Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31 TEŞVİK VE DESTEKLER

2 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler Osmaniye ili Doğu Akdeniz Bölgesi nde, Çukurova nın doğusunda Ceyhan Nehri nin doğu yakasındaki verimli topraklarda yer almaktadır. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, kuzeyde ise Kahramanmaraş illeriyle komşudur. Osmaniye, coğrafi konumu ve doğal yapısıyla tarımsal üretime, hayvancılığa ve ormancılığa elverişli olmakla birlikte son yıllarda gerek çevresindeki illerde genişleyen sanayilerin etkisi gerekse teşvik tedbirlerinin yaygınlaşması ile ilde birçok sanayi sektöründe ekonomik hareketlilik gözlemlenmektedir. Osmaniye nin İlçeleri Osmaniye Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale olmak üzere 7 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin nüfusları sırasıyla , , , 4.388, , ve dir. İlçe Toplam Nüfus (Belde ve Köyler Dahil) Bahçe Düziçi Hasanbeyli Kadirli Merkez Osmaniye İli Genel Bilgiler Yüzölçümü 3280 km 2 Nüfus (Osmaniye İli) (Kent Merkezi) Sumbas Toprakkale Kaynak: TÜİK 2 Nüfus Yoğunluğu 160 kişi / km 2 Nüfus Artış Oranı %0 13,8 3 Kaynak: TÜİK

3 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Coğrafi Yapı Osmaniye yüzey şekillerinden birçoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir. Osmaniye ilinin batı kesimlerinde Adana Ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Güneyinde İskenderun Körfezinden doğuya doğru uzanan Amanos Dağları (Gâvur Dağları), kuzeybatı yönünde Toros Dağları, doğusunda Dumanlı, Düldül ve Tırtıl Dağları mevcuttur. Dağlar ile ovalar arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. En yüksek dağları; Düldül Dağı metre, Turna Dağı ise metredir. Osmaniye, ülkemizin güneydoğusu ile batısı arasında kara ve demir yolu ulaşımı bakımından geçiş noktası konumundadır. Deniz ile sınırı bulunmayan Osmaniye, Mersin Limanı na 220 km, İskenderun Limanı na ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye ye en yakın havaalanı Adana (90km) ve Hatay (121km) illerinde bulunmaktadır. Osmaniye Tarihi Çukurova nın doğusunda yer alan Osmaniye ili, binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. Buraların tarihi, bilinen en eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Osmaniye şehrinin bulunduğu bölge ilk çağlardan itibaren Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Daha sonra Emevi ve Abbasilerin yaşadığı bu topraklara, Türklerin Anadolu yu fethi ile 1080 li yıllardan itibaren Türk aşiretleri gelmiştir. 12.y.y. başlarından itibaren bölge Türk yurdudur. İklim İlimizde iklim, dağlık ve ovalık alanlarda farklılık göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristiğini taşımaktadır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Ortalama sıcaklık 18,2 o C olup, ortalama en yüksek sıcaklık 42,8 o C dır. Yağışlar kış ve sonbahar aylarında diğer aylara göre fazla olup, yıllık ortalama yağış miktarı 767,6 mm dir. 4 5

4 SOSYAL GÖSTERGELER SOSYAL GÖSTERGELER Eğitim Osmaniye İli Eğitim İstatistikleri Öğrenci Sayısı Bireylerin ve toplumların karar verme süreçlerini doğrudan etkileyen, beşeri ilişkilerde ve tercihlerde belirleyici etken olan eğitim düzeyi ve kalitesi, genel anlamda sağladığı verimlilik artışı ile, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli belirleyicilerinden biridir. Osmaniye ilinde, sektörlere ara eleman yetiştirilen 30 Mesleki ve Teknik okul bulunmakta olup bu okullarda 1035 öğretmen, öğrenciye eğitim vermektedir. Osmaniye İli için önemli olan nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesinde gelecekte büyük pay sahibi olması beklenen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuştur. 5 fakülte, 2 enstitü, 5 meslek yüksekokulunun yer aldığı üniversitede okuyan öğrenci bulunmaktadır. Yükseköğretim ( Öğretim Dönemi) Akademik Personel Sayısı Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Y.O. Sayısı Sağlık Osmaniye Hastane ve Yatak Sayıları, 2013 Hastane Sayısı (Kamu, Üniversite) Hastane Sayısı (Özel) Hastane Yatak Sayısı Osmaniye Kaynak: Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık sektörüne sağlık personeli açısından baktığımızda ilde 313 uzman hekim, 257 pratisyen hekim, 103 diş hekiminin görevli olduğu görülmekte olup yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı 189 dur. Mevcut göstergelerden anlaşıldığı üzere, Osmaniye, sağlık sektöründe, özellikle hastane yatırımı yapacak kişiler açısından, nüfusu ve sektördeki talep itibariyle potansiyel bir pazar olarak görülmektedir. Osmaniye Kaynak: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Eğitim-Öğretim Dönemi İstatistikleri Eğitim Düzeyi Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Kaynak: Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5 TARIM TARIM Tarım Osmaniye İlinin tarımsal ürün üretiminde gerek üretim alanı gerekse ürün miktarı bakımından en önemli yeri tahıllar ve diğer bitkisel ürünler almaktadır. İlin hektar tarım alanı bulunmaktadır. Tarım arazilerinin % 84,2 lik kısmını tarlalar, kalan kısmını ise meyve, sebze arazileri ve nadasta bulunan araziler oluşturmaktadır. Örtü Altı Tarım Uygulamaları Osmaniye de 26 adet plastik sera, 7 adet yüksek tünel ve adet alçak tünel bulunmaktadır. Tarım alanında yatırım yapacak kişi ve firmalar açısından bu alanda yatırım potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Türkiye nin yer fıstığı üretiminin % 36 ı Türkiye nin turp üretiminin %80 i Türkiye nin mısır üretiminin %7 si Türkiye nin soya üretiminin %5 i Osmaniye de gerçekleşmektedir. İlde buğday, yer fıstığı, mısır, ayçiçeği, soya, turp ön plana çıkan ürünlerdir. Ayrıca Osmaniye ilinde kiraz, yağlı zeytin ve portakal üretimi önem arz etmektedir. Osmaniye de Üretilen Bazı Tarım Ürünlerinin Üretim Alanı ve Miktarları Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı Buğday Yer Fıstığı Mısır Ayçiçeği Hayvansal Üretim Türkiye deki büyükbaş hayvan sayısının % 1 ine sahip Osmaniye ilinde 2013 yılında TL lik bitkisel üretim değeri ve TL lik hayvansal üretim değeri bulunmaktadır. 8 Soya Turp Zeytin Portakal Bitkisel Üretim Değeri (Bin TL) Hayvansal Ürünler Değeri (Bin TL) Osmaniye Kaynak: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 9 Kaynak: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

6 SANAYİ SANAYİ Sanayi Osmaniye nin ekonomik yapısı tarıma dayalı olarak gelişme göstermiştir. Gerek coğrafi konumu gerekse de iklim yapısının tarıma elverişli olması nedeniyle başlarda tarım ekonominin öncü sektörü olmuştur. Çevresindeki illerde genişleyen sanayinin baskısı ve Osmaniye ilinin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesiyle birlikte ile verilen teşviklerle çeşitli sektörlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan demir-çelik sektörü payını önemli ölçüde almıştır. Bu sebepten ötürü demir-çelik sektörü Osmaniye ilinde önemli bir sektör haline gelmiştir. Tarım ve gıda sektörlerinde ise bazı ürünlerde Türkiye deki üretimin en yüksek seviyelerine ulaşılmıştır. Tarıma dayalı sektörlerden yer fıstığı işlenmesi ve ürün farklılaştırması yolu ile yer fıstığından katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Genel olarak Osmaniye ekonomisine yön veren dinamizmi sağlayan sektörler; tarıma dayalı gıda sanayi, demir çelik ve taş ve toprağa dayalı sanayi sektörüdür. Osmaniye İlinde Öne Çıkan Sektörler Sanayi siciline kayıtlı toplam 253 firmanın bulunduğu Osmaniye de, bu firmalardan 79 i gıda sektöründe yer almaktadır. Gıda sanayi sektörünün firma sayılarına göre toplam sanayi içindeki oranı % 31,2 dir ve ilk sırada gelmektedir. Gıda sektörünün ardından 48 firma ve % 18,9 lik pay ile metal ana sanayi gelirken, bu sektörleri sırası ile kimya-petrol, kömür ve plastik sanayi ve taş toprağa dayalı sanayi takip etmektedir. Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin Sektörlere Göre Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı Gıda, İçecek Ve Tütün Sanayii Metal Ana Sanayi, Metal Ürünleri Sanayi Kimya-Petrol, Kömür, Kauçuk Ve Plastik Ürn Taş Ve Toprağa Dayali Sanayii, Madencilik Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri Sanayii Makina Teçhizat Ve Ulaşim Araci Sanayi Ağaç Ürünleri Ve Mobilya Sanayii Elektrik Üretim Kağit, Kağit Ürünleri Ve Basim Sanayii Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ,7% 16 2,3% ,7% 6,3% 48 10,2% 79 13,0% 12,2% 18,9% ,2% TAŞ ve TOPRAĞA DAYALI SANAYİ GIDA DEMİR - ÇELİK 10 Yer Fıstığı İşlenmesi Zeytinyağı Ambalajlı Su Üretimi 11

7 SANAYİ SANAYİ Osmaniye ilinde, metal ana sanayi istihdam yaratma bakımından % 35,8 lik pay ile ilk sırada gelirken, ikinci sırada % 31,7 lik pay ile dokuma giyim eşyası ve deri sanayi, üçüncü sırada % 12,4 lük pay ile gıda sanayi, dördüncü sırada % 7,9 luk pay ile kimya-petrol, kömür kauçuk ve plastik ürünleri sanayi ve beşinci sırada % 4 lük pay ile makine, teçhizat ve ulaşım aracı sanayi bulunmaktadır. Makina Teçhizat Ve Ulaşim Araci Sanayi Kimya-Petrol, Kömür, Kauçuk Ve Plastik Ürn. Taş Ve Toprağa Dayali Sanayii, Madencilik Metal Ana Sanayi, Metal Ürünleri Sanayi Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin İstihdam Dağılımı Elektrik Üretim Kağit, Kağit Ürünleri Ve Basim Sanayii Ağaç Ürünleri Ve Mobilya Sanayii Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri Sanayii 0,4% 1,9% 2,4% 3,1% 4,0% 7,9% 31,7% 35,8% Demir Çelik Sektörü Dayanıklılığı, güvenilirliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğü ile çağdaş toplum yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan demir-çelik, geçmişten bu yana, sanayileşmenin temelini ve kalkınmanın itici gücünü oluşturmaktadır. Demirçelik ürünleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları endüstrilerinin ana girdisi durumundadır. Bu nedenle, bir ülkenin yassı çelik üretim düzeyi, o ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Mevcut durum itibariyle Türkiye, dünyadaki 65 tane çelik üreten ülke arasında 8. sırada, Avrupa daki çelik üreticileri arasında ise Almanya dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizde çelik üretim artışının, Çin ve Hindistan gibi büyük üreticilerin üretim artışlarının ardından üçüncü sırada yer alması, Türkiye nin demir çelik üretiminde belli bir seviyeye geldiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde ham çelikten nihai mamul üreten 21 üreticiden 7 si Marmara, 6 sı Ege, 4 ü Akdeniz, 3 ü Karadeniz ve 1 i İç Anadolu bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra 126 ya yakın haddehanede kütükten profil, filmaşin, nervürlü ve düz inşaat demiri üretimi yapılmaktadır. Demir çelik sektöründe, faaliyet gösteren yaklaşık 147 kuruluşta, in üzerinde kişi istihdam edilmektedir. Gıda, İçecek Ve Tütün Sanayii 12,4% Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 12 13

8 SANAYİ SANAYİ 2011 yılında, 34,1 Milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2012 üretimini %5,2 artırarak 35,9 milyon tona çıkmıştır yılında bu rakam 34,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir yılında, elektrik ark ocaklı tesislerin, ham çelik üretimleri 24.7 milyon tona ulaşmışken entegre tesislerin üretimleri yıllık %6,5 artışla 9,93 milyon ton seviyesini geride bırakmıştır. Bölge; enerjiden demir-çelik sektörüne özellikle son beş yılda yakaladığı yatırım cazibesi ile çok yakında Türkiye nin gelecekteki sayılı sanayi merkezlerinden biri haline gelecektir. Türkiye deki ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 2012 yılında yer alan 11 firma, Osmaniye İskenderun Bölgesindeki Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalardır. Sektör, 26 imalatçı firması, 4200 çalışanı, ihracattaki yükselen eğilimi ile Osmaniye deki lokomotif sektörler arasında yer almıştır. Gıda Sektörü 2014 yılında Osmaniye ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren 736 firma bulunmaktadır. Yer fıstığı ve yer fıstığına bağlı olarak üretilen ürünler, yağ-zeytin işleme, un ve unlu mamuller üretim tesisleri, gıda paketleme tesisleri ilin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. İmalat Hane Sayısı Un ve Unlu Mamuller 121 Yağ-Zeytin İşleme 15 Yer Fıstığı İşletmesi 97 Süt ve Mamul Ürünleri İşletmesi 63 Gıda Paketleme 31 Kaynak: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yer Fıstığı yılında NC-7 çeşidinin ülkemizde tescil edilmesinden sonra Osmaniye de ağırlıklı olarak bu çeşit ekilmeye başlamıştır. Bu çeşidin tohum renginin saman sarısı renginde olması nedeniyle başlangıçta tüccarlar tarafından fazla rağbet görmemiş, ancak daha sonra üretimin bu çeşide kayması nedeniyle pazarlamadaki sorunlarda kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Bugün itibariyle Çukurova bölgesinde üretilen yerfıstığının tamamına yakın kısmını NC-7 çeşidi oluşturmaktadır. Osmaniye yerfıstığı Osmaniye tarımının en önemli ürünü olup Osmaniye nin sembolü haline gelmiştir. Türkiye de, yerfıstığı ekim alanının % 37 si ve üretiminin % 36 sı Osmaniye de gerçekleştirilmektedir yılında Osmaniye de yer fıstığının toplam ekim alanı dekar olup bu alandan ton yer fıstığı elde 15

9 SANAYİ SANAYİ edilmiştir. Bu üretim miktarı ise TL lik bir yerfıstığı pazarı oluşturmaktadır. Çevre illerde üretilen yerfıstığının da büyük bir kısmı ilimizden pazarlanmakta olup toplam Türkiye yer fıstığı pazarlamasının yüzde 90 ı Osmaniye üzerinden yapılmaktadır. Osmaniye de irili ufaklı 350 adet işletmede yerfıstığı işlenerek pazara sunulmaktadır. Bu işletmelerden 41 adedi markalaşarak ambalajlı ürünler üretmekte diğerleri kabuklu ya da kabuksuz ham madde olarak yarı mamul ürün halinde yerfıstığı işlemekte ve pazarlamaktadır. Özellikle ildeki kadın istihdamı açısından büyük önem taşıyan yerfıstığı işletmelerinde çalışan kişiler vasıtasıyla yaklaşık 3500 aile geçimini sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri Osmaniye de 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır metrekarelik alanda 38 işletmenin kurulu olduğu Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi nde yerfıstığı işleyen ve pazarlayan işyerleri bir arada çalışmaktadır. Bu sektörde yerfıstığı üretiminden işletmelerde çalışanlara kadar geçim sağlayan aile sayısı ise yaklaşık 10 bindir. Adı Büyüklüğü (Ha.) Toplam Sanayi Parseli Üretimde Firma Sayısı Çalışan Kişi Sayısı Osmaniye OSB Kadirli OSB Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Osmaniye ili mevcut sektörleriyle ve potansiyel yatırım alanlarıyla güçlü adımlarla ilerlemektedir yılında Osmaniye ilinde 34 firma yatırım teşvik belgesi alarak TL toplam sabit yatırım tutarıyla 1516 kişiye istihdam olanağı sağlamıştır. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 1994 yılında kurulmuş olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yumurtalık Serbest Bölgesi ne 35 km, İsdemir Limanı na 45km, İskenderun Limanı na 63 km, Adana Şakirpaşa Havaalanı na 95 km, Toprakkale D.D.Y. İstasyonu na 10 km, mesafededir. Bölgenin Adana-Osmaniye Devlet Yolu na bağlantısı Büyük Tüysüz Köy yolundan sağlanmaktadır. Yol asfalt olup uzunluğu 6 km dir. 137 parsel mevcut olup, parsellerin tümü yatırımcılara tahsis edilmiştir. Üretimde olan tesislerdeki istihdam sayısı kişidir

10 SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Kadirli OSB, Yusuf İzzettin Köyü, İnebeyli Döğüştepe de 120 hektarlık alan üzerinde 2000 yılında kurulmuştur. Kadirli OSB, Kadirli ye 5 km, Osmaniye otoban girişine 35 km, Adana Ceyhan Otoban girişine 50 km, Adana Havaalanı na 90 km, İskenderun Limanı na 100 km, Mersin Limanı na 180 km mesafededir. Altyapı inşaatı, içme suyu, enerji nakil hattı ve iç dağıtım hattı tamamlanmıştır. Kadirli OSB de 38 adet parsel mevcuttur. 34 parsel yatırımcıya tahsis edilmiş, 4 parsel boş durumdadır. Faal 22 tesiste istihdam sayısı 598 kişidir. Kültür ve Turizm Osmaniye nin bulunduğu bölge, tarihin en eski dönemlerinden beri yerleşim yeri vasfını korumuş ve birçok medeniyetin etkisi altında kalmış, önemli oranda tarihi ve kültürel eserlerin bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Kültür ve doğa turizm potansiyeli, flora zenginliği, eski bir tarihe sahip olup medeniyetlere beşiklik etmesi ve yöresel mutfak kültürüyle Türkiye de önemli konuma sahip bir bölgedir. Küçük Sanayi Siteleri Osmaniye il sınırları içerisinde 5 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu 5 Sanayi Sitesi faaliyette bulunmakta olup, 931 işyerinde toplam kişi çalışmaktadır. Ayrıca Osmaniye Marangoz ve Mobilyacılar K.S.S., Kadirli Marangoz ve Mobilyacılar KSS ile Toprakkale KSS yapımı devam etmekte olan sanayi siteleridir. Çukurova da, Ceyhan Nehri nin doğu yakasında yer alan Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgededir. Çukurova ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanlara sahip olan Osmaniye de Türkiye nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Kastabala Ören Yeri önemli turizm kaynaklarıdır. Kastabala (Hierapolis) Şehri Adı Faaliyete Başlanan Yıl Toplam İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam Osmaniye 1. KSS Osmaniye 2. KSS Kadirli KSS Osmaniye iline 15 kilometre uzaklıktaki Kesmeburun Köyü ve Bahçe Köyü sınırları içindedir. Osmaniye den Cevdetiye, Kesmeburun üzerinden Karatepe-Aslantaş ören yerine ulaşan yolun doğusunda bulunan kalenin eteklerinden başlayarak kalıntıları çepeçevre birkaç kilometrekarelik alanı kaplayan Kastabala ören yeri ilk kez 1875 yılında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 18 Bahçe KSS Düziçi KSS Toplam Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Kastabala nın günümüze ulaşan antik yapı kalıntıları arasında en önemlileri sütunlu caddesi ve beş bin seyirci kapasiteli tiyatrosudur. Bunun yanı sıra iki kilise, kale, Roma hamamı, stadyumu, kentin dört bir yanını çevreleyen nekropolleri (kaya oyma ve anıt mezarları) kentin yaklaşık 5 km kuzey - doğusunda Ceyhan Nehri üzerindeki su kemeri kalıntısıyla Kastabala, Osmaniye nin ve yörenin en önemli ören yerlerindendir. 19

11 KÜLTÜR VE TURİZM KÜLTÜR VE TURİZM Kadirli Ala Cami Zorkun Yaylası Amanos Dağları üzerinde Çukurova bölgesinin ve Osmaniye nin en önemli ve en eski yaylalarındandır. Yaz mevsiminde nüfusu 60 bine kadar ulaşmaktadır. Çam, sedir, köknar ağaçları içindeki yaylaya 26 km. asfalt yolla ulaşılmaktadır. Her yıl Ağustos ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle gelenekselleşen Çocuk Şenliği yapılmaktadır. Yayla bünyesinde kamp kurmaya ve piknik yapmaya elverişli tesis ve imkanlar bulunmaktadır. Roma tapınağı iken Bizanslılar devrinde Hristiyan bazilikası haline getirilmiş ve daha sonra da Türklerin burayı fethetmeleri ile 1489 da camiye çevrilmiştir. Suriye tarzının etkileri görülen bazilika, XII. yüzyılda apsisten yararlanılarak kiliseye, 1489 da ise Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle tarafından bir minare ve mihrap ilavesi ile camiye dönüştürülmüştür. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli bir dini yapı olan Kadirli Ala Cami nin altında Bizans dönemine ait mezar odaları vardır. Eserin batı köşesinde tapınak duvarları üzerine yapılmış kısa ve silindirik gövdeli minaresi Türk devrinden kalmadır. İçerisinde yapıldığı çağa ait mozaikler de bulunmaktadır. 20 Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi Karatepe, Geç Hitit Çağında (M.Ö. 8 yy.) Adana Ovası Hükümdarı Asativatas tarafından, krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere, bir hudut kalesi olarak yaptırılmıştır. Buradaki Finike (çivi) yazıları sayesinde, önceleri tam çözülememiş olan Hitit hiyerogliflerinin okunmasına imkan sağlayan bir anahtar ele geçmiştir. Dünya üzerindeki Hitit yazıları ilk defa burada okunmuştur. Bu yazıların çözülmesiyle Anadolu da M.Ö yılına kadar giden hiyeroglif yazıların tamamı okunmuştur. Karatepe-Aslantaş Müzesindeki eserler, mimari bir bütünün parçaları oldukları için yerlerinden sökülüp kapalı bir müzeye taşınmamıştır. Türkiye deki ilk Açık Hava Müzesi kurularak eserlerin burada sergilenmesi yoluna gidilmiştir. Karatepe Kilimleri Osmaniye nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyünde yapılan dünyaca ünlü Karatepe Kilimleri doğal yün ve kök boya kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu kilimlerin son yıllarda ev ve işyerlerinde dekorasyon amaçlı olarak kullanımı artmaktadır. Toprakkale Kalesi, Hemite (Amuda) Kalesi, Harun Reşit Kalesi, Kaypak (Savranda) Kalesi, Çardak Kalesi, Karafenk Kalesi, Babaoğlan Kalesi, -Olukbaşı- Ürün Yaylaları, Sumbas-Bağdaş Yaylası, Kadirli-Maksutoğlu, Beyoğlu-Savrungözü-Dokurcun ve Çığşar Yaylaları, Hasanbeyli-Almanpınarı Yaylası, Kırmıtlı Kuş Cenneti diğer önemli turizm değerleridir. Amanos Dağları ile Toros Dağları gerek flora, gerekse faunası ile birçok endemik bitki çeşitliliğine sahiptir. Akdeniz ikliminin yaşandığı Osmaniye de Akdeniz bitkilerinin tamamına yakını yetişmektedir. İl arazilerinin yaklaşık %42 sini kaplayan orman ve fundalıklar flora zenginliği ile dikkat çekmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bazı bitkiler (Krokos, Çukurova Orkidesi, Çukurova menekşesi) sadece bu yörede yetişmektedir. Doğal floranın uygun olması nedeniyle tıbbi aromatik bitkilerin kültüre alınarak yetiştiriciliği yapılabilir. 21

12 KÜLTÜR VE TURİZM ENERJİ Haruniye Kaplıcaları Haruniye Kaplıcası, Osmaniye ili, Düziçi ilçesinin 15 km kuzeyinde, Kuşçu Köyü sınırları içinde Düldül Dağı eteklerinde yer almaktadır. Kaynak, doğal çıkışlıdır. Kalsiyum, magnezyum, sülfür, sülfat, bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4 mg/lt florür, 332 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir. 25 lt/sn akım değerine banyo/ kişi / gün ve 524 yatak kapasitesine sahiptir. Kaplıcanın suları tedavi amaçlı kullanıldığında; eklem kireçlenmesi, kas-eklem ağrısı, kronik bel ağrısı, inme, sinir ağrılarına iyi gelmekte, ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası rehabilitasyona yararlı olmaktadır. Ayrıca kaplıca suyu içme olarak kullanıldığında; mide ve ince bağırsak rahatsızlıklarına, kronik ülser, şeker hastalığı, gut hastalığı, böbrek ve idrar yolu taşlarının önlenmesine, taş kırma ve taş ameliyatları sonrası ve kronik idrar yolları iltihapları rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Enerji Osmaniye yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından önemli bir ilimizdir. Çevresinde bulunan akarsular ve baraj gölleri sayesinde elektrik üretiminde ve tarımsal sulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Osmaniye ilimizde yer alan dört barajdan ikisinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Aslantaş ve Berke Barajları Ceyhan Nehri, Kalecik Barajı Kalecik Çayı ve Mehmetli Barajı Kesiksuyu Çayı üzerinde kuruludur. Aslantaş ve Berke Barajı nın üretim gücü 648 MW ve yıllık elektrik üretimi GWh tir. Bu üretimin yüzde 73,4 ü Berke Barajından sağlanmaktadır. Barajlarımız toplam 134 bin ha. alanı sulamaktadır. Bu sulamanın yüzde 88 ini Aslantaş Barajı sağlamaktadır. Osmaniye gerek güneşlenme sürelerinin uzunluğu gerekse rüzgar enerjisi potansiyellerinin varlığı ile yenilenebilir enerji kaynakları açısından da oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Osmaniye de bulunan rüzgâr enerjisi santralleri 2009 dan günümüze aktif olarak çalıştırılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada gelmektedir. Akdeniz Bölgesi ise ikinci sırada yer almaktadır. Akdeniz Bölgesinde yer alan Osmaniye ilinin güneşlenme değeri 1650 kws/m2-yıldır. Türkiye nin yıllık toplam güneşlenme süresi saat, günlük ortalaması ise 7,5 saattir. Osmaniye de günlük ortalama güneşlenme süresi 8,1 saat olup Türkiye ortalamasının üzerindedir. 22 Mutlaka Görülmesi Gereken Diğer Yerler Kırmıtlı Kuş Cenneti Savrun Kanyonu Hemite Kalesi Coğrafi yapılar rüzgar enerjisinin kullanımını olanaklı kılan en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Tepeler, platolar ve uçurumlar bir rüzgar tribününün kurulabileceği en iyi yerler arasında sayılabilir. Dünya rüzgar kaynağı 53 TWh/yıl olarak hesaplanmaktadır yılına kadar dünya elektrik tüketiminin % 12 sinin rüzgar enerjisinden karşılanması öngörülmektedir. Dolayısıyla dünya için rüzgar enerjisi önem arz etmektedir. Rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla, Türkiye 2619,15 MW ı aşan kurulu güce ulaşmıştır. Türkiye üretiminin %5,15 ini karşılayan Osmaniye ilinde kurulu 135 MW güce nazaran, ilin 718 MW lik potansiyeli göstermektedir ki bu üretim gücüne rağmen yatırımlar tüm mevcut potansiyeli kullanmada yetersiz kalmaktadır (Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu). 23

13 DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET Dış Ticaret Küresel çapta yaşanan ekonomik krizlere rağmen Osmaniye son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik performans ile ihracat düzeyini arttırma eğilimi izlemektedir. Yıl İhracat (USD) İthalat (USD) 2006 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Kaynak: TÜİK 2011 $ $ $ $ $ $ Kaynak: TÜİK 2009 dan 2010 yılına gelindiğinde ihracatın bir önceki yıla göre 8 kat arttığı ve bu artışın tamamına yakının demir çelik sektöründeki ihracat artışında kaynakladığı görülmektedir yılında da ihracat 2010 yılındaki değerin yaklaşık 2 katına çıkmıştır yılında yaşanan çok az bir düşüşün ardından Osmaniye, 2013 yılında 133 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştır. 24 Osmaniye de faaliyet gösteren firmalar bugün İtalya ve Ortadoğu ülkeleri gibi birçok yeni pazara ürün ihraç etmektedir yılında Osmaniye den toplam 78 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 25

14 DIŞ TİCARET LOJİSTİK İhracat Yapılan İlk 10 Ülke (Bin ABD Doları) Ülke İhracat (Bin ABD $) % Irak ,95 Peru ,46 Birleşik Arap Emirlikleri ,39 Portekiz ,32 Mısır ,55 LOJİSTİK Osmaniye coğrafi konumu, hızla gelişen sanayisi, tarımsal üretim kapasitesi, tarıma dönük endüstriyel üretim potansiyeli ile bir üretim merkezi haline gelmektedir. Coğrafi konumu ile Akdeniz in Asya ya bağlandığı en uygun noktadır. Gerek Ortadoğu ya gerek İran ve Türki Cumhuriyetlere karayolu ve yeni yapılacak olan hat geliştirme projeleri vasıtasıyla demir yolu ile taşıma koridorlarında önemli bir kavşak noktasıdır. Körfezde yeni özelleştirilen Limak İskenderun Limanı, yeni inşa edilecek Tosyalı Limanı ile bölge büyük bir yük ithalat ve ihracat noktası olacaktır. Osmaniye aynı zamanda Türkiye nin kuzey-güney taşıma koridorunun da geçiş noktasında yer almaktadır. İl özellikle demir çelik sektöründe bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. İtalya ,23 Suudi Arabistan ,28 Romanya ,89 Yunanistan ,74 Demir-çelikle beslenen yan sanayilerin, ürün üreticilerinin de bölgedeki kapasitelerinin artması beklenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Lojistik Destek Merkezleri Mastır Planı nda Osmaniye bölgesinde Organize Sanayi Bölgesine yakın demir yolu üzerinde, Adana - Antakya yoluna cepheli bir Lojistik Merkez kurulması planlanmıştır. Bu plana göre İskenderun da kurulacak olan lojistik köyün bir uzantısı olarak, Tosyalı Limanı ile demiryolu bağlantılı, limana destek olacak, Osmaniye Lojistik Merkezi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Endonezya ,63 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracatın Ana Sektörler İtibarıyla Dağılımı (%) Madencilik 0,64 % Tarım 3,48 % Bölge Türkiye nin en geniş kapsamlı bölgesel gelişim planı olan GAP projesinin de yurt dışına açılış kapısıdır. GAP Bölgesinde üretim için gereken hammadde ve yardımcı mamul ithalatı ve bölgede üretilecek olan endüstriyel ürünlerin ihracatı için bölge bir lojistik merkez halini alacaktır. Dolayısıyla Osmaniye ve yakın çevresi bu bölgeden doğuya olacak kara yolu ve demir yolu taşımalarının başlangıç ve bitiş noktası olacaktır. İhraç edilen ürünler arasında sanayi ve tarım ürünleri ön plana çıkmaktadır. I. Tarım 3,48 II. Sanayi* 95,88 III. Madencilik 0,64 Sanayi 95,88 % Toplam 100,00 26 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi *Sanayi içerisinde demir çelik sektörü yaklaşık %76 lık pay ile ihracat içindeki en büyük paya sahip sanayi alt sektörüdür. 27

15 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI Osmaniye de Devam Eden Kamu Yatırımları Osmaniye de gerek 2013 yılı gerekse önceki yıllarda devlet öncülüğünde büyük ölçekli yatırım projeleri gerçekleştirilmektedir yılı içerisinde devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 34% 6% 24% 2012 yılında kamu yatırımlarına yapılan harcamaların sektörel bazda oransal büyüklükleri. Sektör Adı Proje Sayısı Biten Proje Sayısı Proje Bedelleri Toplamı (TL) 2012 Yılı Ödeneği Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama (TL) Tarım Turizm Sağlık % 2% Kaynak: Osmaniye Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2013 yılında kamu yatırımlarına yapılan harcamalara ilçeler bazında bakıldığında en çok harcamanın; 143 Milyon 978 Bin TL ile Merkez ilçede (Osmaniye) gerçekleştiği, bu ilçeyi ise; 47 Milyon 852 Bin TL harcama ile Kadirli ilçesi ve 17 Milyon 732 Bin TL harcama ile Düziçi ilçesi izlemiştir. Birden fazla ilçeyi (Muhtelif) kapsayan yatırımlara yapılan harcama ise 5 Milyon 349 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ulaştırma Enerji Eğitim DKH % 3% 60% Toplam Kaynak: Osmaniye Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İlçelere göre yapılan harcamaların oransal gösterimi 21% 28 İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara yapılan harcamalara bakıldığında en çok ödeneğin, %34 lük pay ile içerisinde kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı Diğer Kamu Hizmetleri (D.K.H.) sektöründe gerçekleştiği, bu sektörü %32 lik pay ile Eğitim Sektörü ve %24 pay ile Ulaştırma Sektörünün takip ettiği belirlenmiştir. 0% 8% Kaynak: Osmaniye Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 29

16 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI NEDEN OSMANİYE? Önemli Sosyal Projeler Osmaniye de yapımları tamamlanmak üzere olan Korkut Ata Üniversitesi nin Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü nün Olimpik Yüzme Havuzu ve İl Sağlık Müdürlüğü nün Osmaniye Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi projeleri öne çıkan kamu yatırımları arasındadır. Neden Osmaniye? 1. Sanayi Sektörünün Avantajları Önemli Kültür ve Turizm Sektörü Projeleri Kadirli Ala Cami: Rölöve ve müdahale dönem analizleri projesi Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafında onaylanmıştır. Kurul kararında istenilen restorasyon projesi, restitüsyon projesi, kazı eylem planı ve koruma alanı sınırı koruma bölge kuruluna gönderilmiştir. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir. a. Sektörel deneyim, güçlü ticari ortaklık imkanları b. Kalifiye ve ucuz işgücü c. Ortadoğu vb. gelişen pazarlara yakınlık d. Ana ulaşım ağlarına yakınlık e. Devlet destek ve teşvikleri, DOĞAKA nın bölge bazında yürüttüğü mali destek programları f. Üniversitenin varlığı 2. Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları a. Bölgeye has ürünlerin varlığı (Yer fıstığı, turp, portakal, soya) b. Seracılık potansiyeli c. İklim şartlarının tarım ve hayvancılık için elverişli olması (Süt ve süt ürünleri, zeytincilik faaliyetleri, kiraz üretimi) d. Sulanabilir tarım arazileri e. Tarıma dayalı sanayinin varlığı (Yer fıstığından çeşitli ürünlerin üretilmesi potansiyeli, bitkisel yağ üretim potansiyeli) 30 31

17 NEDEN OSMANİYE? TEŞVİK ve DESTEKLER 3. Turizm Sektörünün Avantajları a. Kültür ve doğa turizmi potansiyeli b. Jeotermal yönden zengin kaynakları c. Flora & Fauna zenginliği d. Turizme yönelik devlet destekleri ve teşvikler 4. Enerji ve Madencilik Sektörünün Avantajları a. Yenilenebilir enerji potansiyeli (Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi) b. Atık enerjinin tarımda / seracılıkta kullanılabilmesi c. Enerji nakil hatlarının geçiş hattında olması Teşvik ve Destekler 1) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni Teşvik Sistemi tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Yeni Teşvik Sistemiyle birlikte İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine (2011) göre yeni bir düzenleme yapılarak il bazlı teşvik sistemine geçiş yapılmıştır. Osmaniye 6 bölgeli bu yeni teşvik sisteminde 5. Bölgede yer almaktadır. Sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi* 32 *Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 33

18 TEŞVİK ve DESTEKLER TEŞVİK ve DESTEKLER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 5. Bölge/Asgari Yatırım Tutarı Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Şartlar: Asgari sabit yatırım tutarının 500 bin TL olması, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almaması. Hangi Destekler Sağlanır? KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için ve 18 ayı geçmemek kaydıyla) Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Giyim eşyası imalatı Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 500 Bin TL 500 Bin TL 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon TL, diğer yatırım konularında 1 milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 1 Milyon TL 10 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL Metal eşya 1 Milyon TL BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ Makine ve teçhizat imalatı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL 1 Milyon TL Şartlar: Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ekinde (Ek 2) yer alan asgari şartları taşıması Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon TL Hangi Destekler Sağlanır? Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL 34 KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) Oteller Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 milyon TL 1 Milyon TL 3 yıldız ve üzeri 35

19 TEŞVİK ve DESTEKLER TEŞVİK ve DESTEKLER Öğrenci yurtları Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık 100 Öğrenci 500 Metrekare 1 Milyon TL 500 Bin TL Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi 500 Bin TL 500 Bin TL 10 Dekar Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/ veya işleme yatırımları hariç). Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI Şartlar: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ekinde (Ek 3) yer alan büyük ölçekli yatırımlar listesinde yer alması Aşağıda belirtilen yatırım konuları beşinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (Konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 37

20 TEŞVİK ve DESTEKLER TEŞVİK ve DESTEKLER Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 50 Hangi Destekler Sağlanır? KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi (Sadece 500 milyon TL üzeri yatırımlar için ve yalnızca bina-inşaat harcamalarında geçerli olmak kaydıyla) AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Hangi Destekler Sağlanır? KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI (Osmaniye ilinin yer aldığı 5. bölge destekleri) Katma Değer Vergisi İstisnası Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Gümrük Vergisi Muafiyeti Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 38 Şartlar Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL nin üzerinde olması, Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır), Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon $ olması (Yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) Yukarıdaki kriterlerin tamamını birlikte sağlayan ürünler stratejik yatırım olarak değerlendirilecektir. Vergi İndirimi Gelir veya kurumlar vergisinin; Bölgesel teşvik uygulamalarında Yatırıma katkı oranı sabit yatırım tutarının % 40 una ulaşıncaya kadar % 80 indirimli ( tarihinden sonra başlanan yatırımlarda yatırıma katkı oranı % 30 ve indirim oranı % 70 dir. ) Büyük ölçekli yatırımlarda Yatırıma katkı oranı sabit yatırım tutarının % 50 ına ulaşıncaya kadar % 80 indirimli olarak uygulanmasıdır ( tarihinden sonra başlanan yatırımlarda yatırıma katkı oranı % 40 ve indirim oranı % 70 dir. ) 39

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Sunum Planı 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik sistemi, ülkemizin tüm bölgeleri için önemli destekler getirmiştir. Yeni teşvik sistemi, ilimizde yatırım yapmak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunmaktadır.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR 2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: Asgari sabit

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI 1 TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI 2 Çanakkale yaklaşık 5000 yıllık (M.Ö. 3000) bir yerleşim alanıdır. Troya halkı Çanakkale ye yerleşmiş en eski topluluklardan biridir. Tarihde Çanakkale de gerçekleşmiş Troya

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır.

KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR. Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. KONUM & STRATEJİK FIRSATLAR Türkiye; Kıtaların kesişim noktasında, Kayseri; Türkiye nin merkezinde yer almaktadır. Komşu ülkelere karayolu, demiryolu ve limanlar ile kolay ulaşım. TARİHSEL GELİŞİM M.Ö.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ YATIRIM DESTEK ve TEŞVİK UYGULAMALARI TABLOLAR Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları... 2 Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları... 2 Tablo 3. Vergi İndirimi Destek

Detaylı

ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ

ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM İLİNDE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ ERZURUM YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 1 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ERZURUM UYGULAMASI 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/85. KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/85. KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici www.pwc.com Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital Dönüşümü Anlamak İçerik 1. Yatırım Teşvik Mevzuatı - Mevzuatın Amacı - 2012 den Günümüze

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2-

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge SEGE 2011 6 BÖLGE Ankara Antalya Bursa 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eskişehir İstanbul İzmir Kocaeli Muğla 8 İL Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne Isparta Kayseri Kırklareli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2016 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

Alan: 1.453,97 km² Kıyı Uzunluğu: 291 km Marmara ve Ege Denizi ne kıyı.

Alan: 1.453,97 km² Kıyı Uzunluğu: 291 km Marmara ve Ege Denizi ne kıyı. COĞRAFİ YAPI 2 Alan: 1.453,97 km² Kıyı Uzunluğu: 291 km Marmara ve Ege Denizi ne kıyı. Arazi Alan (hektar) Oran Tarım Alanı 424.272 %29.31 Çayır Mera 81.006 %5.6 Orman 680.220 %47 Tarım dışı 261.802 %18.09

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Şubat 2017 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

Detaylı

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet. 16 December 2015

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet. 16 December 2015 www.pwc.com İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet 16 December 2015 ÖNSÖZ Türkiye'nin özellikle 2009 yılından sonrası ortaya koyduğu yatırım politikaları ve yatırım ortamının iyileştirilmesine

Detaylı

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ de değişiklikler yapıldı. Özet: 8 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımc mcısı 8 Şubat 2010 Yeni Teşvik Sistemi Yeni

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

SORULARLA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ EYLÜL 2012 / ZONGULDAK

SORULARLA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ EYLÜL 2012 / ZONGULDAK SORULARLA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ EYLÜL 2012 / ZONGULDAK 1-Son Teşvik Paketi nde Zonguldak ın üçüncü bölgede olması ne anlama geliyor. Bu paketin diğerlerinden bir farkı ve cazibesi var mı? 3. Bölgede yer

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

Sayı : 2015 / 85 Konu: Bilgilendirme 10 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 85 Konu: Bilgilendirme 10 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 85 Konu: Bilgilendirme 10 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 38 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Nedir? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı