VeriTabanı Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VeriTabanı Uygulamaları"

Transkript

1 VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten çok esnek ve güçlü bir yapıyı barındırır. ASP uygulamalarında veri erişimi ve yönetimi için ADO (Active X Data Objects) kullanılırdı. ADO, geliştiricilere programatik bir arabirim sunarak, veri tabanına kolayca ulaşılabilmesini ve yönetimini sağlıyordu..net ile birlikte ADO nun yerini ADO.NET aldı. Uygulamalarda ADO.NET nesnelerimizle, bir veri tabanı yapısı oluşturulabilir. Yani uygulamamıza özel prgoramatik bir veri tabanı oluşturulabilir ve bunu veri tabanı mantığı ile kullanılabilir. Veri Tabanı Bağlantı Yöntemi.NET, veri teminini sağladığı kaynaklarla olan ilişkisini yöneten bir takım nesneler ile gelmektedir. Bu anlamda, konuyu sadece veri tabanına bağlamak değil, bu veri temincisi ile ilişkileri düzenleyen ve yöneten daha geniş bir bakış açısını ele almaktadır. Bunun için farklı sınıflarda temel 4 bileşen tanımlanmaktadır. Bunlar: Connection (Bağlantı) : Bir veri kaynağına bağlantı oluşturmak Command (Komut) : SQL ifadeleri ile komutlar vermek. DataReader (Veri Okuyucusu) : Veri kaynağından uygulamaya sadece okunabilir kayıt setini temsil eder. DataAdapter : Dataset ile veri kaynağı arasında köprü oluşturur. Bütün bunlara Managed Provider da denir..net te Managed Provider iki temel veri tabanı bağlantı biçimi içinde tanımlıdır. Bunlar SQL server ve OLEDB. Örnek Uygulamalar: Uygulama 1: Access veri tabanına bağlanma, veri tabanındaki Ogrenciler tablosundaki verileri çekme ve çekilen verileri ekrana yazdırma uygulaması. Dikkat edilmesi gereken noktalar: veri tabanı adı, tablo adı, tablolardaki sütün isimleri, SQL ifadesi (Select ), ExecuteReader komutu. Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="default.aspx.cs" Inherits="VeriTabani._default" %> Import Namespace="System.Data.OleDb" %> <script runat="server">

2 db_komut = new OleDbCommand("Select * from Ogrenciler", db_baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = db_komut.executereader(); while (alinan_veri.read()) Response.Write(alinan_veri["ad"] + " " + alinan_veri["soyad"]+"<br>"); </script> Uygulama 2. TextBox dan girilen bir verinin, butona tıklanarak form.aspx.cs sayfasına gönderilmesi ve burada veri tabanına bağlanılıp veri tabanındaki Ogrenciler tablosundaki verilerle karşılaştırılması. Eğer karşılaştırmaya uygun veri varsa bu verilerin ekrana yazdırılması. Dikkat edilmesi gereken noktalar: uygulama 1 dekilerin yanı sıra like kullanımı. form.aspx sayfası: Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="form.aspx.cs" Inherits="VeriTabani.form" %> <asp:textbox ID="tercih" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:button ID="buton" runat="server" Text="Gönder" OnClick="secim" /> form.aspx.cs sayfası:

3 public partial class form : System.Web.UI.Page protected void secim(object sender, EventArgs e) string kosul = tercih.text; db_komut = new OleDbCommand("Select * from Ogrenciler where ad like '%" + kosul + "%'", db_baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = db_komut.executereader(); "<br>"); while (alinan_veri.read()) Response.Write(alinan_veri["ad"] + " " + alinan_veri["soyad"] + Uygulama 3. Formdan girilen verilerin veri tabanına kaydedilmesi. Dikkat edilmesi gereken noktalar: SQL deki insert into sorgusunun yapısı, ExecuteNonQuery komutunun kullanımı. formekleme.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="formekleme.aspx.cs" Inherits="VeriTabani.formekleme" %> <asp:textbox ID="ad" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="soyad" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="bolum" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="ogrno" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="sehir" runat="server"></asp:textbox><br /><br /> <asp:button ID="buton" runat="server" Text="Gönder" OnClick="secim" />

4 formekleme.aspx.cs public partial class formekleme : System.Web.UI.Page protected void secim(object sender, EventArgs e) string adbilgi = ad.text; string soyadbilgi = soyad.text; string bolumbilgi = bolum.text; string ogrnobilgi = ogrno.text; string sehirbilgi = sehir.text; db_komut = new OleDbCommand("insert into Ogrenciler (ad, soyad, bolum, ogrno, sehir) Values ('" + adbilgi + "','" + soyadbilgi + "','" + bolumbilgi + "', '" + ogrnobilgi + "', '" + sehirbilgi + "')", db_baglanti); db_komut.executenonquery(); Response.Write("Öğrenci Kaydedildi"); Uygulama 4. Veri tabanındaki verilerin seçilerek silinmesi. Dikkat edilmesi gereken noktalar: ListBox ile seçim kutusunun hazırlanması, SQL deki delete from sorgusunun yapısı, ExecuteNonQuery komutunun kullanımı. formsil.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="formsil.aspx.cs" Inherits="VeriTabani.formsil" %>

5 <asp:listbox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" DataTextField="ad" DataValueField="ad" Width="122px"></asp:ListBox> <asp:accessdatasource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/veritabani.mdb" SelectCommand="SELECT [ad], [soyad], [no] FROM [Ogrenciler]"> </asp:accessdatasource><br /><br /> <asp:button ID="Button1" runat="server" Text="Öğrenci Sil" OnClick="ogrencisil" /> formsil.aspx.cs public partial class formsil : System.Web.UI.Page protected void ogrencisil(object sender, EventArgs e) string adbilgi = ListBox1.Text; db_komut = new OleDbCommand("Delete from Ogrenciler Where ad='"+adbilgi+"'", db_baglanti); db_komut.executenonquery(); Response.Redirect("formsil.aspx"); Uygulama 5. Veri tabanındaki verilerin seçilip güncellenmesini sağlayan bir uygulama. Dikkat edilmesi gereken noktalar: ListBox ile seçim kutusunun hazırlanması, SQL deki update set sorgusunun yapısı, ExecuteNonQuery komutunun kullanımı. Sayfada 2 buton kullanımı, bu iki butonun metotlarla ilişkisi

6 formguncelle.aspx Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="formguncelle.aspx.cs" Inherits="VeriTabani.formguncelle" %> <asp:listbox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" DataTextField="ad" DataValueField="ad" Width="122px"></asp:ListBox> <asp:accessdatasource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/veritabani.mdb" SelectCommand="SELECT [ad], [soyad], [no] FROM [Ogrenciler]"> </asp:accessdatasource><br /><br /> <asp:button ID="Button1" runat="server" Text="Öğrenci Seç" OnClick="ListBox1_SelectedIndexChanged" /><br /><br /> <asp:textbox ID="ad" runat="server" ReadOnly="true"></asp:TextBox><br /> <asp:textbox ID="soyad" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="bolum" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="ogrno" runat="server"></asp:textbox><br /> <asp:textbox ID="sehir" runat="server"></asp:textbox><br /><br /> <asp:button ID="buton" runat="server" Text="Güncelle" OnClick="guncelle" /> formguncelle.aspx.cs public partial class formguncelle : System.Web.UI.Page protected void guncelle(object sender, EventArgs e) string adbilgi = ad.text; string soyadbilgi = soyad.text; string bolumbilgi = bolum.text; string ogrnobilgi = ogrno.text; string sehirbilgi = sehir.text;

7 db_komut = new OleDbCommand("update Ogrenciler set ad='" + adbilgi + "', soyad='" + soyadbilgi + "', bolum='" + bolumbilgi + "', ogrno='" + ogrnobilgi + "', sehir='" + sehirbilgi + "' where ad='"+adbilgi+"'", db_baglanti); db_komut.executenonquery(); Response.Write("Öğrenci Güncellendi"); protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) string isim = ListBox1.Text; db_komut = new OleDbCommand("Select * from Ogrenciler where ad like '%" + isim + "%'", db_baglanti); OleDbDataReader alinan_veri; alinan_veri = db_komut.executereader(); while (alinan_veri.read()) ad.text = alinan_veri["ad"].tostring(); soyad.text = alinan_veri["soyad"].tostring(); bolum.text = alinan_veri["bolum"].tostring(); ogrno.text = alinan_veri["ogrno"].tostring(); sehir.text = alinan_veri["sehir"].tostring();

VISUAL STUDIO.NET ve FORM UYGULAMALARI

VISUAL STUDIO.NET ve FORM UYGULAMALARI VISUAL STUDIO.NET ve FORM UYGULAMALARI Listview Kontrolleri Listview gelişmiş bir listeleme kontrolüdür. Listbox ta olduğu gibi içine elemanlar eklenebilir, her elemana bir resim verilebilir ve listedeki

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

İleri Web Programlama

İleri Web Programlama SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İleri Web Programlama Hafta 11 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI

BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İŞLEMLERİNİN BİRLİKTE ANLATIMI BİLGİLERİ KAYDETME YÖNTEMİ Kayıt işlemi yaparken 3 tane yöntem kullanılacaktır. Bu yöntemler Örnek içerisinde ayrı ayrı

Detaylı

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI Sayfa Yüklendiğinde; Access Komutu; VERİTABANINA BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRMEK OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş

Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş 34 Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş Bu modülde verilerin hangi ortamlarda depolandığını öğreneceksiniz. Ayrıca depolanan veriye erişmek için kullanılan yöntemleri öğrenecek ve ADO.NET

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA VERİ YÖNETİMİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMADA VERİ TABANI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 9 İstemci Tarafta DB Erişimi Kodlamak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı ADO.NET Bileşenleri Entity FrameWork

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. BÖLÜM: MySQL ile Veritabanı Uygulamaları Neden Veritabanı Kullanırız?

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI 1 2 3 ASP.NET NEDİR?.NET FRAMEWORK NEDİR?.Net Framework.Net platformunun bir dayanak noktasıdır..net Framework gücünü içerisinde barındırdığı yüzlerce sınıf (class) kütüphanesinden alır. Bize sunucu tarafında

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Veri tabanı ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı(connection) nesnesi olması gerekir. Microsoft ürünlerinde veri tabanına bağlantı için ADO (ActiveX Data Objects= X

Detaylı

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ 228424 Muammer ġule TÜFEKÇĠ 228502 Yunus Emre ORAL 228556 Sezgin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMADA İNTERNET UYGULAMALARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, MsSQL, Berkeley, Firebird, Ms access

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, MsSQL, Berkeley, Firebird, Ms access 1. SQL Nedir? SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı