19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE"

Transkript

1 19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE

2 Deniz kaplumbağaları, nesilleri tehlikede ve koruma altına alınmıģ canlılardır. Biyolojik özellikleri nedeniyle tüm dünyada insanlar tarafından sempatiyle karģılanıp koruma çalıģmaları ilgiyle takip edilmektedir. Bu özellikleri ile dünyadaki koruma çalıģmaları açısından Bayrak Tür olarak kabul edilmektedirler Dünyanın farklı coğrafyalarındaki bilim adamları ve STK lar International Sea Turtle Society (ISTS) adı altında çeģitli faaliyetleri sürdürerek birbirleri ile iletiģim halindedir. Bu organizasyon kapsamında gerçekleģtirilen en önemli etkinlik, her yıl düzenlenen Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Biyolojisi ve Korunması Sempozyumu dur

3 Sempozyum Tarihçesi Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, ilk kez 1981 yılında ABD de yapılmıģtır. Her yıl yaklaģık ülkeden civarında katılımcı ile düzenlenmektedir. Bir sonraki toplantı yeri ve baģkanı, sempozyuma ev sahipliği yapan ülkede katılımcıların oyları ile belirlenmektedir. Çoğunlukla ABD de yapılan toplantılar, son zamanlarda diğer ülkelerde (Meksika, Hindistan, Yunanistan, Malezya gibi) de yapılmaya baģlanmıģtır. Daha önce Amerika kıtası dıģına nadiren gerçekleģen bu sempozyumun Türkiye de yapılacak olması, ülkemizin deniz kaplumbağaları ile ilgili sergilediği bilimsel yaklaģımı ve sosyal hassasiyeti ortaya koymaktadır. Sempozyumun 35. sini 2015 yılında Türkiye de düzenlemek üzere Prof. Dr. Yakup Kaska baģkan olarak seçilmiģtir.

4 35 nci Uluslar arası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Sempozyuma ön hazırlık çalıģmaları kapsamında, Ocak 2014 de Muğla Valisi Sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER baģkanlığında ve daha sonra Haziran 2014 de Dalyan-Muğla da ilgili kurum ve kuruluģ temsilcileriyle toplantılar yapılmıģ ve sempozyumun detayları hakkında fikir alıģveriģinde bulunulmuģtur. Toplantılar sonucunda Sempozyum logosu ve zamanı belirlenmiģ ve «Misafirperverlik», «Medeniyetler köprüsü», «Çocuk» temaları benimsenmiģtir. Konaklama kapasitesi, konferans salonu büyüklüğü ve havaalanına yakınlığı gibi sebeplerden dolayı Sempozyumun Dalaman-Sarıgerme Hilton Hotel de yapılmasına karar verilmiģtir. Her yıl ülkemizde deniz kaplumbağaları hakkında yapılan haberler, Bakanlıkların ilgisi ve Sivil Toplum un gösterdiği ilgi göz önünde bulundurulursa araģtırmacılar ve üniversite öğrencilerinin yanında sempozyum, kamuoyunda da ilgiyle takip edilecektir.

5 Sempozyuma Katkı Veren Kurumlar Sempozyum çalıģmalarının baģından bu yana veya bugüne kadar yapılan görüģmeler sonucunda organizasyonun gerçekleģmesi için katkı sağlayan kurumlar; ORMAN VE SU İŞLERI BAKANILĞI- DOĞA KORUMA VE MILLI PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI, TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GEN. MD.- MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI- MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA VALİLİĞİ-ORTACA KAYMAKAMLIĞI-DALAMAN KAYMAKAMLIĞI MUĞLA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ ORTACA BELEDIYESİ TÜBİTAK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ WWF TÜRKIYE SPONSOR KURUM VE KURULUŞLAR

6 Sempozyum Faaliyetleri Bilimsel Faaliyetler Akdeniz, Afrika, Latin Amerika vb bölgesel grup toplantıları AĢağıdaki konularda bilimsel oturumlar ve ÇalıĢtaylar: Deniz kaplumbağalarının; 1.Anatomi, Fizyolojisi,Tedavisi ve Rehabilitasyonu 2.Deniz Biyolojisi (Ekoloji, Uydu izleme, beslenme, kıģlama ve davranıģ) 3.Yuvalama Biyolojisi (Ekoloji davranıģ ve üreme baģarısı) 4.Popülasyon Biyolojisi ve izleme (Mevcut durum, modelleme, nüfus yapısı, genetik çeģitlilik, yuva sayıları ve sudaki sayılarının yönelimi) 5.Balıkçılık ve Tehlikeler 6.Küresel Isınma, cinsiyet değiģimi, Koruma, Yönetim ve Ġlkeleri 7.Eğitim, Hedef kitleye ulaģma ve korumada iģbirlikleri 8.Sosyal, ekonomik ve kültürel çalıģmalar Kaplumbağalara uydu takip cihazı takılması ve denize gönderilmesi Sosyal Faaliyetler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocukların yapacağı faaliyetler (bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler), Türkiye yi tanıtıcı faaliyetler AkĢam Etkinlikleri Video/Belgesel Geceleri Kültürel Etkinlikler Açık Arttırma Gecesi Gala ve KapanıĢ Yemeği

7 Sempozyum Programı Sempozyum Kapsamında: 6 adet bölgesel toplantı, 5. Uluslararası Konferansı, Akdeniz Deniz Kaplumbağaları 8 adet çalıģtay, 18 adet bilimsel oturum, Poster ve değerlendirme oturumları, Türkiye ve çeģitli ülkelerden gelecek çocuklara yönelik çalıģtay, oyun ve gösterilerin yapılması planlanmaktadır. Sempozyuma yaklaģık 80 ülkeden 1000 kiģi civarında katılım olması beklenmektedir. Katılımcılar Üniversitelerden Akademisyenler yanı sıra IUCN yetkilileri, Bern Sekretaryası gibi kuruluģ temsilcileri ve Sivil Toplum KuruluĢu temsilcileri katılacaktır. Sempozyum toplam 5 günlük bilimsel bir programı içerecektir. Öncesinde bölgesel toplantılar ve sonunda da sosyal program ve geziler düzenlenmesi planlanmıģtır.

8 Sponsorluk Dünyada ve ülkemizde, sempozyum katılımcıları dıģında birçok ilgi grubunun takip edeceği organizasyona aģağıdaki kategorilerde destek olabilirsiniz; Sponsorluk Kategorisi Bronz Sponsorluk GümüĢ Sponsorluk Altın Sponsorluk Platinyum Sponsorluk Destek Miktarı (TL) >

9 Sponsorluk Platinyum sponsorluk: Web sayfası, program, özet kitapçığında, sunumlarda, afiģ ve salonlarda isim ile logoya yer verilmesi, törende plaket verilmesi Altın sponsorluk : Web sayfası, program, özet kitapçığı ve sunumlarda isim ile logoya yer verilmesi, törende plaket verilmesi GümüĢ sponsorluk : Web sayfası, program ve özet kitapçığında isim ve logoya yer verilmesi Bronz sponsorluk : Web sayfası ve program kitapçığında isim ve logoya yer verilmesi

10 Sponsorluk Alternatifleri Öğrencinin konaklama masraflarını karģılamak istiyorum TL Öğrencinin konaklama ve yemek masraflarını karģılamak istiyorum Öğrencinin veya (Çocukların) ulaģım masraflarını karģılamak istiyorum Kaplumbağa Uydu takip sponsorluğu (Bir kaplumbağa için bütün masraflar) TL TL TL ADET BĠRĠM MALĠYETĠ Öğle veya akģam yemeği sponsorluğu TL HoĢ geldiniz Kokteyli / Yemeği sponsorluğu TL Gala Yemeği sponsorluğu TL Tekne gezi sponsorluğu 20 tekne TL Araçla günübirlik gezi sponsorluğu TL Çay-kahve arası sponsorluğu TL

11 Bir Kaplumbağaya Uydu Ġzleme Cihazı Takılması ve Ġsim Babalığı Kaplumbağaya uydu cihazı takılacak, çocuklar ve katılımcılarla denize gönderilecek olup, web sayfasından günlük olarak e-posta adresinize göç bilgileri gelecektir. Kaplumbağaya Tarafınızdan «isim» verilecektir. Kaplumbağa Uydu takip sponsorluğu (Bir kaplumbağa için bütün masraflar TL)

12 SPONSORLUK SÖZLEġMESĠ..SPONSOR [././2014] Bu sözleģme... ile [ġirket ismi] tarafları arasında aģağıda yazılı Ģartlar dâhilinde akdedilmiģtir. Bu kapsamda [ġirket ismi]'ne tanınacak imkânlar aģağıdaki gibidir. KuruluĢ temsilcisi 1 (bir) kiģi sempozyum dahilindeki tüm etkinliklere katılabilecek ve sempozyum materyalleri verilecektir. Sempozyumla ilgili bütün basılı malzemelerde ve sempozyum internet sitesinde sponsor kuruluģun logosu yer alacaktır. Sponsor kuruluģun tanıtımı için fuaye alanında sempozyum süresince stant yeri tahsis edilecektir. Sempozyum öncesinde ve bir sonraki sempozyuma kadar sponsor kuruluģun logosu, ismi ve web adresi Sempozyum web sitesinde yayınlanacaktır. SözleĢme bedeli, söz konusu.. sponsorluk tanımı dâhilinde TL( TL)'dir. Ödeme, tarihine kadar gerçekleģtirilecektir. Ödemeyi aģağıdaki Ģekillerde gerçekleģtirilecektir. Pamukkale Bilim Merkezi Derneği nin Denizli-Pamukkale ġubesindeki TR nolu banka hesabına BAĞIġ olarak tek dilim halinde,.. Promosyon malzemesinin alınması Ģeklinde (fatura doğrudan Ģirkete kesilerek ödeme ilgili malzeme sağlayıcıya yapılacaktır. Uluslararası Ģirketiz ve doğrudan International Sea Turtle Society ye göndermek istiyorum. Döviz tipine göre banka bilgileri verilecektir. Sempozyum Komitesi Adına Koordinatör Ġmza, Tarih, KaĢe ġirket Adına Yetkili Ġmza, Tarih, KaĢe

13

14 KĠġĠ, KURUM VEYA KURULUġ OLARAK SEMPOZYUMA DESTEK VERMEYĠ DÜġÜNÜYORSANIZ LÜTFEN BĠZĠMLE ĠRTĠBATA GEÇĠNĠZ. BĠZLER DE, UYGUN GÖRECEĞĠNĠZ BĠR ġekġlde ORGANĠZASYON KURULU ADINA SĠZLERLE ĠRTĠBATA GEÇECEĞĠZ. Tel: (Prof. Dr. Yakup KASKA) Web: Gerek Ülkemizin tanıtılmasına ve gerekse deniz kaplumbağalarının korunmasına vereceğiniz ve sempozyumun organizasyonuna her türlü katkılarınızdan dolayı Ģimdiden teģekkür ederiz. Organizasyon Komitesi adına, Prof. Dr. Yakup KASKA

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

Değerli Sektör Paydaşları,

Değerli Sektör Paydaşları, SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulmuş, rüzgar enerjisi

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012. 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2012 7 8 Kasım 2012 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, 7 8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenleyeceğimiz

Detaylı

32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi 13-17 Eylül 2015

32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi 13-17 Eylül 2015 32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi 13-17 Eylül 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İSTANBUL, TÜRKİYE www.wvcistanbul2015.com İŞ ORTAKLIĞI, SERGİ & LUK DOSYASI www.wvcistanbul2015.com

Detaylı

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi... wcadastre.org 1 2 wcadastre.org İçindekiler Hoşgeldiniz Mesajları...2 Kongre Hakkında...5 Kongre Yeri...6 Haliç Kongre Merkezi...7 Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...8 Stant Kuralları...9 Stant Genel

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık alanlarında son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Sektörde yöneticilik yapan bizlerin kurumlarını bu süreçten güçlenerek çıkartabilmesi için sadece

Detaylı

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 13 Aralık 2014 Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILINDA BİZİM AVRUPA DERNEĞİ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra

Detaylı

18. IFOAM DÜNYA ORGANİK KONGRESİ Organik Köprüler Kurmak

18. IFOAM DÜNYA ORGANİK KONGRESİ Organik Köprüler Kurmak www.ifoam.org www.owc2014.org www.bugday.org 18. IFOAM DÜNYA ORGANİK KONGRESİ Organik Köprüler Kurmak 13-15 Ekim 2O14 İstanbul INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENT IFOAM Dünya Organik

Detaylı

Vnci Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Sempozyumu 10-11 EKİM 2015

Vnci Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Sempozyumu 10-11 EKİM 2015 SPORSORLUK DÜZEYLERİ ve SAĞLANAN HAKLAR Düzey 1 2 3 4 5 6 7 8 ADI ANA PLATİN ALTIN GÜMÜŞ BRONZ NİKEL ÇELİK DEMİR BEDELİ (TL) 32,000 16,000 8,000 4,000 2,000 1,000 500 250 SAYI 1 2 4 6 8 10 12 14 KONAKLAMA

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

Değerli Sektör Paydaşları,

Değerli Sektör Paydaşları, 5 Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı rüzgar enerjisi hedefinin 20.000 MW olarak belirlendiği ülkemizde, rüzgar enerjisi konusunda bir kongrenin olması

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 6 Mart 2011 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2010 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr çalış www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr İÇİNDEKİLER Mavi Bayrak Başvuruları Başladı! Mavi Bayrak Uluslararası Denetimi Mavi Bayrak İnternet Sitemiz Yeniden Yapılandırıldı DEKAMER (Deniz Kaplumbağalarını

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İFO PERSPEKTİF REW İSTANBUL TANITIM REW İSTANBUL 2009 KAPANIŞ RAPORU SPONSOR TANIMI / KATEGORİLERİ SPONSORLUK DETAYLARI SPONSORLUK DETAYLARI

İFO PERSPEKTİF REW İSTANBUL TANITIM REW İSTANBUL 2009 KAPANIŞ RAPORU SPONSOR TANIMI / KATEGORİLERİ SPONSORLUK DETAYLARI SPONSORLUK DETAYLARI İFO PERSPEKTİF REW ISTANBUL TANITIM SERGİLENEN ÜRÜN VE HİZMETLER SPONSORLUK ZİYARETÇİ DOSYASI PROFİLİ REW İSTANBUL 2009 KAPANIŞ RAPORU SPONSOR TANIMI / KATEGORİLERİ İFO PERSPEKTİF SPONSORLUK DETAYLARI

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

SPONSORL 1 UK DOSYASI

SPONSORL 1 UK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI GENEL BİLGİLER Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 4. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 5 8 Kasım 2015 / Papillon Zeugma Otel, Belek / Antalya Toplantı Ön Programı

Detaylı

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ Nedir kullanır kullanılabilir İ N F A Z D A Y E N İ B İ R A D I M E L E K T R O N İ K İ Z L E M E S İ S T E M İ Editörden; Bültene ulaģan herkese merhabalar Bir süre bültenimize ara vermek zorunda kalmıģtık.

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı