VERİTABANI NEDİR? ADO.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİTABANI NEDİR? ADO.NET"

Transkript

1 VERİTABANI NEDİR? 1 Bir veritabanı isminden de anlaşılacağı gibi bilgilerin depolandığı hiyerarşik bir yapıdır. Başka bir tanımıyla dijital ortamda(bilgisayar) saklanan düzenli verilerdir de denilebilir. ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET(Activex Data Object) tamamıyla yeniden geliştirilen yapısı ile verilere ulaşır. ADO.NET verilere erişirken eski ADO gibi sadece OLEDBProvider değil, onun ışında SQLProvider yapısını da kullanır. ADO.NET veri geçişlerinde XML yapısına tam uyumlu olduğundan sağlam ve performansı yüksek, her ortama uyumludur..net Platformunu yüklediğimizde sahip olduğumuz Provider lar Odbc,Oledb,SqlClient gelmektedir. Fakat Oracle veritabanınıza bağlanmak istiyorsanız adresinden OPD.NET i indirmeniz gerekmektedir. VERİTABANINA BAĞLANTI Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA1 Bu uygulamamızda MS Access de hazırlamanız gereken veritabanı örneği aşağıda yer almaktadır. Örneğimizde GelismisSorgular adında bir database(veritabanı),bunun içerisinde de Musteriler adında bir tablomuz yer almaktadır. Veritabanımızı yaptıktan sonra içerisine bilgiler giriniz. 1) Web sayfamıza birer GridView ve Button nesnelerimizi ekleyelim. 2) Butonu çift tıklayarak kod alanına geçelim. Access veritabanı üzerinde işlem yapabilmemiz için aşağıdaki sınıfları projemizde tanımlıyoruz using System.Data; using System.Data.OleDb; Buton1_Click olayına aşağıdaki kodumuzu yazalım. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) string Source= DataDirectory \gelismissorgular.mdb"; OleDbConnection baglan=new OleDbConnection(yol); OleDbCommandsorgu = new OleDbCommand("select * from musteriler",baglan); OleDbDataAdapteradp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet ds = new DataSet();

2 adp.fill(ds); 2 this.gridview1.datasource = ds.tables[0]; this.gridview1.databind(); 3) Kodumuzu çalıştırmadan önce biraz anlatalım. Bir veritabanından bilgi almak için bazı kurallarımız söz konusudur. Birincisi veritabanımızla bağlantı kurmaktır. Bağlantımızı OleDbConnection sınıfı ile gerçekleştiriyoruz. Sınıfımızın aldığı parametrede ise; DataSource: Veritabanımızın ismini ve/veya kurulu olduğu bilgisayarımızın IP sini yazmamız gerekmektedir. DataSource=veritabani.mdb DataSource=klasör\\veritabani.mdb DataSource= \\veritabani.mdb Provider: Access e veya diğer veritabanlarına bağlanmak için kullanılacak sağlayıcı seçimi için kullanılır. İkinci aşamada OleDbDataAdapter kısmı SQL sorgularımızı yorumlaması gereken bir sınıf olarak değerlendirebiliriz. Böylece SELECT sorgusu yorumlanıyor ve sonuç Dataset e aktarılarak sanal bir tablonun oluşturulması sağlanmaktadır. Artık DataSet i GridView e aktararak sonuçların görüntülenmesi sağlanacaktır. 4) Artık kodumuzu çalıştırarak butonumuza bastığımızda karşımıza verilerimiz gelecektir. Datalarımızı getirdikten sonra, veritabanımıza kayıt eklemek çıkartmak gibi SQL sorgularla işlemlerimizi geçekleştirebiliriz. Not: Access 2003 öncesi sürümlerde veritabanına bağlanmak için Provider satırı farklıdır. stringbaglan= Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=c:\\veritabani.mdb ; şeklinde yazılmalıdır.

3 UYGULAMA2 1) Bu uygulamamızda Web sitemize dört TextBox, dört Button ve bir tane de GridView yerleştirelim. 3 2) Aşağıdaki kodu yazdıktan sonra çalıştıralım using System.Data; using System.Data.OleDb; // En Başa Eklemeyi Unutmayın //En Başa Eklemeyi Unutmayın // string yol Source= DataDirectory \GelismisSorgular.mdb"; OleDbConnection baglanti; OleDbCommand sorgu; OleDbDataAdapter adp; DataSet verial; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) protected void btnekle_click(object sender, EventArgs e) baglanti = new OleDbConnection(yol); sorgu = new OleDbCommand("insert into Musteriler (adsoyad,sehir, ,dogumtarihi,meslek,cinsiyet) " + " values baglanti); txtadsoyad.text); txtsehir.text); txteposta.text); txtdtarihi.text); txtmeslek.text); txtcinsiyet.text); adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); verial = new DataSet();

4 adp.fill(verial); 4 Response.Write("Kayıt Eklendi"); // Textboxlara Değerlerimizi Girip Ekle Butonuna bastığınızda // Kayıt Eklendi Yazısı Çıkacaktır protected void btnsil_click(object sender, EventArgs e) baglanti = new OleDbConnection(yol); sorgu = new OleDbCommand("delete from Musteriler where baglanti); txtadsoyad.text); adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); verial = new DataSet(); adp.fill(verial); Response.Write("Adı " + txtadsoyad.text + " olan Kayıt Silindi"); // Ad kısmında girilen isim silinecektir protected void btnguncelle_click(object sender, EventArgs e) baglanti = new OleDbConnection(yol); sorgu = new OleDbCommand("update Musteriler set + " where baglanti); txtsehir.text); txteposta.text); txtdtarihi.text); txtmeslek.text); txtcinsiyet.text); txtadsoyad.text); adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); verial = new DataSet(); adp.fill(verial); Response.Write("Kayıt Güncellendi"); //Adını girdiğimiz Kayıt güncellenecek protected void btnlistele_click(object sender, EventArgs e) baglanti = new OleDbConnection(yol); sorgu = new OleDbCommand("select * from Musteriler", baglanti); adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); verial = new DataSet(); adp.fill(verial); this.gridview1.datasource = verial.tables[0]; this.gridview1.databind(); Kodu yazdıktan sonra çalıştırdığımızda veritabanımıza kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız. GridView nesnesinin AutoGenerateSelectButton özelliği True yapılarak seçilen kayıt bilgilerinin metin kutularına yazdırılması sağlanabilir. Bunu yaptıktan sonra GridView çift tıklanarak aşağıdaki kodlar programa eklenir. protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

5 5 int satir = GridView1.SelectedIndex; //ilk iki sütünda Select ve ID alanları yer alır txtadsoyad.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[2].Text); txtsehir.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[3].Text); txteposta.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[4].Text); txtdtarihi.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[5].Text); txtmeslek.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[6].Text); txtcinsiyet.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[7].Text); Listelenen kayıtlar çok fazla olduğunda sayfaya yüklenmesi ve sayfada görüntülenmesi çok zaman almaktadır. Bunun için sayfalama (paging) işlemi yapılır. GridView içinde kayıtların sayfalar halinde görüntülenmesi için GridView1 nesnesinin AllowPaging özelliği True yapılır. Her sayfada görüntülenecek kayıt sayısı ise PageSize özelliği ile belirlenir. Örneğimizde PageSize ı 20 yapınız. Bundan sonra GridView1 nesnesinin PageIndexChanging olayına aşağıdaki kodlar yazılır. GridView1.PageIndex = e.newpageindex; kodu ile kullanıcının tıkladığı sayfa numarası GridView1 e bildirilir. Daha sonra kayıt kümesi yenilenir. protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) GridView1.PageIndex = e.newpageindex; //aşağıdaki kodlar listele butonundaki kodlarla aynıdır //burada veri kümesi yenilenerek GridView1 in yeni bilgileri göstermesi sağlanır baglanti = new OleDbConnection(yol); sorgu = new OleDbCommand("select * from Musteriler", baglanti); adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); verial = new DataSet(); adp.fill(verial); GridView1.DataSource = verial.tables[0]; GridView1.DataBind();

6 Uygulama 3: 6 Önceki Uygulama 2 üzerinde geliştirme işlemleri yapalım. a) Öncelikle Cinsiyet alanındaki metin kutusunu silip yerine RadioButtonList ekleyelim. RadioButtonList1 in ID özelliğini rblcinsiyet olarak değiştiriniz. RadioButtonList e sırasıyla Text özellikleri Erkek ve Kadın olan alanları ekleyelim ve Value değerlerini sırasıyla E ve K yapalım. Ekle butonuna çift tıklayalım ve txtcinsiyet.text); satırını rblcinsiyet.selectedvalue); olarak değiştirelim. Aynı şekilde Güncelle butonuna tıklayalım ve ilgili satırı aynı şekilde değiştirelim. Bundan sonra GridView1 üzerine çift tıklayarak txtcinsiyet.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[7].Text); satırını if (GridView1.Rows[satir].Cells[7].Text=="E") rblcinsiyet.selectedindex = 0; else rblcinsiyet.selectedindex = 1; şeklinde değiştirelim. b) Doğum tarihi alanındaki metin kutusunu silip yerine Calendar ekleyelim. Calendar1 in ID özelliğini caldtarihi olarak değiştiriniz.

7 Ekle butonuna çift tıklayalım ve 7 txtdtarihi.text); satırını caldtarihi.selecteddate); olarak değiştirelim. Aynı şekilde Güncelle butonuna tıklayalım ve ilgili satırı aynı şekilde değiştirelim. Bundan sonra GridView1 üzerine çift tıklayarak txtdtarihi.text = HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[satir].Cells[7].Text); satırını caldtarihi.selecteddate = Convert.ToDateTime(GridView1.Rows[satir].Cells[5].Text); caldtarihi.visibledate = caldtarihi.selecteddate; şeklinde değiştirelim. c) AdSoyad alanındaki metin kutusunun sağına bir Button ekleyelim ve Text özelliğini Ara, ID özelliğini btnara olarak değiştirelim. Butona çift tıklayıp aşağıdaki kodları yazınız: protected void btnara_click(object sender, EventArgs e) baglanti = new OleDbConnection(yol); //arama sorgusu sorgu = new OleDbCommand("select * from Musteriler where AdSoyad baglanti); txtadsoyad.text + "%"); //arama sorgusu sonu adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); verial = new DataSet(); adp.fill(verial); GridView1.DataSource = verial.tables[0]; GridView1.DataBind();

8 Uygulama 4: MasterPage Kullanımı 8 Öncelikle Masterpage nedir ve ne işe yararı kısaca anlatalım. Bir alışveriş sitesi ya da başka sitelerde bir linki tıklasanız da bazı bölümlerin her sayfada sabit kaldığını görmüşsünüzdür. Biz de örneğin bir alışveriş sitesinde kategorilerden elektronik bölümünü seçtiğimizde orta kısımda elektronik ürünler gözükürken en üstte sitenin adı/sloganı vs. genellikle sol kısımda kategoriler ve en altta da copyright vs. değişmediği bir site yapmak istediğimizi varsayalım. Her bir sayfada bu sabit kalmasını istediğimiz bölümleri kopyala-yapıştır ile yapmış olalım. Sonradan yeni bir kategori daha eklemek ya da herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde bu oluşturduğumuz tüm sayfalarda kopyala-yapıştır bölümünde değişiklik yapmamız gerekecek. Bu işlem de zaman kaybı demek. Bu nedenle Masterpage geliştirilmiş. Masterpage ile bu sabit kalmasını istediğimiz ve her bir sayfada değiştirilmesini istediğimiz bölümleri belirtiyoruz. Daha sonra Masterpage i kullanan yeni sayfalar oluşturuyoruz. Bu sayfaları oluşturduğunuzda sabit bölümler otomatik olarak oluşuyor ve biz sadece değiştirilmesi izinli yeri değiştirebiliyoruz. Böylece sonradan bir değişiklik yapmak istediğimizde sadece Masterpage de yaptığımız değişiklikler tüm sayfalarda gözükecek, yani bütün sayfalarda tek tek değişiklik yapmamıza gerek kalmayacaktır. Şimdi de uygulamayı yapmaya başlayalım. Uygulamamızın tasarımı aşağıdaki gibi olacak: 1- Öncelikle Visual Studio da yeni bir proje oluşturmak için Asp.Net Web Site veya Empty Web Site seçiyoruz. 2- Asp.Net Web Site ile oluşturulan sayfada default.aspx i siliyoruz. Fakat daha sonra Masterpage i kullanan yeni bir form oluşturacağız. Empty Web Site ile oluşturulan sitede sayfa olmadığı için silmeye gerek kalmaz. 3- Sildikten sonra projemize sağ tıklayarak AddNew item->master Page i seçiyoruz. 4- Projemize sağ tıklayarak New Folder ile css isminde bir klasör oluşturuyoruz. Klasöre sağ tıklayıp Add New item- >Style Sheet i seçiyoruz. Aşağıdaki kodları stil sayfamıza yazıyoruz. body

9 background-color:#eeeeee; 9 #anayapi margin-left:auto; margin-right:auto; width: 900px; background: #fff; #baslik padding: 20px; background-color: #E0E0E0; #baslik h1 margin: 0; #menu float: left; width: 900px; background: #333; #menu ul margin: 0; padding: 0; #menu ul li list-style-type: none; float:left; #menu li a display: block; float: left; padding: 5px 10px; /*alt ve üst 5px, sağ ve sol 10px*/ color: #fff; text-decoration: none; border-right: 1px solid #fff; /*kalınlık,stil,renk*/

10 10 #menu li a:hover background: #383; #icerik float: left; width: 900px; /*renk,resim,tekrar,yer,başlangıç*/ background: #fffurl(layout-two-fixed-background.gif) repeat-y 100% 0; #icerik-sol clear: left; float: left; width: 560px; padding: 20px 0; margin: px; /*üst,sağ,alt,sol*/ #icerik-sol h2 margin: 0; #icerik-sag float: right; width: 240px; padding: 20px 0; margin: 0 20px 0 0; #icerik-sag h3 margin: 0; #alt clear: both; background: #ccc; text-align: right; padding: 20px; height: 1%;

11 11 5- Oluşturduğumuz stil sayfasını tasarım görünümündeki masterpage in üzerine sürükleyip bırakıyoruz. Head etiketlerinin içinde aşağıdaki satırın oluştuğuna dikkat edin. <link href="css/stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 6-Masterpage in source sayfasına form etiketlerinin arasına aşağıdaki kodları yazıyoruz. <div id="anayapi"> <div id="baslik"> <h1> Site ismi </h1> <div id="menu"> <ul> <li><a href="#">ana sayfa</a></li> <li><a href="#">hakkımızda</a></li> <li><a href="#">ürünlerimiz</a></li> <li><a href="#">iletişim</a></li> </ul> <div id="icerik"> <divid="icerik-sol"> <h2> Yazı Başlığı </h2> <p> İçerik </p> <div id="icerik-sag"> <h3> Sağ yazı başlığı </h3> <p> İçerik </p> <div id="alt"> Copyright Site ismi, 20XX 7-Masterpage in içerik alanlarına Toolbox tan birer ContentPlaceHolder nesnesi ekleyelim. Bu nesneler diğer sayfalarda içeriği değiştirmemizi sağlayacak. Bunu yaptıktan sonra içerik div leri aşağıdaki şekilde değişecektir: <h2> <p> <p> <div id="icerik"> <div id="icerik-sol"> <asp:contentplaceholder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> Yazı Başlığı</h2> İçerik </p> </asp:contentplaceholder> <div id="icerik-sag"> <asp:contentplaceholder ID="ContentPlaceHolder2" runat="server"> <h3> Sağ yazı başlığı </h3>

12 İçerik </p> </asp:contentplaceholder> Şimdi masterpage in üstünde sağ tıklayıp Add ContentPage ile dört tane form ekleyelim. Birinin adını Default.aspx, diğerlerinin adını da sırasıyla Urunler.aspx, Hakkimizda.aspx ve iletisim.aspx yapalım. 9- Masterpage sayfamızın tasarım görünümünde menu linklerine tıklayarak özellikler penceresinden HRef özelliklerini ayarlayarak bağlantıları düzenleyin. <div id="menu"> <ul> <li><a href="default.aspx">ana sayfa</a></li> <li><a href="hakkimizda.aspx">hakkımızda</a></li> <li><a href="urunler.aspx">ürünlerimiz</a></li> <li><a href="iletisim.aspx">iletişim</a></li> </ul> 10- Artık her sayfanın ContentPlaceHolder nesnesini ihtiyacınız doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. ContentPlaceHolder ın sağ üst köşesinden DefaulttoMaster s Content diyerek içeriğin MasterPage ile aynı olmasını sağlayabilir veya CreateCustomContent seçerek farklı bir içerik oluşturabilirsiniz.

13 Uygulama 5: Repeater kullanımı 13 Veritabanından gelen verilerin görüntülenmesi için kullanılan bir nesnedir. Gelen kayıt sayısı kadar etiketler arasındaki işlemleri tekrarlar. GridView gibi tablo görünümünde değildir; kullanıcının isteği doğrultusunda özelleştirilebilir. 1- Öncelikle Urun_veritabani.mdb isminde bir veritabanı oluşturun. 2- Veritabanını App_Data klasörüne ekleyiniz. (App_Data klasörü yoksa: Projeye sağ tıklayıp Add ASP.NET Folder seç) 3- Stil sayfasına aşağıdaki tanımları ekleyin: #Urunler border:2px solid #eeeeee; display:block; text-align:center; padding:5px; margin:5px; color:orange; float:left; #Urunler img width:115px; height:115px; 4- Urunler.aspx sayfasının içerik alanına (ContentPlaceHolder ifadeleri arasına) Repeater kontrolü ekleyin ve kaynak kodlarını aşağıdaki gibi düzenleyin: <h2>ürünler</h2> <p> <asp:repeater ID="Repeater1" runat="server"> <ItemTemplate> <div id="urunler"> <%#Eval("UrunAdi") %><br/> <asp:image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%#Eval("UrunResmi") %>'/><br/> Fiyat: <%#String.Format("0:C", Eval("UrunFiyati")) %> </ItemTemplate> </asp:repeater> </p><p> </p> 5- Daha sonra Page_Load() olayına veritabanı bağlantısı için gerekli kodları yazın. using System.Data.OleDb;/* Eklemeyi unutmayın */

14 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source= DataDirectory //Urun_Veritabani.mdb"; 14 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(yol); OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from Urunler", baglan); OleDbDataAdapter sadp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet ds = new DataSet(); sadp.fill(ds); Repeater1.DataSource = ds.tables[0]; Repeater1.DataBind(); 6- Projemizin üzerine sağ tıklayıp New Folder seçeneği ile images isminde bir klasör oluşturunuz. Bu yeni klasörün üzerine sağ tıklayıp sırasıyla 1.png, 2.png, isminde resimler ekleyiniz.

15 Uygulama 6: Session (Oturum) Kullanımı Yönetici paneli oluşturmak için projemize sağ tıklayıp New Folder seçeneği ile admin isminde bir klasör oluşturunuz. 2. MasterPage sayfasını kopyalayıp admin klasörünün altına kopyalayınız. MasterPage sayfasının source sayfasında css dosyasının konumunu düzenleyiniz. <link href="../css/stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 3. MasterPage in tasarım görünümünde sağ alana (icerik-sag div i) resimdeki kontrolleri ekleyip özelliklerini ayarlayınız. Panel1 içine; Label1: Text=Kullanıcı Adı Label2: Text=Şifre TextBox1: ID=txtKAdi TextBox2: ID=Sifre Button1: ID=btnEkle, Text=Giriş RequiredFieldValidator1: ControlToValidate=txtKAdi, ErrorMessage=Kullanıcı adı girilmedi RequiredFieldValidator2: ControlToValidate=txtSifre, ErrorMessage=Şifre girilmedi CustomValidator1: ControlToValidate=txtSifre, ErrorMessage=Yanlış Kullanıcı adı ve/veya Şifre Panel1 dışına; Button2: ID=btnCikis, Text=Oturumu Kapat, Visible=False 4. MasterPage in kod sayfasında Page_Load olayına aşağıdaki kodları yazınız: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) if (!IsPostBack) if (Session["Yonetici"] == null) Panel1.Visible = true; btncikis.visible = false; //using System.IO; eklemeyi unutma if(path.getfilename(request.path)!="yonetim.aspx") Response.Redirect("Yonetim.aspx"); else Panel1.Visible = false; btncikis.visible = true; 5. CustomValidator1 nesnesine çift tıklayıp ServerValidate olayına aşağıdaki kodları yazınız: protected void CustomValidator1_ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs args) string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source= DataDirectory //Urun_Veritabani.mdb"; OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(yol);

16 16 OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from Kullanicilar where " + and baglan); txtkadi.text); txtsifre.text); OleDbDataAdapter sadp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet ds = new DataSet(); sadp.fill(ds); if (ds.tables[0].rows.count > 0) //Eğer kullanıcı ve şifre doğru ise args.isvalid = true; Session["Yonetici"] = ds.tables[0].rows[0][1]; Panel1.Visible = false; btncikis.visible = true; else //Eğer kullanıcı ve şifre yanlış ise args.isvalid = false; 6. Çıkış butonuna çift tıklayıp aşağıdaki kodları yazınız: protected void btncikis_click(object sender, EventArgs e) Session.RemoveAll(); Panel1.Visible = true; btncikis.visible = false; Response.Redirect("Yonetim.aspx"); 7. MasterPage sayfasındaki menu div bloğunu düzenleyiniz. <div id="menu"> <ul> <li><a href="yonetim.aspx">ana sayfa</a></li> <li><a href="urunkaydi.aspx">ürün Kaydı</a></li> <li><a href="sifre.aspx">şifre Değiştirme</a></li> </ul> 8. Admin klasöründeki MasterPage e sağ tıklayıp Add Content Page ile üç sayfa ekleyip isimlerini değiştiriniz: Yonetim.aspx, UrunKaydi.aspx, Sifre.aspx. Her sayfanın sağ içerik alanındaki ContentPlaceHolder nesnesini Default to Master s Content olarak ayarlayınız. 9. UrunKaydi.aspx sayfasının tasarım görünümünü aşağıdaki şekilde düzenleyiniz:

17 17 Label1: Text=Ürün Adı Label2: Text=Ürün Resmi Label3: Text=Fiyatı TextBox1: ID=txtUrunAdi FileUpload1 TextBox2: ID=txtUrunFiyati Button1: ID=btnKaydet, Text=Kaydet GridView1: AllowPagin=True, PageSize=5, AutoGenerateColumns=False, AutoGenerateDeleteButton=True 10. GridView1 e sağ üst köşesindeki oka tıklayıp Edit Columns penceresini aşağıdaki şekilde düzenleyiniz: Ürün No (BoundColumn): HeaderText=Ürün No, DataField=UrunNo Ürün Adı (BoundColumn): HeaderText=Ürün Adı, DataField=UrunAdi Ürün Resmi (ImageField): HeaderText=Ürün Resmi, DataImageUrlField=UrunResmi Ürün Fiyatı (BoundColumn): HeaderText=Ürün Fiyatı, DataField=UrunFiyati 11. UrunKaydi.aspx sayfasının kodlarındaki Page_Load olayına aşağıdaki kodları yazınız: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source= DataDirectory //Urun_Veritabani.mdb"; OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(yol); OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from Urunler", baglan); OleDbDataAdapter sadp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet ds = new DataSet(); sadp.fill(ds); GridView1.DataSource = ds.tables[0]; GridView1.DataBind(); 12. GridView1 in PageIndexChanging olayına aşağıdaki kodları yazınız: protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) GridView1.PageIndex = e.newpageindex; string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source= DataDirectory //Urun_Veritabani.mdb";

18 18 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(yol); OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from Urunler", baglan); OleDbDataAdapter sadp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet ds = new DataSet(); sadp.fill(ds); GridView1.DataSource = ds.tables[0]; GridView1.DataBind(); 13. Kaydet butonuna çift tıklayıp aşağıdaki kodları yazınız: protected void btnekle_click(object sender, EventArgs e) string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source= DataDirectory //Urun_Veritabani.mdb"; OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(yol); //kayıt ekleme komutları OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("insert into Urunler " + "(urunadi,urunresmi,urunfiyati) txturunadi.text); "~/images/"+ FileUpload1.FileName); txturunfiyati.text); //kayıt ekleme komutları sonu OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet verial = new DataSet(); adp.fill(verial); Response.Write("Kayıt Eklendi"); //resmin images klasörüne yüklenmesi if (FileUpload1.HasFile) FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/images/" + FileUpload1.FileName)); 14. GridView1 in RowDeleting olayına aşağıdaki kodları yazınız: protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source= DataDirectory //Urun_Veritabani.mdb"; OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(yol); //silme işlemi komutları OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("delete from Urunler where baglan); GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Text); //silme komutları sonu OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(sorgu); DataSet verial = new DataSet(); adp.fill(verial); Response.Write("Kayıt Silindi");

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Dikkat : Dosyanın uzantısı.mdb olacak. Masa üstünde

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 9.ders BİLGİLERİN GRIDVIEW İÇERİSİNDE EKLENMESİ, DÜZENLENMESİ VE SİLİNMESİ ÖRNEK 1 default.aspx

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz 16 Mart 2012 / Cuma Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz Gridview içerisindeki verileri Excel dosyasına dönüştürmek

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA

A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA A- VERİTABANI BAĞLANTISINI HAZIR NESNE KULLANARAK YAPMA 1. Sayfamızda hiç kod yazmadan bilgileri görüntüleyelim. Bu amaçla iki tane nesneyi sayfamıza ekleyelim. 2. AccesDataSource ayarlayalım. 1 Sayfaya

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla. Siteye User Control Eklemek : 22 Mart 2012 / Perşembe 22 Mart 2012 / Perşembe Yeni web sitesi açtık Üye giriş sayfası yapacağız. User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla WebForm kullanılmasını sağlayan

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI Sayfa Yüklendiğinde; Access Komutu; VERİTABANINA BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRMEK OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

Detaylı

24 Kasım 2011 / Perşembe

24 Kasım 2011 / Perşembe 24 Kasım 2011 / Perşembe Evde yüklemek için ServisPack1 yükleniyor.daha sonra Ajax Kontrol Toolkit i yüklüyoruz. 2008 için 3,5 olanı yüklenecek. Geçen hafta nasıl yükleneceği anlatıldı. TextBox1 ve ToolkitScriptManager

Detaylı

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ KAYDETME YÖNTEMİ Kayıt işlemi yaparken 3 tane yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemler Örnek içerisinde ayrı ayrı

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz..

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. 3 Kasım 2011 / Perşembe Örnek : Button a tıklamadan seçim yapınca işlem yapılsın. Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. RadioButtonList1 e tek tıklayıp sağdan

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz.

1) Visual Studio da WebSiteemlakci adında yeni bir site oluşturuyoruz. Ödev: Daha önce veritabanını oluşturduğumuz uygulamanın sitesini yapmak. Emlakçı sitesi. Kategoriler olacak. kategorilere satılık arsa, satılık konut, kiralık ev gibi bilgiler eklenecek. ve bu kategorilerin

Detaylı

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım;

yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; yeni_uye_kayit.ascx UserControl sayfamızda, kaydedilmek istenen üye eğer daha önce veritabanımızda kayıtlı ise bunu buldurup kullanıcıyı uyaralım; Bunun için uyevarmi() fonksiyonu tasarlayacağız. Fonksiyon

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2.

Şekil 2.1. Bu bölümde ASP.Net platformumuzu açtığımızda Toolbox penceresindeki Standart bölümündeki kontrollerden bahsedeceğiz.(şekil 2.2) Şekil 2. 6 7 Server Kontrol Nedir? Kullanıcı arabirimi veya diğer ilişkisel fonksiyonlar oluşturmak üzere Server üzerinde çalışan componentlere denir. Server kontroller runat= server özelliğine sahiptirler. (Şekil

Detaylı

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ VERİTABANINA BİLGİ KAYDEME, DÜZENLEME, LİSTELEME İŞLEMLERİ

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

C Sharp /Veri tabanı işlemleri

C Sharp /Veri tabanı işlemleri C Sharp /Veri tabanı işlemleri C#'ta veri tabanı işlemleri System.Data isim alanındaki ve bu isim alanının altındaki alt isim alanlarındaki türlerle yapılır. System.Data isim alanına programcılar ADO.NET

Detaylı

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ 11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ Bu bölümü bitirdiğinizde, Sekmeli menünün nasıl yapıldığını, Dikey menünün nasıl yapıldığını, Yatay menünün nasıl yapıldığını, Dikey açılır menünün nasıl yapıldığını,

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz.

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Mahmut BORA KARAKUŞ İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Peki internet nasıl çalışıyor ve internet

Detaylı

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir. Veritabanını Oluşturma Defter isimli veritabanı oluşturulur. İçersinde defter isimli tablo aşağıdaki alanlar oluşturulur. Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Detaylı

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. CV isimli tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturun. Aşağıdaki kod ile bir stored procedure oluşturun. Bunun için

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

Yeni Web Sitesi Oluşturma: Visual Studio 2012 açılır. File>New>Web Site>C#-Asp Empty Site

Yeni Web Sitesi Oluşturma: Visual Studio 2012 açılır. File>New>Web Site>C#-Asp Empty Site ASP.NET C# Yeni Web Sitesi Oluşturma: Visual Studio 2012 açılır. File>New>Web Site>C#-Asp Empty Site Proje üzerine web form ekleme: proje ismine sağ tıklanır.add>add New Item>web form Projeye harici css

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor.

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor. Masa üstünde webvturunler adlı klasör var, bunu web sitemiz olarak açacağız. File Open Web Site açılan pencerede masa üstü webvturunler 13 Ocak 2012 / Cuma Master Page den urunler adlı yeni bir sayfa oluşturup,

Detaylı

Web sayfalarında en önemli bir konu halini alan bilgi girişi ve bunların kontrollerini yapan kontrollerdir (Şekil 3.1). Şekil 3.1

Web sayfalarında en önemli bir konu halini alan bilgi girişi ve bunların kontrollerini yapan kontrollerdir (Şekil 3.1). Şekil 3.1 VALIDATION KONTROLLER 26 Web sayfalarında en önemli bir konu halini alan bilgi girişi ve bunların kontrollerini yapan kontrollerdir (Şekil 3.1). Şekil 3.1 Kullanıcıların hatasız ve eksiksiz olarak formların

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Örnek : TextBox1,RangeValidator,Button,Label girelim.0-100 aralığında değer girilmesini istiyoruz. Label1.Text=TextBox1.Text ;

Örnek : TextBox1,RangeValidator,Button,Label girelim.0-100 aralığında değer girilmesini istiyoruz. Label1.Text=TextBox1.Text ; 10 Kasım 2011 / Perşembe RangeValidator : Belirlenen bir aralıkta değer girilmesini kontrol eder.örneğin bir tarih veya sayı aralığı ile veri girişini sınırlamak istediğimizde kullanırız. Bunun için şu

Detaylı

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta Bu gün dersimizde Validation Geçerlik Dentimi Kontrollerine değineceğiz. Önce adı GecerlikDeneme isimli bir yeni site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını ve

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET ve ADO Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veritabanları veya veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Geleneksel

Detaylı

VISUAL STUDIO.NET ve Veritabanı

VISUAL STUDIO.NET ve Veritabanı VISUAL STUDIO.NET ve Veritabanı C# Veritabanı (Bilge ADAM) notlarına bakınız. Ms Access ile OLEDB Bağlantı Cümleleri Access e Bağlantı Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DB_Name.mdb; Access

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 7.ders ANA SAYFA TASARIMI A- HTML KULLANIMI İLE ANA SAYFA TASARIMI Default.aspx

Detaylı

ASP.Net validation controls validate the user input data to ensure that useless, unauthenticated or

ASP.Net validation controls validate the user input data to ensure that useless, unauthenticated or PART 11 ASP.NET Validation Controls ASP.Net validation controls validate the user input data to ensure that useless, unauthenticated or contradictory data don t get stored. ASP.Net provides the following

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME BİLGİLERİ GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU YENİ TASARIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU WYS : WEB YÖNETİM SİSTEMİ Wys yetkili olduğumuz birimin web sayfası ile ilgili her

Detaylı

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS NEDİR NE İŞE YARAR? Sıralı Sitil Şablonları olarak bilinen CSS Web sayfalarının biçimsel özelliklerini düzenlediğimiz ve yönettiğimiz kodlar bütünüdür. CSS kodları ile sayfamızdaki

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com AJAX KULLANIMI AJAX KULLANIMI Web sayfaları çalışırken Server a her gidişte yeni sayfanın tüm bilgileri yeniden yüklenir. Bu durum hem serverdan alınan bilgilerin fazla olmasını (dolayısı ile download trafiğini artırır)

Detaylı

DYNED SİSTEMİNİ AKTİF OLARAK KULLANMAK İÇİN ÖĞRETMEN OLARAK HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ AŞAĞIDA ADIM ADIM YAZILMIŞTIR

DYNED SİSTEMİNİ AKTİF OLARAK KULLANMAK İÇİN ÖĞRETMEN OLARAK HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ AŞAĞIDA ADIM ADIM YAZILMIŞTIR DYNED SİSTEMİNİ AKTİF OLARAK KULLANMAK İÇİN ÖĞRETMEN OLARAK HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ AŞAĞIDA ADIM ADIM YAZILMIŞTIR Öncelikle İngilizce öğretmenlerimizin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) web sitesine üye olmaları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması

Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI 1 2 3 ASP.NET NEDİR?.NET FRAMEWORK NEDİR?.Net Framework.Net platformunun bir dayanak noktasıdır..net Framework gücünü içerisinde barındırdığı yüzlerce sınıf (class) kütüphanesinden alır. Bize sunucu tarafında

Detaylı

VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE)

VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE) VERİ TABANI İŞLEMLERİ (NESNE TABANLI PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE) ACCESS VERİ TABANI (OLE DB - Object Linking and Embedding Data Base) Access veri tabanı kullanılarak oluşturulmuş uygulama; OLEDB çalışmak

Detaylı

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Puseduo Class Örnekleri

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Puseduo Class Örnekleri Puseduo Class Örnekleri Cssin html içerisinde kullanım şekilleri, puseduo class örnekleri CSS Stillerini HTML içerisine bağlama Css yapacağımız stilleri Html içerisinde 3 farklı şekilde bağlayabiliriz.

Detaylı

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız.

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız. EKLEME SORGUSU 1) Web sayfasından ornekveritabani.mdb isimli dosyayı Masaüstü ne indiriniz çift tıklayarak açınız ve DOSYA > Veritabanını Farklı Kaydet komutunu uygulayarak Masaüstü ne ornekveritabani.accdb

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri Bu bölümde; Veritabanı bağlantısı Komutların Yürütülmesi ADO.NET Nesne Modeli kavramları incelenecektir. ADO.NET (ActiveX Data Objects) ADO.NET, var olan Windows API lerinden çok daha

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek

DetailsView. DetailsView kontrolünün GridView kontrolüyle paralel şekilde kullanımı ile ilgili örnek DetailsView NOT: Bu yazı www.yazgelistir.com sitesinden alıntıdır. Orijinal belgeye şurada ulaşabilirsiniz: http://www.yazgelistir.com/makale/asp-net-2-0-detailsview-ve-gridview-1 DetailsView nedir? DetailsView;

Detaylı

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER 1.WEB PANELE GİRİŞ www.okuladı.meb.k12.tr/mebpanel Resim1: Okul Web Siteleri Yönetim Paneli [MebWeb] Giriş Ekranı AÇIKLAMA: Okulunuzun web

Detaylı

ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK ORT3167 İnternet Programcılığı 1 Ders1-2 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Dersin Amacı Web tabanlı uygulamalar Web Servisleri geliştirebiliyor duruma gelmek ve bunlarla ilgili bir projeyi takım çalışması ile gerçeklemek.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 2 Asp.NET Sunucu Kontrolleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 2 Asp.NET Sunucu Kontrolleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 2 Asp.NET Sunucu Kontrolleri ASP.NET WEB KONTROLLERİ ASP.NET, web sayfalarında kullanılmak üzere çeşitli işlevleri yerine getiren

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR

SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR SQL SERVER BAĞLANTISI VE TABLOLAR Şimdi ise Visual Basic Studio içerisinde bir SQL server oluşturup bağlanalım. Arkasından içerisinde tablo oluşturalım ki Accsess ten aldığımız verileri buraya kayıt edebilelim.

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

HTML Bloklar. CSS Display özelliği

HTML Bloklar. CSS Display özelliği HTML Bloklar Tüm HTML etiketleri için varsayılan bir görünüm değeri vardır ve blok yada satıriçi olarak belirtilir. Blok tipindeki etiketler her zaman yeni bir satırda başlar ve tüm satır boyunca mümkün

Detaylı

Vbnet Vbne access bağ ba lant lan ı t s ı ı s, ekleme, güncelleme,,silme

Vbnet Vbne access bağ ba lant lan ı t s ı ı s, ekleme, güncelleme,,silme Vbnet access bağlantısı, ekleme, güncelleme, silme Imports System.Data.OleDb 'DataGridView nesnesine verileri aktar Private Sub Listele(ByVal SQL As String) Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

Detaylı

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Vega Ayarları Vega muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

ACCESS DERS 2. 1. Tablolarda Düzenleme

ACCESS DERS 2. 1. Tablolarda Düzenleme ACCESS DERS 2 1. Tablolarda Düzenleme Geçen notlarda en durumda Musteri, iller ve ilçeler isminde 3 tane tablomuz olmuştu. Şimdi bu tablolar üzerinde düzenlemeler yapacağız. İlk düzenlemeyi tablo ve tablo

Detaylı

Tedarikçi Portalı, sitede bulunan tedarikçiye ait ürünlerin verilen yetkiler dahilinde tedarikçiye kullanım hakkı tanıyan bir portaldır.

Tedarikçi Portalı, sitede bulunan tedarikçiye ait ürünlerin verilen yetkiler dahilinde tedarikçiye kullanım hakkı tanıyan bir portaldır. Tedarikçi Portalı Kullanım Dökümanı Döküman Versiyonu 1.0 (01.06.2013 Cumartesi 10.35) Tanım Tedarikçi Portalı, sitede bulunan tedarikçiye ait ürünlerin verilen yetkiler dahilinde tedarikçiye kullanım

Detaylı

JavaScript Örnekleri PDF

JavaScript Örnekleri PDF 5 JavaScript örneği ve bu örneklerin çalışan uygulamaları JavaScript Örnekleri PDF www.yazilimbilisim.net.. İçindekiler Tablosu Javascript Text Kutusuna Sadece Sayı Girdirme... 2 PROGRAM KODU... 3 Javascript

Detaylı

Bu uygulamayı yapabilmek için SQL Server'da Query Analyzer kullanabilmekle beraber, ADO.NET bilgisine sahip olmanız gerekir.

Bu uygulamayı yapabilmek için SQL Server'da Query Analyzer kullanabilmekle beraber, ADO.NET bilgisine sahip olmanız gerekir. Ms SQL Server'da Image Veritürü Bölüm Programlama Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 29.08.2005 Okunma Sayısı 1060 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek. Hedefler Image veri türünün

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2016-2017 Bahar Dönemi Class Yapısı ve Form 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama) İnsan ırkının ortak özelliklerini

Detaylı

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2 Konular - Temel HTML etiketleri kullanma, - Resim, arkaplan rengi, arkaplan resmi ekleme, - Link oluşturma ve ekleme, - Maddeleme, numaralandırma,

Detaylı

Proje 1. Arayüz Tasarımı

Proje 1. Arayüz Tasarımı Proje 1. Arayüz Tasarımı 1. Yeni bir android projesi oluşturalım. Proje ismi: ArayuzTasarimi ve aktivity adı: ArayuzTasarimi olarak yazalım. 2. Projejiyi oluşturduktan sonra bize hazır olarak gelen dosyalar:

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir.

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir. 21 Aralık 2011 / Çarşamba Önce bir site tanımlayacağız, yani önce çalışacağımız klasörü oluşturacağız. Bunun içinde, bir de resim klasörünü oluşturacağız. Görünüm : Classic Site Manage Site sitede düzenleme

Detaylı

YZM 3215 İleri Web Programlama

YZM 3215 İleri Web Programlama YZM 3215 İleri Web Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 3 jquery II. Bölüm Bu bölümde; Jquery II. Bölüm

Detaylı