Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31 TEŞVİK VE DESTEKLER

2 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler Osmaniye ili Doğu Akdeniz Bölgesi nde, Çukurova nın doğusunda Ceyhan Nehri nin doğu yakasındaki verimli topraklarda yer almaktadır. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, kuzeyde ise Kahramanmaraş illeriyle komşudur. Osmaniye, coğrafi konumu ve doğal yapısıyla tarımsal üretime, hayvancılığa ve ormancılığa elverişli olmakla birlikte son yıllarda gerek çevresindeki illerde genişleyen sanayilerin etkisi gerekse teşvik tedbirlerinin yaygınlaşması ile ilde birçok sanayi sektöründe ekonomik hareketlilik gözlemlenmektedir. Osmaniye nin İlçeleri Osmaniye Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale olmak üzere 7 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin nüfusları sırasıyla , , , 4.388, , ve dir. İlçe Toplam Nüfus (Belde ve Köyler Dahil) Bahçe Düziçi Hasanbeyli Kadirli Merkez Osmaniye İli Genel Bilgiler Yüzölçümü 3280 km 2 Nüfus (Osmaniye İli) (Kent Merkezi) Sumbas Toprakkale Kaynak: TÜİK 2 Nüfus Yoğunluğu 160 kişi / km 2 Nüfus Artış Oranı %0 13,8 3 Kaynak: TÜİK

3 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Coğrafi Yapı Osmaniye yüzey şekillerinden birçoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir. Osmaniye ilinin batı kesimlerinde Adana Ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Güneyinde İskenderun Körfezinden doğuya doğru uzanan Amanos Dağları (Gâvur Dağları), kuzeybatı yönünde Toros Dağları, doğusunda Dumanlı, Düldül ve Tırtıl Dağları mevcuttur. Dağlar ile ovalar arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. En yüksek dağları; Düldül Dağı metre, Turna Dağı ise metredir. Osmaniye, ülkemizin güneydoğusu ile batısı arasında kara ve demir yolu ulaşımı bakımından geçiş noktası konumundadır. Deniz ile sınırı bulunmayan Osmaniye, Mersin Limanı na 220 km, İskenderun Limanı na ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye ye en yakın havaalanı Adana (90km) ve Hatay (121km) illerinde bulunmaktadır. Osmaniye Tarihi Çukurova nın doğusunda yer alan Osmaniye ili, binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. Buraların tarihi, bilinen en eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Osmaniye şehrinin bulunduğu bölge ilk çağlardan itibaren Hitit, Asur, Pers, Grek, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Daha sonra Emevi ve Abbasilerin yaşadığı bu topraklara, Türklerin Anadolu yu fethi ile 1080 li yıllardan itibaren Türk aşiretleri gelmiştir. 12.y.y. başlarından itibaren bölge Türk yurdudur. İklim İlimizde iklim, dağlık ve ovalık alanlarda farklılık göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristiğini taşımaktadır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Ortalama sıcaklık 18,2 o C olup, ortalama en yüksek sıcaklık 42,8 o C dır. Yağışlar kış ve sonbahar aylarında diğer aylara göre fazla olup, yıllık ortalama yağış miktarı 767,6 mm dir. 4 5

4 SOSYAL GÖSTERGELER SOSYAL GÖSTERGELER Eğitim Osmaniye İli Eğitim İstatistikleri Öğrenci Sayısı Bireylerin ve toplumların karar verme süreçlerini doğrudan etkileyen, beşeri ilişkilerde ve tercihlerde belirleyici etken olan eğitim düzeyi ve kalitesi, genel anlamda sağladığı verimlilik artışı ile, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli belirleyicilerinden biridir. Osmaniye ilinde, sektörlere ara eleman yetiştirilen 30 Mesleki ve Teknik okul bulunmakta olup bu okullarda 1035 öğretmen, öğrenciye eğitim vermektedir. Osmaniye İli için önemli olan nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesinde gelecekte büyük pay sahibi olması beklenen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuştur. 5 fakülte, 2 enstitü, 5 meslek yüksekokulunun yer aldığı üniversitede okuyan öğrenci bulunmaktadır. Yükseköğretim ( Öğretim Dönemi) Akademik Personel Sayısı Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Y.O. Sayısı Sağlık Osmaniye Hastane ve Yatak Sayıları, 2013 Hastane Sayısı (Kamu, Üniversite) Hastane Sayısı (Özel) Hastane Yatak Sayısı Osmaniye Kaynak: Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık sektörüne sağlık personeli açısından baktığımızda ilde 313 uzman hekim, 257 pratisyen hekim, 103 diş hekiminin görevli olduğu görülmekte olup yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı 189 dur. Mevcut göstergelerden anlaşıldığı üzere, Osmaniye, sağlık sektöründe, özellikle hastane yatırımı yapacak kişiler açısından, nüfusu ve sektördeki talep itibariyle potansiyel bir pazar olarak görülmektedir. Osmaniye Kaynak: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Eğitim-Öğretim Dönemi İstatistikleri Eğitim Düzeyi Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Kaynak: Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5 TARIM TARIM Tarım Osmaniye İlinin tarımsal ürün üretiminde gerek üretim alanı gerekse ürün miktarı bakımından en önemli yeri tahıllar ve diğer bitkisel ürünler almaktadır. İlin hektar tarım alanı bulunmaktadır. Tarım arazilerinin % 84,2 lik kısmını tarlalar, kalan kısmını ise meyve, sebze arazileri ve nadasta bulunan araziler oluşturmaktadır. Örtü Altı Tarım Uygulamaları Osmaniye de 26 adet plastik sera, 7 adet yüksek tünel ve adet alçak tünel bulunmaktadır. Tarım alanında yatırım yapacak kişi ve firmalar açısından bu alanda yatırım potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Türkiye nin yer fıstığı üretiminin % 36 ı Türkiye nin turp üretiminin %80 i Türkiye nin mısır üretiminin %7 si Türkiye nin soya üretiminin %5 i Osmaniye de gerçekleşmektedir. İlde buğday, yer fıstığı, mısır, ayçiçeği, soya, turp ön plana çıkan ürünlerdir. Ayrıca Osmaniye ilinde kiraz, yağlı zeytin ve portakal üretimi önem arz etmektedir. Osmaniye de Üretilen Bazı Tarım Ürünlerinin Üretim Alanı ve Miktarları Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı Buğday Yer Fıstığı Mısır Ayçiçeği Hayvansal Üretim Türkiye deki büyükbaş hayvan sayısının % 1 ine sahip Osmaniye ilinde 2013 yılında TL lik bitkisel üretim değeri ve TL lik hayvansal üretim değeri bulunmaktadır. 8 Soya Turp Zeytin Portakal Bitkisel Üretim Değeri (Bin TL) Hayvansal Ürünler Değeri (Bin TL) Osmaniye Kaynak: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 9 Kaynak: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

6 SANAYİ SANAYİ Sanayi Osmaniye nin ekonomik yapısı tarıma dayalı olarak gelişme göstermiştir. Gerek coğrafi konumu gerekse de iklim yapısının tarıma elverişli olması nedeniyle başlarda tarım ekonominin öncü sektörü olmuştur. Çevresindeki illerde genişleyen sanayinin baskısı ve Osmaniye ilinin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesiyle birlikte ile verilen teşviklerle çeşitli sektörlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan demir-çelik sektörü payını önemli ölçüde almıştır. Bu sebepten ötürü demir-çelik sektörü Osmaniye ilinde önemli bir sektör haline gelmiştir. Tarım ve gıda sektörlerinde ise bazı ürünlerde Türkiye deki üretimin en yüksek seviyelerine ulaşılmıştır. Tarıma dayalı sektörlerden yer fıstığı işlenmesi ve ürün farklılaştırması yolu ile yer fıstığından katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Genel olarak Osmaniye ekonomisine yön veren dinamizmi sağlayan sektörler; tarıma dayalı gıda sanayi, demir çelik ve taş ve toprağa dayalı sanayi sektörüdür. Osmaniye İlinde Öne Çıkan Sektörler Sanayi siciline kayıtlı toplam 253 firmanın bulunduğu Osmaniye de, bu firmalardan 79 i gıda sektöründe yer almaktadır. Gıda sanayi sektörünün firma sayılarına göre toplam sanayi içindeki oranı % 31,2 dir ve ilk sırada gelmektedir. Gıda sektörünün ardından 48 firma ve % 18,9 lik pay ile metal ana sanayi gelirken, bu sektörleri sırası ile kimya-petrol, kömür ve plastik sanayi ve taş toprağa dayalı sanayi takip etmektedir. Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin Sektörlere Göre Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı Gıda, İçecek Ve Tütün Sanayii Metal Ana Sanayi, Metal Ürünleri Sanayi Kimya-Petrol, Kömür, Kauçuk Ve Plastik Ürn Taş Ve Toprağa Dayali Sanayii, Madencilik Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri Sanayii Makina Teçhizat Ve Ulaşim Araci Sanayi Ağaç Ürünleri Ve Mobilya Sanayii Elektrik Üretim Kağit, Kağit Ürünleri Ve Basim Sanayii Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ,7% 16 2,3% ,7% 6,3% 48 10,2% 79 13,0% 12,2% 18,9% ,2% TAŞ ve TOPRAĞA DAYALI SANAYİ GIDA DEMİR - ÇELİK 10 Yer Fıstığı İşlenmesi Zeytinyağı Ambalajlı Su Üretimi 11

7 SANAYİ SANAYİ Osmaniye ilinde, metal ana sanayi istihdam yaratma bakımından % 35,8 lik pay ile ilk sırada gelirken, ikinci sırada % 31,7 lik pay ile dokuma giyim eşyası ve deri sanayi, üçüncü sırada % 12,4 lük pay ile gıda sanayi, dördüncü sırada % 7,9 luk pay ile kimya-petrol, kömür kauçuk ve plastik ürünleri sanayi ve beşinci sırada % 4 lük pay ile makine, teçhizat ve ulaşım aracı sanayi bulunmaktadır. Makina Teçhizat Ve Ulaşim Araci Sanayi Kimya-Petrol, Kömür, Kauçuk Ve Plastik Ürn. Taş Ve Toprağa Dayali Sanayii, Madencilik Metal Ana Sanayi, Metal Ürünleri Sanayi Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmelerin İstihdam Dağılımı Elektrik Üretim Kağit, Kağit Ürünleri Ve Basim Sanayii Ağaç Ürünleri Ve Mobilya Sanayii Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri Sanayii 0,4% 1,9% 2,4% 3,1% 4,0% 7,9% 31,7% 35,8% Demir Çelik Sektörü Dayanıklılığı, güvenilirliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğü ile çağdaş toplum yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan demir-çelik, geçmişten bu yana, sanayileşmenin temelini ve kalkınmanın itici gücünü oluşturmaktadır. Demirçelik ürünleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları endüstrilerinin ana girdisi durumundadır. Bu nedenle, bir ülkenin yassı çelik üretim düzeyi, o ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Mevcut durum itibariyle Türkiye, dünyadaki 65 tane çelik üreten ülke arasında 8. sırada, Avrupa daki çelik üreticileri arasında ise Almanya dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizde çelik üretim artışının, Çin ve Hindistan gibi büyük üreticilerin üretim artışlarının ardından üçüncü sırada yer alması, Türkiye nin demir çelik üretiminde belli bir seviyeye geldiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde ham çelikten nihai mamul üreten 21 üreticiden 7 si Marmara, 6 sı Ege, 4 ü Akdeniz, 3 ü Karadeniz ve 1 i İç Anadolu bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra 126 ya yakın haddehanede kütükten profil, filmaşin, nervürlü ve düz inşaat demiri üretimi yapılmaktadır. Demir çelik sektöründe, faaliyet gösteren yaklaşık 147 kuruluşta, in üzerinde kişi istihdam edilmektedir. Gıda, İçecek Ve Tütün Sanayii 12,4% Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 12 13

8 SANAYİ SANAYİ 2011 yılında, 34,1 Milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2012 üretimini %5,2 artırarak 35,9 milyon tona çıkmıştır yılında bu rakam 34,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir yılında, elektrik ark ocaklı tesislerin, ham çelik üretimleri 24.7 milyon tona ulaşmışken entegre tesislerin üretimleri yıllık %6,5 artışla 9,93 milyon ton seviyesini geride bırakmıştır. Bölge; enerjiden demir-çelik sektörüne özellikle son beş yılda yakaladığı yatırım cazibesi ile çok yakında Türkiye nin gelecekteki sayılı sanayi merkezlerinden biri haline gelecektir. Türkiye deki ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 2012 yılında yer alan 11 firma, Osmaniye İskenderun Bölgesindeki Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalardır. Sektör, 26 imalatçı firması, 4200 çalışanı, ihracattaki yükselen eğilimi ile Osmaniye deki lokomotif sektörler arasında yer almıştır. Gıda Sektörü 2014 yılında Osmaniye ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren 736 firma bulunmaktadır. Yer fıstığı ve yer fıstığına bağlı olarak üretilen ürünler, yağ-zeytin işleme, un ve unlu mamuller üretim tesisleri, gıda paketleme tesisleri ilin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. İmalat Hane Sayısı Un ve Unlu Mamuller 121 Yağ-Zeytin İşleme 15 Yer Fıstığı İşletmesi 97 Süt ve Mamul Ürünleri İşletmesi 63 Gıda Paketleme 31 Kaynak: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yer Fıstığı yılında NC-7 çeşidinin ülkemizde tescil edilmesinden sonra Osmaniye de ağırlıklı olarak bu çeşit ekilmeye başlamıştır. Bu çeşidin tohum renginin saman sarısı renginde olması nedeniyle başlangıçta tüccarlar tarafından fazla rağbet görmemiş, ancak daha sonra üretimin bu çeşide kayması nedeniyle pazarlamadaki sorunlarda kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Bugün itibariyle Çukurova bölgesinde üretilen yerfıstığının tamamına yakın kısmını NC-7 çeşidi oluşturmaktadır. Osmaniye yerfıstığı Osmaniye tarımının en önemli ürünü olup Osmaniye nin sembolü haline gelmiştir. Türkiye de, yerfıstığı ekim alanının % 37 si ve üretiminin % 36 sı Osmaniye de gerçekleştirilmektedir yılında Osmaniye de yer fıstığının toplam ekim alanı dekar olup bu alandan ton yer fıstığı elde 15

9 SANAYİ SANAYİ edilmiştir. Bu üretim miktarı ise TL lik bir yerfıstığı pazarı oluşturmaktadır. Çevre illerde üretilen yerfıstığının da büyük bir kısmı ilimizden pazarlanmakta olup toplam Türkiye yer fıstığı pazarlamasının yüzde 90 ı Osmaniye üzerinden yapılmaktadır. Osmaniye de irili ufaklı 350 adet işletmede yerfıstığı işlenerek pazara sunulmaktadır. Bu işletmelerden 41 adedi markalaşarak ambalajlı ürünler üretmekte diğerleri kabuklu ya da kabuksuz ham madde olarak yarı mamul ürün halinde yerfıstığı işlemekte ve pazarlamaktadır. Özellikle ildeki kadın istihdamı açısından büyük önem taşıyan yerfıstığı işletmelerinde çalışan kişiler vasıtasıyla yaklaşık 3500 aile geçimini sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri Osmaniye de 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır metrekarelik alanda 38 işletmenin kurulu olduğu Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi nde yerfıstığı işleyen ve pazarlayan işyerleri bir arada çalışmaktadır. Bu sektörde yerfıstığı üretiminden işletmelerde çalışanlara kadar geçim sağlayan aile sayısı ise yaklaşık 10 bindir. Adı Büyüklüğü (Ha.) Toplam Sanayi Parseli Üretimde Firma Sayısı Çalışan Kişi Sayısı Osmaniye OSB Kadirli OSB Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Osmaniye ili mevcut sektörleriyle ve potansiyel yatırım alanlarıyla güçlü adımlarla ilerlemektedir yılında Osmaniye ilinde 34 firma yatırım teşvik belgesi alarak TL toplam sabit yatırım tutarıyla 1516 kişiye istihdam olanağı sağlamıştır. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 1994 yılında kurulmuş olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yumurtalık Serbest Bölgesi ne 35 km, İsdemir Limanı na 45km, İskenderun Limanı na 63 km, Adana Şakirpaşa Havaalanı na 95 km, Toprakkale D.D.Y. İstasyonu na 10 km, mesafededir. Bölgenin Adana-Osmaniye Devlet Yolu na bağlantısı Büyük Tüysüz Köy yolundan sağlanmaktadır. Yol asfalt olup uzunluğu 6 km dir. 137 parsel mevcut olup, parsellerin tümü yatırımcılara tahsis edilmiştir. Üretimde olan tesislerdeki istihdam sayısı kişidir

10 SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Kadirli OSB, Yusuf İzzettin Köyü, İnebeyli Döğüştepe de 120 hektarlık alan üzerinde 2000 yılında kurulmuştur. Kadirli OSB, Kadirli ye 5 km, Osmaniye otoban girişine 35 km, Adana Ceyhan Otoban girişine 50 km, Adana Havaalanı na 90 km, İskenderun Limanı na 100 km, Mersin Limanı na 180 km mesafededir. Altyapı inşaatı, içme suyu, enerji nakil hattı ve iç dağıtım hattı tamamlanmıştır. Kadirli OSB de 38 adet parsel mevcuttur. 34 parsel yatırımcıya tahsis edilmiş, 4 parsel boş durumdadır. Faal 22 tesiste istihdam sayısı 598 kişidir. Kültür ve Turizm Osmaniye nin bulunduğu bölge, tarihin en eski dönemlerinden beri yerleşim yeri vasfını korumuş ve birçok medeniyetin etkisi altında kalmış, önemli oranda tarihi ve kültürel eserlerin bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Kültür ve doğa turizm potansiyeli, flora zenginliği, eski bir tarihe sahip olup medeniyetlere beşiklik etmesi ve yöresel mutfak kültürüyle Türkiye de önemli konuma sahip bir bölgedir. Küçük Sanayi Siteleri Osmaniye il sınırları içerisinde 5 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu 5 Sanayi Sitesi faaliyette bulunmakta olup, 931 işyerinde toplam kişi çalışmaktadır. Ayrıca Osmaniye Marangoz ve Mobilyacılar K.S.S., Kadirli Marangoz ve Mobilyacılar KSS ile Toprakkale KSS yapımı devam etmekte olan sanayi siteleridir. Çukurova da, Ceyhan Nehri nin doğu yakasında yer alan Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgededir. Çukurova ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanlara sahip olan Osmaniye de Türkiye nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Kastabala Ören Yeri önemli turizm kaynaklarıdır. Kastabala (Hierapolis) Şehri Adı Faaliyete Başlanan Yıl Toplam İşyeri Sayısı Mevcut İstihdam Osmaniye 1. KSS Osmaniye 2. KSS Kadirli KSS Osmaniye iline 15 kilometre uzaklıktaki Kesmeburun Köyü ve Bahçe Köyü sınırları içindedir. Osmaniye den Cevdetiye, Kesmeburun üzerinden Karatepe-Aslantaş ören yerine ulaşan yolun doğusunda bulunan kalenin eteklerinden başlayarak kalıntıları çepeçevre birkaç kilometrekarelik alanı kaplayan Kastabala ören yeri ilk kez 1875 yılında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 18 Bahçe KSS Düziçi KSS Toplam Kaynak: Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Kastabala nın günümüze ulaşan antik yapı kalıntıları arasında en önemlileri sütunlu caddesi ve beş bin seyirci kapasiteli tiyatrosudur. Bunun yanı sıra iki kilise, kale, Roma hamamı, stadyumu, kentin dört bir yanını çevreleyen nekropolleri (kaya oyma ve anıt mezarları) kentin yaklaşık 5 km kuzey - doğusunda Ceyhan Nehri üzerindeki su kemeri kalıntısıyla Kastabala, Osmaniye nin ve yörenin en önemli ören yerlerindendir. 19

11 KÜLTÜR VE TURİZM KÜLTÜR VE TURİZM Kadirli Ala Cami Zorkun Yaylası Amanos Dağları üzerinde Çukurova bölgesinin ve Osmaniye nin en önemli ve en eski yaylalarındandır. Yaz mevsiminde nüfusu 60 bine kadar ulaşmaktadır. Çam, sedir, köknar ağaçları içindeki yaylaya 26 km. asfalt yolla ulaşılmaktadır. Her yıl Ağustos ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle gelenekselleşen Çocuk Şenliği yapılmaktadır. Yayla bünyesinde kamp kurmaya ve piknik yapmaya elverişli tesis ve imkanlar bulunmaktadır. Roma tapınağı iken Bizanslılar devrinde Hristiyan bazilikası haline getirilmiş ve daha sonra da Türklerin burayı fethetmeleri ile 1489 da camiye çevrilmiştir. Suriye tarzının etkileri görülen bazilika, XII. yüzyılda apsisten yararlanılarak kiliseye, 1489 da ise Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle tarafından bir minare ve mihrap ilavesi ile camiye dönüştürülmüştür. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli bir dini yapı olan Kadirli Ala Cami nin altında Bizans dönemine ait mezar odaları vardır. Eserin batı köşesinde tapınak duvarları üzerine yapılmış kısa ve silindirik gövdeli minaresi Türk devrinden kalmadır. İçerisinde yapıldığı çağa ait mozaikler de bulunmaktadır. 20 Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi Karatepe, Geç Hitit Çağında (M.Ö. 8 yy.) Adana Ovası Hükümdarı Asativatas tarafından, krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere, bir hudut kalesi olarak yaptırılmıştır. Buradaki Finike (çivi) yazıları sayesinde, önceleri tam çözülememiş olan Hitit hiyerogliflerinin okunmasına imkan sağlayan bir anahtar ele geçmiştir. Dünya üzerindeki Hitit yazıları ilk defa burada okunmuştur. Bu yazıların çözülmesiyle Anadolu da M.Ö yılına kadar giden hiyeroglif yazıların tamamı okunmuştur. Karatepe-Aslantaş Müzesindeki eserler, mimari bir bütünün parçaları oldukları için yerlerinden sökülüp kapalı bir müzeye taşınmamıştır. Türkiye deki ilk Açık Hava Müzesi kurularak eserlerin burada sergilenmesi yoluna gidilmiştir. Karatepe Kilimleri Osmaniye nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyünde yapılan dünyaca ünlü Karatepe Kilimleri doğal yün ve kök boya kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu kilimlerin son yıllarda ev ve işyerlerinde dekorasyon amaçlı olarak kullanımı artmaktadır. Toprakkale Kalesi, Hemite (Amuda) Kalesi, Harun Reşit Kalesi, Kaypak (Savranda) Kalesi, Çardak Kalesi, Karafenk Kalesi, Babaoğlan Kalesi, -Olukbaşı- Ürün Yaylaları, Sumbas-Bağdaş Yaylası, Kadirli-Maksutoğlu, Beyoğlu-Savrungözü-Dokurcun ve Çığşar Yaylaları, Hasanbeyli-Almanpınarı Yaylası, Kırmıtlı Kuş Cenneti diğer önemli turizm değerleridir. Amanos Dağları ile Toros Dağları gerek flora, gerekse faunası ile birçok endemik bitki çeşitliliğine sahiptir. Akdeniz ikliminin yaşandığı Osmaniye de Akdeniz bitkilerinin tamamına yakını yetişmektedir. İl arazilerinin yaklaşık %42 sini kaplayan orman ve fundalıklar flora zenginliği ile dikkat çekmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bazı bitkiler (Krokos, Çukurova Orkidesi, Çukurova menekşesi) sadece bu yörede yetişmektedir. Doğal floranın uygun olması nedeniyle tıbbi aromatik bitkilerin kültüre alınarak yetiştiriciliği yapılabilir. 21

12 KÜLTÜR VE TURİZM ENERJİ Haruniye Kaplıcaları Haruniye Kaplıcası, Osmaniye ili, Düziçi ilçesinin 15 km kuzeyinde, Kuşçu Köyü sınırları içinde Düldül Dağı eteklerinde yer almaktadır. Kaynak, doğal çıkışlıdır. Kalsiyum, magnezyum, sülfür, sülfat, bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4 mg/lt florür, 332 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir. 25 lt/sn akım değerine banyo/ kişi / gün ve 524 yatak kapasitesine sahiptir. Kaplıcanın suları tedavi amaçlı kullanıldığında; eklem kireçlenmesi, kas-eklem ağrısı, kronik bel ağrısı, inme, sinir ağrılarına iyi gelmekte, ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası rehabilitasyona yararlı olmaktadır. Ayrıca kaplıca suyu içme olarak kullanıldığında; mide ve ince bağırsak rahatsızlıklarına, kronik ülser, şeker hastalığı, gut hastalığı, böbrek ve idrar yolu taşlarının önlenmesine, taş kırma ve taş ameliyatları sonrası ve kronik idrar yolları iltihapları rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Enerji Osmaniye yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından önemli bir ilimizdir. Çevresinde bulunan akarsular ve baraj gölleri sayesinde elektrik üretiminde ve tarımsal sulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Osmaniye ilimizde yer alan dört barajdan ikisinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Aslantaş ve Berke Barajları Ceyhan Nehri, Kalecik Barajı Kalecik Çayı ve Mehmetli Barajı Kesiksuyu Çayı üzerinde kuruludur. Aslantaş ve Berke Barajı nın üretim gücü 648 MW ve yıllık elektrik üretimi GWh tir. Bu üretimin yüzde 73,4 ü Berke Barajından sağlanmaktadır. Barajlarımız toplam 134 bin ha. alanı sulamaktadır. Bu sulamanın yüzde 88 ini Aslantaş Barajı sağlamaktadır. Osmaniye gerek güneşlenme sürelerinin uzunluğu gerekse rüzgar enerjisi potansiyellerinin varlığı ile yenilenebilir enerji kaynakları açısından da oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Osmaniye de bulunan rüzgâr enerjisi santralleri 2009 dan günümüze aktif olarak çalıştırılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada gelmektedir. Akdeniz Bölgesi ise ikinci sırada yer almaktadır. Akdeniz Bölgesinde yer alan Osmaniye ilinin güneşlenme değeri 1650 kws/m2-yıldır. Türkiye nin yıllık toplam güneşlenme süresi saat, günlük ortalaması ise 7,5 saattir. Osmaniye de günlük ortalama güneşlenme süresi 8,1 saat olup Türkiye ortalamasının üzerindedir. 22 Mutlaka Görülmesi Gereken Diğer Yerler Kırmıtlı Kuş Cenneti Savrun Kanyonu Hemite Kalesi Coğrafi yapılar rüzgar enerjisinin kullanımını olanaklı kılan en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Tepeler, platolar ve uçurumlar bir rüzgar tribününün kurulabileceği en iyi yerler arasında sayılabilir. Dünya rüzgar kaynağı 53 TWh/yıl olarak hesaplanmaktadır yılına kadar dünya elektrik tüketiminin % 12 sinin rüzgar enerjisinden karşılanması öngörülmektedir. Dolayısıyla dünya için rüzgar enerjisi önem arz etmektedir. Rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla, Türkiye 2619,15 MW ı aşan kurulu güce ulaşmıştır. Türkiye üretiminin %5,15 ini karşılayan Osmaniye ilinde kurulu 135 MW güce nazaran, ilin 718 MW lik potansiyeli göstermektedir ki bu üretim gücüne rağmen yatırımlar tüm mevcut potansiyeli kullanmada yetersiz kalmaktadır (Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu). 23

13 DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET Dış Ticaret Küresel çapta yaşanan ekonomik krizlere rağmen Osmaniye son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik performans ile ihracat düzeyini arttırma eğilimi izlemektedir. Yıl İhracat (USD) İthalat (USD) 2006 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Kaynak: TÜİK 2011 $ $ $ $ $ $ Kaynak: TÜİK 2009 dan 2010 yılına gelindiğinde ihracatın bir önceki yıla göre 8 kat arttığı ve bu artışın tamamına yakının demir çelik sektöründeki ihracat artışında kaynakladığı görülmektedir yılında da ihracat 2010 yılındaki değerin yaklaşık 2 katına çıkmıştır yılında yaşanan çok az bir düşüşün ardından Osmaniye, 2013 yılında 133 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştır. 24 Osmaniye de faaliyet gösteren firmalar bugün İtalya ve Ortadoğu ülkeleri gibi birçok yeni pazara ürün ihraç etmektedir yılında Osmaniye den toplam 78 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 25

14 DIŞ TİCARET LOJİSTİK İhracat Yapılan İlk 10 Ülke (Bin ABD Doları) Ülke İhracat (Bin ABD $) % Irak ,95 Peru ,46 Birleşik Arap Emirlikleri ,39 Portekiz ,32 Mısır ,55 LOJİSTİK Osmaniye coğrafi konumu, hızla gelişen sanayisi, tarımsal üretim kapasitesi, tarıma dönük endüstriyel üretim potansiyeli ile bir üretim merkezi haline gelmektedir. Coğrafi konumu ile Akdeniz in Asya ya bağlandığı en uygun noktadır. Gerek Ortadoğu ya gerek İran ve Türki Cumhuriyetlere karayolu ve yeni yapılacak olan hat geliştirme projeleri vasıtasıyla demir yolu ile taşıma koridorlarında önemli bir kavşak noktasıdır. Körfezde yeni özelleştirilen Limak İskenderun Limanı, yeni inşa edilecek Tosyalı Limanı ile bölge büyük bir yük ithalat ve ihracat noktası olacaktır. Osmaniye aynı zamanda Türkiye nin kuzey-güney taşıma koridorunun da geçiş noktasında yer almaktadır. İl özellikle demir çelik sektöründe bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. İtalya ,23 Suudi Arabistan ,28 Romanya ,89 Yunanistan ,74 Demir-çelikle beslenen yan sanayilerin, ürün üreticilerinin de bölgedeki kapasitelerinin artması beklenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Lojistik Destek Merkezleri Mastır Planı nda Osmaniye bölgesinde Organize Sanayi Bölgesine yakın demir yolu üzerinde, Adana - Antakya yoluna cepheli bir Lojistik Merkez kurulması planlanmıştır. Bu plana göre İskenderun da kurulacak olan lojistik köyün bir uzantısı olarak, Tosyalı Limanı ile demiryolu bağlantılı, limana destek olacak, Osmaniye Lojistik Merkezi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Endonezya ,63 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracatın Ana Sektörler İtibarıyla Dağılımı (%) Madencilik 0,64 % Tarım 3,48 % Bölge Türkiye nin en geniş kapsamlı bölgesel gelişim planı olan GAP projesinin de yurt dışına açılış kapısıdır. GAP Bölgesinde üretim için gereken hammadde ve yardımcı mamul ithalatı ve bölgede üretilecek olan endüstriyel ürünlerin ihracatı için bölge bir lojistik merkez halini alacaktır. Dolayısıyla Osmaniye ve yakın çevresi bu bölgeden doğuya olacak kara yolu ve demir yolu taşımalarının başlangıç ve bitiş noktası olacaktır. İhraç edilen ürünler arasında sanayi ve tarım ürünleri ön plana çıkmaktadır. I. Tarım 3,48 II. Sanayi* 95,88 III. Madencilik 0,64 Sanayi 95,88 % Toplam 100,00 26 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi *Sanayi içerisinde demir çelik sektörü yaklaşık %76 lık pay ile ihracat içindeki en büyük paya sahip sanayi alt sektörüdür. 27

15 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI Osmaniye de Devam Eden Kamu Yatırımları Osmaniye de gerek 2013 yılı gerekse önceki yıllarda devlet öncülüğünde büyük ölçekli yatırım projeleri gerçekleştirilmektedir yılı içerisinde devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 34% 6% 24% 2012 yılında kamu yatırımlarına yapılan harcamaların sektörel bazda oransal büyüklükleri. Sektör Adı Proje Sayısı Biten Proje Sayısı Proje Bedelleri Toplamı (TL) 2012 Yılı Ödeneği Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama (TL) Tarım Turizm Sağlık % 2% Kaynak: Osmaniye Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2013 yılında kamu yatırımlarına yapılan harcamalara ilçeler bazında bakıldığında en çok harcamanın; 143 Milyon 978 Bin TL ile Merkez ilçede (Osmaniye) gerçekleştiği, bu ilçeyi ise; 47 Milyon 852 Bin TL harcama ile Kadirli ilçesi ve 17 Milyon 732 Bin TL harcama ile Düziçi ilçesi izlemiştir. Birden fazla ilçeyi (Muhtelif) kapsayan yatırımlara yapılan harcama ise 5 Milyon 349 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ulaştırma Enerji Eğitim DKH % 3% 60% Toplam Kaynak: Osmaniye Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İlçelere göre yapılan harcamaların oransal gösterimi 21% 28 İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara yapılan harcamalara bakıldığında en çok ödeneğin, %34 lük pay ile içerisinde kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı Diğer Kamu Hizmetleri (D.K.H.) sektöründe gerçekleştiği, bu sektörü %32 lik pay ile Eğitim Sektörü ve %24 pay ile Ulaştırma Sektörünün takip ettiği belirlenmiştir. 0% 8% Kaynak: Osmaniye Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 29

16 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI NEDEN OSMANİYE? Önemli Sosyal Projeler Osmaniye de yapımları tamamlanmak üzere olan Korkut Ata Üniversitesi nin Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü nün Olimpik Yüzme Havuzu ve İl Sağlık Müdürlüğü nün Osmaniye Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi projeleri öne çıkan kamu yatırımları arasındadır. Neden Osmaniye? 1. Sanayi Sektörünün Avantajları Önemli Kültür ve Turizm Sektörü Projeleri Kadirli Ala Cami: Rölöve ve müdahale dönem analizleri projesi Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafında onaylanmıştır. Kurul kararında istenilen restorasyon projesi, restitüsyon projesi, kazı eylem planı ve koruma alanı sınırı koruma bölge kuruluna gönderilmiştir. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir. a. Sektörel deneyim, güçlü ticari ortaklık imkanları b. Kalifiye ve ucuz işgücü c. Ortadoğu vb. gelişen pazarlara yakınlık d. Ana ulaşım ağlarına yakınlık e. Devlet destek ve teşvikleri, DOĞAKA nın bölge bazında yürüttüğü mali destek programları f. Üniversitenin varlığı 2. Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları a. Bölgeye has ürünlerin varlığı (Yer fıstığı, turp, portakal, soya) b. Seracılık potansiyeli c. İklim şartlarının tarım ve hayvancılık için elverişli olması (Süt ve süt ürünleri, zeytincilik faaliyetleri, kiraz üretimi) d. Sulanabilir tarım arazileri e. Tarıma dayalı sanayinin varlığı (Yer fıstığından çeşitli ürünlerin üretilmesi potansiyeli, bitkisel yağ üretim potansiyeli) 30 31

17 NEDEN OSMANİYE? TEŞVİK ve DESTEKLER 3. Turizm Sektörünün Avantajları a. Kültür ve doğa turizmi potansiyeli b. Jeotermal yönden zengin kaynakları c. Flora & Fauna zenginliği d. Turizme yönelik devlet destekleri ve teşvikler 4. Enerji ve Madencilik Sektörünün Avantajları a. Yenilenebilir enerji potansiyeli (Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi) b. Atık enerjinin tarımda / seracılıkta kullanılabilmesi c. Enerji nakil hatlarının geçiş hattında olması Teşvik ve Destekler 1) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni Teşvik Sistemi tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve tarihinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Yeni Teşvik Sistemiyle birlikte İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine (2011) göre yeni bir düzenleme yapılarak il bazlı teşvik sistemine geçiş yapılmıştır. Osmaniye 6 bölgeli bu yeni teşvik sisteminde 5. Bölgede yer almaktadır. Sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi* 32 *Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 33

18 TEŞVİK ve DESTEKLER TEŞVİK ve DESTEKLER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 5. Bölge/Asgari Yatırım Tutarı Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Şartlar: Asgari sabit yatırım tutarının 500 bin TL olması, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almaması. Hangi Destekler Sağlanır? KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için ve 18 ayı geçmemek kaydıyla) Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Giyim eşyası imalatı Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 500 Bin TL 500 Bin TL 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon TL, diğer yatırım konularında 1 milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 1 Milyon TL 10 Milyon TL 1 Milyon TL 1 Milyon TL Metal eşya 1 Milyon TL BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ Makine ve teçhizat imalatı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL 1 Milyon TL Şartlar: Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ekinde (Ek 2) yer alan asgari şartları taşıması Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon TL Hangi Destekler Sağlanır? Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL 34 KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) Oteller Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 milyon TL 1 Milyon TL 3 yıldız ve üzeri 35

19 TEŞVİK ve DESTEKLER TEŞVİK ve DESTEKLER Öğrenci yurtları Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık 100 Öğrenci 500 Metrekare 1 Milyon TL 500 Bin TL Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi 500 Bin TL 500 Bin TL 10 Dekar Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/ veya işleme yatırımları hariç). Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI Şartlar: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ekinde (Ek 3) yer alan büyük ölçekli yatırımlar listesinde yer alması Aşağıda belirtilen yatırım konuları beşinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (Konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 37

20 TEŞVİK ve DESTEKLER TEŞVİK ve DESTEKLER Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 50 Hangi Destekler Sağlanır? KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi (Sadece 500 milyon TL üzeri yatırımlar için ve yalnızca bina-inşaat harcamalarında geçerli olmak kaydıyla) AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Hangi Destekler Sağlanır? KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI (Osmaniye ilinin yer aldığı 5. bölge destekleri) Katma Değer Vergisi İstisnası Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Gümrük Vergisi Muafiyeti Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 38 Şartlar Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL nin üzerinde olması, Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır), Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon $ olması (Yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) Yukarıdaki kriterlerin tamamını birlikte sağlayan ürünler stratejik yatırım olarak değerlendirilecektir. Vergi İndirimi Gelir veya kurumlar vergisinin; Bölgesel teşvik uygulamalarında Yatırıma katkı oranı sabit yatırım tutarının % 40 una ulaşıncaya kadar % 80 indirimli ( tarihinden sonra başlanan yatırımlarda yatırıma katkı oranı % 30 ve indirim oranı % 70 dir. ) Büyük ölçekli yatırımlarda Yatırıma katkı oranı sabit yatırım tutarının % 50 ına ulaşıncaya kadar % 80 indirimli olarak uygulanmasıdır ( tarihinden sonra başlanan yatırımlarda yatırıma katkı oranı % 40 ve indirim oranı % 70 dir. ) 39

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

MARDİN. Bereketli Hilal in Zirvesi YATIRIM ORTAMI

MARDİN. Bereketli Hilal in Zirvesi YATIRIM ORTAMI MARDİN YATIRIM ORTAMI Bereketli Hilal in Zirvesi Mardin Yatırım Destek Ofisi Ravza Caddesi Akkent Sitesi 4. Blok No: 7 Yenişehir, Mardin T: (0 482) 212 97 96 F: (0 482) 212 97 96 www.mardineyatirim.com

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı