8.SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK I. DÖNEM II. ORTAK SINAV ÖNCESİ SORUBANKASI 10)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK I. DÖNEM II. ORTAK SINAV ÖNCESİ SORUBANKASI 10)"

Transkript

1 I. Mavri Mira Cemiyeti II. Kilikyalılar Cemiyeti III. İslam Teali Cemiyeti IV. İngiliz Muhipleri Cemiyeti V. Milli Kongre Cemiyeti Müge Öğretmen 1) Müge Öğretmen in yukarıdaki tahtaya yazdığı cemiyetlerden hangileri Yararlı Cemiyetlerdendir? A) I ve II B) I, III ve V C) III ve IV D) II ve V Mustafa Kemal in Askeri İdadiyi okuduğu şehirdir. Mustafa Kemal in ilk askeri görevini yaptığı şehirdir. Mustafa Kemal in Milli Mücadele yi başlattığı şehirdir. 7) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazların idaresi TBMM'ye bırakılmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğine B) Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine C) İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına D) Sevr Antlaşması'nın uygulanmaya başlandığına 8 ) * Gümrü Ant. * Moskova Ant. * Kars Antlaşması Yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sovyet Rusya ile imzalanması B) Misakımilli nin tam olarak gerçekleşmesi C) Doğu sınırlarımızla ilgili hükümler içermesi D) Türkiye nin aleyhine sonuçlanması Düzenli ordular başarısız 17-) oluyor, Kuvayi Milliye ye geri dönelim. Ordumuz Sakarya nın doğusuna çekildi, TBMM yi Kayseri ye taşıyalım. Bu mağlubiyet tüm yurdu mahvedip, işgal altına sokacaktır. 2) Yukarıda Mustafa Kemal in hayatı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerin ait olduğu şehirlerle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru yapılmıştır? A) Selanik Sofya Samsun B) Manastır İstanbul Şam C) Manastır Şam Samsun D) Selanik Şam İstanbul 3) M. Kemal Eskişehir-Kütahya Muhaberesi nin devam ettiği günlerde Ankara da yapılan Maarif Kongresi ne katılmıştır. Bu durum M. Kemal in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? a)sağlık b)iktisat c)eğitim d)kapitülasyonlar 4 ) * İlk defa bir Avrupa devleti Misakımilli yi tanımıştır. * TBMM ilk siyasi başarısıdır. * Türk milletinin haklı davası dünyaya duyurulmuştur. Kurtuluş Savaşı nda yaşanan gelişmeler ile aşağıdaki antlaşmalar eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Afganistan Dostluk Antlaşması C) Gümrü Antlaşması B) Londra Konferansı D) Moskova Antlaşması 5) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye reddedilmiştir. Buna göre Erzurum ve Sivas kongreleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Kurtuluş Savaşında yabancı devletlerden destek alınması kararlaştırılmıştır. B) Ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanması amaçlanmıştır. C) Saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıkılmıştır. D) Kurtuluş mücadelesinin bölgesel yollarla sürdürülmesi hedeflenmiştir. 6) Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır. Yukarıda verilen özellikler Atatürk ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır? A) Çok yönlülüğünü B)İleri görüşlülüğünü C) Mantıklılığını D) Eğitimciliğini 9) TBMM de geçen bu konuşmalar aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yapılmıştır? A) Sakarya Savaşı C) Kütahya-Eskişehir Savaşı B) II. İnönü Savaşı D) Başkomutanlık Meydan Savaşı 10) İç siyasetlerinde güçlü ve başarılı olan devletler dış siyasetlerinde de başarılı olurlar. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi yukarıda verilen yargıyı desteklemez? A) Birinci İnönü Savaşı nın kazanılması TBMM nin Londra Konferansı na çağrılması B) Doğu Cephesi ndeki savaşların kazanılması Gümrü Antlaşması nın imzalanması C) Sakarya Savaşı nın kazanılması Ankara Antlaşması nın imzalanması D) Saltanatın kaldırılması Milli egemenlik anlayışının güçlenmesi 11) Kurtuluş Savaşı nda Cepheler Batı Cephesi Mücadele Edilen Düşman I. Güney Cephesi Mücadele Edilen Düşman II.. Doğu Cephesi Mücadele Edilen Düşman. III. Yukarıdaki haritada Kurtuluş Savaşı yıllarında mücadele edilen cepheler verilmiştir. Verilen cephelerde mücadele edilen devletler dikkate alındığında I, II ve III numaralı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? A) Yunanistan Fransa Ermenistan B) Ermenistan Fransa Yunanistan C) Fransa Ermenistan Yunanistan D) Yunanistan Ermenistan Fransa

2 12) I. Size ben taarruzu emretmiyorum Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvet ve komutanlar geçebilir. II. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir. İleri III. Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. IV. Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. Yukarıda yer alan M. Kemal Atatürk e ait bu sözler nerede söylenmiştir? IV A) Çanakkale Sakarya II. İnönü Büyük Taarruz B) II. İnönü Büyük Taarruz I.İnönü Sakarya C) Çanakkale Büyük Taarruz II. İnönü Sakarya D) Sakarya Büyük Taarruz Sakarya Çanakkale 13) Cumhuriyetin ilanı Saltanatın Kaldırılması TBMM nin açılması Yukarıdaki kavram haritasında (?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Milli Egemenlik C) Çok Partili Demokrasi B) Ulusal Bağımsızlık D) Modernleşmenin aşamaları 14) Lozan da Türk milletini tek başına temsil etmek Millî egemenliği güçlendirmek Toplum genelinde eşitliği sağlamak Yönetimde milleti tek söz sahibi yapmak TBMM, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisini yapmıştır? A) Halifeliği kaldırmıştır. B) Latin alfabesini kabul etmiştir. C) Saltanatı kaldırmıştır. D) Ankara nın başkent olmasını sağlayan yasayı kabul etmiştir. 15) Kurtuluş Savaşı'nın askeri mücadele safhasının sona ermesini ve siyasi safhasının başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) TBMM'nin açılması B) Tekâlif-i Milliye Emirleri nin yayınlanması C) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması D) Büyük Taarruz un başarı ile sonuçlanması 16) M. Kemal Başkomutan olduktan sonra ilk iş olarak Tekalif-i Milliye Emirleri ni yayımladı. Bu emirlere göre milletimiz ordumuzun silah, cephane, yiyecek, giyecek, yük hayvanı ve taşıt gibi ihtiyaçlarını emirlere gönülden uyarak karşılamıştır. Bu durum Türk milletinin; I. Milli birlik ve beraberlik II. Yardımlaşma III. Dayanışma IV. Fedakarlık anlayışlarından hangisi ya da hangilerine sahip olduğunu gösterir? a) I ve II b) I, II, III ve IV c) I, II, III d) Yalnız I 17) 24 Temmuz 1923 tarihinde kabul edilen Lozan Antlaşması ile; I. Boğazlar da Uluslararası bir komisyon kurulacak ve boğazları başkanı Türk olan bu komisyon yönetecek II. Kapitülasyonlar tüm sonuçlan ile kaldırılacak III. Hatay Suriye'de kalacak IV. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek maddeleri kabul edilmiştir. Bu hükümlerden hangilerinin Misak-ı Milli'ye aykırı olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV? 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü 18) Sivas Kongresi nde ülke genelindeki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli mücadeleyi tek elden yönetmek B) Cumhuriyeti ilan etmek C) Halkın bu konuda talebinin olması D) Cemiyetlerin kendi aralarında anlaşmaları 19) Kurtuluş Savaşı'nda, Yunanlıların Ege Bölgesi'ndeki işgallerini sürekli genişletmesi, Kuvay-i Milliye birliklerinin Yunan güçleri karşısında etkisiz kalması gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirdiği savunulabilir? A) İstanbul Hükümeti'nin desteğinin alınmasını B) Düzenli ordunun kurulmasını C) Bölgesel kurtuluş çabalarının güçlendirilmesini D) İtilaf devletleriyle olan anlaşmazlıkların bitirilmesini 20) Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleştirilmesine daha çok destek vermiştir? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Şapka kanunu C) Saltanatın kaldırılması D) Ankara nın başkent ilan edilmesi 21-TBMM;I.İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını; Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması nı,büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya Ateşkesi ni imzalamıştır. Kurtuluş Savaşına ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Anadolu daki tüm işgaller sona ermiştir. B) Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir. C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği ne karşı kazanmıştır. D) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir. 22- Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele de yaralanan Peyami adlı bir kişinin yazdığı hatıralarını Ateşten Gömlek adlı romanında işlemiştir. Kurtuluş Savaşı nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Ankara adlı romanına konu olmuştur. Yukarıda verilen durumlar, Kurtuluş Savaşı nın aşağıdakilerden hangisi üzerine yansımasına örnektir? A) Edebiyat B) Siyaset C) İktisat D) Sanat 23- Lozan da Türk milletini tek başına temsil etmek Millî egemenliği güçlendirmek Toplum genelinde eşitliği sağlamak Yönetimde milleti tek söz sahibi yapmak TBMM, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisini yapmıştır? A) Halifeliği kaldırmıştır. B) Latin alfabesini kabul etmiştir. C) Saltanatı kaldırmıştır. D) Ankara nın başkent olmasını sağlayan yasayı kabul etmiştir.

3 Tekâlif-i Milliye emirlerinin içerdiği bazı maddeler şunlardır: *Her aile ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için çamaşır, çorap ve çarık verecektir *Teknik elemanlar ordunun hizmetine girecek *Halkın elindeki silah ve cephaneler yetkililere teslim edilecek *Öküz ve at arabalarının yüzde onu ordunun hizmetine verilecek Bu maddeler ile Mustafa Kemal Paşa daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Ordunun ihtiyaçlarını sağlayarak savaş gücünü artırmayı B) Halkın elindeki imkânlar ile askeri sanayinin temellerini atmayı C) Türk milletinin silahsızlanmasını sağlayarak demokrasiyi güçlendirmeyi D) TBMM ye karşı çıkabilecek isyanların önüne geçmeyi 25) Lozan Barış Antlaşması yeni Türk Devleti nin ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı desteklemektir. A) Boğazların yönetimi TBMM ye bırakılmıştır. B) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ı TBMM ye vermiştir. C) Cumhuriyet ilan edilmiştir. D) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 26) İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaş yapmadan kurtarılmıştır? A)Lozan Barış Antlaşması B)Gümrü Barış Antlaşması C)Mudanya Ateşkes Antlaşması D)Ankara Antlaşması 27- Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Mustafa Kemal, Dumlupınar zaferinden (B.Taarruz) sonra yukarıdaki emri vermekle neyi amaçlamıştır? A) Düşmanı Anadolu dan tamamen atmayı B) Milli Egemenliği sağlamayı C) Akdeniz i Türk gölü haline getirmeyi D) Yeni bir savaş için zaman kazanmayı 28- İzmir İktisat Kongresi nde alanın kararlardan bazıları: -Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalı -Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmeli -Ulusal bankalar kurulmalı Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A) Ekonomik bağımsızlığı sağlayıp, milli ekonomiyi kurmayı B) Özel sermayeyi yok etmeyi C) Devletçilik ilkesini uygulamayı D) Siyasi bağımsızlığı sağlamayı 30- Saltanatın kaldırılması TBMM nin açılması Cumhuriyetin ilan edilmesi Yukarıda verilen inkılâpların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusal egemenliği sağlamak B) Hukuk birliğini gerçekleştirmek C) Devlet kurumlarını laikleştirmek D) Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek Efe nin verdiği bilgilere bakılarak Kuvayi Milliye hakkında; I. Düzenli Ordu kadar başarılı mücadeleler yaptıkları II. Düşman ilerleyişini yer yer durdurdukları III. Osmanlı Hükümeti ile işbirliği içinde oldukları IV. Otorite tanımaz bir anlayış ile hareket ettikleri yargılarının hangilerine ulaşılamaz? A) I, II, III ve IV C) II, III ve IV B) I,II ve III D) I, III ve IV 32- İşaretlemelerde her doğru 5 puan olduğuna göre işaretlemeyi tablodaki gibi yapan öğrenci kaç puan alır? A)5 B)10 C)15 D)20 BİLGİ Doğru Yanlış 19. Yüzyılda Rusya, Fransa ve İngiltere nin desteği ile bağımsızlığını kazanan Yunanistan Batı Anadolu yu da egemenliği altına almak istiyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı nda İtilaf Devletleri nin aldığı karar göre Yunanistan Adana yı işgal etmiştir. Yunan işgaline karşı halk İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye adı altında teşkilatlanmıştır. Bu cemiyet Ege Bölgesi nin Türklere ait olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Milli Mücadelede Batı Cephesi nin önemi çok büyüktür. Kurtuluş Savaşı nın en zorlu ve kanlı mücadeleleri Batı Cephesi nde yaşanmıştır. 33. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele yıllarında mücadele ettiğimiz düşmanların asker sayıları verilmiştir. Y u k a r ı d a k Kuvayi Milliyeciler olarak düşman ile cesurca mücadele ettik. Düşman kuvvetlerini yıpratarak ilerlemelerini yavaşlattık. Ancak yeni yapılan işgallere engel olamıyorduk. Dağınık birlikler halindeydik. Belli bir otorite altında olmak bize sıkıntılı geldiği için kontrol altında tutulmamız da zordu. CEPHE ADI MÜCADELE EDİLEN DEVLETLER DÜŞMANIN ASKER SAYISI DESTEK VEREN ÜLKE 1 Doğu Ermenistan Güney Fransa Ermeniler 3 Batı Yunanistan İngiltere i tabloya bakılarak aşağıdaki soruların hangisine cevap verilme şansı yoktur? A) En çetin mücadeleler hangi cephede yaşanmış olabilir? B) Ermeniler ile hangi cephelerde mücadele edilmiştir? C) Milli Mücadele yıllarında Türk ordusu hangi ülke orduları ile mücadele etmiştir? D) Kurtuluş Savaşı nı Türk tarafı için bitiren gelişme nedir? 34- Kurtuluş Savaşı Süresince yapılan aşağıdaki antlaşmalardan hangileri ile doğu sınırımız kronolojik olarak çizilmiştir? A) Gümrü-Moskova-Kars B) Paris-Ankara-Lozan C) Moskova-Kars-Mudanya D) Batum-Gümrü-Kafkas

4 Milli Mücadelede en şiddetli çarpışmalar neden Batı Cephesi nde yaşanmıştır? 35- Öğretmenin sorduğu sorunun cevapları arasında hangi seçenekteki bilgi yer almaz? A) Anadolu da işgal faaliyetlerinde bulunan kuvvetlerin en kalabalığının Yunanlılara ait olması B) Yunanlılar ile Batı Cephesi nde yapılan mücadelenin diğer cephelere göre daha uzun sürmesi C) Yunanlılar ın, İngilizler tarafından askeri ve ekonomik olarak desteklenmeleri D) Kuvayi Milliye birliklerinin savaşın sonuna kadar cansiperane mücadele etmeleri 36. Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayi Milliye birlikleri Yunanlılar a karşı yapılan Gediz Taarruzunda başarısız oldular. Bu mağlubiyete Kuvayi Milliye birliklerinin yeterli iş birliği içinde olmamaları ve Çerkez Ethem birliklerinin isteksiz olmaları neden olmuştur. Tartışmalar sonucunda Milli Mücadele nin ancak düzenli ordularla başarılı olabileceği anlaşıldı. Tartışmalar sonucunda Yukarıdaki metnin doğru olabilmesi için hangi seçenekte verilen bilgi ile devam etmesi gerekmektedir? A) Kuvayi Milliye ye bir süre daha şans verilmesi kararı alınmıştır. B) Bölgesel olarak mücadele edecek özel donanımlı bir ordunun kurulması sonucuna varılmıştır. C) Milli Mücadelenin ancak düzenli ordularla başarılı olabileceği anlaşıldı. D) Kazım Karabekir Paşa Batı Cephesi Kuvayi Milliye komutanlığına, Ali Fuat Paşa ise Doğu Cephesi komutanlığına atandı. 37. Fuat Paşa ya kısa bir görüşmeden sonra alabileceği yeni görevi söyledim. Aynı günün gecesi İsmet ve Refet Paşaları da davet ederek yeni durumu ve görevleri karşılaştırdık. Kendilerine verdiğim kesin direktif doğrultusunda 1920 yılının Kasım ayının 8. günü düzensiz teşkilat, fikir ve siyasetini yıkma kararı faaliyet ve uygulama alanına konulmuş oldu. Mustafa Kemal Paşa nın düzensiz teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararı sözü ile; I. Mebusan Meclisinin kapatılması II. Kuvayi Milliye nin kaldırılması III. Düzenli ordunun kurulması IV. TBMM nin açılması gelişmelerinin hangisi ya da hangilerini belirtmiştir? A) I ve II C) I, III ve IV B) II ve III D) I, III ve IV 38. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele yıllarında Batı Cephesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayvalık Cephesi nde Yarbay Ali Çetinkaya ve Albay Bekir Sami Bey Bergama ve Soma Cephelerinde Albay Kazım Özalp, Salihli taraflarında Yörük Ali Efe, Sarı Edip Efe, Parti Pehlivan Ağa, İzmir taraflarında Celal (Bayar) Bey Yukarıdaki panoya bakılarak Batı Cephesinde yapılan mücadele için; I. Askerler ve yerel kahramanların iç içe oldukları II. Düşmana karşı en başından bu yana düzenli ordular ile mücadele edildiği III. Mücadeleye bölgedeki nüfuzlu kişilerinde destek verdiği yargılarının hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? B) I ve III D) I ve II 39. Aşağıda Milli Mücadele yıllarını anlatan bir eser hakkında bilgiler verilmiştir. Yukarıda hakkında özelliklerinden bahsedilen eserin adı hangi seçenekte doru olarak verilmiştir? A) Ateşten Gömlek C) Sinekli Bakkal B) Türk ün Ateşle İmtihanı D) Tatarcık 40. I. İnönü Savaşı öncesi isyan eden Çerkez Ethem ve kuvvetleri TBMM ni belirli bir süre uğraştırmıştır. Yunan ordusunun her açıdan üstünlüğü ve Çerkez Ethem in isyanına rağmen savaşı Türk tarafı kazanmıştır. Yukarıda belirtilen duruma rağmen savaşı Türk tarafının kazanmasında; I İtilaf Devletleri nin Yunan ordusunu desteklemekten vazgeçmesi II. Kuvayi Milliye birliklerin kaldırılarak yerlerine düzenli ordunun kurulması III. Türk Ordusu nun Yunan ordusuna göre çok daha iyi yönetilmesi gibi nedenlerin hangisi ya da hangileri etkili olmuş olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III 41. Birinci İnönü Savaşının sonuçları şunlardır; I. İsmet Bey generallik rütbesine yükseltilmiştir. II. TBMM Hükümeti İtilaf devletleri tarafından Londra Konferansına davet edilmiştir. III. Çerkez Ethem İsyanı sona erdirilmiştir. IV. Afganistan ile Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. İstiklal Marşı Kabul edilmiştir. VI. Moskova Anlaşması imzalanarak Doğu sınırımız çizilmiştir. VII.1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye) kabul edilmiştir. 42. Halide Edip tarafından yazılan eser yıllarını kapsar. Kurtuluş Savaşı ndaki anılardan oluşur. Önce İngilizce sonra ise Türkçe basılmıştır. Kurtuluş Savaşı nı yapan zihniyetin tahlilini yapar yılında basılmıştır. Ancak daha sonra Londra da The Turkish Ordeal adıyla yayımlanmıştır. Yukarıda verilen bilgilerin aşağıda yapılan eşleştirmelerinin hangisi tam olarak doğrudur? Büyük Millet Meclisi ni konferansa çağırmaktaki amaçlarının ne olduğunu konferansta oluşacak görüşmeler ve konferansta oluşacak eğilim gösterecektir. Anadolu nun amacı her ne olursa olsun. İlkelerini kabul etmektir. Bu amaçların her durumda elde edileceğine Anadolu kuvvetle inanmaktadır. Atatürk ün Londra Konferansı hakkında verdiği demeçte boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Wilson C) Misak-ı Milli B) Teşkilat-ı Esasiye D) Kuvayi Milliye

5 43. İtilaf Devletleri Londra Konferansına İstanbul Hükümeti ve TBMM yi birlikte çağırmışlardı. Amaçları Türk tarafını birbirine düşürerek istedikleri anlaşma şartlarının onaylanmasını sağlamaktı. Konferansın başlarında kürsüye çıkan İstanbul Hükümeti temsilcisi Sadrazam Tevfik Paşa şunları söylemiştir; 44. Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM baş delegesine bırakıyorum. Verilen bilgiler ve Tevfik Paşa nın davranışına bakılarak; I. Türk tarafı fikri açıdan bölünmek istenmiştir. II. Tevfik Paşa nın davranışı İtilaf Devletlerinin hedeflerini ve çabalarını boşa çıkarmıştır. III. Türk halkının temsil etme yetkisinin TBMM ye ait olduğu İstanbul Hükümetine kabul ettirilmiştir. yargılarının hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II C) II ve III B) I ve II D) I,II ve III TBMM Londra Konferansına katılırken şunları amaçlamıştır; I. Türk ulusunun halkı davasını ve Misak-ı Milliyi dünya kamuoyuna duyurmak. II. Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı uzatıyorlar. şeklindeki propagandayı boşa çıkarmak. III. Türk ulusunun yasal temsilcisinin TBMM olduğunu Yukarıdaki kanıtlamak. bilgilere bakılarak TBMM nin I. Tam bağımsızlık vurgusu yapmak II. Türkler hakkında oluşabilecek olumsuz kamuoyunun önüne geçmek III. Türk milletinin haklarını savunma konusunda tek yetkili kurumun TBMM olduğunu dünyaya göstermek hedeflerinin hangisi ya da hangilerine ulaşmak için mücadele ettiği söylenebilir? A) I ve II C) I ve III B) Yalnız II D) I,II ve III Mayıs 1919 da Anadolu ya geçen Mustafa Kemal Paşa Türk milletini işgallere karşı örgütlemek için siyasi çalışmalara ağırlık vermiştir. Bu çerçevede Amasya Genelgesi ni yayımlamış, Erzurum ve Sivas Kongreleri ni düzenlemiş ve Amasya Görüşmeleri ni yapmıştır. Siyasi bir teşkilat örneği olan Temsil Heyeti ni kurmuş ve bu heyetin başkanı olmuştur. TBMM nin açılması siyasi alandaki teşkilatlanmayı perçinlemiştir. Yukarıda bahsedilen çalışmalarına bakılarak Mustafa Kemal Paşa hakkında; I. Örgütleyicilik yönünü kullandığı, II. Siyasi çalışmalarda bulunduğu, III. Birlik ve beraberliği sağlama yolundaki faaliyetlerini sürdürdüğü, çıkarımlarının hangisi ya da hangileri yapılabilir? A) Yalnız I C) I,II ve III B) Yalnız II D) II ve III 46. Sovyetler Birliği nin I. Dünya Savaşı ndan çekilmesi ve ardından yapılan gizli anlaşmaları açıklamıştı. Bu durum nedeniyle Sovyetler Birliğinin İtilaf Devletleri ile arası iyice açılmıştı. Bu ortamda Sovyetler Birliği ve TBMM ortak tehlikeler karşısında birbirlerine yaklaştılar. Sovyetler Birliği nin TBMM ye yakınlaşmasının nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Osmanlı ile olan sorunlarını TBMM aracılığı ile halletmek istemesi B) TBMM nin desteğini alarak ortak düşmana karşı birlikte hareket etme isteği C) Güney sınırlarının güvenliğini sağlama düşüncesi D) Hâkimiyet alanının yakınlarındaki İtilaf Devletlerinin oluşturduğu tehlikeyi oradan kaldırma hedefi 47. Milli mücadele yıllarında Afganistan kralı Amanullah Han ile Mustafa Kemal arasında mektuplaşmalar olmuştur. Birinci İnönü Zaferi sonrasında ise Afganistan ile TBMM arasında Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. Afganistan gibi yurdumuzdan uzak bir ülkenin TBMM Hükümeti ile anlaşma yapma nedenler arasında; I. Afgan halkının, işgalcilere karşı yaptığı büyük direniş nedeni ile Türk milletine yakınlık duyması II. Her iki ülkenin de olası bir Rus tehdidi karşısında birlikte hareket etme isteği III. İki ülkenin eskiden beri mevcut olan manevi bağlarını resmi bir anlaşma ile belirtmeye ihtiyaç duymaları IV yılına kadar İngiliz sömürgesi olan Afganistan ın Türk halkının mücadelesine saygı duyması maddelerinin hangileri yer alır? A) I,II ve IV C) I,III ve IV B) II ve III D) II ve IV 48. Fevzi Çakmak ön sıraya sıkışmış bakanların arasından kalkıp İkinci İnönü hakkında bilgi vermek için konuşma kürsüsüne geldi. İsmet Paşa cephede olduğu için Genelkurmay Başkanlığı na da vekalet ediyordu. Fevzi Paşa sık sık alkışlanan konuşmasını şöyle bitirecekti; Yunan Ordusu başkomutanı Papulas İzmir den Bursa ya geldi. Sevr Anlaşması nı zorla kabul ettirme amacıyla alaylarını birbiri ardına taarruza kaldırdı. Kesin savaş İnönü mevzilerinde oldu. Yunanlılar başkomutanlarının gözleri önünde fedakarlıklarını ispat ettiler. Çarpışmalar yedi gün yedi gece devam etti. Ancak bütün gayretleri yılmaz Türk safları önünde tamamen kırılmıştı. Düşman çekiliyor ve kahraman süvarilerimiz düşmanı takip ediyor. Bu bilgilere bakılarak; I. Yunanlılar ın Türklere Sevr i kabul ettirmenin yolunun askeri zaferden geçtiğine inandıkları II. Türk ordusunun büyük bir direniş örneği sergilediği III. Yunan ordusunun en üst düzey idarecilerce yönetilmesinin Yunanlılar ın mücadeleye büyük önem verdiklerini gösterdiği yargılarının hangisi ya da hangilerine ulaşmamıza yardımcı olur? A) I,II ve III B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız III 49. Aşağıdaki görselde Moskova Anlaşması ile ilgili bilgiler içeren bir tablo verilmiştir. Tabloda verilenin hangisi ya da hangileri doğru değildir? I.Doğu sınırımız günümüzdeki şeklini aldı. III. İlk kez bir Avrupa Devleti TBMM yi tanıdı Moskova Antlaşması II. SSCB Misak-ı Milliyi tanıyan ilk devlet oldu. IV. Batum Gürcistan a bırakıldı. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV

6 50. İkinci İnönü Savaşı sonrasında Fransa ve İtalya artık İngiltere ve onun maşalığını yapan Yunanistan ı desteklemenin çıkarlarına uygun olmadığını anladılar. İtalya Antalya bölgesinden çekilmeye başlarken, Fransızlar da Ankara Hükümeti ile ilişki kurmaya çalıştılar. İngilizlerin de Yunanlılar a olan güveni azalmaya başlamıştı. Öte yandan İngiltere nin sömürgesi olan Hindistan daki Müslümanlar Milli Mücadeleye olan desteklerini iletmekten geri durmuyorlardı. Bu bilgiler ışığında; I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları iyice belirginleşmiştir. II. İtalyanlar tüm birliklerini kısa sürede, Anadolu dan çekmişlerdir. III. Sömürgelerinde İngiliz politikalarına karşı bir muhalefetin oluştuğu yargılarının hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I C) I ve II B) Yalnız II D) I ve III 51. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızda birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşman istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu. Mustafa Kemal Paşa TBMM başkanı sıfatı ile bu telgrafı hangi savaş sonrasında hangi milli mücadele liderin göndermiştir? A) I. İnönü sonrası Albay İsmet Bey e B) Kars Zaferi sonrası Kazım Karabekir Paşa ya C) Urfa nın Kurtuluşu sonrası Ali Saip Bey e D) II. İnönü sonrası İsmet Paşa ya 52. Kurtuluş savaşında doğu, güney ve batı cephelerinde gerek ordu gerek Kuvayı millîye birlikleri büyük başarılar göstererek vatanın sınırlarını adeta kanları ile çizmişlerdir. Doğu sınırımız ile güney sınırımızı çizdiren anlaşma ikilisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? DOĞU SINIRI GÜNEY SINIRI A) Gümrü antlaşması Kars antlaşması B) Kars antlaşması Ankara antlaşması C) Gümrü antlaşması Ankara antlaşması D) Ankara antlaşması Kars antlaşması 53. Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken Mustafa kemal Ankara da yurdun çeşitli yerlerinden gelen insanlarla milli eğitim üzerine toplantılar ve konuşmalar gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal in Maarif kongresi adını verdiği çalışmaları hayretle karşılanmıştır. Yukarıda verilen bilgiler ile aşağıda verilen vecizelerden hangisi ile yorumlanabilir? A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. B) Eğitimdir ki bir milleti ya özgür ya da esir yapar. C) Milletin geleceğini yine milletin azmi kurtaracaktır. D) Türk milletine uygun yönetim biçimi cumhuriyettir. 54. Kütahya Eskişehir savaşları sonrasında İngiltere nin desteklediği yunan ordusu TBMM nin elinde silah, cephane, yiyecek olmadığını görünce baskın tarzı bir saldırı ile ordumuzun Sakarya ırmağının doğusuna çekilmesine sebep olmuştur. Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi kanunu çıkarmıştır? A) Tekalifi Milliye B) Teşkilatı esasiye C) Başkomutanlık D) Hıyaneti vataniye 55. I. İnönü zaferi ile başarıya ulaşan düzenli TBMM ordusunu diplomatik ve siyasi olarak yenmeye çalışan itilaf devletleri, II. İnönü zaferine kadar Londra konferansını toplamış ve İstanbul hükümeti ile TBMM hükümetini birbirlerine düşürmek istemiştir. Bu arada Anadolu topraklarında da bir dizi gelişmeler gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerden hangisi Vatan ve milli bağımsızlık kavramları ile ilişkilendirilebilir? A) Afganistan dostluk antlaşması C) İstiklal marşı B) Teşkilatı esasiye D) Moskova antlaşması 56. Fransızların işgaline son verilen güney cephesi, halkın ve Kuvayı millîye direnişinin destanlaşmış bir örneğidir. Güney savunmalarımız ile ilgili olarak hangi seçenek yanlıştır? A) Maraş ta sütçü imam düşmana karşı halkı teşkilatlandırmıştır. B) Antep te halkı düşmana karşı teşkilatlandıran Şahin bey olmuştur. C) TBMM nin düzenli ordusu bu cephede büyük başarılar elde etmiştir. D) Antep, Urfa ve Maraş a TBMM tarafından Gazi, Şanlı ve Kahraman unvanları verilmiştir. 57. Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesi savaşlarını Türk ordusu kazanarak bu günkü sınırlarımız belirlenmiştir. Doğu cephesi ile ilgili olarak; I. Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir dir. II. Doğu cephesinde Ermenilere karşı zafer kazanılmıştır. III. IV. Gümrü antlaşması ile doğu cephesi kapanmıştır. Gümrü antlaşması TBMM nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. hangilerine ulaşılır? A) I ve II C) II ve III ve IV B) I ve III D) I ve II ve III ve IV 58. Kurtuluş savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi Amasya genelgesinde belirtilmiştir. Amasya genelgesinde kurtuluş savaşımızın yöntemi ile ilgili olarak; Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. ifadesi yer almaktadır. Cümlede geçen milletin azim ve kararı ile ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi doğru olur? A) İstanbul hükümetine bağlılık ifade eder. B) İtilaf devletlerinin Osmanlı devleti ile anlaşmasını ifade eder. C) Milli egemenlik ile cumhuriyet yönetimini ifade eder. D) Manda ve himayenin kabul edilmesi gerektiğini ifade eder. 59. Mustafa Kemal, Havza da bir genelge topladıktan sona Amasya ya geçmiş buradan Erzurum da ve Sivas ta bir kongre toplamıştır. Tüm kongrelere milletin katılımını istemiş, oy ve seçim yolu ile meclis gibi çalışmıştır. Bu toplantılara milletin büyük çoğunluğu katılmıştır. Yukarıda verilen bilgiler ışığında kongre ve genelgelerin ortak amacı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Milli bilinç uyandırmak B) İstanbul hükümeti ile olan ilişkileri geliştirmek C) İtilaf devletleri ile anlaşmak D) Halifelik ve saltanat makamını güçlendirmek

7 60. I..Bu cemiyet İzmir in yunan kuvvetlerine bırakılmasına karşı direnişe geçmişlerdir. II Cemiyeti Adana ve çevresinin işgaline karşı Ermeni ve Fransızlara karşı direnişe geçmiştir. III Bu cemiyet Karadeniz de kurulmak istenen Pontus Rum devletine karşı kurulmuştur. Yukarıda verilen boşluklara yazılabilecek kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Reddi İlhak Kilikyalılar Trabzon MHC B) Kilikyalılar Reddi İlhak Trabzon MHC C) Trabzon MHC Reddi İlhak Kilikyalılar D) Reddi İlhak Trabzon MHC Kilikyalılar 61. I. Dünya savaşında Osmanlı devletinin savaştığı cepheler içerisinde Mustafa Kemal in de bulunduğu ve düşmana ağır yenilgiler verdiği ceplerden; I. Çanakkale cephesi II. Kafkas cephesi III. Galiçya cephesi IV. Makedonya hangilerinde tanesinde Mustafa Kemal mücadele etmiştir? B) I ve II D) III ve IV 62. Mustafa Kemal in Muş ve Bitlis i düşman işgalinden kurtardığı cephe hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Çanakkale C) Kanal B) Kafkas D) Hicaz yemen 63. Mustafa Kemal savaşlar döneminde adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle kazıyan bir komutan, harf inkılabı ile okuma yazma öğretmek amacı ile şehir şehir gezen bir başöğretmen, meclis kürsüsünde cehalet ve geri kalmışlık ile mücadele eden aydın bir siyasetçidir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında Mustafa Kemal ile ilgili hangi seçeneğe ulaşılır? A) İleri görüşlü oluşu C) Çok yönlü kişiliği B) Alçak gönüllü oluşu D) Vatan ve millet sevgisi 64. I. Dünya savaşında Almanya, Osmanlı devleti nin kendi yanında yer almasını istemekteydi. Bunun nedenleri arasında; I. Halifeliğin gücünden faydalanmak II. Geniş toprakları olan Osmanlı devletinin jeopolitik gücünden faydalanmak III. İngiltere nin sömürgelerine giden yolların Osmanlı cepheleri tarafında kesilmesini sağlamak hangileri yer almaktadır? B) I ve II D) I ve II ve III 65. Mondros ateşkes antlaşmasının maddeleri Türk tarihinde imzalanmış şartları en ağır antlaşmadır. Bu anlaşma içerisinde aşağıda verilen maddelerden hangisi Türk yurdunu açık olarak işgal ile tehdit emektedir? A) Osmanlı haberleşme araçları itilaf devletleri kontrolünde olacaktır. B) Osmanlı nın demir yolları ve ulaşımı itilaf kontrolünde olacaktır. C) İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri her hangi bir yeri işgal edebileceklerdir. D) Toros tünelleri itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. 66. İzmir Anadolu topraklarının göz bebeği İzmir, İtilaf devletleri tarafından işgali konusunda İtalya yerine bölgede daha zayıf olabilecek Yunanistan ı seçmişleridir. İtalya ya verilecek İzmir. Yunanistan a verilmiştir. Yukardaki olay hangi konferansta gerçekleşmiştir? A) Londra konferansı B) Paris barış konferansı C) Mondros ateşkes antlaşması D) Ankara antlaşması 67. Mondros ateşkesi sonrasında itilaf devletleri Osmanlı devletini işgale başladılar. Bu duruma; I. Osmanlı devleti işgale karşı çıkarak direnişe geçti II. Mustafa kemal tam bağımsızlık için düşmana karşı direnişe geçti III. Türk milleti bağımsızlık sevdası ile bin yıllık Anadolu yurdunu savunmaya geçti. yukarıda verilenlerden hangileri doğru olur? B) I ve II D) I ve III 68. Mustafa Kemal in eğitim hayatı incelendiği zaman, annesinin mahalle mektebine, babasının Şemsi efendi mektebine devam etmesini istemelerine rağmen; gönlü asker olmak isteyen Mustafa Kemal bu yolda kararlı adımlar atarak hedefindeki Selanik askeri rüştiyesine girmiştir. Yukarıda verilenlerden aşağıda verilen seçeneklerden hangisine ulaşılır? A) Mustafa Kemal in eğitim hayatında annesi söz sahibi olmuştur. B) Mustafa kemal hayallerini süsleyen askerlik mesleği için mantıklı bir biçimde eğitim hayatını planlamıştır. C) Mustafa Kemal in eğitim hayatına babası yön vermiştir. D) Mustafa Kemal in askerlik mesleğini seçmesi için baskı yapılmıştır. 69. İtalyanlar Trablusgarp topraklarımıza saldırmış ve burayı işgal etmiştir. Osmanlı devletinin savaşacak ve bu topraklara kadar gönderecek yeteri kadar askeri gücü yoktu. Mustafa Kemal ve bir gurup vatan sever subay, gazeteci kılığına girer ve Trablus un Derne ve Tobruk kentlerinde halkın düşmana karşı koymalarına destek olur. Yukarıda verilen paragrafta Mustafa Kemal in hangi yönü üzerinde durulmuştur? A) Teşkilatçılığı C) İnkılapçılığı B) Devlet adamlığı D) Çağdaşlığı 70. Mustafa Kemal in edebiyata, hitabete, Türk tarihine, ilgi duyduğu bu okulda, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul u tanıdığı okuldur. Mustafa Kemal in fikir hayatının oluştuğu bu okul hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) İstanbul harp okulu B) Manastır askeri idadisi C) Selanik askeri rüştiyesi D) Selanik mülkiye rüştiyesi 71. I. Dünya savaşının en genel nedeni hangi seçenekte verilmiştir? A) Alsas loren sorunu B) İtalya nın Trablusgarp a saldırması C) Hammadde ve Pazar D) İngiltere nin yayılımcı politikası

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Erzurum Kongresi nde yer alan Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. ve Misakımillî

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Misakımillî nin aşağıdaki kararlarından hangisinde uluslararası denklik prensibine vurgu yapılmıştır? A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI 1. Kurtuluş Savaşı nın yaşandığı ortamda Atatürk, 15 Temmuz 1921 de Maarif Kongresi ni yapmıştır. Atatürk ün bu çalışmasını, aşağıdaki sözlerinden hangisi desteklemektedir?

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. Ünite Konular 8. 20.yy Gelişmeleri ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri Batı'ya Erken Açılan Kent Selanik Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Mustafa Kemal'in Kişisel Özellikleri

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Kurtuluş Savaşı, üç cephede gerçekleşmiştir; 1. Doğu Cephesi: Ermenilere karşı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey,

2) Mustafa Kemal in babası Ali Rıza Bey, CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER 1) Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan 3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır. TBMM bu cephede Ermenilere karşı, Osmanlı dan kalma düzenli ordu ile (Kazım Karabekir e bağlı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum.

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK ÖRNEK Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. Kazım Karabekir in bu tutumu, onun aşağıdakilerden hangisinde alınan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 27 KSIM 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK I II III IV 1. MUSTF KEML TTÜRK ÜN SKERLİK HYTI İLE İLGİLİ OLYLR Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum,

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV Değerli Öğretmenimiz, Öğrencileriniz ya da velileriniz mini sınav cevaplarını en geç 26.02.2017 günü saat 23.59 a kadar; ➊ İnternet bağlantısı olan cep telefonu, tablet veya bilgisayardan

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI 1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet-i sadıka"

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı