Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Gürültü El Tipi Ses Seviyesi Ölçme Cihazı Eşdeğer Ses Basıncı (Ses Seviyesi) Ölçümü Dba Akustik - Ses Basıncı Kullanarak, Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini - Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem (Survey Metodu) Akustik - Makina ve Donanımlarından Yayılan Gürültü - Bir İş Mahallinde ve Belirtilen Diğer Konumlarda Yayılan Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi - Yerinde Yapılan Araştırma Metodu Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması - Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi Akustik - Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu Akustik - İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini TS ISO TS ISO /T1 TS 9315 ISO TS 9315 ISO /T1 TS ISO 8297 TS EN ISO 3746 TS EN ISO TS ISO TS EN ISO 3744 TS 2607 ISO 1999 Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültü TS EN ISO Titreşim Binaların Titreşimi-Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi TS ISO 4866 TS 10354

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/17) Kişisel Maruziyet ve Çalışma Ortamı Ölçümleri İç Çalışma Ortamlarında Aydınlatma ISO Çalışma Ortamlarının ISO Aydınlatması-Böl.3-Dış Çalışma Ortamlarının Güvenliğine ilişkin Aydınlatma Şartları Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre TS EN Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini Gaz Kromatografisi (GC) ve Alev TS ISO İyonizasyon Dedektör (FID) ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Renk Karşılaştırma Metodu ile Ortamda TS EN 1231 Toksik Gaz ve Buhar Tayini ICP-OES Cihazı ile Ağır Metal Tayini NIOSH 7300 (As, Cu, Ba, Zn, Ag, Cd, Co, Cr, Pb, Mn, Ni) UV-VIS Spektroskopi ile Silika Kristali NIOSH 7601 Tayini UV-VIS Spektroskopi ile Formaldehit NIOSH 3500 Tayini Alkalin Toz Tayini (NaOH, KOH, LiOH) NIOSH 7401 UV-VIS Spektroskopi ile Amonyak Tayini NIOSH 6015 Gravimetrik Metot ile Solunabilir Toz (Partikül Madde) Tayini Inorganik Asitler (HCl, HF, HNO₃, H₂SO₄, H₃PO₄, HBr) Çalışma Ortamında Örnekleme sonrası ICP -OES Cihazı Soğuk Buhar Yöntemi ile Civa Tayini MDHS 14/3 NIOSH 0500 NIOSH 600 NIOSH 7903 NIOSH 6009

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/17) Yağ Buharı MDHS 84 İnsanların Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz Ghz) Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler Ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standard TS EN TS EN / A1 Kişisel Titreşim Maruziyeti TS EN ISO TS EN ISO TS ISO TS ISO TS EN 1032+A1 Kişisel Gürültü Maruziyeti ISO 9612 Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektriksel Teçhizatı Genel Güvenlik Testleri Baca Gazı(TS CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Teçhizatı - Bölüm 1: Genel Kurallar - Koruyucu Bağlantının Devre Devamlılığı - Yalıtım Direnci - Gerilim Deneyleri - Artık Gerilime Karşı Koruma Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, CO₂ ve O₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NOx (NO, NO₂) Tayini TS EN TS ISO TS ISO 7935 EPA CTM - 022

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/17) Sabit Kaynak Emisyonlarında Gravimetrik Metot İle Partiküler Madde Tayini Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini- Alev İyonlaştırma Detektörü Kullanılan Sürekli Metot- Referans Metot Çözücü Kullanılan İşlemlerden Kaynaklanan Baca Gazlarında Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm 1: Manuel Gravimetrik Metot- Referans Metot Sabit Kaynak Emisyonları Sülfürik Asit (H₂SO₄), Kükürtdioksit (SO₂), Kükürttrioksit (SO₃ ) Örnekleme sonrası İyon Kromatografi Yöntemi ile Tayini Sabit Kaynak Emisyonları Hidrojen Sülfür (H₂S) Tayini Sabit Kaynak Emisyonları Amonyak (NH₃) Tayini Nessler Reaktifi Metodu Sabit Kaynak Emisyonları Formaldehit Örneklemesi ve Tayini Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini- Bacharach Yöntemiyle Sabit Kaynak Emisyonlarında Gaz Kromatografisi (GC) ve Alev İyonizasyon Dedektör (FID) ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini EPA Metot 17 TS ISO 9096 TS EN TS EN TS EN EPA Metot 8 EPA Metot 11 EPA CTM 027 EPA Metot 323 TS 9503 TS EN 13649

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/17) Çevre Havası (İmisyon) Ölçümleri Sabit Kaynak Emisyonlarında S Tipi Pitot Tüpü ile Hız Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında S tipi Pitot Tüp ile Bacagazı Hızının Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Klor Örneklemesi ve Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Flor Örneklemesi ve Tayini Sabit Kaynak Emisyonları- HF Örneklenmesi ve Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini- Referans Metot Sabit Kaynak Emisyonlarında Halojen Emisyonlarının (HCl,HF,HBr,Cl₂,Br₂) İzokinetik Yöntemle Belirlenmesi Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini Sabit Kaynak Emisyonları Nitrik Asit Tayini Alkali Permanganant Yöntemi Sabit Kaynaklarda CaO, MgO Örneklemesi ve Analizi Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem İçeriğinin Tayini Sabit Kaynak Emisyonları-Metal Örnekleme ve Tayini (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) Gravimetrik Metotla Partikül Madde (PM 10) Tayini TS ISO EPA Metot 2 TS EN 1911 EPA 13 A ISO EPA Metot 26 A CARB 426 EPA Metot 7 D İşletme İçi Metot DP.174 (Rev 00/ ) EPA 4 İşletme İçi Metot- DP.27 (Rev 03/ ) İşletme İçi Metot- DP.28 (Rev 04/ ) EPA Metot 29 EPA 40 CFR 50 Appendix J-M

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/17) (Çevre Havası (İmisyon) Ölçümleri Devam) Aktif Karbon Absorpsiyonu ile Ortam Havasından Uçucu Organik Bileşikler İçin Numune Alma ve Analizi Çöken Tozda Ağır Metal Tayini (Al, As, Cu, Zn, Fe, Cd, Co, Cr, Pb, Mn, Ni, V) (ICP-OES Cihazı ile) Çöken Tozda Talyum (Tl) Tayini (ICP-OES Cihazı ile) ASTM 3686 ASTM 3687 VDI İşletme İçi Metot - DP.176 (Rev00/ ) VDI Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini TS 2342 Emisyon ve İmisyon Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini - Ölçme Yöntemlerinin Referans Eşdeğerliğini Göstermek Için Saha Deney Işlemi Ve Referans Metodu Ortam Hava Kalitesi-Pasif Örnekleme Sonrası NO₂/SO₂ Tayini Ortam Hava Kalitesi-Pasif Örnekleme Sonuçu BTEX, VOC Tayini (GC METODU) PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin Tayini (Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn) (ICP -OES) Dinamik Olfaktometre İle Koku Derişiminin Tayini Sabit Kaynak Emisyonları - Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi (KGS2 ve YGT Kapsamında SO₂, CO, O₂, NOX, Toz, TOC, Flor, Klor, Hız, Nem) TS EN TS EN TS EN TS EN İşletme İçi Metot -DP.179 (Rev 00/ ) TS EN TS EN TS EN İşletme İçi Metot -DP.178 (Rev 00/ ) VDI TS EN TS EN (QAL2-AST)

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/17) (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Devam) Enerji Sabit Kaynak Emisyonları - Bacalarda Su Buharı Tayini- Referans Metot Sabit Kaynak Emisyonları - Kükürt dioksit (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini -Referans Yöntem Sabit Kaynak Emisyonları - Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini - Referans Metot - Kemiluminesans Sabit Kaynak Emisyonları - Karbon monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini - Referans Metot: Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri Sabit Emisyon Kaynakları - Oksijenin (O₂) Hacim Derişiminin Tayini - Referans Metot - Paramanyetizma Bina Yüzeylerinde Isıl Geçirgenlik Kat Sayısı Tayini TS EN TS EN TS EN TS EN TS EN TS 825 TS EN ISO 6946 Makinalarda Termal Düzensizlik Tayini ISO Kızılötesi Yöntemle Elektrik Tesisatındaki Termal Düzensizliklerin Nitel Tayini Döner Ekipmanlarda Hız ve Devir Ölçümü Borularda Ultrasonik Yöntemle Akım Hızı ve Debisi Ölçümü Sıvı Sütunlu Manometre Kullanma Suretiyle Basınç Ölçümü İşletme İçi Metot -DP.132 (Rev 01/ ) İşletme İçi Metot -DP.37 (Rev 00/ ) ISO DIS TS 7067 Enerji Analizleri Ölçümü IEC Part 4-30

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/17) ( Devam) Buhar Kapanlarının Test Edilmesi İşletme İçi Metot -DP.31 (Rev 02/ ) Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme Ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç), Atıksu Infrared Sıcaklık Ölçer Cihazı İle Döner Fırınlarda Sıcaklık Ölçümü (-30/400 C) Infrared Sıcaklık Ölçer Cihazı İle Döner Fırınlarda Sıcaklık Ölçümü (400/1000 C) Yüzey ve Ortam Sıcaklığının ve Ortam Bağıl Neminin Ölçümü Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi ph Tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrod Metodu Renk Tayini Spektrometrik Metot Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu İşletme İçi Metot -DP.34 (Rev 02/ ) İşletme İçi Metot -DP.35 (Rev 02/ ) İşletme İçi Metot- DP. 38 (Rev 03/ ) SM 5220 B SM 5210 B SM 4500 H+B SM 2510 B SM 2550 B TS 5091 EN ISO 7027 SM 4500-O G SM 2120 C TS EN ISO 7887 B SM 2520 B

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/17) (Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme Ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç), Atıksu Devam) Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metodu Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ektraksiyon Metodu Hidrokarbon Tayini Garvimetrik Metot Florür Tayini Ön işlem: Destilasyon Analiz: SPADNS Metodu Krom (+6) Tayini Spektrometrik Metot Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Spektrometrik Metot Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Spektrometrik Metot Klorür Tayini Argentometrik Metot Serbest Klor Tayini Titrimetrik Metod SM 2540 D SM 2540 F SM 2540 C SM 5520 B SM 5520 D SM 5520 F SM 4500-F B SM 4500-F D SM 3500-Cr B SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 5530 B SM 5530 D SM 4500-Cl B SM 4500-Cl F

10 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/17) (Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme Ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç), Atıksu Devam) Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot Sülfür Tayini Spektrometrik Metot Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini Spektrometrik Metot Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Spektrometrik Metot Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Sepektrometrik Metod Kjeldahl Azotu Analizi Makro Kjeldahl Metodu Toplam Azot Tayini Hesaplama Metodu Toplam Azot (TN) Tayini Oksidasyon Metodu Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Analiz: Spektrometrik Metot Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot SM 4500-SO4 ² E SM 4500-S ² D SM 4500-SO₃ B SM 4500-SO₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-NO₃ E SM 4500-NO₂ B SM 4500-Norg B SM NH₃ C SM 4500-Norg B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NO₃ E TS EN SM 4500-P B SM 4500-P E SM 4500-P E

11 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/17) ( Devam) Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren YüzeyAktif Maddeler (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot Mineral Yağ ve Türevleri Tayini GC/FID Metodu SM 5540 C TS EN ISO Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS 8195 EN 1484 Metallerin Tayini Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Serbest Klor Tayini DPD Kolorimetrik Metot Silika Tayini Molibdosilikat Metodu Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) Tayini SM 3030 B SM 3030 K EPA Metot SM 3030 B SM 3030 K EPA SM 4500-Cl G SM 4500-SiO₂ C TS 5676 S.K.K.Y. Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği (Ek 1)

12 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/17) ( Devam) Deniz Suyu Karbonat / Bikarbonat / Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Asidite Tayini Titrimetrik Metot Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/Fosforu, Bromür, Nitrat/Nitrat Azotu, Sülfat Tayini İyon Kromatografi Metodu Toplam Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot ph Tayini Elektrometrik Metod SM 2320 B SM 2310 B TS EN ISO SM 2340 C SM 4500-H+ B Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrod Metot Renk Tayini Spektrometrik Metot Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5-Günlük BOİ Test Metodu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metod Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Kolorimetrik Metod Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 2550 B SM 2520 B TS 5091 EN ISO 7027 SM 4500-O G SM 2120 C SM 5210 B SM 2540 D SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ E

13 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/17) (Deniz Suyu Devam) Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Analiz: Spektrometrik Metot SM 4500-P B SM 4500-P E Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS 8195 EN 1484 Atıklar (Eluat Analizi) Ham Petrol ve Petrol Türevlerinin Tayini GC-FID Metodu Metallerin Tayini Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Amonyum, Amonyum Azotu (NH₄-N) Amonyak, Amonyak Azotu (NH₃-N) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Spektrometrik Metot ph Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: Elektrometrik Metot Florür Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: SPADNS Metodu TS EN İşletme İçi Metot -DP.157 (Rev 01/ ) SM 3030 B SM 3030 K EPA İşletme İçi Metot -DP.157 (Rev 01/ ) EPA SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-H+ B SM-4500-F D

14 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/17) ( Devam) Klorür Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: Argentometrik Metot Flokülasyon ve Membran (5µ) Filtrasyonundan Sonra Geriye Kalan Organik Karbon TOK Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini Toplam Çözünmüş Madde Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: Gravimetrik Metot Fenol İndeksi Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: Spektrometrik Metot Sülfat Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve ÇamurlarınÖ zütlemesi Metodu Analiz: Türbidimetrik Metot Metal Tayini (Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu),Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Çinko (Zn) Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: ICP-AES Metodu Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu Analiz: ICP-OES Metodu SM 4500-CI B TS 8195 EN 1484 SM 2540 C TS 6227 ISO 6439 SM-4500-SO₄ E EPA 6010 C EPA 245.2

15 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/17) Atıklar (Orijinal Atık Analizi) Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN Mineral Yağların Tayini GC/FID Metodu TS EN Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS EN BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini Headspace+GC/FID Metodu PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) GC/ECD Metodu EPA 5021A EPA 8015D EPA 3540C EPA 3665A EPA 8082A Atık Yağ Parlama Noktası Tayini TS EN ISO 2719 Metallerin Tayini Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-AES Metodu Toplam Halojenler (Klorür, Florür, Bromür) Tayini Ön İşlem: Halojenler İçin Numune Hazırlama Metodu Analiz: İyon Kromatografi Metodu PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini PCBs (18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194) GC/ECD Metodu EPA 3051A EPA 6010 C EPA 5050 EPA 9056 TS EN TS EN

16 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/17) Toprak ve Sediment Nem Tayini Gravimetrik Metod TS 9546 EN ph Tayini TS ISO Toplam Petrol Hidrokarbonlarının Tayini (Alifatik) (EC16> - EC35) GC-FID Metodu TS EN Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS EN Numune Alma Metallerin Tayini Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Cobalt (Co), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini Headspace+GC/FID Metodu PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) GC/ECD Metodu Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma EPA 3051A EPA 6010C EPA 3051A EPA EPA 5021A EPA 8015D EPA 3540C EPA 3665A EPA 8082A TS EN ISO Atık Sulardan Numune Alma TS ISO

17 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/17) (Numune Alma Devam) Yer Altı Suyundan Numune Alma TS ISO Kanalizasyon ve Arıtma Tesislerinden TS 9545 EN ISO Numune Alma Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291 Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO Topraktan Numune Alma TS 9923 Atık Yağlardan ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma TS EN ISO 3170 EN Debi Ölçümü TS 5699 KAPSAM SONU Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter Vekili

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

Su Analizleri. Su Kalite Güvencesi

Su Analizleri. Su Kalite Güvencesi Su Analizleri Su Kalite Güvencesi 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak komple bir NIR analizleri

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı