Sütünüzü içtiniz mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sütünüzü içtiniz mi?"

Transkript

1 Sütünüzü içtiniz mi?

2 İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİ-2 Prof. Dr. Asuman Gürsel

3 Sütün Yağ Oranı Yönünden Standardizasyonu Süt ürünlerinde yasal olarak bulunması gereken yağ miktarını sağlamak için, çiğ sütün yağ oranı belirli bir değere standardize edilir.

4 Sütün yağ oranı iki yolla standardize edilebilir: A) Tankta standardizasyon B) İşleme hattında standardizasyon

5 A) Tankta standardizasyon Küçük işletmelerde veya sütün az olduğu durumlarda yapılan bir standardizasyon işlemidir. Tam yağlı sütün ya da kremanın yağsız sütle karıştırılması esasına dayanır. Standardizasyon işlemi (1) pastörizasyondan önce veya (2) pastörizasyondan sonra gerçekleştirilir.

6 1) Pastörizasyondan önce standardizasyon (1.1.) Çiğ sütün yağ oranı fazla ise; Krema güğüme Çiğ süt Separatör Yağsız süt Yağlı çiğ süt Pastörizasyon Standardize süt

7 (1.2.) Çiğ sütün yağ oranı az ise; Çiğ süt Krema ilavesi Pastörizasyon Standardize süt Katılacak kremanın yağ oranı iyi bir karıştırma yapabilmek için %30 u geçmemelidir.

8 2) Pastörizasyondan sonra standardizasyon (2.1.) Çiğ sütün yağ oranı düşük ise Çiğ süt ve daha önce elde edilen krema ayrı ayrı pastörize edilip karıştırılır, böylece istenen yağ oranına ayarlama yapılır.

9 (2.2.) Çiğ sütün yağ oranı yüksek ise; (pastörize) yağlı süt içerisine (pastörize) yağsız süt ilave edilir.

10 B) İşleme hattında standardizasyon Bu yolla, kesintisiz bir standardizasyon yapılması sağlanır. Standardizasyon, krema separatörü üzerine monte edilmiş olan cihazlar yardımıyla yürütülür.

11 Yağsız süt Standardize süt Tam yağlı Separatör Eklenen krema süt (Ön ısıtma yapılmış) Krema Krema fazlası

12 İşleme hattında standardizasyon (a) manuel (elle) (b) özel kontrol düzenekleri yardımıyla otomatik kontrollü olarak yapılır.

13 Otomatik kontrollü direkt standardizasyon Otomatik kontrollü direkt standardizasyon, daha hassas bir yöntemdir. büyük işletmeler için uygundur.

14 Süt yağının otomatik kontrollü direkt standardizasyonunda iki önemli nokta vardır: Ayrılan kremanın belirli bir yağ oranına sahip olacak şekilde çıkış yapması Yağsız sütle karışacak krema miktarının kontrol altında tutulması

15 Ayrılan kremanın separatörden sabit bir yağ oranında çıkış yapması için Yağ oranı akış ölçer yardımıyla yoğunluk ölçer yardımıyla kombine (akış + yoğunluk ölçer) yöntemle kontrol edilebilir.

16 Akış ölçer yardımıyla yağ oranının kontrolü

17 Yoğunluk ölçer yardımıyla yağ oranının kontrolü Yağ oranı ile yoğunluk arasında zıt yönlü bir ilişki vardır. Yoğunluğun artması kremanın yağ oranının azaldığını ifade eder. Bu ilişkiden yararlanılarak, separatör çıkışında kremanın yağ oranı kontrol altında tutulabilir.

18 Kombine yöntem

19 Ayrılan kremanın yeniden yağsız sütle karıştırılması

20 Homojenizasyon Mekanik bir işlemdir. Sütün emülsiyon halinin bozulmadan uzun süre kalması amacıyla uygulanır. Bu uygulama ile sütte emülsiyon halinde bulunan yağ tanecikleri daha küçük parçalara bölünür. Böylece, globüllerin sütün üst yüzeyine çıkmaları ve burada kümeleşerek kaymak tabakası oluşturmaları önlenmiş olmaktadır.

21

22 Homojenizasyon işlemi homojenizatör adı verilen cihazlar yardımıyla gerçekleştirilir. Yağ globüllerinin 1 µ dan daha küçük çapta parçalara bölünmesi homojenizatörün homojenizasyon kafası veya homojenizasyon başlığı olarak bilinen kısmından geçerken gerçekleşir.

23 Homojenizasyon başlığı içerisinde sütün çok ince bir iplikçik halinde geçebileceği bir yarık mevcuttur. Homojenizasyon sırasında süt bu yarığa düşük hızda giriş yapar, fakat yarığa girdiği anda hızı artar. Bu durum yüksek bir kesme kuvveti oluşmasına, yağ globüllerinde kavitasyona ve mikro türbülens bir akış meydana gelmesine yol açar. Yağ globülleri artan basıncın etkisiyle deformasyona uğrar, uzar ve sonunda dalgalar halinde parçalanarak 1 μm den küçük parçalara ayrılırlar.

24 Tek kademeli homojenizatör kafası

25

26 Homojenizasyon yöntemleri (A) Tam (B) Kısmi homojenizasyon olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

27 Tam homojenizasyonda Sütün tamamı homojenizatörden geçirilir. Bu yöntemle iyi bir homojenizasyon etkinliği sağlanır. Fakat, zaman ve enerji gereksinimi fazladır.

28 Kısmi homojenizasyonda (A) Sütün kreması ayrılır, ayrılan krema yeniden yağsız sütle karıştırılarak, %12-20 yağ içeren bir karışım elde edilir, bu karışım homojenize edilir veya (B) Krema sütten %12-20 yağ içerecek şekilde ayrılır. Önce, homojenize edilir (50-70ºC/ kg/cm2 basınç altında) Daha sonra yağsız sütle karıştırılıp ürün çeşidine göre, istenen yağ oranına ayarlanır.

29 Homojenizasyonu etkileyen faktörler Homojenizasyon sıcaklığı En uygun sıcaklık 60-75ºC arasındadır. Homojenizasyon basıncı Pastörize sütte 65ºC de kg/cm2 UHT sterilize sütte 65ºC de kg/cm2 Homojenizatör kafasının tasarımı

30 Homojenizasyonun sütün nitelikleri üzerindeki olumlu etkileri Süt yağının tüm kitlede eşit biçimde dağılımı sağlanır, yağın üst yüzeyde toplanıp kaymak tabakası oluşturması engellenir.

31 Sütün ışığı yansıtma yeteneği artar, bu nedenle, rengi daha beyaz bir hal alır.

32 Süt yağı daha kolay sindirilir.

33 Yağ globülleri daha küçük parçalara bölünerek yüzey alanları büyüdüğü için sütün tadı daha lezzetli olarak algılanır.

34 Sütün viskozitesinde bir miktar artış meydana gelir, bu da sütün kalitesini olumlu yönde etkiler.

35 Homojenizasyonun sütün nitelikleri üzerindeki olumsuz etkileri Homojenizasyon sırasında; yağ globülünü çevreleyen zar parçalandığı ve yeni oluşan zarın koruyucu özelliği fazla olmadığı için süt yağı lipaz enziminden kolayca etkilenebilir.

36

37 Süt güneş ışığından daha fazla etkilenir, sonuçta ransid sabunumsu okside tat kusurları meydana gelebilir.

38 Süt proteinlerinin ısıya karşı stabiliteleri azalır, süt ısıl işlem uygulaması sırasında kısa sürede kesilebilir. Bu durum, özellikle, direkt UHT sterilizasyon uygulamasında sorun yaratabilir, bunu önlemek için (direkt UHT sterilize süt üretiminde) homojenizasyon sterilizasyondan sonra yapılır. Aksi takdirde, sütün uzun süre depolanması sırasında kutu diplerinde tortu oluşabilir, bu da kumlu yapı kusuruna yol açabilir.

39 Viskozitenin artması bazen olumsuzluk olarak değerlendirilebilir.

40 Sütün Pastörizasyonu İlk amaç Sütteki patojenlerin yok edilmesi İkinci amaç sütün niteliklerini bozan mikroor.ların büyük oranda yok edilmesi

41 Patojenler içerisinde sıcaklığa en dayanıklı olan mikroorg. verem hastalığı etmeni Mycobacterium tuberculosis Bu bakterinin ısı stabilitesi 65ºC de 2 dakika 70ºC de 20 saniye

42 Dolayısıyla, süt bu normların biraz üzerindeki sıcaklık ve süre koşullarında bekletilecek olursa patojenler açısından güvenilir hale getirilir.

43 Diğer taraftan, Mycobacterium tuberculosis in yok olduğu sıcaklık derecesinin biraz üzerindeki bir sıcaklıkta sütteki doğal enzimlerden alkali fosfataz da inaktif hale geçmektedir. Dolayısıyla pastörizasyon işleminin etkili bir şekilde yapılıp yapılmadığı bu enzimin aktivitesini kontrol etmek suretiyle belirlenir.

44 Pastörizasyon LTLT pastörizasyon HTST pastörizasyon Tankta ısı değiştirici sistemlerde (Plaka veya boru şeklindeki )

45 Pastörizasyon amacıyla kullanılan bir tankın kesiti

46 Plakalı pastörizatörün görünümü

47 HTST pastörizasyonda kullanılan ısı değiştirici plaka modelleri

48 Sütü pastörizasyon sıcaklığına ısıtmak için çoğunlukla sıcak su; soğutmak için buzlu su salamura veya alkol kullanılır.

49 Rejeneratif ısıtma (Isının geri kazanımı) Isının geri kazanımı için: pastörizatöre giren çiğ süt önce, sistemi terkeden pastörize sütle belirli bir dereceye kadar, daha sonra sıcak su yardımıyla pastörizasyon derecesine kadar ısıtılır. Isısını çiğ süte ileten pastörize süt de bir miktar soğumuş olur.

50 Plakalı ısı değiştirici pastörizatörün kullanıldığı bir süt işletmesi

51 1 Balans tankı 2 Besleme pompası 3 Akış kontrol düzeneği 4 Plakalı ısı değiştirici 5 Santrifüj separatör 6 Sabit basınç valfi 7 Akış iletkeni 8 Yoğunluk iletkeni 9 Ayar valfi 10 Kapama valfi 11 Kontrol valfi 12 Homojenizatör 13 Sıkıştırma pompası 14 Bekletme borusu 15 Akış çevirme valfi 16 Kontrol paneli Kısmi homojenize pastörize süt üretimi akış şeması

52 Pastörize sütün dayanımı Ortalama koşullarda ve soğukta saklandığında gün Bazı ülkelerde, buzdolabı sıcaklığında 3-9 gün Bazı ülkelerde ise 2-3 gün Predominant mikroorganizma çeşidi ne olursa olsun, pastörize sütteki canlı mikroorganizma sayısı kob/ml düzeyine ulaştığında raf ömrü sona ermektedir.

53 Pastörize sütün raf ömrünü kısaltan faktörler Üretimde mikrobiyolojik kalitesi kötü, özellikle termodurik bakteri sayısı kob/ml den fazla olan çiğ süt kullanılması. Sütün 78 C nin üzerindeki sıcaklıklarda 20 saniyeden daha uzun süre pastörize edilmesi. Pastörizasyondan sonra süte psikrotrof bakterilerin bulaşması. Pastörize sütün tüketilinceye kadar 5 C den yüksek sıcaklık derecelerinde saklanması. Pastörize sütün şeffaf cam, şeffaf plastik, beyaz pigmentli plastik gibi ambalaj materyallerinden yapılmış paketlere doldurulması ve bu nedenle gün ışığının etkisine maruz kalması.

54 Pastörize sütün besleyici değeri Isıl işlem uygulaması ile süt proteinleri midedeki asit ortamda daha ince zerreli pıhtı oluşturabilmekte ve sindirim enzimleri tarafından kolayca parçalanabilir hale gelmektedir. Bu nedenle, pastörize sütteki proteinlerden vücudun yararlanma oranını yüksektir.

55 Kalsiyum, fosfor gibi mineral maddelerin yarayışlılığı açısından pastörize sütle çiğ süt arasında farklılık bulunmamaktadır.

56 Süt yağının besleyici niteliği üzerinde pastörizasyon işleminin olumsuz herhangi bir etkisi yoktur.

57 Pastörizasyon uygulaması Yağda çözünen A, D,E vitaminleri Suda çözünen vitaminlerden riboflavin (B2), pantotenik asit (B3), nikotinik asit biyotin üzerinde önemli bir kayıp yaratmamaktadır.

58 Sütün laktoz içeriğinde pastörizasyon işlemi sonucunda beslenme bakımından olumsuz herhangi bir değişim meydana gelmemektedir.

59 Pastörize sütün görünüş ve rengi Çiğ süte göre daha beyazdır. Bunun nedeni, ısıl işlem uygulamasına bağlı olarak sütün ışığı yansıtma özelliğinin artmasıdır. Diğer taraftan, homojenizasyon işlemi de sütün renginde beyazlaşma sağlamaktadır.

60 Pastörize sütün tekstürel özellikleri Pastörize süt, normal olarak, pürüzsüz ve homojen tekstüre sahip, serbest akış özelliği gösteren bir sıvıdır. Pastörize sütün tekstürel özelliklerinde kusurlara yol açan faktörler: Çiğ sütün termodurik psikrotrof bakteri sayısının yüksek olması. Çiğ sütün protein stabilitesinin bozulmuş olması. Pastörize süte sünme yapan bakterilerin bulaşması. Pastörize sütün soğukta muhafaza edilmemesi.

61 Pastörize sütün tadı İyi kalitede çiğ süt kullanılarak 72 C de 15 saniye süreyle ısıtılarak üretilen pastörize süt taze çiğ sütünkinden farksız bir tada sahiptir.

62 Pastörize sütün tadında kusurlara yol açan faktörler Uygun olmayan çevre koşullarında bekletilmiş çiğ süt kullanılması. Süt hayvanına kokulu yemler yedirilmesi. Psikrotrof bakteri sayısı yüksek çiğ süt kullanılması. Mekanik zarara uğramış çiğ sütün pastörize edilmesi. Çiğ sütün homojenize sütle karıştırılması. Sütün 78ºC den daha yüksek sıcaklık derecelerinde pastörizasyonu. Süte pastörizasyondan sonra mikroorganizmaların bulaşması. Pastörize sütün gün ışığına ya da satış raflarında yapay ışığın etkisine maruz kalması. Pastörize sütün soğukta muhafaza edilmemesi. Pastörize sütün paketlenmesinde uygun olmayan plastikten yapılmış ambalaj materyali kullanılması.

63 UHT Sterilize Süt Üretimi UHT sterilizasyon C arasında 2-20 saniye süreyle uygulanan bir ısıl işlemdir. Bu uygulama ile sütün besleyici değerinde, duyusal, fiziksel ve kimyasal niteliklerinde meydana gelen değişimler ihmal edilebilir düzeydedir.

64 Sütü sterilizasyon sıcaklığına ısıtmak için çoğunlukla buhardan veya sıcak sudan yararlanılır.

65 Isı değişiminde uygulanan yola göre UHT sterilizasyon sistemleri İndirekt UHT sterilizasyon sistemi Süt plakalı veya borulu ısı değiştiriciler kullanılarak indirekt yolla ısıtılır. Direkt UHT sterilizasyon sistemi Süt buharla direkt olarak karışıp sterilizasyon sıcaklığına ısıtılır. Bu sistemlerde de indirekt ısıtma sistemlerinde olduğu gibi, ısı iletiminin bir kısmı rejeneratif yolla olur, yani, sterilizasyon sıcaklığındaki sütün ısısı, sterilize edilecek olan süte iletilir, böylece sterilizasyondan çıkan süt soğurken, sisteme yeni giren süt de ısınır. Sadece sterilizasyon sıcaklığına son ısıtma buhar yardımıyla gerçekleşir.

66 Direkt UHT sterilize sistemlerinde Sütün buharla karışarak sterilizasyon sıcaklığına ısıtılmasında iki farklı yöntem uygulanır: Buhar enjeksiyon yöntemi (süte buhar püskürtme). Sütünkinden daha yüksek basınca sahip buhar, uygun bir memeden süte enjekte edilerek sterilizasyon sıcaklığına ısıtma sağlanır. Buhar infüzyon yöntemi (buhara süt püskürtme). Süt, sterilizasyon sıcaklığındaki buharla basınçlı hale getirilen sterilizasyon odasına püskürtülerek ısıtılır.

67 Plakalı ısı değiştirici ile indirekt UHT sterilizasyon 1 Balans tankı 2 Santrifüj pompa 3 Rejeneratör 4 Homojenizatör 5 Son ısıtıcı bölme 6 Soğutma bölmesi 7 Restriktör 8 By-pass valfi 9 Soğutucu 10 Geri basınç valfi T2 Sterilizasyon sıcaklığı T3 Çıkış sıcaklığı C Sıcaklık göstergesi

68 Sütün direkt ısıtma sistemleri ile UHT sterilizasyonu Direkt ısıtma sistemlerinde, süt önce, indirekt ısıtma yoluyla C'ye ısıtılır. Daha sonra sütü sterilizasyon sıcaklığına ( C) ısıtmak için, sütle buhar karıştırılır.

69 Bu son ısıtma, sütün su içeriğini önemli oranda artırır. Süte buhar halinde karışan suyu uzaklaştırmak ve sütü tam olarak başlangıçtaki bileşimine getirmek için vakumlu ekspansiyon soğutma düzeneklerinden yararlanılır.

70 Buhar enjeksiyon yöntemi 1 Balans tankı 2 Ön ısıtıcı 3 Isı değiştirici 4 Enjektör 5 Ekspansiyon soğutma düzeni 6 Yüzey kondenser 7 Aseptik homojenizatör C1 sıcaklık kontrol göstergesi C2 Diferansiyel sıcaklık göstergesi L Seviye kontrol dedektörü

71 Buhar infüzyon yöntemi 1 Pompa 2 İnfüzer 3 Pozitif deplasmanlı pompa 4 Restriktör 5 Ekspansiyon soğutma düzeni 6 Kondenser 7 Aseptik pompa 8 Aseptik homojenizatör C1 Sıcaklık göstergesi L1, L2 Seviye kontrol dedektörleri

72 UHT sterilize sütün nitelikleri ve depolamadaki değişimleri UHT sterilize sütün nitelikleri ve besin değeri kısmen sterilizasyon işleminde meydana gelen reaksiyonlara kısmen de ürünün depolama sıcaklık ve süresine bağlı olarak değişim gösterir.

73 UHT sterilize süt; düşük sıcaklık derecelerinde saklanırsa depolamadaki değişimler yavaş bir hızda meydana geleceği için pratik açıdan fazla önem taşımazlar. Fakat, dağıtım ve depolama sıcaklığı yüksek depolama süresi de uzun ise, tüketilmeden önce sütte önemli değişimler görülebilir.

74 UHT sterilize sütün besleyici değeri UHT sterilize sütlerde proteinin besleyici değerinde meydana gelen kayıplar ihmal edilebilir düzeydedir.

75 UHT sterilizasyon işlemi süt yağında beslenme açısından olumsuz herhangi bir değişiklik yaratmaz.

76 UHT sterilizasyonda, sütün çözünür kalsiyum miktarında %50 ye ulaşabilen oranda azalma meydana gelmektedir. Ancak, bu değişiklik kalsiyumun yarayışlılığını olumsuz yönde etkilemez.

77 UHT sterilizasyon B1, B6, B9, B12 vitaminlerinde %10 oranında C vitamininde %25 oranında bir kayıp yaratır. Fakat bu kayıplar, klasik sterilizasyonda meydana gelen kayıplara kıyasla çok düşük düzeydedir.

78 UHT sterilize sütün depolanması sırasında vitaminlerde kayba yol açabilen faktörler UHT sterilize sütün çözünür oksijen içeriğinin yüksek olması. Alüminyum folyo katmanı olmayan, ek yerleri iyi yapıştırılmadığı için hava geçiren ambalaj materyallerinin kullanılması. Kutuların fazla tepe boşluğu bırakılarak doldurulması.

79 UHT sterilize sütün rengi UHT sterilize sütün rengi çiğ süte göre daha beyazdır. Bunun nedenleri (a) serum proteinlerinin denatürasyona uğraması ve denatüre serum proteinlerinin kazein ile birleşmesi sonucu misel boyutlarının büyümesi (b) sütün ışığı yansıtma özelliğinin artması Sütün rengi üzerinde homojenizasyon işlemi de etkilidir.

80 UHT sterilize süt, uzun süre depolanırsa renginde hafif bir esmerleşme meydana gelir. Özellikle, yüksek sıcaklık derecelerinde uzun süre depolama sonucu esmerleşme düzeyi önemli derecede artar. Genel olarak, İndirekt sistemle sterilize edilen UHT sütler direkt sistemle sterilize edilenlere göre daha esmer renktedir.

81 UHT sütün tekstürel özellikleri UHT sterilize sütlerde görülebilen tekstürel kusurlar yağ ayrılması sediment (tortu) oluşumu jelleşme

82 Yağın ayrılmasını önlemek, diğer bir ifadeyle depolama sırasında stabil halde kalmasını sağlamak için süt homojenize edilir.

83 Direkt UHT sterilizasyonda, eğer süt, önce homojenize edilir, sonra sterilizasyona tabi tutulursa, homojenizasyon sonucu oluşan küçük çaplı yağ globülleri yeniden kümeleşebilir ve depolama sırasında katı tanecikler haline dönüşebilirler.

84 Bunu önlemek için, direkt UHT sterilizasyonda süt önce sterilize sonra homojenize edilir.

85 UHT sütlerin çoğunda hafif bir sediment (tortu) oluşumu gözlenir. Sediment miktarı üzerinde etkili faktörler şunlardır: Çiğ süt kalitesi Homojenizasyon basıncı Isıl işlem şiddeti ve yöntemi Depolama süresi

86 Sediment miktarının artmasına yol açan faktörler Çiğ sütün ph değerinin 6.6 dan düşük, iyon halindeki kalsiyum miktarının yüksek olması Sütün düşük basınçta homojenize edilmesi Sütün direkt sistemle sterilize edilmesi Sterilize sütün uzun süre depolanması

87 UHT sütlerde jelleşmenin nedeni Psikrotrof bakteri sayısı 10 6 kob/ml den daha yüksek olan çiğ süt kullanımıdır. Çünkü böyle sütlerde UHT sterilizasyondan sonra yüksek düzeyde proteaz ve lipaz enzimleri kalır. Bu enzimler de oda sıcaklığında depolanan UHT sütlerde proteinleri parçalar, sütün jelleşmesine neden olurlar.

88 Jelleşmeyi önlemek için; Çiğ süt 5 C'de 2-3 günden fazla depolanmamalıdır. Süt sterilizasyon sıcaklığında daha uzun süre bekletilmelidir. UHT sterilize süt düşük sıcaklık derecelerinde depolanmalıdır.

89 UHT sütün tadı Sütte UHT sterilizasyondan hemen sonra kuvvetli sülfür kokusu ve belirgin pişmiş tat hissedilir.

90 Lahana-benzeri bu pişmiş tat ve kokunun nedeni: - serum proteinlerinin denatürasyona uğraması sonucu, yapılarında bulunan sülfidril gruplarının serbest hale geçmesidir. Serbest hale gelen sülfidril grupları iki yolla pişmiş tat oluşumuna yol açabilirler: (a) doğrudan pişmiş tat oluştururlar (b) başta hidrojen sülfür olmak üzere değişik kükürtlü bileşiklerin oluşumu ile sonuçlanan reaksiyonlara girerler.

91 Pişmiş tat ve koku, UHT sterilize sütün üretiminden sonraki birkaç gün içerisinde kaybolur, yerini karakteristik UHT tadına bırakır. Nedeni: serbest sülfidril gruplarının sayısındaki azalmadır.

92 Serbest sülfidril gruplarının sayısındaki azalma üzerinde etkili faktörler UHT sterilize sütteki çözünür oksijen düzeyi Çözünür oksijen düzeyi yüksekse; paketlemeden hemen sonra sülfidril grupları hızlı bir şekilde azalır, pişmiş tat ve koku hızla kaybolur. Depolama sıcaklığı Depolama sıcaklığı yüksekse; çözünür oksijen düzeyine de bağlı olarak serbest sülfidril gruplarının sayısında hızlı bir azalma meydana gelir. Depolama sıcaklığı düşükse örneğin 5ºC de serbest sülfidril gruplarının sayısındaki azalma yavaşlar.

PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ

PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ 1090204017 ÇİSEM KOKA 1090204025 TUNCAY HAKAN DEMİR 1090204032 MURAT ERTÜRK 1100204023 FERHAT ŞAHİN 1100204036 HÜSEYİN GÖKTAŞ Pastörize Süt Üretimi Akış Şeması Çiğ Süt Alımı

Detaylı

ÜRÜN ISITMA TESİSLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

ÜRÜN ISITMA TESİSLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK ÜRÜN ISITMA TESİSLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK ÜRÜN ISITMA TESİSLERİ Gıda ürünlerinin işlenmesinde ısıl işlem aşamaları kaçınılmazdır. Ürün içinde bulunan mikroorganizmalar, ısıl işlem

Detaylı

İçme Sütü Teknolojisi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ

İçme Sütü Teknolojisi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ İçme Sütü Teknolojisi Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt nedir? 14.02.2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği

Detaylı

FERMENTASYON. Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek

FERMENTASYON. Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek FERMENTASYON Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır Fermantasyon anaerobik şartlarda, glikoliz

Detaylı

Konsantre Elde Edilmesi

Konsantre Elde Edilmesi Süttozu,Üretimi ve Kalite Süt tozu yapımındaki işlem basamakları şunlardır: Süt seçimi ve ön işlemler Homojenizasyon Konsantratın elde edilmesi (koyulaştırma) Kurutma Paketleme Süt Seçimi ve Ön İşlemler

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİ-1. Prof. Dr. Asuman Gürsel

İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİ-1. Prof. Dr. Asuman Gürsel İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİ-1 Prof. Dr. Asuman Gürsel Sütünüzü içtiniz mi? İçme sütü teknolojisi ürünleri sütü sıvı halde direkt olarak tüketicilerin kullanımına sunmak amacıyla kontrollü koşullarda ısı uygulamasıyla

Detaylı

Pastörizatör Nedir? Pastörizatör. Pastörizatör Nasıl Çalışır?

Pastörizatör Nedir? Pastörizatör. Pastörizatör Nasıl Çalışır? Pastörizatör Nedir? Pastörizasyon işlemini yapan makinalardır. Süt, krema, mevye suyu, Gül suyu, ketçap, mayonez, şıra, bira, şarap, meyve sosu gibi birçok ürünün pastörize etmek mümkündür. Pastörizatör

Detaylı

EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİ

EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİ EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİ EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİ Avrupa orijinli Küçük çaplı ürünler- frankfurter, wiener Büyük çaplı ürünler- Ülkemizde salam, dünyada bologna, mortadella Kullanılan etin türü ve lokal çeşitlilik

Detaylı

HOMOJENİZATÖRLER PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF.DR. MUSA AYIK

HOMOJENİZATÖRLER PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF.DR. MUSA AYIK HOMOJENİZATÖRLER PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF.DR. MUSA AYIK 7. Homojenizatörler Normal koşullarda birbiriyle karışmayan iki sıvının, yoğun karıştırma, çalkalama ve parçalama ile oluşan heterojen yapıdaki

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II Tereyağ Tereyağı, ağırlıkça % 80-90 oranında süt yağı, en fazla % 2 oranında yağsız süt kuru maddesi, ve en fazla % 16 oranında su içeriğine sahip tuzlu olanlara ise %2 oranında

Detaylı

PASTÖRİZASYON/STERİLİZASYON

PASTÖRİZASYON/STERİLİZASYON PASTÖRİZASYON/STERİLİZASYON Deneyin amacı Deneyin amacı, sütün pastörize edilmesi ve çiğ süt ile pastörize süt örneklerinde toplam mezofil aerob bakteri sayımının gerçekleştirilmesi. Kuramsal bilgiler

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..) Madde 1 -(1) Bu Tebliğin amacı, içme sütlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, depolanması,

Detaylı

Prof. Dr. Filiz Özçelik. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Filiz Özçelik. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Filiz Özçelik Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mayşenin Süzülmesi Mayşelemeden sonra şıranın, katı kısımlardan (küspe) ayrılması ve küspede kalan ekstraktın

Detaylı

2)Subatomik parçacıklardan oluşan radyasyon. α, β ışınları

2)Subatomik parçacıklardan oluşan radyasyon. α, β ışınları B) RADYASYON UYGULAMALARI Radyasyon = enerji yayılması 1)Elektromanyetik radyasyon. UV, X ve γ ışınları 2)Subatomik parçacıklardan oluşan radyasyon. α, β ışınları İyonizan ışınların canlı hücreler üzerine

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

Sütlü tatlıların ana malzemesi olan sütün temizliği son derece önemlidir. Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Sektörde kullanılan açık sütler süzülerek kaynatılır. Sütlü tatlılar

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLME SIRASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER VE AMBALAJLAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILAN SÜTLERDEKİ PROTEİN MİKTARININ BELİRLENMESİ VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Detaylı

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme Sous vide Aslında Sous vide 'vakumlu ambalajlanmış gıdalar daha sonra pişirilmiş, soğutulmuş ve soğuk zinzirde saklanan bir süreç' olarak ta tanımlanır. Bu yöntemde yüksek duyusal kalitedeki ürünler damak

Detaylı

GIDALARDAKİ M.O LARIN KONTROLÜNDE 4 TEMEL İLKE UYGULANIR

GIDALARDAKİ M.O LARIN KONTROLÜNDE 4 TEMEL İLKE UYGULANIR GIDALARDAKİ M.O LARIN KONTROLÜNDE 4 TEMEL İLKE UYGULANIR 1. Kontaminasyonun önlenmesi 2. Mikroorganizmaların uzaklaştırılması a) Yıkama b) Kesme ve ayıklama c) Santrifüje etme d) Filtrasyon 3. Mikrobiyal

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

Termal Enerji Depolama Nedir

Termal Enerji Depolama Nedir RAŞİT AYTAŞ 1 Termal Enerji Depolama Nedir 1.1. Duyulur Isı 1.2. Gizli Isı Depolama 1.3. Termokimyasal Enerji Depolama 2 Termal Enerji Depolama Nedir Termal enerji depolama sistemleriyle ozon tabakasına

Detaylı

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 KÖPÜK OLUŞUMU Köpük oluşumu Köpük, gazın dağılan faz, bir sıvının ise sürekli faz olduğu bir kolloidal dispersiyondur. Dispersiyon ortamı genellikle bir sıvıdır. Ancak,

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ Tüketicinin dikkate aldığı faktörler: Bu kalite bileşenleri tüketici talepleri ile ilişkilidir. Bunlar fiziksel faktörler (tohumun görünüşü, rengi, kokusu,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM G Ü Z D Ö N E M İ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM G Ü Z D Ö N E M İ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM- 4 5 8 G Ü N E Ş E N E R J İ S İ 2017-2 0 1 8 G Ü Z D Ö N E M İ Güneş kollektörü kullanarak tüketim veya ısıtma amaçlı sıcak

Detaylı

Raf ömrü çalışmaları

Raf ömrü çalışmaları Raf ömrü çalışmaları Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN Gıda grupları Bozulurluğu yüksek olan gıdalar (raf ömrü günlerle ölçülür). Süt, et, yeşil sebze Orta derecede bozulabilir gıdalar (raf ömrü haftalar ile

Detaylı

ISIL İŞLEM UYGULAMALARI

ISIL İŞLEM UYGULAMALARI ISIL İŞLEM UYGULAMALARI 9.6.1 Pastörizasyon 9.6.1.1 Çeşitli ürünlere pastörizasyon uygulaması 9.6.1.1.1 Meyve suları ve meyveli içecekler 9.6.1.1.2 Domates ürünleri. 9.6.1.1.3 Bira 1. Pastörizasyon ISIL

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre.

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre. PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayık altının tek başına veya bunların birkaçının ya da tümünün karışımının peynir mayası dediğimiz uygun proteolitik

Detaylı

9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI

9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI 9.7 ISIL İŞLEM SIRASINDA GIDA BİLEŞENLERİNİN PARÇALANMASI 9.7.1 Sabit Sıcaklıkta Yürütülen Isıl işlemde Bileşenlerin Parçalanması 9.7.2 Değişen Sıcaklıkta Yürütülen Isıl İşlemde Bileşim Öğelerinin Parçalanması

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Gıdalarda Temel İşlemler

Gıdalarda Temel İşlemler Gıdalarda Temel İşlemler Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar. İşlenmemiş gıdaların

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER A- Soğutmanın süt proteinlerine etkileri Sütün kolloidal dispers fazını kazein miselleri oluşturmaktadır. Çapları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ PASTÖRİZE VE STERİLİZE İÇME SÜTÜ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK 10. KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) Gıda sanayinde, koyulaştırma yada buharlaştırma

Detaylı

ET TEKNOLOJİSİNDE DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARI. K.Candoğan-ET

ET TEKNOLOJİSİNDE DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARI. K.Candoğan-ET ET TEKNOLOJİSİNDE DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARI Teknolojik Temel İşlemler Hamburger, köfte Küçük parça et ürünleri Sucuk Salam, sosis Jambon Büyük parça et ürünleri Pastırma Pişirme Soğutma Dondurma Kurutma

Detaylı

Turunçgil üretimi dünyada üzümden sonra ikinci sırayı almaktadır.

Turunçgil üretimi dünyada üzümden sonra ikinci sırayı almaktadır. Turunçgil üretimi dünyada üzümden sonra ikinci sırayı almaktadır. Turunçgil meyveleri, diğer meyvelerden farklı yapıdadırlar. Bu nedenle, turunçgillerin meyve suyuna işleme teknolojisi (özellikle meyve

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Meyve nektarları, meyve pulpundan (meyve püresi) belli miktarda şeker şurubu ve sitrik asit gibi tüketilebilir bir asit ilavesi ile hazırlanmaktadır.

Meyve nektarları, meyve pulpundan (meyve püresi) belli miktarda şeker şurubu ve sitrik asit gibi tüketilebilir bir asit ilavesi ile hazırlanmaktadır. Meyve pulpu üretimi Meyve nektarları, meyve pulpundan (meyve püresi) belli miktarda şeker şurubu ve sitrik asit gibi tüketilebilir bir asit ilavesi ile hazırlanmaktadır. Pulp parçacıkları tüm bitkisel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri Gıda Teknolojisinin Tanımı... 6 İşlenmiş Besin Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar... 6 Gıdaların Geometrik Özellikleri...

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan tüketimine yönelik yenilebilir kazeinler

Detaylı

ÖNFORMÜLASYON 5. hafta

ÖNFORMÜLASYON 5. hafta ÖNFORMÜLASYON 5. hafta Partisyon katsayısı (P y/s ): Bir etkin maddenin yağ/su bölümlerindeki dağılımıdır. Lipofilik/hidrofilik özelliklerinin tayin edilmesidir. Oktanol içinde tayin edilir Partisyon katsayısının

Detaylı

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları Çok aşamalı vakum evaporasyon düzenekleri flavor kaybı ( pişmiş tat) renk bozulmaları besin öğeleri kaybı DONDURARAK KONSANTRASYON

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

6-Maddelerin daha az çözünür tuz ve esterleri kullanılabilir. 7-Isı, ışık ve metaller gibi katalizörlerin etkisi önlenebilir.

6-Maddelerin daha az çözünür tuz ve esterleri kullanılabilir. 7-Isı, ışık ve metaller gibi katalizörlerin etkisi önlenebilir. Hidrolize engel olmak veya hidroliz hızını yavaşlatmak için alınabilecek önlemler nelerdir? 1-pH ayarlanabilir. 2-Çözücü tipi değiştirilebilir. 3-Kompleks oluşturulabilir. 4-Yüzey aktif maddeler ilave

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN GELİŞEBİLMESİ İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİN KAYNAĞIDIR. YENİ SAĞILMIŞ

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

EKSPANDER TİP: FEX 25, FEX 34, FEX 42. Türkiye Temsilcisi. CEMAS İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Turizm Tic.Ltd.Şti. www.cemasltd.com.

EKSPANDER TİP: FEX 25, FEX 34, FEX 42. Türkiye Temsilcisi. CEMAS İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Turizm Tic.Ltd.Şti. www.cemasltd.com. EKSPANDER TİP: FEX 25, FEX 34, FEX 42 Türkiye Temsilcisi CEMAS İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Turizm Tic.Ltd.Şti. www.cemasltd.com.tr MÜKEMMEL NİŞASTA JELATİNİZASYONUNUN BAŞLADIĞI AN ANDRITZ FEED & BIOFUEL

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır.

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır. PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Metallerin katı halde kalıp olarak adlandırılan takımlar yardımıyla akma dayanımlarını aşan gerilmelere maruz bırakılarak plastik deformasyonla şeklinin kalıcı olarak değiştirilmesidir

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu

Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILAR Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, İklimsel Çevre ve Yönetimi Temel Kavramlar 2 İklimsel Çevre Denetimi Isı

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİ VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI. Fatma ÖZTÜRK, Hatice GÜNDÜZ

YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİ VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI. Fatma ÖZTÜRK, Hatice GÜNDÜZ YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİ VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI Fatma ÖZTÜRK, Hatice GÜNDÜZ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2016 YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİ NEDİR? Yüksek basınç; ısıl işlem olmaksızın sıvı veya katı

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

D) GENİŞLEME VALFİ (Basınç ayarlayıcılar = Dedantörler)

D) GENİŞLEME VALFİ (Basınç ayarlayıcılar = Dedantörler) D) GENİŞLEME VALFİ (Basınç ayarlayıcılar = Dedantörler) Genişleme valfleri soğutma devresinde yüksek basınç bölgesi ile alçak basınç bölgesini birbirinden ayıran noktalardan biridir. Soğutucu akışkanın

Detaylı

Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu

Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Protein Durultması ve Şarap Taşı Stabilizasyonu Öğretim Görevlisi Gönül AKGÜL Şarapların Berraklaştırılması Durultma This project is co-financed by the Sunum

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

HAYVAN BESLEMEDE ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

HAYVAN BESLEMEDE ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN HAYVAN BESLEMEDE ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN Enkapsülasyon katı, sıvı ve gaz malzemelerin kaplanarak kapsüller içinde tutulması ile çok küçük bir maddeyi veya tüm

Detaylı

BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI

BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI Süt, memelilerin yaşamlarının ilk periyodunda gereksinim duydukları besin elementlerini karşılayan tek gıdasıdır. Bu besin öğeleri, genç memelilerin büyüyüp gelişmesi

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Püskürtmeli Kurutma. Püskürtmeli Kurutma. Gıda Analiz Teknikleri Bahar

Püskürtmeli Kurutma. Püskürtmeli Kurutma. Gıda Analiz Teknikleri Bahar Gıda Analiz Teknikleri 2017-18 Bahar Püskürtmeli Kurutma Kurutma gıdaların korunmasında kullanılan en eski ve en yaygın kullanılan Öğr. Gör. Merve metotlardan birisidir. Kurutma ile gıdanın içeriğindeki

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ön işlemleri yapmak. İçme sütü üretmek

İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ön işlemleri yapmak. İçme sütü üretmek İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Sütü İşletmeye Alma Süte Uygulanan Ön İşlemler Pastörize ve Sterilize İçme Sütü Koyulaştırılmış Süt Süttozu Kazandırılan Yeterlikler Sütü

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ?

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? Prof. Dr. AZİZ EKŞİ Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 57. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 01 KASIM 2013, ANTALYA Beslenme ve Gıda yaşamak için

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler Peynir Teknolojisi Peynir: Yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle ve/veya

Detaylı

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gelişen dünyamızda her geçen gün insanların alışkanlıkları da değişiklik göstermektedir. İnsanlar eski zamanlarda, kendi tüketecekleri yoğurt, peynir, ekmek ve sebze-meyve

Detaylı

PASTÖRİZASYON NEDİR ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ EMRE KURT KONU: PASTÖRİZASYON. Gıda sanayiinde, besin maddelerini hastalık yapıcı

PASTÖRİZASYON NEDİR ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ EMRE KURT KONU: PASTÖRİZASYON. Gıda sanayiinde, besin maddelerini hastalık yapıcı PASTÖRİZASYON NEDİR Gıda sanayiinde, besin maddelerini hastalık yapıcı ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ EMRE KURT 20130254010 KONU: PASTÖRİZASYON mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemidir.

Detaylı

CIP SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU

CIP SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU CIP SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU Sosyal medya hesaplarımız; www.instagram.com/ekinendustriyel www.facebook.com/ekinendustriyeltr www.youtube.com/ekin Endüstriyel www.linkedin.com/company/ekinendustriyel www.twitter.com/ekinendustriyel

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı