T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : M.21.6.BAG / 1 03/01/2012 Konu :Encümen Toplantı günleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : M.21.6.BAG.0.10-4/ 1 03/01/2012 Konu :Encümen Toplantı günleri"

Transkript

1 Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : M.21.6.BAG / 1 03/01/2012 Konu :Encümen Toplantı günleri BAŞKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine istinaden;belediyemizce 2012 takvim yılı içerisinde yapılacak olan Encümen toplantılarının haftada en az bir (1) gün olmak üzere toplanabilmesi ile toplantı gün ve saatinin belirlenebilmesi için Encümence kararı alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle anılan yazıya istinaden,söz konusu Belediyemizce 2012 takvim yılı içerisinde Encümen toplantı gün ve saatinin belirlenmesi hususunda; Yazımızın Encümene havalesini arz ederim. Veysi EĞE Yazı İşl.Müd.V E N C Ü M E N E 03/01/2012 Yüksel ASLAN ACER Belediye Başkan Yardımcısı Adres : Sento Cad.Toptancılar Sitesi Arkası DİYARBAKIR Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:V.EĞE Md. Telefon : 0(412) /220 Faks: 0(412) E-Posta :

2 Karar Tarihi : 03/01/2012 Karar No : 2012/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri KONU : Yazı İşleri Müdürlüğünün,03/01/2012 tarih ve 3 sayılı yazısında;5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine istinaden,belediyemizce 2012 Takvim yılı içerisinde yapılacak olan encümen toplantılarının haftada en az 1 (bir) gün olmak üzere toplantı gün ve saatinin belirlenmesi hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesine istinaden,belediyemizce 2012 Takvim yılı içerisinde yapılacak olan encümen toplantılarının haftada en az 1 (bir) gün olmak üzere ile toplantı gün ve saatinin belirlenebilmesi için Encümen kararı alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle Belediyemizce 2012 takvim yılı içerisinde Encümen toplantısının Salı ve Perşembe günleri ile saat te toplanılması,ayrıca acil gündem maddelerinin çıkması halinde toplantı yapılabileceği, hususunda gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine,03/01/2011 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

3 Karar Tarihi :09/01/2012 Karar No :2012/2 Karar Konusu : Tevhit. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,03/01/2012 tarih ve 24 sayılı yazı ve eklerine istinaden, İlimiz Kayapınar Mevkiinde kayıtlı bulunan 4228 ada,4 ve 5 nolu parsellerin Tevhit işleminin yapılması istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Nimet TAŞ ın 2101 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu nun,20/12/2011 tarih ve 368 sayılı yazılarına istinaden, Kayapınar Mevkiinde kayıtlı bulunan 4228 ada,4 ve 5 nolu parsellerin tevhit işlemi yapılacaktır.ekli krokide belirtildiği üzere,4228 ada,4 ve 5 nolu parsellerin tevhit edilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanununun 15, ve 16.maddeleri gereğince işlem yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Ekli krokide görüldüğü gibi, 4228 ada,4 ve 5 nolu parsellerin tevhit edilerek A nolu parsele dönüştürülmesi için 3194 Sayılı İmar Kanununun 15, ve 16.maddeleri gereğince işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesine,03/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

4 Karar Tarihi :03/01/2012 Karar No :2012/3 Karar Konusu : İfraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,03/01/2012 tarih ve 32 sayılı yazısına isitnaden;diyarbakır İli Kayapınar Mevkii 4209 ada,2 nolu parselin ifraz işleminin yapılması istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Nimet TAŞ ın Akif ÇOLPAN a vekaletten Av.Aydın ALTAÇ ın 26/12/2011 tarih ve 3338 sayılı dilekçesine istinaden,,ilimiz Diyarbakır İli Kayapınar Mevkii 4209 ada,2 nolu parselin ifraz işlemi yapılacaktır.ekli krokide gösterildiği şekilde ifraz edilerek A 29460,00 M² ve B nolu 15420,74 M² parsel olmasına, A nolu parselin 29460,00 M² sinin tamamı Türk Telekominikasyon A.Ş.adına tesciline,b nolu parselinde 14340,74 M² Akif ÇOLPAN a 1079,99 M² si ise Bağlar Belediyesi adına tescil için rızai taksim yapılması için,3194 Sayılı İmar Kanununun 15,16 ve 17. maddeleri gereğince işlem yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. Şeklindeki açıklamasına istinaden; Ekli krokide gösterildiği şekilde ifraz edilerek A 29460,00 M² ve B nolu 15420,74 M² parsel olmasına, A nolu parselin 29460,00 M² sinin tamamı Türk Telekominikasyon A.Ş.adına tesciline,b nolu parselinde 14340,74 M² Akif ÇOLPAN a 1079,99 M² si ise Bağlar Belediyesi adına tescil için rızai taksim yapılması için,3194 Sayılı İmar Kanununun ve 17. maddeleri gereğince işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesine,03/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

5 Karar Tarihi :05/01/2012 Karar No :2012/4 Karar Konusu : Dostlar Tekel Bayii KONU : Ruhsat Denetim Müdürlüğü nün,04/01/2011 tarih ve 7 sayılı yazısına istinaden;m.halit Mah.Hatboyu Cad.Elbey 8 Apt. Altında Dostlar Tekel bayii olarak faaliyet gösteren T.C.Kimlik Nolu Ali BOZAN a cezai işlem yapılması hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,ruhsat Denetim Müdür Vekili Cengiz DEMİRALP ın M.Halit Mah.Hatboyu Cad.Elbey 8 Apt. Altında Dostlar Tekel bayii işlettiği,ilçe Emniyet Müdürlüğü nün yazı ekindeki tutanaklardan da anlaşılacağı üzere söz konusu iş yerinin,23/12/2011 günü saat 19:40 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kod nolu ekiplerce yapılan denetimde,iş yerinin meyhane gibi kullandığı ve alkol alan şahısların olduğu belirtildiği tespit edildiği,iş yeri sahibinin alışkanlık haline getirdiği sürekli uyarılmasına rağmen isnat edilen suçları işlediği kanaatimce,cezalandırılmasını arz ve talep ederim. şeklindeki açıklaması ile kontrol elemanlarının elle tutulan tutanakları ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün,23/12/2011 tarih ve 21 sayılı yazısına istinaden; Söz konusu Dostlar Tekel Bayi ye 2559 Sayılı Polis Vazife Selahiyet kanununun ilgili maddesine göre TL para cezası verilmesi hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ne gönderilmesine,05/01/2012 Perşembe günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

6 Karar Tarihi :05/01/2012 Karar No : 2012/5 Karar Konusu : Komisyona Havale (Kamulaştırma) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,04/01/2012 tarih ve 5 sayılı yazısında; İlimiz Merkez Kaynartepe Mevkii, 58 pafta,2 ada,18 parseldeki Mehmet KARAGÖZ e ait (2008/63450) paylı hisse (200 m2) si imar yolunda kaldığı için,2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile değişik 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununu 8.maddesine istinaden kamulaştırması hususu istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Hamit BAYAT ın İlimiz Merkez Kaynartepe Mevkii, 58 pafta,2 ada,18 parseldeki Mehmet KARAGÖZ e ait (2008/63450) paylı hisse (200 m2) si imar yolunda kaldığı için, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile değişik 4650 sayılı kamulaştırma kanununu 8.maddesine istinaden kamulaştırma yapılıp,yapılamayacağı arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu Satış işleminin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için,imar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Harita Mühendisi Hanifi USLU,İnşaat Teknikeri Hamit ALTINTAŞ,Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli İnşaat Teknikeri Fırat KILIÇ ve Mali Hizmet Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk biriminde görevli Mirzeydin YAŞAR dan oluşan fiyat takdir komisyonu oluşturulmasına, Komisyonun ilgili en az 3 piyasa esnafından alacağı teklifler ile encümene sunacağı rapordan sonra belirlenecek olan fiyat üzerinden, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile değişik 4650 Sayılı Kanununun 8.Maddesine istinaden işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,05/01/2012 Perşembe günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

7 Karar Tarihi :05/01/2012 Karar No :2012/6 Karar Konusu : Sözleşme Feshi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,04/01/2012 tarih ve 6 sayılı yazısına isitnaden; Kayapınar Mahallesi (5 Nisan) 56 pafta,1018 ada,1 nolu parselde B+Z+5 katlı 2 Bloklu yapının bodrum katında kurulu bulunan otoparkı işleten işletmecinin zarar ettiğini,kiranın düşürülmesi veya sözleşmenin feshini talep etmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Hamit BAYAT ın Kayapınar Mahallesi (5 Nisan) 56 pafta,1018 ada,1 nolu parselde B+Z+5 katlı 2 Bloklu yapının bodrum katında kurulu bulunan otopark Belediyemizce T:C.Kimlik No lu Bayram ÇAKMAK a ihale ile TL bedelle ihale edilmiştir.işletmeci zarar ettiğini,kiranın düşürülmesi veya sözleşmenin feshinin yapılıp,yapılamayacağını arz ve talep ederim. Şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu sözleşmenin feshi ile ilgili daha sağlıklı incelem ve araştırma yapılabilmak üzere,imar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Harita Mühendisi Hanifi USLU,İnşaat Teknikeri Hamit ALTINTAŞ,Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli İnşaat Teknikeri Fırat KILIÇ ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk biriminde görevli Mirzeydin YAŞAR dan oluşan komisyon oluşturulmasına,komisyonun encümene sunacağı rapordan sonra işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,05/01/2012 Perşembe günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

8 E N C Ü M E N K A R A R Karar Tarihi :05/01/2012 Karar No : 2012/ 7 Karar Konusu : Hisse Satışı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,04/01/2012 tarih ve 7 sayılı yazısında,ilimiz Merkez Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi,1383 ada,1 nolu parseldeki (5,80 M²) lik hissemizin T.C. Kimlik No lu Mehmet Şah YARAMIŞ a satışının yapılıp,yapılamayacağı hususu istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdür V.Hamit BAYAT ın 04/01/2012 tarih ve 30 sayılı dilekçeye istinaden, İlimiz Merkez Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi,1383 ada,1 nolu parseldeki (5,80) hissemizin T.C. Kimlik No lu Mehmet Şah YARAMIŞ a satışının yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Encümenimizce,03/11/2011 tarih ve 2011/277 sayılı kararla Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi 1370 ada,3 nolu parseldeki 113,21 M² lik hissenin 1 M² si =205,00 TL.den satışı yapılmış,satışı istenen 1383 ada,1 nolu parselde aynı mevkide olması aynı yoldan cephe alması ve aynı yapım koşullarına sahip olması nedeniyle Encümen kararı emsal alınarak M² si 205,00 TL olmak üzere, 205,00 TL X 5,80 m²= TL.Bedelle parseldeki hissedarımız T.C. Kimlik No lu Mehmet Şah YARAMIŞ a satış işleminin yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,05/01/2012 Perşembe günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

9 Karar Tarihi :10/01/2012 Karar No :2012/8 Karar Konusu : İfraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,05/01/2012 tarih ve 57 sayılı yazısına isitnaden;ilimiz Kolludere Mevkii 307 nolu parselin ifraz işleminin yapılması istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, İmar ve Şehircilik Müdür V.Nimet TAŞ ın Vekil Yusuf BİLEN in 04/01/2012 tarih ve 36 sayılı dilekçesine istinaden,,ilimiz Kolludere Mevkii 307 nolu parselin ifraz işlemi yapılacaktır.ekli krokide gösterildiği şekilde 307 nolu parselin ifraz edilerek A,B,C nolu parseller olmak üzere 3 parçaya ayrılması için plansız alanlar yönetmeliğinin 62.maddesine isitinaden,işlem yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. Şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu İlimiz Diyarbakır İlimiz Kolludere Mevkii 307 nolu parselin,ekli krokide gösterildiği şekilde 307 nolu parselin ifraz edilerek A,B,C nolu parseller olmak üzere 3 parçaya ayrılması için,belediye sınırları içinde ve dışında bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliğinin 62.maddesine istinaden işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

10 Karar Tarihi : 10/01/2012 Karar No : 2012/ 9 Karar Konusu : Komisyon Raporu KONU : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,09/01/2012 tarih ve 9 sayılı yazısında,ilimiz Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi 4291 ada,1 nolu parseldeki Belediyemize ait 403,59 M².lik hissemizin T.C. Kimlik Nolu Mahmut ÖZGEZER e satış işleminin yapılıp, yapılamayacağı hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdür V. Hamit BAYAT ın İlimiz Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi 4291 ada,1 nolu parseldeki Belediyemize ait 403,59 M².lik hissemizin T.C. Kimlik Nolu Mahmut ÖZGEZER e 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesine istinaden satış işleminin yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Belediyemiz Encümeninin,01/12/2011 tarih ve 2011/291 sayılı kararı ile oluşturulan ve Ekte sunulan Fiyat takdir Komisyon raporuna göre; 4286 ada,3 nolu parselde Belediyemize ait hissenin 1 M² si 320,00 TL.den 20/12/2011 tarih ve 2011/298 Sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştı.satışı istenen, parselde aynı mevkide olması aynı yoldan cephe alması ve aynı yapım koşullarına sahip olması nedeniyle TL X 403,59 M² = ,80 TL bedelle; İlimiz Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi 4291 ada,1 nolu parseldeki Belediyemize ait 403,59 M².lik hissemizin T.C. Kimlik Nolu Mahmut ÖZGEZER e 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesine istinaden satış işleminin yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

11 Karar Tarihi : 10/01/2012 Karar No : 2012/ 10 Karar Konusu : Komisyon Raporu KONU : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,09/01/2012 tarih ve 10 sayılı yazısında,ilimiz Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi 4237 ada,1 nolu parseldeki Belediyemize ait 417,31 M².lik hissemizin,hissedarlarımıza satış işleminin yapılması hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdür V.Hamit BAYAT ın İlimiz Bağlar İlçesi Kayapınar Mahallesi 4237 ada,1 nolu parseldeki Belediyemize ait 417,31 M².lik hissemizin hissedarlarımıza,3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesine istinaden satış işleminin yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu,belediyemiz Encümeninin 08/12/2011 tarih ve 2011/297 sayılı kararı ile satışının yapılması için Fiyat takdir Komisyonu raporuna göre; Ticaret ve Sanayi Odasından aınan 30/12/2011 tarih ve 11-08/2984 sayılı yazısında belirtilen TL, DİTEM (Diyarbakır Tüm Emlakçılar Derneği) TL ve DİEMDER (Diyarbakır Emlakçılar Derneği) TL.Bu fiyatların ortalaması / 3 = 293,33 TL* 417,31 m² ,93 TL.bedelle, 4237 ada,1 nolu parselde Belediyemize ait hissenin (417,31 M²) hissedarlarımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesine istinaden eşit oranda satış işleminin yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

12 Karar Tarihi : 10/01/2012 Karar No : 2012/ 11 Karar Konusu : Kapalı teklif Usulü ile Çay Evinin İhaleye verilmesi KONU : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,09/01/2012 tarih ve 11 sayılı yazısında, Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynartepe mahallesi 56 pafta,896 ada, 115 parselde kayıtlı taşınmazımızın (5 Nisan Mahallesi Nükhet Coçkun Caddesi PTT bitişiği) üzerinde kurulu bulunan (150 m² açık alan ve 150 m² kapalı alan olmak üzere toplam 300 m²) çay evinin yeniden İhaleye verilmesi hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdür V.Hamit BAYAT ın Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynartepe mahallesi 56 pafta,896 ada, 115 parselde (5 Nisan Mahallesi Nükhet Coçkun Caddesi PTT bitişiği) kayıtlı taşınmazımızın üzerinde kurulu bulunan (150 m² açık alan ve 150 m² kapalı alan olmak üzere toplam 300 m²) çay evinin 18/08/2011 tarihinde kiralama süresi bitmiş olup,09/08/2011 ve 08/09/2011 tarihlerinde iki kez ihaleye çıkılmış ancak uygun bedeli karşılayacak teklif gelmediğinden ihale iptal edilmiştir.başkanlığın 04/01/2012 tarih ve 2012/04 sayılı Olur u ile seçilen fiyat tespit komisyonunun raporu ile tespit edilen muhammen bedel baz alınarak,yeniden 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; İŞYERİ 1 AYLIK K.B 1 YILLIK K.B 3 YILLIK K.B Çay Evi 2.000,00 TL ,00 TL ,00 TL (150 m² açık alan, 150 m² kapalı alan) Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynartepe mahallesi 56 pafta,896 ada, 115 parselde (5 Nisan Mahallesi Nükhet Coçkun Caddesi PTT bitişiği) kayıtlı taşınmazımızın üzerinde kurulu bulunan (150 m² açık alan ve 150 m² kapalı alan olmak üzere toplam 300 m²) çay evinin,başkanlığın,04/01/2012 tarih ve 04 sayılı oluru ile seçilen fiyat tespit komisyonunun raporu ile tespit edilen muhammen bedel baz alınarak yeniden 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılması ve işin ihalesinin 26/01/2012 Perşembe günü saat:10.00 da Belediyemiz Encümeni huzurunda yaptırılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN Destek Hiz.Müd.V. Mali Hiz.Müd.V. İmar ve Şehir.Müd..V

13 Karar Tarihi :10/01/2012 Karar No : 2012/12 Karar Konusu : Komisyona Havale Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,10/01/2012 tarih ve 13 sayılı yazısında; İlimiz Merkez Bağlar İlçesi Kayapınar Mah,4244 ada,3 nolu parseldeki Belediyemize ait (40,90 m2) hissemizin eşit oranda parseldeki hissedarlarımıza satış işleminin yapılması hususu istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdür V.Hamit BAYAT ın 09/01/2012 tarih ve 13 sayılı dilekçesine istinaden, İlimiz Merkez Bağlar İlçesi Kayapınar Mah,4244 ada,3 nolu parseldeki Belediyemize ait (40,90 m2) hissemizin eşit oranda parseldeki hissedarlarımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesine istinaden satış işleminin yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu Satış işleminin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için,imar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli,harita Kadastro Mühendisi Hanefi USLU,İnşaat Teknikeri Hamit ALTINTAŞ,Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk biriminde görevli Mirzeydin YAŞAR ve Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli İnşaat Teknikeri Fırat KILIÇ tan oluşan fiyat takdir komisyonu oluşturulmasına, Komisyonun ilgili Ticaret Odası,Sertifikalı olarak emlak değeri belirleyen kuruluş ve en az 3 piyasa esnafından alacağı teklifler ile encümene sunacağı rapordan sonra belirlenecek olan fiyat üzerinden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesine istinaden işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

14 Karar Tarihi :10/01/2012 Karar No : 2012/13 Karar Konusu : Komisyona Havale (Kamulaştırma) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,10/01/2012 tarih ve 14 sayılı yazısında;ilimiz Merkez Kaynartepe Mevkii, 56 pafta,514 ada,19 nolu parseldeki Mülkiyeti Mehmet KUZAN ın varislerine ait (110/11345 paylı hisse 110 m2) si ve aynı mevkide yer alan Kutbettin CAN a ait (110/11345 paylı hisse 110 m² si) imar yolunda kaldığı için,2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile değişik 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununu 8.maddesine istinaden kamulaştırması hususu istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, Emlak ve İstimlak Müdür V. Hamit BAYAT ın 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile değişik 4650 sayılı kamulaştırma kanununu 8.maddesine istinaden kamulaştırma yapılıp,yapılamayacağı arz ve talep ederim. şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu ;İlimiz Merkez Kaynartepe Mevkii, 56 pafta,514 ada,19 nolu parseldeki Mülkiyeti Mehmet KUZAN ın varislerine ait (110/11345 paylı hisse 110 m2) si ve aynı mevkide yer alan Kutbettin CAN a ait (110/11345 paylı hisse 110 m² si) imar yolunda kaldığı için Satış işleminin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için,imar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Harita Mühendisi Hanifi USLU,İnşaat Teknikeri Hamit ALTINTAŞ,Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli İnşaat Teknikeri Fırat KILIÇ ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk biriminde görevli Mirzeydin YAŞAR dan oluşan fiyat takdir komisyonu oluşturulmasına, Komisyonun ilgili en az 3 piyasa esnafından alacağı teklifler ile encümene sunacağı rapordan sonra belirlenecek olan fiyat üzerinden, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile değişik 4650 Sayılı Kanununun 8.Maddesine istinaden işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

15 Karar Tarihi :10/01/2012 Karar No :2012/14 Karar Konusu : Yılmaz Tekel Bayii KONU : Ruhsat Denetim Müdürlüğü nün,10/01/2011 tarih ve 14 sayılı yazısına istinaden;fatih mahallesi,göçmenler Cad.Hasgül Apt.No:46 sayılı yerde faaliyet gösteren Yılmaz Tekel bayii Turgut KESER adına ruhsatlı olduğu,ancak işyerini işleten T.C.Kimlik Nolu Cemal AYDIN a cezai işlem yapılması hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,ruhsat Denetim Müdür V. Cengiz DEMİRALP ın Göçmenler Cad.Hasgül Apt.No:46 sayılı yerde faaliyet gösteren Yılmaz Tekel bayii T.C.Kimlik Nolu Cemal AYDIN tarafından işlettildiği,ilçe Emniyet Müdürlüğü nün yazı ekindeki tutanaklardan da anlaşılacağı üzere söz konusu iş yerinin,27/12/2011 günü saat 21:30 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kod nolu ekiplerce yapılan denetimde umuma açık işyerlerine yönelik çalışmalarında işyerinin parekende satış belgesinin olduğu,belirtilen saatte iş yerinde açıktan içki servisi yapıldığı belirtildiğinden,iş yeri sahibinin,cezalandırılmasını arz ve talep ederim. şeklindeki açıklaması ile kontrol elemanlarının elle tutulan tutanakları ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün,30/12/2011 tarih ve 40766/2011/27 sayılı yazısına istinaden; Söz konusu Bağlar Belediye Başkanlığı tarafından verilen, 09/09/2002 tarih ve 116 sıra nolu Ruhsat sahibi Turgut KESER e 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet kanununun ilgili maddesine istinaden, TL para cezası verilmesi,ayrıca mesul müdür belgesini alması içinde Belediyemize başvurması için bir hafta süre verilmesi hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

16 Karar Tarihi :10/01/2012 Karar No :2012/15 Karar Konusu : Semih Tekel Bayii KONU : Ruhsat Denetim Müdürlüğü nün,10/01/2011 tarih ve 15 sayılı yazısına istinaden;fatih mahallesi,s.eyyubi Mah.331.Sok.Pektaş 8 Apt.Altında faaliyet gösteren Semih Tekel bayii sahibi Tarık ERASLAN a cezai işlem yapılması hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,ruhsat Denetim Müdür V. Cengiz DEMİRALP ın S.Eyyubi Mah.331.Sok.Pektaş 8 Apt.Altında faaliyet gösteren Semih Tekel bayii, Tarık ERASLAN tarafından işletildiği,ilçe Emniyet Müdürlüğü nün yazı ekindeki tutanaklardan da anlaşılacağı üzere söz konusu iş yerinin,27/12/2011 günü saat 21:00 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kod nolu ekiplerce yapılan denetimde umuma açık işyerlerine yönelik çalışmalarında işyerinin parekende satış belgesinin olduğu ve belirtilen saatte iş yerinde açıktan içki servisi yapıldığı belirtildiğinden,iş yeri sahibinin,cezalandırılmasını arz ve talep ederim. şeklindeki açıklaması ile kontrol elemanlarının elle tutulan tutanakları ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün,30/12/2011 tarih ve 40766/2011/26 sayılı yazısına istinaden; Söz konusu Bağlar Belediye Başkanlığı tarafından verilen, 24/09/2007 tarih ve 130 sıra nolu Ruhsat sahibi Tarık ERASLAN a 2559 Sayılı Polis Vazife Selahiyet kanununun ilgili maddesine istinaden, TL para cezası verilmesi hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ne gönderilmesine,10/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

17 Karar Tarihi :12/01/2012 Karar No :2012/16 Karar Konusu : İfraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,12/01/2012 tarih ve 127 sayılı yazısına isitnaden;diyarbakır İli Bağlar İlçesi,Alipınar Mevkii 4145 ada,2 nolu parselin ifraz işleminin yapılması istenmektedir. KARAR: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde, İmar ve Şehircilik Müdür V.Nimet TAŞ ın Begi BAŞARAN a vekaletten M.Nizam BAŞARAN,Şaban ENÇ,Ahmet SARI ya vekaletten A.Vahap SARI ve Abdurrahman ENÇ in 08/12/2011 tarih ve 3163 sayılı dilekçesine istinaden,,ilimiz Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Alipınar Mevkii 4145 ada,2 nolu parselin ifraz işlemi yapılacaktır.ekli krokide gösterildiği şekilde ifraz edilerek A ve B nolu parsellere ayrılması için,3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince işlem yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. Şeklindeki açıklamasına istinaden; Ekli krokide gösterildiği şekilde,4145 ada,2 nolu parselin ifraz edilerek A ve B nolu parsellere ayrılması için,3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddeleri gereğince işlem yapılması hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesine,03/01/2012 Salı günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN

18 Karar Tarihi : 26/01/2012 Karar No : 2012/17 Karar Konusu : Nakdi Yardım Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü nün,26/01/2012 tarih ve 48 sayılı yazı ve eklerine istinaden, Van İlinde meydana gelen 7.2 Şiddetindeki Deprem nedeniyle,belediyemizce Van ilindeki depremzedelere nakdi yardım yapılması hususu istenmektedir. KARAR.: Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,kültür ve Sosyal İşleri Müdür V.Fatma Sultan GÜMÜŞ ün 23/10/2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen 7.2 Şiddetindeki Deprem nedeniyle Belediyemizce yapılacak olan yardımlarla ilgili 04/11/2011 tarih ve 2011/205 sayılı Meclis kararı ile Encümene yetki verilmişti.söz konusu Meclis Kararına istinaden, Van İlinde oluşan deprem ve afet sonucunda depremden etkilenen halkın giyim, gıda ve sığınma ihtiyaçlarının olduğu,yerinde inceleme ve araştırmalarla tespit edilmiş olup,belediyemizin imkanları dahilinde Van İlindeki depremzedelerin, nakdi yardıma ihtiyaçları vardır şeklindeki açıklamasına istinaden; Söz konusu (Van İlindeki depremzedelere yardım yapılması),açıklamalar neticesinde gerekli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ,00 TL.Nakdi yardımın yapılmasına, bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine,26/01/2012 Perşembe günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN (Bulunmadı) Neşe ANLI BİLİCİ M.Ali ZEREN Burhan KOÇ

19 Karar Tarihi : 26/01/2012 Karar No : 2012/ 18 Karar Konusu : Kapalı teklif Usulü ile Çay Evinin İhaleye verilmesi KONU : Belediye Encümenizin,10/01/2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararına istinaden;mülkiyeti Belediyemize ait Kaynartepe mahallesi 56 pafta,896 ada, 115 parselde kayıtlı taşınmazımızın üzerinde kurulu bulunan (150 m² açık alan ve 150 m² kapalı alan olmak üzere toplam 300 m²) çay evinin Kapalı teklif Usulü ile İhaleye verilmesi hususu istenmektedir. KARAR : Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,emlak ve İstimlak Müdür Vekili Hamit BAYAT ın Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynartepe Mahallesi 56 pafta,896 ada, 115 parselde kayıtlı taşınmazımızın üzerinde kurulu bulunan (150 m² açık alan ve 150 m² kapalı alan olmak üzere toplam 300 m²) çay evinin,3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihale yapılmasının uygun olduğunu arz ve talep ederim. Şeklindeki açıklamasına istinaden; İŞYERİ 1 AYLIK K.B 1 YILLIK K.B 3 YILLIK K.B Çay Evi 2.000,00 TL ,00 TL ,00 TL (150 m² açık alan, 150 m² kapalı alan) Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynartepe mahallesi 56 pafta,896 ada, 115 parselde kayıtlı taşınmazımızın üzerinde kurulu bulunan (150 m² açık alan ve 150 m² kapalı alan olmak üzere toplam 300 m²) çay evinin muhammen bedel baz alınarak 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmış ve ihaleye tek kişi katılmıştır.nedim GÜNAY ın vermiş olduğu TL lik teklif muhammen bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmiş olup,yeniden ihaleye çıkılmayacağı için söz konusu yerin tahliye edilmesi için kiracıya 2 ay süre verilmesi hususunda; Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iş bu karar suretinin dosyası ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ne gönderilmesine,26/01/2012 perşembe günkü oturumda oy birliği ile karar verildi. Yüksel BARAN Ömer DENİZ Rojda BALKAŞ Sebahattin KIZILKAN (Bulunmadı) Neşe ANLI BİLİCİ M.Ali ZEREN Burhan KOÇ

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli)

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli) Karar Tarihi : 17/04/2014 Karar No : 2014/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri KONU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04/2014 tarih ve 141 sayılı yazısında;30 Mart Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri yapılmasından

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Belediye Başkanı Onay Op. Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı Revizyon No:03 & 01.01.2010 Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 13 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı