Yeni Teşvik Sistemi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Teşvik Sistemi,"

Transkript

1 Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı: 2012/3305 (**) Tebliğ No: 2012/1

2 tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Cari açığın azaltılması için ithalata bağımlı olunan ara malların ve hammaddelerin ülkemizde üretilmesi ya da üretimin arttırılması, Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması,

3 Bölgeler arası ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Sektörel işbirliklerinin ve kümelenmenin teşvik edilmesi, Yatırım havzalarının oluşturulması, Çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi,

4 Türkiye 6 gelişmişlik bölgesine ayrılmıştır. En gelişmiş bölge 1.bölge, en az gelişmiş bölge ise 6.bölgedir. Çanakkale 2, Balıkesir 3, Bozcaada ve Gökçeada ise 6. gelişmişlik bölgesinde yer almaktadır. Teşvikler 1/1/2012 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar için geçerlidir. En yoğun teşvikler 1/1/ /12/2013 tarihleri arasında başlanan yatırımlara verilecektir yılı ile birlikte teşviklerin süre, kapsam ve oranları düşmektedir.

5 Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz. Yerel birimlere (kalkınma ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer odalar) yatırım teşvik belgesi düzenleme görevi verilmektedir. Kalkınma Ajansları, teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek altışar aylık dönemler halinde Ekonomi Bakanlığı na bildirir. Yerel birimlere, odalara, bankalara ve valiliklere tamamlama vizesi işlemi yapma görevi verilebilecektir.

6 Öncelikli yatırım konuları, ilk 5 bölgenin hangisinde yapılırsa yapılsın, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5. bölge desteklerinden yararlanır. 6. bölgede yapılıyorsa o bölgenin destekleri geçerlidir. Stratejik yatırımlar da ilk 5 bölgenin hangisinde yapılırsa yapılsın, aynı desteklerden yararlanır. 6. bölgede yapılıyorsa destek unsurlarının süre ve kapsamı artar. Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar: Organize Sanayi Bölgelerinde yapılıyorsa, veya Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştiriliyor ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım yapılıyorsa Vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge desteğinden yararlanır. Yani örneğin 3.Bölgedeki bir yatırım eğer yukarıdaki şartlarda yapılıyorsa 4.Bölge desteklerinden faydalanabiliyor.

7 Yatırım Teşviklerinden faydalanılabilmesi için; Yatırım Teşvik Belgesi alınmalı. Bahse konu sektör ve/veya teşvik uygulaması için öngörülen asgari sabit yatırım koşulları / tutarı sağlanmalıdır. Başvuruyu yapan tüzel kişilerin kuruluş süreci tamamlanmış olmalıdır.

8

9 Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları (*4) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası Gelir Vergisi Stopajı Desteği Vergi İndirimi Vergi İndirimi Vergi İndirimi (*1) Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Desteği Desteği Desteği (*2) Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği (*3) Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği (*1) KDV İadesi (*1) Sigorta Primi Desteği (*1) Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi Desteği (*1) (*1) Sigorta Primi Desteği (*1) (*1) (*2) (*3) (*4) 6. Bölgede yapılan yatırımlar için Tersanelerin gemi inşa yatırımları için 3, 4, 5 ve 6. Bölgedeki yatırımlar için Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki veya Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

10 Yeni Teşvik Sistemi 4 Teşvik Uygulamasından Oluşuyor Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

11 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile teşviki için öngörülen şartları sağlamayan yatırım konuları hariç yatırım konuları Çanakkale de asgari 1 milyon TL Balıkesir ve Bozcada ile Gökçeada da 500 bin TL asgari sabit yatırım tutarını sağlayan yatırımlar bu kapsamda desteklenir.

12 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Genel teşvik uygulamalarında aşağıdaki teşvik unsurları kullanılır: a. Gümrük Vergisi Muafiyeti b. KDV İstisnası c. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (*) d. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (**) (*) 6. bölgede yapılan yatırımlar için (Bölgemizde Gökçeada ve Bozcaada için geçerlidir) (**) Tersanelerin gemi inşa yatırımları için

13 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki İller için belirlenen sektörler bu uygulama kapsamında desteklenir. Kullanılan teşvik unsurları çeşitlidir ve oran, süre ve kapsamları bölgelere göre değişir. a. Gümrük vergisi muafiyeti b. KDV İstisnası c. Vergi İndirimi d. Sigorta primi işveren hissesi desteği e. Yatırım yeri tahsisi f. Faiz desteği (3-4-5 ve 6. Bölgedeki yatırımlar için) g. Gelir vergisi stopajı desteği (6. Bölgedeki yatırımlar için) h. Sigorta primi desteği (6. Bölgedeki yatırımlar için)

14 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası A Vergi İndirimi (*) (*) B A (*) B (*) 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Süresi Sigorta Primi İşveren (*) X X 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl Hissesi Desteği (*) Sabit yatırıma oranı (%) Yatırım Yeri Tahsisi TL X X 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan Faiz Desteği Döviz X X 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan Faiz Desteği Tutarı (TL) X X 500bin 600bin 700bin 900bin Gelir Vergisi Stopajı Desteği X X X X X 10 yıl Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği X X X X X 10 yıl KDV İadesi X X X X X X A: Yatırıma Katkı Oranı (%) B: Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) (*) tarihine kadar başlanan yatırımları, tarihinden sonra başlanan yatırımları ifade eder. (!) 1 alt bölge desteği ile (örn. OSB içinde yapılan yatırımlar bu destekten faydalanıyor) yatırım daha avantajlı olan bir alt bölgenin desteklerinden faydalanıyor. 6.bölgede ise Yatırıma Katkı Oranı %65 e, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 yıla çıkıyor.

15 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Öncelikli Yatırım Konuları Ülkemiz için önemli görülen ve stratejik yatırımlar uygulaması kapsamına alınmayan öncelikli yatırım konuları belirlenmiştir. Bu yatırımlar 6. Bölge dışında hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden faydalanabilecek ve 6.bölgede yapılıyorsa bu bölgenin teşvik unsurlarına tabii olacak. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

16 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Öncelikli Yatırım Konuları Asgari 50bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20milyon TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I.grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işletme yatırımları hariç). Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitimi yatırımları. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

17 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Asgari sabit yatırım miktarı 50 milyon TL ile 1 milyar TL arasında değişen ve 12 sektörü kapsayan yatırımlar için geçerli bir teşvik uygulamasıdır. Sektörler için belirlenen asgari sabit yatırım miktarı her bölge için aynıdır.

18 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Kullanılan teşvik unsurları çeşitlidir ve oran, süre ve kapsamları bölgelere göre değişir: Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Desteği (*) Sigorta Primi Desteği (*) (*) 6. bölgede yapılan yatırımlar için (Bölgemizde Gökçeada ve Bozcaada için geçerlidir)

19 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (*) A B (*) A B (*) 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Süresi (*) X X 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl Sabit yatırıma oranı (%) Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği TL X X X X X X Döviz X X X X X X Faiz Desteği Tutarı (TL) X X X X X X Gelir Vergisi Stopajı Desteği X X X X X 10 yıl Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği X X X X X 10 yıl KDV İadesi X X X X X X A: Yatırıma Katkı Oranı (%) B: Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) (*) tarihine kadar başlanan yatırımları, tarihinden sonra başlanan yatırımları ifade eder. (!) 1 alt bölge desteği ile (örn. OSB içinde yapılan yatırımlar bu destekten faydalanıyor) yatırım daha avantajlı olan bir alt bölgenin desteklerinden faydalanıyor. 6.bölgede ise Yatırıma Katkı Oranı %65 e, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 yıla çıkıyor.

20 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARDA SEKTÖRLER VE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI Asgari Sabit Sıra Yatırım Konuları Yatırım Tutarları No (milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

21 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Bir yatırımın stratejik yatırım kapsamına alınabilmesi için aşağıdaki şartların tamamını karşılamalıdır: Asgari sabit yatırım miktarı 50 milyon TL yurtiçi toplam üretimin ithalattan az olduğu, yurtiçinde üretimi olmayan ya da toplam ithalatı 50milyon dolardan fazla olan ve yatırımla sağlanacak katma değerin en az %40 olduğu ürünler için geçerli bir teşvik uygulamasıdır. Sektörler için belirlenen asgari sabit yatırım miktarı her bölge için aynıdır.

22 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki Kullanılan teşvik unsurları çeşitlidir ve oran, süre ve kapsamları bölgelere göre değişir: Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi (tüm bölgelerde vergi indirimi oranı %90, yatırıma katkı oranı %50) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6.bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl) Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği (*) KDV İadesi (**) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (***) Sigorta Primi Desteği (***) (*) Tüm bölgelerde TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsi kredilerde 2 puan (**) Asgari 500 milyon TL lik yatırımların bina-inşaat harcamaları için geçerlidir. (***) 6. bölgede yapılan yatırımlar için (Bölgemizde Gökçeada ve Bozcaada için geçerlidir)

23 Yeni Teşvik Sistemi 9 Teşvik Unsurundan Oluşuyor Gümrük Vergisi Muafiyeti Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için)

24 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatının ithali, otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaftır. İstisnalar: Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez. Otobüs, çekici, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası için gümrük vergisi alınır.

25 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) İthali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatı veya kullanılmış komple tesis, proje bazlı değerlendirilmesi sonucunda teşvik belgesi kapsamına alınabilir. Finansal kiralama ile yapılacak yatırımlarda da geçerlidir. Finansal kiralama şirketinin ayrıca teşvik belgesi almasına gerek yoktur. Asgari 100bin adet/yıl kapasiteli otomobil yatırımlarında, kapasitenin %15 ini geçmeyecek şekilde yapılan A,B,C segmentli otomobillerin ithalatında gümrük vergisi alınmaz.

26 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden (KDV) istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

27 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar kapsamında, gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar belli oranlarda indirimli olarak uygulanır. 31/12/2013 tarihinden sonra yapılan yatırımlarda bu oranlar düşer. Bölgeler İller Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar X Y X Y X Y 2 Çanakkale Balıkesir Bozcaada ve Gökçeada X: Yatırıma Katkı katkı Oranı tutarına (%) mahsuben yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde Y: Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

28 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) İstihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla Bakanlık bütçesinden karşılanır. Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlarda aşağıdaki oranları geçemez. Bölgeler İller 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar 1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar 2 Çanakkale 3 yıl - 3 Balıkesir 5 yıl 3 yıl 6 Bozcaada ve 10 yıl 7 yıl Gökçeada Uyarı: 1) Yukarıdaki süreler Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar içindir. 2) Stratejik Yatırımlar için bu destek 6. Bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl süreyle uygulanır.

29 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Bu desteğin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir. Sigorta primi işveren hissesi desteği, sabit yatırım tutarına oranı belirlenen değerleri aşamaz.

30 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, Maliye Bakanlığında belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. Bu teşvik unsuru tüm bölgelerde kullanılabilmektedir. Yatırım yeri tahsis edilmeyecek olan istisnalar: (Aşağıdaki yatırımlar aynı zamanda Vergi İndirimi teşvik unsurundan da yararlanamaz.) 5520 sayılı kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar

31 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Bölgesel teşvik uygulamaları, Stratejik yatırımlar ve Ar-GE ve çevre yatırımları kapsamında; En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar ödenecek faizin veya kar payı desteklerinde İlk 5 yıl için aşağıdaki puanlar bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Bölgesel Teşvik Uygulamalarında: Bölgeler İller Desteklenen Faiz Puanı Desteklenecek Azami Faiz Desteği Tutarı TL Döviz 2 Çanakkale Balıkesir binTL 6 Bozcaada ve Gökçeada binTL

32 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Stratejik Yatırımlarda, AR-GE ile Çevre yatırımlarında: Bölge ayrımı yapılmadan, TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan karşılanır.

33 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) İşçi ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle ödenmez. Sadece 6. bölgede (Bölgemizde Bozcaada ve Gökçeada) yapılacak olan yatırımlar için geçerlidir.

34 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Tamamlama vizesi yapılan, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlarda, sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl süreyle ödenmez. Sadece 6. bölgede (Bölgemizde Bozcaada ve Gökçeada) yapılacak olan yatırımlar için geçerlidir. Bu desteğin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.

35 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6. bölge için) 8. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (sadece 6. bölge için) 9. KDV İadesi (sadece Stratejik Yatırımlar için) Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları bu destekten yararlanabiliyor.

36 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 3. Bölge (Asgari Yatırım) 500 Bin TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL 3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL 5 18 Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 Milyon TL 9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 2 Milyon TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL Patlayıcı madde imalatı 1 Milyon TL

37 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak 3. Bölge (Asgari Sektör Kodu US-97 Kodu Sektörler Yatırım) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (2693.2, , , , , (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı 2 Milyon TL hariç) beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) , 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 2 Milyon TL Metal eşya 2 Milyon TL Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 2 Milyon TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 2 Milyon TL Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL

38 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada Sektör Kodu 41 US-97 Kodu , , , , Oteller Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge (Asgari Yatırım) 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri metrekare Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve 500 Bin TL diğer eğitim faaliyetleri hariç) , , Hastane: 500 Bin TL Hastane yatırımı, huzurevi Huzurevi: 100 kişi 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL 50 Seracılık 20 dekar

39 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 2. Bölge (Asgari Yatırım) 1 Milyon TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 Milyon TL 3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 2 Milyon TL 9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 3 Milyon TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL (2693.2, , Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı , , (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat , malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, 3 Milyon TL hariç) hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) , 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 3 Milyon TL Metal eşya 3 Milyon TL

40 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada 2. Bölge (Asgari Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Yatırım) Makine ve teçhizat imalatı 3 Milyon TL Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 3 Milyon TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı 3 Milyon TL Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 3 Milyon TL Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) , , Oteller 2, , Milyon TL 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri metrekare

41 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada 2. Bölge (Asgari Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Yatırım) Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL (809 hariç) , , Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi 1 Milyon TL Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL 49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 50 Seracılık 40 dekar

42 BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 1. Balıkesir 2. Çanakkale 3. Bozcaada ve Gökçeada Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) , , , Oteller , Bölge (Asgari Yatırım) 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare Lisanslı depoculuk 500 Bin TL (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR...3 1.1 Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler...4 1.2 Teşviklerin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM 1- GĠRĠġ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER Serkan ERDĠNÇ, YMM Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olan özel sektör yatırımlarının Devlet

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı