETİN)

2 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD I -Kur an ı Kerim i Okuma ve Tecvid dersinin önemi, hedefi ve işlenişi hakkında bilgi verilmesi -Tecvid ilminin tarifi, konusu, gayesi, farziyyeti ile Yüzüne Okuma ve Ezber yapma teknikleri konuları -Harflerin Mahreçleri, Bölgeleri, Kısımları; Mahreci Muhakkak, Mahreci Mukadder kon. İşlen. -Harflerin Tâlim Üzere; fethalı, dammeli, kesreli, cezmli ve şeddeli okunması ve çalışılması. -Kur an-ı Kerîm in Fatiha sûresi ve Bakara -. Ayetlerinin yüzüne okunması -Sübhâneke duasının tâlim üzere ezbere okunması ve çalışılması. -Kur an-ı Kerîm in okunuş usûlleri. (Hadr, Tedvir, Tahkik, Tertîl, Hezrame kavramları) -Kur an-ı Kerîm in. Sayfasının yüzüne okunması -Sübhâneke duasının tâlim üzere ezbere okunması - Kur an-ı Kerîm in. Sayfasının yüzüne okunması -Tahiyyât duasının tâlim üzere ezbere okunması. -İstiâze, Besmele ve Tekbir konusunun işlenmesi ve Harflerin Tâlim üzere Çalışılması. -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması -Tahiyyât duasının tâlim üzere ezbere okunması. -Harflerin Tâlim üzere Çalışılması. (Kalın ve ince sesli harflerin telaffuz farklılıkları) -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunuşu -Allâhümme Salli-Bârik dualarının tâlim üzere ezbere okunması. -Vakfın tarifi ve Vakıf İşaretleri (Secavendler) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in. 8. sayfalarının yüzüne okunması -Allâhümme Salli-Bârik dualarının tâlim üzere ezbere okunması. 0 -Harflerin Tâlim üzere Çalışılması. (Kalın ve ince sesli harflerin telaffuz farklılıkları) -Kur an-ı Kerîm in. 0. sayfalarının yüzüne okunması -Rabbenâ dualarının tâlim üzere ezbere okunması. -Vakfın tarifi ve Vakıf İşaretleri (Secavendler) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması -Kunut duasının tâlim üzere ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması. -Kunut duasının tâlim üzere ezbere okunması. -Medd (Harfi Med, Sebebi Med, Kasr, Aslî Med, Ferî Med, Meddi İvaz, Meddi Bedel) ve Çeşitleri -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması. -Fatiha sûresinin tedvir usulü ile ezbere okunması. -Meddi Tabiî, Meddi Muttasıl, Meddi Munfasıl konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in. 8. sayfalarının yüzüne okunması. -Fatiha sûresinin tedvir usulü ile ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in. 0. sayfalarının yüzüne okunması. -Sübhâneke, Tahiyyât, Allâhümme Salli-Bârik, Rabbenâlar, Kunut, Kunut, Fatiha sûresinin ezber tekrarı

3 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD II -Kur an-ı Kerîm okunuşunda yapılan yaygın hatalar konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in. sayfanın yüzüne okunması. -Sübhâneke, Tahiyyât, Allâhümme Salli-Bârik, Rabbenâ dualarının ezbere okunması -Meddi Ârız konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in. sayfanın yüzüne okunması. -Kunut, Kunut duaları ile Fatiha sûresinin ezbere okunması. -Meddi Lâzım konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in. sayfanın yüzüne okunması. -İhlâs sûresinin tâlim üzere ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in. sayfanın yüzüne okunması. -Felâk, Nâs sûrelerinin tâlim üzere ezbere okunması. -Tenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi ( İhfâ, İzhar) -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması. -Kâfirûn sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in. 8. sayfalarının yüzüne okunması. -Nasr sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kalkale, İklâb ve Sâkin Mim in Halleri konusunun işlenmesi -Tebbet sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in. 0. sayfalarının yüzüne okunması. -Meddi Lîn konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması. -Kevser, Mâun sûrelerinin tâlim üzere ezbere okunması. 0 -Lâm-ı tarif konusu (İdğam-ı Şemsiyye, İzhar-ı Kameriyye) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması. -Kureyş ve Fîl sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -İdğâm ve Çeşitleri (İdğâm-ı Maal Gunne, İdğâm-ı Bilâ Gunne, İdğâm-ı Misleyn) konu. İşlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in.. sayfalarının yüzüne okunması. -Bakara sûresi -. Ayetlerinin tedvir usûlü ile ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in. 8.sayfalarının yüzüne okunması. -Bakara sûresi -. Ayetlerinin tedvir usûlü ile ezbere okunması. -İdğâm-ı Mütecâniseyn, İdğâm-ı Mütekaribeyn, konularının işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in. 0. sayfalarının yüzüne okunması. -Ayete l-kürsî nin tedvir usûlü ile ezbere okunması -Râ nın Hükümleri ( Hükmü r-râ) konusunun işlenmesi -Ayete l-kürsî nin tedvir usûlü ile ezbere okunması

4 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD III -Hurûfu Mukatta konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Fatiha, Bakara - ve Ayete l-kürsî nin tedvir usûlü ile ezbere okunması -Hükmü r-râ konusunun işlenmesi. (kalın ve ince okunduğu yerler) -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Hümeze ve Asr sûrelerinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -8. sayfalarının yüzüne okunması. -Tekâsür sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Kâria sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Vakfın tarifi ve Vakıf İşaretleri (Secavendler) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Âdiyât sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Zilzâl ve Kadir sûrelerinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -80. sayfalarının yüzüne okunması. -Beyyine sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. 0 -Lafzatullâh'ın Lâm'ı ve Zamir konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in 8-8. sayfalarının yüzüne okunması. -Tîn sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in 88-. sayfalarının yüzüne okunması. -Alak sûresinin tâlim üzere ezbere okunması. -Râ nın Hükümleri konusunun işlenmesi. (Ra'nın hem ince hem kalın okunduğu yerler) -Kur an-ı Kerîm in -00. sayfalarının yüzüne okunması. -Duhâ, İnşirâh sûrelerinin tâlim üzere ezbere okunması. -Aşr-ı Şerif okuma teknikleri hakkında bilgi verilmesi -Kur an-ı Kerîm in 0-0. sayfalarının yüzüne okunması -Haşr sûresi 0-. Ayetlerinin aşır olarak okunması -Kur an-ı Kerîm in 08-. sayfalarının yüzüne okunması. -Bakara sûresi 8-8. Ayetlerinin aşır olarak okunması. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Haşr sûresi 0-. ve Bakara sûresi 8-8. Ayetlerinin aşır olarak okunması.

5 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD IV -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Fatiha sûresi, Bakara sûresi - ve Ayete l-kürsî nin tedvir usûlü ile ezbere okunması -Duhâ-Nâs arası sûrelerin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Hurûfu Mukatta konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -8. sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin sûresi... sayfalardaki ezbere okumada dikkat edilmesi gereken hususlar. -Vakıf İşaretleri (secavendler) işlenmesi -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. sayfasının ezbere okunması -Lahn (Lahn-ı Celî, Lahn-ı Hafî), Zelletü l-kârî -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. sayfasının ezbere okunması. -İgdam, İhfa ve İklâb konularının işlenmesi -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Dudak Talimi konusunun işlenmesi -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Ahzâb sûresi 0-8 ayetlerinin aşır olarak okunması. 0 -Sekte konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin sûresi... sayfalardaki ezbere okumada dikkat edilmesi gereken hususlar -Kur an-ı Kerîm in 8-. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -80.sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. sayfasının ezbere okunması. -İstiâze vecihleri ile Besmele konusunun işlenmesi. (Enfâl-Tevbe sûreleri ) -Kur an-ı Kerîm in 8-8. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in 88-.sayfalarının yüzüne okunması. -Sübhâneke, Tahiyyât, Allâhümme Salli-Bârik, Rabbenâlar, Kunut, Kunut, Fatiha sûresi Fil-Nas arası ile Bakara sûresi - ve Ayete l-kürsî de ezbere okumada dikkat edilmesi gereken noktalar. -Kur an-ı Kerîm in -00. sayfalarının yüzüne okunması. -Nâs-Duha arası sureler ile Haşr sûresi sûresi 0-. ve Bakara 8-8. Ayetlerinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar.

6 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD V -Meddi Ârız konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in 0-08 sayfalarının yüzüne okunması. -Namaz Duaları, Fatiha sûresi, Bakara sûresi - ve Ayete l-kürsî ile Fil-Nâs arası surelerin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar. -Kur an-ı Kerîm in 0-. sayfalarının yüzüne okunması. -Fil-Duhâ arası sureler ile Haşr sûresi sûresi 0-. ve Bakara 8-8. ayetlerinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar. -Meddi Lâzım konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Mülk sûresinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar -Elif-i Mümâle (İmâle olunan Elif) konusunun işlenmesi. (Hud / sayfa ) -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Mülk sûresi. sayfasının ezbere okunması. -İşmâm, Revm ve İhtilâs konularının işlenişi. (Yusuf / sayfa ) -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Mülk sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması -Mülk sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Vakfın Kısımları, Vakıf İşaretleri (secavend) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Bakara sûresi -. Ayetlerinin aşır olarak okunması. 0 -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Nebe' sûresinin ezbere okunmasında dikkat edilecek noktalar. -İdğâm ve Çeşitleri konusunun İşlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in 8- sayfalarının yüzüne okunması. -Nebe sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Elif-i Lâhika konusunun işlenmesi. (Kehf 8/sayfa ) -Kur an-ı Kerîm in -80 sayfalarının yüzüne okunması. -Nebe sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Meddi Lîn (sükunu ârız ve sükûnu lâzım ) konular. işlenmesi. (Meryem /sayfa 0) -Kur an-ı Kerîm in 8-8 sayfalarının yüzüne okunması. -Âli İmran sûresinin 0-. Ayetlerinin aşır olarak okunması. -Sekte ve Hâi sekte ve Hâ-i Kinâye konularının işlenmesi. (Sekte: Kehf -/sayfa ) -Kur an-ı Kerîm in 88- sayfalarının yüzüne okunması. -Fatiha, Bakara -, Duhâ-Nâs arası, Âyetel-Kürsî, Haşr 0-. Bakara sûresi 8-8. Ezber tek. -Kur an-ı Kerîm in -00. sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin sûresinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar.

7 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD VI -Kur an-ı Kerîm in 0-08.sayfalarının yüzüne okunması. -Fetih sûresinin ezbere okunmasında dikkat edilecek noktalar. -Kur an-ı Kerîm in 0-. sayfalarının yüzüne okunması. -Fetih sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Harflerin Lâzımî Sıfatları konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -.sayfalarının yüzüne okunması. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Fetih sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in -0.sayfalarının yüzüne okunması. -Fetih sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Harflerin Ârızî Sıfatları konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Kur an-ı Kerîm in -0.sayfalarının yüzüne okunması. -Fetih sûresi ve. sayfasının ezbere okunması. -Tilâvet Secdesi konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Hucurat sûresinin ezbere okunmasında dikkat edilecek noktalar. 0 -Kur an-ı Kerîm in 8-. sayfalarının yüzüne okunması. -Hucurât sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Tenvin, Sakin Nun ve Sakin Mim konularının işlenmesi ( İhfâ, İzhar, İklâb, Sakin Mîm inin Halleri) -Kur an-ı Kerîm in -80.sayfalarının yüzüne okunması. -Hucurât sûresi. sayfasının ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in 8-8. sayfalarının yüzüne okunması. -Hucurât sûresi. sayfasının ezbere okunması -Temsîlî Okuma Esasları konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in 88-.sayfalarının yüzüne okunması. -Sübhâneke, Tahiyyât, Allâhümme Salli-Bârik, Rabbenâ, Kunut, Kunut, Fatiha sûresi, -Nâs-Duha arası, Bakara -, Âyetel-Kürsî, Haşr 0-. Bakara sûresi 8-8. Ayetlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar. -Dönemin tecvid konuları ve ezberler genel tekrar -Kur an-ı Kerîm in -00. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin, Mülk, Nebe sûrelerinde ezbere okumada dikkat edilmesi gereken noktalar.

8 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD VII -Kur an-ı Kerîm in sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin, Nebe', leyl ve şems surelerinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar -Kur an-ı Kerîm in 0-. sayfalarının yüzüne okunması. -Leyl sûresinin ezbere okunması. -Kur an-ı Kerîm in - sayfalarının yüzüne okunması. -Şems sûresinin ezbere okunması. -Elif-i Lâhika konusunun işlenmesi ve Tecvid uygulamasının yapılması. (Ahzâb,/ sayfa ) -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. ve. sayfalarının ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. ve. sayfalarının ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Yâsin sûresi. ve. sayfalarının ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm i öğretim Teknikleri konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Nebe' sûresinin ezbere okunması 0 -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması -Mülk, Beled, Fecr sûreleri ile Tevbe - ayetlerinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar -Kur an-ı Kerîm in 8-. sayfalarının yüzüne okunması. -Beled sûresinin ezbere okunması. -Teshîl konusunun işlenmesi (Fussilet / sayfa 80) -Kur an-ı Kerîm in -80. sayfalarının yüzüne okunması. -Fecr sûresinin ezbere okunması. -Meddi Lîn konusunun işlenmesi (Şûrâ sûresi / sayfa 8) -Kur an-ı Kerîm in 8-8. sayfalarının yüzüne okunması. -Tevbe sûresi -. Ayetlerinin aşır olarak okunması. -Kur an-ı Kerîm in 88-.sayfalarının yüzüne okunması. -Namaz Duaları ile Duhâ-Nâs arası sureler, Haşr 0-, Bakara 8-8, Ayetel Kürsî'nin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar -Mülk Sûresi. Sayfanın ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in -00. sayfalarının yüzüne okunması. -Mülk Sûresi. ve. Sayfalarının ezbere okunması

9 KUR'AN-I KERÎMİ OKUMA ve TECVİD VIII -Kur an-ı Kerimin okunuş usûlleri (Hadr, Tedvir, Tahkik, Tertîl, Hezrame kavramları) konusunun işlenme. -Râ nın Hükümleri (Hükmü r-râ) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin, Mülk, Nebe' sûrelerinin ezbere okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar. -Kur an-ı Kerîm in 0-. sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin sûresinin.. sayfalarının ezbere okunması -Vakfın kısımları ve Vakıf İşaretleri (Secavendler) konusunun işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Yasin sûresinin.. sayfalarının ezbere okunması - Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. - Yasin sûresinin.. sayfalarının ezbere okunması -Medd ve Çeşitleri (Aslî Med, Ferî Med, Meddi Bedel, İvaz, Tabiî, Muttasıl, Munfasıl, Ârız, Lâzım, Lîn) -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması -Mülk sûresinin ezbere okunması -Âsım Kıraâtı Hafs rivayetine göre Kur an da farklılık arz eden yerlerin işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Nebe' sûresinin ezbere okunması -Tenvin ve Sakin Nun konusunun işlenmesi (İhfâ, İzhar, İklâb ve Sâkin Mim in Halleri) -Kur an-ı Kerîm in -0. sayfalarının yüzüne okunması. -Haşr sûresi 0- ile Bakara sûresi 8-8. Ayetlerinin ezbere okunması 0 -İdğâm ve Çeşitleri (İdğâm-ı Maal Gunne, Bilâ Gunne, Misleyn, Mütecaniseyn, Mütekaribeyn) -Kur an-ı Kerîm in -. sayfalarının yüzüne okunması. -Namaz Duaları, Fatiha sûresinin ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in 8-. sayfalarının yüzüne okunması. -Âyetel Kürsî, Bakara -. ayetlerinin ezbere okunması -Lâm ı Târif, İdğâm-ı Şemsiyye, İzhar ı Kameriyye, Lafzatullâh, Zamir konularının işlenmesi. -Kur an-ı Kerîm in -80. sayfalarının yüzüne okunması. -Duhâ, İnşirah, Tîn, Alak, sûrelerinin ezbere okunması -Elif-i Lâhika (İnsan sûresi, / sayfa, 8) konusunun işlenmesi -Kur an-ı Kerîm in 8-8. sayfalarının yüzüne okunması -Kadir, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât sûrelerinin ezbere okunması -Kur an-ı Kerîm in 88-. sayfalarının yüzüne okunması. -Kâria, Tekâsür, Asr, Hümeze sûrelerinin ezbere okunması -Kuran ı Kerim Hatim Geleneği ve Hatim Duası -Kur an-ı Kerîm in -00. sayfalarının yüzüne okunması -Fîl-Nâs Arası sûrelerin ezbere okunması

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

ÖĞRETİM YILI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ YILLIK PLÂNI

ÖĞRETİM YILI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ YILLIK PLÂNI HAFIZLIK İ TEMEL ÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ YILLIK PLÂNI EYLÜL EKİM 1 2 3 4 K.Kerim ve Muhtevasını Tanıma K.Kerim Okumaya Giriş Yüzünden Okunup Ezberlenecek Bazı Dua, Sure ve Anlamları 1. İslam ın i

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

Kırklareli İlahiyat Fakültesi müfredatı oluşturulurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:

Kırklareli İlahiyat Fakültesi müfredatı oluşturulurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR ÂN OKUMA VE TECVÎD DERSLERİ MÜFREDATI Kırklareli İlahiyat Fakültesi müfredatı oluşturulurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur: (1) Tashîh-i

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI

DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI ANKARA, 2018 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI ANKARA 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 3 1. GEREKÇE... 3 2.

Detaylı

TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI Ankara 2011 1 TASHİH-İ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Yâsîn Suresi 13-27 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 6 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 6 YÂSÎN SURESİ 13-27 AYETLERİ TİLAVET VE

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHÎH-İ HURÛF HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHÎH-İ HURÛF HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHÎH-İ HURÛF HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI Ankara 2017 Bu eğitim programının hizmet içi kurslarda uygulanması,

Detaylı

Med Yapmanın Hükümleri

Med Yapmanın Hükümleri 33 Med Yapmanın Hükümleri S. Med nedir? C. Med harflerinden herhangi biriyle sesi uzatmaktır. S. Med harfleri nelerdir? ( ا و ي ) : şunlardır C. Med harfleri a. ا : Kendinden önceki harf üstün harekesi

Detaylı

KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25 3. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 3. 1. GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam inancının ana kaynağıdır. Bütün Müslüman milletlerde olduğu

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :...

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :... 4 SFA SFALAR 1 6 2 6 3 6 4 6 1.Saat Fatiha + 1-4 Fatiha + Bakara 1-5 2.Saat 5-8 Bakara 30-37 3.Saat 9-12 Bakara 80-82 4.Saat 13-16 Bakara 109-112 5.Saat 17-20 Bakara 120-121 6.Saat 21-24 Bakara 151-157

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 06/08/2015-E.15277 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE8R0KF7* Pin: 48741 Sayı :73584642-774.01.01- Konu :C ve D Grubu Cami Görevlileri İçin Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

TECVÎD NAMAZDA OKUNAN DUALAR NAMAZDA OKUNAN SÛRELER EZAN VE DUASI KÂMET (İKÂMET) SELÂ (SALÂ) KURAN OKUDUKTAN SONRA OKUNACAK DUA

TECVÎD NAMAZDA OKUNAN DUALAR NAMAZDA OKUNAN SÛRELER EZAN VE DUASI KÂMET (İKÂMET) SELÂ (SALÂ) KURAN OKUDUKTAN SONRA OKUNACAK DUA TECVÎD NAMAZDA OKUNAN DUALAR NAMAZDA OKUNAN SÛRELER EZAN VE DUASI KÂMET (İKÂMET) SELÂ (SALÂ) KURAN OKUDUKTAN SONRA OKUNACAK DUA DERSE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA @ Elazığ 2009 1 İÇİNDEKİLER I. TECVÎD... 3 1.

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 9. Sınıf Zorunlu Dersler S A 0. Sınıf Zorunlu Dersler S A. Sınıf Zorunlu Dersler S A 2. Sınıf Zorunlu Dersler S A Kur'an-ı Kerim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ELİF CÜZÜ. Farklı Bir Yöntemle. (Tecvîd İlaveli)

ELİF CÜZÜ. Farklı Bir Yöntemle. (Tecvîd İlaveli) Farklı bir metotla hazırlanan bu çalışma Kur an okumayı kolay, hızlı ve doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Kur an okumayı öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. ELİF CÜZÜ Farklı Bir Yöntemle

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI Ankara 2018 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÖNELİK MESLEĞE HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI (İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIMLAR)

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI ANKARA 2015 1 Bu programın uygulanması, Başkanlık Makamının 14.07.2015

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI. Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI. Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Temel Öğretim Programları Uygulama Esasları 1) 1. Kur an kurslarında temel öğretim

Detaylı

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri ARAŞTIRMA NOTU VE YORUMLAR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss.225-238 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001468 Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI Ankara 2005 1 KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI (120 I. GİRİŞ Kur

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması. Uygulama Kılavuzu

Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması. Uygulama Kılavuzu Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Uygulama Kılavuzu A. Amaç Millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bütün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI Ankara 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 I-GİRİŞ... 3 II-PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 III-PROGRAMIN

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) TASHİH-İ HURUF REHBER ÖĞRETİCİLER PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) TASHİH-İ HURUF REHBER ÖĞRETİCİLER PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) TASHİH-İ HURUF REHBER ÖĞRETİCİLER PROGRAMI Ankara 2012 1 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

TECVİD TEST SORULARI

TECVİD TEST SORULARI 1 TECVİD TEST SORULARI Sorular 5. Dönem Tashih i Huruf programına yönelik hazırlanmıştır. Hazırlayan: A. Halim GARİP Eğitim Görevlisi / 2014 RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ EĞİTİM MERKEZİ 1 TECVÎD BİLGİSİ TEST

Detaylı

FATİH MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI EĞİTİM PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANLARI

FATİH MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI EĞİTİM PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANLARI FATİH MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI EĞİTİM PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANLARI FATİH MÜFTÜLÜĞÜ. KUR AN KURSU HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI HAFIZLIK HAZIRLIK DÖNEMİ HAFTALIK DERS PLANI Yüzünden Okuma 10 1-70. Sayfalar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI Yıldız Nidâ Kız Öğrenciler Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Nidâ

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Ek-2 TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 1) Yarışma; Başkanlığımıza bağlı Kur an kurslarında (D grubu dahil) kayıtlı erkek ve kız öğrenciler arasında

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Doç. Dr. Abdülmecit OKCU, Yrd.Doç. Dr. Necati Tetik, Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz. Doç. Dr. Zeki Yıldırım, Doç. Dr. Nejdet Çağıl, Doç. Dr.

Doç. Dr. Abdülmecit OKCU, Yrd.Doç. Dr. Necati Tetik, Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz. Doç. Dr. Zeki Yıldırım, Doç. Dr. Nejdet Çağıl, Doç. Dr. Dersin Kodu Dersin Adı ILH-11 Kuran Okuma ve Tecvit I Ön Koşul Dersleri ---- Dersin Dili Türkçe Dersin Koordinatörü ---- Dersi Veren(ler) Dersin Yardimcıları Dersin Amacı Dersin İçeriği Doç. Dr. Abdülmecit

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI Ankara 010 Bu eğitim programının Kur an kurslarında uygulanması, 11.0.010 tarihli ve 11 sayılı Başkanlık onayı ile uygun görülmüştür.

Detaylı

AĢağıdaki surelerin hangisinin baģındaki hemze kat'ı hemzesidir? 1. a) Fâtiha b) Tekâsür 2. c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık

AĢağıdaki surelerin hangisinin baģındaki hemze kat'ı hemzesidir? 1. a) Fâtiha b) Tekâsür 2. c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık KURAN-I KERĠM Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TECVİD dersi 9. 10. 11 1 Sınıflar Soru Bankası 4. 5. 6. 7. 8. edilir? a) Ġstiaze b) Besmele c) Ġstihaze d) Hamdele e) Salvele denir. Bu cümle aģağıdakilerden

Detaylı

KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ. Âyet. Cem u l-kur ân

KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ. Âyet. Cem u l-kur ân KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ Âyet Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZ KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI-2018

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZ KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI-2018 EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU 08.06.2018 Cuma Alıcı : Tüm İl/İlçe Müftülükleri Konu : Yaz Kuran Kursları Öğretim Programı-2018 YAZ KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI-2018 Yaz Kur'an kurslarında

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

I. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

I. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER I. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 1. İl ve ilçe müftülüklerince yaz Kur an kursundaki kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde

Detaylı

İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI -15 ANA HATLARIYLA KUR'ÂN TECVİDİ. Yrd. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL

İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI -15 ANA HATLARIYLA KUR'ÂN TECVİDİ. Yrd. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI -15 ANA HATLARIYLA KUR'ÂN TECVİDİ Yrd. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL Dizgi - İç Düzen - Redaksiyon Yrd, Doç Dr. Rahim TUĞRAL rahirn.tugral@deu.eclu.tr Tel: 0505 398 36

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMLARINDA KUR ÂN DERSİ - Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar-

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMLARINDA KUR ÂN DERSİ - Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar- EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 55 (Bahar 2013) 37 İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMLARINDA KUR ÂN DERSİ - Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar- Mehmet DAĞ (*) Öz Uzaktan eğitim,

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM Adı ve Soyadı:.. T.C Kimlik No:. DERSLER 10. SINIFLAR SORU SAYISI Kur an ı Kerim 20 Arapça 20 Fıkıh 20 Hadis

Detaylı