TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ Hazırlayan: RAPOR NO: 25 İSTANBUL 2011

2 TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayan: RAPOR NO: 25 OCAK 2011

3 TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayan: BİLGESAM YAYINLARI Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Wise Men Center For Strategic Studies Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:10 Celil Ağa İş Merkezi Kat:9 Daire:36 Mecidiyeköy / İstanbul / Türkiye Tel: Faks: Atatürk Bulvarı Havuzlu Sok. No:4/6 A.Ayrancı / Çankaya / Ankara / Türkiye Tel : Faks: Copyright OCAK 2011 Bu yayının tüm hakları saklıdır. Yayın Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi nin izni olmadan elektronik veya mekanik yollarla çoğaltılamaz.

4 BİLGE ADAMLAR KURULU Başkan Salim DERVİŞOĞLU (E. Oramiral) Başkan Yardımcıları İlter TÜRKMEN (E. Bakan/Büyükelçi) Sami SELÇUK (Prof. Dr. / Yargıtay Onursal Başkanı) Kurul Üyeleri Kutlu AKTAŞ (E. Bakan/Vali) Özdem SANBERK (E. Büyükelçi) Oktar ATAMAN (E. Orgeneral) Necdet Yılmaz TİMUR (E. Orgeneral) Sabahattin ERGİN (E. Koramiral) Nur VERGİN (Prof. Dr.) Orhan GÜVENEN (Prof. Dr.) Ali KARAOSMANOĞLU (Prof. Dr.) Sönmez KÖKSAL (E. Büyükelçi) Güner ÖZTEK (E. Büyükelçi) İlter TURAN (Prof. Dr.) Çelik KURTOĞLU (Prof. Dr.) Ersin ONULDURAN (Prof. Dr.)

5

6 SUNUŞ Dünya daki ve yurt içindeki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak; Türkiye nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine ve güvenlik stratejilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak; karar alıcılara milli menfaatler doğrultusunda gerçekçi, dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) nin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. BİLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu nun ilk toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, yukarıda aktarılan amaçları gerçekleştirmek üzere, çeşitli konularda raporlar hazırlamaktadır. Türkiye-Ermenistan İlişkileri başlıklı rapor bu amaçlar doğrultusunda BİLGESAM Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü tarafından hazırlanmış ve 17 Aralık 2010 tarihli 9. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı nda görüşülmüştür. Bilge Adamlar, toplantıda kurul üyelerinin gerekli gördüğü düzeltme ve eklemelerle birlikte çalışmanın Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayınlanmasına karar vermiştir. Rapor, Bilge Adamlar Kurulu nun yaptığı değerlendirmeler ışığında BİLGESAM Güvenlik Araştırmalar Uzmanı Bilgehan EMEKLİER tarafından gözden geçirilmiş, gerekli düzeltme ve değişiklikler metne aktarılmıştır. Türkiye-Ermenistan İlişkileri başlıklı rapor adresinden yayınlanmaktadır. Raporun Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki olumlu sürece katkı sağlaması temennisiyle; çalışmaya öncülük eden Bilge Adamlar Kurulu Başkanı E. Oramiral Salim DERVİŞOĞLU na ve diğer kurul üyelerine, belgeyi hazırlayan a, Bilge Adamlar Kurulu nun uygun gördüğü gerekli düzeltme ve değişiklikleri metne aktaran Bilgehan EMEKLİER e ve raporu yayına hazırlayan Eren OKUR a teşekkür ederim. Doç. Dr. Atilla SANDIKLI BİLGESAM Başkanı

7

8 TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ Giriş Dünyanın en önemli ama bir o kadar da sorunlu bölgelerinin kesişme noktasında bulunan Türkiye, dış politikasının bir süreklilik unsuru olarak çok yönlü ve aktif bir politika izlemeye çalışmaktadır. Kuramsal ve söylemsel boyuttaki temelleri Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesine dayanan çok boyutlu ve proaktif dış politikanın en somut izdüşümlerini Cumhuriyet in ilk döneminde oluşturulan Sadabat Paktı ve Balkan Antantı nda görmek mümkündür. Hem ülke içinde hem de bölgesel ve küresel sistemde bir barış ve istikrar çemberi oluşturmayı hedefleyen bu dış politika yaklaşımının bir devamı olarak Türkiye günümüzde de bir taraftan, komşularıyla sıfır sorun anlayışıyla problemlerini diyalog yoluyla çözmeye çalışarak bölgesel çatışma alanlarında aktif bir rol oynamakta; diğer taraftan da bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel yakınlaşmayı teşvik edici adımlar atmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni uluslararası sistemin dinamik yapısının uygun zemini sağlamasıyla Türkiye, teorik perspektifte oluşturduğu proaktif ve çok boyutlu dış politika anlayışını coğrafi alt sistemler olan Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya jeopolitiğinde ve dünyanın diğer önemli bölgelerinde pratiğe dökme imkânı bulmaktadır. Başka bir ifadeyle Soğuk Savaş sonrası büyük bir değişim-dönüşüm geçiren sistemin dinamik yapısı alt sistemlere de yansımakta ve bu dinamizmin etkisiyle Türkiye kuramsal çerçevedeki dış politika parametrelerini özellikle yakın coğrafyasında uygulamaya geçirebilmektedir. Balkanlarda 1990 lı yılların başında yaşanan kanlı savaştan sonra bir daha anlaşamaz denilen Sırbistan ve Bosna Hersek ile oluşturulan üçlü mekanizma; Ortadoğu da İsrail in barışı değil çatışmayı seçtiğini belli etmesine kadar sürdürülen Suriye-İsrail, İsrail-Filistin görüşmelerindeki aktif rol; Ankara tarafından daha önce önerilen Kafkas İşbirliği ve İstikrar Paktı nın Ağustos 2008 de yaşanan Rusya-Gürcistan savaşından sonra bir kez daha gündeme getirilmesi; İran ın nükleer dosyası hakkında sorunun çatışmayla değil diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda Brezilya ile birlikte gösterilen çabalar; Rusya, Suriye ve Yunanistan ile vizelerin karşılıklı kaldırılması; Suriye, Ürdün ve Lübnan ile serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına yönelik ilk adımların atılması; Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda izlenen yol haritası ve bunun gibi diğer hamleler, Türkiye nin izlemeye çalıştığı pro-aktif ve çok boyutlu dış politika yaklaşımının somut izdüşümleri olarak gösterilebilir. 1

9 Bütün bu sayılan bölgeler arasında Kafkasya; Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya arasında bir geçiş noktasında yer almakta ve hem bu özelliği hem de dünyanın önemli enerji havzalarına yakınlığı sebebiyle stratejik bir konumda bulunmaktadır. Tarih boyunca büyük güçlerin nüfuz mücadelesinin alanı ve eski ulaşım-ticaret yollarının kesişim noktası olarak jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik önemini hiç yitirmeyen Kafkasya günümüzde de Ortadoğu dan sonra dünyanın en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Hazar Denizi havzasına yakın olması sebebiyle gündemdedir. Günümüzde bölgenin, Hazar Denizi ve Orta Asya dan çıkartılan petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaştırılması için yapılan uluslararası enerji boru hatlarının geçiş güzergâhında olması ve Asya ile Avrupa arasındaki uluslararası kara ve demiryolu ulaşım ağlarından bazılarının bu bölgeden geçmesi dünyanın ilgisini buraya çekmektedir. Kafkasya sahip olduğu zengin doğal kaynaklarının, jeopolitik konumunun ve jeostratejik öneminin yanı sıra; çok dilli, çok etnikli ve çok kültürlü yapısından kaynaklanan kendine has sorunlarıyla uluslararası ilişkilerin acil gündem maddelerinden birisi haline gelmiş durumdadır. Kafkasya nın karmaşık yapısından kaynaklanan dondurulmuş ya da çözülemeyen sorunları etnik gruplar ve ülkeler arası çatışmalara, sosyo-ekonomik sorunlara ve bölgesel istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Bu olumsuz tablo sonucunda ortaya çıkan bölgesel istikrarsızlık Kafkas ülkelerini ve Kafkasya ile tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik bağları bulunan diğer ülkeleri doğrudan etkilemekte, aynı zamanda üçüncü güçlerin müdahalesine zemin hazırlamakta ve böylece çözümü zaten zor olan sorunları daha da çözülemez ve karmaşık bir hale getirmektedir. Bütün bu faktörler bir araya getirildiğinde, bölgeye komşu ve bölge ile tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik bağları bulunan Türkiye nin Kafkasya üzerinde dikkatle durması ve Kafkaslara yönelik dış politikasına özel önem vermesi gerekmektedir. Türkiye coğrafyasıyla, ekonomik potansiyeliyle, kültürüyle ve siyasi yapısıyla Kafkasya bölgesinde aktör bir ülkedir. Laik ve demokratik sistemi, bölge ile uzun tarihsel geçmişi, kültürel birikimi, Batılı çağdaş değerleri ve güçlü ekonomisiyle Türkiye Kafkasya için önemli bir model oluşturmaktadır. Coğrafik konumu itibariyle Türkiye, Kafkasya ülkeleri için batıya ve onun değerlerine açılımın bir çıkış noktasıdır. Aynı şekilde Kafkasya Türkiye açısından Orta Asya ve doğuya açılımın kapısıdır. Türkiye nin yukarıda değindiğimiz yakın ve uzak çevresinde izlediği barışı sağlamaya yönelik yapıcı politikalarının Kafkasya bölgesi özelinde henüz istenilen sonucu vermediği yegâne ülke Ermenistan dır. Türkiye-Ermenistan ilişkileri genel anlamda Türkiye nin Kafkasya politikasının doğal olarak bir parçasıdır. Türkiye nin yakın komşusu ve Güney Kafkasya bölgesinin önemli bir üyesi olarak Ermenistan ın bu politikanın dışında bırakılması düşünülemez. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin hiçbir iyileşme olmadan yerinde sayması veya gerilemesi Türkiye nin sadece bölgesel değil küresel dış politikasını olumsuz manada etkilemekte ve Ankara nın kendi etrafında bir barış kuşağı oluşturma politikasının inandırıcılığını sorgulamaya açık hale getirmektedir. 2

10 Süreç Türkiye, Ermenistan daha bağımsızlığını ilan etmeden önce Moskova Büyükelçisi Volkan Vural ı ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüşmek üzere Nisan 1991 de Ermenistan a göndererek Erivan ile iyi ilişkiler kurma iradesini ortaya koydu. Bu ziyaret aynı zamanda Ermenistan a Türk tarafından yapılan ilk en üst düzey ziyaretti. Bağımsızlığını ilan eden Ermenistan ı 16 Aralık 1991 de hiçbir ön koşul ileri sürmeksizin ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye idi. Karadeniz e kıyısı olmamasına rağmen Ermenistan 25 Haziran 1992 de imzalanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ne Türkiye tarafından kurucu üye olarak davet edildi. Türkiye, Ermenistan ı 16 Aralık 1991 tarihinde tanımakla birlikte diplomatik ilişki kurmadı ancak, Batılı ülkelerden Ermenistan a gönderilen insani yardımların ülkesinden geçmesine izin verdi. Hatta Türkiye, bağımsızlıktan sonra ekonomik açıdan zor duruma düşen Ermenistan a bizzat kendisi de insani yardım gönderdi. Türkiye nin bu yaklaşımında belirleyici olan etkenler arasında Ermenistan ile ilişkilerini geliştirerek Orta Asya ile doğrudan bağlantı kurma ve dünya Ermeni diasporasının uluslararası arenada önüne çıkarttığı zorlukları bertaraf etme düşüncesi öne çıkmaktaydı. Ayrıca, Ermenistan ile kurulacak ilişkiler yoluyla Erivan ın Rusya nın etkisinden uzaklaştırılması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünde daha etkin olunması amaçlanıyordu. Ermenistan açısından, Batı dünyası ile doğrudan bağlantı kurmak ve ekonomik olarak gelişme sürecine girmek için en akılcı yol Türkiye ile ilişkilerini geliştirmekti. Bu yüzdendir ki, Ermenistan ın ilk devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan yönetimi ilk yıllarda Türkiye ile ilişkileri normalleştirmekten yana idi. Ancak Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Erivan yönetimine baskı yapan milliyetçi çevrelerin etkisiyle daha ilişkilerin kurulmaya başlandığı ilk anlardan itibaren bir türlü normalleşme sürecine giremedi. 23 Ağustos 1991 de kabul edilen Bağımsızlık Bildirisi nin 11. maddesinde Ermenistan ın, soykırımın uluslararası alanda kabul edilmesi için sürdürülecek çabaları destekleyeceği ifade edilmekteydi. Her ne kadar bu ibare 1995 te kabul edilen Ermenistan Anayasası nda yer almasa da, anayasanın giriş bölümünde Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesinde yer alan ulusal arzularını tanıyarak ifadesinin yer alması Türkiye tarafından uzun vadede tazminat ve toprak taleplerinin gündeme geleceği şeklinde yorumlandı. Anayasanın 13. maddesinin 2. paragrafında ise Türkiye topraklarında bulunan Ağrı Dağı nın devlet arması olarak kabul edildiği belirtildi. Daha da önemlisi Ermenistan Parlamentosu nun Şubat 1991 de, çok taraflı bir antlaşma olan ve aynı zamanda Türkiye-Ermenistan sınırını da düzenleyen 1921 tarihli Kars Antlaşması nı tanımadığını açıklamasıydı. Bütün bunlar ister istemez ilişkilere olumsuz yansıdı. Türkiye nin 1992 baharında aldığı, Ermenistan ın iki ülke arasındaki sınırı tanıdığını yazılı bir şekilde bildirmediği sürece Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmayacağı yönündeki karar bu gelişmelere verdiği bir tepkiydi. Azeri-Ermeni savaşı ve Dağlık Karabağ daki durumun 1993 yılına doğru Ermenistan ın lehine dönmesi üzerine iki ülke ilişkileri 3

11 tamamen kesildi. Türkiye, Azerbaycan topraklarının %20 sinin Ermenistan tarafından işgal edilmesi üzerine ambargo uygulamaya başladı ve kara-hava sınırlarını Ermenistan a kapattı yılında başlayan Ermeni-Azeri çatışmalarının şiddetlenerek Şubat 1992 de Hocalı katliamına neden olması üzerine Türkiye, Nisan 1993 de Ermenistan hududunu tamamen kapattı. Söz konusu çatışmalar neticesinde çoğu Azeri 30 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1 milyon Azeri de başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Ancak daha sonraları iki ülke arasındaki ilişkilerde bazı iyileşmeler de görüldü. İstanbul- Erivan arasındaki hava koridoru Türkiye tarafından 1995 yılında tekrar ulaşıma açıldı. Vize şartları kolaylaştırılarak charter uçaklarının haftanın belirli günlerinde sefer yapmasına izin verildi. Ermenistan a yönelik yine bir iyi niyet girişimi olarak Türkiye nin çeşitli bölgelerindeki Ermeni kültür ve sanat eserleri restore edilmeye başlandı. Ancak, Robert Koçaryan ın 1998 yılında iktidara gelmesiyle birlikte soykırımın uluslararası boyutta tanınması konusunun Ermenistan dış politikasının önceliği haline getirilmesi ilişkileri yeniden gerginleştirdi li yıllara girildiğinde iki ülke arasındaki ilişkiler; Ermeni diasporasının, her iki ülkedeki milliyetçi çevrelerin, kamuoyu baskısının ve üçüncü tarafların müdahalelerinin sonucu oluşan statükonun sınırları içerisine hapsedilmiş bir hale geldi. Ermenistan ın Türkiye ile ilişkilerini soykırım iddialarının Ankara tarafından resmi olarak kabul edilmesine, Türkiye nin ise Ermenistan ile ilişkilerini Dağlık Karabağ ın işgaline son verilmesine bağlaması statükoyu iyice kuvvetlendirdi. Bu durum hem Türkiye hem de Ermenistan a olumsuz olarak yansıdı. Doğu dan Azerbaycan, Batı dan ise Türkiye tarafından ambargo uygulanan Ermenistan ın ekonomisi her geçen gün kötüye gitti. Kafkasya bölgesinde planlanan ve uygulamaya konulan ulaşım ve enerji nakil hatları projelerinde Ermenistan hep dışarıda bırakıldı ve yalnızlaştı. Soykırım iddialarının Ermeni diasporasının çabalarıyla çeşitli ülkelerin parlamentolarında kabul edilmesi Türkiye yi uluslararası arenada zor durumda bıraktı. Günümüze gelindiğinde, Türkiye nin son yıllarda daha sık dile getirdiği, çevresinde barış kuşağı oluşturma ve komşularla sıfır sorun politikasının yansımaları Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de görülmeye başlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyen unsurların açıkça tartışılması amacıyla iki ülkenin Dışişleri Bakanları ile Dışişleri yetkilileri arasında önceleri kapalı kapılar ardında sürdürülen bir diyalog süreci başlatıldı. Ancak, iki ülke arasındaki görüşmelere ivme kazandıran en büyük etken Ağustos 2008 de yaşanan Rusya-Gürcistan savaşı oldu. Savaş sonrasında Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu tekrar gündeme geldiğinde Türkiye nin Ermenistan ı bu platform içerisinde görmek istediğini açıklaması Ankara nın bölgede Erivan ı dışlamak istemediğini göstermesi bakımından önemli bir işaret oldu. İlk zamanlarda kapalı kapılar ardında ve kamuoyunun dikkatinden uzak yürütülen görüşmeler Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ın Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü 6 Eylül 2008 tarihindeki Ermenistan-Türkiye futbol karşılaşmasını birlikte izlemek amacıyla Erivan a davet etmesiyle gün yüzüne çıktı. Serj Sarkisyan ın bu daveti üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke futbol milli takımları 4

12 arasındaki karşılaşmayı izlemek için Erivan a gitti. Ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı nın daveti üzerine 14 Ekim 2009 daki rövanş maçını izlemek için Türkiye ye geldi. Bu ziyaretlerle başlayan futbol diplomasisi işe yarayacak mı yaramayacak mı konusu hararetli bir şekilde tartışılırken, 22 Nisan 2009 tarihinde iki ülke arasındaki ilişkilere dair bir yol haritası açıklandı. Ardından, 31 Ağustos 2009 tarihinde İsviçre nin gözetiminde Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmeyi öngören İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkındaki Protokol ve Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ün parafe edilmesiyle ilişkiler daha ileri bir seviyeye geldi. Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol de açıkça belirtildiği üzere, iki ülke arasındaki mevcut sınırın uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında tarif edildiği şekliyle karşılıklı olarak tanındığı kabul edilmekteydi. Aynı protokolde her iki ülke de iyi komşuluk ilişkileri anlayışıyla bağdaşmayacak herhangi bir siyaset izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yinelemişlerdi. Öte yandan İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkındaki Protokol ile her iki ülke de, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlık ve çatışmaların uluslararası hukuk ilkeleri ve normları temelinde barışçı şekilde çözümlenmesi hususundaki taahhütlerini tekrarlamışlardı. Ayrıca, her iki ülke de iki halk arasında karşılıklı güven tesis edilmesi amacıyla, mevcut sorunların tanımlanmasına ve tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız bilimsel incelemesini de içerecek şekilde bir diyalogun uygulamaya konulmasını kabul etmişlerdi. Protokoller 10 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakanları tarafından İsviçre nin Zürih kentinde düzenlenen törende imzalandı. Protokoller zorlu diplomatik sürecin habercisi olacak şekilde tarafların birbirlerinin törendeki konuşma metinlerine itirazlarıyla gecikmeli de olsa imzalandı. Söz konusu protokoller bu aşamadan sonra ülkelerin parlamentolarına getirilecek ve burada onaylandıktan sonra yürürlüğe girecekti. Ermenistan yasalarına göre protokollerin önce anayasaya uygunlukları açısından denetlenmesi için Anayasa Mahkemesi ne gönderilmesi gerekiyordu. Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010 da protokoller hakkındaki kararını açıkladı. Kararda protokollerin Ermenistan Anayasası na uygun bulunduğu açıklanırken, gerekçeli kararda ise bazı maddelerin Ermenistan Anayasası ve Anayasa nın atıfta bulunduğu 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi ile çelişemeyeceği ifade edildi. Ermenistan bu kararla birlikte sınırların açılması için Türkiye nin ileri sürdüğü Dağlık Karabağ şartını kabul etmediğini, ortak sınırı tanımadığını, kendilerine göre soykırımın kesin ve tartışılmaz olduğunu, protokollerde kastedilen Ortak Tarih Komisyonu nun kurulamayacağını bir anlamda ilan etmiş oldu. 5

13 Türk Dışişleri Bakanlığı karara Söz konusu kararda, protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı önkoşullar ve kısıtlayıcı hükümlerin zikredildiği tespit edilmiştir. Bu yaklaşım tarafımızdan kabul edilemez açıklamasıyla tepki gösterdi. Ermenistan Anayasa Mahkemesi nin söz konusu kararından sonra, kapalı kapılar ardında sürdürülen diplomatik görüşmelerle başlayan, futbol diplomasisi ile hız kazanan, yol haritası ile kararlılık sergileyen ve imzalanan protokollerle bir üst aşamaya geçen Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci tıkandı. Şu anda protokoller iki ülkenin parlamentolarında askıya alınarak süresiz olarak beklemeye bırakılmış durumdadır. Değerlendirme Protokoller Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkinin kurulmasını ve ortak sınırın açılmasını öngörmekteydi. Topraklarının beşte biri Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan için, Ermenistan ın ambargo altında tutulması hem işgal edilen toprakların geri alınması hem de Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi yolunda Erivan a siyasi, ekonomik ve psikolojik baskı kurmak yolunda geliştirilmiş yegâne politika idi. Türkiye nin protokolleri onaylaması Azerbaycan kamuoyunda, Bakü tarafından yaklaşık 20 yıldır uygulanan bu politikanın netice alınamadan iflas edeceği endişesini uyandırdı. Bu nedenle Azerbaycan da Türkiye ye karşı yoğun bir tepki ve protesto süreci başladı. Söz konusu tepkiler, protesto mitingleri ve Rusya ile yakınlaşma politikalarından Türkiye ye satılan doğalgaz fiyatının artırılacağı söylemlerine kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Azerbaycan ın, işgal ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünü aşama aşama değil de Ermenistan ın kesin bir askeri veya politik mağlubiyeti sonucu bir hamlede olabilecek bir çözüm olarak algılaması, Türkiye nin çözüm arayışlarına verdiği dozajı yüksek ve fazlasıyla duygusal tepkinin en önemli sebebi oldu. Azerbaycan dan yükselen tepkiler üzerine Türkiye den üst düzey heyetler Bakü ye ziyaretler gerçekleştirdiler. Dağlık Karabağ işgali sona ermeden sınırın açılmayacağına ve diplomatik ilişki kurulmayacağına dair açıklamalarda bulundular. Şimdilerde Ankara-Bakü ilişkilerinde ihtiyatlı bir bekleyiş havası sürmektedir. Yaşanan bu gelişmeler sık sık dile getirilen dostluk ve kardeşliğe dair sloganlara rağmen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde ciddi bir siyasi diyalog eksikliği olduğuna işaret etmiştir. Protokoller Ermenistan da da oldukça sert tartışmalara sebep oldu. Ermeni diasporası, muhalefet, milliyetçi çevreler ve bu çevrelerle bağlantılı medya organları protokolleri ciddi bir şekilde eleştirdiler. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan çıktığı yurtdışı gezilerinde Ermeni diasporasının protesto ve tacizleriyle karşılaştı. Tepkiler üzerine, imzalanan protokollerin Karabağ ya da soykırımdan vazgeçmek anlamına gelmeyeceğine dair diaspora ve iç kamuoyuna yönelik beyanatlar birbirini izledi. Protokollerde Azerbaycan ın gösterdiği tepki üzerine Türk yetkililer tarafından Bakü ye Karabağ sorunu çözülmeden sınırların açılmayacağına dair garanti verilmesi Ermenistan tarafından ön şart olarak kabul edilerek protokollerin onay süreci donduruldu. Ermenistan, protokolleri onaylayabileceğini ama bunun ancak Türkiye onayladıktan sonra olabileceğini belirtti. 6

14 Türkiye de protokollerin imzalanması sonrasında Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı muhalefet tarafından oldukça sert bir şekilde eleştirildi. Medya, akademisyenler, siyasiler arasında ve kamuoyunda yaşanan tartışmalar Türkiye de de bu konuda kafaların bir hayli karışık olduğunu ortaya koydu. Yapılan eleştiriler genel olarak, protokollerin açık bir şekilde yazılmamış olması; acil bir neden yokken üzerinde baskı oluşturma pahasına Türkiye nin Ermenistan la ilişkileri düzeltmek için gereğinden fazla istekli olması; protokollerde iki ülke arasındaki sınırı da düzenleyen çok taraflı Kars Anlaşması nın açıkça zikredilmemesi; işgal altındaki bölgeler ile Dağlık Karabağ dan çekilme taahhüdünün protokollerde yer almaması; Ermenistan ile yakınlaşma derken işgal sona ermeden ve Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden diplomatik ilişki kurularak ve sınır açılarak Azerbaycan ın kaybedileceği; aslında Ermenistan için asıl meselenin sözde soykırımın tanınması olduğu ve bu nedenle Ermenistan ın normalleşme yolunda ciddi adımlarla değil de sonuçsuz görüşmelerle sözde soykırımın yüzüncü yılı 2015 e kadar Türkiye yi uluslararası arenada mahkûm etmek istediği gibi noktalarda düğümlenmekteydi. Netice olarak, protokollerin süresiz olarak parlamentolarda bekletilmesiyle birlikte normalleşme süreci bitirilmedi ama ciddi sekteye uğrayarak bir anlamda donduruldu diyebiliriz. Türkiye nin önce kapalı kapılar ardında başlattığı, daha sonra protokollerle uluslararası kamuoyuna duyurarak bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösterdiği barış diplomasisi şimdilik hız kaybetmiş görünüyor. Türkiye nin çabalarına rağmen şimdilik donmuş ya da tıkanmış olarak önümüzde duran bu politikanın en önemli getirisi, başta Minsk Grubu olmak üzere 1992 yılından beri etkili çözümler üretememiş olan uluslararası kamuoyunun dikkatini Dağlık Karabağ ve işgal edilmiş topraklar konusuna çekmek oldu. Söz konusu sorunun uluslararası platforma taşınmasında Türkiye nin istekli olması ve girişimleri de önemli bir rol oynamıştır. Aynı şekilde Minsk Grubu nun son yıllardaki aktif çalışmaları ve Rusya nın Azeri ve Ermeni tarafları çeşitli vesilelerle aynı masa etrafında bir araya getirmesi bu kapsamda olumlu neticeler olarak değerlendirilebilir. Türkiye ile Ermenistan aynı konuda farklı beklentilerle bir diğerinin atacağı adımı beklemekteler. Ermenistan ön şart olmaksızın diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırın açılmasını beklemektedir. Türkiye ise bundan sonraki adım olarak Ermenistan ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından çekilmesini ve Dağlık Karabağ sorununda çözüm yönünde irade ortaya koymasını beklemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin Ermenistan ın Azerbaycan topraklarını işgalini müteakip 1993 yılı içinde aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararlar bu konuda Türkiye nin elini güçlendirmektedir. Kararlar Azerbaycan ın ve bölgedeki diğer devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği ve güç kullanarak toprak kazanmanın kabul edilemez olduğunu belirtmektedir. 853 ve 884 sayılı kararlar Azerbaycan a ait olan toprakların işgal edilmesini kınamaktadır. 822, 853 ve 884 sayılı kararlar ise özellikle işgal edilen bölgelerdeki işgalci güçlerin geri çekilmesini talep etmektedir. 7

15 Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokollerin önemi sadece iki ülke arasındaki ilişkileri ilgilendirmesi yönüyle değil, Ankara nın etki ve nüfuz alanı olan Kafkasya ve Karadeniz havzasında sorunların tasfiye edilmesi yolunda atılan ciddi bir adım olması yönüyle de büyük önem arz etmektedir. Türkiye nin genel anlamda komşularla sıfır sorun ve etrafında bir istikrar kuşağı oluşturma hedefinin ve özel anlamda Kafkaslarda izleyeceği etkili bir dış politikanın başarıya ulaşması yolundaki tek engel Ermenistan ile olan ilişkiler olarak görünmektedir. Kafkasya da yaşanan sorunlar Türkiye nin bölgeye yönelik siyasi, ekonomik ve enerji boyutlu dış politika açılımlarını zora sokmaktadır. Türkiye nin Ermenistan ile sorunlarını çözüm yolunda atacağı her adım aynı zamanda bölgesel güç olarak Kafkaslardaki konumunu daha da güçlendirecektir. Bölge ülkeleri ile yaşadığımız her sorun Kafkasya politikamıza kayıp olarak yansırken, bölgede daha fazla inisiyatif almalarına sebep olmalarından dolayı Rusya gibi ülkelerin kazanç hanesine yazılmaktadır. Bilindiği üzere Rusya, Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya arasında çok önemli bölgesel bir aktördür. Bu nedenle Rusya faktörünü göz ardı eden bir çözüm önerisi söz konusu olamaz. Üstelik Rusya ve Ermenistan arasındaki güvenlik anlaşmasının geçtiğimiz günlerde 25 yıllığına uzatılmış olması ve bu anlaşmanın Ermenistan topraklarında bir tümen Rus askerinin konuşlandırılmasına imkân tanıması, hem Rusya nın bölgedeki hareket serbestisini arttırmakta hem de Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun Rusya sız çözülemez savını daha geçerli hale getirmektedir. Ancak Rusya Federasyonunu da göz önünde bulundururken, Rusya nın yumuşak karnı olan Kuzey Kafkasya coğrafyasındaki Çeçen, Çerkez, Abhaz v.s gibi çok çeşitli etnik kimlikleri, Rusya nın bu etnisitelerle olan ilişkisini ve bu bölgedeki istikrarsızlığı da hesaba katmak durumundayız. Dolayısıyla Kuzey Kafkasya jeopolitiğindeki çok çeşitli sosyolojik yapı, Güney Kafkasya daki sorun alanlarını da etkileyebilmekte ve genelde Kafkas coğrafyasındaki ilişkileri çok bilinmeyenli bir denklem haline getirebilmektedir. Güney Kafkasya da yılların kemikleştirdiği bir statüko ve bu statükoyu savunan taraflar bulunmaktadır. Ancak Kafkaslarda ciddi bir değişim-dönüşüm geçekleştirilmek isteniyorsa öncelikli olarak bu statükonun üzerine gidilmesi gerekmektedir. Azerbaycan ın işgal edilen toprakları geri almak ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü yolunda izlediği tek politika olan ekonomik ambargo politikası geçen 20 yıla yakın sürede istenen sonucu vermemiştir. Protokollerin onay sürecini Dağlık Karabağ sorununun çözülmesine bağlamakla Türkiye bir anlamda kendi eliyle süreci zora sokmuştur. Uluslararası sistemin egemen aktörleri, kökeni çok eskiye dayanan ve özel olarak ele alınması gereken bir sorun olan Dağlık Karabağ sorununu Türkiye nin tek başına çözmesine müsaade etmeyeceklerdir. Zaten Türkiye nin bu sorunu tek başına çözme gücü de yoktur. Protokollerin onaylanması, bu kadar karmaşık bir sorunun bir hamlede çözüleceği anlamına gelmemektedir. 8

16 Aynı şekilde, protokoller onaylandı diye Ermenistan ve Ermeni diasporasının soykırım iddialarından vazgeçmelerini beklemek de gerçekçi değildir. Çünkü bu konu özellikle diaspora Ermenileri açısından milli kimliğin bir ögesi haline gelmiş durumdadır. Ayrıca sözde soykırım diasporanın varlık nedenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla diaspora Ermenileri ile Ermenistan da yaşayan Ermenileri bu anlamda birbirinden ayrı tutmak gerekir. Ermenistan Ermenileri ile diaspora Ermenilerinin optimizasyonları farklıdır. Örneğin diaspora Ermenileri, bulunduğu ülkelerde sahip oldukları ekonomik ve siyasi imkanları sözde soykırımı istismar ederek muhafaza etmektedirler. Zira soykırım iddiaları diasporanın mevcudiyetini ve meşruluğunu güçlendirmektedir. Bu nedenle Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Ermenistan daki Ermeniler açısından anlaşılabilir bir durumdur fakat diaspora ilişkilerin iyileşmesini istemeyecektir. Kısacası, Ermenistan Ermenileri ile diaspora arasında çok ciddi bir tutum farklılığı vardır ve önümüzdeki süreçte ilişkilerin seyri açısından bu farklılık dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Olaya Türkiye açısından bakıldığında ise soykırım iddialarının kabul edilmesi gerçekçi olmaz. Bu yüzden ilişkiler soykırıma indirgenirse hiçbir mesafe alınmadan görüşmeler tıkanır, hatta daha geriye gider. Yapılması gereken Ermenistan ın Türkiye ile ilişkilerinde soykırım iddialarını geri plana atmasıdır. Eylül ayı başında Azerbaycan'ın Ermeni işgali altında bulunan topraklarındaki cephe hattında çıkan çatışmada 3 Ermeni ve 2 Azeri askeri öldü. Cephe hattında önceki aylarda da ateşkes ihlalleri olmuş, bazı Ermeni ve Azeri askerleri hayatını kaybetmişti. Ateşkes ihlallerinin yapılmaması konusunda Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Bernard Fassier, Amerikalı Robert Bradtke tarafları uyardılar. Güney Kafkasya da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanacak bir savaş, sadece bu iki ülkeyi değil, Türkiye ve Rusya yı da karşı karşıya getirebilir ve etkisi çok geniş bir alana yayılacak olan topyekûn bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Güney Kafkasya da yeni bir savaşın risklerini almak ve sonuçlarına katlanmak çok pahalıya mal olacaktır. Yapılması gereken öncelikle Ermenistan ı Dağlık Karabağ ın dışında işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmeye zorlamak, sonrasında Dağlık Karabağ sorununu zamana yayarak BM ve Minsk Grubu gözetiminde çözüme ulaştırmaya çalışmaktır. Dağlık Karabağ dışında işgal altındaki bölgelerin tamamının ya da bir kısmının Azerbaycan a geri verilmesi; buna karşılık Azerbaycan ın Karabağ ın tümü üzerinde askeri seçeneği tamamen dışlaması olası mutabakat zeminini oluşturabilir. Karabağ ın hukuki statüsü ve kaçkınların geri dönüşü bundan sonraki görüşmelerin esas konuları olacaktır. Bu noktada en önemli şey, Türkiye nin sorunun çözümü için yaklaşık 20 yıldır süren çıkmazın yerine Ermenistan ın güvende hissetmesini sağlayacak bir yumuşama politikasının çok daha yararlı olacağı ve sürecin bu şekilde ilerlemesi gerektiği konusunda Azerbaycan ı ikna etmeye çabalamasıdır. 9

17 Minsk Grubu nun ve Rusya nın çabalarıyla Azerbaycan ve Ermenistan liderleri birçok kez bir araya gelmişlerdir. Her ne kadar zaman zaman Azerbaycan tarafından sorunun gerekirse savaş yoluyla çözüleceğine dair açıklamalar yapılsa da, taraflar arasında yapılan görüşmelerde sıkça dile getirilen yenilenmiş Madrid Prensipleri nin yakın gelecekte sorunun çözümü için hareket noktası olacağı düşünülmektedir. Yenilenmiş Madrid Prensipleri hâlihazırda taraflarca tartışılmakta, iki taraf da en az tavizle en fazla kazanç elde edebilmenin yollarını aramaktadırlar. Madrid Prensipleri, önümüzdeki zaman diliminde de sorunun çözümü için tartışılmaya devam edecektir. Son zamanlarda Azerbaycan ın bu yönde bir çözüme daha sıcak baktığı, Ermenistan ın ise Dağlık Karabağ dışında işgal ettiği bazı bölgelerden ya da tamamından çekilmeye hazırlandığı şeklinde bilgiler verilmektedir. Burada Türkiye yi ilgilendiren birincil konu protokollerin akıbetinin ne olacağı konusudur. Kapalı kapılar ardında başlayan, futbol diplomasisi, yol haritası ve nihayetinde protokollerle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde çıta tedricen yükseltilmiştir. Bu aşamadan sonra soykırım iddiaları ya da Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle protokollerin feshedilmesi Türkiye ye daha fazla baskı yapılması neticesini verecektir. Zaten gönülsüz olarak, ekonomik, siyasi ve konjonktürel şartların zorlamasıyla masaya oturan Ermenistan bu bahane ile Türkiye nin daha en baştan çözümsüzlüğü istediği yönünde propagandaya başlayacaktır. Eğer işgal ettiği bölgelerin bir kısmından ya da tamamından çekilirse ya da sınırı resmi olarak tanıdığını açıklarsa Türkiye de beklettiği protokolleri parlamentonun gündemine almalı ve gereğini yapmalıdır. Ancak, Ermenistan bu şekilde bir yol izlemezse, aynen Ermenistan Anayasa Mahkemesi nin aldığı karar gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi de protokollerin onaylanmasına dair Dağlık Karabağ sorununun çözümüne, sınırların tanınmasına ve tarafların birbirlerine karşı hiçbir gerekçeyle düşmanca kampanyalar yürütmemesine atıfta bulunan bir tavsiye kararı alarak protokolleri bekletmeye devam edebilir. Daha önce de değindiğimiz gibi, Ermeni diasporası ve Ermenistan 2015 yılında sözde soykırımın 100. Yılı anmaları için hazırlıklar yapmaktadırlar. Türkiye nin Ermenistan ile yakınlaşma ve ilişkileri normalleştirme çabasının başarıya ulaşması, diasporanın 100. Yıl anma faaliyetlerinin zeminini de sorgulamaya açacağından dolayı diaspora normalleşme girişimlerine şiddetle karşı çıkmaktadır. Buna karşılık Türkiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu çabalarını sonuca ulaştırmak yoluyla diasporanın planlarını tam olarak gerçekleştirmesini engellemelidir. Bunun yolu süreci bitirmek değil aksine kararlı ama dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışmaktır. 10

18 Güven Arttırıcı Önlemler Bu bağlamda Ermenistan ile başlatılan diyalog süreci devam ettirilmelidir. İki ülke arasında imzalanan protokoller diyalog ve uzlaşı zemininin sağlanabilmesi adına tarihi önemdedir. Protokollerin parafe edilmesiyle sürecin hukuki boyutuna nokta konulmuştur. Bundan sonra siyasi süreç başlamıştır ve söz konusu politik süreçte iki ülke açısından güven arttırıcı önlemler in alınması çok büyük bir önem arz etmektedir. Güven arttırıcı önlemler geliştirilirken bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması bu önlemlerin çerçevesinin belirlenmesi bakımından faydalı olabilir. Söz konusu ilkeler şu şekilde sıralanabilir: İki ülke arasında alınacak önlemlere faaliyetlerle en basitlerinden başlamak, Güven arttırıcı önlemleri adım adım geliştirmek, Açık ve samimi olmak, Her iki tarafta da bağımsız kişi ve kurumlarla çalışmak, Görüş farklılıklarını dikkate almak, Tarihsel olumlu ortak noktalara öncelik vermek, Faaliyetler için çeşitli formatları öngörmek, Faaliyetlerden verim alındığında ve olumlu gelişmeler söz konusu olduğunda faaliyetlere üçüncü taraflardan da (Azerbaycan, Gürcistan) katılımcı davet etmek. Türkiye ve Ermenistan ın dikkatle üzerinde durması gereken güven arttırıcı önlemler ise şu şekilde sıralanabilir: Vilayetlerin yetkili olduğu sınır geçişleri; Sınır resmen açılmadan Ermeni plakalı kamyonların Gürcistan ve İran üzerinden Türkiye ye girişlerine izin verilmesi, Bayramlar ve Yortular gibi özel zamanlarda veya belirli olaylarda sınır geçişlerine izin verilmesi, Sınıra mücavir köylerde yaşayanların düzenli biçimde sınır geçişlerine izin verilmesi, Ayrıca şu anda sınır makamları sürekli temas halindeler ve bunun sürdürülmesi önemli. Eğitim alanında; Ermeni öğrencilere Türk Üniversitelerindeki öğrenimleri süresince burs verilmesi, Üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin değişimini esas alan bilimsel ve kültürel anlaşma yapılması, 11

19 Türk Üniversitelerinde (Doğu Anadolu illerinin bazı üniversitelerinde) Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulması ve bu dil eğitimi için Ermeni Üniversiteleri ile işbirliği yapılması, Türk-Ermeni sorunlarının ayrıntılı analizine olanak sağlayabilecek ve bu konuda araştırmacı yetiştirmeyi hedefleyecek taraf ülkelerin üniversiteleri arasında yapılacak ikili anlaşmalara dayanarak ortak doktora programlarının açılması ve karşılıklı tez izleme jürilerinin oluşturularak eğitimin sürdürülmesi. İletişim alanında; Değişik konularda Türk ve Ermeni uzmanların katılımları ile televizyon ve diğer medya organlarında tartışma programlarının düzenlenmesi, Belirli konular hakkında Türk ve Ermeni tarafların ortak açıklamaları. Sosyo-kültür, turizm alanında ve iş girişimleri çerçevesinde; Erivan da Yunus Emre Vakfı nın bir merkez açması, Ani nin bir kültür merkezine dönüştürülmesi, Ani köprüsünün Türkiye ve Ermenistan tarafından tamir edilmesi, Sınırların geçişi konusunda ortak bir mekanizma oluşturulması, Ermenistan dan gelecek ziyaretçilere günlük izin verilmesi, Özel sektör firmaları arasında işbirliği kurulma imkânlarının araştırılması ve bu arayışların devam ettirilmesi. İşbirliği konusunda başka bazı fikirler; Aras nehri konusunda ve nehir etrafında araştırmaların yapılması, İnsani konularda işbirliği yapılması, Özel hava yolu şirketleri tarafından Erivan a tarifeli uçuşların başlatılması, Dünya Ticaret Örgütü nde işbirliği imkânlarının araştırılması, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ın katılımı ile ortak futbol turnuvalarının düzenlenmesi, Ermenistan a giden Azerilerin pasaportları yerine ayrı bir kâğıda giriş tamponunun vurulması şeklinde yapılan uygulamanın Türkiye sınırını geçen Ermenilere de yapılması, Türkiye de eğitim gören Ermeni öğrencilere uzun vadeli vize verilmesi. 12

20 Mevcut işbirliği formatları: Deprem konusundaki işbirliği şu anda yürürlüktedir, Düşünce kuruluşlarındaki araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri aracılığıyla iki toplum arasında çeşitli işbirliği modelleri geliştirilmektedir. Bu anlamda ikili ilişkilerin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşları önemlidir. Yine aynı şekilde büyükelçiler arasında temaslar devam etmektedir. Ayrıca akademik alanda üniversiteler ve rektörler arasında buluşma ve temaslar sürmektedir. Kültür alanında da ortak sinema platformu ve karma orkestra gibi bir takım ortak kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir, Bu ortak faaliyetlerin genişletilmesi ve uygun iletişim politikaları ile görünürlük kazandırılması önemlidir. Resmi düzeyde ele alınabilecek konular; Ermeni kamyonlarının Türkiye ye girişi, Ermeni ürünlerinin Türkiye ye girişi, İki ülke arasında para transferleri imkânının araştırılması, Parlamento üyeleri arasında temasların başlatılması, AB ile işbirliği konularında deneyim paylaşılması. 13

21 Sonuç Türkiye ve Ermenistan arasındaki bu güven arttırıcı önlemler paketi uygulanmaya çalışılırken, iki ülkenin eş güdüm içerisinde davranmasına dikkat edilmelidir. Başka bir ifadeyle, protokollerin iki ülkenin iyileşme sürecine kattığı dinamizm ve ivme, karşılıklı ve senkronize adımlar atılarak yapılmalıdır. Diğer taraftan, Ermenistan lehine alınacak güven arttırıcı önlemler Azerbaycan lehine atılacak adımlarla desteklenmelidir. Türkiye, Ermenistan ile olan ilişkilerinde Azerbaycan ı da göz önünde bulundurmak durumundadır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorun Azerbaycan a rağmen anlayışıyla çözülemez. Zira tarihi ve kültürel bağlar, uluslararası enerji ve ulaşım hatları göz önüne alındığında Türkiye için Kafkaslarda öncelikli ülke hiç şüphesiz Azerbaycan dır. Ancak bunun yanın sıra, komşularıyla sıfır sorun yaklaşımı ile çevresinde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturarak diplomatik manevra gücünü ve alanını genişletmek isteyen Türkiye nin ya Azerbaycan ya Ermenistan deme lüksü yoktur, aksine hem Azerbaycan hem Ermenistan yaklaşımı çıkarları gereğidir. Azerbaycan'ın itirazları nedeniyle Ermenistan ile başlayan yakınlaşma girişimleri sonlandırılırsa hata yapılmış olur. Ermenistan ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkinin kurulması ve sınırın açılmasıyla Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde eş zamanlı bir iyileşme mümkün olabilecektir. Türkiye Ermenistan ve Azerbaycan Ermenistan ilişkilerinin eşzamanlı olarak iyileşmesi kısa ve orta vadede Kafkaslarda çatışma potansiyelini önemli ölçüde azaltacaktır. 14

22 1972 yılında doğdu yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999 yılında Nijniy Novgorod Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Tarih Bölümü'nde "20. Yüzyıl Türk- Rus İlişkilerinde Aktüel Problemler" konusunda tamamladı. Doktorasını 2005 yılında 1990 lı yıllarda Türkiye-Rusya İlişkilerindeki Aktüel Problemler Nijniy Novgorod Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde tamamladı yılları arasında Nijniy Novgorod Devlet Dilbilimi Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra yılları arasında Nijniy Novgorod Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Bölgesel Araştırmalar Bölümü nde de öğretim görevlisi olarak görev yaptı yılları arasında TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Rusya (Moskova) temsilciliği görevinde bulundu. Şubat 2007'de Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından "Nijniy Novgorod Devlet Dilbilimi Üniversitesi Türk Kültür Merkezi'nde yaptığı güzel çalışmalar ve Türk eğitimci profilinin en güzel şekilde yansıtılmasına ilişkin gösterdiği başarılar nedeniyle" TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi yılında akademik çalışmalarını tamamlayarak Rusya'dan ayrıldı. Temmuz 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında İngiltere'nin Leicester şehrinde İngilizce eğitimi aldı. Şubat 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında BİLGESAM (Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi) araştırma koordinatörü ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Halen Rusya masasında uzman olarak çalışmaktadır. Eylül 2009'dan itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde Yrd.Doç.Dr. olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine hazırlanmış raporları, yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri, Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda bir kitabı bulunmaktadır. İyi derecede Rusça ve orta derecede İngilizce bilmektedir. 15

23 BİLGESAM YAYINLARI

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. MÜZAKERELERİN DURUMU... 4 A. DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI...5

Detaylı

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK AZERBAYCAN-TÜRKİYE: DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK DERLEYENLER Cavid VELİYEV Reşat RESULLU Kenan ASLANLI Ankara, 2012 Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. ISBN 978-975-267-

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ seta. OBAMA DÖNEMİ Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 0 9 OBAMA DÖNEMİ SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları

Detaylı

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayanlar: Atilla SANDIKLI Ali SEMİN RAPOR NO: 52 KASIM 2012 BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

Detaylı

Kafkasya da Neler Oluyor?

Kafkasya da Neler Oluyor? Tartışma Metinleri 0901 Kafkasya da Neler Oluyor? Mitat Çelikpala Uluslararası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Ankara 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri

S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri Prof. Dr. Elhan NURİYEV* Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in 6 Haziran 2008 de Bakü de büyükelçiler toplantısında açıklamış olduğu

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Erhan BÜYÜKAKINCI İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Türk-Rus evliliklerinin sayısını artırmak önemli

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ Mustafa ÜREN, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi IMPR RAPOR No: 10 2011 1 İçindekiler 1. TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ARKA PLANI...

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ FURKAN ŞENAY MUHAMMET KOÇAK ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş

Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Ritmik Diplomasiye Geçiş Mitat

Detaylı

Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözülememesinde Önemli Etkenler ve Geleceğin Senaryoları

Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözülememesinde Önemli Etkenler ve Geleceğin Senaryoları Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözülememesinde Önemli Etkenler ve Geleceğin Senaryoları Bu etkenleri sıralamakla birlikde yazar geleceğin senrayolarını da belirlemiştir. Anahtar kelimeler: Ermenistan

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri 117-144 Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri Mitat Çelikpala Öz Son dönem Türk-Rus ikili ilişkileri, işbirliği ve stratejik ortaklık söylemleri etrafında tanımlamaktadır. 1990

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Rapor No: 25 Ocak 2011 Report No:, 25 January 2011 Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Ortadoğu Stratejik

Detaylı

TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980) *

TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980) * Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-Güz/Autumn), ss.315-352. TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980)

Detaylı

Kazakistan-Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı. Kazakistan Özel Sayısı

Kazakistan-Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı. Kazakistan Özel Sayısı Kazakistan Özel Sayısı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 ayda bir yayınlanır Ücretsizdir Bahar 2012 Yıl:5 Sayı:18 Kazakistan-Türkiye İşbirliğinin 20. Yılı Avrasya Birliği ve Kazakistan Kazakistan

Detaylı